Telecom News - חשיפת "הצפצוף על הכל" סביב הייצוג המשפטי ב"פרשה הסודית"

חשיפת "הצפצוף על הכל" סביב הייצוג המשפטי ב"פרשה הסודית"

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> חשיפת "הצפצוף על הכל" סביב הייצוג המשפטי ב"פרשה הסודית"
ב"פרשה הסודית" יש קטע אחד, שהוא בכלל לא סודי: איך כספי המדינה עוברים בלי חשבון לעורכי דין פרטיים תוך צפצוף ארוך על כל נורמה, בחיפוי הדדי מלמעלה עד למטה של "קליקת הפרקליטים", שמחפים על חשודים ומונעים חקירת משטרה בעניין. 
מאת: אבי וייס, 31.1.15, 04:00אמי פלמור משרד המשפטים

ב"פרשה הסודית", שהיא עדיין סודית מסיבות שכבר רמזתי עליהן בהרחבה כאן (ותרגילים נוספים, שנעשו לאחרונה כדי להמשיך ולשמור עליה חסויה, תרגילים ממש שקופים לכסות על מעשים פליליים לכאורה של בכירים), יש כמה מקטעים, שהם אינם סודיים, מהסיבה הפשוטה: הם לא הובאו לדיון בבית המשפט ולא הוטל עליהם "צו חיסיון". הם פשוט רק נסתרים מהעין.

את השערורייה החמורה ביותר בעניין זה חשפתי בהרחבה כאן, כיצד היועצת המשפטית של משרד התקשורת (עו"ד דנה נויפלד, כחלק מ"קליקת הפרקליטים"), בגיבוי מלא של מנכ"ל משרד התקשורת (אבי ברגר) ושר התקשורת היוצא גלעד ארדן, שכרו (כמובן בלי כל מכרז) את שירותי משרד עורכי הדין של תמר גולן, בעלות של קרוב ל-200 אלף ש"ח, ניגוד לכללים שמיד נעמוד עליהם ובניגוד עניינים חמור של כל המעורבים בפרשה זו.

אם בשלב של לפני החלטת בית הדין לעבודה בת"א, עוד אפשר לטעון, ששכירת שירותיה של עו"ד תמר גולן נועדו בכדי לסייע למחלקה המשפטית במשרד התקשורת כדי להגן על עובדי מדינה בפעולותיהם עקב תפקידם, הרי מהרגע, שפסק הדין יצא לאור והונח על שולחנם של בעלי התפקידים במערכת הממלכתית, אי אפשר לטעון יותר "לא ידעתי".

זאת, כי בעניין זה יש כללים מאוד ברורים ובכללם מצוי המשפט הבא: "במקרים בהם מדובר בחשד לעבירות חמורות, הכרוכות בקלון ובפגיעה באמון הציבור ברשויות השלטון, תינתן הגנה משפטית רק לאחר אישור הוועדה. הוועדה תחליט בעניין לאחר שתשקול את מכלל נסיבות העניין, ותוך התחשבות באפשרות הפגיעה באמון הציבור כתוצאה ממתן הגנה משפטית על ידי המדינה".

היות ועו"ד תמר גולן המשיכה וממשיכה (ותמשיך) לספק הגנה משפטית (בערר הנדון כעת בבית הדין הארצי לעבודה), בפטור נוסף ממכרז (שלא ברור איך בוצע), שהוצא לה ע"י היועצת המשפטית של משרד התקשורת תוך חשד לניגוד אינטרסים של העוסקים בתחום), ברור, שטענת "אי ההבנה" לא יכולה כעת להתקבל על הדעת. יודגש שלעניין הזה יש פרק שלם וארוך, מאוד ברור ומובן שמצוי כאן, בתקשי"ר, שמדבר בדיוק על הסיטואציות שאנו עוסקים בהם כאן (מתן הגנה משפטית לעובדי מדינה, בשל פעילותם במסגרת מילוי תפקידם). 

יתרה מכך. מנכ"ל משרד התקשורת (אבי ברגר) אחראי אישית למימוש ואכיפת העניין הזה במשרדו והוא לא יכול לחמוק מהאחריות הזו. למה? מפני שאך לפני כשנה וחצי, בעת שנכנס לתפקידו, נציבות שירות המדינה שלחה לאבי ברגר את "קובץ ההנחיות למנכ"ל" (מצוי להורדה מכאן), ובקובץ ההנחיות הללו למנכ"ל שקיבל, בעמוד 84 בפרק כ' הנקרא "הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות", כתוב בדיוק איך לנהוג במקרים כמו אלה הקיימים כאן ב"פרשה הסודית". המנכ"ל (אבי ברגר) צפצף צפצוף ארוך על הכתוב בהנחיות הללו, שחלות עליו באופן אישי כמנכ"ל המשרד. 

למה המנכ"ל (אבי ברגר) יכול בלי כל דאגות לצפצף על ההנחיות הכתובות שקיבל כמנכ"ל? כי "קליקת הפרקליטים" מחפה עליו (ועל כל מי שקשור בעניין). זה כולל גם את עו"ד ציפי ליבני, שהייתה שרת המשפטים (ולא טרחה להגיב על החשיפה, עוד בהיותה בתפקיד), ואת עו"ד אמי פלמור (בתמונה למעלה), מנכ"לית משרד המשפטים, שמונתה לתפקיד ע"י עו"ד ציפי לבני בפברואר 2014. היא הייתה אחת מראשי "הקליקה" של משרד המשפטים: הפרקליטות והיועמ"ש. 

אולם, שרת המשפטים שהחליפה אותה במאי 2015, איילת שקד, השאירה אותה ואף נתנה לכל מעשיה גיבוי וחיפוי מוחלטים

עו"ד אמי פלמור בתוקף תפקידה כמנכ"ל משרד המשפטים, גם עומדת בראש "הוועדה להגנה משפטית", שאמורה הייתה לדון בנושא הייצוג המשפטי של בכירי משרד התקשורת ב"פרשה הסודית". גם עליה חלים ההנחיות למנכ"ל, עם אותם כללים שציינתי קודם. כך, כולם מחפים אחד על השני, מלמעלה עד למטה.

בעלי תפקידים בכירים אחרים בשירות הממשלתי, החל מנשיא המדינה דרך שרים, שופטים, חברי כנסת וראשי ממשלה, גם עובדים בכירים וזוטרים בשירות הממשלתי, כולם נאלצו לעבור דרך "הוועדה להגנה משפטית" ולעמוד בכללים ובהחלטות שלה, כאשר היו מצויים במצבים דומים ואף זהים, וזה עלה להם הרבה מאוד כסף (וחשיפה שלילית בתקשורת). רק ראשי משרד התקשורת קיבלו "חסינות" ו"חיפוי". גם "חסינות מחקירה משטרתית". פשוט לא ייאמן. 

בנוסף, מדובר בהתנהלות שסותרת במפורש את האמור בתקשי"ר סעיף 40.38 ובמיוחד את תת סעיף 40.384 ו-40.385 (ב) האומר: "אין בהוראות אלו כדי לגרוע  מן הצורך בקבלת הסמכה או יפוי כוח מאת היועץ המשפטי לממשלה לצורך ייצוג המשרד בפני בית המשפט או בפני גוף מעין משפטי;", מה שלא בוצע

אציג כאן את כל התכתובות, שהיו לי עם הגורמים המשפטיים במשרד התקשורת, בנציבות שירות המדינה ובמשרד המשפטים, כדי להציג ולחשוף לאור כיצד החיפוי הזה עובד. 

ההתכתבות עם משרד התקשורת:
פניתי למשרד התקשורת ושאלתי: "על פי הידוע לי, עו"ד תמר גולן ממשיכה עד היום לספק שירותים משפטיים לעובדי משרד התקשורת, במה שמכונה "הפרשה הסודית" (בית הדין האזורי לעבודה ת"א - ס"ע-54170-09-11 ו- בר"ע 41203-09-14 בבית הדין הארצי לעבודה).

את החלק של עו"ד תמר גולן בתיק זה חשפתי כאן, לרבות העבירות לכאורה, שבוצעו ע"י היועצת המשפטית של משרד התקשורת (עו"ד דנה נויפלד) בכך, שהשירותים, שסופקו והתשלומים הללו לעו"ד תמר גולן, לא נעשו על פי הנהלים הידועים של "מימון משפטי לבכירים" בשירות המדינה.

מה נעשה (או לא נעשה) כדי להפסיק את העבירות הללו ולדרוש, שהבכירים המקבלים הגנה משפטית מעו"ד תמר גולן מתקציב משלמי המיסים, ישלמו מכיסם את המימון המשפטי שלהם, כמפורט ב"כללי המימון לבכירים"?

תגובת משרד התקשורת: "מיותר לציין, כי אין מדובר במימון משפטי לבכירים בשירות המדינה, כפי שאתה טוען , בטעות או שלא בטעות, אלא, במתן הגנה לעובדי מדינה שפעלו במסגרת תפקידם, ונתבעו בשל כך על ידי העובד".

לכן השבתי: "הכללים, שדיברתי אודותם מצויים כאןהכללים מאוד ברורים. אין צורך בהכשרה משפטית כדי להבין מה כתוב בכללים...".

תגובת משרד התקשורת: "זו בדיוק הטעות שלך, הם מקבלים הגנה כעובדי מדינה מטעם הפרקליטות, ולא הגנה משפטית לבכירים בשירות המדינה".

לכך הגבתי: "אין טעות, הכללים חלים שם על כל עובדי המדינה בכל סוג של דיון (לרבות לשון הרע, פיצויים, בי"ד לעבודה, וכיו"ב).
רק הוועדה ממשרד המשפטים מאשרת את ההוצאות והן נלקחות מקרן אחרת (קרן ענבל) ולא מתקציבי המשרד"

לא קיבלתי תגובה.

לכן חזרתי ושאלתי: "המחירים של הגנה משפטית מקרן ענבל מפורטים כאןויש שם גם כללים להליכים בבית הדין לעבודה. למה לא ממלאים אחרי הכללים הללו?"

לא קיבלתי תגובה. די ברור למה. 

ההתכתבות עם נציבות שירות המדינה:
פניתי לנציבות שירות המדינה ושאלתי: "על פי הידוע לי, עו"ד תמר גולן ממשיכה עד היום לספק שירותים משפטיים לעובדי משרד התקשורת, במה שמכונה "הפרשה הסודית" (בית הדין האזורי לעבודה ת"א - ס"ע-54170-09-11 ו- בר"ע 41203-09-14 בבית הדין הארצי לעבודה).
את החלק של עו"ד תמר גולן בתיק זה חשפתי כאן, לרבות העבירות לכאורה, שבוצעו ע"י היועצת המשפטית של משרד התקשורת (עו"ד דנה נויפלד) בכך, שהשירותים, שסופקו והתשלומים הללו לעו"ד תמר גולן, לא נעשו על פי הנהלים הידועים של "מימון משפטי לבכירים" בשירות המדינה.
מה נעשה (או לא נעשה) כדי להפסיק את העבירות הללו ולדרוש, שהבכירים המקבלים הגנה משפטית מעו"ד תמר גולן מתקציב משלמי המיסים, ישלמו מכיסם את המימון המשפטי שלהם, כמפורט ב"כללי המימון לבכירים"?

תגובת נציבות שירת המדינה: "נושא המימון המשפטי לעובדים אינו בתחום אחריותנו, אלא נקבע על ידי ועדה בראשות מנכ"ל משפטים. לפיכך, יש להפנות השאלה למשרד המשפטים ולמשרד התקשורת".

ההתכתבות עם משרד המשפטים:
פניתי למנכ"לית משרד המשפטים ושאלתי: "על פי הידוע לי, עו"ד תמר גולן ממשיכה עד היום לספק שירותים משפטיים לעובדי משרד התקשורת, במה שמכונה "הפרשה הסודית" (בית הדין האזורי לעבודה ת"א - ס"ע-54170-09-11 ו- בר"ע 41203-09-14 בבית הדין הארצי לעבודה).
את החלק של עו"ד תמר גולן בתיק זה חשפתי כאן, לרבות העבירות לכאורה, שבוצעו ע"י היועצת המשפטית של משרד התקשורת (עו"ד דנה נויפלד) בכך, שהשירותים, שסופקו והתשלומים הללו לעו"ד תמר גולן לא נעשו על פי הנהלים הידועים של "מימון משפטי לבכירים" בשירות המדינה.
מה נעשה (או לא נעשה) כדי להפסיק את העבירות הללו ולדרוש, שהבכירים המקבלים הגנה משפטית מעו"ד תמר גולן מתקציב משלמי המיסים, ישלמו מכיסם את המימון המשפטי שלהם, כמפורט בכללי המימון לבכירים?"

תגובת משרד המשפטים הייתה קצרה: "בעניין זה עליך לפנות לדוברות משרד התקשורת". 

לכך הגבתי: "מצטער להטריד, אבל האחריות המלאה והבלעדית לעסוק בנושא לפי האתר הזה היא על משרד המשפטים: ראה כאן
הסמכות הזו לספק הגנה משפטית לעובדי מדינה בזמן מילוי תפקידם ועקב מילוי תפקידם היא סמכות, שההחלטה לגביה מצויה אך ורק במשרד המשפטים. לכן אני חוזר ושואל".

תגובת משרד המשפטים: "להלן התייחסותנו לשאלתך: למקרה המפורט בפנייתך, אין כל רלבנטיות לוועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ועובדי מדינה. אין המדובר בעובדי מדינה, אשר שכרו באופן פרטי את שירותיו של משרד עורכי הדין ופונים לקבל החזר הוצאות הגנה משפטית מהוועדה. מדובר בהתקשרות של משרד התקשורת עם משרד עורכי דין למתן שירותים משפטיים שונים לפי בחירתו ושיקול דעתו של המשרד. לפיכך, בעניין זה עליך לפנות למשרד התקשורת".  

לאור התשובה הזו חזרתי ושאלתי: "איך התשובה כאן מסתדרת עם המשפט הבא:
'במקרים בהם מדובר בחשד לעבירות חמורות, הכרוכות בקלון ובפגיעה באמון הציבור ברשויות השלטון, תינתן הגנה משפטית רק לאחר אישור הוועדה. הוועדה תחליט בעניין לאחר שתשקול את מכלל נסיבות העניין, ותוך התחשבות באפשרות הפגיעה באמון הציבור כתוצאה ממתן הגנה משפטית על יד המדינה'.
את המשפט הזה אני לא המצאתי, זה אתם (משרד המשפטים) ניסחתם ומופיע באתר שלכם.
במקרה שלנו, מדובר בעובדי מדינה בכירים, ששופטת קבעה, שמעשיהם הם מסכת ארוכה של עבירות המסתכמות תחת הכותרת 'עלילת דם'. זו הגדרה של השופטת, לא שלי.
דהיינו: מהרגע, שיש קביעה כה חריפה כזו ע"י בית המשפט, המשך ההגנה והערעור וכיו"ב אישית על עובדי מדינה אלה מכספי המדינה, היה חייב לעבור דרך אישור הוועדה, בדיוק כמו שכתוב בסעיף, שהבאתי כאן.
הכיצד אתם מתעלמים מהכללים, שאתם בעצמכם כתבתם והכנסתם בהחלטת הממשלה ובאתר משרד המשפטים?"

תגובת משרד המשפטים: "אין לנו מה להוסיף מעבר לתגובה שנמסרה לך".

שורה תחתונה: "קליקת הפרליטים" יכולה לכופף כל חוק, תקנה או נוהל, רק כדי לקיים את ה"סולידריות" של הקליקה ולחפות זה על זה, בלי כל בושה או פחד. הם פשוט נמצאים "מעל לחוק". ככה בדיוק מדינת ישראל מתנהלת. 

עדכון 31.5.16: לפתע, קיבלתי היום את התשובה (כאן), לגבי הבדיקה שהסתיימאיילת שקדה ב-10.12.15 (לפני חצי שנה), לגבי תלונתי בעניינה של אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים.

המשיבה היא עוד שיבוט של "הקליקה" ושרת המשפטים איילה שקד (בתמונה משמאל).

כך, עו"ד מיכל טנא, שהיא חלק בלתי נפרד מ"קליקת הפרקליטים", מרחה את הסיפור הזה, באוסף של שקרים והבלים.

זה היה ברור לי, שהחיפוי והגיבוי הבלתי חוקי נמשך ויימשך, מלמעלה עד למטה

כך, השרה איילת שקד הצטרפה ל"קליקת" תופרי התיקים וגורסי התלונות.

מזעזע ומטריד גם יחד. 
 
מערכת המשפט
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

2.12.24 - Telco 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים