Telecom News - פרוייקט המאגר הביומטרי מתנהל בכאוס מוחלט ואין ספור טעויות

פרוייקט המאגר הביומטרי מתנהל בכאוס מוחלט ואין ספור טעויות

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> פרוייקט המאגר הביומטרי מתנהל בכאוס מוחלט ואין ספור טעויות
חשיפה: היועצת המשפטית של ועדת הכנסת לתחום הביומטרי, עו"ד נירה לאמעי רכלבסקי, חושפת במסמך רשמי מרתק של הכנסת, את כל מה שאנו טוענים כל הזמן: המאגר הביומטרי הוא אסון המתנהל בכאוס וסכנה ברורה לתושבי ישראל. 
מאת: אבי וייס, 17.2.15, 17:45
גלעד ארדן

במסמך מרתק, שהוגש אמש לוועדת הכנסת המשותפת לוועדת החוקה חוק ומשפט, ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת הפנים והגנת הסביבה ע"י הייעוץ המשפטי לוועדה (עו"ד נירה לאמעי רכלבסקי) נחשפת האמת הערומה, שמאחורי המאגר הביומטרי של מדינת ישראל: הכל כאוס אחד גדול. כרגע המאגר הזה נמצא באחריות ישירה של שר הפנים, גלעד ארדן (בתמונה).

אין סעיף או תת סעיף הנוגע למאגר הביומטרי, שאינו מתנהל בכאוס. דהיינו: תקופת המבחן בת השנתיים שאמורה להיות מבחן אם המאגר הזה נחוץ, עומדת להסתיים ב-2.6.15. אך אין שום נתון, שהמאגר הזה נחוץ בכלל, או שהוא מונע איזה זיוף של תעודות זהות או דרכונים. המסמך המלא מצוי כאן להורדה למתעניינים. 

יתרה מכך. משלל הנתוחים והנתונים במסמך עולה,שלא רק שאין ירידה בכמות הטעויות והזיופים עקב החלת המאגר, אלא המצב הוא בדיוק הפוך והרבה יותר חמור.

כמה נתונים מעניינים מהדו"ח: 

א. ב-147 מקרים נדחו בקשות לאחר בירור עם רשות האוכלוסין (בעיקר מקרי תאומים - פנים זהות אך טביעות אצבע שונות) וב-124 מקרים הנתונים כלל לא התאימו לבקשה (טביעות האצבע הופיעו במאגר בוודאות ולא של המבקש). נציג רשות האוכלוסין, אלי לוי, הסביר לוועדה כי (עמ'  13 לפרוטוקול הדיון) עשרות המקרים של פרטים לא תואמים התבררו כטעות של המערכת (הן בהיבט הממוחשב והן בהיבט הגורם האנושי: אנשים, שמסרו טביעות של אותה אצבע מבלי שהפקיד הבחין בכך, בני זוג שעשו הרכשה צולבת ועוד) ולמעשה היה לדבריו רק מקרה אחד של ניסיון זיוף והתחזות, שלגביו הוגשה תלונה במשטרה. יש לציין, שחלק מהליקויים התבררו בעת המסירה ולא דרך המאגר הביומטרי.

ב. הרשות הנפיקה 129,784 תעודות זהות חכמות. 50.28% מסך התעודות שהונפקו. ברם, מנתוני הדוח עולה, כי רק 94,912 תושבים (כ-73% מהתושבים) שבו לאסוף את תעודות הזהות שלהם (להבדיל מדרכון שנשלח בדואר, תעודת הזהות מחייבת איסוף). האיסוף נדרש לצורך קבלת קודים להפעלת התעודות החכמות, אך לא ברור אם אכן קיים תדרוך של התושבים לכך שהקוד יישמר ואם נדרשת שמירתו עד לאחר הפיילוט. כמו כן, קיימת שונות רבה גם בין נתוני אותם ערים בין תעודות הזהות ובין הדרכונים. כך לדוגמא בבני ברק עשו 62% דרכונים אלקטרוניים אך רק 42% תעודות זהות חכמות. טרם קיבלנו הסבר לפער האמור.  

ג. מתן מידע מושכל לציבור שעל, בסיסו יוכל להסכים להשתתף במאגר – בפרוטוקול הניסוי הוגדר: "מטרה חשובה ביותר היא הסברה נכונה ומאוזנת לציבור כדי שיוכל לקבל החלטה מושכלת בנוגע לתיעוד החכם ולתועלות שבו. מטרה זו דורשת העברה לציבור של מידע נכון, שאיננו מוטה ואיננו חד צדדי". ברם, על פניו נראה כי חובה זו אינה מקוימת הן בלשכות והן בפרסומים הכלליים. מבדיקה, שערכנו בלשכת מרשם האוכלוסין נראה, שאין הקפדה על מתן מידע מלא למי שמתבקש להצטרף לפיילוט. למעשה, נראה, כי לא ניתן מידע כלל ובפרט לא מדובר ולא מצוין נושא המאגר הביומטרי. נושא זה מעלה שאלה בדבר ההסכמה מדעת של המשתתף.

ד. לא נראה, שכלל נבחנה האפשרות של חלופת מתן תעודות חכמות ללא מאגר. לא נבדקה באופן שלם נחיצות המאגר הביומטרי כלומר, לא מוצתה בדיקת החלופות ההכרחית על מנת להגיע למסקנה המובהקת כי לא ניתן לפעול ללא מאגר ביומטרי.

העלויות – דוח הניסוי כלל אינו מציין את העלויות הכספיות של המאגר מבחינת נדל"ן, כוח אדם להפעלה, אבטחה, אנרגיה, בניה, העלויות של השימושים השניוניים של המאגר וכו'. עלויות אלו אף לא הוערכו, למיטב ידיעתנו ע"י משרד האוצר. יצוין, שבעולם הוערכו עלויות מאגרים כאלה במיליארדי דולרים וכי לא ניתן להבנתנו לבחון את נחיצות המאגר ללא בחינת העלויות הכוללות שלו. (הערת העורך: על פי מיטב ידיעתי, המאגר עלה עד כה מעל לחצי מיליארד ש"ח, הכל בפטורים ממכרזים, שנעשו בצורה בוטה ומזלזלת בחוק, וזה יגיע עד לכמיליארד ש"ח ויותר, תוך 3 שנים, אם המאגר הביומטרי יימשך במתכונת הנוכחית).

ו. לא ברור היקף הבעיה. ראשית, דרישת פרוטוקול המבחן, היא לבחון את כלל עבירות הזיוף של תיעוד לאומי ישראלי, שטופלו או התגלו ע"י המשטרה וכן כאלה, שהתגלו ברשות האוכלוסין או ביקורת הגבולות- לא מולאה, גם לפי דו"ח זה. גם עבודה, שנעשתה לאחרונה ברשות המאגר הביומטרי ונושאת את הכותרת "נחיצות המאגר הביומטרי- חלק I – תופעת ההרכשות הכפולות וגניבת הזהויות") לא הצביעה על היקף מדויק של תעודות זהות מזויפות. תחת זאת נטען, שהבעיה מתאפיינת בנזקים כלכליים גדולים עקב עבירות הונאה אך לא הובאו נתונים לגבי נזקים כלכליים אלה. כמו כן נטען, שיש קשר בין אובדן סדרתי של תעודות זהות לבין עבריינות. גם בהנחה (סבירה) כי קשר כזה אכן קיים, הרי שאין קשר בינו לבין הצורך בקיומו של מאגר. המסקנה העיקרית העולה מהמסמך היא, כי שלמרות המודעות לקיומו של קשר כזה (בין "אובדן" תעודת זהות לפרופיל עברייני של הונאה), לא ננקטו צעדים לחקירת התופעה וניסיון להביא את העבריינים לדין ולמעשה למשטרת ישראל אין מידע מדויק לגבי כמות תעודות הזהות המזויפות.

ז. 
לא ברור אם המאגר מהווה פתרון לבעיה - העבודה של הרשות, שהוזכרה בסעיף הקודם, מתמקדת בזיוף זהות ע"י התחזות בפני פקיד מרשם האוכלוסין כדרך העתידית העומדת בפני עברייני הזיוף והטענה היא, שרק מאגר יוכל למנוע תופעה זו. אך נשאלת השאלה אם המאגר אכן יפתור את שלל הבעיות העולות מתופעת זיוף הזהויות. בעיות אלו עולות מהעובדה, שהשימוש בתעודת הזהות החכמה יהיה ברובו כתעודת זהות רגילה, היינו ע"י הצגתה והסתמכות על תמונת הפנים שבה. בשימושים אלה, כשהשבב האלקטרוני המכיל את הנתונים הביומטריים של אדם איננו בשימוש (לא כל השימושים המיועדים לתעודה הם אלקטרוניים מטבע הדברים) ואפילו אם השבב יתקלקל - התעודה עצמה עדיין בתוקף כתעודת זהות. הסיכוי של המשטרה לגלות מיהו המתחזה אינו גבוה ואדם זה ימשיך לשאת את התעודה המזויפת מודפסת. כלומר גם אם יוקם מאגר - עדיין עלולות להיות בנמצא תעודות זהות מזויפות, שניתן לעשות בהן שימוש שלא בשבב האלקטרוני. מן הספרות שהעלו מתנגדי המאגר, בהם פרופ' אלי ביהם מהטכניון עולים מספר תרחישים בהם המאגר לא יוכל לפתור בעיות של התחזות: מי שיגיע לבצע הרכשה ראשונית או הרכשה חוזרת לאחר טענת "אבידה" עם טביעת אצבע מזויפת; זיוף התמונה שעל גבי תעודה ביומטרית חכמה, או הגעה עם תמונה מזויפת לקבל תעודה.

חהגורם האנושי: דו"ח זה כמו גם קודמו הצביעו על כך, שחלק נכבד מהכשלים במערכת היו תוצאה של טעויות אנוש. הגורם האנושי עלול להוות מכשלה גם במקרים של שיתוף פעולה בזיוף של מי שיש לו נגישות למאגר ולהרכשת תיעוד ביומטרי. המערכת איננה חסינה מפני אלה וגם על בעיה זו יתקשה המאגר להתגבר. 

טהמסקנה הברורה, שגם הדו"ח מודה בה היא, שלא יתכן מאגר ללא טעויות ולמעשה גם למאגר יש סטטיסטיקה קבועה של טעויות. כך, על כל 10,000 תעודות יש נתון ביומטרי, שניתן לפספס, ואז עלולים להיות שני אנשים עם אותה תעודה. (נציגי הרשות הביעו עמדה זו ברורות גם בתשובה לעתירה, שהוגשה נגד הצו הביומטרי: "מובן שגם קיומו של מאגר ביומטרי אינו נותן אבטחה מושלמת מפני גניבות זהות ואבטחה מושלמת כלל אינה אפשרית בנושא זה". (פסקה 16 לתגובת המשיבים לעתירה). המאגר איננו מחוסן מפני הרכשה ראשונית של מתחזה וזוהי נקודת התורפה שלונראה, שהמאגר איננו חף מטעויות וכי הוא לא יכול להתגבר על כל תרחישי הזיוף וההתחזות האפשריים. כמו כן ברור, שלא ניתן להבטיח, שהמאגר מאובטח באופן הרמטי שלא ניתן לפריצה. 

תגובת עו"ד יהעוד" יהונתן קלינגרונתן קלינגר, (בתמונה משמאל), התנועה לזכויות דיגיטליות: "כבר עתה ניתן לראות שני דברים מהותיים: הראשון הוא, שהרשות הביומטרית מהתלת בציבור ומציגה לו נתונים שקריים, והשני הוא, שהרשות הביומטרית לא ערכה את הבדיקות הנחוצות כדי להוכיח כי יש צורך במאגר ביומטרי.

דו"ח היועצת המשפטית לוועדה מבהיר, שהרשות הביומטרית לא הניחה היום, ארבעה חודשים לפני סוף הניסוי, שום ראיה לכך, שהמאגר הביומטרי נחוץ, שנבחנו חלופות ושנערכו בדיקות האבטחה הראויות.

אנו קוראים לחברי הכנסת לעצור את הניסוי הזה, ולא ללכת להרפתקאה מסוכנת, שתגרום לדליפה של המאגר. כבר היום ברור, שיש חלופות למאגר ביומטרי ושאף מדינה דמוקרטית לא מחזיקה מאגר מסוג זה על אזרחיה. לכן, יש לעצור את המאגר הביומטרי כבר היום".

לסיום, תזכורת מדבריו של השר (לשעבר) מיכאל איתן: "זליגה של המאגר היא גרועה מאסון צ'רנוביל. ביום שיסתובבו תקליטורים עם טביעות אצבע ותווי פנים של האזרחים ויסחרו, הדבר ישנה את פניה של החברה. אני מתפלא שגורמי הביטחון לא נותנים את דעתם על הנושא. מדובר בסכנה גדולה מאוד לחברה בישראל, ומדובר בדבר בלתי הפיך".
 
סכנה ברורה 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
 

23.5.24 - Google Cloud Summit 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים