Telecom News - גלעד ארדן ממליץ להפעיל את המאגר הביומטרי על כולם החל מעוד 3 חודשים

גלעד ארדן ממליץ להפעיל את המאגר הביומטרי על כולם החל מעוד 3 חודשים

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> גלעד ארדן ממליץ להפעיל את המאגר הביומטרי על כולם החל מעוד 3 חודשים
שר הפנים גלעד ארדן ממליץ להפעיל את המאגר הביומטרי על כולם החל מעוד 3 חודשים בתום תקופת המבחן
מאת: מערכת Telecom News, 13.4.15, 12:08גלעד ארדן

עד כה, כ-3 חודשים לפני תום תקופת המבחן, הצטרפו למאגר למעלה מ-630,000 אזרחים. לדברי גלעד ארדן, האפשרות, שמומלצת בעוד 3 חודשים, היא יישום של החוק על כלל התושבים במהלך הדרגתי של מספר שנים.
 
שר הפנים, גלעד ארדן, הגיש ליו"ר הכנסת ולמזכיר הממשלה את דו"ח הרשות לניהול המאגר הביומטרי. הדו"ח מסכם את תקופת המבחן, שנקבעה לשנתיים האחרונות. עד כה, כ-3 חודשים לפני תום תקופת המבחן, הצטרפו באופן וולונטרי למעלה מ-630 אלף אזרחים שהנפיקו תעודות זהות ודרכונים ביומטריים חכמים.
 
הרשות לניהול המאגר הביומטרי, יחידה עצמאית הכפופה לשר הפנים, ערכה את הדו"ח עפ"י דרישות החוק תוך התייחסות למשתנים רבים ואמות מידה קפדניות, שכללו מבחנים ומדידות מקצועיות, לרבות בנוגע לתופעת גנבת הזהויות והיקף הנזקים הנגרמים כתוצאה מכך, בחינת הצורך בתיעוד ביומטרי חכם, בחינה משווה אל מול המקובל בעולם בתחום המאגרים הביומטריים, בחינת החלופות השונות, תצורת האבטחה ועוד.
 
עם התקדמות תקופת המבחן התברר היקף תופעת ההתחזות והשימוש בזהויות גנובות בישראל והנזקים הכבדים שהיא גורמת בכל תחומי החיים. מנתוני גופים פיננסיים, גורמי אכיפת החוק והמוסד לביטוח לאומי בארץ עולה, שהיקף ההונאות והנזקים הנגרמים תוך שימוש בזהויות גנובות מגיע למאות מיליוני ש"ח בשנה.
 
תצורת הקמת המאגר הביומטרי מאפשרת את האיזון הראוי בין ההגנה על הפרטיות לבין יכולת ההתמודדות עם פשיעה העלולה להתבצע תוך שימוש בהתחזות ובזהויות גנובות. בהתאם לחוק, שהתקבל בסוף 2009, הוחלט לכלול במאגר שימוש בנתונים ביומטריים מינימליים המאפשרים אימות זהות וזיהוי – תמונת פנים וטביעות 2 האצבעות המורות בלבד. לנתונים אלה מוצמד מספר סידורי של נושא הנתונים הביומטריים ללא כל פרט ביוגרפי או דמוגרפי מזהה. המאגר כולו בנוי כמערכת נפרדת, שאינה מחוברת בשום צורה, פיסית או אלחוטית למערכות אחרות וכוללת מנגנונים מתקדמים המאפשרים רמה גבוהה ביותר של אבטחה.
 
בחינת החלופות הנרחבת, שבוצעה במהלך תקופת המבחן הובילה את הגורמים המעורבים בתחום, ביניהם מומחי המרכז למחקרים צבאיים ברפא"ל, מומחים בתחום הביומטריה וגורמי אכיפת החוק, למסקנה חד משמעית בדבר נחיצותו של המאגר הביומטרי לשם הבטחת זהות אחת לאדם אחד. נושאים נוספים, שנבחנו, נוגעים ליכולת העמידה במדדים, שנקבעו בצו בכל הנוגע לביצועי המערכת, בחינת החלופות ושינויים ושיפורים טכנולוגיים, שבוצעו לאורך תקופת המבחן.
 
עוד מוצגת בדו"ח תמציתה של עבודה, שהוביל המטה ללוחמה בטרור במשרד רה"מ, בה רוכזו עמדותיהם של גורמי הביטחון ואכיפת החוק וגורמי מדינה נוספים בדבר נחיצות קיומו של המאגר ביומטרי. סיכום עבודת המטה העדכנית הוא מסמך מסווג, שסוכם בסוף 2014 וכולל המלצה חיובית וחד משמעית באשר לנחיצות קיומו של המאגר הביומטרי. המסקנה המרכזית העולה מהעבודה היא, שמעבר לתיעוד חכם בלבד, ללא שילובו עם המאגר הביומטרי, עשוי להחמיר את המצב הקיים בהיבטי הפשיעה תוך שימוש בזהויות בדויות.
 
הדו"ח המסכם (המצוי להורדה - כאן), מציג באופן מפורט את כל חובותיה של הרשות לניהול המאגר הביומטרי אותן ביצעה במלואן ובהצלחה רבה תוך יישום מלא של כל דרישות החוק. לדברי שר הפנים, האפשרות המומלצת במסגרת תום תקופת המבחן היא יישום של החוק על כלל התושבים במהלך הדרגתי של מספר שנים.
 
במסגרת הבדיקות, נבחנו גם הטענות בדבר פגיעה בפרטיותם של האזרחים וביכולת ההגנה על המידע. מדובר בטענות, שלא השתנו במהותן מאז החלו דיוני החקיקה ב-2008 ומרביתן אינן רלוונטיות בעולם הדיגיטלי בו אנו חיים. ההתנגדות לקיומו של המאגר אינה מבוססת על עובדות וראיות רלוונטיות, אלא בעיקר על אידיאולוגיה. תמונות פנים של מרבית תושבי מדינת ישראל נמצאות מזה זמן רב במאגרים קיימים, חלקם מנוהלים ע"י המדינה כגון משרד התחבורה ומאגר המתגייסים לצה"ל, וחלקם ציבוריים הפתוחים לקהל הרחב כשבראשן הרשתות החברתיות.
 
הדרישה לשינוי התיעוד הקיים הועלתה כבר ב--1996 ע"י גורמי הביטחון בעקבות מספר אירועים ביטחוניים בהם היו מעורבים נושאי זהות מזויפת. התיעוד הישן הקיים במדינת ישראל כולל, למעט שינויים מזעריים, תעודות זהות בתצורה זהה לאלה, שהונפקו החל מ-1978 ודרכונים בתצורה זהה לאלה, שהונפקו החל מ-1988. מדובר בתיעוד הכולל מספר מצומצם של אמצעי אבטחה מיושנים, מה שהופך את מלאכת הזיוף לפשוטה יחסית. הדרכונים הישראליים אף מחזיקים בשיא מפוקפק של מספר הזיופים הגדול ביותר יחסית למדינות ה-OECD. היות ומדינות רבות הבינו את הקף הסיכונים והמשמעויות הכלכליות, שמקורן בהונאות הקשורות בגניבת זהויות, הוקמו בשנים האחרונות מאגרים ביומטריים בשוויץ, דנמרק, בלגיה, בריטניה, צרפת אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה וארה"ב.

גלעד ארדן: "תיעוד ביומטרי חכם שאינו ניתן לזיוף יחד עם שימוש במאגר הביומטרי יאפשר חבילת אבטחה והגנה  מלאה על זהות אזרחי ישראל, ויאזן בין חובתנו להבטיח את בטחון האזרחים לבין חובתנו להגן על פרטיותם. נקדם חובה הדרגתית למעבר לתיעוד ביומטרי.

יש לקדם ולפעול להחלה הדרגתית של החוק בהתאם ללוח זמנים מוגדר, שייקבע תוך שהוא מביא בחשבון את מכלול האילוצים והמשמעויות. עלינו להילחם בניסיונות של ארגוני טרור ופשיעה לזייף את זהותם של אזרחים בישראל. פרויקט המעבר לתיעוד חכם משולב במאגר נתונים הוא פרויקט לאומי בעל חשיבות עליונה, כאשר על המדינה חלה חובה לאפשר לתושביה רמה גבוהה של ביטחון אישי והגנה על פרטיותם. החלת החוק עפ"י ההמלצה תאפשר למדינה לממש את חובתה כלפי אזרחיה ולהצטרף למועדון המדינות המתקדמות המיישמות מאגר ומציעות שירותי ממשל זמין המבוססים על מהימנות התיעוד וזהות האזרח".
 
גון קמני, ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי: "תוצאות המבחנים והיכולת ליישם את מטרות החוק ויעדיו, כולל יכולתנו לתת מענה מלא לחששות בדבר אבטחת המאגר וההגנה על הפרטיות, מדגישים את הצורך ביישום המאגר הביומטרי, שבעידן התיעוד הביומטרי החכם יאפשר את מניעת תופעת ההתחזות וגנבת הזהות. ההצלחה מקבלת אישור נוסף בדמות ההיענות הגבוהה מצד הציבור להצטרפות לפרויקט, המעידה על רמת האמון הניתנת בו".

תגובת התנועה לזכויות דיגיטליות על המהלך הזה - כאן.

 
מאגר ביומטרי 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
 

23.5.24 - Google Cloud Summit 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים