המאיץ שבאמת מאיץ: עד כמה מתאימים אקסלרטורים לצוותים לא טכנולוגיים?

דף הבית >> חדשות סטארטאפים >> המאיץ שבאמת מאיץ: עד כמה מתאימים אקסלרטורים לצוותים לא טכנולוגיים?
המאיץ שבאמת מאיץ: עד כמה מתאימים מאיצי סטארטאפים לצוותים לא טכנולוגיים?
מאת: אלי סוויד, 5.9.16, 08:10אלי סוויד
 
תוכנית האצה, שתטפח מיזמים ״לא טכנולוגיים״ תוך מתן מענה לחולשות במהלך חודשי התוכנית ובראשן שיפור צוות, פיתוח מוצר וביצוע מדידות משתמשים מהימנות, תקנה לסטארטאפים המשתתפים בה סיכוי גבוה לקבל השקעה באפיקים מקובלים ובמימון קהל: על המאיצים הקלאסיים, המאיצים החדשים ומה שביניהם.
 
מאיץ סטרטאפים, או אקסלרטור, כשמו כן הוא. מטרתו להאיץ את התקדמות המיזמים הנוטלים חלק בתוכנית. לסייע לצוותי הסטארטאפ להגיע מהר יותר לאבני הדרך הראשוניות בבניית מיזם מצליח, החל באבטיפוס וכלה בגיוס השקעות.

המאיצים הראשונים הופיעו לפני שנים לא רבות, בעיקר בקליפורניה, ויש בהם כאלה, שהצליחו מאוד. דוגמא ידועה היא Y Combinator, או המאיצים המסונפים לענקי תעשייה כמו האקסלרטור של מיקרוסופט.
 
לאקסלרטור קלאסי מתקבלים צוותים, שככל הנראה היו זוכים להשקעה ממילא, גם אם בשלב מאוחר יותר. שלא במפתיע, שיעורי ההצלחה במימון המשך גבוהים מאוד.
 
המודל הבסיסי של מאיץ סטרטאפים מניח קיום צוות, שמסוגל היה להגשים את מטרות המיזם גם ללא המאיץ. חלקם מעניקים גם סכום מינימלי במזומן, שנועד בעיקר לכיסוי הוצאות הצוות, אחרים מקנים לצוותים רק חבילות הטבות כגון שטח משרדים או שרתים בענן. במהלך תוכנית ההאצה עוברים הצוותים הכשרה מזורזת בתחומים שונים, החל בהגנה על IP וכלה באימונים בהגשת פרזנטציה, מקושרים למנטורים, לעיתים תכופות כאלה מהשורה הראשונה בתעשיה, ומוצגים בפני משקיעים פוטנציאליים וחברות העשויות לשתף פעולה.
 
ציפייתם של רוב מאיצי הסטארטאפים היא לראות אוסף צוותים של מיזמים במימון עצמי - Bootstrap, שבאמצעות מימון חלקי ובעזרת התוכנית יצליחו בסוף התהליך להגיע לשלב, שיאפשר להם להתקדם. היות והמיזם נבחר מלכתחילה להשתתף בתוכנית עפ"י קני מידה המאפיינים משקיעים מקצועיים, והציפייה היא, שברוב המקרים יגייס המיזם מימון המשך סמוך לתום התוכנית, הרי שעל הצוות להיות מלכתחילה Fundable - ניתן למימון, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת ניסיון חבריו.
 
למותר לציין, שעבור המיזמים הרלוונטיים, השיטה הוכיחה את עצמה מעל ומעבר, מחליפה את המימון המוקדם המסורתי ומייצרת באופן טיפוסי לא רק צוותים חזקים יותר ומיזמים טובים יותר, אלא גם הערכות שווי גבוהות משמעותית .וזה, מה לעשות, חלק מהמשחק בתעשיית הון הסיכון, שאקסלרטורים הפכו חלק מהותי ממנה.
 
המאיצים הקלאסיים פונים, כאמור, ליזמים טכנולוגיים, שסביר, שהיו זוכים למימון בכל מקרה, ומעניקים להם עזרה ומימון בסיסיים. אך במאיצים החדשים, שקמים כפטריות אחרי הגשם, ובדרך כלל אינם מקצים מימון כלל, משתתפים מיזמים רבים, שלא היו זוכים להשקעה בנסיבות רגילות, בעיקר מבחינת ניסיון הצוות והיכולת לפתח מוצר.
 
בימים אלה, על כל מאיץ טכנולוגי קלאסי מהסוג המפורט לעיל קמים כמה וכמה אקסלרטורים ומסגרות סטארטאפ מסוגים שונים. חלקם פונים לתחום מסוים כמו קלינטק או טכנולוגיית מזון. אחרים מתייחסים לאזור מסוים, למשל באר שבע. האקסלרטור הגדול בעולם, Masschallenge, שהחל לאחרונה לפעול בישראל, מכיל מעין תחרות מובנית בין הצוותים, שהזוכים בה מקבלים מימון… אין קץ לווריאציות, שלא לדבר על מסגרות עבודה משותפת בתשלום כמו,Merkspace  שממתגות את עצמן, ובמידה רבה של צדק, ככאלו המאפשרות לצוותי הסטארטאפ ליהנות מחלק גדול מתכונות המאיץ, כגון תוכניות הכשרה או קישור למנטורים.
 
למאיצים החדשים מתקבלים גם צוותים, שלא סביר, שהיו מצליחים לגייס השקעה, מבלי שחוסריהם הספציפיים מטופלים כהלכה במהלך התוכנית. שלא במפתיע, שיעורי השקעות ההמשך נמוכים משמעותית.
 
המאיצים מהסוג החדש שונים בהיבטים רבים. ראשית, אין ביניהם כמעט כאלה המשקיעים בחברות במזומן. חלקם אף גובים מהצוותים תשלום, בין אם כסוג של הוכחת רצינות ובין אם כמודל עסקי. היות וכך תהליך בחירת המיזמים שונה במהותו: איכות המוצר והצוות אינם נבדקים, בדרך כלל, מנקודת הראות המאפיינת משקיעים מקצועיים. בתוכניות ההאצה נכללים סטארטאפים לא מעטים, שכמעט אין להם סיכוי לגייס כספים בנקודה בה הם נמצאים, וללא שינויים מרחיקי לכת לא סביר, שיוכלו לעשות כן גם בתום התוכנית.
 
חרף זאת, תוכניות המאיצים החדשים דומות מאוד בתכניהן לאלה של המאיצים הקלאסיים, תוך התעלמות מהחוסרים המובהקים, שיש למלאם כדי להתקדם התקדמות של ממש. חרף הכשרה מרובה הניתנת לצוות, המטרה המרכזית בדרך כלל אינה מוגשמת - פעילות המיזם אינה מואצת.
 
התייחסות לקהל היזמים החדש והנרחב, שאינו מחזיק בכלים וביכולות הנדרשים כדי להקים סטארטאפ, מחייבת טיפול נמרץ בנקודות החולשה המובנות מתוך הבנת הפוטנציאל הרב הגלום ביזמים, שאינם טכנולוגיים: רעיונות מצוינים במקרים רבים, נסיון עסקי המאפיין יזמים, שהגיעו מתחומים אחרים, ובעיקר מחויבות, אמביציה ויכולת ביצועית בדרך להגשמת חלומם.
 
מאיץ, שישכיל להביא צוותים חסרי נסיון לכדי הוכחת התכנות מול משתמשים, יוכל להיות אטרקטיבי מאוד עבור יזמים, ולהקטין משמעותית את הסיכון בפניו עומדים המשקיעים.
 
הדרך היעילה ביותר לגרום למשקיעים להתייחס ברצינות למיזם המנוהל בידי צוות נטול נסיון, או לחברות לשתף פעולה עם המודל העסקי המוצע, היא לתקן את הליקויים היסודיים המונעים מרוב המיזמים הללו להתקדם. פרט להכשרה מקצועית, מנטורינג, קישורים ופגישות, על המיזם להציג תשובה טובה בשתי נקודות קריטיות, שהכשלון בגיוס כמעט מובטח מבלי שתוגשמנה.
 
הראשונה שבהן היא צוות מלא ומאוזן. פעמים רבות מתקבלים לתוכניות במאיצים החדשים מיזמים, שמבנה הצוות שלהם לא יאפשר התקדמות ממשית, וההתייחסות לנקודה זו מינימלית. יזם יחיד לא יוכל לעבור את השלבים הראשוניים ביותר כמעט בשום מקרה, וגם בצוות רחב יותר יש לכסות לפחות את צרכי הניהול, הטכנולוגיה והשיווק ברמה מספקת, כדי לאפשר התקדמות. סיוע בנקודה זו כמעט לא ניתן היום במסגרת תוכניות ההאצה, אך ביכולת המאיצים לספקו ללא קושי באמצעות שירותי HR, אירועי pair-up, רישום ״יזמים פוטנציאליים״ לחיבור עתידי, ואפילו אפליקציות כמו cofoundwith.me, שנועדה לחבר בין מייסדי סטארטאפ.
 
הנקודה הקריטית השניה - מוצר ומדידות משתמשים, אחד הנושאים עליהם מדברים ללא סוף במאיצים ומהווה ציר מרכזי בשיטת ה-Lean startup  הפופולרית אך העשייה מינימלית. זה מדהים למדי: לא ימצא אדם המצוי בתחום ואינו יודע, שלמיזם, שאין לצוותו הצלחות עבר ואין במוצר שלו טכנולוגיה ״עמוקה״ ומוכחת, אין סיכוי לגייס השקעה או שותפים ללא משתמשים ומדידות בפועל. בכל מצגת יזמות מופיע הצורך במוצר תקף מינימלי, MVP, ר"ת: Minimum Viable Product, שרק בעזרתו אפשר להוכיח את טענתו המרכזית של המיזם באמצעות מדידת תגובות המשתמשים. ובכל זאת, רק מיזמים מעטים מגיעים במהלך התוכנית למצב המאפשר להם להציג מדידות.
 
יש לעובדה זו סיבות רבות. אחת מהן היא, שפיתוח מוצר בכלים קונבנציונליים הוא תהליך ארוך למדי הדורש מיומנות מקצועית, ומחירו גבוה מאוד כאשר הוא נעשה במיקור חוץ. תחום זה נוגע לי אישית: ראיתי לא מעט מיזמים נכשלים מסיבה זו, ולכן ייסדתי את appUgo המפתחת מוצרי MVP בארכיטקטורה השונה מן המקובל בשוק, בלו״ז ותנאים, שמיזמי סטארטאפ יכולים לעמוד בהם, ומציעה פתרון נוסף בשוק בו כבר קיימים מספר כלים המאפשרים פיתוח מוצר בעלויות נמוכות יחסית.
 
מכל מקום, רוב תוכניות ההאצה אינן מסייעות מעשית בפיתוח המוצר, ואינן רואות את הפקת נתוני מדידות המשתמשים כחלק מהותי מתוכנית ההאצה - או כפי שראוי, אף גולת הכותרת שבה. מבחינה קריטית זו, צוותים רבים מסיימים את תוכנית ההאצה בדיוק במקום בו התחילו, עם 0 נתונים. פעולת המיזם כלל לא מואצת, ובמידה רבה תוצאה זו מהווה כישלון חרוץ.
 
פיתוח MVP ומדידות משתמשים מהימנות במהלך התוכנית יהוו פלטפורמה אידאלית למימון מיזמי סטארטאפ מוכחים בשטח, בערוצי השקעה קונבנציונליים או במימון קהל.
 
מאיץ, שיביא את המיזמים המשתתפים בו משלב הרעיון למצב בו יש להם צוות מאוזן, מוצר ראשוני והוכחות שטח המיוסדות על מדידות משתמשים, שמוצגים באופן מקצועי למשקיעים וחברות רלוונטיות, יוכל להציג אחוזי הצלחה מרשימים. גם משקיעים, שמהססים ובצדק להיות מעורבים במיזם המובל בידי צוות חסר נסיון רלוונטי ומיוסד על רעיון, שאין לדעת אם בכוחם להוציאו לפועל, ישנו את דעתם נוכח נתונים מוצקים.
 
השלמה מובטחת של החוסרים, שמפרידים בין צוותים לא מנוסים לבין סטארטאפ פעיל, תהיה אטרקטיבית לקהל גדול ומתרחב בהתמדה. יזמים רבים מוכנים להשקיע את הזמן והמשאבים הנדרשים לקידום מיזם סטארטאפ, שעשוי להצליח, אך נרתעים מלבצע זאת בפועל מחשש מוצדק לכישלון. אלה שבכל זאת מנסים, פועלים בדרך כלל בדרכים לא יעילות והמיזם מסתיים במפח נפש. אין ספק, שניתן להעלות את אחוזי ההצלחה של יזמים כאלה משמעותית.
 
אבל, כמובן, יש קוץ באליה. קל להסכים לטענה, שמאיץ כזה יציג תוצאות טובות, אך מי ישלם את העלויות, לרבות מחירי הפיתוח? נאמר כבר קודם, שמשקיעים מקצועיים לא ייגעו ברוב המיזמים הרלוונטיים בשלב הרעיון. כך, שעליהם לא ניתן להסתמך. פתרונות המשלבים תשלום במניות עבור שירותים מיושמים בחלק מהמאיצים ומהווים מענה חלקי, שיעיל רק עבור קבוצה קטנה יחסית של סטארטאפים, שנראים מבטיחים בעיני משקיעים מקצועיים.
 
התשובה המובנת מאליה היא מימון מכיסי היזמים עצמם, לרבות השקעות מצד חברים ומשפחה. למרות העובדה, שבשלבים מאוחרים יותר ניתן לצפות למימון מגורמי חוץ, מיזם סטארטאפ הוא עסק ככל עסק, שדורש השקעת זמן ומשאבים כספיים, ממש כפי שמשקיעים בפתיחת מכבסה, מסעדה או סוכנות ביטוח.
 
עם זאת, ניתן לשער, שגופי סיוע ציבוריים, שנועדו לאוכלוסיות ספציפיות כגון עולים חדשים או כאלה המטפחים מיזמים חברתיים, יממנו חלק מעלות תוכנית, שתועיל לקידום מטרותיהם, ובראש ובראשונה תבטיח שהכספים המושקעים אכן יניבו תוצר מעשי. באשר לעלות כשלעצמה, שימוש בטכנולוגיות MVP חדשניות ופתרון חברתי לגיוס מייסדים-שותפים לצוותים עשויים להוזילה משמעותית.
 
סביר, שמאיץ כזה ישנה גם את אופי המשקיעים בתחום, בין אם במימון קהל ובין אם בהשקעה ישירה. למשקיעים ״לא טכנולוגיים״, שמתקשים לשפוט טכנולוגיות בשלב הרעיון, קל יותר להעריך פוטנציאל של מיזם, שכבר מומש בפועל וייצר תגובות המשתמשים. מיזמים בוגרי התוכנית, בהם צוותים מאוזנים מציגים את המוצר בצירוף נתוני מדידה מהימנים, יהנו מסיכוי גבוה בהרבה לגייס כספים גם ממקורות, שאינם דוקא משקיעי הייטק קלאסיים, וליצור שיתופי פעולה, שיאפשרו להם להמשיך ולהתפתח.
 
התוצאה הסופית תהיה הגדלת העוגה: יותר סטארטאפים, יותר יזמים ויותר משקיעים, כנראה יותר הצלחות  ובעיקר פחות סיכון, בזבוז זמן ואי ודאות.
 
מאת: אלי סוויד, ספטמבר 2016.
מנכ״ל appUgo 
 
סטארטאפ
      
 
  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

הכי ניצפים 
חג שמח!!!!

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

"תיק 4000" התפור: עדכונים שוטפים לגבי משפט נתניהו שחשוב לדעת - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

חשיפה: כיצד עמית סגל הטעה את הציבור וסייע לתפירת תיק 4000 כנגד נתניהו - כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

עדכונים שוטפים שצריך לדעת ממשפט "תיקי האלפים" עם כתב האישום השקרי - כאן

עדכונים וחשיפות מבית המשפט המחוזי בירושלים על תיק 4000 התפור והמופרך - כאן

ביהמ"ש המחוזי בירושלים: עדכונים מרתקים ממשפט תיק 4000 המצוץ מהאצבע - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

החקירה הנגדית של חפץ: עדכונים מביהמ"ש המחוזי בי-ם לגבי תיק 4000 התפור - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

משפט תיק 4000: הסברים של אבי וייס ע"י סרטוני יוטיוב/מצגות ינואר 2022 - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
הבלוג של אלי ציפורי
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים