Telecom News - בגלל טיפשות של בזק: דחיית שתי עתירות של בזק נגד משרד התקשורת

בגלל טיפשות של בזק: דחיית שתי עתירות של בזק נגד משרד התקשורת

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> בגלל טיפשות של בזק: דחיית שתי עתירות של בזק נגד משרד התקשורת
בזק הפסידה היום בשני תהליכים משפטיים: בעניין פריסת הסיבים של סלקום ופרטנר בתשתיות הקרקעיות שלה ובעניין הקנס המפוברק שהוטל עליה ע"י שלמה פילבר בסך 8.5 מיליון ש"ח, עקב פגיעה בתחרות ב"שוק הסיטונאי". מדובר בטעות יסודית של הנהלת בזק ועורכי הדין שלה, שלא הבינו איך מתמודדים נכון מול "קליקת הפרקליטים". קריאה להתפטרות הנהלת בזק ומועצת המנהלים שלה, עקב סדרת הכשלונות המהדהדת הזו. עדכונים בסוף הכתבה. 
מאת: אבי ויס, 29.1.18, 17:30שלמה פילבר

שלמה פילבר (בתמונה משמאל, מנכ"ל משרד התקשורת בהשעייה), שמילה מימון (מנכ"ל משרד התקשורת בפועל) ו"קליקת הפרקליטים" חוגגים היום 2 נצחונות ענקיים במקביל על קבוצת בזק, שלא הקשיבה למה שכתבתי בעשרות מאמרי ניתוח, כיצד יש להתמודד נכון מול הספינים, הפיברוקים והשקרים, של צמרת משרד התקשורת, מול תופעה שלא קיימת בשום מקום בעולם.

הסטירה המצלצלת שבזק קיבלה היום, היא קודם כל הפסד לכל עם ישראל, שימשיך להיות תקוע מאחור בתשתיות ישנות. אני ממליץ להנהלת בזק "לקחת את עצמה בידיים" ולהתפטר מיידית. דרישת חלק מבעלי המניות של קבוצת בזק להחלפת מועצת המנהלים וחלק מהמנהלים הבכירים בקבוצה (בגלל החקירות ו"משטר תאגידי פגום"), היא דרישה נכונה ובמקום, במיוחד היום, על רקע התבוסה המוחצת של בזק בשני בתי משפט (מחוזי ועליון) בנושאים מרכזיים ביותר בפעילותה של בזק. זו לא "מכה קלה בכנף"

להלן הודעת משרד התקשורת כלשונה:
******************************************************************************************************************
רוח גבית לרפורמה של משרד התקשורת מבתי המשפט.
שתי החלטות חשובות של בתי המשפט העליון והמחוזי אשר דוחות את העתירות של חברת "בזק" בנושא שירותים סיטונאיים.
דחיית העתירות מאפשרת את המשך מימוש מדיניות המשרד לטובת ציבור הצרכנים בישראל וביסוס התחרות בשוק התקשורת.


היום דחה בית המשפט העליון (בג"צ) את עתירת בזק בנושא פרישת סיבים:
בזק ביקשה מבית המשפט לחייב את ביצוע עבודות פרישת הסיבים של מתחרותיה בתשתיותיה על-ידה באופן בלעדי, ולא לאפשר פרישתן כמוגדר בתיק השירות בידי קבלני המתחרות ההחלטה תאפשר את המשך פרישת הסיבים גם על ידי החברות המתחרות במתכונת ולפי כללי האסדרה שנקבעו על ידי המשרד.

כמו כן, בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את העתירה המנהלית אשר הגישה בזק כנגד החלטת משרד התקשורת להטיל עליה עיצום כספי בסך של 8.5 מיליון ₪: העיצום הכספי הוטל בשל פגיעה בהליך העברת מנויים מבזק לחברות המתחרות במסגרת רפורמת "השוק הסיטונאי".

רקע לעתירה לבג"צ:
כחלק מאסדרה כוללת של שוק התקשורת הנייחת קבע משרד התקשורת מתן אפשרות למתחרים של בזק להשתמש בקבלנים לפרוש כבלי תקשורת בתוך הצינורות על גבי עמודים ובתוך גובים ברשת בזק.

היעדרה של תשתית גישה מהווה חסם תחרותי משמעותי בשוק התקשורת הנייחת. על רקע זאת וחסמים קיימים אחרים בשוק התקשורת הנייחת, יזם משרד התקשורת אסדרה רחבת היקף המכונה "רפורמת השוק הסיטונאי" אשר מטרתה העיקרית לקדם את התחרות בתחום התקשורת הנייחת ולפתח שוק זה לתועלתו של הציבור בכללותו זאת באמצעות מתן אפשרות לספקי השרותים להשתמש בתשתיותיהן של בעלות התשתיות (בזק והוט) במגוון אפנים.

בחודש נובמבר האחרון עתרה בזק לבג"צ וביקשה לבטל את האפשרות הקבועה בהוראות האסדרה ולפיה מתחרותיה של בזק יוכלו לפרוש את כבלי התקשורת שלהן (סיבים אופטיים) בתשתיותיה של בזק ולחייב את ביצוע עבודות אלה באופן בלעדי על-ידה. 

הבוקר התקיים דיון בעתירתה של בזק במהלכו הביע בית המשפט עמדתו כי אין בסיס לטענותיה של בזק כנגד הוראות הרפורמה וכי אסדרת משרד התקשורת בנוגע לביצוע העבודות בתשתיותיה של בזק בעינה עומדת. החלטת בית המשפט תאפשר את המשך פרישת הסיבים גם על ידי החברות המתחרות במתכונת ולפי כללי האסדרה שנקבעו על ידי המשרד.

את משרד התקשורת ייצג עו"ד אבי מיליקובסקי ממחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה.

רקע לעתירה למחוזי ת"א:
במסגרת רפורמת "השוק הסיטונאי" קבע משרד התקשורת לבזק הוראות שונות שעסקו, בין היתר, באופן הטיפול בהעברת מנויים לספקיות שירות הגישה לאינטרנט. 

מדו"ח הפיקוח שהוציא המשרד, עולה כי בזק ביצעה ארבעה סוגי הפרות ופעלה בניגוד להוראות המשרד. בין היתר העבירה בזק מידע שסיפקו לה ספקיות השירות לגבי מנויים במסגרת הבקשות לקבלת שירות סיטונאי למחלקות השיווק והמכירה לצורך "שימור מנויים". 

בנוסף, הליך העברת המנויים מבזק לספקיות השירות היה ארוך משמעותית מהדרוש וגרם להמתנה ממושכת לביצוע המעבר ולביטולים רבים מצד המנויים, ובמקרים מסוימים בזק אף סירבה לקבל בקשות בעל פה (בטלפון) להעברת מנויים מהחברות המתחרות, בניגוד להוראות, ובכך סרבלה את הליך המעבר של המנויים.

עוד עולה כי בזק נקטה באפליה בפתיחת שעות הפעילות במוקד השירות הטלפוני שלה, באופן שהיקף שעות פעילות מוקד השירות עבור מנויי ספקיות השירות היה נמוך משמעותית מהיקף שעות פעילות מוקד השירות למנויי בזק.

בעקבות כך הטיל משרד התקשורת בדצמבר 2015 עיצום כספי על בזק בסך של 8,507,850 ₪.

בינואר 2016 שילמה בזק את העיצום הכספי ובד בבד הגישה עתירה מנהלית כנגד החלטת המשרד להטיל את העיצום הכספי לבית המשפט המחוזי בתל אביב. המשרד ביקש לדחות את העתירה. 

בפסק הדין מיום 25 בינואר 2018 קיבל בית המשפט (כבוד השופטת יהודית שטופמן) את עמדת המשרד ודחה את טענות בזק. בית המשפט קבע, בין היתר, כי לא נפל כל פגם בהליך המנהלי שבו נקט המשרד ובהחלטת המשרד להטיל עיצום כספי על בזק, וכי ממצאי הפיקוח היוו תשתית ראייתית ראויה, שיקולי המנהל ותהליך הפיקוח היו ללא רבב. כמו כן בזק מימשה את זכות הטיעון לא פחות משלוש פעמים במהלך ההליך המנהלי, וכי המשרד קיים חובת היוועצות כדין עם ועדה חיצונית מייעצת לעיצומים כספיים. בית המשפט אף קבע כי לדידו ניתן היה להטיל על בזק עיצום כספי הגבוה פי ארבעה מהסכום שהוטל בפועל. משכך, החליט בית המשפט כי החלטת המשרד הייתה מידתית ולמען תכלית ראויה, ועל כן לא מצא מקום להתערב בה. 

עו"ד לימור חלד מפרקליטות מחוז תל אביב ייצגה את משרד התקשורת.

שר התקשורת איוב  קרא: "אני מברך על ההחלטות של בתי המשפט. אנו נמשיך לפעול לקידום התחרות ופרישת תשתיות רחבות פס במדינת במדינת ישראל לרווחת הציבור ונעשה הכל להעלות את ישראל בתשתיות אינטרנטיות לרמה גבוהה וטובה יותר ונעשה הכל בכדי להציב את ישראל בין המדינות המתקדמות בפרישת תשתיות התקשורת"

רצ"ב כאן פסק הדין של בית המשפט המחוזי בת"א בעניין עתירת בזק אודות הקנס ("עיצום כספי") שקיבלה. 
רצ"ב כאן החלטת הבג"ץ בעניין עתירת בזק (שנמשכה), בנושא השימוש בתשתיותיה לצורך פריסת סיבים ע"י מתחרותיה. 
**************************************************************************************************************************

שורה תחתונה:
אין בשום מדינה בעולם "הגנת ינוקא" ו"אפליה באכיפה", כמו שיצר שמילהשמילה מימון מימון, בתמונה משמאל, במו ידיו, כמתואר על ידו בבהירות בראיון בגלובס, על חברות תקשורת ענקיות ובעלות תשתיות מגוונות דוגמת סלקום, שנמצאת בשוק התקשורת הישראלי מזה כ-24 שנה (ופרטנר הנמצאת בשוק כ-19 שנה).

לא פלא, שישראל הידרדרה לתחתית הרשימה של הפס הרחב בעולם, גם בתחום הסלולרי ובמדידה הטרייה של Speedtest (כאן) ישראל הידרדרה (במקום להשתפר כמו שקורה בכל העולם המערבי ואף הערבילמקום 55 בהשוואה העולמית, נכון לדצמבר 2017. רק לפני 2 עשורים ועד לפני כעשור, היינו "בצמרת הליגה העולמית" בפס הרחב הקווי והנייד. 
 
כל עם ישראל משלם על המחדל הזה ובזק "חוגגת" ותמשיך "לחגוג" על כספי הציבור, למרות כל הטלטלות, שהיא עוברת בשנה האחרונה, בגלל ההפקרות הרגולטורית והפיגור הרגולטורי הקיימים בישראל. שום ספין של שר התקשורת לא יכול לשנות את העובדות והמציאות שיש בישראל. 
 
"הרווחיות העודפת" של בזק היא קרוב ל-16 מיליארד ש"ח בעשור וחצי האחרון, רק בגלל משרד התקשורת הישראלי. יש צורך בשינויי רגולציה מהותיים בנוגע לקבוצת בזק, אבל ממש לא בכיוונים, שמשרד התקשורת דוחף כיום. זה הוכח בעשור האחרון ככישלון ופלופ אחד ענק (שלא לדבר על ההיבטים הפליליים שנוצרו בתהליך הזה, שטרם מוצו). 

בעולםעוברים כעת בקצב מהיר לחיבורים של עד 10 גיגה לבתים (כעת עובדים ומפתחים חיבורים של 100 גיגה לבתים), בעוד שבישראל החיבור המכסימלי של 100 מגה בבזק, הוא בקושי חצי מזה (ללקוחות "השוק הסיטונאי"). אגב, גם סלקום וגם פרטנר מספקות כרגע ללקוחותיהן בחיבורי הסיבים לבתים נתבים די זולים ונחותים (גם ברמת ה-WiFi שיש בהם), שתומכים בחיבורים שלעד 1 גיגה לא סימטרי ולא ניתן לשדרג אותם ל-10 גיגה סימטרי או לא סימטרי (ולתקנים החדשים יותר של ה-WiFi). 

יודגש, ש"השוק הסיטונאי" נבנה באירופה רק כדי לסייע בתחרות לחברות קטנות, צעירות, זריזות וחסרות תשתיות, לא בשביל חברות ענק ותיקות, בעלות תשתיות ואיטיות, דוגמת סלקום ופרטנר

כך, כולנו נתקענו מאחור בשוק הקווי, בגלל רגולציה שגויהשקריתעקומה ובלתי חוקית, שנועדה לספק את הרצון של סלקום ופרטנר (בתמיכה מלאה של שמילה מימון), לחסוך בהוצאות על הפריסה, שהן צריכות להשקיע, כדי להתחבר לאנטנות שלהן ולהתחבר ללקוחות שלהן, מה שיכלו לבצע בשיטות מתקדמות וזולות לפריסת סיבים הקיימות בשוק העולמי (וגם בישראל, בפריסה שמבצעות הרשויות המקומיות). 

משרד התקשורת (לרבות מועצת הכבלים והלוויין והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו) הצליחו בשנתיים וחצי האחרונות בנושא אחד בלבד: לדאוג לכך, ש"דמי הכיס" של אזרח די נחבא אל הכלים בשם שאול אלוביץ', יגדלו בכ-3 מיליארד ש"ח על חשבון הכיס של כולנו. כמיליארד ש"ח עברו במסלול של מנכ"ל המשרד ושות' מול בזק וכ-2 מיליארד ש"ח עברו ועוברים במסלול של מועצת הכבלים והלוויין מול Yes (נושא, שטרם נחקר כראוי). זאת בנוסף ל"רווחיות העודפת" (כלומר: מה שאזרחי ישראל לקוחות בזק שילמו יותר מדי על שירותי בזק, בגלל שמנגנון המחירים של בזק שבפיקוח לא השתנה מזה 2 עשורים והשימוע בנושא זה מיוני 2017 אבד אי שם בחלל החיצון), בהיקף של כ-16 מיליארד ש"ח, שחולקה כדיבידנדים לבעלי המניות של בזק

מוטב היה, ששר התקשורת יעסוק כעת בדבר הכי חשוב למשרד התקשורת: פיזור מועצת הכבלים והלוויין ואיתור מנכ"ל ראוי, מקצועי והגון ("עובד ציבור" ולא "עובד על הציבור") למשרד התקשורת. זאת, בנוסף להפסקת "שוד משאבי הציבור" וההפקרות הנמשכת של מתן שירותי תקשורת בלי רישיונות, בסיטונות. 


לכן, הטיפול הכושל ברגולציית עולם התקשורת בישראל והטיפול הכושל וחסר האחריות של ראשי משרד התקשורת וגופי הסמך של המשרד בתחום השמירה על האינטרסים הציבורייים וקיום החוק במדינת ישראל (בדגש על חוק התקשורת ותקנותיו), מחזקים את הצורך הדחוף בהקמת "רשות לתקשורת", רשות עצמאית, שתפעל לטובת הצרכנים ולא נגד הצרכנים ולטובת בעלי ההון וה"מקורבים לצלחת" של מקבלי ההחלטות, בניגוד מוחלט לחוק ולאחריות המוטלת על משרד ממשלתי חשוב ובעל כוח כלכלי עצום כלפי השחקנים הגדולים בשוק. 

עדכון 31.1.18, 16:00
בעקבות דיון נוסף (ועקר) שנערך אתמול בבית הדין לעבודה בת"א (כמתואר כאן), הוציאה ההסתדרות את ההודעה הבאה לתקשורת ולציבור: 
"תגובת ההסתדרות לסוגיית עובדי בזק:
מההסתדרות ביקשו להבהיר כי "המאבק של ועד עובדי בזק הוא לא נגד התחרות בענף אלא נגד ההנהלה והרחבת היקף ההעסקה הפוגענית. הטענות של הנהלת בזק כלפי הוועד בדבר עיצומים לכאורה שמקיימים העובדים, הובאו אתמול בפני בית הדין לעבודה והוכחו כמשוללות יסוד. כל הפעולות שהתעכבו היו פרי קריאתם של העובדים לתיקון התקלות הרבות שנוצרו בסוף השבוע הגשום. נדגיש כי בית הדין קיבל את הצהרת העובדים ודחה את בקשת החברה אף ללא דיון. הקפדה על העסקה ישירה והוגנת היא לא מקל בגלגלי התחרות והמאבק התקיף של עובדי בזק נגד תופעת עובדי הקבלן ימשיך לקבל גיבוי נחרץ מההסתדרות"."

עדכון 10.6.19: בזק הפסידה היום בבג"ץ, שבו ניסתה לערער (ערעור שני) על ההפסד שלה בבית משפט מחוזי ת"א, שבו ערערה על הקנס הענק של 8.5 מיליון ש"ח שקיבלה משלמה פילבר ב-2015 בנושא "השוק הסיטונאי". החלטת הבג"ץ כאן - למתעניינים. מה שמצביע שבזק עקבית - לערער שוב ושוב ולהפסיד...  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
6.6.24 - Israel Mobile Summit


24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים