Telecom News - ביהמ"ש העליון סירב לדרישת מש' התקשורת להטיל הוצאות על עותרת נגדו

ביהמ"ש העליון סירב לדרישת מש' התקשורת להטיל הוצאות על עותרת נגדו

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> ביהמ"ש העליון סירב לדרישת מש' התקשורת להטיל הוצאות על עותרת נגדו
ביהמ"ש העליון סירב לדרישת משרד התקשורת להטיל הוצאות על עותרת נגדו
מאת: מערכת Telecom News, 22.12.20, 16:36COURT FREE

במשך חצי שנה לא יודע מש' התקשורת להגיד האם תעריף, שנגבה ע"י חברת הדואר, הוא "תעריף טורפני". המקרה מהווה תמרור אזהרה מפני הצפוי, במידה ותכנסנה לתוקף המלצות "ועדת רוזן" להסיר את פיקוח התעריפים מחברת הדואר ולהסיר את חובתה לקבל אישור טרם אספקת שירות חדש, ו"לסמוך" על מש' התקשורת, שיידע לפקח.
 
התאחדות בעלי המלאכה והתעשייה בישראל הגישה לבית-המשפט עתירה לבג"צ נגד חברת דואר ישראל ונגד משרד התקשורת. מדובר בהמשך לעתירה קודמת, שהוגשה נגד 2 הגורמים הללו בחודש יולי השנה.

העתירה הקודמת [בג”ץ 4617/20] נדחתה בנימוק, שהיה על העותרת לפנות (שוב) אל משרד התקשורת בנושא הנדון בטרם הגשת העתירה לבית-המשפט.

העתירה הנוכחית לבג"ץ כמו קודמתה עוסקת בכניסת הדואר לתחרות בשירותים הניתנים ע”י בתי-הדפוס בארץ המאוגדים אצל העותרת (שירות "ישיר למשרד") “וזאת בניגוד לדין ותוך פגיעה קשה בתחרות ההוגנת בשוק הדפוס”.

בג”ץ התבקש, בין השאר, להוציא צו על תנאי נגד משרד התקשורת, שנדרש להפעיל סמכויותיו לפי חוק הדואר ולהגביל את רישיון חברת הדואר “באופן שלא יאפשר לה להוסיף וליתן את שירותי ‘ישיר למשרד’ המוצעים על-ידה. זאת, בשל הפרותיהם המתמשכות של חוק הדואר, התקנות, שהותקנו מכוחו ותנאי הרישיון הכללי מכוחו היא פועלת (לרבות חריגה מתיק השירות שאושר לה), סטייתה מן התמחור, שנקבע לה ואף מגבולות המחיר הסביר, ופגיעתה באינטרס הציבור בתחרות כלכלית הוגנת ובזכויותיהם המוגנות של העוסקים בענף הדפוס המאוגדים אצל העותרת”.

עוד טענה העותרת: “שעה שחברת הדואר קיבלה ממדינת ישראל את ההסכמה הייחודית להנפיק ולמכור בולים, הרי שבהצעת מוצרים זהים לאלה המוצעים ע”י בתי-הדפוס, תוך הצגת תמחיר בלתי חוקי, בלתי סביר וטורפני, פגעה חברת הדואר באופן ממשי ביכולת בתי-הדפוס להתפרנס ממשלח ידם”.

העותרת, שנואשה מקצב העבודה האיטי של משרד התקשורת, פנתה ממש בתחינה לבית המשפט, שלא יאפשר למשרד להמשיך "לגרור רגליים" ולהכריח אותו לקבל החלטה בזמן סביר לגבי סבירות התעריף הנגבה ע"י חברת הדואר: “נוכח מהותה של העתירה, שעניינה פגמים קשים בהתנהלותה של חברת הדואר – בכל הנוגע לשירותי ‘ישיר למשרד’ ותמחורם (ולאור אוזלת ידו של משרד התקשורת, האמון על העניין, בכל הנוגע לרישוי חברת הדואר ופיקוח עליה), שפוגעים בציבור גדול של בעלי עסקים בישראל, יתבקש בית-המשפט הנכבד, כבר עתה, לקצוב מועד קצר להגשת תגובת המשיבים, ומייד לאחר מכן, לקבוע דיון דחוף בעתירה, במועד קרוב ככל הניתן".

“כידוע, רוב מוחלט של בתי-הדפוס בישראל נכללים בקטגוריה של עסקים קטנים וזעירים, שמתקשים להתמודד עם המשבר הכלכלי הפוקד אותם בימים אלה, בעקבות מגפת קורונה. בנסיבות אלו, כניסת חברת הדואר כמתחרה ישיר בענף בתי-הדפוס, וביסוס מעמדה ככזה עלולה להוביל בתי-דפוס רבים לאבדון, ולסגירת מפעל חייהם. גם מטעם זה, מבקש בית-המשפט הנכבד לקבוע סדרי דין יעילים לבירור העתירה דנן“.

בית המשפט העליון מתאר תמונה עגומה של טיפול איטי של המשרד, אשר חצי שנה לאחר הפנייה אליו עדיין לא יודע להגיד האם חברת הדואר גובה לא חוקי ו"טורפני":

בסמוך לדחיית העתירה הקודמת בחודש יולי השנה, פנתה העותרת שוב למשרד התקשורת.

בראשית חודש אוגוסט השיב משרד התקשורת לעותרת וביקש מידע נוסף, שהעותרת שלחה לו באמצע חודש אוגוסט.

בסוף חודש אוגוסט נערכה פנייה לדואר ישראל, לשם התייחסות לטענות העותרת ולדוגמאות שסיפקה.

הדואר השיב לפנייה בתחילת חודש ספטמבר, ובאמצעו של חודש זה ענה לו משרד התקשורת, שתשובתו מצריכה הבהרה נוספת ומפורטת יותר.

העתירה הנוכחית הוגשה בראשית חודש נובמבר (מבלי שהעותרת פנתה פעם נוספת למשרד התקשורת).

הדואר היה אמור להשיב בתוך חודש, אך ביקש ממשרד התקשורת להאריך את מועד בחודש נוסף, לנוכח תנאי התעסוקה, שיצרו משבר הקורונה וחגי תשרי.

ואכן, ההתייחסות הועברה באמצע חודש נובמבר – כשבוע וחצי לאחר הגשת העתירה דנן.

בשלב זה (חודש דצמבר) עדיין נבחנת תשובתו המפורטת של הדואר למשרד התקשורת.

מיותר לציין, שלאורך כל התקופה הזו, חברת הדואר ממשיכה לספק את השירות "ישיר למשרד" ובהתאם לתעריף שבמחלוקת - ומשרד התקשורת? הוא עדיין בודק.

ומה שלא פחות חמור זו העובדה, שמשרד התקשורת, שכאמור במשך חצי שנה לא יודע להשיב לעותרת לגבי התאמת השירות לתיק השירות, שאושר, ולגבי תעריף השירות, ומאפשר בכך לחברת הדואר להמשיך לפעול כרגיל, דרש מבית המשפט להטיל הוצאות על העותרת, "שהעזה" לעתור נגדו.

ועל כך השיב בית המשפט העליון (כב' השופט הנדל), תוך שהוא שולח "רמז עבה כמו פיל" למשרד התקשורת:
"מן התמונה דלעיל ניתן ללמוד שניים. ראשית, בשלב זה דין העתירה להידחות, שכן הנושא עדיין נבחן ברשות הרלוונטית וטרם התקבלה החלטה עניינית בטענותיה של העותרת. שנית, ובניגוד לטענת משרד התקשורת, המקרה אינו מצדיק הטלת הוצאות על העותרת, הגם שהיה מקום כי תפנה פעם נוספת בטרם הגשת העתירה כדי לברר מה קרה בחודשיים ומחצה שחלפו מאז הקשר האחרון בין הצדדים".

מעבר לחומרה בהתנהלות הכושלת של משרד התקשורת ולחוצפה מצידו לדרוש הטלת הוצאות על העותרת, שנאלצת להמתין חצי שנה להחלטתו, בזמן שחברת הדואר מנצלת את אוזלת היד של המשרד ו"חוגגת", הרי שהדבר מעורר חשש כבד מהצפוי לציבור ולמתחרים של חברת הדואר, אם וכאשר ייכנסו לתוקף המלצות "ועדת רוזן".

כפי שניתחנו בהרחבה, בכל הקשור לתעריפי חברת הדואר, ממליצה "ועדת רוזן" להסיר את פיקוח התעריפים על חברת הדואר ולהסיר את חובתה לקבל אישור טרם אספקת שירות חדש, ו"לסמוך" על משרד התקשורת, שיתערב מהר ובנחישות, במידה וחברת הדואר תנצל לרעה את החופש שניתן לה.

המקרה הנ"ל של ההתנהלות הכושלת של משרד התקשורת בנוגע לטענות לגבי שירות "ישיר למשרד", מהווה תמרור אזהרה ומלמד, שלא ניתן לסמוך על המשרד, שיידע למלא את תפקידו לבחון ביעילות טענות נגד חברת הדואר ונקיטת פעולה מהירה נגדה במקרה הצורך.
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024 

21.8.24 - רוח אחרת - כנס חירות ישראלי

2.12.24 - Telco 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים