Telecom News - האם ביום הבחירות לכנסת ה-22 מוקדי השירות יעבדו "במתכונת שבת"?

האם ביום הבחירות לכנסת ה-22 מוקדי השירות יעבדו "במתכונת שבת"?

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> האם ביום הבחירות לכנסת ה-22 מוקדי השירות יעבדו "במתכונת שבת"?
תעלומה, שתיפתר בימים הקרובים: האם ביום הבחירות לכנסת ה-22 מוקדי השירות של חברות התקשורת הגדולות, ובראשן חברות הסלולר, יעבדו ב"מתכונת שבת" כנגד טובת הציבור- באדיבות משרד התקשורת - למרות צו יושב ראש ועדת הבחירות (שאני מניח, שהוא לא הופץ בטעות) הקובע, שעליהן לעבוד כרגיל?
למיטב הערכתי, בעקבות פניית אתר Telecom News וסיני ליבל, מוקדי השירות הטלפונים יעבדו כסדרם ולא ב"מתכונת שבת" ביום הבחירות לכנסת ה-22, אחרי שבבחירות לכנסת ה-21 וגם בבחירות לרשויות המקומיות, כמעט כל המוקדים פעלו ב"מתכונת שבת" - באדיבות, גיבוי  וחיפוי של צמרת משרד התקשורת ובניגוד לחוקים ולצווים.
עדכונים חשובים בתחתית הכתבה. 
מאת: אבי וייס, 5.9.19, 02:46סיני ליבל

משרד התקשורת טרם פרסם (נכון למועד פרסום כתבה זו), הנחיות חדשות לחברות התקשורת, מטעם מנכ"ל משרד התקשורת, בנוגע להפעלת מוקדי השירות (לרבות מוקדי השירות הטכני והמוקדים הפיזיים - הפרונטליים הקיימים ברחבי הארץ), ביום הבחירות לכנסת.

אמנם, ההנחיות לחברות התקשורת טרם הופצו, אבל על פי כל הסימנים המוקדמים שבידי, הלחץ הרציף, שהפעילו סיני ליבל, (בתמונה משמאל), ואתר Telecom News על משרד התקשורת ובמקביל על ועדת הבחירות המרכזית ובראשה כבוד השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, ששוב מונה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, עשה את שלו והפעם לא תותר הפרת החוק והצו של השופט.

הפרשה הזו נמשכה מאז הבחירות לרשויות המקומיות ב-2018 ועד הבחירות לכנסת ה-21 וכוסתה בעבר על ידי בכמה כתבות כדלהלן:
הצו המעודכן של כבוד השופט חנן מלצר, בתמונה משמאל, יו"ר ועדתכבוד השופט חנן מלצר. תמונה: יח"ץ הבחירות המרכזית לכנסת, נמצא במלואו בנספח כאן למטה, או בקישור באתר הוועדה כאן.

סעיף 5 בצו קובע "שחור על גבי לבן", ששירותי התקשורת יפעלו כסדרם ביום הבחירות  לכנסת ה-22. משמע: גם מוקדי השירות הפרונטליים והטלפוניים של החברות אמורים לפעול כסדרם. 

ביום 2.8.19, לאור הניסיון שנצבר אצל סיני ליבל מ-2 סבבי הבחירות הקודמים (לרשויות המקומיות ב-2018 ולכנסת ה-21 בתחילת 2019), הוא פנה שוב לכבוד השופט חנן מלצר, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. המסמך המלא של פנייתו נמצא כאן.  

סיני ליבל ביקש (מעבר לתלונה על התנהלות משרד התקשורת, ב-2 סבבי הבחירות הקודמים), שהשופט יקבע, שהפעלת שירותי תקשורת כסדרם ביום הבחירות כוללת גם את הפעלת המוקדים הטלפונים והפרונטליים כסדרם (במובחן מהפעלתם ב"מתכונת שבת"). 

אני שלחתי ביום 30.8.19 לצמרת משרד התקשורת ולשר התקשורת את השאלות הדחופות הבאות:
"מה תגובתכם למצ"ב?
תגובת ועדת הבחירות ומשרד התקשורת לפנייה שבמצ"ב - אינה תיאורטית, שכן בתחילת ספטמבר 2019 השאלה הבאה שוב אינה תאורטית:
האם שירותי התקשורת יפעלו כסדרם ביום הבחירות לכנסת ה -22 (17 ספטמבר 2019), או ששירותי התקשורת יפעלו ב"מתכונת שבת" במוקדים הטלפונים של חברות הסלולר וחברת הבזק הגדולות - כפי שפעלו באדיבות משרד התקשורת ביום הבחירות לכנסת ה-21 (9 אפריל 2019) ובבחירות, שהיו לרשויות המקומיות (30 באוקטובר 2018)?"

תגובה ברורה טרם קיבלתי. ככל שאקבל, אעדכן בהתאם. 

במקביל, סיני ליבל שלח את המסמך המצ"ב, לכבוד השופט חנן מלצר, יו"ר ועדת הבחינתי כהןרות המרכזית לכנסת עם העתקים לצמרת משרד התקשורת. 

זו טיוטת עתירה לבג״ץ ממרץ 2019, שבתוכה הטענה ל"הפרת אמונים" של המשיב 1 (מנכ"ל משרד התקשרות נתי כהן, בתמונה משמאל), והמשיבה 6 (היועצת המשפטית של משרד התקשורת, עו"ד דנה נויפלד) - בדבר התעלמות שלהם מהעוולה של מתן אפשרות לחברות התקשורת והסלולר לא להפעיל שירותי תקשורת כסדרם - בימי הבחירות לכנסת ה-21 והכנסת ה-22.

סיני ליבל: "יצויין, שעד לפני מספר שנים, הימים היחידים, שניתן היה להפעיל מוקדים טלפונים ב"מתכונת שבת" היו: ימי שבת, ימי חג, יום העצמאות ויום הכיפורים (בכיפור ניתן לסגור כל המוקדים). 

הצווים של יו״ר ועדת הבחירות (לבחירות לכנסת) ושל שר הפנים (לבחירות לרשויות המקומיות) הם צווים גנרים, חוזרים על עצמם כל מערכת בחירות ונשענים על חוקים ברורים.

אולם, למרות ואחרי שפורסמו הצווים הללו, משרד התקשורת שינה את תנאי הרישיון של חברות התקשורת - בניגוד לצווים. מי עשה זאת? מאיר בן בסט בגיבוי מנכ"ל משרד התקשורת ובהתעלמות מוחלטת של שר התקשורת. הוא הוסיף כל פעם הקלה אחרת בשימועים - שלפחות בעניין יום הבחירות, לא קיבלו את אישור היועצת המשפטית לשינוי". 

מצ"ב צילום מרוכז של התפתחות הנושא הזה, כעולה מדבריו של סיני ליבל

בחשיפה כאן סעיף 6 הראנו, שהחלטות מרכזיות נגד טובת הציבור בתחומים הצרכניים בשוק התקשורת לא מקבלות אישור של היועצת המשפטית של משרד התקשורת. מצב מדהים, מדאיג ומעורר שאלות כבדות. 

סיני ליבל ניהל התכתבות די ענפה עם ועדת הבחירות המרכזית, שצילומי המסמכים המרכזיים שסיני ליבל שלח לוועדת הבחירות המרכזית מצויים כאן וכאן. זאת, בגין התנהלות רשלנית של מנגנון ועדת הבחירות המרכזית וטיפול רשלני ומטעה בתלונות של סיני ליבל מצד ראשי המנגנון הזה.

בהמשך, סיני ליבל שלח התראה אחרונה לצמרת משרד התקשורת - כאן

למרות שתחום התקשורת לא מעניין בכלל את המפלגות הרצות בבחירות לכנסת ה-22 (למעט, כמובן, מה שיש סביב "תיק 4000"), כרגע, על פי כל הסימנים שיש בידי, נדמה לי, שבעקבות פניות אתר Telecom News וסיני ליבל, מוקדי השירות הטלפוניים (לרבות מוקדי השירות הטכני) - יעבדו הפעם כסדרם ביום הבחירות לכנסת ה-22, אחרי שבבחירות לכנסת ה-21 הם פעלו ב"מתכונת שבת" מצומצמת ביותר - באדיבות משרד התקשורת, שצפצף פעמיים על החוק והצווים והתעלם מהצפצוף של חלק מחברות התקשורת מהחוקים ומהצווים הללו.

אם אכן יחול שינוי, כפי שאני צופה, זה יהיה נצחון קטן אבל חשוב, של "שלטון החוק" ועליונות "שלטון החוק", מול שלטון פקידים החושבים, שהם מעל לחוק (התופעה החמורה הזו נקראת Deep State). 

ברגע שיצא עדכון לנושא ספציפי זה - נעדכן את קוראינו.

עדכון 5.9.19, 15:30: על פי החלטת מועצת הכבלים והלוויין (כאן, ההחלטה המלאה כאן, בסעיף 34, שתצלומו מובא כאן), מוקדי השירות של הוט ו-YES יפעלו ב"מתכונת שבת" ולא כסדרם. כך, שאין כל שינוי כרגע, בהתייחס לשתי החברות הללו, ממה שהיה בבחירות הקודמות. עניין הפרת הצו תיבדק בנפרד. 

עדכון 6.9.19: בעקבות הכתבה, הוגשה למבקר המדינה תלונה חמורה כנגד בכירי משרד התקשורת ע"י סיני ליבל. אישור קבלת התלונה ע"י מבקר המדינה מצוי כאן והתלונה עצמה מצויה כאן - למתעניינים. 

נספח
הצו המעודכן לבחירות לכנסת ה-22' שבתוקף מיום 8.8.19 בחתימת כבוד השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22:
צו  כבוד השופט חנן מלצר

מוקד שירות
ELECTIONS FREE 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים