הצעת חוק הניטרליות ברשת – חקיקה נכונה מהסיבות הלא נכונות

דף הבית >> דעות ומחקרים >> עמדות ניתוחים >> הצעת חוק הניטרליות ברשת – חקיקה נכונה מהסיבות הלא נכונות
הצעת חוק הניטרליות ברשת – חקיקה נכונה מהסיבות הלא נכונות
מאת: עו"ד מורן ימיני, 16.1.14, 21:00עוד" מורן ימיני
 
הצעת חוק הניטרליות ברשת היא הצעה חשובה ונכונה, אך ההצדקות המרכזיות הניתנות לה אינן משכנעות. במקום לדבר על קידום התחרות והחדשנות, ראוי היה להתמקד יותר בהגנה על חירויות יסוד.
 
לאחרונה אישרה הכנסת, בקריאה ראשונה, את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 58) (איסור הגבלה או חסימה), התשע"ג-2013. זה כינויה הרשמי של הצעת החוק הידועה יותר בשמה הפופולרי - הצעת חוק הניטרליות ברשת. על פי ההצעה, שהועברה לועדת הכלכלה לצורך הכנה לקריאה שנייה ושלישית, ייאסר על כלל בעלי הרישיונות הפועלים מכוח חוק התקשורת ועל כל מי שעוסק בסחר בציוד תקשורת לבצע הגבלה או חסימה (לרבות בדרך של קביעת תעריפים) של אפשרות המנוי לעשות שימוש בכל שירות או יישום המסופקים על גבי רשת האינטרנט; של התכונות או המאפיינים המובנים של ציוד תקשורת; ושל האפשרות הנתונה למנוי לעשות שימוש בציוד תקשורת בכל רשת בזק של בעל רישיון.
 
הצעת החוק זכתה לביקורת, בין היתר, בשל העובדה, שהיא מאפשרת הגבלה או חסימה, כאשר הדבר נדרש לצורך "ניהול תקין והוגן" של התעבורה ברשת, מבלי לפרט את משמעותו של מונח עמום זה. זאת, למשל, בניגוד למודל ההולנדי (המדינה הראשונה באירופה לקבוע חובת ניטרליות ברשת באמצעות חקיקה), הקובע רשימה סגורה של מקרים בהם יהא רשאי ספק תקשורת לחרוג מהעיקרון האוסר הגבלה או חסימה. כמו כן, נטען כי הצעת החוק חסרה הוראות המחייבות את ספקי השירותים בשקיפות לגבי מדיניות ההגבלה והחסימה בה הם נוקטים וכי היא אינה קובעת סנקציות משמעותיות ויעילות על ספק, שיפר את הוראות החוק.
 
על אף הביקורת (המוצדקת כשלעצמה), אין להקל ראש בחשיבותה של הצעת החוק, שמשקפת עמדה מתקדמת למדי בהשוואה להסדרים במדינות אחרות.

ראשית, עצם קביעתה של חובת ניטרליות ברשת באמצעות חקיקה אינה שכיחה. נכון לכתיבת שורות אלה, רק מדינות בודדות השלימו הליכי חקיקה בעניין זה (בנוסף להולנד ניתן לציין גם את סלובניה); האיחוד האירופי טרם גיבש עמדה מחייבת בסוגיה זו; ואילו בארצות הברית ביטל בית המשפט הפדרלי, רק לפני כמה ימים אחדים, את כללי הניטרליות ברשת, שנקבעו ע"י רשות התקשורת האמריקאית (ה-FCC).
 
שנית, הצעת החוק אינה מבחינה בין רשתות נייחות לניידות ולמעשה מרחיבה לתחום הנייח הסדר, שהוחל עוד קודם לכן בתחום הנייד; זהו מהלך יוצא דופן, ביחס לאופן בו התפתח הדיון בסוגיית הניטרליות ברשת במקומות אחרים. ככלל, מבחינה היסטורית, הדיון בסוגיית הניטרליות ברשת צמח על רקע התפתחותן של רשתות רחבות-פס נייחות; רק מאוחר יותר, עם התפתחות השימוש באינטרנט באמצעות מכשירים ניידים, הועלתה שאלת הניטרליות גם בהקשר של רשתות אלחוטיות וסלולריות, כשבמשך תקופה ארוכה הגישה המקובלת נטתה, שלא להחיל על רשתות ניידות מגבלות דומות לאלה החלות על רשתות נייחות. רק לאחרונה ניכרת נסיגה מגישה זו בקרב קובעי מדיניות ברחבי העולם, ולפיכך הגישה הישראלית בעניין זה (בין אם במכוון ובין אם במקרה) הינה חדשנית למדי.
 
יחד עם זאת, סובלת הצעת החוק מחולשה יסודית, שאינה טמונה דווקא בהסדריה הספציפיים, כי אם בקונספציה, שעל בסיסה מתבקש המחוקק להופכה לחוק מחייב. הצעת החוק נתפסת ומוצגת (לרבות בדברי ההסבר ובהודעות לעיתונות של משרד התקשורת), כמהלך חקיקה כלכלי-צרכני, שחשיבותו המרכזית נובעת מיתרונותיו הכלכליים, ובראשם קידום התחרות ועידוד החדשנות. אלא שגישה זו עלולה להתברר כמשענת קנה רצוץ, שכן על פי הידע המצטבר, ספק רב אם די בשיקולי התחרות והחדשנות על מנת לתמוך בעקרון הניטרליות ברשת. לעומת זאת, שיקולים אחרים, ובראשם ההגנה על זכויות יסוד, התומכים בעקרון הניטרליות באופן מובהק בהרבה, אינם זוכים למשקל הראוי בהליך החקיקה.
 
ניתוחים כלכליים מפורטים, שנעשו בשנים האחרונות גורסים, כי דווקא סטייה מעקרון הניטרליות עשויה להביא למיקסום התועלת החברתית ולתוצאות יעילות יותר בהשוואה לרשת ניטרלית. בין שלל הטיעונים הנשמעים בהקשר זה מצוי הטיעון לפיו עקרון הניטרליות מהווה תמריץ שלילי להשקעה בתשתיות תקשורת ולהגדלת רוחב הפס (מכיוון שהוא פוגע ביכולתם של בעלי תשתיות למקסם את רווחיהם) וכן הטיעון שרשת ניטרלית מונעת פיתוחם של מוצרים ושירותים, שניתן היה לפתח ולהציע לציבור הצרכנים אלמלא מגבלת הניטרליות. אמנם, לצד גישות אלה ניתן למצוא מחקרים רבים המגיעים למסקנות הפוכות בתכלית, אולם, הנקודה החשובה לענייננו היא, כי מהבחינה הכלכלית, שאלת התרומה של עקרון הניטרליות ליעילות ולתחרות הינה, לכל הפחות, שנויה במחלוקת.
 
ההישענות על רציונל החדשנות כבסיס לחקיקה בסוגיית הניטרליות ברשת בעייתית גם היא, וזאת לפחות משני טעמים:

ראשית, בניגוד לתפיסה הרומנטית הרווחת, חדשנות אינה דבר טוב בהכרח. פיצוח קוד "אניגמה" הנאצי על ידי הבריטים במלחמת העולם השנייה תרם תרומה מובהקת לקידום החופש האנושי; לעומת זאת, פיצוח מערך ההצפנה של סקייפ על ידי הממשלה הסינית נועד לשרת צרכים הפוכים. באופן דומה, טכנולוגיות ה- Deep Packet Inspection למיניהן חבות את עצם קיומן לרשת האינטרנט, אך בה בעת הן מציבות את האתגר הגדול ביותר לעקרון הניטרליות ברשת. לפיכך, התמיכה בעקרון הניטרליות ברשת בשם ה"חדשנות", מבלי שהדבר ילווה בתפיסה נורמטיבית לגבי סוג החדשנות שאנו מעוניינים לקדם, היא פשטנית מכדי שתוכל לשמש בסיס לחקיקה.
 
שנית, וזה העיקר, כריכתו של עקרון הניטרליות ברשת עם סוגיית החדשנות ממעיטה מערכו ומחשיבותו של העיקרון. ניטרליות ברשת חשובה לכל משתמש באשר הוא, ללא כל קשר לשאלה אם אי-פעם יצר, או בכוונתו ליצור, דבר-מה חדשני על גבי הרשת. למעשה, הרציונל, שביסוד עקרון הניטרליות, כלל אינו כרוך בטכנולוגיה זו או אחרת, גם אם שינויים טכנולוגיים מחייבים אותנו להתייחס אליו בהקשרים חדשים. במרץ 2012 פרץ "מרד" דוורים ברמת-גן, בשל סירובם של דוורים בעיר לחלק את הברית החדשה בתרגום לעברית, בטענה שמדובר בחומר מיסיונרי הנוגד את השקפת עולמם. בסופו של יום, הדוורים חויבו לחלק את הספרים. חיובו של דואר ישראל להעביר את החומר לתיבות הדואר מהווה המחשה לעקרון ה"ניטרליות", כפי שהוא בא לידי ביטוי ב"סתם" דואר פשוט ורגיל (ובאחד הטקסטים העתיקים בעולם). זו גם תמצית מהותו וחשיבותו של העיקרון, כשהוא מיתרגם למרחבי הרשת. הוא נועד, בראש ובראשונה, לאפשר לנו לתקשר ולהביע מסר, מבלי שמישהו אחר יתערב בכך או ימנע זאת מאיתנו, רק מכיוון שהוא נמצא בעמדה המאפשרת לו לעשות זאת. השיקולים בדבר קידום התחרות והחדשנות, גם אם הם נכונים, הם רק בבחינת תוספת להצדקה המרכזית לעיגון עקרון הניטרליות ברשת בחקיקה: ההגנה על חירויות יסוד, ובראשן חופש הביטוי.
 
מאת: עו"ד מורן ימיני, ינואר 2014.
הכותב הוא יועץ בכיר במחלקת הליטיגציה של משרד עוה"ד הרצוג, פוקס, נאמן ושות' ועמית-מחקר במרכז למשפט וטכנולוגיה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. דוא"ל 
 
Bookmark and Share


 

לוח מודעות

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

15-16/9/2020 - ChipEx2020  

15-21/11/2020 - שבוע היזמות העולמי    

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם לנובמבר 2019 עפ"י Business Insider - כאן

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת ההונאה הגדולה שהובילה לכך שמוצרי התקשורת יקרים יותר בישראל - כאן

בלעדי לקוראי האתר: 1 ש"ח ליום שיחות וגלישה ללא הגבלה בחו"ל... - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: חשיפת "דבר ראשון" בעניין היועמ"ש - היבטים חמורים חדשים - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי המאת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

חשיפה: סלקום אספה ומכרה במשך שנים את כל נתוני לקוחותיה לרבות מיקומם - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
PIXABAY
 
Telecom Experts
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים