Telecom News - הרשות להגנת הפרטיות פרסמה דו"ח שנתי לסיכום פעילותה ב-2021

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה דו"ח שנתי לסיכום פעילותה ב-2021

דף הבית >> דעות ומחקרים >> מחקרים, מצגות מסמכים >> Israel ICT >> הרשות להגנת הפרטיות פרסמה דו"ח שנתי לסיכום פעילותה ב-2021
הרשות להגנת הפרטיות פרסמה דו"ח שנתי לסיכום פעילותה ב-2021
מאת: מערכת Telecom News, 22.5.22, 13:09רשות פרטיות

בדו"ח ניתן להתרשם מפעילותה הענפה של הרשות, לרבות פעולות האכיפה בהם נקטה, מידע על פניות הציבור שהתקבלו ופעולות להנגשת מידע בנושאי פרטיות לציבור הרחב.
 
הדו"ח המלא 49 עמודים - כאן.     
 
להלן תקציר הדו"ח:

פעילות אכיפה בתקופת משבר הקורונה
מחלקת האכיפה ברשות המשיכה בביצוע פעולות אכיפה בהתחשב בשימוש הרב במידע רפואי, שנעשה ע"י משרדי הממשלה, גופים ציבוריים וגופים פרטיים בתקופת הקורונה. בין היתר, נסובו פעולות האכיפה על העברת מידע אישי ממשרד הבריאות לרשויות המקומיות השונות ולידי עיריות. בפרט, הושם דגש על השימוש, שעושות העיריות במידע, אופן שמירתו, ורמת אבטחת המידע של המידע המועבר אליהם אודות חולים ומבודדים ממשרד הבריאות.

כ"כ, התמקדה הרשות באירועי אבטחת מידע, שאירעו בגופים האוספים מידע מלקוחותיהם ביחס למצבם הבריאותי, באפליקציות המספקות מידע ביחס לחולי קורונה, ובטיפול במידע, שהועבר לרשויות המדינה השונות ולא אובטח כראוי.

פעילות האכיפה אף התמקדה בהתנהלות גורמי ממשל, ארגונים וחברות, שבמהלך תקופת משבר הקורונה עסקו בתהליכים, שכללו איסוף מידע אישי בצורה לא מאובטחת וניהולו ברמה לא נאותה.

פעילות הרשות בנושא איתור מגעים של חולי קורונה באמצעות שירות הביטחון הכללי 
במהלך 2021 הגישה הרשות חוות דעת מקצועיות לצוות השרים, שדן בשימוש באיכוני השב"כ לשם התמודדות עם מניעת התפשטות המגיפה. זאת, עד למועד הפסקת ההסתייעות בשב"כ בשלהי מרץ 2021. במסגרת חוות הדעת עמדה הרשות על הצורך לשקול את התועלת השולית של כלי השב"כ לנוכח היקפי ההתחסנות הגדולים של האוכלוסייה באותה עת, ולנוכח גודלו ויעילותו של מערך החקירות האפידמיולוגיות. עוד ציינה הרשות, בהמשך לחוות הדעת, שהוגשו על ידה, שככל שיש כוונה לבצע הפסקה מדורגת של השימוש בכלי ניתן לשקול, למשך תקופת מעבר קצובה, מנגנון לפיו השימוש בכלי השב"כ יוגבל אך ורק למקרים בהם החולה המאומת אינו משתף פעולה כלל בחקירתו (על פי התרשמות המתחקר בחקירה האנושית), או שלא מסר מגעים כלל.

מתווה זה, שהציעה הרשות, אומץ באופן מלא ע"י ביהמ"ש העליון בפסק הדין, שניתן על ידו בהרכב מורחב, בראשית מרץ 2021, שעסק בחוקתיות החוק המסמיך של איכוני השב"כ. ביהמ"ש העליון הורה על צמצום שימוש בכלי באמצעות קביעת קריטריונים ברורים, ובסופו של דבר, הורתה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת על הפסקת השימוש בכלי בשלהי מרץ 2021. 

קידום חקיקה 
לאחר הקמת הממשלה הנוכחית ביוני 2021, ומיד בתום העבודה הממשלתית על חקיקת ההסדרים, שב והניח שר המשפטים את תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות על שולחנה של ועדת השרים.

בנובמבר 2021 אישרה ועדת השרים לחקיקה את הצעת החוק לתיקון 14. הצעת החוק לתיקון 14 כוללת הרחבה משמעותית של סמכויות האכיפה של הרשות, עדכון כלל העבירות במאגרי מידע, עדכון כל ההגדרות המהותיות בחוק וצמצום של חובת רישום מאגרי מידע.
 
בינואר 2022 הונחה ההצעה על שולחן הכנסת, ואושרה בקריאה ראשונה. בפברואר 2022 קיימה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת דיון ראשון בהכנת הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית. בד בבד, נמשכה ב-2021 העבודה האינטנסיבית על רפורמה מקיפה נוספת של הוראות החוק בעניין מאגרי מידע (תיקון 15).
 
פירוט תוצרי אכיפה שנקבעו על ידי הרשות בשנת 2021 לפי תחומים:
·         29 תיקי אכיפה בנושא שימוש במידע שלא למטרה, איסוף ללא הסכמה, אי מתן זכות עיון.
·         32 אירועי אבטחה חמורים, שטופלו (במסגרתם נפתחו 15 תיקים).
·         5 תיקים בנושא חתימה אלקטרונית. 
·         30 החלטות רשם גורמים מאשרים. 
·         2 תיקים פליליים בהם הורשעו 6 חשודים.
·         2 תיקים פליליים בהם התקבלו גזרי דין כנגד חשודים.
·         תיק פלילי אחד בו הוגש כתב אישום. 
·         216 תיקי פיקוח רוחב, 60 פיקוחי מעקב.

יצוין, שב-2021, בעקבות מגפת הקורונה והמעבר של המשק לעבודה מרחוק, השקיעה הרשות משאבים רבים לטיפול בבקשות להנפקת חתימה אלקטרונית על גבי התקן רשתי (HSM), כדי לאפשר תהליכים של הזדהות מרחוק באמצעות חתימה אלקטרונית. במסגרת זו, הגדירה הרשות נהלים חדשים להגשת בקשות של גורם מאשר להנפקת אמצעי חתימה על גבי התקן רשתי, ופעלה לבחינה טכנולוגית מעמיקה ולטיפול דחוף במאות בקשות בנושא.
 
בין היתר, נתקבלו 30 החלטות רשם בנושא כדי להעניק לכל הפונים לרשות מענה במסגרת לוחות זמנים ראויים, תוך בחינת כל הפניות והבקשות באופן קפדני, לאור רמת והיקף הסיכונים החדשים אליהם מתייחס האישור להנפקה על גבי התקן רשתי.
 
הליכי אכיפה מנהליים בעקבות אירועי אבטחה חמורים
ב-2021 התקבלו ברשות 108 דיווחים אודות אירועי אבטחה חמורים, והרשות קבעה תוצרי אכיפה ב-32 מהם ופתחה ב-15 הליכי פיקוח מנהלי בתחום אבטחת המידע. אירועי אבטחה חמורים אירעו בסקטורים שונים, ובהם הסקטור הציבורי, הפיננסי והבריאותי.

רשות פרטיות
 
פעילות מערך פיקוחי הרוחב
ב-2021 השלימה הרשות 224 תיקי פיקוח רוחב (אודיט). פיקוחי הרוחב בוצעו בארבעה מגזרים, שהוגדרו ע"י הרשות כמגזרים בעלי סיכון גבוה לפגיעה בפרטיות. במסגרת פיקוחי הרוחב שביצעה, פנתה הרשות לגופים במגזרים הבאים: חברות כוח אדם והשמה; חברות קמעונאות מזון ודלק; מרפאות וגופים המעניקים שירותי כירורגיה וקוסמטיקה רפואית, וקרנות ביטוח וגמל.
 
בנוסף, ביצעה הרשות פיקוחי מעקב, שבחנו את אופן תיקון הליקויים ויישום ההנחיות, שקבעה הרשות ע"י הגופים, שנדרשו לכך במסגרת הליך פיקוח הרוחב, שנערך ב-2019.

כ"כ, בנוסף על הליכי הפיקוח, שהושלמו בא-4 המגזרים, שפורטו לעיל, החלה הרשות ב-2021 בפיקוחי רוחב בקרב 216 גופים ב-5 מגזרים, לרבות חברות הפועלות במגזר התחבורה הדיגיטלית ואפליקציות תשלום מבוססי מיקום; גופים הפועלים במגזר אפליקציות בריאות דיגיטלית ומתן שירותי רפואה מרחוק; גופים במגזר התקשורת; בתי חולים וגופים המשתייכים למגזר העמותות והמגזר השלישי
 

רשות פרטיות
 
ניתוח של אחוז שיפור הליקויים בחתך מגזרי מדגים כיצד ברוב המגזרים עליהם פיקחה הרשות היה שיפור משמעותי בתיקון הליקויים לאחר הפיקוח, שערכה הרשות. ממוצע שיפור הליקויים של 14 המגזרים עומד על 57.44%. בנוסף, על הגופים לעדכן את הרשות בדבר לוחות הזמנים וסיום תיקון יתר הליקויים.
 
פניות ציבור
ב-2021 התקבלו ברשות כ 1,670 פניות בתחום הגנת הפרטיות, מתוכן 349 סווגו כתלונות (לשם השוואה, ב-2020 התקבלו ברשות 1,591 פניות בתחום הגנת הפרטיות, מתוכן 422 סווגו כתלונות).
 

רשות פרטיות
 
במהלך 2021 קיימה הרשות כנסים ופורומים לציבור הרחב ולמגזרים ספציפיים. בין היתר, קיימה הרשות את הכנס השנתי בסימן "הגנת הפרטיות: אתגרי היום והמחר", פורום למגזר הציבורי בנושא צמצום מידע עודף במסגרתו אף הוצג תסקיר השפעה על הפרטיות ופורום בנושא הגנת הפרטיות במגזר השלישי, שכלל, בין היתר, הרצאה בנושא "פרטיות בעידן המידע" ובנושא תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).
 
  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
27.2.24 - Axis Tel Aviv 2024

19.3.24 - Europe Days 2024 Conference

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים