Telecom News - יש גם התפתחויות חיוביות במשרד התקשורת, מעובדים מסורים לטובת הציבור

יש גם התפתחויות חיוביות במשרד התקשורת, מעובדים מסורים לטובת הציבור

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> יש גם התפתחויות חיוביות במשרד התקשורת, מעובדים מסורים לטובת הציבור

במקביל לפעילות "קליקת אוהדי סלקום ושות' בצמרת משרד התקשורת", יש לא מעט בעלי תפקידים, בכירים כזוטרים, שמבצעים מלאכתם נאמנה ולטובת האינטרסים הציבוריים (ולא לטובת שום אינטרס פרטי של מי מחברות התקשרות) ולטובת המשרד ועובדיו. 
מאת: אבי וייס, 27.10.18, 18:50אביבית מסבנד

מפעם לפעם אנו "מרימים את המסך" מעל פעילות חיובית של מי מבעלי התפקידים במשרד התקשורת, כדי לאזן את התמונה המתקבלת מהחשיפות המרובות שלנו (השתיים הכי טריות הן כאן וכאן) סביב "קליקת אוהדי סלקום ושות' בצמרת משרד התקשורת". בעבר חשפתי כמה פעילויות חיוביות כאלו, לדוגמה במאמר:יש גם התפתחויות חיוביות במשרד התקשורת: החשיפות לפעמים עוזרות!

כמה מהפעילויות החיוביות הבולטות בשבוע החולף:

אאביבית מסבנד, (בתמונה משמאל), הסמנכ"לית הבכירה למינהל ומשאבי אנוש במשרד התקשורת ממשיכה בפעילויות חיוביות:

ב-7.9.18 חשפתי (בחלק התחתון של הכתבה כאן), שאחרי שנים, שבהן חסמו תמי לשם (הסמנכ"לית הקודמת) ורונית בן טל בקשות להוצאת משלחת עובדים למחנות ההשמדה בפולין, אביבית מסבנד הציגה נוהל נציבות, שדווקא מאפשר ואף מעודד זאת, וקראה לעובדים לקחת חלק במשלחת זו.

אז בשבועיים האחרונים סיימה קבוצת העובדים מהמשרד את ההכנות לסיור, שכללו הדרכות וביקור ב"יד ושם" וביום ראשון (21.10.18) יצאה לראשונה לפולין משלחת של עובדי משרד התקשורת, כפי שדווח בלעדית אצלנו.

אגב, וכדי להבין את עומק השינוי, שחל בניהול משאבי האנוש במשרד התקשורת מאז החליפה אביבית מסבנד את תמי לשם, לא זו בלבד שיוצאת משלחת, כאמור, אחרי שנים של סירוב, אלא שאביבית ציידה את חברי המשלחת בכפפות וצעיפים, לאור הקור השורר בתקופה זו בפולין. בהחלט דאגה "אימהית" לעובדי המשרד, כמצופה ממנהלת בכירה ביותר במשרד. 

כך, מוכיחה אביבית, שכמעט בכל תחום מתחומי המינהל ומשאבי האנוש במשרד, ששררה בו קודם לכן אווירת שקרים, ספינים וטרור  - זה פשוט נגמר. אפילו בנושא כה רגיש, לאומי וחשוב, כמו אישור יציאת עובדים במסגרת משלחת רשמית למחנות ההשמדה בפולין. כעת זה מאחורינו והמשלחת יצאה לדרך, והיא מוכיחה, שאפשר להתנהל נכון ולטובת האינטרסים הנכונים של העובדים ושל המשרד. 

נקווה שאביבית תצליח לבצע מטלה חשובה, שתקועה כבר זמן רב במשרד: להוציא את גמלאי המשרד מיחידת הפנסיונרים של חברת הדואר, ולטפל בהם כמו בכל משרד הממשלה - בתוך המשרד.

ב. מוניר קזמל, הממונה על חופש המידע במשרד התקשורת.
בעבר, יחידת חופש המידע במשרד התקשורת הייתה "בית קברות" למידע ולטיוח אין סופי, בניגוד לחוק ולתקנות. זה נגמר.
רק אמש נתנו מחמאה למוניר (כאן) ואחזור על זה שוב כאן: התודות לממונה על חופש המידע במשרד, מוניר קזמל, שעושה עבודת קודש ציבורית במסירות וביעילות.

ג. 
איתן כסיף, (תמונה משמאל), סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת.
לאחר תקופת הסתגלות לא קצרה, החל
איתן כסיף לבדל את עצמו מ"הקליקה" ולבצע את התפקיד המוטל עליו במשרד התקשורת, ללא מורא וללא משוא פנים תוך העמדת האינטרס הציבורי במקום ראשון. בפעילותו פתר גם את בעיית "שכר העידוד" ביחידת הפיקוח והאכיפה במשרד עליה הוא ממונה (מוסבר כאן, למתעניינים). 

בשבוע החולף הטיל איתן כסיף לא פחות מ-5 קנסות משמעותיים על חברות התקשורת:

​הקנסות הללו הם כמובן רק "טיפה בים" של הפרות החוק והרישיונות של חברות התקשורת. אולם, מוטב מאוחר מאשר להתעלם מההפרות לחלוטין, או להפוך את הקנסות ככלי לסיפנים על החברות (כפי שהיה בתקופת המנכ"ל הקודם). 

בפני איתן כסיף וסגנו שי רטר, יש עדיין מטלות רבות ובכלל זה:

 1. הפעלת כל כלי הפיקוח והאכיפה הקיימים בידי משרד התקשורת בכלל ואגף הפיקוח בפרט ובכלל זה העברת בדיקות למישור הפלילי (לדוגמה: ניהול שירות תקשורת ללא רישיון, שזו עבירה פלילית מאוד חמורה ויש לא מעט חברות המצפצפות על החוק ורישיונן בתחום הזה).

 2. הפעלת סנקציות מנהליות (לא קנסות) שיש בידי המשרד. יש כאן סדרה שלמה של כלים מאוד חזקים, כשבקצה העליון יש שלילת רישיון של חברה או שלילת תחומי פעילות של חברת תקשורת. הסעיפים הללו התאימו למשל לצפצוף של גולן טלקום על החוק בעניין פירוק רשת הסלולרית שלה ולאחרונה זה מתאים לצפצוף של פלאפון לעניין השרידות והאמינות של הרשת שלה

 3. הפעלת פיקוח ואכיפה בתחומים החדשים (יחסית), שקיבלה היחידה, שתחת אחריותם, עם סמכויות פיקוח ופקחים, למשל, בתחומי הטלוויזיה הרב-ערוצית, לרבות בתחום "עידן +"ובתחומי הספקטרום.

 4. ביצוע "פשיטות פתע" על חברות התקשורת (כאמור בחוק ובתקנות הפיקוח), לפי תכנית שנתית סדורה, כדי לוודא עמידתן בתנאי רישיונו בכל התחומים. אין כלי יותר יעיל מ"פשיטות פתע". תשאלו את כל הרגולטורים האחרים הקיימים בישראל. 

ד. אסף אברהם, מנהל תחום חירום ומספור, אגף הנדסת תקשורת:
אסף אברהם (שהחליף את יצחק ידגר, שיצא לגימלאות), החליט לסגור כמה פרצות צרכניות חשובות בתחומי טיפולו, בעיקר במגזר העסקי. בעניין זה יצא שימוע חדש (כאן), שחובר על ידו, פרטי השימוע - כאן, והוצאה הודעה לתקשורת, שמובאת כאן כלשונה:

"משרד התקשורת הוציא  היום (25.10.18) לשימוע "תיקון  מס' 4" ל"תוכניות המספור לעניין ניידות מספרים". ישנה חשיבות  צרכנית רבה לניידות המספרים ושמירה לאורך שנים על אותו מספר טלפון מקורי, בלא קשר למעבר הלקוח בין החברות. התיקון המוצע יגביר את  התחרות ע"י הסרת חסמי מעבר בין בעלי הרישיונות.

 

 1. תיקון הגדרת מנוי

  1. המשרד שוקל לתקן את תוכנית הניידות באופן אשר לא יאפשר חסימת אפשרות ביצוע ניידות עבור מספר טלפון של "מנוי עסקי מפוצל". מנוי זה מזוהה בדרך כלל באופן שמי עם מספר הטלפון, פרטיו של המנוי ופרטי כרטיס האשראי שלו נמצאים בידי בעל הרישיון, ובמקרים רבים הוא אף מקבל חשבונית ומשתתף בחלק או בכל התשלום החודשי לבעל הרישיון.

  2. בנוסף, שוקל המשרד לתקן את תוכנית הניידות באופן אשר לא יאפשר ביצוע חסימת אפשרות ביצוע ניידות עבור מספר טלפון של מנוי פרטי למניעת עיכוב ניוד של בעלי הרישיון.

 2. קיצור זמן ניידות טווח מספרים

  1. כיום, זמן ניוד של טווח מספרים (בניגוד לניוד רגיל של מספר בודד) אינו מוגדר במפורש בתוכנית הניידות.

  2. המשרד שוקל לתקן את תוכנית הניידות כך שזמן הניוד של טווח מספרים יהיה זהה לזה של מספר בדיד - חצי שעה עבור טווח מספרים למנויים לשירות רט"ן ושעה עבור טווח מספרים למנויים לשירות טלפון נייח.

 3. ניודים פיקטיביים

  1. מתלונות שהתקבלו במשרד עולה כי קיימת פרקטיקה של משווקים פרטיים (שאינם בעלי רישיון) לבצע ניוד של מספרי טלפון אשר מעולם לא היו בשימוש מנויים אמיתיים, מבעל רישיון אחד לבעל רישיון אחר ("ניוד פיקטיבי"). התופעה נפוצה במספרים המשויכים לחבילות משולמות מראש - Prepaid, המשווקות על ידי  משווקים פרטיים, ושמעולם לא הוטענו.

  2. ניוד פיקטיבי מהווה ניצול לרעה של תהליך הניידות שקבע המשרד. ניוד כאמור, גורם לבזבוז משאב המספור של בעל הרישיון הננטש, לפעילות תפעולית מיותרת, של כלל החברות ופוגע באמינות דוחות נתוני הניידות העיתיים.

  3. נוכח האמור, המשרד שוקל להתיר חסימת אפשרות ביצוע ניידות של מספר טלפון אשר מעולם לא בוצעו ממנו שיחות יוצאות (למעט שיחות חירום)."

    

   EXCELLENCE FREE
 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
16.7.24 - CIO FOCUS 2024

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים