Telecom News - משרד התקשורת יקצה תדרי דור 5 לחברות שאינן חברות סלולר

משרד התקשורת יקצה תדרי דור 5 לחברות שאינן חברות סלולר

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> משרד התקשורת יקצה תדרי דור 5 לחברות שאינן חברות סלולר
משרד התקשורת יקצה תדרי דור 5 לחברות שאינן חברות סלולר
מאת: מערכת Telecom News, 14.8.22, 15:545G FREE

לצד הכוונה להקצות תדרים לשחקנים חדשים, שמאפשרים מודלים עסקיים חדשים, יישומים ושירותים טכנולוגיים חדשניים, המשרד פרסם גם את עקרונות המכרז העתידי להקצאת תדרי דור 5 (5G) לחברות הסלולר.
עדכונים בסוף הכתבה.

תשומת לב הקוראים שבישראל אין עד היום למעשה 5G - אלא "ישראבלוף" טיפוסי - המתאים למשרד התקשורת המתחמן הישראלי.
זאת, כמפורט בכתבה: "ישראל במקום אחרון בתחום ה-5G במחקר עולמי טרי!". 

   
משרד התקשורת פרסם היום שימוע על כוונתו להקצות תדרים לחברות שאינן חברות סלולר. המשרד מתכוון לפתוח את שוק התקשורת לכניסת שחקנים עסקיים חדשים באמצעות הקצאת תדרים ייעודיים לטובת פיתוח של חדשנות טכנולוגית.

התדרים החדשים שיוקצו ישמשו רשתות פרטיות מאובטחות לתעשיות במגזר העסקי והפרטי כדוגמת חקלאות אוטונומית, רכבים אוטונומיים, מפעלים, אצטדיונים, בתי חולים ועוד, בטכנולוגיה של 5G.

רשת פרטית היא תשתית אלחוטית הנפרשת בתוך תא שטח מוגדר. על גבי הרשת יכולים לפעול רק מכשירים, שאושרו או הוגדרו מראש ע"י מי שמפעיל או שוכר אותה. ברשת כזו אין חשש לגבי מספר המכשירים המחוברים, קיבולת הרשת, הכיסוי שלה ובאופן כללי הביצועים שלה, מתוך הנחה, שהפתרון הותאם לצרכים הספציפיים ונתפר לממדי התקציב שיועד לפרויקט.

עם זאת, הייחודיות של רשתות פרטיות לא מתמצה בכיסוי וקיבולת, אלא בערך מוסף כגון אמצעי אבטחה ייעודיים ואינטגרציה עם מערכות תפעוליות ועסקיות בשימוש הארגון. זמני השיהוי הנמוכים, שרשת פרטית יכולה לספק, מאפשרים שיפור של זמן התגובה והרחבה שלהם ליישומים חדשים.

בדצמבר 2021 פרסם המשרד קול קורא בנושא רשתות פרטיות בטכנולוגיות מתקדמות. מהתגובות וההתייחסויות שהתקבלו עלה, ששוק התקשורת והמשק הישראלי לא מממשים את מלוא הפוטנציאל הגלום ברשתות הפרטיות, ולא נהנים מהפריון הכלכלי שהן יכולות להניב.

פתיחת השוק לכניסת שחקנים חדשים באמצעות הקצאת תדרים ייעודיים ברצועת החדשנות תתרום לפיתוח תחום הרשתות הפרטיות, ותקדם חדשנות ותחרות בשוק התקשורת.
 

מכרז נוסף של הדור החמישי
בנוסף, משרד התקשורת פרסם היום את עקרונות המכרז ההמשכי של הדור החמישי, שצפוי לצאת לדרך לקראת סוף השנה הנוכחית.

כדי לתת מענה לצרכים השונים של התקשורת הסלולרית מתכוון המשרד במסגרת המכרז השני, להקצות תדרים נוספים ומתקדמים בתחום 26 גה"ץ בהיקף משמעותי ל-G5 לחברות הסלולר בלבד.

הוספת התדרים צפויה לחזק ולהגדיל באופן את יכולות ה-5G של חברות הסלולר;

לקדם חדשנות בתשתיות, בשירותים וביישומים מתקדמים;

לשמור על התחרות ולקדם תחרות טכנולוגית בתשתיות ושירותי5G  לרווחת הציבור ולהגברת הפריון המשקי.

בימים אלה, ועדת המכרזים מכינה את מכרז התדרים החדש בדור ה-5, שצפוי להתפרסם ברבעון הרביעי של 2022. המכרז צפוי להתקיים לפי העקרונות הבאים:
  • מצאי התדרים במכרז כולל 2,500 מה"ץ בתחום 26 גה"ץ,
  • המכרז ייערך במתכונת של מכרז סגור לחברות הסלולר בלבד,
  • מפעילי סלולר ברשת משותפת יהיו רשאים להשתתף במכרז לבדם או בדרך של הגשת הצעה משותפת ל-2 השותפים.
 מסמך השימוע של פרטי הקצאה של תדרים לרשת גישה אלחוטית לא ציבורית – שימוע רצועת החדשנות - כאן.

 התייחסויות לנ"ל יש להעביר לאגף אסטרטגיה וחדשנות, לטל אלימלך, elimelecht@moc.gov.il עד 15.9.22.  

עדכון 16.8.22משרד התקשורת החליט היום לתמרץ את חברות הסלולר לקיים שותפות באתרים סלולריים, שתכלול שיתוף במרכיבים הפסיביים של הרשת כגון תורן, מבנה, חשמל, ולרבות שיתוף אנטנות. כך, יתאפשר לחברות הסלולר לערוך משא ומתן משותף מול בעלי נכסים ולהוזיל את תשלומי השכירות המשולמים על אתרי הסלולר.

שיתוף זה מייעל את הוצאות החברות על פיתוח ותחזוקת הרשת, ומשפר את יכולת ההשקעה בהרחבת הכיסוי והקיבולת של רשתות הסלולר ובהתקדמותן הטכנולוגית. הוזלת תשלומי השכירות תסייע ביכולת החברות להתחרות במחיר ובאיכות השירות. כל זאת, מבלי לגרוע מחובות הכיסוי המוטלות על החברות ומהחובות לאספקת השירות למנויים.

בנוסף, פורסם היום שימוע על כוונת משרד התקשורת לאפשר ליזמים לפרוס אתרים סלולריים מתקדמים על בסיס תשתיות אזרחיות קיימות במודל השכרת תשתית לחברות הסלולר. זאת, לאחר שהמשרד ה בחן פניות של אותם גורמים ויזמים טכנולוגיים לפריסת אתרים סלולריים, על בסיס מתקני תשתיות רחוב קיימות כמו לדוגמה עמודי תאורה, עמודי חשמל, שלטים ותחנות אוטובוס ועוד.

חשוב לציין, שחברות הסלולר תוכלנה לעשות שימוש באתרי סלולר של גורם אחר אך ורק כתשתית נוספת ולא במקום תשתית הסלולר בהיקף לפיו הן מחויבות ברישיון.  

מסמך השימוע - כאן.
התייחסויות לנ"ל יש להעביר לאגף כלכלה, לאריאל שטיינר בדואר אלקטרוני: steinera@moc.gov.il, עד 15.9.22. 

יודגש, שמדובר בתרמית ענקית על הציבור המפורטת בשלל כתבות.

הפרשה החמורה הזו, שנקראת "תרמית האנטנות", היא בהיקף של מאות מיליוני ש"ח לשנה (ככל שתצא לפועל). 

כל הפרטים על התרמית הענקית הזו בתחום פריסת האנטנות הסלולריות בישראל, יש בסדרת כתבות החשיפה, סדרה מפורטת בת 11 פרקים המלאה במסמכים בלעדיים, שחשפנו, שתומכים בכל מה שנכתב, כמפורט כאן:  פרטים נוספים על ההיבטים החוקיים והרגולטוריים של מתן שירות "שת"פ אנטנות" אפשר לקרוא כאן וכאן, למתעניינים. 

עדכון 16.8.22: קבוצת סלקום דיווחה לבורסה שתרגיל המרמה בפריסת אנטנות בישראל הצליח וקיבל אישור משרד התקשורת. להלן הודעת סלקום:
"מהות האירוע: הסכם שיתוף פעולה תשתיות פאסיביות - אישור משרד התקשורת.
בהמשך לאמור בסעיף 23.3 לפרק א' לדוח תקופתי של החברה לשנת 2021, שפורסם ביום 10.3.2022 בדבר הסכם שיתוף התשתיות הפסיביות באתרים סלולריים עם פלאפון תקשורת בע"מ ופי.איץ'.איי נטוורקס (2015) שותפות מוגבלת ("הסכם השיתוף") (האחרונה הוחלפה בהמשך על ידי פרטנר תקשורת בע"מ והוט מובייל תקשורת בע"מ), מעדכנת החברה כי ביום 16.8.2022, לאחר שבחן את הסכם השיתוף, נתן משרד התקשורת את אישורו להסכם השיתוף כאמור. נכון למועד דיווח זה, בידי החברה כל האישורים הנדרשים לפי דין לשם ביצוע השיתוף בהתאם להסכם השיתוף."

עדכון 29.8.22: הודעת דובר שר התקשורת: "במחצית הראשונה של 2022: 8 אנטנות סלולריות חדשות הוקמו ביהודה ושומרון.
בעקבות מהפיכת הקליטה של שר התקשורת יועז הנדל, במסגרתה חובת הכיסוי הסלולרי של החברות עלתה מ-75% ל-95%, הוקמו ברחבי הארץ אנטנות סלולריות חדשות שיבטיחו שיפור משמעותי בשירותי הסלולר.
ביהודה ושומרון, לאחר שנים של בעיות קליטה מתמשכות שהיוו גם סכנה ממשית עבור התושבים, הוקמו 8 אנטנות חדשות של החברות פלאפון, PHI (פרטנר והוט מובייל) וסלקום. אנטנות אלה מביאות כבר היום לשיפור אדיר באיכות חייהם של עשרות אלפי תושבים.
האנטנות הסלולריות החדשות הוקמו בקרבת היישובים עמנואל, יקיר, כרמי צור, קידה, ההרודיון, צומת גוש עציון, מעלה לבונה, ו"שדמה" בגוש עציון.
שר התקשורת, יועז הנדל, מסר: ״ריבונות ומשילות מביאים באמצעות מעשים ולא דיבורים. לאחר שנים שתושבי יהודה ושומרון סבלו מקשיי קליטה משמעותיים, הקמנו בתוך חצי שנה שמונה אנטנות סלולריות שעושות מהפכה של ממש בשטח. בשנה הקרובה יוקמו אתרים נוספים. כך ביו״ש וכך בכל הארץ.
אחרי שנים של תקיעות, הפקק השתחרר השנה. כיסוי סלולרי הוא לא מותרות. הוא מבטיח את היכולת ליצור קשר עם מוקדי החירום בשעת צורך, הוא מאפשר להשתמש באפליקציות ניווט בנוחות, לשמור על קשר, והוא הפך בעידן הטכנולוגי של היום לצורך בסיסי אמיתי. בתקופה הקרובה תושבי יהודה ושומרון יחד עם כל תושבי מדינת ישראל ירגישו שיפור אדיר בקליטה בזכות הצעד שהעברנו שמגדיל את חובת הכיסוי של החברות מ-75% ל-95%, ויחד עם הסיבים שכבר נפרשים ביו"ש במלוא המרץ, איכות החיים תשתפר ותבטיח שלא יהיה הבדל בתשתיות התקשורת בין תל אביב לקרני שומרון, נגב, גליל או גוש עציון. זה מבחן התוצאה״."

עדכון 19.9.22: גד פרץ וגלית חתן מ"גלובס" פרסמו כאן (כותרת בלבד): "משרד התקשורת בהתראה ל-wecom: שלמי דמי רישיון או שנחלט ערבויות.
wecom עומדת בפני חילוט ערבויות בסך 5 מיליון שקל, במקרה שלא תשלם את דמי הרישיון לדור החמישי בסך 45 מיליון שקל עד סוף השבוע."

עדכון 3.10.22: התסבוכת עם הספק המדומה על רשת סלקום הולך ומסתבך. ככה זה כשבונים את הרגולציה עקום ועם ישראבלופים בהיקף מחפיר.
גד פרץ מ"גלובס" מדווח כאן (כותרת בלבד): "סלקום מאשימה את השותפה הסלולרית wecom בהפרת הסכם התדרים ביניהן.
בין החברה שמובילה את שוק התקשורת בארץ לשחקנית החדשה־ישנה נוצר קרע • wecom רוצה להחזיר רצועת תדרים למשרד התקשורת, אך סלקום טוענת כי הדבר יביא לפגיעה ברשת המשותפת שלהן • במקביל, בגזרת הסכסוך של wecom עם אפל מסתמן פתרון."

עדכון 20.10.22: גד פרץ מ"גלובס" פרסם כאן (כותרת בלבד): "משרד התקשורת ל-WECOM: לא תעשו דין לעצמכם נחלט לכם ערבות.
משרד התקשורת הודיע לחברה כי הוא פתח במהלך לחילוט ערבויות בסך 5 מיליון שקל בעקבות אי תשלום דמי הרישיון בגובה 45 מיליון שקל שהחברה מסרבת לשלם עד שאפל לא תשחרר חסימת מכשירים לשימוש בדור החמישי ברשת שלה."

עדכון 21.10.22: פורסם כאן ב-ICE (כותרת בלבד): "שר התקשורת על הריגול בסלקום: "שמרה על בטחון המדינה והלקוחות".
יועז הנדל הבהיר כי חברות התקשורת נמצאות על הכוונת של ארגוני הטרור והביון, בשל החשיבות שלהן לחיים המודרניים, והוסיף כי הפרשה הזו היא רק אחד מתוך ניסיונות רבים, שרובם לא מגיעים לידיעת הציבור."

עדכון 22.10.22: גד פרץ מ"גלובס" פרסם כאן (כותרת בלבד): "הוט מוביל ופרטנר נכנסו לדירוג חברות האינטרנט המהירות בעולם.
לפי חברת המחקר הבינלאומית אופן סיגנל, הוט מובייל ופרטנר הן מבין 35 חברות התקשורת עם מהירות הגלישה הגבוהה ביותר בעולם • הוט מובייל הגיעה למקום ה-21, ופרטנר למקום ה-23."

עדכון 7.11.22: פורסם כאן: "הראשונה בארץ הקודש: wecom משיקה את ה-eSim לטלפונים בישראל.
בשורת הסים האלקטרוני (eSim) מגיעה לישראל. wecom מאפשרת החל מהיום להתחבר אל הרשת ללא צורך בכרטיס סים פיזי גם בטלפונים, כך שאפשר לחבר של מכשירים סלולריים כמו ה-iPhone 14 שמושק בארצות הברית ללא מגירת סים כלל.
ה-eSim אמנם מוצע בחלק מהמפעילות הגדולות בישראל, אך אלה הגבילו אותו רק עבור חיבור של שעונים חכמים. משמעות הוויתור על כרטיס הפלסטיק הקטן היא שמעתה לקוחות המעוניינים להתחבר לחברה יכולים לעשות זאת באופן מידי דרך האתר, באמצעות סריקה של קוד QR, ללא צורך בהמתנה לכרטיס פיזי שהיה מגיע באמצעות שליח או בעמדת שירות.
השירות זמין כבר עתה באתר וניתן ללא עלות נוספת כשגם לקוחות קיימים של החברה יכולים לעבור לסים אלקטרוני דרך האתר.
"אנחנו גאים להמשיך ולהוביל את מהפכת הסלולר בישראל ולהשיק היום טכנולוגיה חדשה ומתקדמת בעולם, שתקל על הצרכן הישראלי ותאפשר לו הצטרפות ומעבר לשירותי סלולר מכל מקום ובלחיצת כפתור", אמר אסף עופר, מנכ"ל החברה."

עדכון 17.11.22: ישראל וולמן פרסם כאן ב-YNEY (כותרת בלבד): "משרד התקשורת: שיבושי קליטה מסכני חיים בכביש 443
בבדיקה שערך משרד התקשורת נרשמו ניתוקים חוזרים ולא ניתן היה לנהל תקשורת רציפה בחלקים רבים מהכביש. המשרד פנה לחברות סלקום, פלאפון ו-PHI (בבעלות פרטנר והוט-מובייל) ודרש מהן לשפר את הקליטה באופן מיידי."

עדכון 8.12.22: פורסם כאן (כותרת בלבד): "משרד התקשורת נגד הענקית האמריקאית.
במשרד התקשורת התעורר חשד כי "אפל" אינה מאפשרת לחברות הסלולר שלא חתמו איתה על חוזה לספק ללקוחותיהן שירותי דור 5 במכשירי האייפון שברשותם, גם כאשר הם תומכים בטכנולוגיה המתקדמת."

עדכון 25.1.23
א. לראשונה בישראל: פלאפון תקים ליבת רשת דור 5 עצמאית.
המהלך יאפשר לחברה להציע שירותים פורצי דרך בעולמות ה-IOT, רשתות וירטואליות פרטיות, ניהול מערכות קריטיות וחיוניות במגוון תחומי החיים והתעשייה.
אילן סיגל, מנכ"ל פלאפון: "מדובר במהלך אסטרטגי משמעותי לשוק התקשורת הישראלי". 
חברת פלאפון סיכמה עם אריקסון על הקמת ליבת רשת דור 5, בכך תהפוך פלאפון לחברת הסלולר הראשונה בישראל שמבצעת שדרוג לליבת רשת דור 5 עצמאית מקצה לקצה. מדובר במהלך שיאפשר לפלאפון להציע שירותים פורצי דרך בעולמות ה-IOT, רשתות וירטואליות פרטיות, ניהול מערכות קריטיות וחיוניות במגוון תחומי החיים והתעשייה ויישומי XR חדשניים. כל אלה על בסיס שיהוי נמוך, קצבי תעבורה גבוהים ותקשורת חיישנים מסיבית הניתנים בטכנולוגיה החדשה.
חברת אריקסון היא הספק הנוכחי של פלאפון בליבת דור 4 ונחשבת למובילה העולמית בתחום. ליבת הרשת החדשה מבוססת טכנולוגיית ענן ובהדרגה תשמש כליבה אחודה גם של דור 4 וגם של דור 5. כיום שירותי הדור החמישי בישראל מבוססים על שידורי רדיו בטכנולוגיית דור 5 המעניקים רוחב תדרים גדול ומאפשרים להגיע לקצבי גלישה של מאות מגה ביט לשנייה. חברת פלאפון מובילה את הדור החמישי בישראל עם כ- 750 אלף מנויי דור 5.
המהלך להחלפת ליבת הרשת ישלים את תשתית הרדיו הקיימת בדור 5 ביצירת רשת גמישה ויעילה שתאפשר יצירה דינמית של שירותים המצריכים קצבי גלישה גבוהים, אמינות גבוהה ותגובה מהירה של הרשת מול מכשירי קצה (שיהוי נמוך) כמו למשל: רמזורים חכמים, כלי רכב אוטונומיים, שירותי רפואה מרחוק, רשתות סלולר וירטואליות פרטיות, יישומי Gaming, משקפי AR/VR ועוד. הפרויקט המורכב יארך כשנה וחצי.
אילן סיגל, מנכ"ל פלאפון: "מדובר במהלך אסטרטגי משמעותי לשוק התקשורת הישראלי ול'פלאפון' שממשיכה להיות השחקן המוביל והחדשני ביותר בענף. הקמת ליבת רשת דור 5 היא צורך חיוני הנוגע לכל תחומי חיינו ועתידנו וחשוב שנמשיך להוביל את ההשקעה בטכנולוגיה וחדשנות." 

ב. לראשונה בישראל ובין היחידות בעולם: פרטנר מקימה את הדור הבא של רשתות הסלולר בעולם – 5G SA.
מהירה יותר, יציבה יותר, אמינה יותר! קבוצת התקשורת פרטנר ממשיכה להוביל את מהפכת ה-5G בישראל!
בשורה למדינת ישראל: פרטנר חתמה הבוקר על עסקה פורצת דרך מול חברת אריקסון העולמית, לפיה תקים לראשונה בישראל את הרשת מבוססת הענן 5G Standalone – המהווה את השלב הבא ברשתות הדור ה-5 בעולם. 
הטכנולוגיה החדשה תאפשר למעלה מ-3 מיליון לקוחות פרטנר ניצול מיטבי ומקסימלי של תכונות הדור ה-5, ביניהן: אולטרה מהירות, שיהוי וזמני תגובה נמוכים, זרימת מדיה חלקה, יציבות, אמינות, אבטחה, הצפנה, רציפות וקיבולת גבוהה של מכשירים מחוברים - עד מיליון מכשירים במרחק של קילומטר רבוע בודד. 
עם החתימה על העסקה, פרטנר מצטרפת לחברות בינלאומיות בודדות שהכריזו על מהלך דומה בעולם, ביניהן T-Mobile, AT&T, Verizon, Vodafone וענקיות תקשורת נוספות. כפי הנהוג בשוק הסלולר העולמי וכאבולוציה טבעית, רשתות הדור ה-5 מתבססות בשלב ראשון על ליבת דור 4, כשהשלב השני והמשלים הוא הקמת רשת מבוססת ליבה עצמאית 'Standalone'. הקמת הרשת תארך כשנה וחצי תוך השקעה של עשרות מיליוני שקלים, כאשר שיתוף הפעולה בין פרטנר לאריקסון ימשך 5 שנים. 
פרטנר מחזיקה כיום בפריסת הדור ה-5 הגיאוגרפית הרחבה בישראל. כחברת תשתיות המובילה קידמה וחדשנות, רואה פרטנר בשדרוג הרשת תנאי הכרחי כחלק מהשירות וחווית המשתמש אותם היא מעניקה ללקוחותיה. כמו כן, הרשת החדשה תאפשר לחזק בישראל מגמות IoT עולמיות כמו מכוניות אוטונומיות, רובוטיקה תעשייתית, רפואה מרחוק, חווית גיימינג ועוד. זאת, במקביל למימוש הזדמנויות עסקיות ומסחריות חדשות, על ידי התאמת הרשת לאופי ארגון ומשימותיו.
מנכ"ל קבוצת פרטנר, אבי גבאי: "אנחנו גאים להוביל את מהפכת הדור ה-5 בישראל ולהיות בחזית החדשנות העולמית. נמשיך להשקיע בתשתיות איכותיות ושירות מצוין על מנת להעניק ללקוחות שלנו יותר ערך"
סמנכ"ל הנדסה בפרטנר, יגאל גלעדי: "חתימת העסקה עם אריקסון מממשת את האסטרטגיה של פרטנר – להיות חוד החנית בתחום תשתיות התקשורת בישראל. הרשת החדשה תפתח בפנינו עולם חדש של הזדמנויות ושיתופי פעולה מגוונים".
מנכ"ל אריקסון ישראל, אלון ברמן: "אני שמח וגאה שזכינו מחדש באמון של פרטנר. אריקסון מביאה לישראל את טכנולוגית ה-G5 המובילה בעולם, תשתית תקשורת מתקדמת מבוססת ענן שתאפשר שיפור בחוויית הלקוח וחדשנות ביישום מגוון שירותים חדשים".

עדכון 1.5.23: הודעת משרד התקשורת: "ירושלים מתחברת: מנהרות כביש 16 ירושתו באנטנות סלולריות תוך 3 חודשים.
המשמעות: הקלה על עשרות אלפי הנהגים הנכנסים ויוצאים מירושלים מדי יום וסיוע בהצלת חיים.
שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי: "תקשורת סלולרית היא תשתית חיונית, ואני שמח לבשר שהגענו לפתרון שיעניק קליטה סלולרית לאורך מנהרות כביש 16.
ציר כה משמעותי, דרכו עוברים מדי יום עשרות אלפי כלי רכב שנכנסים ויוצאים מהבירה, חייב לכלול בתוכו קליטה סלולרית שתהפוך את חוויית הנסיעה לבטוחה וטובה יותר.
אני מודה לנתיבי ישראל ולחברות הסלולר שנרתמו למהלך החשוב ובעז"ה אנו נראה תוצאות בהקדם. אמשיך לפעול לטובת כיסוי וקליטה מיטביים ברחבי הארץ, כולל רבבות הנוסעים מידי יום ברכבת ישראל.״
מנכ"ל משרד התקשורת (בפועל), מימון (מוני) שמילה: "קליטה סלולרית נדרשת וחיונית בכל מקום בארץ ותופסת מקום מרכזי בתוכנית העבודה שלנו לשנה זו. אנו נמשיך ונבצע בדיקות קליטה וכיסוי גם בצירי תנועה נוספים.
אני רוצה להודות על העבודה המאומצת של הצוות במשרד התקשורת בראשות רוני חורי, יחד עם נציגי נתיבי ישראל וחברות הסלולר, שתביא בקרוב מאוד לקליטה מלאה בציר המרכזי והחשוב הזה".
____
בימים האחרונים נחתם הסכם בין נתיבי ישראל ונציגי חברות הסלולר בעידוד משרד התקשורת, בו התחייבו חברות הסלולר להקים ולתחזק תקשורת סלולרית לכל אורך מנהרות כביש 16, שנפתח לתנועה לפני כ-8 חודשים ללא תקשורת סלולרית. הכביש הינו ציר כניסה משמעותי לירושלים, דרכו עוברים מדי יום עשרות אלפי כלי רכב. 
לאור הדרישה להקמת תקשורת סלולרית בכביש, הוקם צוות משולב שבחן את הנושא. הצוות בהובלת משרד התקשורת התכנס באופן תדיר כדי להשלים את אבן הדרך הראשונה והמשמעותית, חתימת הסכם בין נתיבי ישראל לחברות הסלולר. הצפי להפעלת מערכת התקשורת בכביש הוא כ-3 חודשים וייעשה מאמץ מצד המעורבים לצמצם את לוחות הזמנים. הצוות ימשיך ויעקוב אחר מימוש ההסכם. 
תשתיות תקשורת סלולרית חיוניות לשמירה על אורח חיים תקין ולהתפתחות הכלכלה והתעשייה הישראלית. תקשורת סלולרית מאפשרת חיבוריות וזמינות גבוהה של אנשים ומכשירים בפריסה נרחבת, מרחיבה אפשרויות תעסוקה ולימודים, ומהווה מנוע צמיחה למשק."


  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
 

27.2.24 - Axis Tel Aviv 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים