Telecom News - משרד התקשורת פרסם לציבור טיוטת הצעת חוק לאסדרת השידורים

משרד התקשורת פרסם לציבור טיוטת הצעת חוק לאסדרת השידורים

דף הבית >> חדשות >> חדשות עולם הטלוויזיה >> משרד התקשורת פרסם לציבור טיוטת הצעת חוק לאסדרת השידורים
משרד התקשורת פרסם לציבור טיוטת הצעת חוק לאסדרת השידורים
מאת: מערכת Telecom News, 9.8.22, 15:10TV

האם סוף סוף יהיה גיוון שידורי חדשות כדי לשמור על עצמאות החדשות, ולאפשר גיוון ופלורליזם?
התשובה הברורה: לא. שום דבר טוב לא יכול לצאת מתבשיל מקולקל שרקחו יועז הנדל, לירן אבישר בן חורין ורועי פולקמן, שכנו של השר ממושב נס הרים. 

מהן 6 ההמלצות?
     
משרד התקשורת פרסם היום את טיוטת הצעת חוק עקרונות האסדרה של אספקת תכנים אודיו-ויזואליים לציבור, להערות הציבור, שנועד לתקן את החקיקה בתחום השידורים ולעדכן את הרגולציה שחלה על השחקנים הפועלים בשוק. טיוטת הצעת החוק היא פועל יוצא של המלצות ועדת פולקמן ושל עבודת צוות מקצועית במשרד התקשורת.
 
עיקרי ההמלצות:
חיזוק היצירה הישראלית - כדי לחזק את היצירה הישראלית בארץ ובעולם, מוצע לקבוע חובות השקעה בהפקות מקומיות מסוגה עילית, שיחולו על כלל השחקנים המשמעותיים בשוק השידורים בישראל, לרבות בינלאומיים, ביחס להיקף פעילותם.

ספק תכנים בינלאומי עם הכנסות של 600-300 מיליון ₪ יחויב בהשקעה בתוכן מקומי מסוגה עילית בהיקף של 4% מהכנסותיו מאספקת תכנים בישראל. ספק תכנים בינלאומי עם הכנסות מעל 600 מיליון ₪ יחויב בהשקעה בתוכן מקומי מסוגה עילית בהיקף של 6.5% מהכנסותיו מאספקת תכנים בישראל.

בשונה מהמצב הנהוג כיום בו ספקיות תכנים ישראליות כמו פרטנר-TV וסלקום-TV, שמשדרות על גבי רשת האינטרנט (OTT), לא מחויבות בהשקעה בהפקות מקור ישראליות, הרפורמה תחייב כל ספק תכנים ישראלי עם הכנסות של 600-300 מיליון ₪ בהשקעה בתוכן מקומי מסוגה עילית בהיקף של 4% מהכנסתו מדמי מנוי ו-13% מהכנסתו מפרסומות;

ספק תכנים ישראלי עם הכנסות מעל 600 מיליון ₪ יחויב בהשקעה בתוכן מקומי מסוגה עילית בהיקף של 6.5% מהכנסתו מדמי מנוי ו-13% מהכנסתו מפרסומות.
הרגולציה תחול על כלל השחקנים המקומיים לפי עיקרון של אדישות טכנולוגית, ותבטיח כי בפני הצופה הישראלי יעמוד היצע גדול ומגוון של תכנים איכותיים הנותנים ביטוי לשפה ולתרבות הישראלית על כל גווניה.

עוד מוצע לקבוע, ששיעור מסוים מההשקעה בהפקות מקומיות יושקע בהפקות מקומיות, שהופקו בידי בתי הפקה או מפיקים חיצוניים, כלומר הפקות, שהפיק בית הפקה שלא מוחזק ע"י הגורם המממן, מה שצפוי לשמור על גיוון במקורות היצירה.

תחרות בשידורי הספורט - כדי לוודא רמת נגישות גבוהה של תכני ספורט, שיש להם ביקוש משמעותי בקרב הציבור או חשיבות תרבותית או לאומית, תיקבע רשימה של אירועי ספורט מרכזיים, שספקי התכנים יחויבו להציעם למנוייהם, ללא תשלום נוסף.

כדי לשמר את התחרות בין ספקי התכנים, שמושפעת באופן ישיר מהיכולת שלהם להציע תכני ספורט, מוצע לחייב בעל זכויות ספורט להציע את תכני הספורט לכלל ספקי התכנים, במחירים הוגנים ובלתי מפלים. בנוסף, בעל זכויות שידור של תכני ספורט, שמוכר את התוכן לספקי התכנים, יחויב להציע להם את זכויות השידור על גבי כל פלטפורמה, לרבות למכשירים ניידים.

גיוון שידורי החדשות - ככלל, כל ספק תכנים יוכל לשדר חדשות אם הוא עומד בתנאים מינימליים, ובלבד שיצירת החדשות תיעשה ע"י תאגיד נפרד מהגוף המשדר. במידה ובעל רישיון חדשות ימכור את תכניו לספק תכנים, הוא יחויב להציע את החדשות לכלל ספקי התכנים במחיר הוגן ובלתי מפלה. זאת, כדי לשמור על עצמאות החדשות, ולאפשר גיוון ופלורליזם.

שינוי המבנה הכלכלי של שוק השידורים - כדי למנוע זעזועים משמעותיים כתוצאה משינוי המודל הכלכלי של שוק השידורים, תיקבע תקופת מעבר במסגרתה יישמרו הכללים הישנים על גבי השידורים בכבלים ולווין. לגבי שידורים על גבי רשת האינטרנט (OTT) תחול האסדרה החדשה, במסגרתה תוסרנה המגבלות הכלכליות הקיימות היום.

בשידורים על גבי רשת האינטרנט (הן של ספקי תכנים המשדרים רק במתכונת OTT והן של ספקי תכנים המשדרים גם בכבלים או לוויין) יוכלו ספקי התכנים לקבל הכנסות הן מדמי מנוי והן מפרסומות, ויוכלו להחזיק ברישיון לאספקת חדשות. בתום 3 שנים תבוטל ההפרדה והכללים החדשים יחולו על כלל שוק השידורים.

הקמת רשות חדשה - מועצת הכבלים והלוויין והרשות השנייה תיסגרנה, ובמקומן תוקם רשות, שתפקידה לאסדר את כל תחום אספקת התכנים האודיו-ויזואליים לציבור. הרשות תוקם כיחידת סמך עצמאית במשרד התקשורת, ותהיה בעלת ראיית רוחב על השוק ויכולות מקצועיות בתחומי הכלכלה והתחרות. הסמכויות של הרשויות הקודמות תפקענה ותחתיהן יהיו כללים חדשים.

אספקת תוכן של גופי שידור ציבוריים ללא תמורה כלכלית - נוכח חשיבותם הציבורית, תאגיד השידור הישראלי וערוץ הכנסת יספקו לכל ספק תכנים ישראלי, שירצה בכך, את התכנים שלהם ללא תמורה וזאת מאחר שמדובר בתכנים, שהצרכן הישראלי כבר שילם עליהם דרך תשלום מיסים.

טיוטת הצעת החוק (90 עמודים) - כאן.

למי ששכח איך נולד המסמך ההזוי והמיותר הזה, אז הנה תזכורת:  להלן התגובה של הרשות השנייה: 
"הרשות השנייה מברכת על פרסום השימוע לתזכיר החוק בדבר הסדרת הרגולציה לשידורים בישראל. קיים צורך ברור ודחוף לאסדרת כל תחום השידורים והתאמתו להתפתחויות המשמעותיות בארץ ובעולם. הרשות השנייה תנתח את המודל המוצע ואת רכיביו השונים, תגבש את עמדתה המקצועית ותעביר את התייחסותה המקצועית למשרד התקשורת."

עדכון 16.4.23: פורסם כאן ב"כלכליסט" מעומר כביר (כותרת בלבד): "ארגוני יוצרים לבג"ץ: מועצת הכבלים והלוויין מאפשרת ל-HOT ו-yes להעביר לנו פחות כסף.
העותרים, ובהם איגוד המפיקים, ארגון השחקנים והשחקניות ואיגוד התסריטאים טוענים שהמועצה לא מחייבת את החברות לשקלל את הכנסותיהן משירותי טלוויזיה מבוססי אינטרנט בחישוב הסכום שהן מחויבות להשקיע ביצירה ישראלית, דבר שפוגע משמעותית בסכומים המועברים."

עדכון 18.7.23: פורסם כאן ע"י איתי פת-יה מ-TheMarker (כותרת בלבד): "בג"ץ החזיר את הכדור לכנסת: העתירה להגדלת ההשקעות בהפקות מקור נמחקה.
yes, החברה הבת של בזק, מחויבת להשקיע 8% מההכנסות ממנויי הטלוויזיה בלוויין בהפקות מקור ■ הבעיה היא שפעם כל מנויי הטלוויזיה השתמשו בלוויין, אבל כיום 60% צופים בטלוויזיה על גבי האינטרנט ■ כל ספקיות הטלוויזיה באינטרנט נהנות מההפקר, ונגד מועצת הכבלים והלוויין, yes ו-HOT הוגשה עתירה לבג"ץ – שנמחקה כעת."

עדכון 19.7.23: בזק מדווחת לבורסה כאן: "הנדון: "דיווח משלים - מחיקת העתירה לבג"ץ בעניין אופן חישוב חובת ההשקעה של yes והוט בהפקות מקומיות.
בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 16.4.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-035500) ולעדכון בדוח לרבעון הראשון של שנת 2023 לסעיף 5.16 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 בדבר הגשת עתירה לבג"צ למתן צווים על תנאי בעניין הכנסות שעל yes והוט לכלול לצורך חישוב חובות ההשקעה השנתיות שלהן בקשר עם רכישה או הפקה של הפקות מקומיות בהתאם לחוק התקשורת - ניתן בזאת דיווח מיידי משלים, כי ביום 16.7.2023 התקבלה בחברה הודעת yes בדבר מתן פסק דין המורה על מחיקת העתירה תוך שמירת טענות הצדדים." 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
 

23.5.24 - Google Cloud Summit 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים