Telecom News - ניצחון ל-Telecom News: הסמנכ"לית אביבית מסבנד עוזבת את מש' התקשורת

ניצחון ל-Telecom News: הסמנכ"לית אביבית מסבנד עוזבת את מש' התקשורת

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> ניצחון ל-Telecom News: הסמנכ"לית אביבית מסבנד עוזבת את מש' התקשורת
ניצחון ל-Telecom News: הסמנכ"לית אביבית מסבנד עוזבת את מש' התקשורת
מאת: מערכת Telecom News, 16.6.22, 16:21אביבית מסבנד

לאחר תקופה סוערת ושנויה במחלוקת, אביבית מסבנד, סמנכ"לית מינהלת ומשאבי אנוש במשרד התקשורת, שנכנסה לתפקידה בתחילת 2018, עוזבת בהפתעה וללא כל הודעה, בשיאו של עימות משפטי חריף עם גמלאי המשרד, ובסמוך למועד בו היה עליה להגיש תצהיר לבית הדין לעבודה, שבו היה עליה להסביר את סירובה לשמור על קשר עם הגמלאים וזריקתם לטיפול חברת הדואר וכן, את העברת כספי הגמלאים ע"י המשרד לחברת הדואר, ללא שום בקרה.

כזכור, גמלאי משרד התקשורת הגישו תביעה משפטית נגד המשרד בדרישה, שישמור עימם על קשר כפי שמתחייב מתקנון שירות המדינה (התקשי"ר). תחילה טענה אביבית מסבנד, (בתמונה משמאל), בפני בית הדין לעבודה, שגמלאי המשרד עצמם אינם רוצים שהמשרד ישמור עימם עם קשר.

אולם, נציגות הגמלאים (זאב קידר, מירה דיאבוג וצבי יונדלר), הוכיחו לבית הדין, באמצעות עו"ד יגאל לוי (בתמונה משמאל), סמנכ"ל בכיר לשעבר במשרד, שמדובריגאל לוי בטענה שקרית, כאשר עשרות גמלאים צירפו חתימתם בדרישה, שהמשרד יטפל בהם.

בשלב זה, הנהלת משרד התקשורת שינתה את טענותיה בבית הדין לעבודה וביקשה לתקן את כתב ההגנה ולטעון טענה חדשה: חרף הוראות התקשי"ר, משרד ממשלתי אינו חייב לשמור על קשר עם גמלאיו ומותר לו לרכוש את שירותי שמירת הקשר עימם מצד ג'.

בית הדין התיר למדינה לתקן את כתב הגנה, דבר שהפך את תביעת גמלאי משרד התקשורת לסוגיה עקרונית, שמאיימת על זכויות כלל גמלאי שירות המדינה.שמילה מימון

עוד התברר, שבאופן תמוה ביותר, באותה תקופה העניק המשרד למסבנד ולמשנה למנכ"ל, מימון שמילה (בתמונה משמאל), את פרס העובדים המצטיינים (כאן, חשיפה מס' 1 וגם כאן).

מדובר באירוע חמור וחריג במיוחד. שכן, פרס העובד המצטיין במשרד ממשלתי אמור להינתן ע"י ההנהלה לעובדים מהשורה ואילו במקרה זה, ההנהלה "גנבה" לעצמה את פרס העובד המצטיין ואת הפרס הכספי שנילווה אליו.

זה המקום להזכיר, שאת גמלאי המשרד ייצג בהליך המשפטי, לצד עו"ד יגאל לוי, גם עו"ד חיים גרון (בתמונה משמאל), אף הוא סמנכ"ל בכיר לשעבר במשרד, אשר נהרג במהלך המשפט, בתאונת מטוס קל לחופי יוון, יחד עם אשתו אסתי.חיים גרון ז"ל

במהלך העימות המשפטי, שבו כאמור מתעקשת מסבנד, שגמלאי המשרד יטופלו ע"י חברת הדואר תמורת תשלום נכבד, נחשף, שמסבנד עצמה התמודדה בעצמה לתפקיד דירקטורית בהנהלת חברת הדואר (כאן). עם החשיפה, והודעת הגמלאים על חשש לניגוד עניינים מצידה, הודיעה מסבנד על הסרת מועמדותה (כאן).

חשוב לזכור, שלצד ההיבט החוקי והמוסרי של חובת משרד התקשורת לשמור על קשר עם גמלאיו, לנושא יש גם היבט כספי משמעותי שכן, המדינה מממנת את שמירת הקשר עם כל גמלאים – כסף, שמשרד התקשורת מעביר מידי שנה לחברת הדואר, מבלי שהמשרד יודע מה נעשה עם הכסף והאם נעשה בו שימוש לטיפול בגמלאי המשרד.

במסגרת תביעת גמלאי משרד התקשורת התברר, שעמותת גמלאי הדואר אינה מעבירה למשרד התקשורת מידע לגבי גמלאי המשרד וכן התברר, שמשרד המשפטים שלל מהעמותה את אישור ניהול תקין, דבר שאסר על המשרד להמשיך ולהעביר לעמותה את כספי גמלאי המשרד.

עוד התברר, שלהנהלת משרד התקשורת אין מושג כמה גמלאים יש למשרד, לרבות מי מהם עדיין בחיים ולכן קיים חשש ממשי, שהמשרד העביר כספים לחברת הדואר עבור שמירת קשר עם גמלאים, שמזמן הלכו לעולמם.

מפרוטוקולים פנימיים, שהגיעו לידי נציגות גמלאי משרד התקשורת ונמסרו לבית הדין לעבודה (והגיעו אלינו), מודים בכירי משרד התקשורת, משרד האוצר וחברת הדואר, שחרף העובדה, שמועברים סכומי כסף נכבדים עבור הטיפול בגמלאי המשרד, אין להם מושג כמה גמלאים ישנם והאם הם מטופלים כלל.תמי לשם

כך לדוגמא, תמי לשם (בתמונה משמאל), שקדמה לאביבית מסבנד במשרד, בדיון פנימי מ-17.11.2014: "המשרד מעביר כאמור כספים מידי שנה לעמותה בעבור כל גמלאי ולמעשה מאחר ואין לנו רשימות מעודכנות של הגמלאים, אין לנו מידע על הגמלאים שהלכו לעולמם. במצב זה, יש חשש כי המשרד מעביר כספים לגמלאים שבאופן מעשי, לא מקבלים שירות מעמותת הגמלאים". 

באותו דיון הודה דורון און, מנהל מחלקת  גמלאים, חברת דואר ישראל, שגם להם אין מושג לגבי גמלאי משרד התקשורת: "1. יש לנו קושי לבודד את גמלאי משרד התקשורת מגמלאי חברת דואר ישראל (בשל היעדר רישום נתונים מהיימן).2. אין לנו מידע לגבי גמלאים שנפטרו. לא תמיד המשפחה מודיעה לעמותה ויש מצבים מביכים בהם אנו שולחים דואר או מתקשרים לגמלאים שהלכו לעולמם. מינהל הגמלאות מסרב לתת לנו נתונים על נפטרים".

וגלעד שמיר ממינהל הגמלאות ממשרד האוצר, הסביר את הכשל בנוגע לתקצוב שמירת קשר עם גמלאים שנפטרו, בכך, ש"התחייב בפני משרד הפנים שלא לפרסם שמות הנפטרים".

ומפרוטוקול דיון פנימי נוסף מ-3.2.2015, שהגיע לידינו, חוזרים בכירי משרד התקשורת והדואר על "הברדק" ברשימות גמלאי משרד התקשורת הממומנים ע"י המדינה. כך תמי לשם: "המשרד מעביר כספים מידי שנה לעמותת הגמלאים בחברת הדואר בעבור כל גמלאי ולמעשה מאחר ואין לנו רשימות מעודכנות של הגמלאים, אין לנו מידע על הגמלאים שהלכו לעולמם. במצב זה, יש חשש כי המשרד מעביר כספים לגמלאים שבאופן מעשי, לא מקבלים שירות מעמותת הגמלאים. גמלאי המשרד אשר פרשו בשנים האחרונות ואינם חברים בעמותה, אינם מקבלים כל שירות כגמלאים ואין להם בעצם למי לפנות שכן למשרד התקשורת חוזה התקשרות עם עמותת הגמלאים למתן שירות לגמלאי המשרד".

הבנתם? במשך שנים מעביר משרד התקשורת הון עתק לחברת הדואר כדי שזו תשמור על קשר עם גמלאי המשרד ותשחרר את הנהלת המשרד "מהעול" הזה, כאשר בדיונים פנימיים הם מודים, שאין להם מושג מי מהגמלאים עדיין בחיים. וכעת סמנכ"לית מינהל ומשאבי אנוש של משרד התקשורת, אביבית מסבנד, טוענת בפני בית הדין לעבודה שהכל בסדר עם הגמלאים.

ויודגש: רשות הדואר הופרדה ממשרד התקשורת ב-1987, דהיינו לפני 35 שנה ולכן הצעירים שמבין הגמלאים אמורים להיות היום בני מעל 100. ממש "תחיית המתים".

בנסיבות אלה של אי סדרים כספיים חמורים בנוגע לכספי גמלאי משרד התקשורת, מה הפלא שהמשרד ניסה לשווא לטעון בבית הדין לעבודה, שלבית הדין אין סמכות לדון בהיבטים הכספיים של הפרשה. אף ללא קשר להליך המשפטי שמנהלים גמלאי משרד התקשורת ולתוצאות שתהיינה לו, לא ניתן יהיה להימנע מחקירת העברת כספי הגמלאים ממשרד התקשורת לחברת הדואר, ללא שום בקרה.

בימים אלה, ולאחר דחיות רבות של משרד התקשורת, אמורה אביבית מסבנד להגיש תצהיר לבית הדין לעבודה, שבו תתמוך בטענות המשרד בסירובו לשמור על קשר עם גמלאיו ולהסביר את העברת הכספים השערורייתית מהמשרד לחברת הדואר. יש להמתין ולראות האם מסבנד תתחמק כעת מלהגיש את התצהיר ואיך בית הדין יתייחס לתרגילי הסחבת של המשרד.יטעז הנדל דוברות

 תשומת לב לתרגיל המכוער של המשרד והפרקליטות: המשרד אמור היה להגיש לבית הדין לעבודה תצהיר של אביבית מסבנד עד ליום 1.5. המשרד ביקש וקיבל דחייה עד ליום 1.7. עכשיו מתברר שמסבנד עוזבת והם (המשרד והפרקליטות) בעצם "עבדו" על השופטת.

וצריך לזכור, שעם כל הכבוד למסבנד, למשרד התקשורת יש שר, יועז הנדל, (בתמונה משמאל), שמאפשר את המשך הפגיעה בגמלאי המשרד והגיע הזמן שיתערב.

יצויין שטרם פרסום הכתבה, פנה אבי וייס למשרד התקשורת בשאלה שלא נענתה בזו הלשון: "שלום רב, האם אביבית מסבנד החליטה לנטוש את הספינה הטובעת שנקראת משרד התקשורת? בברכה, אבי".

נספח א':
26 החשיפות הקודמות של שערוריית הגמלאים, חשיפות הנוגעות לתקופה של כהונת השר יועז הנדל, כשר התקשורת (לפני פיטוריו), לתקופתו של שר התקשורת בני גנץ, וכעת שוב מכהן יועז הנדל כשר התקשורת.
SENIOR FREE
עדכון 12.7.22: נציגות הגמלאים הגישה תגובה חריפה ביותר לבית הדין לעבודה, עקב ריבוי התרגילים וההתחמקויות של הפרקליטות ומשרד התקשורת. התגובה לבית הדין במלואה - כאן

עדכון 20.9.23: עוד סיפור מוזר שלא לומר בלתי מתקבל על הדעת במשרד הזה: אביבית מסבנד היא סמנכ"לית בכירה למנהל ומשאבי אנוש בו זמנית בשני משרד ממשלה גם יחד: מזה שנים רבות במשרד התקשורת ולאחרונה גם במשרד לביטחון לאומי. לא מאמינים שיש דבר כזה (סמנכ"לית בכירה בו זמנית בשני משרד ממשלה שונים)? אז הנה כל העובדות, שחור על גבי לבן: כאן
הפרקליטות בשת"פ עם הנהלת מש' התקשורת "סינדלו" את ד"ר שלמה קרעי - לחץ כאן 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024 

21.8.24 - רוח אחרת - כנס חירות ישראלי

2.12.24 - Telco 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים