ניתוח עסקאות השקעת הון סיכון בחב' הייטק ישראליות והשוואה לעמק הסיליקון

דף הבית >> דעות ומחקרים >> אנליסטים >> ניתוח עסקאות השקעת הון סיכון בחב' הייטק ישראליות והשוואה לעמק הסיליקון
ניתוח עסקאות השקעת הון סיכון בחברות הייטק ישראליות והשוואת התנאים לאלו הנהוגים בעמק הסיליקון ארה"ב
מאת: מערכת Telecom News, 13.5.20, 13:37
STARTUP FREE
תוצאות הסקר השנתי של פירמת עוה"ד שבלת ושות' ל-2019, שמנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעת הון סיכון בחברות הייטק ישראליות ו"ישראליות קשורות" ("Israeli Related"), והשוואת תנאים אלו לאלו הנהוגים בעמק הסיליקון ארה"ב. הסקר נערך בשת"פ עם פירמת עוה"ד Fenwick & West LLP מעמק הסיליקון בארה"ב.
 
תוצאות ומסקנות הסקר השנתי בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון ל-2019:
 
המציאות לפעמים עולה על כל דמיון, ולכן הסקר הפעם הוא בעל משמעות היסטורית ומחקרית, יותר מאשר פרקטית ומצביע על תנאי שוק עכשוויים: הסקר מכסה את 2019, שהוכתרה בעיתונות ובכל הסקרים כשנת השיא באקזיטים בהייטק הישראלי ואופיינה בגיוסים גדולים.

ובאופן לא מפתיע, גם הסקר הזה מצביע על שנה של גאות המלווה מטבעה בתנאים מיטיבים בגיוסים.

שיעור החברות בסבבים ראשונים עלה לכ-38% מהסיבובים, השיעור הגבוה ביותר מאז 2015. שיעור זה של השקעות בסבב ראשון אף גבוה ממה שנסקר בעמק הסיליקון (33% "בלבד"). ותנאי העדיפות השונים של מניות בכורה על זכויות המניות, שהוקצו בסיבובים קודמים - התמתנו דרמטית.

שיעור השימוש בזכות קדימות בחלוקה לעומת מניות הבכורה של הסיבוב הקודם (”senior liquidation preference(, שירד כבר ב-2018, המשיך לרדת לשיעור הנמוך, שסקרנו אי פעם - 51%, לעומת שיעורים של 70% ומעלה בשנים עברו.

מעניין לציין, שבסבבים המאוחרים (E ואילך) שיעור השימוש בזכות הקדימה בחלוקות היה בכל זאת גבוה (80%). ייתכן וניתן לראות בכך ביטוי לחשש מירידות וולואציה של החברות שגייסו לעיתים בשווי מאד גבוה.

יש לציין, שבישראל שוב ניצפו פחות גיוסים בשלבים כאלה לעומת עמק הסליקון, רק 9% מהסבבים היו מאוחרים לעומת 16% בעמק הסיליקון, מה ששוב מדגים את הנטייה בחברות ישראליות לסיים את דרכן העצמאית מוקדם יותר, ואת התמיכה לטווח חיים עצמאי ארוך יותר בעמק הסיליקון.

השינוי הדרמטי נצפה בשיעור השימוש ב"זכות ההשתתפות בחלוקה" של מניות הבכורה '("participation rights") שירד ל-16% בלבד. זו ירידה דרמטית  לעומת שיעור שימוש של לא מעט שנים ברוב גבוה של הסיבובים, שהתמתן ב-2017 ו-2018 לשליש מהסיבובים, ועתה מהווה מיעוטן. במובן זה התעשייה צעדה צעד גדול לקראת התנאים הנהוגים בעמק הסיליקון, שם שיעור השימוש עומד על עשירית מהסיבובים.     
 
שינוי דרמטי נוסף ומפתיע נצפה בירידה בשיעור השימוש בריבית, שנצברת על סכום ההשקעה, שיחולק בעדיפות למשקיעים. משיעורים גבוהים של מרבית הסיבובים, ב-2019 זה ירד לשיעור של 13% בלבד. זה עדיין פי 3 משיעור השימוש בסיליקון וואלי העומד על 4% בלבד.
 
ברור, שדו"ח אופטימי זה מתפרסם בעת משבר גלובלי, שנותן ועוד ייתן אותותיו גם על תעשיית ההיי טק.
 
מניתוח של הסקר בעיתות 2 המשברים הקודמים, שחוותה התעשייה (התפוצצות בועת הדוט-קום ומשבר הסאב-פריים למדנו, שעיקר ההשפעה היא שיקוף של צמצום ב"כסף" הפנוי להשקעה כדלקמן:
 
שיעור החברות החדשות, שבהן השקיעו הקרנות לאחר המשברים, היה נמוך - 22% במחצית השנייה של 2003 ו-16% ב-2009. בב-2009 כמעט מחצית מהסבבים (46%) היו של סבבים מאוחרים של D ומעלה, מה שמשקף התנהלות צפויה של תמיכת הקרנות בחברות פורטפוליו קיימות וצמצום השקעות חדשות.

נצפתה עלייה בשיעור סבבי השווי היורד וירידה בשיעור סבבי השווי העולה, אולם בעוד בתקופה שלאחר התפוצצות הבועה עמד שיעור סבבי השווי היורד על 62% למחצית השנייה של 2003, ושיעור הסבבי שווי עולה עמד על 10% בלבד לתקופה זו, לאחר משבר הסאב פריים - נצפתה ירידה בשיעור סבבי השווי העולה, אך הם עדיין היוו הרוב - 53% ב-2009 ו-54% ב-2010 לעומת שיעורים של 85% במחצית השנייה של 2007 ו-82% במחצית הראשונה של 2008.
 
נצפתה עלייה בשימוש במכפלות על הכסף בעדיפות בחלוקותmultiples , שהוא סוג של אלמנט נספח לקביעת השווי של החברה, ובמובן זה הוא  גלגל לירידה בסבבי השווי העולה שנצפתה.
 
נצפתה עלייה בשיעור השימוש בתנאי ה-pay to play, שמשמעו, שמי שלא ממשיך לתמוך בחברה בסיבובים הבאים ייפגע בזכויותיו. גם זה ביטוי מובהק לסביבה בה יש מצוקה כספית.
 
מטבע הדברים נצפתה גם עליה בשיעור הסבבים בהם נעשה ראורגניזציה במניות החברה, דהיינו, שהיה צריך בעקבות ירידות שווי קיצוניות - לארגן מחדש את ההון שלהן.
 
מעניין עוד לציין, שלפי נתוני סקר זה וכן סקרים אחרים שפורסמו (גיוסי קרנות, גיוסי הון לחברות, אקזיטים), ההתאוששות לאחר כל אחד מהמשברים (התפוצצות בועת הדוט-קום ומשבר הסאב-פריים) החלה לאחר כמה רבעונים טובים - בין שנתיים לשלוש אחרי.

ולסיום, בכל זאת נימה אופטימית - לאור ניתוח השפעות משברי העבר, ניתן לקוות, שהשיפורים הדרמטיים בזכויות העדיפות של מניות הבכורה, שנצפו בסקר זה לראשונה, יישמרו ויימשכו גם בהשקעות, שתבוצענה ב-2020.
 
עו"ד ליאור אבירם, (בתמונה משמאל), ליאור אבירם, צילום: אורן דאיראש פרקטיקת ההייטק וחבר וועדת הניהול בפירמת שבלת ושות': "קשה לדבר על תוצאות 2019 מבלי להתייחס לתקופה בה אנו מצויים כעת, בעיצומו של משבר עולמי, שהשלכותיו הכלכליות העצומות עדיין לא ברורות לחלוטין. במשברים קודמים היו ההשלכות על ההייטק מרחיקות לכת גם בהיקף וגם בזמן (יותר משנה אחרי המשבר עצמו).
 
עם זאת, בשונה ממשברים קודמים, הפעם הממשלות היו דרוכות וערוכות לטיפול במשבר עם תחילתו. אם ב-2008 הן התעוררו מאוחר מידי וב-2001 כלל לא התערבו, הרי לא פחות חשוב - הפעם הבורסות בעולם מיד חזרו לעצמן, מה שמשנה את הפרספקטיבה של אקזיטים לעומת משברי העבר.
 
יש לזכור עם זאת, כי לא בטוח, שנאמרה המילה האחרונה, וכך, בתרחיש בו הבורסות תפנמנה פתאום, שהעולם במשבר כלכלי ברמת הצרכנים ואת רמת הפגיעה בצריכה של המגזר הפרטי ובכלל, ואם המשקיעים ימשיכו לשבת על הגדר, כפי שראינו, שהם עושים בחודשיים האחרונים, ותיווצר בעיית גיוס ברמת הקרנות (כפי שקרה במשברים קודמים), אז נראה משבר עמוק ונרחב יותר. אני לא מאמין, שצפויה ירידה מוחלטת לאפס גיוסים, אבל כן צפויה פגיעה בסדר גודל של עשרות אחוזים בגיוסים, להערכתי פגיעה של לפחות 50%.
 
נכון להיום יש פגיעה אנושה בוולואציות של יוניקורנס (לדוגמה: ליים שגייסו מ-אובר 170 מיליון דולרים בחמישית מהשווי שלהם בעבר) ובלימה של השקעות, בעיקר בגלל היעדר התחלות חדשות של בדיקות עומק אמיתיות. אנו מזהים, שהירידה בעיקר אצל קרנות אמריקאיות בעוד שקיימת התעוררות משמעותית בקרנות הסיניות". 
 
Bookmark and Share


 

לוח מודעות

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

15-16/9/2020 - ChipEx2020  

15-21/11/2020 - שבוע היזמות העולמי    

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם לנובמבר 2019 עפ"י Business Insider - כאן

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת ההונאה הגדולה שהובילה לכך שמוצרי התקשורת יקרים יותר בישראל - כאן

בלעדי לקוראי האתר: 1 ש"ח ליום שיחות וגלישה ללא הגבלה בחו"ל... - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: חשיפת "דבר ראשון" בעניין היועמ"ש - היבטים חמורים חדשים - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי המאת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

חשיפה: סלקום אספה ומכרה במשך שנים את כל נתוני לקוחותיה לרבות מיקומם - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
PIXABAY
 
Telecom Experts
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים