סקר: בישראל רוב הגופים שומרים תיעוד של אירועי אבטחת מידע שאירעו אצלם

דף הבית >> דעות ומחקרים >> מחקרים, מצגות מסמכים >> Israel ICT >> סקר: בישראל רוב הגופים שומרים תיעוד של אירועי אבטחת מידע שאירעו אצלם
סקר: בישראל רוב הגופים שומרים תיעוד של אירועי אבטחת מידע שאירעו אצלם
מאת: מערכת Telecom News, 26.2.20, 14:26CYBER FREE

הרשות להגנת הפרטיות ביצעה, במסגרת הליך בדיקה בינלאומי, סקר בקרב גופים ציבוריים ופרטיים במשק, לבחינת אופני הדיווח של גופים אלה במקרים של אירועי אבטחה (Data Breach). מה היו התוצאות בארץ מול הסקירה הבינלאומית?

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים ביצעה, במסגרת הליך בדיקה בינלאומי, שנערך במקביל ע"י רשויות אכיפה להגנה על מידע אישי, שחברות בארגון גג בינלאומי (GPEN - Global Privacy Enforcement Network), בו הרשות מייצגת את ישראל ומשמשת כנציגה בוועד המנהל שלו, סקר (המכונה (Sweep, בקרב גופים ציבוריים ופרטיים במשק, לבחינת אופני הדיווח של גופים אלה במקרים של אירועי אבטחה (Data Breach).

השנה לקחו חלק בהליך הבדיקה 16 רגולטורים מהעולם.

הרשות בחנה, בין היתר, את רמת המודעות של גופים אלה לחובת הדיווח במקרים של אירועי אבטחה חמורים על פי תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) והאמצעים בהם נוקטים הגופים השונים למניעת הישנותם של אירועי אבטחה חמורים. כחלק מהתהליך, גופים, שהתגלו אצלם בעבר אירועי אבטחה, נדרשו להציג מסמכים שיוכיחו כי הליקויים תוקנו.
 
במסגרת הפעילות נבחנו סך כולל של 1,145 גופים מרחבי העולם. יודגש, שבעוד שבישראל השיבו על השאלונים כל הגופים אליהם פנתה הרשות, בעולם סיפקו מענה לשאלונים, שנשלחו במסגרת הליך הבחינה, רק כ-21% מהגופים בממוצע. הסיבה לכך היא, שלרשות להגנת הפרטיות בישראל סמכות לפי חוק הגנת הפרטיות לדרוש ידיעות ומסמכים מגופים המנהלים מאגרי מידע, סמכות, שלא קיימת לכלל ארגוני האכיפה בעולם.
 
תובנות מהסקירה הבינלאומית:
 
84% מהגופים, שנבדקו כחלק מהבדיקה הבינלאומית של GPEN, הצהירו, שהם מנהלים מנגנוני ונהלי עבודה לדיווח על אירועי אבטחת מידע. כ"כ, הגופים הצהירו, שהגדירו צוותים הממונים על טיפול באירועי אבטחת מידע.
 
ממצאי הבדיקה בישראל דומים לאלה, שהתקבלו בבדיקה של רשת  GPEN ביחס לשאר העולם. כך, מרבית הגופים, שהשיבו לשאלונים (82%), הציגו מודעות גבוהה יחסית לממצאי ה-GPEN, להוראות חוק הגנת הפרטיות ולתקנות מכוחו, כמו גם לפרקטיקות לטיפול באירועי אבטחה חמורים.

הרשות להגנת הפרטיות אף פנתה במסגרת הבדיקה לגופים, שהתנהלו בעניינם תיקי פיקוח בעבר ושקיבלו הנחיות לתיקון ליקויים בעקבות אירועי אבטחת מידע קודמים. מהסקירה עלה, שמרביתם השלימו את יישום ההנחיות, שניתנו להם, והשאר מצויים בתהליך של השלמת יישום ההנחיות.
 
ב-12 מתוך 16 המדינות או תחומי השיפוט, שהשתתפו בבדיקה הבינלאומית, קיימת חובת דיווח על אירועי אבטחת מידע, אך אלה מוגדרים באופן מעט שונה ממדינה למדינה.

בישראל, חובת הדיווח על אירועי אבטחה חמורים קבועה בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע). על פי תקנות אבטחת מידע, בעל מאגר מידע, שחלה עליו חובת אבטחה בינונית או גבוהה, מחויב להודיע לרשות להגנת הפרטיות בהתרחש אירוע אבטחת מידע חמור באופן מידי, ולדווח על הצעדים שנקט בעקבות האירוע. כ"כ, על פי התקנות, מחויבים הגופים בסדרת פעולות, שנועדו לייצר זיכרון ארגוני ולהפיק מהם לקחים עתידיים, וזאת כחלק מחובת תיעוד אירועי האבטחה.

השוואת תוצאות הסקירה בישראל לעומת הסקירה הבינלאומית:

דיווח על אירוע אבטחה:
מממצאי הסקירה הבינלאומית, עולה שמתוך 1,198 אירועי האבטחה, שאירעו ב-258 ארגונים, 36 אירועים דווחו לגופי האכיפה ולרגולטורים ולא לאנשים, שעלולים היו להיפגע מן האירועים, ו-157 אירועים דווחו לאנשים, שעלולים היו להיפגע מן האירוע אך לא לגופי האכיפה ולרגולטורים.

בישראל, חובת הדיווח היא לרשות להגנת הפרטיות. על אף האמור, הבדיקה בישראל העלתה, שבמיעוט של המקרים (9%) דווח האירוע גם לאנשים, שהיו עלולים להיפגע מן האירוע.

כלים:
מרבית הגופים, שנבדקו בישראל (64%) ציינו, שהמידע והכלים, שמספקת הרשות להגנת הפרטיות בנוגע לדיווח על אירועי אבטחת מידע, כמו מדריכים ומידע באתר, טפסים מקוונים ודיווח מקוון על אירועי אבטחה חמורים, סייעו או מסייעים להם בטיפול באירועי אבטחת מידע ושגם הליכי הפיקוח, שניהלה מולם הרשות להגנת הפרטיות, סייעו להם בתהליך התחקור והטיפול באירוע.

לעומת זאת, מהבדיקה הבינלאומית עולה, שרק מיעוטם של הגופים (36%) השיבו, שהמידע והכלים, שמספקים הרגולטורים, הם שימושיים. בנוסף, גופים קטנים יותר מבחינת גודל המאגר ומספר בעלי ההרשאה למאגר ציינו, שהם מתקשים להתמודד עם הנחיות רבות ועם חוסר במשאבים או מומחיות בנושא, וכי קשיים אלה מונעים מהם לפתח מדיניות או נהלים מסודרים בנושא. 

תיעוד אירועי אבטחה:
83% מהגופים בעולם שומרים תיעוד עדכני של אירועי אבטחת מידע או אירועים, שיש להם פוטנציאל להתגבש לאירועי אבטחת מידע. בדומה, בישראל, מירב הגופים (82%) שומרים תיעוד של אירועי אבטחת מידע, שאירעו אצלם. 

בעולם, למעלה מ-30% מהגופים דיווחו, שהם לא מקיימים ביקורות תקופתיות או הערכה עצמית בנוגע לתוכניות אבטחת המידע. בישראל, לעומת זאת, אחוז הגופים, שדיווחו על קיום ביקורות תקופתיות ובחינת ביצועיהם בנוגע למצב אבטחת המידע נמצא גבוה יותר - 82%.

יצוין, כי מאז כניסתן של תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) לתוקף במאי 2018, דווחו לרשות להגנת הפרטיות מעל ל-150 אירועי אבטחת מידע חמורים. אולם, ההערכה היא, שקיימים אירועים נוספים, שלא דווחו, כפי שמחייבות התקנות, ובכוונת הרשות לחקור כל הפרה של הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו.

עו"ד לינא כמאל – טרודי, הממונה על האכיפה המנהלית ברשות: "חובת הדיווח לרשות על אירועי אבטחת מידע חמורים מהווה נדבך חשוב במדיניות אבטחת המידע ובהליך התיעוד, התחקור והמניעה של ארגונים בהתמודדותם עם עולם חדש של סיכוני אבטחה. אנו ברשות שמחנו לגלות, שמצב הדיווח בישראל אינו שונה מזה שבשאר המדינות שנבדקו, וממשיכים ללוות את הארגונים ולסייע להם בטיפול באירועי אבטחה חמורים.

במקביל, אנו דואגים לקיים הליכי אכיפה במקרים בהם לא עמד הארגון בחובותיו, ובמסגרת זו גם בחובת הדיווח לרשות, ובמידת הצורך אף קובעים הפרה ומפרסמים פרטיהם של גופים, שהפרו את הוראות חוק הגנת הפרטיות.

תחקור אירועי אבטחה חמורים ע"י הארגון, מגלה פעמים רבות ליקויים במדיניות ונהלי אבטחת המידע שלו ובמערכות ההגנה שלו, ועשוי למנוע נזקים גדולים לארגון ופגיעה בשמו הטוב".
 
NORDVPN 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות
הצלחה ורק בריאות, לכל הקוראים והקוראות באשר הם!!!!

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 
רק בריאות, לכל הקוראים והקוראות של האתר, באשר הם!!!!

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

15-16/12/21 - Israel Mobile Summit LIVE
 

הכי ניצפים 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

"תיק 4000" התפור: עדכונים שוטפים לגבי משפט נתניהו שחשוב לדעת - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

חשיפה: כיצד עמית סגל הטעה את הציבור וסייע לתפירת תיק 4000 כנגד נתניהו - כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

עדכונים שוטפים שצריך לדעת ממשפט "תיקי האלפים" עם כתב האישום השקרי - כאן

עדכונים וחשיפות מבית המשפט המחוזי בירושלים על תיק 4000 התפור והמופרך - כאן

ביהמ"ש המחוזי בירושלים: עדכונים מרתקים ממשפט תיק 4000 המצוץ מהאצבע - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן
 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
הבלוג של אלי ציפורי
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים