Telecom News - שר התקשורת פרסם רפורמה מקיפה בתחום השידורים

שר התקשורת פרסם רפורמה מקיפה בתחום השידורים

דף הבית >> חדשות >> חדשות עולם הטלוויזיה >> שר התקשורת פרסם רפורמה מקיפה בתחום השידורים
שר התקשורת פרסם רפורמה מקיפה בתחום השידורים
מאת: מערכת Telecom News, 17.7.23, 20:28קרעי צילום מסך

עדכונים מ-25.7.23 בתחתית הכתבה (כולל פרסום סעיפי תזכיר החוק).

מה הם הסעיפים העיקריים של הרפורמה שפרסם ד"ר שלמה קרעי? (בתמונה משמאל, צילום מסך).

רפורמה

הצעת החוק המלאה נמצאת כאן. תזכיר החוק להערות הציבור עד 14.8.23: כאן. ניתוח רגולטורי (RIA) של הצעת החוק - כאן

עיקרי הדברים:

סגירת הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלווין והקמת גוף חדש ורענן,רפורמה

הקמת קרן לעידוד התחרותיות בחדשות,

הקמת גוף של הממשלה שימדוד את הרייטינג,

שינוי הרכב מועצת התאגיד ואיסור על פרסומות ברדיו,

הטבות לערוץ 14: פטור מרישיון לשידור חדשות, פטור משידורים מירושלים, אי צורך לשלם לעידן פלוס ויכולת לגבות תשלום על שידוריו בפלטפורמות הוט, יס, פרטנר וסלקום.

הסרת הערוצים 12 ו-13 בשלט,

הקמת גוף לאסדרת שוק התקשורת שיכלול 9 נציגים ללא יכולת התערבות בתוכן. 2 ייבחרו ע"י שר התקשורת, 3 ע"י ועדת איתור של שרים, 3 עובדי מדינה ויו"ר שיאותר בוועדה נפרדת ויצטרך את אישור הממשלה.

ערוצי הספורט יהיו מחויבים למכור את תכניהם בכל טכנולוגיה וממשק. אירועים לאומיים ישודרו בערוץ פתוח לכל.

יופנו תדרי רדיו של השידור הציבורי לטובת תחנות פרטיות.

רשתות הסטרימינג ונטפליקס תחויבנה להפיק תוכן ישראלי.

הטבלה של מיפוי מצב נוכחי בחוקי השידורים מול הצעת החוק - כאן.

המצגת ששר התקשורת הציג במסיבת העיתונאים - כאן.
 
רפורמה
רפורמה


25.7.23
א. משרד התקשורת פרסם לציבור הסברים לרפורמה שעיקריה: עידוד הקמת ערוצים חדשים והוזלת מחירי הטלוויזיה הרב-ערוצית; סגירת מועצות השידור והפסקת ההתערבות בתוכן; ביטול דרישת הרישיון לשידורי חדשות ועידוד תחרות ומגוון דעות; מודל עסקי חופשי וביטול חבילות הבסיס; קידום היצירה הישראלית; חובת שידור תכני ספורט בכל דרך הפצה; יצירת אפליקציה ייעודית עבור שירותי עידן+ והפחתת עלויות השימוש במערך; שלט טלוויזיה ניטרלי לערוצי החדשות; שימוש בתכני תאגיד השידור.

תזכיר חוק התקשורת (שידורים) 2023 - כאן. פתוח להערות הציבור עד 14.8.23, 23:59.

הטבלה המשווה בין המצב הנוכחי לסעיפי תזכיר החוק המוצע - כאן.

עיקרי החקיקה:

1) הגברת התחרות והוזלת המחירים לצרכן בין ערוצים ופלטפורמות השידור – לראשונה פלטפורמות רב-ערוציות וערוצים שונים יוכלו לשדר פרסומות באופן מלא, וערוצים מסחריים יוכלו לגבות דמי מנוי. בנוסף, תבוטל חובת חבילת הבסיס. המהלך צפוי להגביר את התחרות, לעודד הקמת ערוצים חדשים ולהוזיל מחירים לצרכנים. 
2) ביטול מועצת הכבלים והלוויין והרשות השנייה והקמת רגולטור רזה – לאור ביטול הרגולציה הארכאית, אין מקום יותר להמשך פעילות הרגולטורים הקיימים והם יסגרו. תוקם רשות חדשה שתקרא; ״רֹתֶמ״ - רשות תקשורת משודרת, שתאסדר את תחום השידורים במבט הכולל את הערוצים המסחריים ואת פלטפורמות השידור, וכן את תחום הרדיו שתזכיר נפרד צפוי להתפרסם לגביו בתקופה הקרובה, מנקודת מבט תחרותית בעיקרה. האסדרה תחייב את כלל הפלטפורמות, לרבות פלטפורמות בינלאומיות וגורמים המספקים תכנים על גבי האינטרנט, ללא קשר לשיטת הפצת התכנים ("אדישות טכנולוגית") ותוך התערבות מינימלית בתוכן.  
3) עידוד תחרות ומגוון על ידי ביטול הצורך ברישיון חדשות – כדי לאפשר מגוון וריבוי דעות בתקשורת, תבוטל דרישת הרישיון לספקי חדשות, וספקי תכנים (פלטפורמות שידור רב ערוציות) יוכלו להפיק חדשות באופן עצמאי. עם זאת, תיאסר "בעלות צולבת" לאספקת חדשות לגורמים שונים, בהם גורמים המפעילים אתר אינטרנט חדשותי ועיתון יומי בתפוצה נרחבת יחד. תבוטל החובה לשידור חדשות באמצעות חברת או חטיבת חדשות נפרדת, וכן תבוטל סמכות הרגולטור לפיקוח על תכני חדשות. חלף זאת, ספק חדשות יחויב לאמץ קוד אתי שיפורסם על ידו לציבור.
4) הגנה על היצירה הישראלית – במטרה לשמר את היצירה הישראלית, ייקבעו חובות השקעה בהפקות מקומיות מסוגה עילית שיחולו על כלל השחקנים המשמעותיים בשוק השידורים בישראל, לרבות בינלאומיים, ביחס להיקף פעילותם ולכלל האמצעים שבהם הם מספקים שידורים. בשונה מהמצב הנהוג כיום, בו שידורים על גבי רשת האינטרנט (OTT) אינם כפופים לאסדרה, ואינם מחויבים בהשקעה בהפקות מקור ישראליות, הרפורמה תחייב כל ספק תכנים ישראלי שהכנסתו השנתית נעה בין 600-300 מיליון ₪ בהשקעה בתוכן מקומי מסוגה עילית בשיעור 2% מהכנסתו; ספק תכנים ישראלי שהכנסתו מעל 600 מיליון ₪ יחויב בהשקעה בתוכן מקומי מסוגה עילית בשיעור 4% מהכנסתו. חובת ההשקעה בתוכן מקומי תחול על כלל ספקי התכנים לפי העיקרון של אדישות טכנולוגית, ותבטיח כי בפני הצופה הישראלי יעמוד היצע גדול ומגוון של תכנים איכותיים הנותנים ביטוי לתרבות הישראלית על כל גווניה. ערוצי תוכן ישראלים, יחויבו גם הם בהשקעה בהפקות מקומיות מסוגה עילית. ערוץ ישראלי שהכנסתו השנתית בין 80-160 מיליון ₪ יחויב בהשקעה בתוכן מקומי מסוגה עילית בשיעור 6% מהכנסתו; ערוץ ישראלי שהכנסתו השנתית מעל 160 מיליון ₪, יחויב בהשקעה בתוכן מקומי מסוגה עילית בשיעור 12% מהכנסתו.
5) שידורי ספורט לכולם - תישמר החובה הקיימת היום לאיסור בלעדיות על תכני ספורט בסיסיים, היא אף תורחב גם לספקי התכנים בטכנולוגיית OTT על בסיס עקרון האדישות הטכנולוגית. תכני ספורט פופולריים בקרב הציבור, כגון מונדיאל ואולימפיאדה, או בעלי חשיבות תרבותית לאומית, כגון משחקי נבחרת ישראל ישודרו לכלל הציבור בערוץ פתוח ללא עלות. 
6) בשורה גדולה לחיילים - ספק תכנים המציע תכני ספורט יחויב להציע למנוייו את זכויות השידור על גבי כל פלטפורמה בה הוא פועל, לרבות מכשירים ניידים.
7) יצירת אפליקציה ייעודית לשירותי עידן+ - תושק אפליקציה ייעודית שתאפשר את המרת מערך עידן+ היקר והבזבזני, בשידור איכותי, זול ונרחב יותר. יצירת האפליקציה צפויה להוזיל את השימוש בשירותי עידן +, לאפשר ליותר יצרני תוכן לעלות על המערך, לעודד ריבוי דעות ולאפשר נגישות לתכני חדשות גם עבור מי שאין ידם משגת.
8) שלט טלוויזיה ניטרלי לכל ערוצי החדשות להגברת התחרות - ייאסר על ספקי התכנים למכור שלטי טלוויזיה שכוללים הפניות לספקי חדשות מסוימים, כדי למנוע ריכוזיות. 
9) שימוש בתכני תאגיד השידור - תכני הארכיון של תאגיד השידור הציבורי יוצעו גם לשימוש מסחרי בעלות תפעולית בלבד. תכני ה- VOD של תאגיד השידור הציבורי יוצעו בחינם לכל ספקי התכנים בכפוף לכך שאספקתם לציבור תיעשה ללא תשלום.

ב. יונתן סורוצקין פרסם ב"ישראל היום" כתבה תחת הכותרת: "מי צריך תקשורת דמוקרטית?". "...הרדיו והטלוויזיה בישראל הוקמו ע"י בן־גוריון לפי המודל הסובייטי:  ללא ביקורת, תחקיר או תחרות, ובעיקר ללא קול העם. 46 שנה מאז המהפך, מקבל העם תקשורת חופשית בערוץ אחד בלבד ובתחנת רדיו אזורי אחת, וגם אלה מותקפים מדי יום על ידי פקידים, פוליטרוקים ואקטיביסטים. למצב בישראל אין אח ורע בעולם הדמוקרטי. במדד חופש התקשורת ישראל מצויה עשרות מקומות מתחת למדינות כמו פולין או הונגריה. כאן נכנסת הרפורמה החשובה, שמצמצמת את הרגולציה, מפסיקה התערבות בתכנים, צורך ברישיונות, התניות ועלויות עודפות בשידורי עידן+, מאמצת טכנולוגיות חדשות, ופותחת ארכיונים לשימוש חופשי ואת שידורי הרדיו הארציים לתחרות.

דמוקרטיה היא ההפך מצנזורה ומשליטה של פקידים בתכנים, אינה דורשת רישיונות לשידור חדשות, ואינה מטילה חובות צייתנות על עיתונאים. דמוקרטיה מפרקת קרטלי תקשורת וחדשות. אם האנשים הצועקים ד־מ־ו־ק־ר־ט־י־ה ברחובות היו נאמנים למסרים שלהם, הם היו מברכים על הרפורמה בתקשורת, ולא מתנגדים לה. פתיחת התקשורת לתחרות היא למעשה דמוקרטיזציה שלה. מה שעשו מדינות דמוקרטיות בעולם לפני עשורים, ומדינות דיקטטוריות לא יעשו לעולם, ייעשה בישראל" - כאן.

עדכון 4.8.23: מועצת הכבלים והלוויין פרסמה (באיחור ניכר) את דו"ח סיכום שנתי של שנת 2020. יש לזה הלשכות על מימוש "רפורמת קרעי" המתוארת כאן מעל. הדו"ח המלא והמפורט של המועצה - כאן

עדכון 16.8.23: פורסם כאן ב"ישראל היום" (כותרת בלבד): "התשובה לרפורמת התקשורת של קרעי: המהלך החדש של ערוצי הטלוויזיה.
תאגיד השידור הישראלי, קשת 12 ו-רשת 13 מתאחדים להקמת "פורום הערוצים הישראליים" • הפורום יפעל במתכונת חירום, לטענתם, על מנת למנוע את הפגיעה הצפויה בעצמאות התקשורת כתוצאה מהרפורמה שמקדם שר התקשורת."

עדכון 21.8.23: הוכנה ופורסמה חוות דעת קטלנית וביקורתית בצורה חריפה כנגד הרפורמה של השר שלמה קרעי, תחת הכותרת: "חוות דעת בעניין הצעת חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ג - 2023. המחברים של חוות הדעת הזו:
ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, ראש התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע, המכון הישראלי לדמוקרטיה.
עו"ד אלעד מן, יועץ משפטי, "הצלחה" – התנועה לקידום חברה הוגנת.
המסמך במלואו - כאן

עדכונים 21.8.23:
א. פורסם כאן ב-YNET (כותרת בלבד): "הוועדה למדרוג על רפורמת קרעי: "אפילו בדמוקרטיות מפוקפקות הממשלה לא מפיקה נתוני צפייה".
לאחר ששר התקשורת הציע להקים גוף אלטרנטיבי למדידת נתוני הצפייה בטלוויזיה בישראל, הוועדה האמונה על מדידת הרייטינג מגיבה. "הצעת משרד התקשורת היא להלאים את נתוני הצפייה ולפתוח פתח לבצע בהם מניפולציות פוליטיות ואחרות", מסרה."

ב. פורסם כאן ב-ICE (כותרת בלבד): "המכון לעיתונות ותקשורת מזהיר: אלו הסכנות בעקבות החוק החדש.
המכון הישראלי לעיתונות ותקשורת פרסם היום את הביקורת בנוגע לחוק החדש. לטענתו, חוק התקשורת החדש פוגע בזכויות חוקתיות ובאינטרסים ציבוריים."

ג. פורסם כאן ב-Davar1 (כותרת בלבד): "עובדי הקולנוע והטלוויזיה לשר קרעי: חוק השידורים יפגע בתקצוב וההשקעה בהפקות מקור ישראליות.
בנייר עמדה שנשלח למשרדי התקשורת והמשפטים, הצביעו בארגון אקט על כך שהחוק מאפשר הורדה גורפת של שיעור ההשקעה של הגורמים הגדולים והמפוקחים ביצירות | עוד נכתב כי העובדים ״לא יהססו לפעול בכל הכלים כדי למנוע פגיעה במטה לחמם של אלפי משפחות״."

עדכונים 23.8.23:
א. פורסם כאן ב"העין השביעית" (כותרת בלבד): "העובדים בתעשיית הטלוויזיה נגד חוק קרעי . איגודי העובדים נגד חוק התקשורת החדש: עורכים, מלבישים, צלמים, מאפרים, מפיקים, דוקומנטריסטים, אנימטורים ועוד • חמישה ארגוני עובדים הגישו התנגדויות לחוק: "לא רק שאינו 'מקדם השקעה ביצירה ישראלית איכותית' אלא פשוט מחסל אותה".

ב. פורסם כאן ב"העין השביעית" (כותרת בלבד): "העיתונאים נגד חוק התקשורת של שלמה קרעי. ארגון העיתונאים והעיתונאיות, המאגד כ-3,000 עובדים, תוקף בחריפות את החוק: "שינוי דרמטי של פני התקשורת בישראל תוך איום ממשי על חופש העיתונות, עצמאות כלי התקשורת, פגיעה באיתנות הכלכלית של חברות החדשות וניסיון פסול נוסף להביא לפגיעה בשידור הציבורי"."

עדכון 25.8.23: פורסם כאן ב"העין השביעית" (כותרת בלבד): "התנועה לאיכות השלטון: חוק קרעי - מזכיר את רפורמת התקשורת של אורבן בהונגריה. בתנועה מזהירים כי חוק התקשורת שמציע השר שלמה קרעי "יביא לפגיעה אנושה בעצמאותה של התקשורת הישראלית" ועתיד לפגוע בדירוג האשראי של ישראל."

עדכון 26.8.23: פורסם כאן ב"העין השביעית" (כותרת בלבד): "ציון שלילי לשלמה קרעי. בדיקת הליך החקיקה של חוק התקשורת חושפת • שר התקשורת קרעי התעלם מהחלטות ממשלה באשר לאופן בו אמורים להיחקק חוקים בישראל • מסמך השפעות הרגולציה לא התייחס לרוב ההסדרים בחוק, נערך באופן פגום ומרושל, לא כונסה ועדה מקצועית, לא נערך שימוע ציבורי ולא נערכה התייעצות עם גורמים ממשלתיים רלוונטיים ועם רשות האסדרה."

עדכון 27.8.23: פורסם ע"י שלמה מעוז כאן ב"העין השביעית" (כותרת בלבד): "אפילו ג'ורג' אורוול לא היה מצליח להיכנס לנעליו של שלמה קרעי.
חוק קרעי הוא אחת היוזמות המסוכנות ביותר לעתידה של הדמוקרטיה בישראל • הוא מסוכן שבעתיים כשהוא מתלווה ליוזמתו של השר לוין להשתלטות על מערכת המשפט."

עדכון 28.8.23: פורסם כאן ב"העין השביעית" (כותרת בלבד): "החוק להגנת הוט ויס.
הערוצים 12 ו-13: חוק התקשורת של שלמה קרעי עוצב כך שיפגע בנו באופן ספציפי, על חשבון חברות הכבלים והלוויין • "החוק בא לצמצם את המגוון החדשותי במרחב הציבורי בישראל"."

עדכון 10.9.23: השר ד"ר שלמה קרעי הוציא מכתב חריף נוסף נגד התנהלות ראשי "התאגיד" והעיתונאים בתאגיד - כאן

עדכון 16.5.24: פורסם כאן: מועצת הכבלים והלוויין החליטה לבטל את מפרט שידורי הספורט.
מפרט השידורים ההיסטורי נקבע בשנת 2009 כאשר לא הייתה תחרות, כיום המצב שונה ולכן נקבע כי לאור השינויים בשוק יש לאפשר יותר חופש פרוגרמטי להוט וליס וגמישות מיקוח רבה יותר במטרה להפחית עלויות רכש תוכן ספורט והגברת התחרות. ספורט נשים וספורט פראלימפי יהיו חייבים בהמשך שידור לנוכח חשיבותם החברתית אין שינוי ברשימת האירועים המוכרזים הכוללת אירועי ספורט אטרקטיביים אשר ניתן לשדר בערוצי בסיס בלבד (ללא תשלום נוסף). 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים