Telecom News - חשיפת הרשיון הנוסף והסודי של IBC (חברת החשמל - FTTH) שמוסתר מהשוק

חשיפת הרשיון הנוסף והסודי של IBC (חברת החשמל - FTTH) שמוסתר מהשוק

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> חשיפת הרשיון הנוסף והסודי של IBC (חברת החשמל - FTTH) שמוסתר מהשוק
בלעדי: בטכס השקת הרישיון ל- IBC (החברה המשותפת עם חברת החשמל לפריסת סיבים עד הבית - FTTH) קיבלה החברה 2 רישיונות במקביל, אחד גלוי ואחד סודי. נחשוף כאן את הרישיון הסודי ולמה הוא מוסתר מהציבור ומהמתחרים. 
מאת: אבי וייס, 1.9.13, 11:30גלעד ארדן

בשבוע שעבר קיים שר התקשורת גלעד ארדן "אירוע השקה" למתן הרישיון לחברת IBC, שתתחרה בבזק והוט, ע"י פריסת סיבים על רשת חברת החשמל (ובביצוע של עובדי חברת החשמל) לכל פינה בישראל.

מה שלא דווח לציבור ולעיתונאים, שהיו באירוע, ש- IBC לא קיבלה רישיון אחד (גלוי, שהתפרסם באתר משרד התקשורת) אלא שני רישיונות. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של משרד התקשורת, שבו מעניקים לחברת תקשורת כה משמעותית וגדולה שני רישיונות, האחד גלוי והשני סודי. על החוקיות של מהלך זה נתייחס בהמשך. 

הרישיון השני דומה מאוד לראשון אולם יש בו הבדל אחד חשוב: ברישיון הזה IBC מקבלת רשות לספק שירותי תשתית שלא דרך בעלי רישיונות אחרים (למשל הקבוצות סלקום ופרטנר), אלא ישירות ללקוחות עסקיים גדולים. בהמשך נסביר מהיכן צמח הרעיון הרגולטורי המשונה הזה. ראו  חשיפת הרישיון הסודי בתחתית הכתבה.

המשמעויות של הרישיון הסודי השני:
א. IBC תהפוך גם לספקית של תשתיות עבור ספקי תקשורת אחרים (למשל סלקום ופרטנר) וגם תתחרה בהם ישירות, משום שהלקוחות הגדולים במשק, העסקים והארגונים הגדולים עד הבינוניים, לא יצטרכו לעבור דרכן והם ירכשו חיבורים ישירות מ- IBC.
ב. ההסדר הזה ממוטט את כל בסיס הרגולציה הקיימת על בזק והוט (ולכן זה מוסתר מפניהן), רגולציה המבוססת על "הפרדה מבנית" ועל תכנית ליישם "שוק סיטונאי" על רשתות בזק והוט. אם לקוחות עסקיים גדולים יכולים לרכוש תשתיות ישירות מ- IBC, למה לבזק ולהוט לא יהיה רישיון שכזה? למה נדרשת "הפרדה מבנית" רק על בזק והוט ועל ספק תשתיות ארצי זהה להן (IBC) לא נדרשת "הפרדה מבנית" ו"שוק סיטונאי"? 
ג. ההסדר הזה עשוי למוטט את הבסיס הכלכלי של בזק (ומעט פחות של הוט), מפני שהעסקים הגדולים הם "השמנת" של בזק (וקצת פחות מזה של הוט). אין סיבה, שהם ישארו לקוחות של בזק (או הוט) אם הם יוכלו לרכוש בקלות ובזול חיבורים על סיבים מ- IBC.
ד. ההסדר הזה מסיט את תשומת הלב של IBC מחברה שקמה כדי לספק סיבים לבתים (פרטיים), לחברה שתרצה להתרכז בעסקים הגדולים, כי שם גם נמצא "הכסף הגדול", עם פחות "כאב ראש" של טיפול בחיבורים ותקלות בבתים פרטיים. 

את תגובת משרד התקשורת וחברת IBC לא קיבלתי, הם למעשה סרבו להגיב. די ברור למה. 

את משרד התקשורת ו- IBC שאלתי את השאלה הבאה:
"בהמשך להודעה לעיתונות, שפורסמה ע"י משרד התקשורת, יש שם פסקה שלא ברורה לי.
בעמוד 2 למטה נכתב : "המיזם קיבל אישור למכור שירותי תקשורת לחברות תקשורת וללקוחות עסקיים גדולים". 
לאחר שעיינתי בקפידה ברישיון, לא הצלחתי למצוא בסיס לאמירה זו, ברישיון שיש באתר. דהיינו: אין ברישיון כל רמז למתן היתר למכור שירותים ללקוחות עסקיים גדולים וגם לא ברור מה זה "גדולים".  
אבקש אם תוכלו להפנות אותי לסעיף ברישיון שקיבלתם, שמאפשר את מה שנכתב בהודעה הזו לעיתונות".

במקביל ומייד לאחר ששאלתי, קיבלתי את המידע הבדוק, שבטכס עם גלעד ארדן  קיבלה IBC מידיו שני רישונות, אחד גלוי ואחד סודי. חזרתי ושאלתי את משרד התקשורת ו- IBC בעניין, אך תשובה לא קיבלתי. אם אקבל, אעדכן בהתאם. 

מהיכן הרעיון הזה נולד והאם הוא חוקי?משה כחלון
א. הרעיון הזה נולד אצל שר התקשורת הקודם, משה כחלון, שרצה לעודד את כניסת חברת החשמל יחד עם שותפים עסקיים, לפריסת סיבים עד הבית - FTTH. בהחלטת ממשלה מס' 2024 מיום 15.07.2010 (החלטת הממשלה שהייתה בסיס ליוזמת ה- FTTH) בסעיף 2 ג' נאמר [ציטוט]:
"ג. חברת התקשורת תתקשר עם בעלי רישיונות בלבד, באופן שיוויוני ופתוח לכל בעלי הרישיונות, לצורך אספקת שירותי בזק ולא תתקשר במישרין עם צרכנים פרטיים. על אף האמור, שר התקשורת רשאי לאשר לחברת התקשורת להתקשר עם לקוחות עסקיים גדולים שיעמדו בתנאים שיקבע ברישיון לעניין זה, לשם מתן שירותי תמסורת או שירותים אחרים, אם נוכח כי אין בכך כדי לפגוע בתחרות".

ב. לאחר שהתגלו קשיים בהחלטת הממשלה מס' 2024 הנ"ל, התקבלה החלטת ממשלה חדשה, החלטה מס' 2924 מיום 06.03.2011 ונכנס בה סעיף מתקן - סעיף 2 ה' כדלהלן [ציטוט]: "אחרי סעיף קטן ג' יבוא ד': "מתן רישיון לכל שירות לפי חוק התקשורת, בנוסף לשירותים הנזכרים בסעיף קטן ג', יובא תחילה לאישור הממשלה".

ג. ביום 20.09.2012 שתי ההחלטות הקודמות הללו אושרו שוב בהחלטת ממשלה חדשה, שכללה את כל ההחלטות הקודמות, עם מספר עידכונים חשובים שלא נוגעים לעניין הנדון כאן. זו החלטת ממשלה 5122 שאישרה החלטה חכ\300 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) ושם יש חזרה על סעיף קטן ד' עם שינוי קל אך חשוב מאוד בניסוח, והניסוח החדש הוא [ציטוט]: "ד. מתן רישיון נוסף לכל שירות לפי חוק התקשורת, בנוסף לשירותים הנזכרים בסעיף קטן ג', יובא תחילה לאישור הממשלה". 

ד. מכאן, נשאלת השאלה: האם הרישיון הנוסף הזה חוקי, היות והוא לא הובא תחילה לאישור הממשלה, כאמור בהחלטות המוזכרות כאן (או שכן הובא, בהליך סודי, שלא ידוע לי ולא קיבלתי התייחסות לגביו). השאלה הזו נותרת פתוחה ובוודאי תתבהר בימים הקרובים, כשלא יהיה מנוס אלא לחשוף את הרישיון הסודי לציבור. 

ה. מומחים לרגולציה טענו באזני, שיש כבר תקדים לחברת תקשורת שקיבלה היתר שכזה, למשל סלקום. אולם, לדבריהם, סלקום אינה חברת תשתיות עם רישיון מפ"א (מפעיל פנים ארצי) מקיף, כלל ארצי, עם חובת פריסה כלל ארצית (סלקום וגם פרטנר  ועוד שחקנים קיבלו רישיון "מפ"א ייחודי", שהרגולציה בו פחותה מרישיון מפ"א כללי). לדבריהם, אין תקדים לכך שחברת מפ"א כללי (עד כה היו בישראל שתיים כאלו: בזק והוט) תקבל שני רישיונות, אחד גלוי ואחד סודי. בספק אם החוקיות של הרישיון הסודי תוכל לעמוד בבג"ץ, אם בזק או הוט תצאנה נגד משרד התקשורת ושר התקשורת, שחתם על שני הרישיונות, ויידרשו רישיון דומה, או הקלות דומות או שוות ערך ברגולציה עליהן. 

אם שר התקשורת הנוכחי (כמו קודמו) מעוניין לתת הקלות רגולטוריות ל- IBC, היו צריכים "לשים את זה על השולחן", גלוי, כנדרש בחוק התקשורת, עם נימוקים כתובים של השר - למה. כמובן, היו צריכים לבצע על כך שימוע, כנהוג במקרים דומים, אבל זה פרט זניח בכלל השערורייה הזו...

עדכון: הרישיון השני הסודי, שמקיף 35 עמודים, "רשיון מיוחד ל-IBC למתן שירותי תקשורת נתונים פנים ארצי, נייח", שלא דווח עליו בטכס בניסיון להסתירו מעיני הציבור, מצוי בקישור כאן.

ובעמ' 4 רשומה הכוונה לתת שירותים ללקוחות עסקיים גדולים ולחברות גדולות "שהכנסותיהן עומדות על 30 מיליון ש"ח לפחות".
בעמ' 5 רשומים כזכאים להיות לקוחות ישירים של IBC גם משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות והגופים המתקוצבים ע"י המדינה.

הרישיון הסודי אותו אנו חושפים בבלעדיות יוצא לאור, ועתה נשאר לחכות לפעולות של חברות התקשורת.
 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
1.5.24 - Axis Tel Aviv 2024

7-8.5.24 - ChipEx2024 

7.5.24 - Data Driven Factories - Industry 4.0 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים