Telecom News - האם ניתן להטיל פעמיים קנס על אותה עבירה? החוק די ברור בעניין זה

האם ניתן להטיל פעמיים קנס על אותה עבירה? החוק די ברור בעניין זה

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> האם ניתן להטיל פעמיים קנס על אותה עבירה? החוק די ברור בעניין זה
חשיפת התרגיל של משרד התקשורת: הודעת מנכ"ל משרד התקשורת (שלמה פילבר) על כוונתו להטיל קנס של 8.5 מיליון ש"ח על בזק מעוררת בעיה חוקית מאוד בסיסית ביסודות החקיקה הישראלית: האם ניתן להטיל פעמיים קנס על אותן עבירות? החוק בעניין זה די ברור - לא!
מאת: אבי וייס, 23.12.15, 07:00שלמה פילבר
 
הודעת מנכ"ל משרד התקשורת (שלמה פילבר, בתמונה) ביום 16.12.15 אודות הכוונה להטיל קנס אדיר (יחסית לקנסות, שהוטלו עד כה) של 8.5 מיליון ש"ח על בזק, יצאה בסמיכות גדולה ומוזרה ממש אחרי שהוא הותקף בפראות ע"י רוב כלי התקשורת (למעט אתר זה, היחיד שתמך ללא סייג בעמדתו) בנושא השימוע של הטלפוניה של בזק ב"שוק הסיטונאי".

בהודעה, התהדר המנכ"ל (שלמה פילבר), שעל בזק הוטלו עד כה קנסות בסך מצטבר של 17 מיליון ש"ח, רק בקדנציה של שלמה פילבר וזה הקנס הגבוה ביותר, שהוטל אי פעם ע"י מי מהרגולטורים הקיימים במדינת ישראל. 

אולם, כבר בניתוח ראשוני של הודעתו של שלמה פילבר (כאן), עוד בטרם היו בפני כל המסמכים, ציינתי, שלהערכתי ולאור החשיפות הקודמות שלי בעניינים הקשורים בשמילה מימון, קנסותיו ובתחום "האפלייה באכיפה", נראה שגם הפעם זה תחמון, "עבודה בעיניים" וקנס לא חוקי. 

כשבזק פרסמה באתר הבורסה את ההודעה, שקיבלה ממשרד התקשורת, פתאום גיליתי, שפרטי העבירות המיוחסות לבזק מוכרות לי

ואכן, גליתי די מהר את מה שחיפשאבי ברגרתי. ביום 11.5.15 דיווחתי בידיעה שפורסמה כאן, שמנכ"ל משרד התקשורת הקודם, אבי ברגר, (בתמונה משמאל) הודיע לבזק על כוונתו לקנוס אותה ב-11.3 מיליון ש"ח. בזק פרסמה את הודעת אבי ברגר בהודעתה לבורסה ביום 11.5.15 (כאן). 

להפתעתי, מסכת העבירות הקיימות בהודעה מ-11.5.15 של אבי ברגר, זהה לחלוטין למסכת העבירות של שלמה פילבר, שיש בהודעתו מ-16.12.15.

מנסיוני בתחום זה, מוכרים לי כללי החוק לעניין המכונה לעיתים בשם: "סיכון כפול", שאסור בחקיקה של מדינות העולם המערבי וגם חלקית בחקיקה בישראל.

לכן, פניתי לחוק התקשורת ומצאתי, שגם בחוק התקשורת הישראלי יש סעיף מיוחד של "מניעת סיכון כפול" והנה התצלום שלו:

צילום 1

הסעיף הזה מאוד ברור, גם למי שלא מבין דבר וחצי דבר בענייני ענישה, קנסות ו"סיכון כפול". 

אני מניח, שכל מיני חוכמולוגים יקפצו כעת ויגידו: זה לא המקרה. נכון שהייתה כוונה להטיל קנס על בזק, אבל הוא לא הוטל בפועל, כי המנכ"ל, שהכריז את זה, אבי ברגר - פוטר, ממש זמן די קצר (יחסית) אחרי הכרזתו על הקנס הזה.

נכון. אבל הקנס לא הוטל, בעיקר בגלל שהוא לא היה חוקי, כבר ביום ההכרזה עליו!

למה הקנס על בזק לא היה חוקי, כבר ביום ההכרזה עליו ע"י אבי ברגר?
מהסיבה המאוד פשוטה: ההכרזה הזו של אבי ברגר בוצעה ביום 11.5.15. כפי שחלק מהקוראים כבר הבין, מנכ"ל משרד התקשורת לא יכול להטיל קנסות, כפי שנקבע בחוק התקשורת כבר לפני יותר מ-4 שנים, בלי להתייעץ קודם לכן עם ה"ועדה המייעצת לעניין עיצומים כספיים".

אולם, ביום 11.5.15 לא הייתה שום ועדה מייעצת כזו. פשוט לא הייתה. הוועדה המייעצת מונתה ע"י שר התקשורת (שהוא גם ראש הממשלה) ביום 13.7.15. יותר מחודשיים אחרי הודעתו של אבי ברגר אודות הטלת הקנס של 11.3 מיליון ש"ח על בזק.

אגב, הוועדה הזו התכנסה בפעם הראשונה לישיבה ראשונה בעניין הקנסות של מנכ"ל משרד התקשורת ביום 16.9.15, יותר מ- 4 חודשים אחרי הודעתו של אבי ברגר על הקנס לבזק. 

דהיינו: אבי ברגר ידע בעת ההכרזה שלו, שההודעה שלו לא חוקית, כי אין "ועדה מייעצת" כנדרש בחוק, בטרם ההודעה על הכוונה להטלת הקנס על בזק על ידו. 

אני מניח, שכל מיני חוכמולוגים יטענו כעת: נניח שהקנס לא הוטל על בזק בגלל שלא הייתה "ועדה מייעצת", ולא רק בגלל פיטורי אבי ברגר, אבל מה הבעיה "להחזיר את הגלגל אחורה" ולהביא את העניין הזה שוב לדיון, כאשר יש כבר "ועדה מייעצת"?

גם לזה יש תשובה בחוק. מעבר לסעיף של מניעת "סיכון כפול", שהבאתי קודם, הטלת קנסות על חברות התקשורת היא דבר, שיש לו שלבים ולוחות זמנים מאוד ברורים:

1. השלב הראשון זו הודעה של מנכ"ל משרד התקשורת להטיל קנס כמופיע בתצלום הבא:

הטלת קנס

ברגע שמנכ"ל משרד התקשורת מודיע לחברת תקשורת, שהוא מתכוון להטיל עליה קנס, נכנס לוח זמנים של "זכות טיעון", כמופיע בתצלום הבא:
צילום 2

מהסעיף הזה עולה, ש"זכות הטיעון" לאחר יום מסירת ההודעה של המנכ"ל היא לכל היותר 30 + 60 ימים = 90 ימים וזה רק כשהמפר (במקרה שלנו - בזק) מבקש להאריך את המועד. במקרה שלנו, בזק לא ביקשה להאריך את המועד. כך, שהזמן הוא 30 יום, שהחלו ביום 11.5.15

2. לאחר הזמן הזה של "זכות טיעון", יש עוד זמן מאוד מוגדר לקבלת החלטה סופית ע"י המנכ"ל והוא מופיע בסעיף הבא:

צילום 3

היות וכל התהליך הזה, כאמור בסעיף בתצלום כאן - לא קרה, גם כי לא הייתה בכלל "ועדה מייעצת"הכרזת שלמה פילבר על הטלת קנס על אותה מסכת עובדות, נופלת בגדר "סיכון כפול", האסור לפי החוק.

זאת, משום שההודעה של שלמה פילבר על קנס קצת יותר קטן מזה של אבי ברגר, של 8.5 מיליון ש"ח, על אותה מסכת עובדות ועבירות לכאורה של בזק, הייתה ביום 16.12.15, יותר משבעה חודשים אחרי הודעתו של אבי ברגר, והיא חורגת הרבה מעבר לכל לוח זמנים המופיע בחוק לגבי להטלת הקנס הזה על בזק, במסכת העובדות, שטען כלפיה - אבי ברגר. 

דהיינו: הקנס הזה התבטל, בגלל היעדר חוקיות בעצם הטלתו ע"י אבי ברגר, וגם בגלל שהסתיימו המועדים המנויים בחוק להטלתו.

זאת, עוד לפני שבדקנו את מסכת העובדות, שנטענו ע"י שני המנכ"לים: האם בכלל בוצעה כאן איזו עבירה ע"י בזק (בזק טוענת בתגובתה לבורסה, גם כעת, והיא טענה כך גם בהודעתה הקודמת בעניין זה ב-11.5.15 - שלא). 

כלומר: מישהו עושה כאן תרגיל ותחמון ענקי על הציבור ועל בזק. זה פשוט "ספין תקשורתי". 

אינני יודע מה בזק תשמילה מימוןעשה בסופו של דבר עם הקנס הזה. לרוב, בזק מעדיפה לשתוק ולשלם את הקנסות הללו, שהם "כסף קטן" עבורה ולהמשיך הלאה, "כאילו כלום".

אולם, מנקודת מבט ציבורית אני לא יכול לשתוק. ברור, שמדובר כאן ככל הנראה, בתחמון נוסף מבית היוצר של "קליקת הפרקליטים" בשת"פ שמילה מימון, (בתמונה משמאל), סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד התקשורת, שמתמחה ב"אפלייה באכיפה". 

הקליקה הזו כנראה לא מהססת לעשות דברים פסולים, על גבול החשדות לפלילים. כבר חשפתי כיצד זוייף לכאורה התאריך של דיוני "הוועדה המייעצת", כדי "להכשיר" את אי החוקיות של הקנסות של שלמה פילבר. לא הצלחתי לקבל איזו תגובה, או התייחסות, או איזה הסבר למעשה החמור הזה. בקרוב אחשוף את מסכת השקרים (לכאורה), שמשרד התקשורת "האכיל" את "הוועדה המייעצת" וכיצד הוועדה הזו סטתה ממסלולה, בתרגיל מדהים, ששומט את הקרקע מכל דיוניה.

בנוסף, כבר חשפתי לפני 4 ימים, כיצד חשדות פליליים כנגד הקבוצה הזו, מקבלים גיבוי וחיפוי מהיועץ המשפטי לממשלה ועוזריו והחשדות הללו חוזרים אל החשודים עצמם, כדי שיחקרו את עצמם ושיחליטו על עצמם, מה לעשות עם העבירות לכאורה שהם עצמם חשודים בהן (פטנט ייחודי ישראלי, שאולי כדאי להקים בגינו סטארטאפ). 

ברגע שהפרוטוקול של הוועדה המייעצת בגין הקנס החדש, שהוטל על בזק, יפורסם ברבים, אחשוף חשדות נוספים לעבירות, מצד הקליקה הזו. הגיבוי והחיפוי, שהקליקה הזו מקבלת היום, לא ימנעו מהאמת לצאת לאור ולא ימנעו את נפילתם. גם אבי ברגר חשב, שהוא מעל לחוק, למרות שקיבל אין סוף אזהרות. הוא נפל. הוא לא היחיד שנפל בשנים האחרונת במשרד התקשורת, תוך התעלמות מוחלטת מהאזהרות שקיבל. כך יפלו גם כל האחרים, שחושבים שהם "הסגנים של אלוהים" וששום חוק לא תופס לגביהם. 

עדכון 4.2.16: בזק הגישה עתירה מנהלית בבית המשפט המחוזי בת"א כנגד הקנס של 8.5 מיליון ש"ח האחרון, שהוטל עליה

עדכון 10.6.19: בזק הפסידה היום בבג"ץ, שבו ניסתה לערער (ערעור שני) על ההפסד שלה בבית משפט מחוזי ת"א, שבו ערערה על הקנס הענק של 8.5 מיליון ש"ח שקיבלה משלמה פילבר ב-2015 בנושא "השוק הסיטונאי". החלטת הבג"ץ כאן - למתעניינים. מה שמצביע שבזק עקבית - לערער שוב ושוב ולהפסיד... 
היכן החוק? 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
16.7.24 - CIO FOCUS 2024

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים