Telecom News - משרד התקשורת החליט להתעלם מה-ISP ולשרת רק את רצונות המונופולים

משרד התקשורת החליט להתעלם מה-ISP ולשרת רק את רצונות המונופולים

דף הבית >> חדשות >> חדשות השוק הקווי >> משרד התקשורת החליט להתעלם מה-ISP ולשרת רק את רצונות המונופולים
חשיפת ההתיקרויות בתעריפי השוק הסיטונאי על רשת הוט עוד בטרם הסתיים השימוע, מצביעה על כך, שמשרד התקשורת "לא סופר ממטר" את ה-ISP ובמיוחד את הקטנים ואת Unlimited, וכל דאגתו נתונה לקיומם ולרווחתם של המונופולים: בזק והוט.  העיקר: רמת ואיכות השירות לצרכנים ב"שוק הסיטונאי" ממשיכה ליפול לתהום. 
מאת: אבי וייס, 22.2.16, 12:00שלמה פילבר

חשיפת המסמך החסוי של הרן לבאות (סמנכ"ל בכיר לכלכלה במשרד התקשורת), המייקר את עלויות "השוק הסיטונאי" על רשת הוט שבשימוע (עוד בטרם נגמר השימוע), מצביעה באופן מוחלט, שהמשרד החליט "לשים קצוץ" על כל מה שה-ISP הקטנים והגדולים כתבו ברצינות אל המשרד, במענה לשימוע הזה, והחליט, שהדבר היחיד החשוב זה: תזרים המזומנים לקופות של בזק והוט.

כך, שלמה פילבר (המנכ"ל, בתמונה משמאל, מבלה בכנס הטלקום בברצלונה), שהיה עד היום "סוכן המכירות של בזק", הוא יהיה כעת גם "סוכן המכירות של הוט". 

לגבי בזק, "החגיגה" כבר מופעלת מזה יותר משנה, שנה בה "נפלו בפח" כרבע מיליון לקוחות, שהובילו לידי כך, שה-ISP מפסידים כסף ככל שיש להם יותר לקוחות על רשת בזק ב"שוק הסיטונאי", ובזק מצידה יכולה לחגוג ובגדול כל הדרך אל הבנק.

הנפילה של ה-ISP תהיה גדולה יותר, כאשר "ההפרדה המבנית" תוסר מעל בזק, בתור "פרס" לבזק על כמות הלקוחות הגדולה הזו שעברה ל"שוק הסיטונאי" על הרשת שלה. הפרס הזה הוא חלק מתכנית אסטרטגית הרסנית, שבלי הנד עפעף חיסלה גם את הבסיס הכלכלי לקיומה של חברת Unlimited המקרטעת

כעת, משרד התקשורת רוצה לחזור על התרגיל הזה על רשת הוט. המשרד ממשיך להתעלם מהעובדה, שכן היה וישנו ISP אחד על רשת הוט, ששמו Fast, שניסה ומנסה ליישם "שוק סיטונאי" על רשת הוט וגם יצא במבצעים (למשל: כאן וכאן), אך נאלץ "לאכול קש" ובטונות מהוט, תוך התעלמות מוחלטת של משרד התקשורת מהתלונות, שהוגשו למשרד. שום לקח לא הופק מהניסיון הזה. 

יש הבדלים בתעריפים בין העלות ל-ISP, שמספק שירות "שוק סיטונאי" על רשת בזק לזה, שיספק שירות כזה על רשת הוט. יש גם דברים דומים, למשל עלות ביקור טכנאי בבית הלקוח תהיה זהה בשתי הרשתות (158 ש"ח לביקור). להלן טבלה המשווה את העלויות העיקריות לאור ההתייקרויות שחשפנו והטבלה מתייחסת לשנת 2016 בלבד (המחירים ללא מע"מ):
 
הנתון המחיר בש"ח (לחודש) ברשת בזק  המחיר בש"ח (לחודש) ברשת הוט 
עלות לקוח המחובר עד 100 מגה 32.70 40.14
עלות לקוח המחובר מעל ל-200 מגה 32.70 54.14
מחיר גיגה תעבורה 24,110 18,700
מחיר גיגה תעבורה ב-Multicast 12,267,000 עד 87,243,000 11,116,000

כפי שניתן לראות, מחירי הגיגות בבזק יקרים יותר ל-ISP באופן משמעותי. לעומת זאת, עלות כל לקוח בהוט גבוהה ל-ISP יותר באופן משמעותי. כשכמות הלקוחות גדלה, השפעת המחיר ללקוח גדלה אף היא באופן יותר משמעותי יחסית, מול הגידול במחיר הגיגה לתעבורה לאותם לקוחות. כך שהמחירים של "השוק הסיטונאי" לצרכנים ברשת הוט, בכל מקרה, יהיו גבוהים מהמחירים ברשת בזק. 

נושא ה-Multicast שיש בטבלה, הוא כנראה בגדר בדיחה חשבונאית של הרן לבאות, כי שום מנהל או כל אדם שפוי בדעתו לא ייקח שירות כזה מבזק או הוט וישלם עליו עשרות מיליוני ש"ח לחודש לגיגה, כך שניתן להתעלם מהנתון הזה לגמרי. הנתון הזה בטבלה נועד למטרה אחת בלבד: להבטיח ששירותי ה-OTT בישראל יהיו תמיד נחותים באיכותם, בזמינותם וברוחב הפס שלהם, מול שירותי הטלוויזיה של הוט ובזק (YES). כמה גאוני התרגיל הכלכלי הזה... 

השימוע המעודכן לגבי "שוק סיטונאי" על רשת הוט מתעלם לגמרי מכמה נתונים היכולים להרוג את השימוע עוד בטרם יאושר והם:

א. בהוט, בניגוד לבזק, כדי לספק שירות מתקבל על הדעת ללקוחות, צריך לספק (והרבה) מספרי IPv4 להוט. ניתחנו כאן בהרחבה את המצב הכאוטי השורר בעולם ובישראל בתחום מספרי IPv4. איש במשרד התקשורת לא מטפל בבעיה הזו. 

ב. בהוט, בניגוד לבזק, הנתב בבית הלקוח הוא חלק מהרשת. כך קבעה (ובצדק) ועדת חייק. משרד התקשורת החליט להתעלם מזה ולכן המנויים, שיעברו ל"שוק סיטונאי" על רשת הוט, יצטרכו לרכוש (או לקבל מה-ISP) נתב חדש - פרטי. הבעיה: אין דבר כזה בישראל וגם לא יהיה בטווח הזמן הנראה לעין (וכנראה בכלל). 

ג. משרד התקשורת מתעלם מכך שמה שיש בשימוע הוא רק "קצה הקרחון" של ההגבלות והעלויות שהוט (די בדומה לבזק) מטילה על כל ספק אינטרנט, בעת שהוא רוצה ליישם "שוק סיטונאי" על הרשת שלה ובכלל זה:

1) על ה-ISP לסלול בעצמו תשתית כדי להגיע בתשתית עצמאית משלו למוקד חברת הוט (זה לא קיים בהסדרים הקודמים, בלי "שוק סיטונאי"). אם ל-ISP אין יכולת לסלול תשתית כזו, הוא יכול לרכוש זאת מהוט ולשלם לה שכירות חודשית ועל התעבורה שעוברת בתשתית הזו..... 

2) ה-ISP נדרש להתחבר עם מינימום 1 גיגה מגובה להוט. דהיינו: עוד לפני שיש ל-ISP אפילו לקוח אחד, הוא אמור לשלם 18,700 ש"ח לחודש (+מע"מ) כפול 2 על חיבור של 1 גיגה מגובה להוט. (בהסדרים הקודמים, בלי "שוק סיטונאי", ניתן היה לקבל חיבור של 200 מגה מגובה, בחיבור עם חייגן, בכדי להתחיל לספק שירות ISP ללקוחות).

3) על ה-ISP להקים ממשק API שטרם אושר (זה כנראה יהיה שונה מה-API ברשת של בזק), בהוצאה שטרם ידועה, אך היא מוערכת בסביבות כ-100 אלף ש"ח + עלויות תחזוקה שוטפת ועדכונים (זה לא קיים בהסדרים הקודמים, בלי "שוק סיטונאי").

4) על ה-ISP לשלם להוט על הממשק (או בעברית פשוטה: על הזכות להתחבר), 40 אלף ש"ח (+מע"מ) + עלות ציוד הממשק (אם זה 1 גיגה או 10 גיגה), בתשלום חד-פעמי (זה לא קיים בהסדרים הקודמים, בלי "שוק סיטונאי").

5) הוט דורשת תשלום נוסף עבור הזכות של ה-ISP לעבור דרכה ללקוחות וזה 5,850 ש"ח ל-100 מגה לחודש. התשלום הזה לא מופיע בשום מסמך שמשרד התקשורת מתייחס אליו. יתרה מכך: בשום מקום בשימוע של משרד התקשורת אין הגבלה על בזק או הוט לגבות כספים נוספים ללא תקרה (מעבר למוגדר בשימועים ובהחלטות) ולכן הספקים הקוויים בזק והוט "עושים קופה", בחסות משרד התקשורת, על כלל הציבור באמצעות ה-ISP. כמובן של"ספקי הבית" (בזק בינלאומי והוט-נט) אין את ההוצאות הללו. את הסוגיה הזו והשפעתה על הצרכנים ב"שוק הסיטונאי", ננתח בכתבה נפרדת. 

6) מעבר לזה, ל-ISP יש הוצאות קבועות ומשתנות רבות, החל מרכישת חיבור בכבל התת-ימי לחו"ל, דרך חיבור ל-IIX (מחלף האינטרנט הישראלי), וכלה במוקד שירות, מערכות בילינג, מערכות אבטחה, עלויות שיווק ומכירה, מערכת IT ו"משרד אחורי", תקורות כוח אדם, משרדים וכיו"ב. 

ד. בכל תחשיב שלא יהיה, שום ISP לא יכול להתחרות בהוט והוט-נט על רשת הוט (במיוחד כשלקבוצת הוט יש מבצעים שהם בגדר "סבסוד צולב", שבהם האינטרנט הוא בחינם או במחיר סמלי של 9.90 ש"ח לחודש, אם הלקוחות לוקחים חבילת סלולר בהוט-מובייל). במחירונים הקיימים ובמיוחד לאור העדכון במחירון, ככל שיש יותר לקוחות וביותר רוחבי פס (כעת הוט מקדמת את חיבורי ה-200 מגה וזה מה שהציבור מבקש ויבקש בחודשים הקרובים), אזי ה-ISP יפסידו יותר. כך התחשיבים של הרן לבאות נבנו. 

ה. בנוסף, משרד התקשורת מצפה (כפי שחשפנו במאמר הקודם), שעל כל חיבור אינטרנט של 100 מגה, ה-ISP יעמיס 250 לקוחות (100 מגה חלקי 0.4 מגה ללקוח בשעות השיא). זה לא הגיוני ובלתי מתקבל על הדעת. מצב כזה הוא הידרדרות חמורה ברמת השירות והאיכות של שירותי "השוק הסיטונאי" לצרכנים, מול מי שלא נמצא "בשוק הסיטונאי". גם כך, "איכות השירות" של מי שעבר ל"שוק הסיטונאי" (בבזק) היא ירודה ונחותה. כעת, על פי השימוע החדש, זה יצלול ממש לתהום, גם על רשת הוט. 

לכן, כל השימוע החדש הזה של "שוק סיטונאי" על רשת הוט נראה ונשמע יותר כ"ספין אחד גדול". בכל מקרה, מדובר כאן בבשורה רעה מאוד לשוק התקשורת הישראלי ולצרכן הישראלי. 

נביא כאן את תגובתו של אייל תמיר (בתאייל תמירמונה), מנכ"ל Fast למסמך שחשפנו בדבר עדכון המחירים בשוק הסיטונאי על רשת הוט:

"מפרקים את התחרות.

משרד התקשורת עדכן אותנו במהלך השבוע האחרון, בקשר לשוק הסיטונאי בהוט.
משרד התקשורת מקצה לכל לקוח הוט 0.42 מגה בשעות העומס!!!.

איך הגיעו למספר המצחיק הזה? גם לקחו ממוצע של חבילות קטנות, שכבר אין כל כך היום, ובנוסף משרד התקשורת עורך סטטיסטיקה המתבססת על 700 גיגה שימוש מקסימלי? איזה ספק בארץ משתמש בזה? אף אחד. אלה מספרים המגיעים מחבילות ישנות, שכבר אין, כולל עשרות כפרים מרוחקים, שעדין גולשים על 5 מגה, כי לאף אחד אין אינטרס להשקיע בתשתיות, ועם טונה של ספקים עם פרקטיקות של הגבלות על האינטרנט.

מהנסיון שלנו, לקוחות הסיבים (Unlimited) משתמשים בממוצע בכ-5 מגה כל לקוח. זה משקף את מה שהאזרחים צריכים: ~5 מגה, וזה רק נכון לעכשיו.

האם ללקוחות הסיבים יש קרניים?? למה להם מגיע 5 מגה? וללקוחות הוט רק 0.42 מגה??

כולנו יודעים, שיש מהפכה ויותר תכנים מהטלוויזיה עוברים לאינטרנט. אפילו משרד התקשורת יודע זאת. אולם, משרד התקשורת רוצה שתשארו בעבר. משרד התקשורת לא רוצה לקדם את האינטרנט בישראל.

די כבר עם ה-BSA העקום הזה, תעשו WLR.

לא יכול להיות, שספק יתחבר להוט בתנאים החדשים, שמשרד התקשורת מציב, ויפסיד כסף, תוך כדי שהוא מקצה לאזרחים פחות מ- 0.42 מגה בשעות העומס בהוראת המשרד!

WLR יגרום להוט לתת איכות מקסימלית ולהתחרות במוצרים מתחרים. בשיטה הנוכחית כולנו רק הולכים אחורה כל הזמן, בזמן שבזק והוט צוחקות כל הדרך אל הבנק

משרד התקשורת חושש מתחרות ולכן הוא בונה את זה בצורה כזאת, שספקי האינטרנט לא יוכלו להרוויח ו\או לתת לכם איכות"

לסיכום:
כפי שכתבתי כבר עשרות פעמים, על 
רשת הוט ניתן ליישם "שוק סיטונאי" רק במודל של WLR ורצוי בגישת ה-Retail Minus ולשקול שילוב טכנולוגיית L2-WAP. ככה זה עובד באירופה ואין סיבה שזה לא יעבוד כך - כאן.

כדי להגיע לרגולציה כזו, יש לפטר קודם כל את הממציא של השימוע הנוכחי (הרן לבאות), שמסרב להתפטר בעצמו לנוכח כל כשלונותיו המתמשכים, ומתעקש להמשיך ולגרום נזקים בלתי נסבלים לשוק התקשורת הישראלי, שהידרדר לתהום (גם בכל קנה מידה עולמי). אחריו יש לשלוח הביתה את ד"ר יפעת בן-חי-שגברק אחרי כן אפשר להוציא שימוע חדש לגמרי ל"שוק הסיטונאי" על רשת הוט, שיש לו סיכויים להתממש.

לשימוע המוצע כעת - אין כל סיכוי
 
בכייה לדורות 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

2.12.24 - Telco 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים