Telecom News - התסבוכת עם גולן טלקום גדלה לאור ניהול המו"מ הדמיוני שלה עם סלקום

התסבוכת עם גולן טלקום גדלה לאור ניהול המו"מ הדמיוני שלה עם סלקום

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> התסבוכת עם גולן טלקום גדלה לאור ניהול המו"מ הדמיוני שלה עם סלקום
הודעת סלקום על קיום מו"מ עם גולן טלקום כך שהיא תהפוך ל-MVNO מצביעה על אבדן דרך של כל הצדדים, שלא מבינים היכן הם חיים. גם משרד התקשורת וגם פרטנר "קפצו על ההודעה הזו" ויצאו בהודעות נרגזות כנגד סלקום וגולן טלקום, בדבר המהלך ההזוי הזה. 
מאת: מערכת Telecom News, 16.5.16, 20:36מיכאל גולן

כנראה שראשי סלקום ומיכאל גולן (בתמונה משמאל) חשבו, שאם משרד התקשורת יצא בתחילת השבוע ל-3 ימי כיף באילת (לקראת המהפך הארגוני, שיתרחש במשרד בשבועות הקרובים), זה הזמן להוציא לבורסה הודעה הזויה, בתקווה, שאולי איש לא ירגיש בזה.

זו תמצית הודעת סלקום: "בעקבות התנגדות הרגולטור להצעת הרכש של גולן טלקום בידי סלקום, הצדדים נכנסו למו"מ, שאם יאושר יאפשר לגולן טלקום להמשיך להשתמש ברשת סלקום לאספקת שירותיה". כלומר, להיות MVNO. 

דובר משרד התקשורת מיהר להוציא את ההודעה הבאה: "תגובה על דיווח סלקום לבורסה על התקדמות במגעים עם חברת גולן טלקום: עד לרגע זה לא הגיעה למשרד התקשורת שום פניה של החברות בעניין. אם וכאשר תגיע פניה, היא תיבחן לאור מדיניות המשרד, תנאי הרישיון של החברות, וזאת בשים שלב להליכי האכיפה המתנהלים כיום במשרד כנגד גולן טלקום ושיקולים נוספים". 

אגב, גולן טלקום וסלקום טעו טעות חמורה כשלא הלכו לבית הדין להגבלים עסקיים לערער על ההחלטה ההזויה של הרשות להגבלים עסקיים (ובעקבותיה הלך משרד התקשורת, בלי נימוקים נוספים), לא לאשר את המיזוג בינהן. הן היו צריכות להילחם משפטית כנגד ההחלטה הפוליטית הבלתי חוקית הזו, ולא להסס גם לפנות לבג"ץ. ההימנעות מהליכה במסלול הזה - והתעסקות בחלומות (MVNO) חרצה סופית את גורל גולן טלקום. 

גם חברת פרטנר הגיבה (תגובתה נשלחה עוד לפני הודעת סלקום לבורסה), ולהלן תגובתה במלואה:
חברת פרטנר פנתה לאחרונה למשרד התקשורת ולמשרד המשפטים, ונימקה מדוע אין אפשרות משפטית לתת לגולן טלקום רישיון מפעיל מדומה (MVNO). לפי הניתוח של פרטנר: גולן לא יכולה להפוך למפעיל מדומה (MVNO).

במכתב ששלחה החברה, צוין כי "עניינה של פניה זו בחשש ממשי מפני אפשרות כי משרד התקשורת יסב את רישיונה של גולן טלקום בע"מ מרישיון כללי למתן שירותי רט"ן לרישיון מפעיל וירטואלי, באופן שיסלול את הדרך למחילה, ללא הסמכה בדין, על הפרות גולן את הוראות רישיונה וויתור מוחלט על מחויבותה להקמת רשת תקשורת עצמאית. גולן מצויה כיום בהליך שימוע בפני משרד התקשורת בנוגע להפרותיה היסודיות את הוראות רישיונה, ובראשן החובה המוטלת עליה לפרוס רשת תקשורת עצמאית, כפי שעשו יתר השחקנים בשוק הרט"ן". 

עוד כתבה פרטנר, כי "עולה כעת האפשרות כי משרד התקשורת יסב את רישיונה של גולן לרישיון מפעיל וירטואלי, שאינו מחויב כלל בהקמת רשת עצמאית, על מנת לאפשר לה לחמוק ממחויבותה לפעול כמפעיל רט"ן בעל תשתית עצמאית, אותה נטלה במסגרת מכרזי המדינה בהם זכתה". 

בחברה ציינו כי "ככל שיש אמת במידע האמור, הרי שמדובר במהלך חמור ומקומם במיוחד, המזעזע את אמות הספים של שלטון חוק. כל ניסיון להעניק לגולן "פרס" בדמות הסבת רישיונה לרישיון מקל, יעמוד בניגוד גמור לכלל יסוד במשפטנו לפיו לא יצא החוטא נשכר, ולפיכך יהא משולל כל בסיס משפטי".

עוד מבהירים בפרטנר כי "בנסיבות אלה, יובהר באופן החד והברור ביותר - הסבת רישיונה של גולן לרישיון מפעיל וירטואלי, לאחר שהפרה באופן כה מהותי, בוטה ומתריס את תנאי רישיונה, לא רק שתהא חסרת סבירות באופן קיצוני, אלא תהווה אף חריגה בוטה מסמכות, באופן השומט את הקרקע תחת המהלך כולו. מתן רישיון וירטואלי לגולן, שהפרה בגלוי את מחויבותה כלפי המדינה, יפגע קשות בתמריץ של יתר מפעילי הרט"ן להשקיע בתשתיות, ובהתפתחותה של תחרות הוגנת ובת קיימא בשוק - כל אלה שיקולים חשובים ורלוונטיים אשר אותם השר מחויב לשקול". 

בפנייה, מזכירה פרטנר גם את תגובת משרד התקשורת ב- 1 במרס 2016 לבג"ץ, בה צוין כי "דרישתה של פרטנר להימנע ממתן הקלות לגולן או מהסבת רישיונה אינה רלבנטית בעת הזו". בתגובה זו, הציג משרד התקשורת מצג לפיו הוא פועל להבטיח את עמידת גולן בהוראות רישיונה.

לסיכום, מציינים בפרטנר, כי "ככל שיתברר כי קיימת כוונה להיענות לבקשתה של גולן בענין זה, לא תהסס פרטנר לפנות לקבלת סעד הולם מבית המשפט", אולם עוד קודם לכן מבקשת החברה כי תקוים בדיקה עניינית ביחס לטענותיה, "בתקווה כי יהיה בבדיקה כדי לייתר את הצורך בהתערבות שיפוטית".

רקע:
פנייה זו, נעשית בהמשך לעתירה של פרטנר מחודש דצמבר 2015 לבג"ץ, בה פירטה את התנהלות גולן טלקום ואת היעדר צעדי אכיפה מתבקשים נוכח התנהלות זו. מהלך מרכזי של גולן, שחשף בעתירה, ומהווה הפרה מהותית של הוראות הרישיון, שהוענק לגולן טלקום ע"י המדינה, הוא העובדה, שהחברה פירקה את רשת התקשורת שלה והגיעה לשיעורי כיסוי מזערי, תוך שהיא נסמכת כמעט באופן בלעדי על רשת הרט"ן של סלקום:

באשר לאי פריסת רשת סלולר, נטען בעתירה, שגולן טלקום אינה עומדת באבני הדרך, שנקבעו ברישיונה לפריסת תשתית דור 3, והיא אף מפרקת אתרים שכבר הקימה. 

עפ"י הנתונים הרשמיים המתפרסמים ע"י המשרד להגנת הסביבה - בחודש דצמבר 2013 היו לגולן כ- 822 אתרים סלולריים; בחודש ינואר 2015 צנח מספרם ל- 207 (רובם ככולם מתקני גישה אלחוטיים), וכיום (מועד הגשת העתירה בדצמבר 2015) עומד מספר המתקנים הסלולריים שבבעלות גולן על 76 בלבד. 

גם האפשרות, שניתנה לגולן טלקום במסגרת מכרז תדרי דור 4, להמיר את מחויבותה לפריסת רשת דור 3, בתנאי שתשקיע השקעה חלופית ושוות ערך ברשת דור 4, לא מומשה ע"י גולן טלקום, על אף שהיא התמודדה במכרז תדרי דור 4 ואף זכתה בו ברצועה ברוחב  5X2 מה"ץ.  

סעיף 14.1(ד) לרישיון גולן טלקום קובע במפורש, שאי עמידה בדרישות הכיסוי היא הפרה מהותית של הרישיון, שמקנה לשר התקשורת סמכות להגביל או להתלות את הרישיון או לשנות את תנאיו או לחלט את הערבות, שנתן בעל הרישיון להבטחת מילוי תנאי הרישיון, וכן גם לבטל את הרישיון לפני תום תקופתו.

בתרשים מטה (מתוך מחקר הכנסת - מרכז המחקר והמידע תשתיות אנטנות הסלולר בישראל, עמוד 6- 7.1.2016), המפרט את מספר מוקדי השידור הסלולריים בארץ, ניתן לראות את הירידה במספר מוקדי השידור של חברת גולן טלקום, שהפעילה בינואר 2014 כ-800 מוקדי שידור, ובדצמבר 2015 הפעילה 71 מוקדים בלבד:


היקף האנטנות ביראל

עדכון 1.6.16: גולן טלקום וסלקום החליטו לערער על ההחלטה בבית הדין להגבלים עסקיים בי-ם. בהחלט החלטה נכונה. 
  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים