Telecom News - איך מנהל אמור להטיל משימה על כפופיו? פרוטוקול משימה מנהלתית (פמ"מ)

איך מנהל אמור להטיל משימה על כפופיו? פרוטוקול משימה מנהלתית (פמ"מ)

דף הבית >> סקירות טכנולוגיות >> איך מנהל אמור להטיל משימה על כפופיו? פרוטוקול משימה מנהלתית (פמ"מ)
מה שנכון עבור גוף כמו צה"ל בתחום פרוטוקול להטלת משימה מנהלתית - נכון לכל גוף אזרחי, לרבות מנהל בכל סוג של עסק וכל מיזם, שמטיל משימות על הכפופים לו. איך מנהל אמור להטיל משימה על הכפופים לו? הצעה להנחלת מושג חדש ל"פרוטוקול משימה מנהלתית" (פמ"מ), מתכונת השונה מהמתכונת, שכל מנהל בוגר צה"ל ובוגר הפקולטות למינהל באוניברסיטאות, פועל לפיה עד היום. 
מאת: אל"מ (מיל.) סיני ליבל, 19.6.21, 20:00סיני ליבל

המאמר כאן באתר Telecom News הוא עיבוד והתאמה למגזר האזרחי של המאמר של אל"מ (במיל.) סיני ליבל (לשעבר מדריך בקורס מ"פים/מג"דים, בתמונה משמאל), שפורסם בירחון "מערכות" (גיליון 490, מאי 2021) שכותרתו: "בין פקודת מבצע לפקודת משימה מנהלתית - החשיבות שבהסדרת הפורמט". ראה קישור למאמר בירחון מערכות כאן. ניתן להוריד את המאמר המקורי במלואו, כפי שהתפרסם ב"מערכות" כאן

מה שנכון עבור גוף כמו צה"ל, בתחום פרוטוקול להטלת משימה מנהלתית  - נכון לכל מנהל בכל רמה בכל גוף אזרחי (ציבורי, או פרטי, לרבות חברות הזנק וכל סוג של עסק), שמטיל משימות על הכפופים לו.

במרכז ההצעה החדשה נמצא המושג: פרוטוקול משימה מנהלתית (פמ"מ).

בהעדר נוהל ו/או פורמט ל"פרוטוקול משימה מנהלתית" - המשימות המנהלתיות נכתבות בארגונים ובעסקים רבים בדרך לא אחידה, ולעיתים מאומצת המנטרה של 3 המ"מים מצה"ל ומהפקולטות למנהל עסקים:
"מי עושה, מה עושה, מתי עושה.

3 המ"מים לעיל, הם מצג חסר של משימה - מהטעם הפשוט, שאינם מתייחסים ל-6 מרכיבים נוספים במשימה: מטרה, מנהל המשימה, משאבים, מגבלות, מבדק, ודווח למטיל המשימה.

הגדרה של משימה מדידה, מנהל אחראי (לביצוע ולדיווח), נוסף על הקצאת משאבים לביצועה, הן אבני היסוד של הפמ"מ, ובלעדיהן פוחתת באופן דרמטי מידת הוודאות הדרושה לביצוע ראוי ואיכותי של משימה מנהלתית, בהתאם לכוונת הדרג המנהל ולציפיותיו.

פרוטוקול  משימה מנהלתית -  פמ"מ
המאמר עוסק בפער הקיים בהעדר פרוטוקול לכתיבת משימה מנהלתית. כך, שמנהלים פועלים בשגרה לפי המתכונת של: 
"מי עושה, מה עושה, מתי עושה". 
 
המאמר מציע להשלים את המנטרה "מי עושהמה עושה, מתי עושה". כך, שפרוטוקול  משימה מנהלתית ישקף את השלם של כוונת הדרג המנהל באופן קונקרטי ע"י ציון 7 המ"מים הבאים במסמך הטלת משימה מנהלתית (פמ"מ):
מטרה - לשם מה,
משימה - מה לעשות - מי עושה, מה עושה, מתי עושה
מנהל המשימה (האדם הספציפי בגוף שקיבל את המשימה), 
משאבים, 
מגבלות בדגש על בטיחות,
מבדק בחינת איכות הביצוע, 
מדווח למטיל המשימה, עד לתאריך X.

התוצר של הפמ"מ הוא הוראת ביצוע למשימה X בפורמט פמ"מ.
 

לאופן כתיבת משימות המבצעיות קיימת תורה שלמה בגופים המבצעים. לדוגמה:
בצה"ל הטלת משימה מבצעית מוטלת על פי פרוטוקול פקודת המבצע שנקרא פקמ"ב ובחיל האוויר הפרוטוקול לפקודת מבצע נקרא פ"מ. במשטרת ישראל המשימה המבצעית מוטלת על פי פרוטוקול פקודת המבצע שנקרא פק"מ .

הסיבה לכך, שיש נוהל ופורמט עם מבנה סעיפים קבוע לפקודת מבצע, היא, שהקיבעון למבנה הפקמ"ב/פ"מ המוגדר, מכריח את המפקדים לא להשמיט שום פרט/נושא, ופורמט הסעיפים הללו מהווה את הזיכרון הארגוני של הגוף, מניסיון ולקחים של עשרות שנים - לכתיבת הפקודות המבצעיות שלו.

ברם – גם בגופים אלו אין פרוטוקול נפרד לכתיבת משימה מנהלתית, משימות, שבהן אין אויב ודפ"אות (דרכי פעולה אפשריות) לאויב - והמשימות המנהלתיות נכתבות באלתור של מפקדי היחידות.
 

לכן, מטרתו המרכזית של מסמך זה היא להציע  דרך אחידה לפרוטוקול משימות מנהלתיות, לכל גוף שמטיל משימות מנהלתיות.

טופס ערוך לפי הפורמט המוצע החדש, רק לשם הדוגמה, שניתן למחשב אותו ולהתאים אותו לצרכים של כל ארגון ועסק, נמצא בסוף המאמר.

דוגמה שכיחה למשימה מנהלתית הן  משימות לוגיסטיות.

ניקח לדוגמה משימה להעברת כליה מבית חולים X לבית חולים Y
אפשר, שמטיל המשימה ינסח את המשימה על פי המנטרה החלקית: מי, מה, מתי.
במקרה הטוב הניסוח יהיה: בית חולים X יעביר צידנית מקוררת - בה כליה להשתלה -  לבית חולים Y ביום Z עד שעה XX.

במקרה הרע הניסוח יהיה בית חולים X יעביר צידנית מקוררת לבית חולים Y ביום Z  בשעה X.

כלומר: בכל מקרה זה ניסוח, כי כמעט כל המנהלים התרגלו לצורת הניסוח של פקמ"ב\פ"מ\פק"מ.

בהעדר המרכיבים הנוספים בפרוטוקול הטלת המשימה: מטרה - לשם מה, מנהל המשימה (האדם הספציפי בגוף, שקיבל את המשימה), משאבים, מגבלות בדגש על בטיחות, מבדק - בחינת איכות הביצוע, ומדווח למטיל המשימה, אפשר והכליה תגיע - אחרי שהחולה נפטר/הכליה פג תוקפה.
  
פירוט פרוטוקול המשימה המנהלתית (פמ"מ) – 7 המ"מים:
 • מטרה. המטרה תציג את המשימה באופן כללי "הלשם מה" - ורקע כללי אם נדרשהמטרה היא המצפן והמוטיבציה לביצוע הפקודה. מדוע אנו רוצים לבצע את הפקודה. היא אמורה להיכתב במספר שורות והיא נועדה לתת רקע כללי למי שהוטלה עליו ביצוע המשימה. מדוע רוצים שמשימה תתבצע. הגדרת המטרה חשובה גם במשימה מנהלתית משום שלעתים המבצע, אינו מודע לשם מה היא נעשית ולהשלכות של אי הביצוע או עיכוב בביצוע.  
 • משימהבסעיף זה יוגדרו זהות המבצע (מי עושה), תיאור הביצוע (מה עושה), ולוחות הזמנים (מתי עושה). על המשימה להיות משימה מדידה. משימה מדידה, היא קונקרטיזציה של המטלות, בדרך שבה ניתן למדוד את ביצוע המשימה (לצבוע את המבנה - אינה משימה מדידה. לצבוע את המקומות X,YZ ב-3 שכבות צבע לבן היא משימה מדידה).
 • מנהל. פמ"מ דורשת הגדרה קונקרטית של מנהל לביצוע המשימה (במובחן ממנהל המסגרת האחראי לביצוע המשימה המוגדר בסעיף המשימה (מי עושה). מנהל המשימה הוא האחראי לביצוע המשימהלבצע בקרה ולדווח למטיל המשימה  על ביצועה/עיכוב/אי ביצוע ואיכות הביצוע (אם רלוונטי. ככול שישנה זהות בין אחראי העל (מנהל המסגרת) לאחראי בפועל לביצוע המשימה - יצוין שם מנהל המסגרת.
 • משאבים. מתארים את האמצעים הקיימים ו/או אלה, שהוקצו לצורך ביצוע הפקודה\משימה. פרוט המשאבים, שהוקצו מהותי, משום שהוא מגלה בשלב כתיבת הפקודה\המטלה, האם היא ניתנת לביצוע בכלל, האם היא ניתנת לביצוע ביעילות, או שהיא כוללת משאבים חסרים/מוגזמים 
 • מגבלות. התניות לביצוע המשימה, דוגמה: אין אישור למיקור חוץ, לצד הנחיות בטיחות (וביטחון מידע)
 • מבדקמבדק הוא הבחינה לאיכות ביצוע המשימה. מבצע המבדק  - נקוב בשם ו/או בשם התפקיד, הוא בעל התפקיד, שמוודא ביצוע ואופן ביצוע המשימה. מבצע המבדק יכול להיות הנמען למשימה ו/או מנהל המשימה בפועל - ומדווח למטיל המשימה על איכות ביצועה. באופן חריג אפשר לקבוע שבפמ"מ יקבע כי המבדק יבוצע ע"י גורם חיצוני (שידווח למטיל המשימה).  
 • מדווח. על מנהל המשימה לדווח על ביצועה למטיל המשימה על ביצועה ואיכות הביצוע. הסעיף יגדיר עד מתי מנהל המשימה ידווח למטיל המשימה על ביצועה. נכון כי הדיווח יכלול התייחסות לאיכות הביצוע.  
 ברי לכול כי רמת הפירוט היא בהתאם למשימה - לא דומה משימה להעביר מכונות הנשמה מחו"ל למשימה להעביר לטיפול  גנרטור מפתח תקווה..
 

דוגמה לפורמט מוצע (טוס הניתן למיחשוב) להוראת ביצוע מנהלית (על פי סעיפי הפמ"מ):
סיווג
                              המסגרת של מטיל המשימה
                                                                                                                טלפון:____________  
                                                                                                               
מייל: _____________
                                                                                                               
סימוכין:___________
                                                                                                               
תאריך: ____________
אל: _____________
(הנמען – עליו מוטלת המשימה)
לידיעת: _____________ 

הנדון: הוראת ביצוע, לביצוע משימה  X
)על פי שבעת סעיפי הפמ"מ)
 1. מטרה: המשימה הכללית ולשם מה היא מבוצעת.
 2. משימה (מדידה): מי עושה, מה עושה (המשימה הקונקרטית), מתי עושה.
 3. מנהל המשימה: (אחראי ביצוע, וידוא ביצוע, איכות ביצוע, ודיווח).
 4. משאבים: מה האמצעים/תקציב המוקצה לביצוע המשימה.
 5. מגבלות: פרוט האילוצים החלים על מנהל המשימה ובכללם לוחות זמנים, והוראות הבטיחות.
 6. מבדק (בחינת איכות הביצוע): שם ו/או תפקיד המנהל, שנקבע לבחון איכות הביצוע. ידווח למטיל המשימה.
 7. מדווח: מנהל המשימה (הנמען) המשימה ידווח על ביצוע למטיל המשימה עד  ליום_______ (ושעה אם רלוונטי).
                 שם ___________
                                                                                                           תפקיד הגורם המוציא:______
                               חתימה:________________
 
 

מעגל נוהל הפמ"מ (פרוטוקול משימה מנהלתית)
מרכיבי המעגל יוצרים את השלמות הנדרשת להטלת  משימה מנהלתית כהלכה:
מסגרת פמ"מ

לסיכום:
דרך אחידה (נוהל/פורמט סעיפים), היא הדרך המומלצת להימנע מהוראות ביצוע להטלת משימה מנהלתיות לקויות/פגומות/חסרות - ומחזרה על שגיאות, שנעשו בעבר.
הגדרה של משימה מדידה, מנהל  אחראי, ודיווח על ביצוע, נוסף על הקצאת המשאבים לביצועה ומגבלות הבטיחות - הם אבני היסוד של הפמ"מ, ובלעדיהן פוחתת באופן דרמטי מידת הוודאות הדרושה לביצוע ראוי ואיכותי של הוראת הביצוע, בהתאם לכוונת הדרג, שהטיל את המשימה ולציפיותיו.

יודגש, הפורמט לפמ"מ אינו "תורה מסיני". הפמ"מ המוצג במאמר הוא כעין "מצפן כיוון" לכל מנהל בכל ארגון, לאמץ מסגרת של פמ"מ - כשהוא מתאים את הסעיפים, 7 סעיפי פרוטוקול הפמ"מ - למשימות האופייניות בארגונו ולצרכים הייחודיים של ארגונו.
 
מנהלים 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

חג פסח כשר ומאושר לכל הקוראים!!! 
שיהיה לנו רק טוב - עם הרבה בריאות.

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
1.5.24 - Axis Tel Aviv 2024

7-8.5.24 - ChipEx2024 

7.5.24 - Data Driven Factories - Industry 4.0 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

חג פסח כשר ומאושר לכל הקוראים!!! שיהיה לנו רק טוב - עם הרבה בריאות.

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים