התכנית לחיסול חברת הדואר יוצאת לדרך במינוי בלתי חוקי של "ועדה מייעצת"

דף הבית >> דואר ישראל >> התכנית לחיסול חברת הדואר יוצאת לדרך במינוי בלתי חוקי של "ועדה מייעצת"
שר התקשורת איוב קרא חותם על כך מסמך, שמוגש לו, גם אם הוא הזוי ונוגד את טובת הציבור והחוק. זה בדיוק מה שקרה, כשהשר הקים כביכול "ועדה מייעצת לשר", שנועדה להסיר את ההגנות האחרונות הקיימות בחוק לגבי חברת הדואר. זאת, בדיוק כאשר משרד האוצר פועל להפרטת החברה הממשלתית הזו. עדכונים בתחתית הכתבה. 
מאת: אבי וייס, 28.11.18, 10:59השר איוב קרא

לאחר שנאבקנו בהצלחה להפרדת שמילה מימון (המשנה למנכ"ל משרד התקשורת) מדירקטוריון חברת הדואר (כמפורט בהרחבה במאמר החשיפה: "חשיפת השערורייה המוסתרת: את מי מייצג שמילה מימון במשרד התקשורת?", התגברו במשרד התקשורת הקולות "לחסל" את המונופול של חברת הדואר (שהיא עדיין חברה ממשלתית), בתחום המכונה בחוק "התחום השמור".

התכנית הזדונית הזו התפרסמה לה בשקט באתר משרד התקשורת כאן, כנראה ב-18.11.18, בחתימת שר התקשורת, איוב קרא (בתמונה משמאל). 

לכן, שלחנו ביום 25.11.18 את השאלות הדחופות הבאות לצמרת משרד התקשורת (שר ומנכ"ל):
"פורסם באתר המשרד על "מינוי ועדה מייעצת לשר התקשורת לבחינת 'שירותי הדואר בתחום השמור'". מסמך המינוי כאן.
השאלות:
1. לפי איזה סעיף בחוק הדואר (או בכל חוק אחר) נדרש השר למנות ועדה מייעצת לנושא הזה?
2.  ממתי ועדה, שמורכבת כולה מפקידי משרד התקשורת (אחד מהם פקיד המשרד בפנסיה - דני רוזן) זו "ועדה מייעצת לשר"?
3. בשביל מה יש אגף דואר ("מנהל דואר") במשרד התקשורת אם לא (בין היתר) לייעץ לשר? למה צריך ועדה לנושא זה?
4. אם כבר מקימים "ועדה מייעצת לשר", למה לא ועדה ציבורית של ממש, דוגמת הוועדה הקודמת, שעסקה בנושא זה: ועדת רייך, שמנתה 9 חברים, בהם 5 נציגי ציבור, 2 נציגים ממשרד התקשורת ו-2 נציגים ממשרד האוצר? 
ושאלה קטנה נוספת: מי זאת ענבל מעין, יועצת בכירה למנכ"ל (שמונתה כחברת הוועדה הזו)?".

תגובה לא הצלחתי לקבל, לא שלא ניסיתי. ככל שאקבל תגובה, אעדכן בתאם. אין מה להיות במתח, ברור שלא אקבל תגובה, כפי שלא קיבלתי תגובות על החשד למעילה (לכאורה) בכספי משרד התקשורת לטובת חברת הדואר, כמפורט כאן (יהיה המשך לחשיפה המחרידה הזו, די בקרוב).

בינתיים, הוועדה הציבורית המפוברקת הזו גם פרסמה קריאה לציבור (כאן וכאן) לשלוח הצעות לוועדה עד 17.12.18, כיצד לחסל את המונופול של הדואר בתחומים, שבהם הוועדה הזו עוסקת.

יש כמה בעיות חמורות בעניין הזה:
1. מה פתאום שר התקשורת איוב קרא החליט לעסוק כעת בחיסול המונופול של הדואר בתחומים, שחברת ההדואר היא עדיין מונופול על פי חוק, ממש בדיוק כאשר משרד האוצר, לאחר החלטת הממשלה ואישור ועדת הכספים של הכנסת, החל בהליכים להפרטת חברת הדואר הממשלתית, לפיו 40% מאחזקות המדינה יימכרו ב-2 שלבים. בשלב ראשון 20% מהמניות יימכרו למשקיע פרטי ובשלב השני 20% מניות נוספות יונפקו בבורסה לציבור? איזה קונה סביר יקנה מניות של חברה, שעתידה לא ברור ורק כעת מתחילים לעסוק ברגולציה על תחומי העיסוק הכי מרכזיים של החברה הזו, בוועדת בדיקה חדשה, שהקים שר התקשורת??

2. במינוי של הוועדה החדשה הזו מצוין במפורש, שמשרד התקשורת כשל ביישום מסקנות "ועדת רייך" (הוועדה הציבורית הקודמת, שעסקה ברגולציה על חברת הדואר, וסיימה עבודתה ב-2014). זאת, בדיוק כפי שחזינו בזמנו - כאן, כאן, כאן וכאן. אז מי מבטיח, שמסקנות הוועדה החדשה כן תיושמנה? ולמה בדיוק זה נעשה כעת, כשההפרטה של החברה יוצאת לדרך? למי יש אינטרסים לתקן בדיוק כעת, את הכישלון של משרד התקשורת ביישום "ועדת רייך" מ-2014?

כך כתב שר התקשורת איוב קרא בכתב המינוי לוועדה המייעצת החדשה: “בחודש נובמבר 2014 אושרו המלצות ועדת רייך על-ידי שר התקשורת ושר האוצר, למעט מספר שינויים ודגשים כמפורט במסמך אימוץ הדו”ח.
עד כה, טרם יושמו מרבית המלצות וועדת רייך אשר אומצו ע”י השרים בכל הנוגע לתחום השמור ובכלל כך בנוגע לעדכון רשימת השירותים האוניברסליים שבתקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה)."

אם ההחלטה של הממשלה הייתה למכור 100% ממניות חברת הדואר (או למכור את השליטה בחברה, כמו שנעשה בתהליכי ההפרטה של חברת בזק), אזי בהחלט היה אפשר לדבר על האפשרות של פתיחת שוק הדואר לתחרות מלאה, בכל הסגמנטים של השוק. אבל כרגע, כשהממשלה מעוניינת למכור רק 20% מהמניות בטווח הזמן הקרוב, למה לעסוק בזה בעת, בדיוק לפני מכירת המניות הללו? מה זה בוער? 

3. הדבר הכי חשוב, לא רק שאין בחוק התקשורת ובחוק הדואר (מייד נסביר למה) שום רמז לסמכות של השר למנות לו "ועדה מייעצת" בעניין חברת הדואר, הנושא של מינוי "ועדות מייעצות" לשר, מעוגן היטב במסמך של היועץ המשפטי לממשלה כמפורט כאן. שום הליך ממה שכתוב בהנחיות היועמ"ש לא בוצע כאן. כלומר: כל המינוי של הוועדה הזו הוא בלתי חוקי.

4. יתרה מכך, אחד השלבים המוקדמים, שהוא תנאי מקדים למינויי ועדה כזו, תנאי חשוב ביותר של מינוי ועדה מייעצת לשר, הוא הליך בדיקה של מניעת ניגוד עניינים של מי מחבריה. הליך כזה בכלל לא בוצע ויש בוועדה זו כמה שמות עם ניגודי עיניינים, שכלל לא נבדקו ואיש מחברי הוועדה לא חתם על הטפסים של ניגוד עניינים, כמופיע בהנחיות היועמ"ש.

בהערת אגב נציין שיש במשרד התקשורת "ועדה מייעצת" חוקית אחת, מעוגנת בחוק על פי התקנות שיש כאן, תקנות שאושרו בכנסת, ועדה קבועה לעניין "הפריסה האוניברסלית" של בזק והוט (הייתה אמורה לעסוק גם באנלימיטד). הוועדה הזו מורכבת בצורה מאוזנת, עם נציגי ציבור (3 נציגי ציבור בלתי תלויים ובעלי כישורים המוגדרים בתקנות, מול 2 נציגי משרד התקשורת). וועדה מייעצת זו תואמת את כל הנחיות היועמ"ש. 

כלומר: בעניין הוועדה המייעצת לעניין חברת הדואר, הכל "ישארבלוף" בלתי חוקי אחד ענק.

תזכורת קטנה: בעבר ועד סוף שנות ה-90 של המאה הקודמת, היתה על פי חוק התקשורת "ועדה מייעצת" לשר התקשורת. העניין הזה חוסל בתיקון חקיקה בכנסת, בזמן שדני רוזן היה אז מנכ"ל משרד התקשורת (אותו אדם שכרגע עומד בראש הוועדה המייעצת החדשה...). בזמנו, שרים כיבדו את דיוני הוועדה הזו בנוכחותם ואימצו רבות מהמלצותיה. הועדה המייעצת לשר נמחקה מהחוק לחלוטין בסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת, ולא ברור למה השר איוב קרא החייה את המוסד המת הזה (ועוד בצורה עקומה לגמרי, בניגוד להנחיות היועמ"ש), כאשר אין זכר לדבר כזה, לא בחוק התקשורת ולא בחוק הדואר. 

עדכון 28.11.18, 19:00: אם לא די ב"וועדה המייעצת", השר איוב קרא באמצעות מנהל מנהל הדואר, אורן לביאן, הוציא היום שימוע חדש ורחב היקף תחת הכותרת: "פנייה לקבלת עמדות - לתיקון היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים". לשימוע נלוו שני מסמכים (כאן וכאן). מטרת שני המסמכים החדשים הללו זהה למטרה של מינוי הוועדה המייעצת: לחסל את חברת הדואר כמונופול בכל תחומי הפעילות של הדואר, עוד לפני שההפרטה של חברת הדואר יוצאת לדרך

עדכון 25.3.19, 19:00: בדיוק כפי שחזיתי, הוועדה ההזויה לנושא הדואר שבראשותו של דני רוזן, "נפחה את נשמתה" וסיימה את חייה כמו שהיה צפוי: בפח האשפה של ההיסטוריה. 

דואר


  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

29/6/2022 - בינת אקספו 2022


 

הכי ניצפים 
חג שמח!!!!

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

"תיק 4000" התפור: עדכונים שוטפים לגבי משפט נתניהו שחשוב לדעת - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

חשיפה: כיצד עמית סגל הטעה את הציבור וסייע לתפירת תיק 4000 כנגד נתניהו - כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

עדכונים שוטפים שצריך לדעת ממשפט "תיקי האלפים" עם כתב האישום השקרי - כאן

עדכונים וחשיפות מבית המשפט המחוזי בירושלים על תיק 4000 התפור והמופרך - כאן

ביהמ"ש המחוזי בירושלים: עדכונים מרתקים ממשפט תיק 4000 המצוץ מהאצבע - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

החקירה הנגדית של חפץ: עדכונים מביהמ"ש המחוזי בי-ם לגבי תיק 4000 התפור - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

משפט תיק 4000: הסברים של אבי וייס ע"י סרטוני יוטיוב/מצגות ינואר 2022 - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
הבלוג של אלי ציפורי
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים