הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט: כמו "הבחירות לוועד נמל אשדוד"

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט: כמו "הבחירות לוועד נמל אשדוד"
"כולנו חברים ובני משפחה, שבאנו לבחור אחד את השני" - זו כנראה השיטה המובילה למצב, שבו לא ניתן למצוא אופוזיציה ודיעות שונות ורעננות (ותיקון ליקויים) באיגוד האינטרנט בישראל. התגובות של האיגוד ממשיכות להתעלם לחלוטין מהכללים של משרד המשפטים (בנושאי "ניגודי עניינים") החלים על האיגוד. פארסה של "תהליך בחירות" לוועד המנהל של האיגוד. 
מאת: אבי וייס, 7.12.16, 11:30יורם הכהן

כפי שחשפנו כאן, בקרוב (ב-18 לדצמבר) תיערכנה בחירות חוזרות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי, לאחר פאשלות, "שנתגלו לפתע" באיגוד. זאת, לאחר שמהלך הבחירות, שתוכנן ל-20.11.16, "פוצץ" ע"י התפטרות של 3 מועמדים (מתוך ה- 6) כשעה לפני פתיחת הקלפי, כפי שחשפנו כאן

אולם, בבדיקות מעמיקות גיליתי מדוע אין אופוזיציה של ממש באיגוד ואי אפשר להעביר (במשך שנים) שום רפורמות והצעות לשינוי ולתיקון הליקויים: להערכתי, כמעט הכל עובד בשיטה, שהייתה ידועה בעבר בציבור בשם "ועד העובדים של נמל אשדוד". כלומר: "כולנו חברים, בני משפחה ומחוברים זה לזה ולעסקים נסתרים, שבאנו לבחור אחד את השני ולהגן אחד על התחת של השני". 

לכן פניתי בדחיפות ביום 6.12.16 לאיגוד האינטרנט הישראלי בשאלות הבאות:
"בהמשך לשאלות שיש כאן במכתב למטה, האם יש נתון כמה מתוך 261 חברי האיגוד הזכאים להצביע [בבחירות] הם עובדים של האיגוד, קבלניו, ספקיו, חברי ועד, וכיו"ב ובני משפחותיהם וחבריהם ממדרגה ראשונה?
אם (כמו שאני מעריך) למעלה ממחצית בעלי זכות הבחירה הם למעשה "משפחה אחת מורחבת", הרי הבחירות לוועד המנהל מיותרות, שכן לאיש מחוץ למעגל הזה אין סיכוי להיבחר, אם הוא לא שייך ל"משפחה הגרעינית של האיגוד".
בברכה
אבי וייס
***************************************************** 
 מאת: Roi Shlomi 
נשלח: יום ו 02 דצמבר 2016 09:51
אל: מני צמח [מבקר האיגוד]
עותק: elections@isoc.org.il;  
נושא: פניה למבקר עמותה איגוד האינטרנט הישראלי - הצהרה על קרובי משפחה של עובדי העמותה
 שלום מני,
 1. לאחרונה גיליתי כי מנכ"ל העמותה, הצטרף כחבר לעמותה, ואף צירף את אחותו.
2. שניהם הצביעו באסיפה הכללית האחרונה, תוך ניגוד עניינים ברור, שהרי המנכ"ל הוא עובד שכיר בעמותה ונהנה ישירות מכספיה.
3. אבקש את בדיקתך האם הוועד ידע על פעילות זאת, ומה עשה בנדון.
4. לאור העובדה שהוועד אינו מוצא פסול בכך שמנכ"ל העמותה אף יצביע בבחירות הקרובות, אבקש כי כל עובדי האיגוד ימלאו הצהרה בנוגע לחברותה בעמותה, וחברות קרובי משפחה (קרוב משפחה: בן-זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה לרבות קרבה משפחתית חורגת).
5. למען הסר ספק הרי שלי אין שום קרובי משפחה בעמותה.
מצפה לקבל את תוצאות בדיקתך בהקדם האפשרי וזאת לפני תחילת הבחירות, על מנת לאמוד את היקף התופעה.
 בברכה,
רועי שלומי, חבר עמותה"
****************************************************************

תגובת איגוד האינטרנט הישראלי:
"ישנם שישה (6) ספקים של איגוד האינטרנט שהינם גם חברי האיגוד. ספקים אלה – כמו כל הספקים עימם האיגוד מתקשר – עוברים אישור בכפוף לנהלי הרכש של האיגוד, שהינם סדורים וקפדניים, ואף מתייחסים לנושאי התקשרות עם צדדים קשורים. 
לגבי קרבה משפחתית של חברים לבעלי תפקיד באיגוד – אין שום דרך חוקית לבדוק זאת וגם לא חובה בחוק או בתקנון האיגוד. למיטב ידיעתנו ישנה חברת איגוד אחת שהינה קרובת משפחה של נושא משרה באיגוד וזו אחותו של המנכ"ל, שהינה מהנדסת מחשבים ובחרה מיוזמתה להצטרף כחברה.
בסיכום כללי מדובר על 7 חברים בעמותה, מתוך למעלה מ-400 חברים רשומים ומתוך 261 בעלי זכות בחירה, כך שהטענות על קשרים שונים ומשונים בין למעלה ממחצית מחברי האיגוד אינן, בלשון המעטה, נכונות. גם הרמיזות לפיהן קיים בקרב מרבית חברי האיגוד ניגוד עניינים מהותי הן טענות סרק שנועדו ליצור הטעייה ולהכפיש את האיגוד. 
כל ההחלטות האופרטיביות של האיגוד מתקבלות על ידי הוועד המנהל באופן ענייני, חוקי, דמוקרטי ושקוף ובכפוף למגבלות הנהוגות בחוק ולפי כללי רשם העמותות.
כפי שנמסר לך פעמים מספר בעבר, בהתאם לסעיף 3 ב' בתקנון האיגוד, לחוק העמותות ולכללי הניהול התקין של רשם העמותות, כל אזרח ישראל או תושב קבע בה יכול להירשם כחבר העמותה. בהתאם לכך, דלתנו פתוחה בפני כל מי שמעוניין להצטרף. אנו מזמינים גם את קוראי TelecomNews להצטרף אלינו".

ניתוח: כך, פעם אחרי פעם, הנהלת איגוד האינטרנט הישראלי ממשיכה בעקביות להתעלם מהמסמך המחייב של משרד המשפטים לגבי התנהלות עמותות ציבוריות, מסמך המחייב את האיגוד, שיש בו פרק מיוחד לנושאי "ניגוד עניינים". זה גם סותר את השכל הישר: איך עובדים וספקים (ובני משפחותיהם, קרוביהם וחבריהם) יבחרו את המנהלים שלהם, שאמורים לפקח עליהם ולקבוע את תנאי עבודתם ושכרם? האם האיגוד זה קיבוץ?

את הנושא הזה ניתחתי בהרחבה כמה פעמים, כולל הבאת כל הנוהל בחתימת שרת המשפטים הנוכחית בשלמותו וצילומים של סעיפים ספציפיים ממנו, במאמר החשיפה, שפורסם כאן תחת הכותרת: "חשיפת נפוטיזם וניגודי עניינים חמורים באיגוד האינטרנט הישראלי", מאמר, שהתייחס ספציפית (בין היתר) למנכ"ל האיגוד, יורם הכהן (בתמונה למעלה משמאל) ואחותו. 

למעשה, הדרישה ל"גילוי נאות" של כל הקשרים בין העובדים, הקבלנים ובני משפחותיהם הזכאים לבחור - לא נענתה, בטענה שאין בסיס חוקי לבדיקה כזו. אולם יש דרך פשוטה ומהירה לבדוק זאת: מי מהעובדים והקבלנים שלא ימלא את הטופס של ההצהרה, לא יוכל לבחור בבחירות לוועד המנהל. קל ופשוט. לא צריך גדוד של עורכי דין שיסבכו כל דבר הגיוני. 

במקביל, חבר אחר של איגוד פנה (ולא בפעם הראשונה) לוועדת הבחירות של האיגוד בכמה הצעות דחופות ומעשיות לתיקון מהלך הבחירות לוועד המנהל באיגוד:
"א. אני מודה לקבלת הנתון למספר חברי העמותה הזכאים להצביע – 261 [נתון שהיה חסוי עד כה].
ב. להלן הערות נוספות להודעת ועדת הבחירות מ-23.11.16:
    1. ראוי שמספר הבוחרים יובא לידיעת כלל הבוחרים בעת הפצת מכתבי ההפניה לבוחרים וביצוע הליך לבדיקת קבלת מכתבי ההפניה ע''י כלל 261 הבוחרים הזכאים.
    2. ראוי שפנקס הבוחרים (שם, טלפון, מייל) הידוע לאיגוד יועמד לרשות כל המועמדים ותינתן להם אפשרות לפנייה ישירה לבוחרים.
    3. ראוי שעובדי העמותה לא יצביעו בבחירות לועד העמותה... לתשומת לב – הנחיות ניהול עמותות מטעם שרת המשפטים / רשות התאגידים מחודש דצמבר 2015 , פרק ניגוד עניינים עמוד 55 ואילך ...
ג. בהינתן מימוש שלוש ההערות הנ''ל ניתן יהיה לממש את המטרה המוצהרת של ועדת הבחירות, לקיום הליך בחירות שוויוני, טהור, נאות ותקין.
ד. המלצתי שועדת הבחירות תבחן פעם נוספת את הליך הבחירות לאור הערותי ובעת הצורך היערכות לעדכון לו''ז הבחירות.
ה. אנא עדכן אותי עד יום ראשון, 4.12.16, שעה 1200.
בברכה,
רפי הוידה"

תגובה לפניה הזו טרם נתקבלה. ככל שתתקבל נעדכן בהתאם. 

עדכון 8.12.16, 16:00:  היות ולא נתקבלה שום תגובה לפנייה של רפי הוידה, נשלח מכתב נוסף לוועדת הבחירות של איגוד האינטרנט הישראלי בזו הלשון:
"וסים שלום,
א. תנאי הכרחי לקיום הבחירות הוגנות הוא קבלת היזון חוזר כי הודעה זו וכן הודעת ''ההזמנה להצבעה'' אכן התקבלו בפועל ע''י 261 הזכאים לבחור...
ב. למניעת תקלות חוזרות, מציע כי כל עובדי האיגוד ו/או עובדי החברה המבצעת את הליך הבחירות יבצעו ביום ראשון הקרוב משאל טלפוני בקרב כל 261 הבוחרים לבדיקה האם הודעה זו אכן התקבלה על ידם ...
ג. אני מצר על כך שועדת הבחירות אינה מעמידה לרשות המועדים את קובץ הבוחרים (שם, טלפון, מייל) על מנת לאפשר פנייה ישירה לבוחרים וקיום הליך בחירות הוגן ופתוח ...
הדבר עלול לפגום במידת ההשתתפות בבחירות וכן במידת רצון הבוחרים להשתתף בבחירות לאור התקלות הרבות בהליך הנוכחי וחוסר תקשורת ישירה והדדית בין המועמדים לבוחרים ...
ד. כמו כן, ראוי כי ועדת הבחירות תציע לעובדי העמותה להימנע מהשתתפות בהליך הבחירות הנוכחי לאור הנחיות שרת המשפטים/רשות התאגידים לעניין ניגודי העניינים ...
ה. בכל מקרה ראוי שיפורסם דוח לקחים מסכם של הליך הבחירות הנוכחי במטרה לעגן נוהל בחירות חדש והוגן יותר בבחירות הבאות 
ו. אנא עדכן אותי בהתאם לא יאוחר מ-14.12.16 האם הערותי אכן מיושמות ...
בברכה,
רפי הוידה"

תגובה לפניה הזו טרם נתקבלה. ככל שתתקבל נעדכן בהתאם.

אני משאיר לקוראים להחליט לבד (לאור התנהלות המופקרת של האיגוד עד כה), האם בכלל תתקבל תשובה ובאיזה סגנון של "מריחה" תהיה התשובה (אם בכלל), בכסות משפטית מדומה... 
 
בחירות לאיגוד 
 
Bookmark and Share


 

לוח מודעות

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

7-10/9/2020 - The 8th Technion Summer School on Cyber and Computer Security

15-16/9/2020 - ChipEx2020  

15-21/11/2020 - שבוע היזמות העולמי    

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם לנובמבר 2019 עפ"י Business Insider - כאן

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת ההונאה הגדולה שהובילה לכך שמוצרי התקשורת יקרים יותר בישראל - כאן

בלעדי לקוראי האתר: 1 ש"ח ליום שיחות וגלישה ללא הגבלה בחו"ל... - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: חשיפת "דבר ראשון" בעניין היועמ"ש - היבטים חמורים חדשים - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי המאת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

חשיפה: סלקום אספה ומכרה במשך שנים את כל נתוני לקוחותיה לרבות מיקומם - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

שר התקשורת חתם על הטבה רגולטורית של מאות מיליוני ש"ח ל-3 טייקונים! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן


 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
LIVECITY
 
Telecom Experts
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים