Telecom News - פרשת איקיוטק - התרגיל של בית המשפט בת"א לחדש הליך שנתקע 5 שנים!

פרשת איקיוטק - התרגיל של בית המשפט בת"א לחדש הליך שנתקע 5 שנים!

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> פרשת איקיוטק - התרגיל של בית המשפט בת"א לחדש הליך שנתקע 5 שנים!
פרשת איקיוטק - התרגיל של בית המשפט בת"א לחדש הליך שנתקע 5 שנים!
מאת: סיני ליבל, 17.12.19, 18:30סיני ליבל
 
נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, כבוד השופט איתן אורנשטיין, בתרגיל יצירתי, חשוד ביותר ובנימוק לא ברור, הורה באוקטובר 2019 למזכירות בית המשפט המחוזי בת"א לשנות את מספר ההליך של התביעה הייצוגית, שהמועצה הישראלית לצרכנות פתחה ביולי 2014 וסומן ת"צ 29489-07-14, למספר הליך ת"צ 31344-10-19. קרי: הליך חדש לחלוטין, שנפתח באוקטובר 2019. תגובת הרשות השופטת: "תלונה שהוגשה בעניין זה לנציב תלונות הציבור על שופטים נדחתה". עדכונים חשובים בסוף הכתבה, עם סיום מפתיע.   
 
המאמר כאן הוא המשך ישיר לכתבה הקודמת, שפורסמה תחת הכותרת: "אחרי 6 שנים: לאן נעלמה פרשת איקיוטק? מה סטאטוס ההליך? יש התפתחויות!".
 
תקציר הפרקים הקודמים:
 •  סיני ליבל הגיש ביוני 2014 (חודש לפני המועצה הישראלית לצרכנות, תביעה ייצוגית כנגד בא כוח איקיוטק (עו"ד ניסן כהן), חברות איקיוטק וחברת פרטנר.
 • חודש לאחר מכן, הגישה המועצה הישראלית לצרכנות תביעה ייצוגית כנגד חברות איקיוטק, בעלי המניות, וחברות הסלולר: סלקום, פרטנר, פלאפון, והוט מובייל (השם החדש של חברת מירס).
 • התביעה הוגשה באמצעות ב"כ המועצה עו"ד מיכאל בך (עו"ד חיצוני שנשכר ע"י המועצה).
 • המועצה הישראלית החריגה (הוציאה) בתביעתה את הסעדים של הגבייה ע"י חברות הסלולר עבור חברות איקיוטק. אלה הסעדים, שהמועצה ביקשה בתביעה הייצוגית: "ד. לחייב את כל המשיבים, ביחד ולחוד, להשיב ו / או לשפות את חברי הקבוצה במלוא הסכומים שנגבו מהם על ידי איקיוטק ו/או מי מטעמה (שלא באמצעות המשיבות 9-12  להלן: חברות הסלולר)".
 •  המועצה התנגדה לאיחוד הדיון בין בקשת סיני ליבל המוקדמת (שכאמור תבעה בגין הגבייה האסורה של חברת פרטנר עבור חברות איקיוטק), לבקשת המועצה המאוחרת בנימוק: "9. מאידך אחריות חברות הסלולר (ובהן פרטנר) לפצות את לקוחותיהן בגין הכספים, שחברות הסלולר גבו לכיסן תוך שימוש באמצעי התשלום שהופקדו בידיהן, מתבררת בתביעות נפרדות,...".
 נמצא, שהתביעות הנפרדות הן - יותר נכון היו - בקשת יבלינוביץ כנגד פרטנר ובקשת לין כנגד סלקום – בהן עו"ד מיכאל בך הוא ב"כ המבקשים/התובעים המייצגים, והתביעות הנפרדות הסתיימו בדצמבר 2018 בדחייה לגבי חברי הקבוצה המיוצגת / הנפגעת מפרשת איקיוטק.
 • סיני ליבל התלונן לפני לשכת עורכי הדין בנובמבר 2015 כנגד התנהלות ב"כ המבקשת המייצגת, בתלונה, שתמציתה [ציטוט חלקי]: 
 • "זהו קצה הקרחון של התנהלות של העו"ד בבקשת המועצה -כנגד ציבור שלם, שלא יקבל החזר בגין חיוב חברות הסלולר בגין שירותי תוכן בפרשת איקיוטק. הכול כדי לא לפגוע בעו"ד, שהוא בא כוח המבקשים המייצגים בבקשת יבלינוביץ ובקשת לין". 
 • "ולמה לעו"ד זכויות לסכל כל בקשת ייצוג כנגד פרטנר בעניין שירותי תוכן, מספטמבר 2010, עת הגיש את בקשת יבלינוביץ. לשיטתו הוא כתב בהגדרת הקבוצה: "מנוי חברת פרטנר אשר במהלך 7 השנים, שקדמו להגשת תביעה זו ועד למתן פסק דין בתובענה, חויבו ו / או יחויבו בתשלום בגין קבלת מסרונים...ולא משנה ממי...ולא משנה, שאין למבקשים עילה אישית...".
 התלונה הזו נגנזה, וליבל הפנה מספר בקשות/הודעות לבית המשפט בו התנהל ההליך אצל כבוד השופטת אסתר נחליאלי, על "ניגוד האינטרסים".
 •  בספטמבר 2017 נחשף ליבל לכך, שעו"ד בא כוח המועצה, ביקש לעכב את ההליך עד להכרעה  בהליך ע"א 578/17 בעליון, שם היה בכובע בא כוח המבקש המייצג - יבלינוביץ כנגד פרטנר והגיש בקשה חוזרת להשתתף בדיונים. כבוד השופטת אסתר נחליאלי חייבה את סיני ליבל ב-3,500 ₪ לטובת המועצה... ראה כאן (ראה גם בכתבות מ: 7.9.17, 16.10.17 ו- 14.1.18). 
 • ראה החלטת כבוד השופטת אסתר נחליאלי כי בהליך ע"א 578/17, שמנהל עו"ד בך בכובעו כבא כוח יבלינוביץ ובכובעו כבא כוח המועצה, הוא מבקש עיכוב הליכים בתביעה של המועצה, שאינו שינוי נסיבות ולכן ליבל ישלם למועצה... (ליבל מעיר, שלא ניתן לתבוע שופט על נזקים, שגורם לצד / ניהול הליך). 
 •  כשליבל ראה, שהמועצה הישראלית לצרכנות פועלת באופן הפוגע, לכאורה, באינטרסים של הקבוצה המיוצגת והנפגעת, ליבל פתח בהליך תביעה כנגד המועצה הישראלית לצרכנות, עו"ד מיכאל בך והיועץ המשפטי, כמשיב המגן על האינטרס הציבורי בהליך בו נטען לעבירה פלילית (ראה הכתבה מיום 12.9.18 כאן).
 •  כ"כ, הגיש ליבל תביעה נוספת כנגד המועצה הישראלית לצרכנות על שאינה משתמשת ב"ראיית  הזהב", ששלח סיני ליבל וצירף לתביעה הייצוגית שלו - שעל רקע סירוב המועצה לאיחוד דיון ביניהם לא נותר לסיני ליבל ברירה אלא לבקש את מחיקתה (ראה הכתבה מ- 28.9.18).
 •  התביעות נדחו ע"י כבוד השופטת וליבל חוייב ב-5,000 ₪ לטובת המועצה.
ברם, סגנית היועצת המשפטית של המועצה, עו"ד יעל שאואט, אמרה בדיון, כי "המועצה תדאג לקבוצה הנפגעת". ראה כאן הכתבה מ- 11.2.19.
 •  ביום 25 בספטמבר 2019 התקיים דיון קדם משפט (אחרי למעלה מ-5 שנים ההליך במצב קדם משפט (כשקדם לו דיון טכני ב-2016).
 •  עו"ד המועצה אמר בדיון, שלמועצה אין כוונה לתקן את הסעדים בבקשת האישור. כלומר המועצה מתכוונת להמשיך להחריג את הגבייה עבור חברות הסלולר.
כבוד השופטת קבעה בהחלטה כי :
 
"יוצא כי עיכוב ההליכים היה מיותר וכאילו לא ניתנו החלטות ופסקי דין ולמעשה חזרנו לנקודת ההתחלה". 
 • בתום הדיון אמר ליבל, כשכבוד השופטת אסתר נחליאלי באולם, שבסופו של יום, יש מי שיעמוד לדין על הפגיעה בחברי הקבוצה.
 •   כבוד השופטת סיכמה את החלטתה (הכתובה) במשפט הבא: "אין ספק כי דרך ניהול ההליך יובא בחשבון בהמשך".
ראה עדכוני הכתבה  מיום 11.2.19 והאחרון שבהם ב- 7.12.19.
 
עד כאן הרקע.
 
ביום 10.10.2019 החליט כבוד השופט איתן אורנשטיין (כאן) בהחלטה בפתקית בהליך התביעה הייצוגית של המועצה כי:
 
"תיק זה עוכב זמן ממושך מחמת נסיבות, שאינן תלויות בבית המשפט. קרי, המתנה להכרעה סופית של בית המשפט העליון בהליך אחר 'עניין יבלינוביץ'".
 
כאמור, עניין יבלינוביץ הוא ע"א 578/17 בבית משפט עליון, שם ייצג עו"ד מיכאל בך את יבלינוביץ, במקביל לייצוגו את המועצה בת"צ 29489-07-14.
 
והמסקנה של כבוד השופט אורנשטיין:
"בנסיבות אלה, המזכירות תסגור את התיק ותפתח תיק חדש שיקושר לתיק זה".
 
ראה ההחלטה של כבוד השופט אורנשטיין - כאן.
 
בעקבות ההחלטה של כבוד השופט אורנשטיין, מזכירות בית המשפט המחוזי הוציאה הודעה:
 
"תיק זה נפתח בהמשך לתיק 29489-07-19 (החלטה מיום 10.10.19).
יש להגיש כ. טענות לתיק החדש בלבד 31344-10-19".
 
ראה הודעת מזכירות בית המשפט מיום 22.10.19 - כאן.
 
את ההודעה חשף אבי וייס בסריקותיו אחרי מסמכים (שלולא חשיפתו לא היינו נחשפים לעובדה החמורה, לכאורה, שנשיא בית משפט נכבד משנה מספר הליך מיולי 2014 למספר הליך מאוקטובר 2019. 
 
ראה הודעת ליבל למחוזי על שינוי מספר ההליך מ-29.11.19 - כאן.
 
יצוין, שהתרגיל של החלפת מספר הליך בתיק, עקב כך, שעבר זמן רב, הוא תרגיל שבד"כ לא מוכר לעורכי הדין, שעוסקים בתביעות בבתי המשפט בישראל.

יודגש, שהתבקשה תגובת הנהלת בתי המשפט, משרד המשפטים ונשיאת בית המשפט העליון, לנחשף כאן. תגובת דוברת הרשות השופטת: "תלונה שהוגשה בעניין זה לנציב תלונות הציבור על שופטים - נדחתה. אין לנו מה להוסיף מעבר לכך".
 
החידוש היחסית הטרי: באוקטובר 2019 פרסמה המועצה הישראלית לצרכנות הודעה על תביעה ייצוגית חדשה כנגד חברות הסלולר (ראה כאן) בה אין מילה אחת המזכירה את "פרשת איקיוטק".
 
גילוי נאות:
 
קיימת יריבות בין ליבל לעו"ד בך בפרשת ת.א 2446/06 (תביעה ייצוגית על שירותי תוכן), שם התחרו ליבל ועו"ד בך על ייצוג הקבוצה.
 
קיימת יריבות בין ליבל לכבוד השופט אורנשטיין בפרשת ת.א 2446/06 ורע"א 2218/17. לבקשת עו"ד בך, כבוד השופט אורנשטיין הוציא בנובמבר 2017 צו חוסם כנגד ליבל, האוסר עליו לפתוח הליכים כנגד עו"ד בך והמבקשים המייצגים בת.א 2446/06 - חרף העובדה, שהבקשה על מסמכיה לא נתמכה בתצהיר של מי מהמבקשים.
 
כבוד השופט אורנשטיין נימק בסעיף 8.3 לצו, למה לבקשה לצו חוסם ולתגובות אליהן הוא מפנה, אין צורך להיתמך בתצהיר.
 
לקראת סיום: עד כה, כל הצעדים של עו"ד המועצה, והמועצה הישראלית לצרכנות, שמגבה את העו"ד של המועצה הם לא להשתמש ב"ראיית הזהב" כנגד ספקי שירותי התוכן (האגרגטורים), ש-3 מה-4 המעורבים בגבייה מטעם חברות הסלולר, פעלו ללא רישיון מיוחד הנדרש לפעילותם ממשרד התקשורת בשנים 2006-2010, וסיני ליבל מציג ראייה חד-ערכית לכך.
 
עד רגע זה, אין מישהו באולם בית המשפט (שום בית משפט), שבחן את "ראיית הזהב" לגופה. 
 
זה, ככל הנראה, המפתח להצלחה או לכישלון של התביעה הייצוגית החדשה של המועצה לצרכנות, תביעה שעתידה כרגע לוט בערפל.
 
כל יתר הטענות ההליכים והדיונים המשפטיים בנושא זה, נמצאים בקובץ המצ"ב - כאן.
 
מאת: סיני ליבל, דצמבר 2019.
דואר אלקטרוני: כאן.

עדכון 19.12.19: פורסם כאן: "השופט המחוזי (נשיא בית המשפט המחוזי בת"א) אורנשטיין מציג: מסלול עוקף למינוי שופטים". "האם השופט איתן אורנשטיין ניצל לרעה את סמכותו כשקבע כי השופטת לימור מרגולין-יחידי תטפל בתיק הענק נגד ראש עיריית אשקלון, חודש לפני סיום כהונתה כשופטת זמנית?" הנהלת בתי המשפט: "סברה חסרת שחר. הקצאת התיק התרחשה זמן רב לפני הודעת השופטת על פרישה". כזכור, בפסק דינה כתבה השופטת לימור מרגולין-יחידי (יוצאת פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א) מעין "מערכת עקרונות להכרה ב'כתבות מפנקות' בתקשורת כטובת הנאה העולה עד כדי שוחד", עקרונות שיכולים (אם יאושרו בערר שהוגש לבית משפט עליון), להשליך על התיקים של נתניהו.  

הערת המערכת: בנוגע לפסק הדין של השופטת מרגולין-יחידי בעניינו של ראש עיריית אשקלון לשעבר איתמר שמעוני, שניתן (לכאורה, זה בערר בבית המשפט העליון) ללא סמכות, מאחר והשופטת ישבה במשך שנתיים לשפוט בתיק, לאחר שפג תוקף זמן מינויה בביהמ"ש המחוזי. בנוסף לכך, יש לציין גם את "ניגוד העניינים" החמור שבין השופטת לתובעת בתיק. כאמור, השופטת מרגולין-יחידי מגיעה מפרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א, שהיא התובעת בתיק הזה והיא עצמה מקורבת אישית לעומדת בראש פרקליטות מיסוי וכלכלה - עו"ד ליאת בן ארי-שווקי. משום מה, נשיא בית המשפט המחוזי בת"א "לא ראה ולא שמע" על הבעיות הללו. השופטת מרגולין-יחידי הייתה צריכה לפסול את עצמה מלשפוט בתיק זה, בשל יחסי הקרבה שלה אל התובעת בתיק הזה, פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א והעומדת בראשה - עו"ד ליאת בן ארי-שווקי.

עדכון 22.12.19: לאור חשיפת סגירת התיקים בעניין איקיוטק, הגיש סיני ליבל ערר על סגירת התיקים כנגד עו״ד נועם קוריס - ובקשת מסמכים - בפרשת איקיוטק. פנייתו נמצאת כאן

עדכון 29.12.19: בעקבות הדלפות בתקשורתסיני ליבל הגיש תלונה למנהל בתי המשפט, כנגד כבוד השופט אורנשטיין, התלונה כאן

עדכון 10.8.18 (מאמר משוחזר מ-2018): פורסם כאן בכלכליסט תחת הכותרת המדברת בעד עצמה: "פירוק לגורמים: סצינת הכנסים בכיכובו של איתן אורנשטיין
איתן אורנשטיין הוא שופט הפירוקים המוביל בישראל. הוא גם חביבו של ראש לשכת עורכי הדין אפי נוה ואורח כבוד בכנסים ואירועים שמארגנת קבוצה מצומצמת של עורכי דין השולטת בתחום הפירוקים בלשכה. תחקיר מוסף כלכליסט חושף כיצד נהפכו הכנסים הללו לכר פורה של כיבודים ומינגלינג, ותרמו להפיכת עורכי דין אלמונים יחסית למפרקים עסוקים בתיקים ששווים מיליונים. במקביל, הוא מצביע על החיבור עם הלשכה שתרם לזינוק המטאורי של אורנשטיין לנשיאות בית המשפט המחוזי הגדול והחשוב בישראל".

עדכון 8.1.2020נחשף שהשופט הבכיר שהתכתב עם עו"ד אפי נוה (מתוך החומרים שנשלפו מהמסמארפון שלו). היה נשיא בית המשפט המחוזי בת"א אורנשטיין (כאן וכאן). בתגובה (כאן), השופט המחוזי בתל אביב איתן אורנשטיין הכחיש היום כי ההתכתבות בינו לבין עו"ד אפי נוה בזמן הדיונים בוועדת האיתור שבחרה את עו"ד איתן אורנשטיין, הייתה בעלת ממד אישי. "מדובר בהתכתבות עניינית, הנוגעת לנושאים מערכתיים-ניהוליים", הבהיר בהודעה מטעמו. "הניסיון לייחס לה מימד של התחייבות על בסיס אישי כלשהו אין לו שחר"ץ

עדכון 8.1.20: פורסם בדה-מרקר (כאן): "ד"ר לימור זר-גוטמן: "לבחון האם השופט אורנשטיין עבר עבירה משמעתית". ראש המרכז לאתיקה ואחריות מקצועית של עורכי דין במכללה למינהל: "אף שההתכתבות בין נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לבין יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה אינה מלמדת על פן פלילי, היא מלמדת לכאורה על התנהלות לא אתית של אורנשטיין".

עדכון 9.1.20: סיני ליבל ביצע פנייה לנשיאת בית המשפט העליון (דרך מנהל בתי המשפט), בעניין שנחשף בהתכתבויות בין השופט אורנשטיין לעו"ד אפי נוה.. הפניה נמצאת כאן, למתעניינים. כ"כ סיני הציג את עמדתו הגלויה בעניין ההתכתבויות שנחשפו (כאן), לקשר פסול (לכאורה) שדורש חקירה, בין השופט המחוזי, אז, אורנשטיין, לעו״ד (שכנראה) אינו צד להליך.

עדכון 27.1.20: הוגשה תלונה נוספת ע"י סיני ליבל לנציב קבילות שופטים, בעניין החלטת השופט אורנשטיין. מדובר בתלונה משלימה - שעיקר עניינה בקובץ המצורף כאן. לדברי סיני ליבל, לא ברור איך השופט אורנשטיין טוען כהסבר להחלפת התיק - לתיק כביכול חדש, לנתק דיוני באוקטובר 2019, שהנתק הסתיים בדצמבר 2018.   

עדכון 2.2.20: התקבלה תגובת והחלטת השופט בדימ. רוזן, בעניין סגירת התיקים כנגד עו"ד נועם קוריס (ראה לעיל עדכון מ-22.12.19). הנציב מצא שעיקרי תלונתו של סיני ליבל צודקים (כאן). אולם, התיקים יישארו סגורים... 

עדכון 8.6.20: נציב הקבילות על הפרקליטות, השופט (בדימוס) דוד רוזן, לאחר ערעור נוסף של סיני ליבל, קבע במפורש (ההחלטה שלו כאן) שסיני ליבל צודק לחלוטין בתלונתו. ההמשך של הפרשה הזו, לאור החלטת נציב התלונות, המאוד ברורה, יפורט בכתבה נפרדת. 

עדכון 10.6.20: פורסם כאן: בצעד מפתיע: נשיא ביהמ"ש המחוזי איתן אורנשטיין הודיע על פרישה. מספר שנים לפני גיל הפרישה, ובשל מה שהוא מכנה בשיחות פנימיות "שחיקה מקצועית", העביר השופט הבכיר לנשיאת העליון את החלטתו. שמו נקשר בפרשיית אפי נוה (ומשום מה לא נקשר לפרשות שיש כאן למעלה).
הפניות האחרונות והטריות של סיני ליבל לנציב קבילות שופטים, השופט העליון בדימוס אורי שוהם מצויות כאן

עדכון 10.7.20: נציב התלונות על שופטים, השופט בדימוס אורי שהם, סיים את ברור התלונות כנגד נשיא בית המשפט המחוזי בת"א, השופט איתן אורנשטיין, תלונות שהוגשו לו בין היתר ע"י סיני ליבל, כמופיע בתצלום כאן.

הבירור המרכזי של נציב התלונות על שופטים היה בדבר מערכת היחסים בין השופט המחוזי איתן אורנשטיין, לבין עו"ד אפי נוה, מי ש"מככב" בלא מעט פרשות, והסיכום של החלטות הנציב בעניין זה מצויות כאן וכאן, למתעניינים. החלטת הנציב פורסמה גם ב"הארץ" - כאן.
גם החלטת הפרקליטות לסגור את התיק נגד אפי נווה פורסמה - כאן

בנוגע לסיני ליבל וחלקו בפרשה זו, סיני מציין שסיום הברור ע"י הנציב הוא ניצחון גדול עבורו, מה שהוביל לפרישה המוקדמת של השופט המחוזי איתן אורנשטיין מתפקידו.

וכך מסכם את הפרשה הזו מנקודת ראותו, סיני ליבל:
סיני ליבל מסכם את פרשת אורנשטיין
 

עדכון 30.10.20: ביום א' הקרוב, נשיא בית המשפט המחוזי בת"א, השופט איתן אורנשטיין מסיים את תפקידו (לאחר שהודיע על פרישה מוקדמת).
את הפרשה שהובילה לפרישתו החפוזה, מסכם מי שלמעשה גרם לפרישתו, סיני ליבל: "ברוך שפטרנו.
ביום ראשון נשיא בית המשפט המחוזי בת"א - אורנשטיין מסיים את תפקידו.
העובדה היא שאני הייתי היחיד שהתלונן כנגד איתן אורנשטיין בפרשת נווה - אורנשטיין.
כל היתר שלחו מכתבים... הם לא הזיזו מאומה. אני מאוד גאה בתרומתי לסיום תפקידו".   

עדכון 10.4.24: פרופ' טליה איינהורן פרסמה כאן באתר "מידה" כתבה תחת הכותרת: "פרשיית אורנשטיין-נוה: אכיפה בררנית היא שחיתות.
ההשוואה בין האישומים בתיק 2000 להקלטות שנחשפו בין נשיא המחוזי (בדימ׳) אורנשטיין ליו״ר הלשכה לשעבר נוה מחייבת התייחסות שווה מצד היועצת המשפטית לממשלה."


COURT FREE 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
 

23.5.24 - Google Cloud Summit 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים