Telecom News - קץ האשליה להפיכת בנק הדואר למסחרי ולא ברור אם ניתן לקדם הפרטת הדואר

קץ האשליה להפיכת בנק הדואר למסחרי ולא ברור אם ניתן לקדם הפרטת הדואר

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> קץ האשליה להפיכת בנק הדואר למסחרי ולא ברור אם ניתן לקדם הפרטת הדואר
קץ האשליה להפיכת בנק הדואר למסחרי ולא ברור אם ניתן לקדם את הפרטת הדואר
מאת: מערכת Telecom News, 22.8.20, 19:57יגאל לוי תמונה פרטית

זו הפעם ה-15 מאז החלטת הממשלה ב-2012 על הפיכת בנק הדואר לבנק "חברתי", שמשרד התקשורת מבקש מוועדת הכלכלה לדחות את היישום, אלא שהפעם מדובר במקרה הזוי במיוחד אפילו בסטנדרטים של המשרד. מתה האשליה, שניתן להפריד בין חברת הדואר לבנק הדואר, וספק אם ניתן יהיה לקדם את הפרטת הדואר במועדים שנקבעו, כאשר טרם הסתיים השימוע לגבי המלצות "ועדת רוזן", וטרם נמצא פתרון לנושא מיפוי ושווי הנדל"ן של החברה.

ביום רביעי (19.8.20) התייצבה מנכ"לית משרד התקשורת החדשה, אבישר בן חורין, בפני ועדת הכלכלה של הכנסת, וביקשה בשם שר התקשורת, יועז הנדל, לדחות בחצי שנה את מועד הפיכת בנק דואר לבנק "חברתי", כי בתוך חצי שנה תוצג הצעת חוק חדשה לגבי עתיד בנק הדואר.

על פניו אין מדובר באירוע חריג, שכן, זו הפעם ה-15 (!) מאז החלטת הממשלה ב-2012 על הפיכת בנק הדואר לבנק "חברתי", שמשרד התקשורת מבקש מוועדת הכלכלה לדחות את היישום - אלא שהפעם מדובר במקרה הזוי אפילו בסטנדרטים של משרד התקשורת.

כדי להבין את הסוגייה, צריך להזכיר, שבנק הדואר אינו באמת "בנק" לפי ההגדרה בחוק הבנקאות, הוא אינו כפוף להוראות בנק ישראל ולא נתון לפיקוח המפקח על הבנקים.

ההבדל העיקרי בין שירותי בנק הדואר לבין בנק מסחרי, הוא האיסור על בנק הדואר לספק הלוואות באמצעות כספי הפיקדונות של הלקוחות, או להעניק ריבית על הפיקדונות. למעשה, פעילות בנק הדואר מתמקדת בהיותו מסלקה להעברת תשלומים מהציבור בעיקר לממשלה ותשלום קצבאות מהמדינה לזכאים מקרב הציבור.

כיום, בנק הדואר הוא חברת בת הנמצאת בבעלות מלאה של חברת דואר ישראל. מבנה זה החליף את "בנק הדואר", שפעל מכוח חוק בנק הדואר התשי"א 1951 ובמסגרת רשות הדואר, שפעלה מכוח חוק רשות הדואר התשמ"ו.

ניתן להבין את חשיבות בנק הדואר לחברה הדואר מהנתונים הבאים: הכנסות חברת דואר ישראל הסתכמו ב--2018 ב-1.84 מיליארד ₪. הרווח הנקי הסתכם ב-17.5 מיליון ₪. בנק הדואר עצמו הכניס לחברה 418 מיליון ₪, המהווים כ-20% מכלל הכנסות החברה - נתון המבהיר את חשיבות בנק הדואר לחברת הדואר.

כאמור, מבנה הנ"ל של בנק הדואר מטיל עליו מגבלות באספקת שירותים בנקאיים (איסור מתן ריבית על פיקדונות ואשראי). לכן, בנק הדואר נאלץ להסתפק באספקת שירותים אלה רק כמשווק עבור גופים אחרים כגון "בנק ירושלים" ו"ישראכרט", מבלי להיחשף לעיקר הסיכון הפיננסי.

מאחורי ההגדרות "בנק חברתי" ו"בנק מסחרי" עומד תיקון מספר 11 לחוק הדואר מ-2012, שנועד לאפשר לבנק הדואר לספק מגוון רחב יותר של שירותים פיננסיים. אולם, רק בכפוף למספר תנאים, לרבות: הפרדה בין בנק הדואר וחברת הדואר, העמדת הון עצמי מזערי לטובת בנק הדואר, מינוי דירקטוריון נפרד לבנק הדואר וחתימת הסכם קיבוצי עם העובדים.

מאז, כל חצי שנה, משרד התקשורת "מופתע" מחדש, שהתנאים לא התקיימו, ושרי התקשורת נחפזים לשלוח את מנכ"לי המשרד לוועדת הכלכלה, בבקשה לדחות את הפיכת בנק הדואר לבנק מסחרי.

כאמור, גם שר התקשורת הנוכחי, יועז הנדל, נאלץ לשלוח את מנכ"לית המשרד, לירן אבישר בן-חורין, (בתמונהאבישר בן-חורין משמאל), לוועדת הכלכלה כדי לדרוש דחייה ביישום, אלא שהפעם מדובר במהלך הזוי במיוחד. 

ראשית, הפעם יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ יעקב מרגי סרב לקחת חלק "בקרקס" החצי שנתי הזה וכבר בפתח הדיון קבע נחרצות: "זוהי הדחיה ה-15 מאז שהחוק חוקק ב-2012. לא אתן לדחות שוב ושוב כפי שנעשה עד כה. לא נשים עוד ללעג וקלס את ועדת הכלכלה ואת הכנסת".

לירן אבישר בן-חורין, שבמקור באה לוועדה כדי לבקש דחייה נוספת של חצי שנה, נאלצה להסכים: "גם אני סבורה, שהתמשכות התהליכים מיותרת. אני לא רואה איך ב-4 השנים הקרובות הופך בנק הדואר לבנק מסחרי. לכן, תוך חצי שנה נגיש לוועדה תיקון לחוק, שיפסיק את הדחיות החוזרות ונשנות".

למי שלא הבין, המשמעות האמיתית של המהלך, היא, שבא הקץ לאשליה, שניתן להפריד בין חברת הדואר לבנק הדואר ולהפוך את בנק הדואר לבנק מסחרי, שיתחרה בבנקים המסחריים.

מי שלא הופתע מהדברים, היה עו"ד יגאל לוי, (בתמונה למעלה), סמנכ"ל בכיר דואר לשעבר במשרד התקשורת, שבעבר כבר התייחס לנושא בגלובס ב-18.7.18: "זה שבנק הדואר פועל בתוך הסניפים בסבסוד צולב, זה מה שמאפשר לקיים את הפריסה האוניברסלית. ברגע שינתקו את זה, אז בעצם הסינרגיה הזו תיעלם וזה עלול להביא לקריסה של הפריסה האוניברסלית של הסניפים, שגם ככה האיתנות הכספית שלהם מעורערת. רואים את זה דרך סוכני הדואר, שמפסיקים את ההתקשרות מחוסר כדאיות כלכלית".

ב-22.8.18 הוא גם הוסיף בגלובס: "בנק הדואר במתכונתו הנוכחית הוא הבנק החברתי האמיתי. בנק המחויב לפריסה אוניברסלית בתוך סניפי הדואר ומספק שירותים פיננסיים בסיסיים לאוכלוסיות הנזקקות ביותר בישראל, תוך סינרגיה עם שירותי הדואר. בנק ישראל לא יאפשר לבנק הדואר להפוך לבנק אמיתי, שיספק מתן אשראי ללקוחות ויתחרה בבנקים המסחריים.

לכן, מי שרוצה לייצר תחרות אמיתית בבנקים שיתכבד וייצר תחרות כזו, מבלי להשלות את הציבור כאילו ניתן להשתמש בבנק הדואר לצורך תחרות בבנקים המסחריים. בסופו של יום נישאר ללא תחרות וללא שירותים בסיסיים ומסובסדים של בנק הדואר, שהוא בבחינת 'כבשת הרש' של העשירונים הנמוכים בארץ, שאף בנק לא רוצה לשרת".

יודגש, שבבנק הדואר מתנהלים כ-400 אלף חשבונות, "המגלגלים" פיקדונות בסכומי עתק של כ-3 מיליארד ₪ בשנה (שאינם באמת חלק מנכסי חברת הדואר), כאשר רבים מהחשבונות שייכים ללקוחות המודרים מהבנקים המסחריים, שחסמו אותם מלנהל חשבון בנק רגיל.  

ונחזור לישיבת ועדת הכלכלה מיום רביעי האחרון: "קבורת החמור" של האשליה להפוך את בנק הדואר לבנק מסחרי, אחרי קרוב לעשור של דחיות חוזרות ונשנות ביישום, אינה הדבר ההזוי היחיד בהודעת משרד התקשורת לוועדה.

כידוע, אנו נמצאים בעיצומו של הליך הפרטה של חברת הדואר ובנק הדואר (כיחידה אחת), לפי המתווה הבא: בשלב הראשון ימכרו 20% מהמניות למשקיע אסטרטגי ובשלב השני עוד 20% מהמניות הנותרות יונפקו לציבור בבורסה. כך, שבידי המדינה יוותרו לפחות 60% מהמניות.

מבחינת לוח הזמנים של ההפרטה:

ביום 14.7.20 הוצג הליך המכירה.
ביום 11.8.20 התקיים כנס משקיעים במרכז הלוגיסטי של חברת הדואר במודיעין.
ביום 27.10.20 אמורות להיות מוגשות לרשות החברות הממשלתיות הצעות הרכישה של 20% מהחברה ע"י משקיע אסטרטגי.
בתוך 5 חודשים אמור להיערך מיון ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה.
במהלך אפריל-יוני 2021 אמור להיות מושלם הליך המכירה.
במהלך 2022 אמור להתבצע השלב השני של ההפרטה, באמצעות מכירת 20% נוספים ע"י הנפקה לציבור.

בנסיבות אלה, שבהן מודיע משרד התקשורת לוועדת הכלכלה, שרק בעוד חצי שנה הוא יציג הצעת חוק חדשה לגבי עתיד בנק הדואר, לא ברור מה בדיוק "הסחורה" המוצעת כעת למכירה ע"י המדינה וכיצד ניתן לקדם את הפרטת חברת הדואר ובנק הדואר במועדים שנקבעו, כאשר טרם הוחלט עתיד בנק הדואר?

שימוע המלצות "ועדת רוזן":
ואם לא די בכך, הליך הפרטת חברת הדואר מתדני רוזןקיים בעיצומו של שימוע ציבורי נרחב על המלצות "ועדת רוזן", בראשותו של דני רוזן (בתמונה משמאל, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת), שהן בעלות השלכות מרחיקות לכת על עתיד ענף הדואר ומכאן על שווי חברת הדואר העומדת למכירה. כך, לדוגמא המליצה הועדה: 
  1. לאשר לחברה, לראשונה, להיכנס לתחום הפקת דואר באמצעות שת"פ עם בית דפוס.
  2. לבטל את הפיקוח על תעריף בול רגיל.
  3. לבטל את חובת החברה לספק שירות כמותי בכל הארץ כשירות בסיסי ובתעריף אחיד, ולאפשר לחברה לגבות תעריפים שונים לאזורים שונים.
  4. לבטל את חובת החברה למסור 90% מדברי הדואר הרשומים בבית הנמענים ולהסתפק במסירה במרכזי מסירה.
  5. לאשר סגירת מאות יחידות דואר (20 סניפים ו-200 סוכנויות).
  6. לצמצם את תדירות הגעת קווי הדואר נע לפריפריה וביטול פעולות האשנב בקווי הדואר נע.
  7. לאפשר לחברה לספק שירותים נוספים ללא צורך באישור משרד התקשורת.
  8. להרחיב את התחרות גם לתחום הדואר הרגיל (האמת היא, שהמלצה זו היא לא רצינית, כנראה כדי "לאזן" את ההטבות הרבות של הוועדה לחברה, כי מדובר בתחום לא אטרקטיבי וקשה מאוד לטיפול ביחס לדואר כמותי).
  9. בנוסף, הודיעה הוועדה, כי בשל קוצר הזמן לא הספיקה לבחון את בקשת החברה לקבל גמישות בשעות הפעלת יחידות הדואר, אך ממליצה למשרד לבחון את זה.
גם בהקשר זה לא ברור כיצד ניתן לקדם את הפרטת חברת הדואר במועדים שנקבעו, כאשר טרם הסתיים השימוע לגבי המלצות "ועדת רוזן" (ותיקוני החוק והרישיון שיידרשו), על השלכותיהן הנרחבות על הוודאות הרגולטורית בענף הדואר ועל שווי חברת הדואר?

נדל"ן חברת הדואר
וגם אם צלחנו את המכשולים סביב היעדר החלטה לגבי עתיד בנק הדואר ואי השלמת השימוע לגבי המלצות "ועדת רוזן", עדיין מרחפת מעל תהליך הפרטת חברת הדואר שאלת הנדל"ן של החברה.

אין זה סוד, ששיקול מרכזי המנחה את המתעניינים ברכישת חברת הדואר, הוא רכישת מאות נכסי הנדל"ן של החברה.

הנדל"ן של חברת הדואר הוא "חור שחור" וטרם הושלם המיפוי השלם שלו. מבקר המדינה אף פרסם ב-2017 דו"ח חריף על ניהול נדל"ן החברה, לרבות גילוי נכסים השייכים לחברה, אך אינם רשומים כלל על שמה. החשש העיקרי הוא, שרוכש החברה "יגלה" לאחר הרכישה נכסים רבים נוספים, שקיבל חינם מהמדינה. בכלל נדמה, שבהקשר לשווי נדל"ן חברת הדואר (האמיתי!) "כל מספר זוכה" והסכומים, שנזרקים לחלל האוויר, הם בין מיליארד ₪ וצפונה.

גם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שחלק מנכסי חברת הדואר נמצאים על אדמות באחריותה, מתנגדת להעברת חלק מנכסי החברה לידיים פרטיות ללא הסדרה מול רמ"י, בעיקר הנכסים בייעוד ציבורי, כדוגמת בית המיון המרכזי לשעבר בת"א (שנמכר ללא תיאום עם רמ"י). החשש של רמ"י הוא, שהמדינה תמכור את נדל"ן חברת הדואר בזול  ולאחר הרכישה ישביח הרוכש את הקרקע וירוקן את החברה מנכסיה, תוך רווח ספקולטיבי עצום ליזם הפרטי, שישלשל את הכסף לכיסו. מול רמ"י עומדת הדוגמא של הפרטת חברת בזק.

אמנם, אחד הסעיפים במתווה הפרטת חברת הדואר קובע, שהמשקיע האסטרטגי לא יהיה רשאי למכור את אחזקותיו בחברה ב-7 השנים הראשונות, כאשר הכוונה למנוע ממנו לעשות "אקזיט מהיר" על הנדל"ן של החברה, ובכל זאת הסיכוי לרכוש את נדל"ן חברת הדואר ב"מכירת חיסול" עדיין מהווה השקעה אטרקטיבית מאוד למשקיע אסטרטגי. מה גם, שלרוכש יובטחו זכויות עודפות, לגבי בחירת המנכ"ל, היו"רים של ועדת הכספים וועדת משאבי אנוש.

גם בהקשר זה לא ברור כיצד ניתן לקדם את הפרטת חברת הדואר במועדים הנ"ל, כאשר טרם הסתיים מיפוי הנדל"ן של החברה ואין הסכמה על השווי האמיתי שלו?

ועדיין לא אמרנו מילה על האפשרות לבחירות קרובות בישראל, על הקורונה ועל הסיכונים הנובעים מכך, שהליך הפרטת חברת הדואר מתקיים דווקא בעיצומו של משבר כלכלי עצום בארץ ובעולם, שפוגע גם בפעילות הדוארית.
 

דואר ישראל 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
 

23.5.24 - Google Cloud Summit 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים