Telecom News - האם הקמת "ועדת רוזן" לבחינת ענף הדואר הייתה פיקציה?

האם הקמת "ועדת רוזן" לבחינת ענף הדואר הייתה פיקציה?

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> האם הקמת "ועדת רוזן" לבחינת ענף הדואר הייתה פיקציה?
האם הקמת "ועדת רוזן" לבחינת ענף הדואר הייתה פיקציה?
מאת: מערכת Telecom News, 31.8.20, 07:00יגאל לוי תמונה פרטית

תמיהות לגבי כתב המינוי של "ועדת רוזן" ומינוי חבריה, ותחושות קשות, שמישהו קודם "תקע את החץ" וכעת מציירים סביבו את המלצות הוועדה. האם הוועדה נועדה להקל על חברת הדואר ולהשביח את שוויה ערב ההפרטה? האם המדינה עשתה שימוש ב"וועדת רוזן" כדי לסייע לה כבעלים של חברת הדואר? ואם אין די בכך - תוך כדי השימוע על המלצות הוועדה, קיבלו "השחקנים" בענף הודעה, שזמן להגשת התייחסותם קוצר.

ביום 22.8.20 דיווחנו על קץ האשליה להפרדת בנק הדואר מחברת הדואר ולהפיכתו לבנק מסחרי, ואף הבענו ספק אם ניתן יהיה לקדם את הפרטת חברת הדואר - במועדים שנקבעו.

לעניין זה הבאנו את דבריו של עו"ד יגאל לוי, סמנכ"ל בכיר דואר לשעבר במשרד התקשורת, (בתמונה למעלה), לעיתון גלובס ביום 22.8.18: "בנק הדואר במתכונתו הנוכחית הוא הבנק החברתי האמיתי. בנק המחויב לפריסה אוניברסלית בתוך סניפי הדואר ומספק שירותים פיננסיים בסיסיים לאוכלוסיות הנזקקות ביותר בישראל, תוך סינרגיה עם שירותי הדואר.
בנק ישראל לא יאפשר לבנק הדואר להפוך לבנק אמיתי, שיספק מתן אשראי ללקוחות ויתחרה בבנקים המסחריים.
לכן, מי שרוצה לייצר תחרות אמיתית בבנקים, שיתכבד וייצר תחרות כזו, מבלי להשלות את הציבור כאילו ניתן להשתמש בבנק הדואר לצורך תחרות בבנקים המסחריים. בסופו של יום נישאר ללא תחרות וללא שירותים בסיסיים ומסובסדים של בנק הדואר, שהוא בבחינת 'כבשת הרש' של העשירונים הנמוכים בארץ שאף בנק לא רוצה לשרת".

במסגרת כך דיווחנו על "המסמר האחרון" ברעיון הפיכת בנק הדואר לבמנכ"לית משרד התקשורת עם מנכ"ל הדואר - מאתר המשרד נק מסחרי, בהתייצבותה של מנכ"לית משרד התקשורת החדשה, לירן אבישר בן חורין, (בתמונה משמאל, עם מנכ"ל חברת הדואר, דני גולדשטיין), ביום 19.8.20, בפני ועדת הכלכלה של הכנסת, ובקשתה בשם שר התקשורת, יועז הנדל, לדחות (בפעם ה-15) בחצי שנה, את מועד הפרדת בנק דואר מחברת הדואר והפיכתו לבנק "חברתי".

בסופו של דבר, ישיבת ועדת הכלכלה הנ"ל הסתיימה בכך, שאבישר בן חורין מסרה: "גם אני סבורה שהתמשכות התהליכים מיותרת. אני לא רואה איך ב-4 השנים הקרובות הופך בנק הדואר לבנק מסחרי. לכן, תוך חצי שנה נגיש לוועדה תיקון לחוק, אשר יפסיק את הדחיות החוזרות ונשנות"

למי שלא הבין, המשמעות האמיתית של המהלך, היא, שבא הקץ לאשליה, שניתן להפריד בין חברת הדואר לבנק הדואר ולהפוך את בנק הדואר לבנק מסחרי, שיתחרה בבנקים המסחריים.

מאחר שאנו נמצאים בעיצומו של הליך הפרטת חברת הדואר ובנק הדואר (כיחידה אחת), קבענו, שבנסיבות אלו, שבהן מודיע משרד התקשורת לוועדת הכלכלה, שרק בעוד חצי שנה הוא יציג הצעת חוק חדשה לגבי עתיד בנק הדואר, לא ברור מה בדיוק "הסחורה" המוצעת כעת למכירה ע"י המדינה וכיצד ניתן לקדם את הפרטת חברת הדואר ובנק הדואר במועדים שנקבעו, כאשר טרם הוחלט עתיד בנק הדואר?

במסגרת הדיווח, התייחסנו גם להשפעת המלצות "ועדת רוזן" לבחידני רוזןנת ענף הדואר בראשות מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר דני רוזן, (בתמונה משמאל), על תהליך ההפרטה.

כעת נשפוך אור נוסף על "ועדת רוזן", בניסיון לבחון, האם הקמת הוועדה מלכתחילה הייתה פיקציה, שנועדה להקל על חברת הדואר ולהשביח את שוויה ערב ההפרטה.

במילים אחרות: האם המדינה כמאסדרת של ענף הדואר עשתה שימוש ב"וועדת רוזן" כדי לסייע למדינה כבעלים של חברת הדואר?
 
"ועדת רוזן" ותהליך הפרטת חברת הדואר:
"ועדת רוזן" אינה מזכירה אפילו במילה את נושא הפרטת חברת הדואר, דבר הנראה "חשוד" לאור העובדה, שהיא הוקמה ב-2018, מספר חודשים אחרי החלטת ועדת שרים להפרטה, בנוגע להפרטת חברת הדואר.

הדבר "חשוד" גם לאור ההקלות הנרחבות, שמציעה "ועדת רוזן" להעניק לחברת הדואר, דבר האמור להשביח את שוויה ("במקרה" בסמוך להחלטת ההפרטה).

יודגש, שמעבר להקלות לחברת הדואר בתחום התחרות, שיש בהן כדי להשביח את ערך החברה, יש לציין גם את המלצות הוועדה להקלות על החברה בצמצום פריסת יחידות הדואר, ביטול חובת מסירת חבילה בבית הנמען וצמצום פעילות קווי הדואר נע בפריפריה.

לעיתים, הוועדה אף הרשתה לעצמה לחרוג מסמכותה לפי כתב המינוי (שעסק ב"תחום השמור") ולהמליץ על הקלות לחברת הדואר בתחומים רחבים יותר "עקב חשיבות הנושא". כך לדוגמא, בהמלצה לאפשר לחברה לספק שירותים חדשים ללא אישור מראש של משרד התקשורת.

מיותר לציין, כי "במקרה" המלצות "ועדת רוזן" גם מתפרסמות ב-2020, סמוך להחלטה לקדם את תהליך הפרטת חברת הדואר.
כפי שפירטנו בכתבה קודמת, עיקר העניין של המשקיעים הוא בנדל"ן הרב של חברת הדואר ופחות בשירותים, שהיא מספקת.
אי לכך, ההקלות, שממליצה "ועדת רוזן" להעניק לחברה, הן בבחינת "בונוס נחמד" בלבד למשקיעים, למעט ההמלצה לאפשר סגירת יחידות דואר רבות - המלצה המשחררת למכירה נדל"ן נוסף.

מי שכן מעוניינים מאוד באימוץ המלצות "ועדת רוזן" הם הנהלת חברת הדואר ועובדיה. כך, שבין אם הפרטת החברה תצא לפועל ובין אם לאו, הם יזכו לגמישות ניהולית ויתרונות תחרותיים, מול השחקנים האחרים בענף. 

ומעל לכל, מרחפת כמובן השאלה: כיצד המדינה החלה לקדם את תהליך הפרטת חברת הדואר ואף לקבוע אבני דרך ליישומה, כאשר טרם הסתיים השימוע הציבורי על המלצות "ועדת רוזן"?

כפי שחשפנו בדיווח הקודם, תהליך הפרטת חברת הדואר מתקיים בעיצומו של שימוע ציבורי נרחב על המלצות "ועדת רוזן", שהן בעלות השלכות מרחיקות לכת על עתיד ענף הדואר ומכאן על שווי חברת הדואר העומדת למכירה.

העובדה, שתהליך ההפרטה החל מבלי להמתין ש"ועדת רוזן" תסיים את השימוע לגבי המלצותיה הדרמטיות, מעלה תהיות האמנם מדובר בשימוע אמיתי "בלב פתוח ונפש חפצה", או שמא מישהו "תקע את החץ" כבר הרבה קודם ועכשיו רק מציירים את המלצות הוועדה סביבו. גם אם מדובר בוועדה, שהיא פיקציה, מוטב היה למדינה לפחות להקפיד על הנראות הציבורית ולסיים את הליך השימוע, טרם תחילת הליך ההפרטה.

כתב המינוי להקמת "ועדת רוזן": 
"ועדת רוזן" הוקמה ב-2018 ע"י שר התקשורת דאז, איוב קרא, (בתאיוב קראמונה משמאל, שני משמאל, עם צמרת חברת הדואר), ובמסגרת כתב המינוי שלה היא תשמש כוועדה מייעצת לשר לצורך בחינת "שירותי הדואר בתחום השמור".

עד כאן הכל טוב ויפה, שהרי השר רצה ללמוד על ענף הדואר בטרם יקבל החלטות. אולם, שכאשר בודקים את כתב המינוי, מתברר, שאין עיגון חוקי להקמת הוועדה ואין כל הפנייה לסעיף ב"חוק הדואר" המאפשר את הקמתה.

יתרה כך, הדבר מעלה תהיות נוספות, כאשר סמכויות הוועדה, שכאמור, הוקמה ע"י שר התקשורת, עוסקת בנושאים המצויים גם תחת סמכותו של שר האוצר, שנעדר מכתב המינוי של הוועדה.

שתיקתו (הלא אופיינית) של שר האוצר, נוכח הרעיון להקמת וועדת ייעוץ כנ"ל ע"י שר התקשורת בלבד, מעלה תהיות, שמא באוצר "ניחשו" מראש מה תהיינה המלצות הוועדה. העובדה, שהוועדה קמה בסמוך להחלטת ועדת שרים להפרטה (בראשות שר האוצר), להפריט את חברת הדואר, מגבירה את התהיות סביב שתיקת שר האוצר נוכח הקמת הוועדה, כאמור.

מינוי חברי "ועדת רוזן":
מעיון בכתב המנוי של הוועדה "המייעצת" עולה, כי כל חבריה הם עובדי משרד התקשורת (למעט היו"ר, שגם הוא עובד המשרד לשעבר). ממתי אוסף של עובדי משרד הכפופים לשר, צריכים כתב מינוי כדי לייעץ לו? האם אין זה כלול במסגרת תפקידם השוטף? או שמא הכוונה הייתה למנוע ריבוי דעות, תוך כדי ניסיון לשוות לוועדה תדמית של "ועדה ציבורית בלתי תלויה"?

בחינה של ועדות דומות, לרבות "ועדת רייך", שקדמה לוועדה הנוכחית, מעלה, שמדובר הפעם בהרכב חריג ביותר. שכן, ועדות "מייעצות" מעין אלו, שעוסקות בנושאים בעלי השלכות ציבוריות רחבות, אמורות לכלול נציגי ציבור ולכל הפחות נציגי משרדי ממשלה רלוונטיים נוספים, כגון: משרד האוצר או המשפטים.

גם הפעם שר האוצר בחר באופן לא אופייני, לשתוק - נוכח אי הכללת נציגי משרדו בוועדת הייעוץ הנ"ל.
 
מינוי יושב ראש "ועדת רוזן" - דני רוזן
כאמור, היחיד מבין חברי הוועדה "המייעצת", שאינו עובד פעיל במשרד התקשורת, הוא דני רוזן, ששימש בעבר כמנכ"ל המשרד.
עד כאן הכל טוב ויפה, שהרי מינוי של מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר כראש ועדה מייעצת, הוא מינוי ראוי, ויודגש, שמדובר באיש מקצועי ואמין.

אלא שבדיקה מגלה, שדני רוזן התבטא בעבר באופן פומבי ונחרץ בנוגע להסדרה הרצויה של ענף הדואר בארץ.

אי לכך כאשר מחליטים למנות דווקא את דני רוזן כיו"ר ועדה "מייעצת" בנושא ענף הדואר, די ברור מה תהיה התוצאה שתתקבל, לאור עמדותיו הידועות, כאמור.

להלן לדוגמא מקבץ של אמירות, שהשמיע דני רוזן כבר ב-2014, בתגובה להמלצות "ועדת רייך", שעסקה אף היא בהסדרת ענף הדואר:
"התחרות שהתקיימה עד היום לא סייעה לענף הדואר".
"לא ניתן, ואין זה נכון, לפתור את המשבר של חברת הדואר ע"י הרחבת התחרות, פתיחת מרכזי החלוקה וביטול התחום השמור".
"הדו"ח מתעלם מהמשבר הפיננסי בחברת הדואר".
"יש לבטל את ההמלצה אודות צמצום תדירות החלוקה".
"יש לבטל את ההמלצה לאסור על חברת הדואר להקים בית דפוס".
"פתרון המשבר טמון בשינוי אופן ניהול חברת הדואר, בשיפור השירות, בהסרת הפיקוח על המחירים, ובהפחתת כוח אדם במטות ולא בעובדי השטח".

למען הסר ספק, חלק גדול מהעמדות הפומביות הנ"ל, שהשמיע דני רוזן ב-2014, מצאו דרכן להמלצות "ועדת רוזן" ב-2020, ועומדות לשימוע בימים אלה.
 
"ועדת רוזן" והתחרות בענף הדואר:
עם פרסום המלצות "ועדת רוזן", יצאו הצהרות ממשרד התקשורת, לפיהן מדובר בהרחבת "התחרות המלאה" בענף הדואר, דבר שבעצם רחוק מאוד מהמציאות.

מי שקרא את הפיסקה הקודמת לגבי ההתנגדות של דני רוזן (יו"ר ו"עדת רוזן") עוד ב-2014 לתחרות בענף הדואר, לא יופתע ודאי להיווכח, שהתנגדותו זו לתחרות, מצאה את דרכה ב-2020 להמלצות "ועדת רוזן". יודגש שהמלצות הוודעה נמסרו לשר דודי אמסלם בפברואר 2019, אך הוא לא נגע בנייר הזה בכלל. ההחלטות היו של השר יועז הנדל ביוני 2020, אחרי שימוע קצר. כמעט שנה וחצי אחרי שהדו"ח היה מונח על שולחנו של שר התקשורת.

כאמור, מי שבחר בדני רוזן לעמוד בראש הוועדה, בוודאי קרא גם כן את השקפתו לגבי הסדרת ענף הדואר ולא היה "מופתע", שאכן אלו היו המלצת הוועדה.

כך לדוגמא, המליצה "ועדת רוזן":
  • לבטל את חובת חברת הדואר לשלוח דואר כמותי במחיר אחיד בכל הארץ,
  • לבטל את פיקוח התעריפים של שירותי דואר שונים,
  • לבטל את חובת חברת הדואר לאפשר למתחרים להיכנס פיסית למרכזי החלוקה (מדובר בהוראת מינהל, שפרסם לשימוע, בזמנו, עו"ד יגאל לוי, סמנכ"ל בכיר דואר לשעבר במשרד התקשורת, אך טרם אושרה סופית ע"י המדינה. כעת הומלץ לבטלה לחלוטין),
  • לבטל את האיסור על חברת הדואר להפיק את דברי הדואר הכמותיים,
  • לבטל את "איחוד המדוורים" הנוהג, ומתן סמכות לחברת הדואר לקבוע את הגדרת דואר כמותי (מדובר באישור רגולטורי, שנתן עו"ד יגאל לוי, ומאפשר לאחד משלוחי דואר כמותי ממדוורים שונים, למשלוח אחד).
יודגש, שהמלצות הנ"ל הן לגיטימיות ואינן משוללות הגיון מקצועי. אולם, ודאי שלא ניתן לשווק אותן כהרחבת "התחרות המלאה" בענף הדואר, וזאת כשמטרתן היא דווקא לצמצם את התחרות בענף ולחזק את חברת הדואר על חשבון המתחרים. עם השוואת ההמלצות "ועדת רוזן" של 2020 לדברי דני רוזן עוד ב-2014, לא נותר אלא "להעמיד פני מופתעים".

להשלמת התמונה, נכון להזכיר, ש"ועדת רוזן" המליצה לפתוח לתחרות את הדואר היחידני (למעשה, מדובר בהחלטה ישנה, שלא יושמה בפועל), אבל פלח שוק זה לא באמת מעניין את המתחרים. לכן, אין פלא, שבשום מקום בעולם אין תחרות ממשית בתחום הדואר היחידני.
 
"ועדת רוזן" והמלצות "ועדת רייך":
נקודת המוצא של "ועדת רוזן" היא, ש"אין מקום להמשיך לפעול לפי המתווה של ועדת רייך", שחלק מהמלצותיה, שהוגשו עוד ב-2014, טרם יושמו. קישור לתגובות הציבור (ושל דני רוזן) להמלצות "וועדת רייך" עוד ב-2014 - כאן.

עד כאן הכל טוב ויפה, שהרי זכותה של ועדה "מייעצת", שהוקמה ב- 2018 ("ועדת רוזן") לבחון ואף לפסול המלצות של ועדה, שפעלה ב-2014. 

אלא שבחינה של כתב המינוי של הוועדה מעלה, שמלכתחילה, הוועדה כוונה לבטל את המלצות "ועדת רייך", תוך ציון הפערים בין המלצות והנחות "ועדת רייך", לבין המצב בענף בפועל.

גם בחינה של החלטות ועדת שרים להפרטה מיום 5.7.18 ומיום 21.1.20, בנוגע להפרטת חברת הדואר, מעלה ממצא מדהים בעניין זה.

החלטת ועדת השרים משנת 2018 קבעה: "ועדת השרים מטילה על שר התקשורת לפעול לתיקון חקיקה, חקיקת המשנה והרישיון הכללי של חברת הדואר ככל שיידרש, ביו היתר, בהתאם לאישור שר התקשורת ושר האוצר מיום 16.11.14 לעניין אימוץ המלצות ועדת רייך...".

ואילו החלטת ועדת השרים משנת 2020 קבעה: "בסעיף 2.5 להחלטה, המילים: "בהתאם לאישור שר התקשורת ושר האוצר מיום 16.11.14 לעניין אימוץ המלצות "ועדת רייך" יימחקו".

דהיינו: הממשלה מחליטה (ללא הנמקה) בינואר 2020 לבטל את ההנחיה לשר התקשורת לפעול ליישום של המלצות "ועדת רייך" באמצעות חקיקה, ואילו "ועדת רוזן" מנהלת עדיין בימים אלה (אוגוסט 2020) שימוע, בין היתר, לגבי המלצתם לבטל את המלצות "ועדת רייך". יתכן שגם בעניין זה מישהו "תקע את החץ" כבר הרבה קודם ועכשיו רק מציירים את המלצות הוועדה סביבו.
 
תהליך השימוע לגבי המלצות "ועדת רוזן":
מעבר לכך, שכאמור, תהליך הפרטת חברת הדואר יצא לדרך מבלי להמתין להשלמת השימוע לגבי המלצות "ועדת רוזן", הופתעו בעלי העניין בענף הדואר לקבל במהלך השימוע את ההודעה הבאה: "לאור אפשרות הקדמת לוחות הזמנים הממשלתיים לאישור תקציב המדינה, מקוצר המועד להגשת התייחסויות לדו"ח הוועדה והמלצותיה, עד ליום רביעי, ט' תמוז תש"ף, 1 ביולי 2020, בשעה 13:00".

צמצום המועד למתן התייחסות לשימוע תוך כדי השימוע עצמו, הוא דבר חריג ועורר חששות בקרב המעורבים, בעיקר כאשר מדובר בהמלצות מרחיקות לכת, המשנות המלצות של ועדה ציבורית, שפעלה לפני הוועדה הנוכחית.

כמובן, שהמתחרים של חברת הדואר, שרואים עצמם נפגעים מהמלצות "ועדת רוזן", היו הראשונים "להניף דגל אדום" מעל ההחלטה הנ"ל ואף פנו לבג"צ בנושא, שדחה את עתירתם כעתירה מוקדמת, אך הותיר את דלתו פתוחה בפניהם אם וכאשר: יושלם השימוע, ההמלצות תאומצנה ויתבצעו תיקוני החקיקה הנדרשים ליישום.

העותרות ("מסר" ו"דפוס בארי") הביעו חשש, שלא תינתן להן בהמשך הדרך, הזדמנות אמיתית להשמיע התנגדותן, מאחר שהמדינה תעביר הכל "בחבילה אחת" ב"חוק ההסדרים". אולם, בית המשפט לא השתכנע וקבע: "טענת העותרות, שלפיה החלטת שר התקשורת בנוגע לדו"ח "תיבלע" בחקיקת חוק ההסדרים, היא בשלב זה ספקולטיבית בלבד".

לסיכום, השאלות הפתוחות בנוגע לעתיד בנק הדואר, להמלצות "ועדת רוזן" ולמיפוי נכסי הנדל"ן של חברת הדואר, מעלות תהיות קשות בנוגע לעיתוי הפרטת החברה. כאשר מוסיפים לכך את המשבר הכלכלי העולמי בעידן "מגפת הקורונה" וההפסדים הכבדים כתוצאה ממנה לחברת הדואר (עליהם דיווחנו ביום 27.8.20), ספק אם ניתן וראוי לקדם את הפרטת חברת הדואר בלוחות הזמנים שנקבעו.

נמשיך לעקוב אחר תהליך הפרטת חברת הדואר ולעדכן.

POST FREE INKED
עדכון 21.10.20: משרד התקשורת פרסם כאן (כותרת בלבד): "שר התקשורת קיבל את המלצות ועדת רוזן והורה לדואר ישראל להגיש תכנית לשיפור השירות לאזרח תוך 40 יום".  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024 

21.8.24 - רוח אחרת - כנס חירות ישראלי

2.12.24 - Telco 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים