Telecom News - תביעת גמלאי מש' התקשורת: המשרד העביר מיליוני ₪ לחב' הדואר בלי הסכם

תביעת גמלאי מש' התקשורת: המשרד העביר מיליוני ₪ לחב' הדואר בלי הסכם

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> תביעת גמלאי מש' התקשורת: המשרד העביר מיליוני ₪ לחב' הדואר בלי הסכם
תביעת גמלאי משרד התקשורת: המשרד העביר במשך שנים מיליוני ₪ לחברת הדואר מבלי שנחתם הסכם
מאת: מערכת Telecom News, 10.12.20, 07:30חיים גרוןיגאל לוי תמונה פרטית

חשיפה: כתב ההגנה של משרד התקשורת ותשובת הגמלאים, שמובאים בכתבה, חושפים, שהפרשה, שהחלה כתביעה מתחום יחסי העבודה לגבי היקף אחריות המשרד לטיפול בגמלאים, הופכת לפרשה חמורה, שכוללת חשדות לאי סדרים כספיים חמורים והעברת מיליוני ₪ מתקציב משרד התקשורת לחברת הדואר ללא פיקוח וללא הסכם.
עדכונים בסוף הכתבה


כזכור, גמלאי משרד התקשורת הגישו לבית הדין לעבודה תביעה נגד משרד התקשורת, נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר, בדרישה, שהמשרד יטפל בגמלאיו בהתאם להוראות תקנון שירות המדינה (התקשי"ר) ולא "יזרוק" אותם לעמותת גמלאי הדואר.

מדובר בתביעה שהוגשה ע"י עו"ד יגאל לוי (בתמונה למעלה בצד ימין) ועו"ד חיים גרון (בתמונה למעלה בצד שמאל), בעצמם סמנכ"לים בכירים לשעבר במשרד התקשורת, בשם נציגות ע"י הגמלאים: זאב קידר, מירה דאיבוג וישראל (איזי) אלמוג.
במסגרת כתב התביעה צירפו הגמלאים ראיות המצביעות על מעשים חמורים, שביצע כלפיהם המשרד.

כך, לדוגמא, נחשף פרוטוקול דיון פנימי במשרד התקשורת מ-2008, שבו ביקשה תמי לשם, (בתמונה למטה), מוועדת הרכישות המשרדית להתקשר ללא מכרז עם עמותת גמלאי הדואר - לצורך טיפול בגמלאי המשרד. הפרוטוקול רצוף הטעיות של ועדת הרכישות, שפורטו בהרחבה בעבר.תמי לשם

לדוגמא, טענתה (והבטחתה) של תמי לשם לוועדה, שתקנון העמותה ישונה כך, שיכלול גם נציגים מהמשרד בוועד העמותה - כעת בכתב ההגנה של משרד התקשורת, היא מודה, שתקנון העמותה לא שונה כמובטח.

בנוסף נחשף, שנציבות שירות המדינה ומשרד האוצר נשענים על מידע שגוי, שקיבלו מתמי לשם ב-2012, שכלל טענה שקרית לפיה, כביכול, כל גמלאי המשרד מטופלים ע"י עמותת גמלאי הדואר ללא תשלום נוסף מצד הגמלאים, ורק גמלאי המבקש שירותים נוספים, יכול מרצונו לשלם דמי חבר לעמותה ולקבלם.

כעת מודה המשרד, שהמידע, שהועבר לנציבות ולמשרד האוצר היה לא נכון, כשבפועל גמלאי, שאינו משלם דמי חבר לעמותת גמלאי הדואר, לא מקבל שום שירות מעמותת גמלאי הדואר, למרות שמשרד התקשורת מעביר תשלום עבורו.

פרוטוקול נוסף, שנחשף, הוא של דיון פנימי במשרד מ-2016 בהשתתפות תמי לשם וחשבת המשרד דאז יפעת ענבר, שטענה בו באופן נחרץ, שהטיפול בגמלאי המשרד אינו תקין (בלשון המעטה), לרבות בכל הקשור לכספים, שמשרד התקשורת מעביר עבור (אי) טיפול זה.

לאחרונה, הגיש המשרד את כתב ההגנה ואילו הגמלאים הגישו את תשובתם לכתב ההגנה.

מעיון בחומר מתחזק החשד, שתביעת גמלאי משרד התקשורת, שהחלה כתביעה מתחום יחסי העבודה לגבי היקף אחריות משרד התקשורת כלפי גמלאי המשרד בהתאם לתקשי"ר, הופכת לפרשה חמורה אף יותר, שכוללת חשדות לאי סדרים כספיים חמורים והעברת מיליוני ₪ מתקציב משרד התקשורת לחברת הדואר - ללא בקרה ופיקוח.

כדי להבין את הפרשה יש לחזור מעל 30 שנים לאחור, ל-1987 בה הופרדה רשות הדואר ממשרד התקשורת, דבר שיצר צורך להסדיר את הטיפול והתקצוב של קבוצת גמלאים, שעבדו ב"שירותי הדואר" כשאלה עוד היו תחת משרד התקשורת. באותה עת, נוצר הצורך להסדיר גם את עניין הגמלאים, שעבדו ב"שירותי הבזק" שהופרדו גם הם ממשרד התקשורת ועברו לחברת הבזק, עוד ב-1984.

הוראות התקשי"ר רואות בגמלאים חלק בלתי נפרד מהמשרד ומחייבות אותו להעניק לגמלאים שירותי רווחה ולשמור עימם על קשר. כך, נוהגים כל משרדי הממשלה כלפי הגמלאים.

יחד עם זאת, בהתאם להסדר "הייחודי" במשרד התקשורת, הועברו גמלאי המשרד "ההיסטורי" לטיפול עמותת גמלאי הדואר, כאשר המשרד מעביר מזה מעל 3 עשורים לעמותה תקציב עתק עבור אלפי הגמלאים הנ"ל. בנוסף, מתברר, שמשרד התקשורת מעביר לחברת הדואר מימון עבור 4 חצאי משרות עובדים לצורך הטיפול בגמלאים הנ"ל.

במסגרת תביעת גמלאי המשרד נחשף לאחרונה, שמיליוני השקלים הנ"ל, שעברו במהלך השנים ממשרד התקשורת לחברת הדואר ולעמותת גמלאי הדואר, הועברו, שלא כדין ואף ללא הסכם המסדיר את העברת הכספים והשימוש בהם. נחשף, שההסכם בין המשרד לעמותה נחתם רק ב-2011, דהיינו: 24 שנים לאחר הפרשת רשות הדואר ממשרד התקשורת. מסמך זה הוסתר היטב עד היום, גם מהגמלאים. 

במסגרת כתב ההגנה של משרד התקשורת נחשף גם, שרק ב-2007 (20 שנה לאחר הפרדת רשות הדואר מהמשרד), פנתה חשבת המשרד, דאז, יעל אליאב, לרשות הדואר בניסיון לברר את הבסיס להתקשרות בין המשרד לרשות ונמסר לה מסמנכ"ל ארמ"ש של הרשות: "לא נמצא מסמך רשמי לגבי הסכם הקיים בין העמותה למשרד התקשורת".

מכאן, במשך עשרות שנים משרד התקשורת העביר מיליוני ₪ לחברת הדואר ולעמותת גמלאי הדואר, ללא הסכם וללא כל פיקוח, הן על הכספים והן על הטיפול בגמלאים. רק ב-2011 נחתם הסכם בין המשרד לעמותת גמלאי הדואר.

בהיעדר כל הסכם בין המשרד לרשות הדואר מ"זמן אמת", שבו נפרדה רשות הדואר מהמשרד (1987), צירף המשרד לכתב ההגנה, מסמכים ישנים, שדווקא מוכיחים את טענות הגמלאים: הכוונה המקורית לא הייתה לנתק את גמלאי משרד התקשורת מהמשרד ולעשות "חיים קלים" לכמה גורמים אינטרסנטיים באגף מינהל ומשאבי אנוש, אלא לטפל רק ב"גמלאי משרד התקשורת עד הקמת בזק ב-1984 והקמת רשות הדואר ב-1987".

הגמלאים ציינו בתשובתם, בין היתר, ששופט בית המשפט העליון עוזי פוגלמן, יו"ר "ועדת הבחירות המרכזית לכנסת", שבה עובדות כעת תמי לשם ויעל אליאב, הודיע באמצעות דובר הוועדה, ש"נמסר לנו שגב' לשם וגב' אליאב לא מצהירות בתיק מטעם המדינה, ואף לא צפויות לעשות כן בעתיד". מעבר לכך, שהעובדה, שהמשרד "מעלים" 2 עדות מרכזיות היא חמורה, הודיעו הגמלאים, שהם מתכוונים לזמן את השתיים לעדות.

יתרה מכך נחשף, שחרף העובדה, שרשות הדואר נפרדה, כאמור, ממשרד התקשורת לפני יותר מ-30 שנה, משרד התקשורת מעביר לחברת הדואר תקציבים, כאילו מדובר ב"כאלף" גמלאים. זאת, למרות שמדובר בהיקף בלתי סביר לחלוטין. שכן, בחישוב פשוט עולה, ש"הצעירים" מבין הגמלאים, שפרשו ב-1987 (ורבים כמובן פרשו קודם לכן), אמורים להיות היום בני מאה! מה שכונה באתר זה בעבר כ"תחיית המתים".

משרד התקשורת אינו יודע להסביר בכתב ההגנה את פשר העניין ומפנה את האצבע לכיוון "מינהלת הגמלאות במשרד האוצר" האחראית על הנתון הנ"ל של היקף הגמלאים. יש לציין בעניין זה, שגם רשות התאגידים, שערכה השנה חקירת עומק בעמותת גמלאי הדואר, מפנה את האצבע לכיוון "מינהלת הגמלאות", וכן חשפה הרשות, שהעמותה כוללת ברשימות חבריה, גמלאים, שהלכו לעולמם. מעניין מה יש לנציבות ולמשרד האוצר להגיד בנושא. נכון לעכשיו הם שותקים.

עוד נחשף לאחרונה במסגרת התביעה, שמנהלים גמלאי משרד התקשורת נגד המשרד, שבמשך עשרות שנים העביר המשרד לעמותת גמלאי הדואר מימון גם עבור גמלאים, שאינם חברים כלל בעמותה ואינם מקבלים ממנה כל שירות.

כפי שנחשף בעבר באתר זה, ובכתב התביעה של הגמלאים, משרד התקשורת העביר, ב-2012 מידע שגוי לנציבות שירות המדינה, לפיו כביכול כל גמלאי משרד התקשורת מטופלים ע"י עמותת גמלאי הדואר, על בסיס התקציב, שהמשרד מעביר לעמותה. זאת, כאשר בפועל גמלאי, שאינו משלם דמי חבר לעמותה, אינו מקבל כל טיפול.

יתרה מכך, מפרוטוקול דיון של הישיבה הפנימית הנ"ל, שנערכה במשרד התקשורת ב-2016 עולה, שחשבת המשרד דאז, יפעת ענבר, ביקרה בחריפות את ההסדר בין המשרד לעמותה, לרבות היעדר הנתונים מהעמותה לגבי הגמלאים המתוקצבים ע"י המדינה, בדגש על אלה, שאינם חברים בעמותה ולכן אינם מקבלים כל טיפול למרות שהמדינה מעבירה תשלום עבורם.

תשובת משרד התקשורת לעניין הטעיית הנציבות ב-2012 כנ"ל, היא מקוממת במיוחד. לטענת המשרד, הסמנכ"לית למינהל ומשאבי אנוש, דאז, תמי לשם, לא ידעה בזמנו כאשר עדכנה את הנציבות, את העובדות הנכונות. ויודגש, שמדובר ב-25 שנה לאחר הפרדת רשות הדואר מהמשרד. גם מכאן ניתן ללמוד על הזלזול הבוטה של המשרד בגמלאים.

מכל מקום, לאור כשלים בפעילות עמותת גמלאי הדואר, שללה המדינה מעמותת גמלאי הדואר החל מ-2016 את "אישור ניהול תקין" ולכן מאז נאסר על משרד התקשורת להעביר כספים לעמותה. כך, יוצא שבשנים האחרונות, משרד התקשורת אינו מעביר תשלום לעמותת גמלאי הדואר ומנגד אינו מטפל בהם בעצמו.

אגב, משרד התקשורת טוען בכתב ההגנה, שחדל להעביר כספים לעמותה החל מ-2016, מאחר שזו לא נענית לדרישת המשרד לקבלת נתונים לגבי הגמלאים (הוכחה נוספת, שלמשרד אין מושג מה קורה עם הגמלאים).

מכאן, שבשנים האחרונות משרד התקשורת, גם לא מעביר לדואר תשלום עבור הטיפול בגמלאי המשרד, וגם לא מטפל בהם בעצמו.
נקודה חמורה נוספת, שנחשפה במסגרת התביעה (ונחשפה גם באתר זה) היא, שבעת שניהלו הגמלאים את המשא ומתן להסדרת הטיפול בהם עם הסמנכ"לית למינהל ומשאבי אנוש, אביבית מסבנד, (בתמונה משמאל), הייתה זו מואביבית מסבנדעמדת, במקביל לתפקיד דירקטורית ב...חברת הדואר. הגמלאים טוענים לעניין זה, שמדובר בחשש לניגוד עניינים חמור.

המשרד מאשר בכתב ההגנה את החשיפה הנ"ל: "מועמדותה של גב' מסבנד לכהונה כדירקטורית מטעם המדינה בחברת הדואר הוצגה ב-2018 והיא אינה רלוונטית לעת הנוכחית".

הגמלאים טענו בתשובתם, שעצם המועמדות של אביבית מסבנד לתפקיד דירקטורית בחברת הדואר בזמן שהיא מנהלת עימם משא ומתן, מעמיד אותה בחשש לניגוד עניינים חמור, ולכן הסרת מועמדותה כעת עם חשיפת הפרשה, אינה מרפאת את הפגם. 

מהלך מכוער במיוחד של משרד התקשורת נגד גמלאי המשרד נחשף במסגרת כתב ההגנה בכך, שהמשרד ביקש בית הדין לעבודה, לסלק על הסף את התביעה בטענת "התיישנות", דהיינו: לאור חלוף השנים, הגמלאים "מושתקים מלטעון לזכאותם לקבלת שירותי רווחה דרך המשרד ולא דרך העמותה".

הגמלאים תוקפים בתשובתם בחריפות את טענת "ההתיישנות" של המשרד, שלטענתם נקט ועדיין נוקט סחבת בטיפול בהם וכעת "יצא המרצע מהשק", כי מדובר במדיניות מכוונת, שנועדה למנוע מהם לדרוש את זכויותיהם. גם באתר זה ניתן למצוא כתבות רבות בנושא הזנחת גמלאי משרד התקשורת לאורך שנים.

באופן תמוה, במקביל לטענת "ההתיישנות" טען המשרד טענה סותרת, לפיה יש כביכול, לסלק על הסף את התביעה בטענה, שמדובר ב"תביעה מוקדמת" ויש לאפשר תחילה לצדדים להשלים את המו"מ להסדרת הנושא.

מהלך מכוער נוסף של משרד התקשורת נגד הגמלאים, שנחשף בכתב ההגנה, הוא הטענה, שבמהלך הקורונה (לאחר הגשת כתב התביעה), ניהלה מנהלת משאבי אנוש של המשרד שיחות "דאגה" עם גמלאים, ש"במקרה" מסרו לה, שהם מעדיפים, שהדואר יטפל בהם ולא המשרד.

מעבר לכך, שמדובר במהלך ציני של משרד התקשורת, שבמסווה של "דאגה פתאומית" לגמלאים (שלא עניינו את המשרד עשרות שנים), מנסה להכשיל אותם ולאסוף חומר נגדם לצורך שיפור עמדות בהכנת כתב ההגנה שלו, חשפו הגמלאים בתשובתם, שמנהלת משאבי האנוש, שלכאורה ניהלה את השיחות הנ"ל עם הגמלאים, נמצאת אף היא בחשש לניגוד עניינים חמור. שכן, בעלה עובד בחברת הדואר והדבר מקנה הטבה כספית משמעותית לשני בני זוג - החברים בעמותת גמלאי הדואר.

מסתבר, שאין גבול לצעדים, שמשרד התקשורת מוכן לנקוט, כדי להילחם בגמלאי המשרד ולהמשיך את ניתוקם ממנו.

ולאן נעלמו שר התקשורת, יועז הנדל, ומנכ"לית המשרד לירן אבישר בן-חורין? הם עסוקים, כנראה, בהבטחת עתידם הפוליטי. טיפול בגמלאי המשרד "זה לחלשים".

הדיון בבית הדין לעבודה נקבע לפברואר 2021 ויש לקוות, שאז ייחשף גודל המחדלים של טיפול משרד התקשורת בגמלאיו, והעברת הכספים ממשרד התקשורת לחברת הדואר ללא כל בקרה ופיקוח ואף במשך עשרות שנים ללא הסכם כלל בין הצדדים. יש לקוות, שחשיפת המחדלים תהיה הצעד הראשון לתיקון העוול המתמשך כלפי גמלאי משרד התקשורת.

מסמך כתב ההגנה מטעם המדינה (ממשרד התקשורת) לבית הדין לעבודה - כאן

מסמך תשובת גמלאי משרד התקשורת לכתב ההגנה של משרד התקשורת לבית הדין לעבודה - כאן.

נספח א'
14 החשיפות הקודמות של שערוריית הגמלאים, חשיפות הנוגעות רק לתקופה של כהונת השר יועז הנדל, (בתמונה למטההשר יועז הנדל), כשר התקשורת:
COURT FREE
עדכון 11.12.20:
א. ריאיון רדיופוני מדהים של אבי וייס (כ-11 דקות), עם המראיין אלי ציפורי מ"גלי ישראל". כולל חשיפות חדשות ובלעדיות אודות השר יועז הנדל, שנחשפו בימים האחרונים, בתחומים הגובלים בפלילים והתנהלות אנושית מחפירה ובלתי מתקבלת על הדעת. בתחילת הריאיון יש התייחסות לנושא הטיפול המזעזע של השר יועז הנדל בסוגיית גמלאי המשרד שבראשו הוא עומד. ההקלטה מצויה בלינק כאן: https://bit.ly/PoliceYoazHendel.

עדכון 18.12.20: ביום 13.12.20 שלחתי את השאלות הבאות לרשות התאגידים במשרד המשפטים, למוקד רשם העמותות (חלק מרשות התאגידים), בזו הלשון:
"הנדון: הנדון: מה קורה עם הבדיקה בנוגע לעמותת גמלאי הדואר?
שלום רב,
1. ב-8.10.20 פרסמתי כאן מאמר תחת הכותרת: " חקירת רשות התאגידים בעמותת גמלאי הדואר לשם נזרקו גמלאי מש' התקשורת".
2. הדו"ח (כאן) של רשות התאגידים "ממצאי ביקורת עומק" הופק סופית באוגוסט 2020.
3. אודה לעדכון מה נעשה מאז אוגוסט 2020, כדי לטפל בסדרת הכשלים הענקית, שנחשפה בדו"ח.
4. האם לאור הממצאים שנחשפו על ידכם, לא מן הדין שרשות התאגידים תפנה לבית המשפט המחוזי בי-ם כדי להוציא "צו סגירה" לעמותה הזו?"

התקבלה תגובה די מהר (ב-16.12.20) בזו הלשון:
"שלום רב,
פנייתך הועברה לחטיבה המטפלת.
המשך יום טוב.
בברכה, 
לירון
נציגת שירות לקוחות |רשם העמותות ורשם המשכונות|משרד המשפטים".

ככל שתתקבל תשובה משלימה מרשם העמותות \ רשות התאגידים במשרד המשפטים, נעדכן בהתאם. 

עדכון 20.12.20: להלן תגובת רשות התאגידים:
"לאחר שיצא דוח ביקורת העומק הסופי, העמותה המציאה התייחסות לרשם, שיש בה כדי להעיד על תיקון חלק מהליקויים. 
הרשם ממשיך לעקוב אחר השלמת תיקון כלל הליקויים, וככל שאלו לא יתוקנו – יעשה הרשם שימוש בסמכויות המוקנות לו בדין."  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
 

23.5.24 - Google Cloud Summit 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים