Telecom News - חשיפה: עוד פיברוק חתימה על המלצות "ועדת רוזן" להסדרת ענף הדואר

חשיפה: עוד פיברוק חתימה על המלצות "ועדת רוזן" להסדרת ענף הדואר

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> חשיפה: עוד פיברוק חתימה על המלצות "ועדת רוזן" להסדרת ענף הדואר
חשיפה: עוד פיברוק חתימה על המלצות "ועדת רוזן" להסדרת ענף הדואר
מאת: מערכת Telecom News, 24.2.21, 15:56ד"ר עופר רז דרור

עובד משרד התקשורת לשעבר, שמעולם לא מונה כחבר "ועדת רוזן", או כ"ממלא מקום חבר", השתתף בחלק מהדיונים, עזב את עבודתו במשרד טרם סיום עבודת הוועדה, אך "חזר" כדי לחתום על ההמלצות כ"יועץ כלכלי". יש לבטל את דו"ח "ועדת רוזן", שהוא פיברוק אחד ענק, עם חתימות, שלא מתאימות בכלל לכתב המינוי של חברי הוועדה.
עדכונים בסוף הכתבה. 

 
כפי שחשפנו ב-10.2.21 - כאן, סמנכ"ל הכלכלה, ד"ר עופר רז-דרור, (בתמונה משמאל), לא השתתף באף לא דיון של "ועדת רוזן" ושלח במקומו את רן אורנבך, שלא מונה כחבר וועדה.

דהיינו: ד"ר עופר רז-דרור, שקיבל משר התקשורת מינוי אישי כחבר ב"ועדת רוזן", החליט על דעת עצמו, שלא לקחת חלק בדיוני הוועדה, ושלח את אחד העובדים הכפופים לו באותה עת, במקומו, כשהוא מגדיר אותו ללא כל סמכות, כ"ממלא מקום חבר".

זה לא מנע מד"ר רז-דרור לחתום על המלצות "ועדת רוזן" ב-16.9.20, למרות שלא השתתף אפילו במפגש אחד של הוועדה, ומרן אורנבך, שכאמור, השתתף בדיוני הוועדה כ"ממלא מקום חבר" (מבלי שקיבל מינוי לכך), לחתום אף הוא על המלצות הוועדה. 

כפי שדיווחנו בעבר, נפלו פגמים רבים בהמלצות "ועדת רוזן" להסדרת ענף הדואר בארץ, הן מבחינת הרכב הוועדה, הכולל כחברים רק עובדים של משרד התקשורת, הן מבחינת עיתוי קבלתן ערב שלב ראשון בהפרטת חברת הדואר והן מבחינת תוכנן המוצג כהגברת התחרות בענף הדואר בעוד שבפועל מדובר בהטבות אדירות לחברת הדואר על חשבון המתחרים בענף הדואר.

בעלי היתרים לחלוקת דואר וכן בתי דפוס, שראו עצמם נפגעים מהמלצות "ועדת רוזן", שכאמור, נטו באופן מובהק לטובת חברת דואר ישראל על חשבון התחרות, מיהרו להגיב נגד אופן עבודת "ועדת רוזן" והמלצותיה.

כך לדוגמא שלומי עייני, מנכ"ל חברת "אייר מייל אקספרס", שהיא בעלת היתר ממשרד התקשורת למשלוח דואר לחו"ל, העביר התייחסות מפורטת לוועדה, שכללה דוגמאות רבות מהארץ ומהעולם, ובין היתר טען: "ביטול פיקוח על מחירי דואר בינלאומי יחידני וכמותי רגיל תהיה 'מכת מוות לתחרות'. דואר ישראל עלולים לגבות מחירים לא כלכליים 'טורפניים' מהיותם מונופול, וביצוע סיבסוד 'צולב' עם שירותי דואר אחרים. דואר בינלאומי כמותי זו ליבת העבודה של חברתנו, מחירים אלא ללא פיקוח תביא לסגירת חברתנו".יגאל לוי תמונה פרטית

עו"ד יגאל לוי, (בתמונה משמאל), לשעבר סמנכ"ל בכיר דואר במשרד התקשורת, אף העלה תמיהה כיצד מקדם המשרד את הפרטת חברת דואר ישראל, טרם הושלמה העבודה על המלצות "ועדת רוזן", שתשפיעה מאוד על שווי החברה.

לאור האמור לעיל, קשה להמעיט בחשיבות המלצות "ועדת רוזן" על ענף הדואר, על העוסקים בענף וכמובן על הציבור הרחב.

מכאן גם נובעת החשיבות העצומה לאופן, שבו פעלה הוועדה וכיצד התקבלו החלטותיה מרחיקות הלכת.

ונזכיר, שמלכתחילה, למעט יו"ר הוועדה, דניאל רוזן, (בתמונה למטה משמאל), ששימש בעבר כמנכ"ל משרד התקשורת, כל יתר חברי הוועדה הם עובדי המשרד (דבר תמוה כשלעצמו): אורן לביאן מנהל מינהל הדואר, ד"ר עופר רז דרור, סמנכ"ל בכיר מינהל וכלכלה, עו"ד ברוריה מנדלסון סגנית היועצת המשפטית וענבל מעיין יועצת בכירה למנהל הכללי.דניאל רוזן

החשיפה הנ"ל  שלנו, שלפיה חבר הוועדה ד"ר עופר רז דרור החליט על דעת עצמו, שלא לקחת חלק בדיוני הוועדה, ושלח את אחד העובדים הכפופים לו באותה עת (רן אורנבך), במקומו, כשהוא מגדיר אותו ללא כל סמכות, כ"ממלא מקום חבר", לצד חשיפות נוספות, כגון המחלוקת בוועדה לגבי ההמלצה להפלות בין אזורים שונים והעובדה, שבישיבה האחרונה, שקיימה "ועדת רוזן" ב- 12.2.19, נכתב במפורש, שההמלצה להסרת פיקוח מתעריפי דואר בינלאומי כמותי, נעשתה "ללא בחינה של הנושא, ללא מידע על השוק" - מטילות צל כבד על המלצות "ועדת רוזן".

כעת אנו חושפים, כי אם לא די בכך, שרן אורנבך לא קיבל מינוי ל"ועדת רוזן" וממילא לא יכול היה להחליף את סמנכ"ל כלכלה בדיונים, או לחתום על המלצות הוועדה, מתברר, שבעת השלמת עבודת הוועדה והחתימה על ההמלצות ב-16.9.20, הוא כבר לא היה עובד המשרד ובכל זאת חתם על המלצות הוועדה, ותוארו שונה באופן פלאי בחתימתו ל"יועץ כלכלי".

מלו"ז מנכ"לית משרד התקשורת לירן אבישר בן-חורין  עולה, שב-12.8.20 (מעל חודש לפני החתימה על המלצות הוועדה!), נערכה במשרד מסיבת פרידה מרן אורנבך.
 
פרידה מרן אורנבך

מאחר שבד"כ מסיבת פרידה מעובד מתקיימת לאחר סיום עבודתו, יש להניח, שרן אורנבך סיים את עבודתו במשרד התקשורת אף לפני 12.8.20 - הרבה לפני מועד סיום עבודת "ועדת רוזן" והחתימה על המלצותיה.

דהיינו:
סמנכ"ל כלכלה במשרד התקשורת, ד"ר עופר רז-דרור, שמונה כחבר "ועדת רוזן" אך לא השתתף באף ישיבה של הוועדה, חתום על המלצות הוועדה כחבר.

עובד משרד התקשורת לשעבר, רן אורנבך, שמעולם לא מונה כחבר "ועדת רוזן" או כ"ממלא מקום חבר", השתתף בחלק מדיוני הוועדה, עזב את עבודתו במשרד טרם סיום עבודת הוועדה, אך "חזר" כדי לחתום על ההמלצות כ"יועץ כלכלי".


האם לא מן הדין, ששר התקשורת יבטל בדחיפות את הדו"ח הזה, שכעת עולה, שהוא פיברוק אחד ענק, עם חתימות שלא מתאימות בכלל (בלשון המעטה) לכתב המינוי של חברי הוועדה?

לאור האמור לעיל פניתי בדחיפות להנהלת משרד התקשורת ב-17.2.21, אך לא התקבלה תשובה ודי ברור למה:

"שלום רב,
1. לאחרונה נחשף - כאן, שסמנכ"ל הכלכלה (ד"ר עופר רז-דרור) לא השתתף באף לא דיון אחד של "ועדת רוזן" ושלח במקומו את רן אורנבך, שלא מונה כחבר וועדה.
2. דהיינו: ד"ר עופר רז-דרור, שקיבל משר התקשורת מינוי אישי כחבר ב"ועדת רוזן", החליט על דעת עצמו, שלא לקחת חלק בדיוני הוועדה, ושלח את אחד העובדים הכפופים לו באותה עת, במקומו, כשהוא מגדיר אותו ללא כל סמכות, כ"ממלא מקום חבר".
2. זה לא מנע מסמנכ"ל כלכלה ד"ר עופר רז-דרור לחתום על המלצות הוועדה ב-16.9.20, למרות שלא היה אפילו לא במפגש אחד של הוועדה, אך גם רן אורנבך חתם על ההמלצות.
3. כלומר: רן אורנבך, שכאמור בכתבה השתתף בדיוני "ועדת רוזן" כ"ממלא מקום חבר", חתום אף הוא על המלצות הוועדה, אלא שתוארו שונה באופן פלאי בחתימתו ל"יועץ כלכלי".
4. אלא שמלו"ז המנכ"לית המצ"ב, עולה, שב-12.8.20 (מעל חודש לפני החתימה על המלצות הוועדה!), נערכה במשרד התקשורת מסיבת פרידה מרן אורנבך, מסיבה, שנערכה בראשות המנכ"לית.
5. לכן עולה, אם לא די בכך, שרן אורנבך לא קיבל מינוי לוועדה וממילא לא יכול היה להחליף את סמנכ"ל כלכלה, כעת מתברר, שבעת השלמת עבודת הוועדה והחתימה על ההמלצות, הוא כבר לא היה עובד המשרד ובכל זאת חתם על המסמך (אולי בתור "אזרח מתנדב"...).
6. האם לא מן הדין, ששר התקשורת יבטל בדחיפות את הדו"ח הזה, שכעת עולה, שהוא פיברוק אחד ענק, עם חתימות שלא מתאימות בכלל (בלשון המעטה) לכתב המינוי של חברי הוועדה?
7. ממתין לתגובתך לאור החשיפה הזו.
בברכה
אבי וייס".

נספח א':
רשימת כתבות קודמות
 בנוגע לתהליך הפרטת חברת הדואר וליישום מסקנות "ועדת רוזן":   נספח ב':
ביום 17.2.21 נשלחו השאלות הבאות לשר התקשורת בני גנץ ולצמרת משרד התקשורת:
"הנדון: חתימות מפוברקות על דוח "ועדת רוזן".
שלום רב,
1. לאחרונה נחשף באתר Telecom News (כאן) שסמנכ"ל הכלכלה (ד"ר עופר רז-דרור) לא השתתף באף לא דיון אחד של "וועדת רוזן" ושלח במקומו את רן אורנבך, שלא מונה כחבר וועדה.

2. דהיינו: ד"ר עופר רז דרור, שקיבל משר התקשורת מינוי אישי כחבר ב"ועדת רוזן", החליט על דעת עצמו, שלא לקחת חלק בדיוני הוועדה, ושלח את אחד העובדים הכפופים לו באותה עת, במקומו, כשהוא מגדיר אותו ללא כל סמכות, כ"ממלא מקום חבר".

3. זה לא מנע מסמנכ"ל כלכלה ד"ר עופר רז-דרור לחתום על המלצות הוועדה ביום 16.9.20, למרות שלא היה אפילו לא במפגש אחד של הוועדה, אך גם רן אורנבך חתם על ההמלצות.

4. כלומר: רן אורנבך, שכאמור בכתבה השתתף בדיוני "ועדת רוזן" כ"ממלא מקום חבר", חתום אף הוא על המלצות הוועדה, אלא שתוארו שונה באופן פלאי בחתימתו ל"יועץ כלכלי".

5. אלא שמלו"ז המנכ"לית המצ"ב, עולה כי ביום 12.8.20 (מעל חודש לפני החתימה על המלצות הוועדה!), נערכה במשרד התקשורת מסיבת פרידה מרן אורנבך, מסיבה שנערכה בראשות המנכ"לית.

6. לכן עולה, אם לא די בכך, שרן אורנבך לא קיבל מינוי לוועדה וממילא לא יכול היה להחליף את סמנכ"ל כלכלה, כעת מתברר שבעת השלמת עבודת הוועדה והחתימה על ההמלצות, הוא כבר לא היה עובד המשרד ובכל זאת חתם על המסמך (אולי בתור "אזרח מתנדב"...).

7. האם לא מן הדין ששר התקשורת יבטל בדחיפות את הדו"ח הזה, שכעת עולה שהוא פברוק אחד ענק, עם חתימות שלא מתאימות בכלל (בלשון המעטה) לכתב המינוי של חברי הוועדה?

8. ממתין לתגובתך לאור החשיפה הזו.

תגובה טרם קיבלתי. ככל שאקבל תגובה, אעדכן בהתאם.
לא להיות במתח, תגובה לא אקבל. די ברור למה. איש מהם לא רוצה להודות בפברוק מסמך ממשלתי רשמי... 

בהערת אגב נוסיף שיש שם נוסף פיקטיבי בין החתומים על "דוח רוזן", זו ענבל מעין (מי זו? זה מפורט כאן בחלק האמצעי של הכתבה). כיום ראש המטה של המנכ"לית. היא הגיעה לתפקיד עם אפס ידע, השכלה, או ניסיון, בתחומים הללו. פשוט חתימה פיקטיבית של פקידה "מוצנחת", שאין לה צל צילו של מושג - על מה היא חתמה.
SIGNATURE FREE
עדכונים 16.3.21:
א. הדואר ממשיך ביישום תכנית דו"ח רוזן (כולל התכנית שבאישור השר יועז הנדל שלא פורסמה בשום מקום אבל מתבצעת), כנגד האינטרסים של הציבור, ציבור שלא יודע ולא יכול להזמין תורים באינטרנט ולא יודע שניתן להזמין תור במוקד הדואר. כך פורסם (כאן) ע"י היאלי יעקבי־הנדלסמן מ"ישראל היום" (כותרת בלבד): "מזמינים מחו"ל? חדשות לא טובות עבורכם. דואר ישראל הרחיבה את החובה להזמנת תור מראש לפני ההגעה ל-150 סניפים מתוך 600 • "נועד לווסת את העומסים ולהיערך נכון יותר להגעת הלקוחות".

ב. שר הדיגיטל דודי אמסלם הגיש היום עתירה לבג"ץ כנגד היועמ"ש ונציב שירות המדינה עושה דברו (העתירה כאן). לטענתו של דודי אמסלם, אי הענות הבג"ץ לבקשת הוצאת הצווים כנגד היועמ"ש, יוביל לפגיעה בתהליך הפרטת חברת הדואר. 

עדכון 18.3.21: פורסם כאן ע"י הילה טימור אשור מ"ישראל היום", תחקיר ומאמר נוקב ביותר שסייעתי בהכנתו, אודות חברת דואר ישראל ושירותיה הכושלים לציבור (כותרת בלבד): "חבילה לא עוברת: סניפים נסגרים, לקוחות כועסים - הכאוס בדואר ישראל.
אבי פרץ חיכה למסמכים רפואיים של אשתו, שנשלחו בדואר רשום - אבל הם אבדו • אולגה נברוצקי מצאה במגרש בחיפה שקי דואר ריקים, שתכולתם נגנבה • ואם תנסו להשיג את שירות הלקוחות, רוב הסיכויים שלא תצליחו • מאות תלונות הגיעו ל"שישבת" על חברת דואר ישראל • תחקיר."

עדכון 23.5.21: לפתע, אחרי יותר מחצי שנה, התכנית ששר התקשורת הקודם אישר בחטף, ללא כל שימוע או איזה הליך גלוי, טרם הליכתו מהתפקיד, תכנית של חברת הדואר (שהוצאה בעקבות ועדת רוזן), תכנית שהוסתרה עד כה מהציבור אבל עיקריה הודלפו ל"כלכליסט", עלתה במלואה (105 עמודים) לאתר משרד התקשורת: כאן 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
 

23.5.24 - Google Cloud Summit 

6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים