Telecom News - אחרי 5 שנים: לאן נעלמה פרשת איקיוטק? מה סטאטוס ההליך? יש הפתעות

אחרי 5 שנים: לאן נעלמה פרשת איקיוטק? מה סטאטוס ההליך? יש הפתעות

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> אחרי 5 שנים: לאן נעלמה פרשת איקיוטק? מה סטאטוס ההליך? יש הפתעות
האם נפתח פתח בו חברות הסלולר תחזרנה למנויי הסלולר את הכספים, שגבו עבור חברות איקיוטק, כספים, שהמועצה הישראלית לצרכנות טוענת, ש"גבו בעוולה" ("אקיוטק וחברות הסלולר חבות אפוא, כמעוולות יחד")? כל התשובות לשאלות המטרידות מאות אלפים מאזרחי ישראל. הפתעה בסיום: יש תקווה לנפגעי איקיוטק, גם אם זה בא באיחור של כ-5 שנים. עדכונים בסוף המאמר. עדכון אחרון :8.10.19.
מאת: סיני ליבל, 11.2.19, 17:40סיני ליבל
 
ביולי 2014 התפוצצה "פרשת איקיוטק" ברעש גדול והמועצה הישראלית לצרכנות הגישה תביעה ייצוגית כנגד חברות איקיוטק וחברות הסלולר. דיון מקדמי נקבע למאי 2019.
 
רקע למי שלא מכיר את הנושא ב-2 הכתבות האחרונות כאן: נעשה סדר מה קרה בין יולי 2014 לפברואר 2019:
המועצה (המועצה הישראלית לצרכנות)  עתרה לסעד הבא:
"ד. לחייב את כל המשיבים, ביחד ולחוד, להשיב ו/או לשפות את חברי הקבוצה במלוא הסכומים שנגבו מהם ע"י איקיוטק ו/או מי מטעמה (שלא באמצעות המשיבות 9-12  להלן: חברות הסלולר)".

כלומר, הכספים, שחברות הסלולר גבו בעוולה, לא נכללו בסעדים, ללא כל הסבר. 
 
כאשר טענתי, שהמועצה מפרה אמונים בכך, שהחריגה מהסעד את הכספים, שחברות הסלולר גבו בעוולה (ראה הכתבות כאן, וכאן ויש עוד כתבות קודמות), המועצה הישראלית לצרכנות טענה באמצעות בא כוחה, עו"ד מיכאל בך, כי:
"9.  מאידך אחריות חברות הסלולר (ובהן פרטנר) לפצות את לקוחותיהן בגין הכספים, שחברות הסלולר גבו לכיסן תוך שימוש באמצעי התשלום שהופקדו בידיהן - מתבררת בתביעות נפרדות...".
 
טענה, שהביאה בפועל למחיקת בקשת האישור המוקדמת שלי, שהתחרתה על ייצוג נפגעי פרטנר, למול המבקש המייצג, יבלינוביץ, שהגיש תביעה ייצוגית ב-2010 באמצעות אותו עו"ד מיכאל בך.

זאת, אחרי שעו"ד בך התנגד לאיחוד הדיון בין התביעה הייצוגית שלי כנגד פרטנר עם התביעה הייצוגית של המועצה הישראלית לצרכנות, שהחריגה את חברות הסלולר.
 
התעקשתי, שאין תביעות נפרדות ושהמועצה "מפרה אמונים". לא נענתי ע"י המועצה וע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב, שבה מתנהלת התביעה הייצוגית (שהיא בשלב הראשון של בקשת אישור), שדחה את בקשתי, לאחר שהמועצה באמצעות עו"ד בך התנגדה לבקשתי להשתתף בדיונים, וחייב אותי ב-3,500 ₪.
 
ביולי 2018 פתחתי הליך כנגד המועצה ועו"ד בך, בעניין התביעות הנפרדות (כאן). חודשיים לאחר מכן פתחתי בהליך נוסף אישי, כנגד עו"ד בך, והמועצה בעניין התנגדותם להשתמש ב"ראיית הזהב", בעניין הרישיון המיוחד, שנדרש ע"י משרד התקשורת מספקי תוכן, כדי לחייב מנוי סלולר בהודעות sms בתשלום המקבל.
 
ביום 13.1.2019 התקיים דיון לפני כבוד השופטת דורית קוברסקי, בבקשתי למחוק את ההליכים, בתנאי שהמועצה ועו"ד בך יצהירו, שקיימות תביעות נפרדות.
 
פתיחת ההליך - כאן.
 
עיקרי העמדות, שהוצגו בהליך - כאן.
 
כל ההליך על כל המסמכים, הדיונים וההחלטות - כאן.

פניית סיני ליבל למועצה ב-19.1.19 - כאן
 
בדיון בבית המשפט, המועצה החליפה גרסה - לגרסה קוטבית.

קרי: אין תביעות נפרדות - ו"אנחנו שוקלים את צעדנו".
 
בלשון סגנית היועצת המשפטית למועצה (אין מנכ"ל, אין בדיוק דירקטוריון, אין יועץ משפטי. ראה למשל כתבות חריפות בעניין זה מדה-מרקר: כאן, כאן, כאן וכאן):

"מה שחשוב לנו שכל מי שנפגע במסגרת פרשת איקיוטק יקבל החזר" (עמוד 3 שורה 15).
...לאור פסק הדין של העליון (בתביעה הייצוגית של יבלינוביץ כנגד פרטנר בע"א 578/17, שם עו"ד בך מייצג את יבלינוביץ ס.ל) אנחנו שוקלים מה הדרך הנכונה להביא לכל הקבוצה שנפגעה על ידי חברות הסלולר. אנחנו נדאג לכך, שהקבוצה תקבל את מה שמגיע לה". 
 
עו"ד בך: "בין הפעולות, שהמועצה לצרכנות שוקלת, לבין תביעת הסרק של ליבל, אין שום קשר".
 
כמה פעמים המועצה ועו"ד בך הסבירו לך כי יש תביעות נפרדות רלוונטיות גם כנגד סלקום, ופלאפון - לאן הם התאדו? 
הרי בית המשפט העליון עסק רק בע"א 578/17 של יבלינוביץ כנגד פרטנר. לגבי הוט מובייל (מירס בזמנו), שנתבעה ע"י המועצה בתביעה הייצוגית - מעולם לא הייתה תביעה ייצוגית רלוונטית קודמת.
 
לסיכום:
יצאנו לדרך חדשה, אחרי כ-5 שנים מתחילת התהליך המשפטי בנושא איקיוטק.

המועצה לצרכנות חזרה למלא את תפקידה בהגנה על הצרכנים ולכן המועצה תפעל כעת, כפי שהודיעה לבית המשפט, להגן על הצרכנים, כולם, בפרשת איקיוטק.

 
נעקוב מקרוב ונדווח, ככל שההליך החדש הזה יתקדם.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
נספח:
צילומי עיקרי ההחלטות בבית המשפט מינואר 2019:
עיקרי ההחלטה

בבית המשפט  המחוזי                                                                                                                                        ת"צ 29489-07-14 בתל אביב – יפו                                                                                                     
לפני כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט
 
פרשת איקיוטק - בך:
.:                                                     
המודיע: סיני ליבל  חבר בקבוצה המיוצגת. התובע בהליכים בשלום כנגד עו"ד בך והמועצה
להלן: ליבל
                   בעניין  
בעניין: עו"ד מיכאל בך הנתבע 1 בהליך ה"פ 28216-09-15
הנתבע 2 בהליך ה"פ 52391-07-18
בא כוח המבקש המייצג בהליך שבכותרת. בא כוח יבלינוביץ בע,א 578/17 בעליון
להלן: עו"ד בך
ובעניין: המועצה הישראלית לצרכנות                  הנתבעת 2 בהליך ה"פ 28216-09-15
הנתבעת 1 בהליך ה"פ 52391-07-18 
להלן: המועצה
ובעניין: האינטרס הציבורי ולשון חוק: לעניין עניין בית המשפט הנכבד תובענות הייצוגיות התשס"ו-2006
במבקשת המייצגת, ובא כוחה
 
הודעה מטעם חבר בקבוצה המיוצגת על פסק דין (ופרוטוקול) בהליכים, שנפתחו כנגד המבקשת המייצגת בהליך ת"צ 29489-07-14 - ובא כוח המבקשת המייצגת – עו"ד מיכאל בך -  שהוא גם בא כוח יבלינוביץ (גם בע"א 578/17 )- בטענה לחשד להפרת אמונים  מצד עו"ד בך והמועצה הישראלית לצרכנות בפרשת איקיוטק-בך
ההודעה נסמכת על  סעיפים 8, 13, ו-17 בחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו-התשס"ו-2006.
 
ראה ההודעה למחוזי על פתיחת ההליך - בעמוד הבא (2). מאז נפתח הליך נוסף כנגד עו"ד בך והמועצה.
דף השער להליך כנגד המבקשת המייצגת  ועו"ד בך, שסומן ה"פ 52391-07-18 - מצ"ב בעמוד 3.
דף השער להליך כנגד עו"ד בך והמבקשת המייצגת, שסומן ה"פ 29216-09-18  - מצ"ב בעמוד 4.
הדיון ב-2 התביעות אוחד, ראה ההחלטה, הפרוטוקול, ופסק הדין בנספח 1. 
ראה בנספח 2 את הסעד בהליך - פניות המבקש למועצה ועו"ד בך - בבקשה להימנע מההליך.
 
זה השער להליך הראשון:
בבית משפט השלום
בתל        אביב - יפו
סיני ליבל ת.ז   (להלן: ליבל/המבקש)
נ. הירדן 10, מושב ישרש, 7683800
נגד
המשיבה 1: המועצה הישראלית לצרכנות (להלן: המועצה)
המשיב 2: עו"ד מיכאל בך (להן: עו"ד בך)
המשיב 3: היועץ המשפטי לממשלה - ראה ההסתייגות בעמודים 32 ו-43 לבקשה.                   
בקשה למתן פסק דין הצהרתי בפרשת איקיוטק (2018) - בך (2010)
  1. בספטמבר  2010 הגיש עו"ד בך בקשת אישור כנגד פרטנר, שסומנה ת"צ 12241-09-10 יבלינוביץ נ' פרטנר. בה הקבוצה המיוצגת הייתה: "מנוי חברת פרטנר אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו ועד למתן פסק דין בתובענה, חויבו ו/או יחויבו בתשלום בגין קבלת מסרונים...".  מטיבי לכת יבינו כבר במשפט זה  את הפרשה נשוא ע"א 578/17.
  2. ביולי 2014: המועצה הישראלית לצרכנות הגישה בקשת אישור לתביעה ייצוגית בפרשת איקיוטק כנגד 12 נתבעות - שסומנה ת"צ 29489-07-14 על סך 300 מיליון ₪. עניין המבקש בנתבעות 9-12 - חברות הסלולר. הסעד בתביעה:
"ד. לחייב את כל המשיבים, ביחד ולחוד, להשיב ו/או לשפות את חברי הקבוצה במלוא הסכומים שנגבו מהם ע"י איקיוטק ו/או מי מטעמה (שלא באמצעות המשיבות 9-12 להלן: חברות הסלולר)".
בטענות התביעה מפורטת בהרחבה הטענה כנגד חברות הסלולר והמסקנה:
"אקיוטק וחברות הסלולר חבות אפוא, כמעוולות יחד" (סעיף 229 בבקשת האישור).
  1. הסיבה שהמועצה  הישראלית לצרכנות - המבקשת המייצגת החריגה את הגבייה האסורה של חברות הסלולר מהסעדים (ראה שוב כיצד "הוגנבה ההחרגה" בסעיף ד. לעיל ) - נרמזת בסעיף 264 בבקשת האישור של המועצה:
"264. משרד  באי כוחה של המבקשת מנוסה ומתמחה בניהול תובענות ייצוגיות... וכן  ייצג את המבקשים ב-2 בקשות לאישור תובענות ייצוגיות התלויות ועומדות בעניין גביית כספים ע"י חברות הסלולר בגין שרותי תוכן במסגרת ת"צ 10600-05-10 לין נ' סלקום ות"צ 12241-09-10 יבלינוביץ נ' פרטנר תקשורת בע"מ".  
דהיינו,  עו"ד בך, בא כוח המועצה הוא אותו בא כוח - מייצג (במובחן מייצג בעבר), את יבלינוביץ בת"צ 12241-09-10. 
  1. בפברואר 2015 נאלצה המועצה להשיב לבקשת הח"מ וטענה כי תבעה את חברות הסלולר (פרטנר, פלאפון, סלקום, והוט מובייל) - אך החריגה את הסעד של הגבייה האסורה של חברות הסלולר בנימוק הבא:
 "9.  מאידך אחריות חברות הסלולר (ובהן פרטנר) לפצות את לקוחותיהן בגין הכספים, שחברות הסלולר גבו לכיסן תוך שימוש באמצעי התשלום, שהופקדו בידיהן מתבררת בתביעות נפרדות...".
וטענה שהביאה בפועל למחיקת בקשת האישור המוקדמת של ליבל שהתחרתה על ייצוג נפגעי פרטנר עם יבלינוביץ.
  1. בנובמבר 2015 טען המבקש מגיש בקשת האישור המוקדמת בפרשת איקיוטק, שסומנה ת"צ 34841-06-14 בתלונה ללשכת עורכי הדין (שברגיל נגנזה), כי: "ולמה לעו"ד בך זכויות לסכל כול בקשת ייצוג כנגד פרטנר בעניין שרותי תוכן, מספטמבר 2010, עת הגיש את בקשת יבלינוביץ . לשיטתו פשוט הוא כתב בהגדרת הקבוצה: "מנוי חברת פרטנר אשר במהלך 7 השנים שקדמו להגשת תביעה זו , ועד למתן פסק דין בתובענה, חויבו ו/או יחויבו בתשלום בגין קבלת מסרונים...", ולא משנה ממי... ולא משנה שאין למבקשים עילה אישית..." . ר' תלונת הח"מ מיום  29.11.2015 בעמוד 8.
  2. באפריל 2017 נעתרה כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט ממחוזי תל אביב בה מתבררת בקשת האישור לתביעה ייצוגית של המועצה לבקשת המועצה באמצעות עו"ד בך, "ראיתי לעכב את ההליכים בתיק דנא עד להחלטה בע"א 578/17". (ר' ההחלטה בעמוד הבא). ע"א 578/17 הינו ערעור שהגיש עו"ד בך  בכובעו כבא כוח יבלינוביץ בת"צ 12241-09-10 (יבלינוביץ נ' פרטנר תקשורת בע"מ  שדיון בעניינו נקבע לפברואר 2018 ונדחה לבקשת פרטנר  לספטמבר 2018.
  3. ביולי 2018, תוצאתי לבקשת עו"ד בך, עדיין לא נקבע מועד דיון בבקשת המועצה (קרי: ארבע שנים לאחר פתיחת ההליך)
זה הרקע לטענה להפרת אמונים של המועצה הישראלית לצרכנות - ומנכ"ל  המועצה (עו"ד יהושוע גולדשמיד), שבחרו לפעול באופן תמוה (שלא לומר מוזר), באובססיביות, לפגוע בקבוצה המיוצגת של  נפגעי פרשת איקיוטק - על מנת לאפשר לבא כוח המועצה - עו"ד בך להיות מתוגמל בגין אותו עילה כנגד חברות הסלולר פרטנר ואולי סלקום, במסגרת בקשות אישור, שהגיש עו"ד בך, בשנת 2010 . לטענת המבקש הנטען בס' ג'ד' היה טענה מפוברקת בהתייחס לפחות לנתבעות אחת כבר אז.
זה הרקע לבקשה לסעד הצהרתי – וצו עשה לחשיפת "התביעות הנפרדות" שהמועצה מסרבת לחשוף.
הרי ברור לכל, שאם במרץ 2017 לא היו "תביעות נפרדות" כנגד פלאפון, וסלקום, והוט מובייל - עת עו"ד בך (בכובעו כבא כוח המועצה), ביקש לעכב את ההליך ברור בקשת האישור של המועצה עד הכרעה בערעור, שהגיש עו"ד בך (בכובעו כבא יבלינוביץ וסומן ע"א 578/17), מדובר במרמה והפרת אמונים של עו"ד בך והמועצה הישראלית לצרכנות בפרשת איקיוטק - בך - הפרת אמונים  אפשרית - שככול שלא תופרך בתצהיר המשיבים (ראה התצהיר בעמוד 43 כאן. הסרט התחיל...
 
תתכבד המועצה הישראלית לצרכנות (להזכירכם, גוף ציבורי) ותחשוף את "התביעות הנפרדות". זה לא יקרה.
 
למתענייניםכל המסמכים מרוכזים - כאן.

עדכון 28.7.19: סיני ליבל התלונן בפני השופט (בדימוס) דוד רוזן, נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות (נת"ם), על הימשכות הזמן בקבלת ההחלטות ב"פרשת איקיוטק", והנציב מצא שסיני ליבל צודק ופנה ליועמ"ש לתקן בדחיפות את הטעון תיקון, לאור התלונה. המסמך המלא של הנציב נמצא כאן, למתעניינים. 

עדכון 4.10.19: ביום 25.9.19 התקיים דיון מקדמי שני (בהליך שנפתח לפני למעלה מחמש שנים!) בבית הכבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאטמשפט המחוזי בת"א, בפני כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט (בתמונה משמאל).

לדיון לא הגיע נציג המועצה לצרכנות, כך שהדיון לא התקדם לשום מקום ברור. מדובר בדיון מקדמי שני בהליך שנפתח ב-2014 והשופטת קבעה כי עיכוב הליכים במשך כחמש שנים לא הוביל לשום דבר ולמעשה הדיון נמצא רק בשלב ההתחלתי שלו. זו בדיוק הייתה טענת סיני ליבל מתחילת הדיון, שמבזבזים את זמנו של בית המשפט בעיכובים שלא יובילו לשום מקום. 

בעקבות הדיון, שלח סיני ליבל מסמך נוקב למנכ"ל המועצה לצרכנות (עו"ד עופר מרום), המסמך נמצא במלואו כאן. המועצה לצרכנות התבקשה להגיב על הפנייה. טרם נתקבלה תשובה. ככל שתתקבל תגובה - נעדכן בהתאם. עדכון בהמשך

סיני ליבל: "הגעתי לדיון, משום שהתרחש כאן בדיון מה שטענתי מתחילת הדרך, שאין הליכים מקבילים ולכן יש לתבוע את חברות הסלולר בגין מה שהן גבו עבור איקיוטק, וההחרגה שלהן מהתביעה של המועצה לצרכנות, הייתה לא רק טעות, היא הייתה הטעייה. על המועצה לצרכנות היה לייצג את האינטרסים של אלפי הצרכנים שהתלוננו, ולא את האינטרסים הצרים של עו"ד בך, שכעת התברר שהעיכוב בהליכים היה פשוט בזבוז זמן של למעלה מחמש שנים, שלא לצורך. 

למועצה לצרכנות הייתה ויש בידה "ראיית זהב" מובהקת וחד-ערכית, לעניין התביעה הייצוגית והיא לא עשתה עם זה עד היום מאומה. את מי המועצה לצרכנות מייצגת? לא את הצרכנים? אני עדיין לא מבין את העמדה של המועצה. 

כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט, החליטה לחייב אותי בתשלומים והוצאות, כאילו אני הוא האשם במה שנוצר. בדיון ראשון החליטה לחייב אותי ב-5 אלף ש"ח, אחרי שביקשתי לתקן את התביעה הייצוגית המוקדמת שהוגשתי כנגד איקיוטק, עוד לפני המועצה לצרכנות ואחרי כן חייבה אותי בעוד 3.5 אלף ש"ח, רק בגלל שביקשתי להשתתף בדיונים, כדי להגן על האינטרסים של חברי הקבוצה שנפגעה מאיקיוטק. 

אני, סיני ליבל התלוננתי בגין ההחלטות הללו בפני נציב הקבילות על השופטים ואני ממתין להחלטתו. לטענתי, כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט, באופן אובססיבי הובילה לעיכוב ההליך של התביעה הייצוגית והובילה כנגד מתן סעדים לקבוצה הנפגעת בפרשה העגומה הזו. ובנוסף, חייבה אותי בהוצאות, כשכל מטרתי הייתה ועודנה לסייע לקבוצה הנפגעת, שאני בתוכה.

לשאלה באם אני לא צריך להתבייש בכך שאני מתלונן כנגד כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט, אני מגיב בתשובה חד משמעית: למה אני צריך להתבייש? העובדות הן שבפרשת איקיוטק נפתח ההליך ע"י סיני ליבל ביוני 2014, שבו תבעתי גם את חברת פרטנר וחברת איקיוטק על הכספים שפרטנר גבתה עבור איקיוטק וביולי 2014 ממש אחרי, פתחה המועצה לצרכנות הליך מקביל, שבו החריגה את חברות הסלולר ואת הגבייה שגבו חברות הסלולר מאיקיוטק. זאת, בנימוק שמתקיימות תביעות ייצוגיות אחרות בנושא זה.

אני, מתחילת הדרך טענתי כי התביעות האחרות הן תביעות שמובלות ע"י עו"ד בך, בא כוח המועצה באותה עת, (בקשות בתביעות יבלונסקי ולין), ושבקשות אלו בכלל לא רלבנטיות לתביעה שאני הגשתי והמועצה הגישה. 

לא שמעו בקולי, גם הרחיקו אותו מהדיון, וכבוד השופטת עיכבה את ההליכים בתביעה של המועצה שלא לצורך ורק כעת, אחרי 5 שנים, השופטת מכירה בכך שהלכו לאיבוד 5 שנים. ליתר דיוק, הלכו לאיבוד 5 שנים ו-3 חודשים, ואנו כעת ניצבים ממש בנקודת ההתחלה, שהיינו בה ביוני 2014. 

אני, מי שחשף את כל הפרשה והיה הראשון לתבוע, חויבתי ע"י כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט, ב-3.5 אלף ש"ח רק בגלל שביקשתי להשתתף בדיון. אז אני צריך להתבייש? בשום אופן לא.

כדי להזכיר למי ששכח, בית המשפט דחה את בקשתי לאחד את התביעה שלי עם תביעת המועצה, כדי לייעל ולקדם את ההליכים ובמקום זה קיבלנו עיכוב של יותר מ-5 שנים. זה בדיוק מה שהזהרתי בפניו בתחילת הדרך, בצורה מאוד ברורה, שוב ושוב. סרבו להקשיב לי.

כך, כבוד השופטת מנעה ומונעת ממני להשתתף בדיונים ובדיון האחרון נציג המועצה לצרכנות אפילו לא טרח להגיע, כשהמועצה המבקשת המייצגת את הנפגעים, וכבוד השופטת כלל לא ציינה בפרוטוקול שהוא לא הגיע ולכן הדיון לא התקדם לשום מקום ויש כאן עוד עיכוב שלא לצורך.

אחרים מעכבים את הדיונים ובסוף סיני ליבל שהזהיר מפני העיכובים המיותרים הללו - אשם, רק בגלל שהוא מתריע מפני העיכובים הללו? תמהני.

אני ממתין להחלטת נציב התלונות על שופטים, בעניין חמור זה. הסיפור הזה טרם נגמר ולא ברור מתי ייגמר, אחרי שכבר איבדנו למעלה מ-5 שנים - על כלום". 

עדכון 6.10.19. התקבלה תגובת המועצה לצרכנות בלווי קובץ המצ"ב כאן. התגובה [כלשונה, ללא תיקוני עברית וללא עריכה]:
  1. "רקע להליכים שמנהל ליבל נגד המועצה ובא כוחו:
המהות:
ליבל תוקף את המועצה ובא כוחו משום שהתובענה הייצוגית איהנ כוללת סעד כנגד חברות הסלולר.
המועצה שוקלת את צעדיה בעניין זה לאור דחיית התובענה שהוגשה נגד פרטנר בעניין כל שירותי התוכן.
ההליכים:
הצרכן סיני ליבל מנסה לתקוף את המועצה ובא כוחו לגבי אופן ניהול התובענה הייצוגית נגד קבוצת איקיוטק וחברות הסלולר.
בית המשפט המחוזי דחה את כל הבקשות שהגיש בעניין זה, ולאחר שקבע שבמקרה ויגיש בקשה נוספת הוא חויב בהוצאות,
ליבל החליט לתקוף את המועצה וב"כ בבית משפט אחר: בית משפט השלום בתל-אביב ב-2 הליכי המרצת פתיחה בהם הגיש 20 בקשות שונות.
המועצה וב"כ הגישו בקשות לדחייה על הסף, וביום הדיון שהתקיים בעניין זה הגיש ליבל בקשה לדחות את הבקשות שלו עצמו.
ביהמ"ש חייב אותו לשלם שכ"ט של 5,000 ₪ לעו"ד בך כאשר המועצה וויתרה בשלב זה על הוצאות משפט עבורה."
 
עדכון 7.10.19: בתגובה לתגובת המועצה, שלח סיני ליבל את השאילתה הבאה המצויה כאן. אותה העברתי ביום 7.10.19 למועצה לצרכנות עם השאלה הבאה:
"מצ"ב מסמך של החלטת השופטת + דברי הקדמה של סיני ליבל.
מה תגובתכם להחלטת השופטת והאם המועצה אכן מתכוונת לתבוע גם את חברות הסלולר, בגין הגבייה שביצעו עבור איקיוטק?".

תגובת המועצה הגיעה ממש מהר כעבור זמן קצר ביותר:"המועצה שוקלת את המלצת ביהמ"ש ותגיש את עמדתה".

תגובת סיני ליבל: "בינואר 2019 אמרו שידאגו לקבוצה. בספטמבר אמרו לבית המשפט שלא משנים את הסעדים/התביעה. 
ובאוקטובר רק שוקלים את עמדת בית המשפט ... מה קורה כאן?"
הנה העובדות:
עמדת סיני ליבל בעניין איקיוטק והמועצה לצרכנות
 

עדכון 8.10.19בקשה חדשה הוגשה על ידי סיני ליבל ביום 7.10.2019  לבית המשפט המחוזי בת"א, שלפניו מתנהלת התביעה הייצוגית בפרשת איקיוטק (הבקשה כאן). 

עניינה:של בקשה חדשה זו: טענות סיני ליבל שלהלן:
״בדיון המקדמי שהתקיים ביום 25.9.2019 אמר בא כוח המועצה הישראלית לצרכנות (המבקשת המייצגת),  עו״ד מיכאל בך כי אין בכוונת המועצה לשנות את הסעדים בתביעה הייצוגית שהוגשה ביולי 2014.  
ליבל רואה בעמדה זו, הפרת אמונים של המועצה ובא כוחה. שכן, משנת 2014 נטען על ידי המועצה ובא כוחה, כי הסיבה להחרגת הסעד של הגבייה של חברות הסלולר עבור חברות איקיוטק, הינה תביעות נפרדות שמתנהלות מאז, על ידי אותו עו״ד מיכאל בך, שייצג את המבקשים המייצגים בתביעות כנגד פרטנר (בקשת יבלינוביץ), וכנגד סלקום (בקשת לין). 
בנסיבות שכל התביעות הנפרדות והערעורים עליהן נדחו כולם - ללא יוצא מן הכלל - בשנת 2018, הרי שהמשך החרגת הסעד של הגבייה של חברות הסלולר, הינו הפרת אמונים של המועצה ובא כוחה, כלפי הקבוצה המיוצגת.
זו הפרת אמונים שפוגעת באופן מהותי בחברי הקבוצה הנפגעת בפרשת איקיוטק ופוגעת בסיכוי ההכרעה לטובת הקבוצה המיוצגת.
תוכן הודעתי הנתמכת בתצהירי - מדברים בעד עצמם

 
בית משפט 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
6.6.24 - Israel Mobile Summit


24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים