Telecom News - "אני מאשים": על היועמ"ש ד"ר מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר!

"אני מאשים": על היועמ"ש ד"ר מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר!

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> "אני מאשים": על היועמ"ש ד"ר מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר!
יועמ"ש, עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט, מתעקש בתגובתו לבג"ץ, שחוות דעת יועמ"ש מחייבת את נתניהו והיא לא רק חוות דעת אלא הוראה, שאם נתניהו לא ימלא, יוצאו נגדו צווים (!). מכאן, שעל היועמ"ש לבטל מיידית את תיק 4000, שבמרכזו החתימה של נתניהו להטבות (כביכול) לאלוביץ'\בזק (מה שמכונה "עסקת מיזוג בזק-YES"), חתימה, שנעשתה אחרי חוות דעת לא רק של יועץ משפטי אחד, אלא על פי חוות דעת והוראות של ארמיית יועצים משפטיים. כ"כ, עליו להתפטר כבר כעת, גם לאור הכישלון המחפיר בהכנת והגשת כתב האישום, כעולה מפניית עורכי דינו של נתניהו לבית המשפט המחוזי בי-ם אמש.
פרק 49 בסדרת הכתבות על שערוריית תיק 4000.
עדכונים רבים וחשובים בסוף הכתבה.
מאת: אבי וייס, 12.11.20, 09:20פסל אלפרד דרייפוס בפריז

את המאמר הקודם, שבו יצאתי בקריאה "אני מאשים" (בדומה למה שהיה ב"פרשת דרייפוס". פסלו של אלפרד דרייפוס עם החרב השבורה מצוי בפריז, בתמונה משמאל), פרסמתי בתחילת 2019 תחת הכותרת: "אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת".

כעת, אני חוזר על קריאתי הנוקבת הזו ביתר שאת, בעקבות 2 מסמכים מטלטלים, שפורסמו ביומיים האחרונים:
א. פניית עורכי דינו של נתניהו לבית המשפט המחוזי בירושלים אמש, בבקשה לתקן את כתב האישום. פניה זו נמצאת במלואה - כאן.

כל משפטן לא משוחד ואף כל סטודנט למשפטים יראה, שיש כאן צורך לא רק לתקן את כתב האישום, אלא צורך להעיף מיידית מכסאו, את מי שחתם על כתב האישום הזה (עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט) ואת מי שהכין לו את המסמך הזה (עו"ד ליאת בן-ארי שווקי, בגיבוי מלא של עו"ד שי ניצן). 

ב. תגובה מאוד נחרצת מלפני יומיים של היועמ"ש לבג"ץ, בעניין המשמעות של "חוות דעתו" של היועמ"ש. המסמך המלא של תגובת היועמ"ש, תגובה משלימה לבג"ץ, בעניין ההתנגדות להסדר ניגודי העניינים של נתניהו כאן.  

התגובה הזו לבג"ץ מלפני יומיים, תואמת הצהרות ומסמכים רבים של היועמ"ש, עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליעו"ד ד"ר אביחי מנדלבליטט, (בתמונה למטה), ואביא רק דוגמה אחת מני רבות מהעבר, כמופיע בתצלום כאן:
היועמ"ש ד"ר מנדלבליט מצהיר

בתגובתו הטרייה (כאן) חוזר ד"ר אביחי מנדלבליט עשרות פעמים על כך, שחוות דעתו של היועמ"ש היא בבחינת הוראה מחייבת לנתניהו, ויוצאו צווים כנגד נתניהו אם הוא לא ימלא אחר חוות הדעת של היועמ"ש (המשמעות היא, שאם נתניהו יפר הצווים הוא ייעצר).

זה חוזר כעת על עצמו בכמה נוסחים בתגובתו של היועמ"ש לבג"ץ ואני מביא כאן רק מקצת מהניסוחים הללו מתגובת היועמ"ש:
חוות דעת 1

חוות דעת 2

חוות דעת 3

לאור כל זאת, חובה על היועמ"ש לבטל לאלתר את תיק 4000, לא רק בגלל הפגמים הרשומים במסמך כאן של עורכי דינו של נתניהו, אלא מפני שעיקר כתב האישום בתיק 4000 מתבסס על "המתת של השוחד" שכביכול נתניהו סיפק לבזק\אלוביץ', בדמות אישור רגולטורי המכונה בשם "עסקת מיזוג בזק-YES" (בפועל זה "העברת אמצעי שליטה", אבל לא אסביר זאת כאן), שזה המסמך היחיד בעל משמעויות כלכליות משמעותיות, שנמצאת עליו חתימת נתניהו בנוגע לבזק, בעת שהיה גם שר התקשורת. 

זאת, מהטעם הפשוט, שנתניהו ציית בחתימה הזו להוראות של היועצים המשפטיים

נתניהו לא ציית לחוות דעת משפטית אחת, אלא לסדרה שלמה של אישורים משפטיים, שהגיעו בדמות חוות דעת מיועצים משפטיים רבים, בלתי תלויים זה בזה ובלתי תלויים בנתניהו:
 • אישור היועץ המשפטי לממשלה (עו"ד יהודה וינשטיין), שהיה היועמ"ש ב-2015, השנה, שבה נתניהו חתם על "עסקת המיזוג". היועמ"ש הקודם עו"ד וינשטיין לא נחקר בתיק 4000 (בכוונה). 
 • 2 אישורים עוקבים בתהליך האישורים של עו"ד דנה נויפלד עצמה, היועצת המשפטית של משרד התקשורת, שהיא הסמכות העליונה מטעמו של היועמ"ש לאשר מסמכים רגולטוריים מסוג זה בעולם התקשורת. היא נחקרה בחקירה רשלנית וללא המסמכים הרלבנטיים. 2 האישורים שלה הוסתרו בזמן החקירה ואף אחריה, עד שנחשפו ע"י הכתב עמית סגל (מסמך אחד, מסמך מקדים לעיקרי) ועל ידי (המסמך השני, העיקרי). 
 • אישור היועץ המשפטי של מועצת הכבלים והלוויין, עו"ד דודי קובנסיאני. הוא נחקר בחקירה רשלנית וללא המסמכים הרלבנטיים שיש בפרשה זו.
 • אישור העוזרת הראשית ליועץ המשפטי של מועצת הכבלים והלוויין, שהכינה חוות דעת משלה ומאוד מפורטת ומעמיקה ובתיאום עם לשכת היועמ"ש דאז עו"ד וינשטיין עבור המועצה, עו"ד טל אייזנפלד. היא כלל לא נחקרה (בכוונה). 
 • אישור של עו"ד צחי פנחס, יועץ משפטי חיצוני למועצת הכבלים והלוויין וחבר המועצה (מונה לתפקיד עוד בזמנו של גלעד ארדן כשר התקשורת), שהיה שותף לבדיקת כל המהלכים סביב "העסקה" והיה בעד אישורה ע"י נתניהו, כמו כל שאר המשתתפים בדיון (16 בעלי תפקיד שונים, רובם עצמאיים), בסיום הדיון במועצה. הוא כלל לא נחקר (בכוונה). 
 • שני אישורים נפרדים מהשב"כ (בחתימת היועץ המשפטי של השב"כ. שניהם ניתנו כשרוני אלשיך היה מ"מ ראש השב"כ), האישור הראשון נמסר למשרד התקשורת ב-26.5.15 (עוד לפני ששלמה פילבר מונה להיות מנכ"ל), מה שמצביע, שתהליכי האישורים נעשו בצורה מסודרת בתקופת כהונתו של אבי ברגר כמנכ"ל, עוד הרבה לפני ששלמה פילבר הגיע למשרד התקשורת, וב-22.6.15 נמסר האישור השני של השב"כ למשרד התקשורת בעניין אישור העסקה. זה כלל לא נחקר (בכוונה). 
 • שני אישורים של הייעוץ המשפטי של הרשות להגבלים עסקיים ושל מ"מ הממונה על ההגבלים העסקיים - ד"ר אסף אילת ובעלי תפקידים בכירים נוספים ברשות, שקדמו לו (עו"ד דרור שטרום, עו"ד בועז גולן, ד"ר שלומי פריזט ועודואף הם אישרו את "העסקה". איש מהם לא נחקר (בכוונה).  
 • אישור כפול של "ועדת הריכוזיות" והיועצים המשפטיים של הוועדה (ועדה, שהוקמה על פי חוק מיוחד ושייכת למשרד האוצר ולרשות להגבלים עסקיים ביחד), שאין צורך באישור נוסף של הוועדה, כי הוועדה, ממילא, כבר אישרה את העסקה, למ"מ הממונה על ההגבלים העסקיים, והאישור הזה תקף גם עבור משרד התקשורתאיש מהם לא נחקר (בכוונה).  
בנוסף, היו אישורים משפטיים מקדימים לאישורים, שצויינו לעיל, בנושא "עסקת המיזוג" ובכללם:
 • אישור בית הדין להגבלים עסקיים. סמכות משפטית חשובה ביותר, שעל חשיבותה אין צורך להרחיב. מוסבר בהרחבה בכמה כתבות למשל כאן וכאן.
 • אישור היועץ המשפטי של יורוקום ואישור מיוחד של יועץ משפטי חיצוני ששכרה YES לצורך נושא זה, יועץ משפטי מומחה לנושא שהגיש חוות דעת משפטית עצמאית חיצונית. זו חוות דעת ממשרד עורכי דין מהמובילים בישראל בתחומים הללו (משרד עו"ד גורניצקי ושות').
 • אישור היועצת המשפטית הקודמת של משרד התקשורת, עו"ד נגה רובינשטיין, שאישרה (ביחד עם העוזר הראשי שלה, עו"ד דודי קופל) למנכ"ל משרד התקשורת דאז, מרדכי מרדכי, באישור שרי התקשורת דאז, אריאל אטיאס ומשה כחלון, להוציא אישור ל-YES (אישור "העברת אמצעי שליטה"), על האפשרות שבזק תעלה באחזקותיה ב-YES מעל ל-50% (זה היה חלק בלתי נפרד ומהותי "מעסקת המיזוג"). הסבר מורחב נוסף לעניין זה יש בכמה כתבות, למשל, כאן
איש מכל המוזכרים לעיל, מרשימת המאשרים המשפטיים המוקדמים, לא נחקר (בכוונה). 

12 ("תריסר"!) פעמים "העסקה" הזו אושרה (בליווי עשרות יועצים משפטיים מכל הדרגים ומכל הכיוונים), ע"י הרגולטורים הרשמיים שיש בישראל והנושא נדון ב-2 ערכאות משפטיות (המחוזי - בית הדין להגבלים עסקיים ובית משפט עליון), הרבה לפני שנתניהו חתם על האישור ל"עסקה".

מדובר בתהליך אישור מאוד יסודי, שנמשך עשור וחצי ולא היו בו שום הפתעות. הכל היה "על השולחן" כבר לפני עשור וחצי, עוד לפני שסבן היה הבעלים של קבוצת בזק ומכר את הקבוצה הזו לאלוביץ'.

איך אפשר לסלף כך את העובדות ולהפוך תהליך כל כך יסודי וממושך, שלווה בכל כך הרבה יועצים משפטיים - לפלילי?


יצויין, שבכל שאר המקרים, שבהם הייתה חתימה של נתניהו על מסמכים הנוגעים לבזק, זה היה כשהיה ראש ממשלה (ולא שר התקשורת), כ"חתימת קיום" נדרשת, אחרי חתימת שר התקשורת ושר הביטחון, בגלל תקנות הבזק המיושנות, שדורשות אישור רוה"מ לכל העברת מניות בקבוצת בזק. זה כולל אישורים לרכישת בזק ומכירת "יד2", מתחילת העשור הקודם. בכל המקרים הללו, המנויים בכתב האישום, זה נעשה אחרי חוות דעת של כל היועצים המשפטיים הרלבנטיים כולל היועמ"ש לממשלה. כאמור לעיל (בתגובת היועמ"ש לבג"ץ), אלו חוות דעת מחייבות. 

בכתב האישום מיוחסת לנתניהו אחריות גם במקרים, שבהם שרים אחרים חתמו על מסמכים רגולטוריים לבזק, דוגמת השרים: משה כחלון, גלעד ארדן, צחי הנגבי ועד איוב קרא. למותר לציין, שבכל המקרים הללו זה נעשה אחרי חוות דעת של כל היועצים המשפטיים הרלבנטיים, כולל היועמ"ש לממשלה ועוזריו הבכירים. כאמור לעיל, אלו 
חוות דעת מחייבות

יתרה מכך. במהלך סוף 2016 עד מחצית 2017, מבקר המדינה עם צוות לא קטן של חוקרים ובודקים, בדק את נושא "ניגודי העניינים" של נתניהו בעניין חברותו עם שאול אלוביץ' (באותה עת, כל פרטי החברות הללו היו ידועים למבקר המדינה, כולל כל תאריכי הפגישות בין הזוג אלוביץ' לזוג נתניהו, לרבות מה נאמר בפגישות הללו). בבדיקות הללו, משרד המשפטים ולשכת הייעוץ של משרד התקשורת בראשותה של עו"ד דנה נויפלד, חזרו שוב ושוב (3 פעמים) על קביעתם, שלא נפל שום פגם בכל הנושאים, שבהם נתניהו היה מעורב, בין בחתימה ובין באישור בע"פ, או בידיעה, בנושאים הקשורים בבזק (סה"כ נספרו 12 נושאים כאלה).

ליתר ביטחון ולאור התעקשות מבקר המדינה שוב ושוב, לבדוק לעומק את הנושא הזה, בלשכת היועמ"ש הוחלט לבצע תהליך של "הלבנה" של החלטות של נתניהו, שאולי היה בהן איזה צל צילו של ספק, וההחלטות הללו הובאו שוב לאישורו של השר צחי הנגבי ובזה העניין נסגר אז, מבחינת המערכת המשפטית (במסמכים שהיו מוסתרים היטב, ע"י הפרקליטות). כך גם סיכם את הנושא מבקר המדינה, בדו"ח המסכם שלו, שלא מצא שום פגם פלילי או אחר כלפי נתניהו, בתהליכי קבלת ההחלטות ע"י נתניהו בענייני בזק. היו למבקר רק כמה הערות פרוצדורליות כלפי הנוהל, זה הכל. הוא (המבקר וצוותו) לא מצא שום פגם פלילי, גם כי הכל עבר ביקורת שיפוטית מעמיקה, לפני, תוך כדי ואחרי ההחלטות הללו, ככל שנתניהו היה מעורב בהן. 

כלומר: נתניהו מילא בדקדקנות יתרה, בנושאים המיוחסים לו בכתב האישום, את חוות הדעת של היועצים המשפטיים הרבים שמניתי לעיל.

אז איך זה יכול להיות פלילי, אם נתניהו היה (כשר תקשורת ורוה"מ) צייתן ובאופן מלא, לחוות הדעת ולהמלצות המחייבות של כל הגורמים המשפטיים, בכל הדרגים ומכל הכיוונים האפשריים?? 


למי שפספס את הפרק כאן, אני מפנה את תשומת לב הקוראים, להסתכל ולבחון לעומק את רשימת העדים החשובים הנמצאת כאן שהיועמ"ש פרסם (אלו שנתניהו צריך להרחיק עצמו מהם, גם ישירות וגם בעקיפין), ולבדוק מי חסר ברשימה הזו. כדי לא להשאיר את הקוראים במתח, חסר כאן שם אחד חשוב, זה "שבישל" ביחד עם "הארץ" ו"דה-מרקר" את כל סיפור "השוחד" הרגולטורי לטובת בזק \ אלוביץ', בדמות "עסקת בזק-YES" והחלטות רגולטוריות "מיטיבות לבזק" נוספות, כמפורט בכתב האישום, והוא המנכ"ל לשעבר של משרד התקשורת, אבי ברגר. זה לא מקרי שדווקא הוא הוצא מהרשימה: אפילו הפרקליטות הבינה (באותה עת) וקלטה משלל החשיפות שלי, שעדותו לא שווה את הנייר עליו הוא נכתב ומדובר בלא יותר מ"סיפורי הברון מינכהאוזן"

כל פרקי סדרת הכתבות והחשיפות סביב "תיק 4000" (כ-60 כתבות ראשיות) יש כאן בלינקים בנספח ג' של פרק 42 בסדרה. הפרק הראשי האחרון בסדרה, מס' 48נמצא כאן ועוסק בתחום "ניגודי העניינים", פורסם תחת הכותרת: "את מי מינה ד"ר מנדלבליט כדי להיות "משגיחת הכשרות" של נתניהו ולמה?". כל מה שרציתם לדעת על תיק 4000 נמצא בסדרה ענקית זו, שכוללת מעל ל-120 פרקים ראשיים ופרקים נלווים, עמוסים ביותר בממצאים, ניתוחים, חשיפות מקוריות, מסמכים מקוריים רבים ועדים מהמנים.

בסדרה זו חשפתי מעל ל-1,600 מסמכים מקוריים, שרובם הועלמו מתיקי החקירה, מבית המשפט ומהציבור (כי הם סותרים את האמור בכתב האישום), והצגתי עשרות רבות של עדים ישרי דרך ואמינים, חלקם מוזכרים כאן למעלה, שלא נחקרו (בכוונה), כדי לא לקלקל את התיק התפור הזה

המנגנון והתגובה של רבים למה שאני כותב, של "בוא נמתין לזיכוי", הם חסרי כל משמעות מעשית, בהתייחס לכל אלה, ש"תפרו את התיקים". זה יקרה הרבה אחרי שכולם יפרשו מהתפקיד, וימצאו בתפקיד אחר לגמרי (רובם יהיו בפנסיה וממילא איש לא יחקור אותם בפנסיה). כבר כיום, חלק נכבד מהמעורבים בתפירת התיקים כבר פרשו לגמלאות, או עברו לתפקידים אחרים. 

יתרה מכך. איש מהם, גם אם עדיין יישאר בתפקיד במנגנון הציבורי - ממשלתי, לא ייחקר ולא יועמד לדין (לעולם) על "תפירת תיקים", תהליכים, שיש מאחריהן אין סוף של עבירות פליליות ומשמעתיות, באין סוף של תחומים, החל מהדלפות פליליות דרך סחיטת עדים, הדחת עדים וכלה בשיבוש מהלכי חקירה ומשפט. על כולם חלה ותחול התיישנות. 

בלי בדיקה אין תיקון ליקויים ואין יכולת לשפר, להשתפר ולתקן, שלא לדבר על הענשת מי שחטא. כך, ש"תפירת תיקים" תמשיך להיות הנורמה המשפטית בישראל, בחיסול קריירות של מי שמפריע ל"קליקה". 

בנושא של "תפירת תיקים", אין מנגנון משום סוג בישראל לטפל בזה (בשונה מהנעשה בכל מדינות העולם הדמוקרטי).

כפי שציינתי פעמים רבות בסדרת הכתבות, גם אם נתניהו יזוכה לחלוטין, או יורשע בסעיפים שוליים וללא קלון, לא יקרה מאומה למעלילים, לשקרנים ולתופרי התיקים. לכן, אני חוזר וכותב שוב ושוב, שזה נושא שאמור היה להיות מטופל אתמול, היום, ממש היום, לא מחר, כי ההתיישנות חיסלה ומחסלת כל תהליך של בדיקה, חקירה, הענשת חוטאים והפקת לקחים. 

מאז "פרשת דרייפוס" ו"פרשת לבון - עסק הביש" - לא היו שיבושי חקירה ומשפט כאלה ענקיים, מקוממים ומדהימים, בהיסטוריה המשפטית של המדינות הדמוקרטיות בעולם. 

את תיק 4000 יש לבטל היום וסבורני שעל היועץ המשפטי לממשלה כבר היום "להניח את המפתחות על השולחן" וללכת הביתה, לאור מה "שבישל", ב"התנקשות המשפטית" החמורה הזו.

זה גם לטובתו וגם לטובת עם ישראל.

זה גם לטובת שלטון החוק והצדק במדינת ישראל. 


********************************************************
עדכון 15.11.20:
א. פורסם כאן (ב"מעריב", כותרת בלבד): "פרקליטו של רה"מ: "הפרקליטות מעלימה חומרים מהותיים על עדי מדינה".
על רקע בקשת ראש הממשלה לתקן את כתב האישום, ביהמ"ש דן בבקשות ההגנה לגילוי ראיות מצד הפרקליטות. עו"ד בן צור: "שיחה של עד מדינה מהותי סווגה כבלתי רלוונטית. איך זה ייתכן?"

ב. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט בזו הלשון: "פצצה של שלמה פילבר: ״השוחד בתיק 4000 זה למראית עין, המערכת מכרה את עצמה עד לקצה. המשטרה אוספת חלקי פאזל ומחליטה איך לשחק איתו, אם יש חלק שלא מתאים, היא מעלימה אותו".
*******************************************************************************************************
הדברים נחשפו היום בדיון במשפט נתניהו כשהסתבר שהשיחות הללו של פילבר הועברו לצוותי ההגנה רק ביום חמישי האחרון. אתם מבינים שליאת בן ארי הסתירה חומרים כשיטה?."

ג. פרטים נוספים על הדיון בבית המשפט המחוזי ומה שהתגלה בו יש כאן ב-News1 וכאן ב"גלובס". 

ד. אלי ציפורי הוסיף כאן פוסט: "‏עוד פצצה בדיון היום במשפט נתניהו: פרקליטו בעז בן צור חושף את טובות ההנאה לכאורה שקיבל ניר חפץ במסגרת חתימתו על הסכם עד המדינה: חפץ ביקש מחיקת רישום פלילי, וויזה לארה"ב, לידע אותו על חומר שיכול לפגוע בפרטיותו וצווי איסור פרסום."

אוסיף ואדגיש את טובת הנאה הכי חשובה שניר חפץ קיבל: הפיכת עילת סגירת תיק 1270 (השוחד שלא היה לשופטת בדימוס הילה גרסטל) ל"חוסר אשמה", כך שהעבר שלו יישאר נקי והוא יוכל להמשיך לעבוד במקצוע שלו, ואכן זה מה שקרה. 

ה. פורסם ציוץ מאבישי גרינצייג כאן בזו הלשון: "בשיחה בהאזנת סתר עם העיתונאי עמית סגל (שהודה בעצמו שזה הוא), אמר פילבר: "...הוא לא חשב שיכניסו לו על שוחד על מילצ'ן (תיק 1000, א"ג) כי אני אומר לך זה הזוי. זה בדיוק כמו ששמו לי על בזק, על קיום של מדיניות הממשלה. אני מקיים מדיניות של הממשלה. באים ואומרים לי: לא, זה מרמה והפרת אמונים כי פעלת לטובת בזק".

כזכור, אני זיהיתי בזמן אמת שמי שהעביר לטלוויזיה את המסמך האישור של "המיזוג" של עו"ד דנה נויפלד לביבי, לעמית סגל, היה שלמה פילבר. רק הוא. בכך, הפר אז את הסכם "עד המדינה" שעליו היה חתום בעת הדלפת המסמך. לכן קראתי אז כמה פעמים לעצור אותו ולבטל לו את הסכם עד המדינה, למשל כאן: http://bit.ly/Tik4000Putsch

ו. אלי ציפורי העלה גם הוא פוסט קצר כאן: ‏"פצצה נוספת של פילבר: בשיחה בהאזנת סתר שניהל עם עמית סגל אמר פילבר שהניסיון של הפרקליטות להלביש עבירת שוחד על נתניהו בתיק 1000 הוא הזוי כמו הניסיון להלביש עליו עבירה של מרמה והפרת אמונים.
‏שנים אני כותב שפילבר לא נתן לפרקליטות דבר כעד מדינה והוא חושב בעצמו שהתיקים תפורים. ‏עכשיו הכל נחשף."

ז. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "פרקליטי אלוביץ׳ חושפים את האיומים ואת השפלתו וביזויו של אלוביץ׳: ״אתה אויב המדינה. הבן שלך ואישתך ייכנסו לכלא. לא תיראה את נכדיך אם תמשיך בקו הזה״ (לסרב להפוך לעד מדינה).
********************************************************************************************************
פרקליטיהם של שאול ואיריס אלוביץ׳, עוה״ד ז׳ק חן ומיכל רוזן עוזר המחישו בדיון הבוקר בתיקי רוה״מ כיצד חוקריו איימו והשפילו את אלוביץ׳ וכיצד החוקרים אורי קנר ופולינה גובזמן (שהיא זו שריכזה את כל המסמכים החשובים מהעדים, ראה למשל כאן מאילן ישועה) מאיימים על אלוביץ' בישיבה בכלא, שלו ושל משפחתו, והותרתו חסר כל. בקטעים מחקירות אלוביץ׳ שהוגשו היום לבית המשפט, אומרים לו החוקרים: ״אתה מבין שהולכים לתפוס את כל הכסף שלך, אתה מבין שאתה, אור ואשתך הולכים לשבת בכלא?! אתה מבין את זה?
שאול אלוביץ: אני מב... אני מבין שזה מה שאתה רוצה.
בהמשך מתואר כיצד החוקרים משפילים את שאול בשפה מזלזלת ובוטה ומאיימים עליו שיגיע לפת לחם ולעיסוק כמאבטח בסופר:
אורי קנר: איך הסתבכת גדול הטיקונים הישראלי....
פולינה: בשוחד.
אורי קנר: בשוחד. איך?
שאול אלוביץ: אני לא... לא נתתי שוחד.
אורי קנר: בשיבוש איך?
שאול אלוביץ: ולא בשיבוש.
אורי קנר: בהלבנת הון, איך?
שאול אלוביץ: לא בשיבוש ולא בשוחד ולא...
אורי קנר: נשאר בלי פת לחם.
פולינה: מה זה שאול?
אורי קנר: הולך להיות מאבטח בסופר אחר כך תעבוד אני אסדר לך מאבטח בסופר, אתה רוצה?
שאול אלוביץ: אתה נהנה, אתה נהנה להגיד לי את זה.
אורי קנר: לא. 'לפתוח תיק בבקשה', שאול אלוביץ הא. איך הגעת לזה?
עוד טוענים סנגורי אלוביץ׳ כיצד החוקר מאיים על שאול שהוא, אשתו והבן שלו ישבו לתקופה ארוכה בכלא והוא לא יראה את נכדיו: ״שאול אתה בן אדם בן שבעים, אם אתה רוצה את שארית חייך לבלות בכלא ואתה רוצה שאיריס תבלה גם תקופה לא קטנה בכלא ואתה רוצה שאור גם ישב בכלא ולא תראה את הנכדים שלך תמשיך בקו הזה״, ובהמשך כי החוקרים לא מכחישים את טענת אלוביץ' שהחקירה הפכה ל'אלימה' בטונציה שלה ובאופן בו היא מתנהלת, ותשובת החוקרת שנתנה למצהלות החוקר: 'החיים זה לא תותים':
שאול אלוביץ: אני חושב שהחקירה הזאת כרגע, הפכה לאלימה.
אורי קנר: אלימה.
שאול אלוביץ: לא... לא במכות. אלימה ב... טונציה.... טונציה שלה.
אורי קנר: כן?
שאול אלוביץ: בהטחות שלה. בצורה שלה.
אורי קנר: אנחנו מצטערים שאול.
פולינה: החיים לא תותים.
אורי קנר: כן (הדובר צוחק). הגדירה את זה יפה פולינה. יאללה נמשיך.
עוד נחשף כיצד חוקר מבטיח לאלוביץ' שישאר בודד במערכה ויהפוך להיות 'אויב המדינה':
אורי קנר: ..... שאול אתה תשאר בודד במערכה... בודד. תהפוך להיות אויב המדינה.
שאול אלוביץ: הפכתי להיות אויב המדינה.
אורי קנר: גם של החבר... גם של הקודקוד.
לטענת עו״ד חן, הדוגמאות ממחישות את השימוש האסור במעצר ובתפיסת רכוש כאמצעים שהופעלו שלא לתכליתם החוקית, אלא לצורך הפעלת לחץ על אלוביץ' שנועד לשבור את רוחו, על מנת שיודה במיוחס לו ויהפוך לעד מדינה, וכי לאורך שבועיים הוא נחקר מבוקר עד שעת ערב מאוחרת. לעתים – שעת לילה מאוחרת. חקירתו מאופיינת בלחצים אדירים שהפעילו עליו החוקרים. בצעקות, בביטויים מזלזלים, באיומים קשים על הצפוי לו ולמשפחתו במעצר, במאסר ובשלילת רכוש, ובהשפלתו עד עפר, באופן שמחייב הסתכלות שיפוטית ביקורתית בהיבטים של משקל ומהימנות הדברים.
פרקליטתה של איריס אלוביץ׳, עו״ד מיכל רוזן עוזר, טענה בעניין הערפל סביב מעמדו של אילן ישועה, ואמרה כי סביב מעמדו של אילן ישועה, המגעים שהתקיימו בינו ובין עורכי דינו לבין הפרקליטות, רשות ניירות ערך והמשטרה יש ערפל גדול שהמאשימה לא מסייעת לפוגג אותו, וכי לא ידוע אם היו מגעים לפני מסירת הודעתו הראשונה של ישועה בינו או בין עורכי דינו לבין הפרקליטות או רשות ניירות ערך או המשטרה; מה סוכם במסגרתם; מה היו הטעמים לסיכומים אלה; אם ישועה קיבל התחייבות בעניין מהפרקליטות או מכל רשות אחרת; או שמא כבר בתחילת החקירה הייתה לפרקליטות או לרשות ניירות ערך עמדה לפיה ישועה לא ביצע עבירה; ואם הייתה לה עמדה כזו על מה היא התבססה. עו״ד רוזן עוזר אף חשפה סיטואציה חריגה שלפיה הטלפונים של אילן ישועה הוחזרו לו, ובימים אלה הוא עדיין מפיק מהם חומרים לבקשת הפרקליטות, ולעומת זאת, למרות בקשתה, ההגנה לא קיבלה אותם לבדיקה.
עוד טענו סנגורי אלוביץ׳ בדיון כי בניגוד להצהרות הפרקליטות, מאז שהוגש כתב האישום בפברואר, החלו בפרקליטות ״לטפטף״ החל מחודש מרץ ועד לפני מספר ימים, וכי עדיין לא מדובר בכל החומר וכי בפרקליטות מתחמקים מלהצהיר שהחומר שהועבר הוא כל החומר ואין עוד חומר חקירה, ובמקביל מגלגלים אחריות למשטרה. באופן קונקרטי מבקשים הסניגורים את תיקי בית המשפט משלב המעצרים, התפוסים והחילוטים לנוכח מה שאירע בזמנו בפרשת פוזננסקי ועורך הדין ערן שחם-שביט, וכן בעניין מיצוי חומר ראיות ממחשבים וטלפונים של עד התביעה, מנכ״ל וואלה לשעבר אילן ישועה ועדי המדינה, וזאת לאחר שהסתבר שהטלפונים הניידים של ישועה שהוחזרו לו והוא עדיין מפיק מהם חומרים לפרקליטות. עוד דרשו סנגורי אלוביץ׳ כי בית המשפט יחייב את הפרקליטות להעביר תמלילים מתוקנים, כולל התמליל המתוקן של אור אלוביץ׳ שלא הועבר בטענה כי מדובר ב״נייר עבודה פנימי״." 

ח. פורסם כאן: "דינה זילבר תוקפת את הממשלה: משילות היא מפלטו של הפייק מנהיג". 
אסור לשתוק, חובה להתלונן ויש להעמידה לדין בפני בית דין למשמעת של נש"מ (נציבות שירות המדינה) את "הפה הגדול" ששמו "עו"ד דינה זילבר" ולא רק אותה (כלומר: נתחיל בדובר הפרקליטות ונגיע עד היועמ"ש, שאישר ומאשר שוב ושוב את הזוועה הבלתי חוקית הזו, ששמה התחצפות של עובדי מדינה כלפי שרי הממשלה ובראשם ראש הממשלה). 
זאת, כדי לשלול ממנה פיצויים, גמלה והטבות כספיות אחרות, שהיא כנראה חושבת שמגיע לה מהכיס האישי שלנו, לאחר שתסיים את תפקידה בשקט, בסוף 2020.
ואלו הם הסעיפים הנוגעים ישירות לדבריה כנגד רוה"מ שבגינם ניתן וראוי להעמידה לדין:
א. סעיף 1(5) בחוק שירות המדינה.
ב. סעיף 17 בתת סעיפיו בחוק שירות המדינה משמעת.
ג. סעיף 42.537 בתת סעיפיו בתקשי"ר.
ד. סעיף 8.01 בפרק ח' בהוראות האתיקה לעובדי המדינה.
אסור לשתוק נוכח הפרות החוק והתקש"יר הללו, מצד כל חבר בכיר ב"קליקת" ה-Deep State. 
אנו מדינת חוק ולא מדינת ברדק, כמו שהיא רוצה ליישם, בפיה הגדול. 
פרטים נוספים על סעיפי החוק והתקשי"ר עליהם עברה בדבריה יש כאן: http://bit.ly/MendelblitAndNitzan.

ט. פורסם כאן ב-News1 (כותרת בלבד): "המשך הדיון על חומרי חקירה במשפט נתניהו. ישועה לא נחקר באזהרה בתיק 4000.
פרקליטיהם של בני הזוג אלוביץ טוענים, כי אם לשיטת המדינה הסיקור האוהד של וואלה היה שוחד - ישועה מילא תפקיד מרכזי  יטענו להגנה מן הצדק בטענה לטכניקות חקירה פסולות כלפי עדי המדינה, אך רק בשלב הסיכומים של המשפט. בן-ארי: הבקשות מהווה פריצה של כל גבול."

י. הסיכום של גלובס ליום הדיונים בבית המשפט המחוזי בי-ם - כאן

י"אאלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוקב: "‏דינה זילבר היא פייק פקידה, אנרכיסטית בתחפושת של משפטנית, אשת שמאל קיצוני שרוצה לעשות הפיכה שלטונית. מי שמך, דינה זילבר, לחלק ציונים לנתניהו? בסך הכל פקידה מרושעת, גזענית ומתנשאת שהיתה צריכה לעמוד לדין בפרשת מאיה פורמן ולעמוד גם לדין על דבריה היום (הפרה של הוראות נציבות שירות המדינה). זילבר העבריינית מסיימת עוד מעט את תפקידה. ברוך שפטרנו."

עדכון 16.11.20:
א. ריאיון מדהים של אבי וייס הבוקר (כ-12 דקות) עם המראיין אבי רצון מ"גלי ישראל". כולל חשיפות חדשות שלא נשמעו עד היום, בתחום מסכת היחסים המיוחדת של שלמה פילבר ("עד המדינה" בתיק 4000: http://bit.ly/Tik4000Putsch) עם עיתונאים, כעולה מההקלטות שלו, שנחשפו אמש. איך שלמה פילבר השיג מסמכים חסויים שהודלפו? מי חסר בהקלטות לטלפון שלו? כל התשובות המזעזעות, בהקלטה בלינק כאן: https://bit.ly/FilberAmitSegal.

ב. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "שקרי ליאת בן ארי וחבריה: ״אישור למנדלבליט לחקירת נתניהו בתיק 2000 ניתן בע״פ, אין טופס שמתעד זאת״.
***********************************
כך תפרו מנדלבליט, ניצן ובן ארי את תיקי נתניהו (1): למה אין את אישורו המסודר של מנדלבליט לפתיחת חקירת נתניהו בתיק 2000 עפ"י חוק יסוד הממשלה? תשובת הפרקליטות: "האישור ניתן בעל פה, לא יודעים מתי, אין טופס שבו נכתב שמנדלבליט מתעד את האישור"; איפה הפרוטוקול הפנימי של מנדלבליט: תשובת הפרקליטות: "בפרוטוקול אנשים מביעים דעות ויש רגישות, צריך לאפשר שיח פתוח שלא ייחשף".
איזו מאפיה שמסתירה חומרים בתירוצים עלובים! • מתוך פרוטוקול הדיון אתמול."

ג. הפרוטוקול המלא של הדיון אמש בבית המשפט המחוזי בירושלים נמצא כאן

ד. אלי ציפורי הוסיף כאן פוסט בזו הלשון: "כך תפרו את תיקי נתניהו (2): ליאת בן ארי הוכיחה שוב אתמול שהיא לא שולטת כלל בפרטי התיקים; המטרה היתה: ראשו של נתניהו בלי להתעמק בעובדות.
*********************************************************************
הדיון אתמול ארך שעות ארוכות ובאופן מפתיע התובעת הראשית בן ארי כמעט ולא דיברה אלא העבירה את רשות הדיבור (״לפרטים״) ליהודית תירוש, הסנצ׳ו פנצ׳ו שלה. אלו הסיבות האפשריות:
א. בן ארי נתפסה בשקרים בפעם הקודמת ונזהרה.
ב. היא לא שולטת בפרטים.
ג. עסוקה מאוד בחילוצה מעבירות הבנייה שביצעה.
ד. כל התשובות נכונות."

ה. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוקב בזו הלשון, אודות רביב דרוקר: "אחיזת העיניים וגניבת הדעת של רביב דרוקר (1)
*****************************
דרוקר לא ישדר הערב את העדות הבאה של ניר חפץ; חוקרת: "זו היתה ציפייה של ביבי לפגישות שלך עם אלוביץ'? תשובת חפץ: "ממש לא, ממש לא, ממש לא. זה לא בגלל שביבי ביקש״
************************************************************
דרוקר ישדר הערץ בערוץ הפרקליטות טי.וי עוד רכילויות צהובות מהקלטות ניר חפץ (אגב, מאיפה הן הגיעו אליו? בטוח שלא מפרקליטי נתניהו). היו בטוחים: אין בקלטות האלו שום אקדח מעשן ושום ראיית זהב לתיקי נתניהו, אלא נהפוך הוא: רק עוד המחשה לתפירת התיקים.
במהלך אחר הצהריים והערב אביא כמה דוגמאות לחוסר ההוגנות, לשרלטנות ולמעשה לפייק ניוז של דרוקר באמצעות קטעים מחקירת ניר חפץ, חלקם חשיפה שלי וחלקם פורסמו כבר בתקשורת אבל לא זכו לחשיפה כה גדולה.
קטע מס' 1:
************
חוקרת: "תגיד, שאלה, כבר לאורך העדות, החקירה היום, אמרת שאתה בתקופת בחירות, אין לך זמן לנשום. הדבר האחרון שמעניין אותך זה להתעסק בעניינים האלה ובוודאי ששאול אלוביץ' זה הדבר האחרון שמעניין אותך. ובכל זאת, אתה מוצא זמן לא למפגש אחד, אלא למספר מפגשים עם אדון שאול".
חפץ: "נכון".
חוקרת: "למה?"
חפץ: "למה משום ששאול הוא היה אדם... הסיבה לכך היתה סיבה שלי, חשבתי שזה נכון לעצמי, אם יש לי זמן, להרחיב יותר את הקשרים שלי, להכיר אותו יותר טוב, בשביל העתיד. הוא אדם, הוא טייקון במשק וזה לא יזיק לי, שזה לא יזיק לי באופן אישי שהציר הזה התחמם למען העתיד... באופן כזה הכרתי את נוחי דנקנר, באופן כזה הכרתי בעבר את עידן עופר ואנשים נוספים במשק... זה דבר נכון לקריירה שלי, לפוזיציה שלי, לקשרים שלי".
חוקרת: "לא, אבל אני אשאל שוב ואני אחדד. אולי היה לך בראש שזה גם הציפייה של ביבי?"
חפץ: "ממש לא, ממש לא, ממש לא".
"אבל אני, אני ידעתי שאחרי הבחירות האלה, מי יודע ננצח נפסיד, אם יהיה אלפון פתוח לשאול אלוביץ', זה יכול לסייע לי, ללקוות שלי, עניינים שלי. זה דבר טוב, זה דבר טוב. ולכן זאת היתה הסיבה היחידה שכל הנדנודים האלה, והבקשות שאני נעניתי לרוב לא בגלל שביבי ביקש אלא, כבר אמרתי יאלה אני ישקיע את החצי שעה, שעה אפילו, אולי ייצא מזה משהו טוב"."

ו. פורסם כאן ב"סרוגים" (כותרת בלבד): "דרישה: להשעות את המשנה ליועמ"ש דינה זילבר.
בעקבות הסערה שעוררו דבריה של המשנה ליועמ"ש, דינה זילבר, נגד חברי הממשלה המקדמים את עניין ה'משילות', התנועה למשילות ודמוקרטיה דורשת להשעות את זילבר מתפקידה לאלתר."

ז. אלי ציפורי הוסיף פוסט כאן בזו הלשון: "גניבת הדעת ואחיזת העיניים של רביב דרוקר (2):
**************************************************************************************
ניר חפץ בחקירתו: "לא זוכר שהעברתי את המסרים של אלוביץ' לנתניהו. הסתפקתי בהבעת אמפטיה וסימפטיה ולא הבטחתי לו דבר"
**************
קטע מס' 2
***********
חוקר: "האם במסגרת אותם פניות של שאול אליך ביקש ממך שאול להעביר מסרים ספציפית לראש הממשלה בנימין נתניהו בהקשרים של הרגולציה ובעניין העסק של מיזוג בזק יס?
ניר חפץ: "התשובה היא כן".
חוקר: "רגע, רגע, מי זימן אותם (את הפגישות)?
ניר חפץ: "הוא, הוא, הכל הוא, הכל יוזמה שלו, הכל. מה אני מה יש לי לחפש איתו. אינני זוכר שהעברתי את המסרים האלו לנתניהו – הסתפקתי בכך שהבעתי אמפטיה וסימפטיה בשיחה. לא הבטחתי לו שום דבר"."

ח. פורסם כאן ריאיון בגלגלץ: "פרקליט רה''מ עמית חדד: ''עסקת טיעון - לא קיימת אפילו בדמיון''."

ט. פורסם כאן ב"ישראל היום" (כותרת בלבד): "המשנה ליועמ"ש דינה זילבר עשויה לעמוד לבירור משמעתי.
נציבות שירות המדינה החלה היום בבדיקה • לפי גורמים משפטיים, דבריה חרגו מהכללים • זילבר אמרה כי קיימת "אמת של היעדר מנהיגות"."

י. אלי ציפורי ממשיך בפוסט נוסף כאן בזו הלשון: "אחיזת העיניים וגניבת הדעת של רביב דרוקר (3):
**********************
דרוקר לא ישדר לעולם עדות מזכה נוספת של חפץ: "מעולם לא דיברתי עם ביבי על הפיטורים של אבי ברגר (לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת), לא לפני ולא אחרי. לעולם לא"
***********************************************
קטע מספר 3:
חפץ: "בשלב הזה כבר של קילומטרז' של אני יודע נגיד ארבעה חודשים של היכרות כבר שלי עם שאול שהיא יותר צפופה מאשר היה הרבה לפני מערכת הבחירות, הוא כבר חש בנוח גם סתם לשתף אותי; הוא הביע כל הזמן את הקונצרט שלו, את הדעה שלו, מתי כבר ביבי יפטר את ברגר... תמיד זה לא הולך לו, ותמיד זה".
חוקר: "אתה מבין שיש הבדל...".
חפץ: "לא שלח אותי לדבר על זה עם ביבי".
חוקר: "אוקיי".
חפץ: "לא דיברתי על הפיטורים. מעולם לא דיברתי עם ביבי על הפיטורים של ברגר, לא לפני ולא אחרי. לעולם לא"."

י"א. אלי ציפורי ממשיך עם פוסט נוסף כאן: "אחיזת העיניים וגניבת הדעת של רביב דרוקר (4):
***********************************************************************
דרוקר לא ישדר לעולם עדות מזכה נוספת של ניר חפץ מחקירתו על נתניהו: "ביבי רצה להשאיר את תיק התקשורת בידו כי כל שר אחר, מכל מפלגה, יהפוך לחיית מחמד של כלי התקשורת ונתון לשליטת הגורמים החזקים ורק לביבי עצמו יש מספיק עוצמה פנימית וחיצונית כדי לעמוד מול הלחצים ולא להיות מנוהל על ידי התקשורת. שאול אלוביץ' לא הזיז להם את קצה הציפורן".
*******************************************************************************
ניר חפץ בחקירתו: "... שהתקשורת הישראלית מוטה באופן בוטה ולא הוגנת נגד משפחת נתניהו. וההחלטה של ביבי, שנתמכה גם על ידי שרה ויאיר, היתה להשאיר את תיק התקשורת בידי ביבי משום שכל שר אחר באשר הוא, מכל מפלגה, יהפוך ל... לכלבלב, יהפוך ל... חיית מחמד, לחיית מחמד של כלי התקשורת ויהיה נתון לשליטת הגורמים החזקים בתקשורת, ורק ביבי בעצמו יש לו מספיק עוצמה פנימית וחיצונית, כדי לעמוד מול הלחצים של כלי התקשורת ולא להיות מנוהל על ידם. שאול (אלוביץ') לא הזיז להם את קצה הציפורן"." 

י"ב. פוסט נוסף כאן של אלי ציפורי בזו הלשון: "כך תפרו מנדלבליט, ניצן ובן ארי את תיקי נתניהו: אחרי התרגיל הפסול והלא חוקי של חקירת אלוביץ' ובנו שכח האב את המעיל; החוקרים מיהרו לנסות לשתול בו מכשיר האזנה, דבר שלא נזכר בתמליל שהעבירו ולכן ההגנה לא ידעה עליו; בנוסף, לא היה שום מזכר על כך בחומר החקירה – וזה התגלה רק לאחרונה. עוד תרגיל חקירה חריג להפוך את אלוביץ' לעד מדינה בכל מחיר, דבר שלא צלח.
ועוד דוגמא להסתרה מכוונת של חומרי חקירה ע"י בן ארי ושות'. • מדברי עו"ד מיכל רוזן עוזר, פרקליטתה של איריס אלוביץ'."

עדכון 17.11.20
א. פורסם כאן ציוץ מדהים מסמדר הילה שמואלי: "היועץ יוסי לוי בסיום השידור: ניר חפץ היה חבר של מנדלבליט ולקח אותו אישית במכוניתו לפגישה כדי שיקבל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. דרוקר מנסה להשתיק 😂. לוי לא קולט וממשיך: חפץ קיבל עסקה מצויינת ממנדלבליט. לא כלא, לא קנס. דרוקר מדפדף מהר לשאלה צהובה על שרה ומדלג על השחיתות האמיתית."

באריאל כהנא צייץ כך: "דברים של יוסי, מתמצים את הבעייתיות בתיקי 2,000 ו-4,000. נתניהו בחש כפי שעושים רבים בעמדות כוח, כולל מנדלבליט ושי ניצן עצמם! אם ניר חפץ סייע למנות את מנדלבליט ליועמ״ש ברור שהיה על מנדלבליט לפסול עצמו. אבל היועמ״ש ״מקים חיץ״ (מצ״ב) ואילו הפוליטיקאים נדרשים לניגוד עניינים. אבסורד!."

גמשה איפרגן הוסיף ציוץ: "מדהים מכל בחינה. אבל אני מדגיש את הנקודה הפחות דרמטית, קרי שאם מנדלבליט הלך לעיתונאי בכיר כדי שלא יכתוב נגד מינויו, איפה זה שם אותנו מבחינת סיקור אוהד? אתם מבינים כמה זה פשע כל התקדים של הסיקור האוהד על נתניהו? וכמובן, משעשע לראות את חיות והאוליגרכיה עוסקים בניגודי עניינים. סדום."

מהדברים שחשף יוסי לוי, זה מתחבר היטב עם פוסט קודם של אלי ציפורי (כאן) לגבי יחסיו של ד"ר אביחי מנדלבליט עם כלי התקשורת, עם עיתונאים בכירים ואנשים בעלי השפעה (כמו עו"ד אפי נווה), לאורך שנים רבות. בפוסט יש תיאור מדויק כיצד ניר חפץ סידר למנדלבליט פגישה בביתו של דן מרגלית, עיתונאי שכתב אז נגדו המון.

ד. פורסם כאן בציוץ ע"י אביעד גליקמן: "בג"ץ בצו על תנאי לראש הממשלה: נמק בתוך חודש מדוע הסדר ניגוד העניינים שקבע היועמש לא מחייב אותך ולא ניתנה בסמכות כפי שאתה טוען. בנוסף שופטי בגץ מבקשים מהיועמש ומראש הממשלה לנמק מדוע ההסדר גם לא יחול על השר @AmirOhana בכל הקשור למינויים במערכת המשפט ובהחלטות שיש להן זיקה למשפט נתניהו. השופטים גם מבקשים לדעת מדוע לא יוצא צו המחייב את נתניהו ואוחנה למנות מינויים בכירים."

ה. פורסם כאן ב"סרוגים" (כותרת בלבד): "עתירה: "מנדלבליט לא יכול לאתר את פרקליט המדינה.
עתירה בהולה הוגשה לבג"ץ בדרישה למנוע את כינוס הוועדה לאיתור פרקליט המדינה, ולאסור על היועמ"ש להיות חלק ממנה בגלל התיק שפתוח נגדו במשטרה. הסיבה: חוות דעת של מנדלבליט בעצמו."

ו. בעקבות תכנית "המקור" אלי ציפורי פרסם כאן את הפוסט הבא (כותרת בלבד): "רביב דרוקר השקרן: טען הערב שהעוזרת של מילצ'ן העריכה את התצרוכת של בני הזוג נתניהו (סיגרים ושמפניות) על שני שליש לנתניהו ושליש לתצרוכת עצמית של מילצ'ן; שקר גס: בעדותה היא התחילה לזרוק מספרים לאוויר בלי שום סימוכין ולבסוף אמרה: "קשה לי להעריך".
************************************************************
העדות של הדס קליין, שאני חושף כעת חלקים ממנה מוכיחים: היא לא הצליחה להעריך את חלוקת התצרוכת של המתנות לכאורה לבני הזוג נתניהו – בינם לבין מילצ'ן; המשמעות: ליאת בן ארי ואנשי שלומה בפרקליטות המציאו מספרים מנופחים על חודו של שקל!"
**************

עדכון 18.11.20:
א. עלה פוסט של אלי ציפורי כאן בזו הלשון: "פתיחת תיק 1000: בעקבות עדות של בן כספית.
******************************************************************************************
כך תפרו מנדלבליט, ניצן ובן ארי את תיקי נתניהו: תיק 1000 נפתח בעקבות עדותו של בן כספית, הידוע באיבתו לבני משפחת נתניהו; עו"ד עמית חדד: "פעולת החקירה הראשונה בתיק 1000 היא גביית הודעה מבן כספית שהגיע ללהב 433 ששפך את שעל ליבו... פעולת החקירה הבאה בתור – חקירת הנהג של יאיר נתניהו רועי רוזן, שם הוא מדבר שהוא התאכסן במלון רויאל ביץ'. מה קרה שם? איך הגיעו לרועי רוזן
• מתוך פרוטוקול הדיון השבוע."

אישורי היועמ"ש (המושחרים כמעט לגמרי) בעניין החקירה סביב מלון הדירות רויאל-ביץ' בת"א נמצאים כאן. יש כאן פעמיים בהפרש של כשבוע הודעה שהיועמ"ש מאשר רק בדיקת סטטוס לדירה (!) ולא יותר. זה לא הפריע לחוקרי להב 433 בגיבוי וחיפוי הפרקליטות המלווה, לבצע מאות פעולות כולל חקירת כ-15 איש, הוצאת צווי חיפוש ותפיסות רבות של מסמכים, הקלטות וכיו"ב. שום קשר לאישור היועמ"ש. 
אמנם הוצא צו חיפוש הזוי הקשור למלון - כאן, אבל זה היה רק הסחת דעת מהעיקר: החוקרים והפרקליטות חיפשו את ראשו של נתניהו דרך בנו יאיר

הוגשה תלונה נוספת (שביעית) ליועמ"שית, הפעם בנושא "קבוצת סייעני \ סוכני המוסד" - כאן. תגובת היועמ"שית (שהתלונה הועברה לפרקליט המדינה) - כאן

ב. אלי ציפורי פרסם פוסט נוסף כאן: "השקרים של רביב דרוקר: ראיין עיתונאי שמאל בשם שחר גינוסר כגורם אובייקטיבי לכאורה ו״שכח״ לתת גילוי נאות שגינוסר עובד עבור תנועת השמאל של אליעד שרגא ומוגדר שם כ״תחקירן״. התנועה לכיבוש השלטון ממוממנת בעיקר מכספי מיליארדים מהשמאל, מארגנת הפגנות נגד נתניהו ופועלת להדיחו."

ג. פורסם בציוץ כאן: "תיק וואלה-בזק: אחרי ראש הממשלה נתניהו - גם בני הזוג אלוביץ' הגישו בקשה לתיקון כתב האישום בעניינם."

ד. בערוץ 7 כאן פורסם (כותרת בלבד): "יעקב אחימאיר: "דינה זילבר עבריינית"."

ה. ערוץ 7 פרסם כאן את דבריו של שר המשפטים לשעבר משה ניסים (כותרת בלבד): "היועמ"ש היה צריך לשלוח מכתב פיטורים לדינה זילבר."

ו. אביעד גליקמן צייץ כאן: "פרסום ראשון: פרשת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר: בצעד חריג פנתה הפרקליטות לבית המשפט העליון בבקשה לזרז את פסק הדין בשאלת חוקיות תוצרי הניידים של יועצי נתניהו וזאת כדי להתקדם מבקשת בחקירה נגדם תוצרי להתקדם בחקירת יועצי נתניהו. פסק הדין יינתן בשבועות הקרובים." [השגיאות במקור]. 

ז. בויכוח שהתעורר ביממה האחרונה בטוויטר בין שלמה רז, לשעבר דובר מבקר המדינה לבין שלמה פילבר, "עד המדינה", שלמה פילבר ממשיך בקו התוקפני שלו ומאשים פקידים ביצירת נזק של 40 מיליארד ש"ח למשק, בגלל שעצרו את הרפורמות שהוא הוביל. הציוצים שלו נמצאים כאן, כאן, כאן וכאן

ח. בעקבות הציוצים של שלמה פילבר, אלי ציפורי פרסם סדרת פוסטים. הראשון כאן בזו הלשון: "הפצצות של שלמה פילבר (1): בדיון עם שלמה רז, לשעבר דובר משרד מבקר המדינה ועוד חבר בכת רק לא ביבי אומר פילבר למעשה את הדברים הבאים: שהדוח של המבקר על בזק בשנת 2017 שחלקים ממנו הופיעו לאחר מכן בכתב האישום בתיק 4000 היה דוח שקרי (והוא צודק) ומי שכתבו אותו הם ״בני האלים״ (הוא רומז גם לאנשי הפרקליטות ובראשם דינה זילבר).
תודה לאבי וייס על תשומת הלב."

ט. אלי ציפורי מוסיף כאן: הפצצות של שלמה פילבר (2): אומר שפקידי משרדי התקשורת והאוצר היו ״משוטים״ על ידי חברה מתחרה לבזק וגרמו נזק של 40 מיליארד שקל למשק (צודק, כתבתי זאת).
פילבר מתכוון בוודאות להרן לבאות, לשעבר סמנכ״ל במשרד התקשורת. מי זו החברה המתחרה? סלקום או פרטנר ולבאות עובד היום בשביל סלקום.
זה רמז ברור לתפירת תיק 4000.
תודה לאבי וייס."

יאלי ציפורי מוסיף כאן: "הפצצות של שלמה פילבר (3): ״בפעם האחרונה שניסיתי לשדרג תשתיות לטובת האזרחים הגעתי לחקירות״.
עוד רמז עבה לתפירת תיק 4000.
תודה לאבי וייס על תשומת הלב."

י"א. אלי ציפורי מוסיף עוד פוסט אחד בעניין זה כאן: הפצצות של שלמה פילבר (4): ״מבקר המדינה הקודם יוסף שפירא היה מגלומן שהרס את שוק התקשורת, גרם נזק של עשרות מיליארדים ודירדר את ישראל למדינת עולם שלישי״.
עוד רמז ברור לתפירת תיק 4000 כי על בסיס דוח המבקר, בין היתר, נתפר התיק.
תודה לאבי וייס ולילה טוב (גם לתיקים התפורים)."

עדכון 19.11.20:
א. פורסם כאן: "דרישות ראש הממשלה להסרת חסיונות מחומרי חקירה ידונו בפני הרכב שופטים אחר. נשיא מחוזי ירושלים יקבע את ההרכב הנוסף."

ב. פניית עורכי הדין של נתניהו לבית המשפט בבקשה להעביר את הדיון למותב (שופט) אחר, כדי שידון בבקשות לגילוי ראיות חסויות - כאן

ג. פניית עורכי הדין של אלוביץ' לבית המשפט בבקשה לתקן את כתב האישום כנגד בני הזוג אלוביץ' עקב פגמים שנפלו בכתב האישום - כאן

ד. ההחלטה המלאה של שופטי בית המשפט המחוזי בי-ם בעניין העברת הדיון בנושא "גילוי ראיות חסויות" למותב (שופט) אחר, כפי שיקבע נשיא בית המשפט המחוזי בי-ם, נמצאת כאן במלואה. 

ה. פורסם כאן באתר 0404 (כותרת בלבד): "השר אוחנה פנה לנציב בבקשה לנקיטת הליכים נגד דינה זילבר: "פגעה בשירות המדינה כולו"."

מסמך הפנייה של השר אמיר אוחנה נמצא כאן בלואו. 

ו. שלמה פילבר מוציא ציוץ נוסף נגד שלמה רז בעניין דו"ח מבקר המדינה - כאן. כ"כ שלמה שפילבר ניהל ויכוח ארוך (שכלל הכחשת הדברים) אודות הפרסום של הריאיון של אבי וייס אצל אבי רצון מ"גלי ישראל", שתי דוגמאות לויכוח הזה - כאן וכאן

ז. [עדכון 13.12.20]: פורסם כאן ב"ערוץ 7" (כותרת בלבד): "מדוע לא ננקטו צעדים נגד זילבר?
המדינה נדרשת להשיב לעתירת התנועה למשילות ודמוקרטיה התוהה מדוע לא ננקטו הליכים משמעתיים נגד המשנה ליועמ"ש שתקפה את הממשלה בפומבי."

עדכון 20.11.20:
א. חיים משגב כתב כאן ב-News1 מאמר מאוד נוקב (כותרת בלבד): "חזקת תקינות" - לאן?.
לא יכול להיות שכל אימת שסנגור מצביע על מחדלים התשובה תהיה שנפלה "תקלה" ושבפרקליטות לא היו מודעים לה. המשפט הפלילי אינו יכול לסבול תשובות כאלה."

ב. אלי ציפורי העלה כאן פוסט בזו הלשון: "כך תפרו מנדלבליט, ניצן ובן ארי את תיקי נתניהו: 11 הודעות(!) מסר אילן ישועה במשטרה, האיש שהפיק 15 מיליון שקל מעסקה שכלולה בכתב האישום והעד הראשון במשפט - ואף אחת מההודעות לא נעשתה באזהרה. הפרקליטות מסרבת למסור את החומרים הקשורים לאילן ישועה ולמגעים איתו בטענה המגוחכת ״תרשומות פנימיות״.
עו״ד יהודית תירוש, יד ימינה של ליאת בן ארי, הסבירה השבוע את כל התהליך המוזר איתו ב״עשינו חושבים״. הרבה מחשבות היו לבן ארי במהלך החקירה - מחשבות לתפירת תיקים תוך הסתרת מהלכים לתפירתם. מתוך פרוטוקול הדיון השבוע."

ג. אלי ציפורי הוסיף כאן פוסט: "כך תפרו מנדלבליט, שי ניצן ובן ארי את תיקי נתניהו:
*****************************
שלמה פילבר בהאזנות סתר: "המשטרה עשתה הנשמה מלאכותית לשטות הזו של אלוביץ'-נתניהו"; "נשארנו עם אותו זבל"; "זה שוחד למראית עין"; "המשטרה משחקת עם הראיות"; "היא אוספת חלקים של הפאזל, היא בונה לעצמה את התמונה איך שבא לה".
**********************************
ב-2018 ביצעו המשטרה והפרקליטות האזנות סתר, בין היתר עם העיתונאי עמית סגל, ולדבריה זה בכלל בתיק 1000 ותיק 2000. עד ליום חמישי לפני שבוע הפרקליטות וליאת בן ארי חשבו שהשיחות הללו בלתי רלוונטית(!) ואז, כשהחליטו פתאום שהן רלוונטיות, הם העבירו את החומר לצוותי ההגנה והודו (לשם שינוי) בטעות. כמה "טעויות" כאלה עוד עשתה בן ארי? עשרות אם לא מאות. והכל במטרה אחת: לתפור תיקים לנתניהו."

ד. אלי ציפורי העלה כאן פוסט נוקב נוסף בזו הלשון: "חיים סבן, יריבו של נתניהו – הוא האיש שהצית את תיק 4000 (באמצעות חברת פרטנר שהיתה בבעלותו).
********************************
לאורך השנים שאני מטפל בתיק 4000 ובתפירתו ואחרי הרבה שיחות וגם עדויות מתוך החקירות – אין לי שום ספק: מי שעמדה בעיקר מאחורי הקמפיין התקשורתי נגד בזק, נגד פילבר, נגד אלוביץ' וכמובן נגד נתניהו – היתה בעיקר חברת פרטנר המתחרה. אבל מה שמפספסים פה זה את זהות הבעלים דאז בפרטנר: חיים סבן המיליארדר שהיה מופסד על השקעתו בחברה.
ואלו העובדות:
1. על-פי עדותו של פילבר פרטנר "עמדה מאחורינו כל הזמן עם אקדחים שלופים. זאת היתה בריונות של איומים". על פי עדותו (שנתמכה גם על ידי עדותו של צחי הנגבי), נציגיו של סבן הלכו אימים עליו: "אם תוצא מהלך רגולטורי שקשור לבזק – תצטרך לבקש מאיתנו אישור להיפגש עם הילרי קלינטון" (שהיתה אז המועמדת לזכות בנשיאות ארה"ב). מי שהעבירו את המסרים המאיימים, לדבריו של פילבר, היו אדם צ'סנוב, יד ימינו של חיים סבן ואז יו"ר פרטנר ונח נקר, אז סמנכ"ל רגולציה בפרטנר ולשעבר סגן ראש אגף התקציבים באוצר. לאור האיומים החליט אז הנגבי, שר התקשורת אחרי, להקפיא את מהלך ביטול ההפרדה המבנית בבזק.
2. הרן לבאות, לשעבר סמנכ"ל במשרד התקשורת, הדליף למנכ"ל פרטנר איציק בנבנישתי את דבר הכוונה לבטל את ההפרדה המבנית בפגישה דחופה שזימן איתו ברוטשילד בת"א. בעקבות ההדלפה לבאות התפוטר, למעשה על-פי דרישת פילבר.
3. בסידרת ציוצים השבוע תקף פילבר את יוסף שפירא, מבקר המדינה לשעבר וכינה אותו מגלומן גרם נזק של עשרות מיליארדי שקלים. הוא גם אמר שהפקידים שכתבו את דוח המבקר על בזק בשנת 2017 ועל בסיסו הונחה התשתית לתיק 4000, היו "אידיוטים שימושיים" ו"משוטים" (וגם "מדושני עונג מעצמם ואדומי לחיים") על ידי אחת מהחברות המתחרות של בזק. פילבר לא נקב בשמה, אבל הוא התכוון בוודאות לפרטנר. אגב, מי שעמד בראש הצוות שכתב את הדוח השקרי היה ישראל אקשטיין.
4. כשפילבר אומר שהפקידים היו "אידיוטים שימושיים בקרב גלידיאטורים שגדול עליהם בכמה מספרים", הוא לבטח התכוון למי שעומד מאחורי פרטנר – חיים סבן הגלדיאטור. חמור מכך, פרטנר הזינה את המבקר ופקידיו בחומרים ובנתונים מעוותים שהובילו לדוח השקרי וכן גרמו לנזק אדיר למשק הישראלי בעיכוב פריסת תשתיות האינטרנט.
5. חיים סבן מקבל סיקור אוהד מובהק בערוצי התשקורת, במיוחד בערוץ התעמולה 12 ובמיוחד על ידי דנה וייס. סבן נהג לארח שורת עיתונאים ב"פורום סבן" בוושינגטון במהלך השנים האחרונות, ביניהם דנה וייס ובן כספית – במימון של עשרות אלפי דולרים – גם בתקופה בה שלט בפרטנר.
המלצתי לפרקליטי נתניהו: הזמינו כעדי הגנה את סבן, צ׳סנוב, הקר וישראל אקשטיין. יהיה מעניין."

עדכון 22.11.20:
א. פורסם כאן (כותרת בלבד): "נציב תלונות הציבור על התביעה קובע: התיק נגד האישה שקראה לעברו של היועמ''ש - נפתח על לא עוול בכפה". 

מסמך ההחלטה של בדיקת השופט בדימוס דוד רוזן נציב התלונות על הפרקליטות, בפרשה זו, נמצא כאן, למתעניינים. 

ב. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוקב: "דוד רוזן, מלבין החטאים של מנדלבליט, קובע כי התלונה בנוגע ל״פרשת משפטים בושה״ מוצדקת וכי האישה נעצרה על לא עוול בכפה. ומה הטענה של הפרקליטות לעיכוב ההחלטה בסגירת התיק? ״תקלה במימשק הדיגיטלי״. וכמובן, מנדלבליט לא ידע ולא ראה ולא שמע, למרות שזה התרחש ממש לידו.
ארגון פשע לכל עניין ודבר."  

ג. אלי ציפורי פרסם כאן: "סופ״ש ב״ידיעות אחרונות״: מנדלבליט מדגים מה זה שוחד עיתונאי וסיקור אוהד כמו שהוא טוען (בטעות) נגד נתניהו בתיק 4000.
*********************************
פרקליטי נתניהו יכולים לקחת את הכותרת הראשית של ״ידיעות אחרונות״ ביום שישי לקו ההגנה שלהם. זו הפעם השנייה השנה שמנדלבליט מעניק תדרוכים ל״עיתונאים״ נחום ברנע וטובה צימוקי, שופרי הפרקליטות, ובתמורה מקבל כתבת חנופה מביכה עם הכותרת ״מנדלבליט לא ממצמץ״.
מה זה אם לא שוחד עיתונאי שהוא טוען בטעות שנתניהו קיבל בוואלה? מה זה, אם לא הטיית סיקור לטובתו?
ואיזה גיבור ללא חת מנדלבליט! משתמש בכל ״עיתונאי״ המשפט בישראל ככלי שרת כדי לעשות הפיכה שלטונית ומציג את עצמו כקורבן.
אשף תקשורת של תדרוכים בתמורה לסיקור אוהד."

ד. אלי ציפורי מוסיף כאן פוסט: ""בעיני מנדלבליט, הויתור של ליאת בן ארי על התמודדות על פרקליט המדינה היה אצילי, קורבן שהקריבה למען המולדת".
• מתוך מסע הליקוקים והחנופה של נחום ברנע וטובה צימוקי ב"ידיעות אחרונות" בסופהשבוע אחרי שקיבלו תדרוך ממנדלבליט.
רגע, מנדלבליט מספר בדיחה? לבן ארי לא היה סיכוי בכלל להתמנות בעקבות חקירת פרשת ראש העין של עבריינית הבנייה. קורבן למעל המולדת? ויתור אצילי? מה זה השטויות הללו!?"

ה. אלי ציפורי הוסיף כאן עוד פוסט נוקב: "מנדלבליט מאיים על נתניהו: "עלול לשלם מחירים שלא פילל בעקבות התנגדותו להסדר ניגוד העניינים".
***************************
אמר זאת בתדרוך (שוחד עיתונאי) שנתן מנדלבליט לנחום ברנע וטובה צימוקי מ"ידיעות אחרונות" בתמורה לסיקור אוהד.
********************************************
אלו ההוכחות ליחסי התן וקח – הביטויים שתמכו במנדלבליט בכתבת הליקוק ולא העלו שום שאלות קשות:
"מנדלבליט לא ממצמץ”
"בלשכת מנדלבליט לא חלקו על תוכן הדברים של זילבר. היא תסיים את שירותה בלי פגע" (כלומר, המשחק מכור כרגיל וכצפוי)
"הבניין הנצור ברחוב צלאח א-דין משדר כרגע נחישות, ביטחון עצמי ורוח לחימה"
"מה שמדריך את צעדיו של מנדלבליט הוא מקומו בהיסטוריה או, לחילופין, סיכוייו להתמנות לשופט בעליון"
"מנדלבליט וליאת בן-ארי, הם ומשפחותיהם, חיים תחת אבטחה מהודקת, 24/7, כמו שופטים ותובעים במשפטי המאפיה באיטליה" (איזו פומפוזיות ואיזו הגזמה).
מנדלבליט: "נתניהו עלול לשלם מחירים שלא פילל לשלם. הוא מיטלטל בין שתי פרידגמות. אחת רציונלית, שמתבטאת במשא ומתן מתמשך, פרגמטי עם המערכת המשפטית; השנייה מבקשת לשרוף את המועדון".
"מנדלבליט מאמין שבית המשפט העליון יעמוד בסופו של דבר מאחוריו" (טוב, כמובן).
"מנדלבליט מתקשה לעכל את השינוי שחל בנתניהו".
"הכנסנו לכתבי האישום רק מתנות שנתניהו ידע עליהם" (איזו אמירה שקרית! הפרקליטות לא מסרה בכלל את אופן החישוב אלא סתם זרקה מספרים לאוויר).
מה עם ניגוד העניינים של מנדלבליט עצמו? מה עם פרשת מנדלבליט-אשכנזי? מה עם עבריינית הבנייה ליאת בן ארי? מה עם ההתנהלות העבריינית של שי ניצן? טוב, השופרות ברנע וצימוקי סיפקו את הסחורה למנדלבליט: תדרך אותנו, קבל סיקור אוהב-אוהד."

עדכון 23.11.20:
א. אלי ציפורי העלה כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "מה שמותר לעדת התביעה נגד נתניהו עו״ד דנה נויפלד, אסור על נתניהו בהסדר ניגוד העניינים.
*************************
עוד חשיפה חשובה של אבי וייס: כך הקלו מנדלבליט וזילבר על עדת תביעה במשפט נתניהו והיועצת המשפטית של משרד התקשורת (עו"ד דנה נויפלד) בהסדר ניגוד העניינים שלה במשרד התקשורת עם בן זוגה בסקטור הפרטי (עו"ד דוד תדמור) שמטפל בעניינים הקשורים למשרד התקשורת (והוא גם מבכירי הפרקליטים בסקטור הפרטי המתנגדים לנתניהו).
***********************************************************************
וייס קיבל היום מסמך מחופש המידע במשרד התקשורת, מסמך שחתום עליו עו"ד דוד תדמור, לשעבר ראש רשות ההגבלים העסקיים, ובן זוגה של עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית של משרד התקשורת ועדת תביעה נגד נתניהו בתיק 4000. שימו לב שעו"ד תדמור מצהיר בחתימתו, שהמשרד שלו לא יעסוק ברגולציה בתחום התקשורת. זה סותר באופן ברור את מה שכתוב באתר המשרד הזה, בו הוא מתגאה, למשל, שהוא זה שהוביל את תהליך רכישת IBC על-ידי סלקום וקרן תשתיות לישראל.
אם זה לא עיסוק בתחום התקשורת, אז מה זה בדיוק "עיסוק בתחום התקשורת"?
נותרה עוד בעיה: איך פותרים את הבעיה ש-IBC, מיזם הסיבים האופטיים, היא עדיין לקוח של משרד עורכי הדין תדמור-לוי? כותבים את המילים "רשימת הלקוחות מהותיים של המשרד". מה זה "לא מהותי" ומי קובע? שיחליטו: אם מיזם הסיבים האופטיים הוא לקוח של המשרד – אז יש ניגוד עניינים חמור, או שהמיזם לא לקוח שלו.
הדבר החוקי, המשפטי וההגיוני שהיה צריך לבצע, זה להעניק למי שמפקח על עו"ד נויפלד את הרשות הזו (של בדיקת רשימת הלקוחות של המשרד), ולא על נויפלד בעצמה - ולהטיל על המפקח/ת את החובה לעשות כן ולקבוע לה מניעויות בהתאמה לבדיקה הזו ולא שהיא תפקח על עצמה. 
הרי זה בדיוק מה שדורשים מנתניהו: שעו"ד דנה נויפלד ועו"ד דינה זילבר (והיועמ"ש אביחי מנדלדלביט) יפקחו על המניעויות של נתניהו לפי הסדר ניגוד העניינים. הם לא הסכימו (גם בתגובתם לבג"ץ) שנתניהו קודם לכל יפקח על עצמו, כפי שהוא דרש.
כלומר, מה שמותר לעו"ד דנה נויפלד, אסור לנתניהו.
זו עוד דוגמא שיכולים להשתמש בה פרקליטי נתניהו לאכיפה בררנית בהסדרי ניגוד עניינים. בכל הנוגע לאנשי שלומם, לפרקליטות יש יכולת מרשימה של אקרובטיקה מילולית וכך הם מכשירים הסדרי ניגודי עניינים בעייתיים מאוד. 
תדמור, אגב, הוא אחד מבכירי הפרקליטים בסקטור הפרטי שיצא בעבר נגד נתניהו.
אבל לנתניהו זה סיפור אחר. הם נאבקים בו על קוצו של יוד ואחר כך מנדלבליט מאיים עליו בתדרוך (שוחד עיתונאי) לשופריו בתשקורת."

ב. הסדר ניגוד העניינים של עו"ד דנה נויפלד עם הנספח שקיבלתי כעת (חיברתי כעת את שני המסמכים ביחד, בהנחה שאכן הם מסמך אחד, אחרי ששלחו לי רק את החלק הראשון בלי הנספח, ורק לאחר ערעור שלחו את הנספח אמש) - נמצא בלינק כאן

ג. עלה כאן פוסט נוקב נוסף של אלי ציפורי בזו הלשון:
"רביב דרוקר: סותם הפיות של ישראל ושופרו של מנדלבליט.
***********************************************************
דרוקר דורש היום ממנדלבליט בעוד מאמר מביך בעיתון הבית שלו "הארץ דה מרקר" "לטפל" ב"ישראל היום".
ובכן, אני דורש ממנדלבליט "לטפל" בערוץ 10-13, בדרוקר וגם ב"הארץ דה מרקר" על הדברים הבאים:
1. מחיקת חובות של בנק לאומי לערוץ 10 בהיקף של 200 מיליון שקל על חשבון כספי ציבור.
2. הטבות רגולטוריות בהיקף של מאות מיליוני שקלים שניתנו לערוץ 10 על-ידי המדינה מכספי ציבור, בין היתר, בלחצו ובעידודו של דרוקר ושאר ה"טאלנטים" בערוץ הכושל.
3. מחיקת החובות שנעשתה ע"י בנק הפועלים ל"הארץ דה מרקר" בהיקף של כמה עשרות מיליוני שקלים בודדים על חשבון כספי ציבור.
4. ההדלפות הפליליות ל"עיתונאי" ערוץ 13 ו"הארץ דה מרקר" מהפרקליטות ובתמורה קבלת יחס אוהד ומלטף.
זה מספיק, מנדלבליט, לפני "הטיפול" שלך בישראל היום, לפי דרישתו של סותם הפיות דרוקר וה״מאניאק השמאלן״ לפי הגדרתו הוא."

ד. ריאיון בזום (די ארוך) ב"פורום קפה שפירא", ב-22.11.19 מ-19:00 למשך כשעתיים, הופץ תחת הכותרת: "שלמה פילבר - עד מדינה או סוס טרויאני?".
פרק המבוא הראשון בחשיפה, "מי זה שלמה פילבר" בסדרה הזו בהנחיית גלי סוטר גב"ח מופץ על ידה תחת הכותרת: "אבי וייס: מי אתה שלמה פילבר - האמת, לא תאמינו" בלינק ליוטיוב כאן: https://bit.ly/33aRh5G.
פרק שני פורסם תחת הכותרת: אבי וייס: איך ומתי נפגשו פילבר ונתניהו לצורך "הנחיות" והלינק לסרטון ביוטיוב כאן: https://bit.ly/2HwvVrD.
פרק שלישי פורסם תחת הכותרת: "אבי וייס: מסמך שעלה בדה-מרקר מזכה את נתניהו, אז הם הסירו אותו". הלינק לסרטון הוא כאן: https://bit.ly/378jr22.
פרק רביעי פורסם תחת הכותרת: "אבי וייס: עוד כמה דברים שלא ייאמנו לפני ארוחת הבוקר.". הלינק לסרטון ביוטיוב הוא כאן: https://bit.ly/33gg2gD.
פרק חמישי פורסם תחת הכותרת: "אבי וייס: הפרקליטות "מחסלת" כל מי שיכול להעיד שנתניהו לא אשם!". הלינק לסרטון ביוטיוב נמצא כאן: https://bit.ly/33i9myt.

עדכון 24.11.20:
א. פורסם כאן (כותרת בלבד): שלב ההוכחות במשפט נתניהו נדחה לחודש פברואר (2021). שלב ההוכחות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נדחה לחודש פברואר. כזכור, שלב ההוכחות היה אמור להיפתח בחודש ינואר, אך היום הוחלט לדחות את הדיון למועד חדש כחודש לאחר מכן."

ב. פורסם כאן (כותרת בלבד): הפרקליטות: טובות ההנאה של וואלה לשרה נתניהו - שוחד לבעלה.
"תיאור זה מתבקש מהנסיבות" נתניהו: רעייתי ובני הם שביקשו וקיבלו הסיקור החיובי באתר וואלה - ולא אני.
טוען שניתוח כתב האישום מעלה, כי התביעה יצרה האחדה מלאכותית ופסולה בינו לבין רעייתו ובנו, בלא שהיא מייחסת לו ידיעה על מהלכיהם * ההגנה: כתב האישום אינו אומר כיאות מה היה השוחד שקיבל נתניהו מאלוביץ * לגבי המתנות טוען נתניהו, שהוא לא היה מודע לקבלתן ושרעייתו היא שביקשה וקיבלה את השמפניות ממילצ'ן.
הפרקליטות דוחה את טענותיו של נתניהו כלפי ניסוח כתב האישום. אומרת שלא היה מקום לפרט מתי וכיצד בדיוק ניתנו כל טובת הנאה בתיק 4000 וכל מתנה בתיק 1000."

ג. אלי ציפורי העלה כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "‏הבלוף הגדול של מנדלבליט וליאת ארי: מודים היום בפועל בתשובתם לפרקליטי נתניהו שאין להם פירוט על המתנות שקיבל ושוויים (״אין רישום מפורט. אין בידינו לפרט את פרטי מסירת כל אחת מטובת ההנאה״). המשמעות: ליאת בן ארי המציאה וניפחה מספרים ועוד על חודו של שקל בלי שיש לה רישום מפורט.
בן ארי שוב מוכיחה שהיא שקרנית סדרתית, רשלנית ותופרת תיקים!
בזמנו חשפתי ב״גלובס״ שליאת בן ארי העמיסה את כל תצרוכת הסיגרים של מילצ׳ן על נתניהו. חשיפת תפירת התיקים היתה הסיבה שפוטרתי מ״גלובס״."

ד. תגובת הפרקליטות במלואה לגבי הטענות והבקשות לתיקון כתב האישום עקב הפגמים שנפלו בו - כאן. שוב 7 פרקליטים עונים סדרה של שקרים על גבי שקרים, לבית המשפט. 

בתגובת הפרקליטות הזו לבית המשפט, בבקשה לתקן את כתב האישום, שהוכנה שוב ע"י 7 פרקליטים, יש שם קטע חשוב ביותר, שממקד מי הפרקליטות מאמינים שיסייע להם בבית המשפט להפליל את נתניהו (דרך שלמה פילבר) וזה בתצלום המצ"ב שגזרתי מהתשובה של הפרקליטות. אבי ברגר לפתע נעלם כאן בחלל החיצון, כאילו לא היה אדם כזה ואין לו קשר לתיק. שמו גם נעלם מ"רשימת העדים החשובים": https://bit.ly/39am8D8, למרות שהוא זה שהוביל ל"תפירת התיקים" "בזק" ו-"4000" וחלקים רבים מכתב האישום הם "העתק הדבק" ממה שהוא מסר לדה-מרקר ומשם זה עבר ישירות לכתב האישום. במקומו (ליד שמו של הרן לבאות, שהיה ונשאר "עד מפתח" מרכזי של התביעה), מופיע לפתע שמילה מימון, כיום המשנה למנכ"לית במשרד התקשורת. כמובן שהיועצת המשפטית עו"ד דנה נויפלד הייתה ועודנה מככבת כאן, וגם אלי קמיר ושמות נוספים, שהפרקליטות מקווה שיסייעו לה להוכיח את עובדות כתב האישום כנגד נתניהו.

ה. פורסם סרטון נוקב ביוטיוב, של ריאיון של פיני פישלר (בכיר במשטרה לשעבר) - כאן, בו הוא אומר לאבי רצון ברדיו "גלי ישראל" (בין היתר): "פישלר: בעצם הדיון, אלשייך מעביר מסר לחוקרים בין גלוי ובין סמוי שראש הממשלה הוא ראש פשיעה!!! וזה השפיע."

עדכון 26.11.20:
א. אלי ציפורי העלה פוסט מעניין כאן: "יעקב בורובסקי, ניצב בדימוס ולשעבר יועץ למבקר: ״שווי המתנות שקיבל נתניהו הוא א-פ-ס. אין למספרים כל ערך. כתב האישום בנוי מהרבה דברים, רק לא עם עובדות. אם נתניהו רצה - הוא יכל לקבל סיגרים מהמדינה. מכאן והלאה זו שאלה של נראות ובכלל לא סוגייה פלילית״."

ב. אלי ציפורי הוסיף כאן פוסט בזו הלשון: "מנדלבליט ובן ארי: ״מודעות נתניהו למתנות שכביכול קיבל אינה בהכרח מודעות פרטנית על כל מתנה ומתנה״ (אז איך חישבתם על השקל כל מתנה אם אין יכולת להוכיח מודעות על כל מתנה?)
************************************************************************************************************
השקרים של מנדלבליט ובן ארי: השניים מודים שאין ביכולתם להוכיח מודעות ״פרטנית״ של נתניהו על כל מתנה ומתנה שכביכול קיבל. ובכלל, הפרקליטות טוענת ששאלת המודעות היא סוגייה ראייתית שאין זה ״מתאים״ שידונו בה בשלב זה של ההליך המשפטי. בקיצור, תפרו תיק ביודעין בלי יכולת להוכיח את שאלת המודעות ובוודאי שלא את היקף המתנות."

עדכון 27.11.20:
א. ריאיון נוקב וקצר של אבי וייס (בן כ-10 דקות) עם אלי ציפורי מ"גלי ישראל" בהמשך ישיר לכתבה כאן: https://bit.ly/Tik4000No48, אודות ההתפתחויות הטריות של השבוע, שלא ספרו לכם, ובכלל זה על: שלמה פילבר ("עד המדינה המדומיין"), שמילה מימון ("כוכב חדש בשמי הפרקליטות"), אבי ברגר ועו"ד דנה נויפלד. הלינק לקובץ השמע המלא של הריאיון נמצא כאן: https://bit.ly/AviwAliTzipori, עם הפתעה, שנחשפה במהלך הריאיון, מי כנראה פברק את "הסדר ניגוד העניינים" של עצמו. האזנה מהנה. מומלץ להפצה ולשיתוף.

ב. שלמה פילבר ("עד המדינה המדומין") מעלה עוד 2 ציוצים חריפים כנגד מבקר המדינה וההחלטות השגויות בעניין "עסקת בזק" שהוא ניסה לבצע - כאן וכאן. הוא (פילבר) במפורש טוען בציוציו, שוב ושוב (גם בציוצים קודמים), שהמבקר (והפרקליטות) פעלו יחד ובמתואם עם דה-מרקר והארץ, נגדו. 

ג. אלי ציפורי העלה פוסט - כאן, בעקבות הציוצים של שלמה פילבר: "איזו פצצה של פילבר: אומר למעשה שתיק 4000 נתפר על ידי עיתון ״הארץ דה מרקר״.
***************************
עד המדינה שלמה פילבר ממשיך לרוקן את תיק 4000 מתוכן. בציוץ תשובה אתמול לשלמה רז, לשעבר דובר מבקר המדינה ואחד מכת רק-לא-ביבי הוא כותב כי אנשי המבקר באו לחפש ראיות אחרי כל כתבת השמצה ב״דה מרקר״ וכך כתבו דוח מופרך. כזכור, הדוח (השקרי) של המבקר על בזק פורסם ב-2017 ועל בסיסו, בין היתר, נתפר תיק 4000.
זה רק מחזק את מה שאני ואבי וייס כותבים כל העת: כתב האישום בתיק 4000 הוא למעשה העתק הדבק לכתבות השקריות ב״הארץ דה מרקר״, שעבדו יחד עם הפרקליטות להדחת נתניהו.
תודה לאבי וייס על תשומת הלב."

ד. עו"ד משה סעדה, סגן ראש מח"ש, הגיש עתירה לפסול את ד"ר מנדלבליט מלעמוד בראש "ועדת האיתור" לתפקיד פרקליט המדינה ואגב כך למנוע את פיטוריו, בדיוק כשהוא הגיש את מועמדותו לתפקיד פרקליט המדינה. עיקרי העתירה שלו - כאן. סיכוי נמוך ביותר שיצליח בעתירה זו מול "הקליקה". 

ניתוח של העתידה ב"מידה" (כאן, כותרת בלבד): "בכיר מח”ש נגד אלשיך וניצן: “התנהלות דורסנית ויתכן שאפילו פלילית”. בעתירה שהגיש לבג”ץ סגן ראש מח”ש משה סעדה נטען כי המפכ”ל ופרקליט המדינה לשעבר התנכלו לו אישית ופעלו לטיוח פרשת אום אל חיראן."

עדכון 29.11.20:
א. פורסם כאן ב-News1 (כותרת בלבד): "בני הזוג יבקשו הכרעה בטענה בהמשך המשפט. אלוביץ: לבטל את כתב האישום נגדנו. שאול ואיריס אלוביץ טוענים שהחקירה בתיק 4000 הייתה פסולה ושערורייתית, תוך הפעלת אמצעים דורסניים נגד החשודים והעדים  איריס אלוביץ טוענת במקביל, כי אם שרה נתניהו ואילן ישועה לא הועמדו לדין - לא היה מקום להגיש כתב אישום נגדה."

הפנייה של עורכי הדין של בני הזוג איריס ושאול אלוביץ' לבית המשפט המחוזי - כאן.

הפנייה של עורכי הדין של איריס אלוביץ' לבית המשפט המחוזי - כאן.

ב. היועמ"ש ד"ר מנדלבליט (כאן) עצר את ועדת הבדיקה במשרד הביטחון (לעניין הצוללות), שהקים השר גנץ. כך, הוועדה הזו מתה מאוד מהר, ללא כל הודעת פטירה וללא סדרי הלוויה. 

ג. פורסם כאן ב"מעריב" (כותרת בלבד): "המציאו עבירות": הטיעונים שהציגו פרקליטי ראש הממשלה לבית המשפט.
לבית המשפט המחוזי בירושלים, שם צפוי להתחיל שלב ההוכחות במשפט נתניהו בחודש פברואר, הוגש מסמך בין 200 עמודים הדורש לבטל את כל כתב האישום נגד ראש הממשלה." הקובץ שב"מעריב" צרפו לכתבה נמצא כאן

פרטים נוספים פורסמו כאן ב-News1. הכותרת: "הטענות המקדמיות של פרקליטי ראש הממשלה: מהיום הראשון לחקירת נתניהו הייתה יד מכוונת שמטרתה להעמיד אותו לדין. יבקשו בהמשך ההליך למחוק את כתב האישום בנימוק של הגנה מן הצדק  טוענים לזיהום החקירה במאות הדלפות, למהלכי חקירה פסולים וחמורים, לזניחת כל כיוון חקירה שלא התיישב עם התזה המפלילה ולאפליה קשה של נתניהו ויתר הנאשמים."

ד. המסמך המלא של פניית פרקליטי נתניהו לבית המשפט המחוזי בי-ם לבטל את כתב האישום נמצא כאן, למתעניינים. 

ה. תגובת הפרקליטות לטענות פרקליטי נתניהו הגיעה מאוד מהר (כאן, כותרת בלבד): "הפרקליטות לעורכי דינו של נתניהו: "ההכרעה בבקשות רק אחרי שמיעת הראיות". הפרקליטות התייחסה לטענות המקדמיות שהגישו עורכי דינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין משפטו ומסרה כי "יובהר, כי ההגנה ביקשה להכריע בבקשות רק לאחר שמיעת הראיות ולא כעת". כמו כן נכתב כי "מרבית הטענות, כפי שפורסמו בהודעה מטעם הסנגורים לתקשורת, הן טענות מוכרות שכבר הועלו בשלבים קודמים של ההליך ונבחנו על ידי התביעה". לדברי הפרקליטות, "התביעה תבחן את מכלול הטענות ותגיב במסודר לבית המשפט בהתאם ללוח הזמנים שנקבע". בטענות המקדמיות טענו עורכי דינו של ראש הממשלה, בעז בן צור ועמית חדד, כי אופן התנהלות החקירה היה פסול וחשף מעשים חמורים המחייבים את ביטול כתב האישום." 

ו. פורסם כאן ב-News1 (כותרת בלבד): "סניגוריו של נתניהו טוענים: חומרי חקירה מהותיים - רק כעת. הפרקליטות מסרה להגנה בשבוע שעבר קבצי מסמכים בנוגע למגעים עם ארי הרו, ניר חפץ והמקורבת אליו - למרות שטענה שוב ושוב שכל חומרי החקירה הנחוצים כבר הועברו."

ז. פורסם סרטון עם דברי פרקליטי נתניהו, כפי שהוגשו לבית המשפט המחוזי בי-ם, בווידיאו קצר (מאתר "0404" ומ"ישראל היום") עם עיקרי הטיעונים שהוגשו על ידם - כאן וכאן

ח. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט בזו הלשון:
"פרקליטי אלוביץ' דורשים לבטל כתבי האישום: ״הפרקליטות הייתה חדורה בלהיטות יתר שהובילה את העוסקים במלאכה ל'ראיית מנהרה'. במהלכה הופעלו על חשודים, אמצעים דורסניים מקומם לא יכירם במדינת חוק״
*********************************************************************************
הבוקר הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים שתי בקשות: האחת, בקשה משותפת של בני הזוג אלוביץ׳ בטענה של הגנה מן הצדק. בקשה נוספת ונפרדת הוגשה מטעם איריס אלוביץ׳, בטענה של שיקולי העמדה לדין בלתי שוויוניים.
בבקשתה, טוענת איריס אלוביץ׳ כי משהחליטה הפרקליטות שלא להעמיד לדין, את רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו ואת מנכ״ל וואלה לשעבר אילן ישועה, הרי שכך היה לעשות גם בעניינה.
בבקשה מובהר כי איריס אלוביץ' משוכנעת שהיא לא ביצעה עבירה פלילית ושגם גב׳ נתניהו וישועה לא ביצעו עבירה. טענתה היא שככל שהפרקליטות הגיעה למסקנה שאין מקום להעמדתם לדין של רעיית ראש הממשלה וישועה, אותה מסקנה חייבת הייתה לחול גם עליה. לטענת באות כוחה, עוה״ד מיכל רוזן עוזר ונעה פירר, שיקולי ההעמדה לדין הבלתי שוויוניים בעניינה, הוסוו בכתב באישום בכך שבאופן מלאכותי הוקטנה וצומצמה בכתב האישום מעורבותם של שרה נתניהו ושל ישועה, והועצמה מעורבותה של איריס אלוביץ' תוך השמטת עובדות שמוכיחות כי ההיפך הוא הנכון.
עוד טוענת פרקליטתה של איריס אלוביץ׳ כי מי שקורא את כתב האישום יטעה לחשוב שהיא אשת עסקים כלשהי, זאת בעוד ש"שכחה" המאשימה שמערכת היחסים האמיתית בין שאול אלוביץ' לאיריס אלוביץ' אינה של "ייעוץ עסקי" אלא של זוגיות ארוכת שנים, תומכת ואוהבת. כך הפכה בכתב האישום קדושת התא המשפחתי את עורה ואשתו של שאול אלוביץ' מתוארת כיועצת עסקית ומי ששיקוליה נעוצים בעולמות עסקיים רגולטוריים ואינטרסים מושחתים״. בבקשה מובהר כי בית המשפט אינו מתבקש להכריע בה כעת, משום שנוכח האופן בו נוסח כתב האישום ברור ש"תיקונו של מהלך זה יוכל להיעשות רק לאחר שמיעת ראיות״.
בבקשה המשותפת לזוג אלוביץ׳ העוסקת בטענה להגנה מן הצדק, טוענים פרקליטי הזוג, עוה״ד ז׳ק חן, מיכל רוזן עוזר, נעה פירר ויהל דאר, כי החקירה בתיק 4000, שלוותה בידי הפרקליטות, הייתה חדורה בלהיטות יתר שהובילה את העוסקים במלאכה ל'ראיית מנהרה'. במהלכה הופעלו על חשודים, אמצעים דורסניים מקומם לא יכירם במדינת חוק. בין היתר, מציינים פרקליטיהם של הזוג אלוביץ׳ גם את השפלתם וביזויים של הזוג בכלי התקשורת, את פרשת המסרונים של השופטת פוזננסקי ומי שהיה אז נציג הפרקליטות שחם-שביט בשלב המעצרים, את מסע ההדלפות של חומרי החקירה, ואת פרשת התפיסות והחילוטים האגרסיביים ללא צו אשר לימים הולידה את הלכת אלוביץ׳ בבית המשפט העליון.
גם בבקשתם זו להגנה מן הצדק, וכפי שמתיר החוק, מבקשים סנגוריהם של הזוג אלוביץ׳ מבית המשפט שלא להכריע כבר עתה, כי אם לאחר שמיעת הראיות, שבו יוכחו והדברים ויתחזקו. ״מקצת מהמתואר, לו יוכח במשפט, צריך להביא לביטול האישום. לא כל שכן שזו המסקנה המתחייבת לאחר שיוכחו כולם. ללא כל קשר לשאלת האשם (המוכחש) או חפותם של המבקשים – נוכח דברים אלה, הגשת כתב האישום וניהול ההליך הפלילי נגדם עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית. גם מטעם זה דין האישום נגדם להתבטל״. "

ט. אלי ציפורי הוסיף כאן פוסט בזו הלשון:
"פרקליטי אלוביץ׳: הפרקליטות מדליפה מידע שקרי ומכפיש עד היום כדי להשפיע על בתי המשפט.
**********************************************************************************************
פרקליטי אלוביץ' דורשים לבטל את כתב האישום (2): "זרם ההדלפות והתדרוכים שכוון לבנות נרטיב בתודעה הציבורית ולהשפיע על מקבלי ההחלטות ועל בתי המשפט – לא פסק מאז החקירה ועד עצם היום הזה; מידע מכפיש, מקוטע, מוצא מהקשרו ושקרי זלג באין מפריע ובאין פוצה פה ומצפצף. כבודם של הנאשמים, חזקת החפות שלהם וזכותם להליך הוגן – נרמסו".
ומי משתפי הפעולה בהדלפות הפליליות? כמובן שופרי מנדלבליט, ניצן ובן ארי בתשקורת. איך אתם חיים עם המצפון שלכם, "עיתונאים" קטנים שלי?."

י. אלי ציפורי העלה כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "פרקליטי נתניהו לבית המשפט: חומרי החקירה חושפים ביצוע מעשים חמורים המחייבים את ביטול כתב האישום - לא חקרו עבירה אלא המציאו עבירה.
***********************************************************************
פרקליטי ראש הממשלה הגישו לבית המשפט כ-200 עמודים שמוכיחים כי ראש הממשלה נתניהו סומן מראש ובתיקים נגדו נעשה שימוש באמצעים פסולים ופליליים, זיהום חקירות ואכיפה בררנית.
המסמך חושף כי בחקירות ראש הממשלה בוצעו מעשים פליליים בקנה מידה חסר תקדים. הדרך בה נוהלו החקירות מעידה על כך שכבר בשלב מוקדם הבינו החוקרים כי ראש הממשלה לא ביצע כל עבירה, ולכן הם לא חקרו עבירה, אלא המציאו עבירה ואז ביצעו מעשים פליליים כדי להוכיח אותה.
מעשים פליליים אלה אינם מקובלים באף חקירה, על אחת כמה וכמה בחקירה של ראש ממשלה, ולכן יש להורות על ביטול כתב האישום.
בין הטענות שנשלחו לבית המשפט:
1 - חוקרי המשטרה שיקרו לבית המשפט כשביקשו לערוך חיפוש בביתה של אישה צעירה שנשאלה שאלות חודרניות ביחס לטיב הקירבה ומהות מערכת היחסים בינה לבין ניר חפץ. המקורבת לא נחקרה באזהרה וצו החיפוש נועד לחשוף פרטים שאינם קשורים לחקירה כדי לאיים על חפץ שיחתום על הסכם עד מדינה.
2 - על העדים בתיק הופעלו לחצים פליליים חסרי תקדים כדי לשקר, לרבות איומים בפגיעה בקשר עם משפחתם ועם ילדיהם, שלילת זכויות, הטרדות, צעקות, מניעת טיפול רפואי, סירוב לכתוב את גרסאותיהם ומעשים פסולים רבים נוספים.
2.1 - ניר חפץ הורעב על ידי חוקריו במטרה לשבש את מצבו הנפשי. מדובב שהוכנס לתא המעצר של חפץ תיאר: ״זיהיתי אצלו שהוא, ככל שחולף זמן המעצר, הוא נעשה תשוש יותר, הוא מדבר פחות צלול, שהוא ממלמל באמבטיה והולך ישר למיטה, והוא דואג לאוכל בצורה אובססיבית, לוקח משהו מתוק ושם בתוך הנעליים״.
חפץ אויים על ידי החוקרים שהם יהרסו את משפחתו ויחשפו דברים חודרניים לגביו. כשנשאל לתת את הקוד לטלפון שלו, אמר חפץ ״יש לי חומרים שהם צנעת הפרט, זה מה שמטריד אותי, נניח שיש שם צילום עירום של מישהו....״. החוקר אמר לו שהם ״יסתכלו על הכל״.
המשטרה הפגישה ״במקרה״ בין חפץ לבין אישה צעירה שנשאלה בחקירתה שאלות חודרניות ביחס לטיב הקרבה ומהות הקשר ביניהם. נושא זה נמצא עדיין תחת צו איסור פרסום שיש להסירו כדי לחשוף את כל האמת לציבור.
לאחר המפגש בין חפץ לבין אותה צעירה נאמר לחפץ בחקירה: ״אם לא הבנת עד עכשיו, תבין שאנחנו יודעים הכל. שיטות הפעולות שלנו מאוד מאוד דומות לשב״כ... תחשוב על האישה והילדים שלך וההשלכות שישפיעו עליהם״. חפץ פורץ בבכי במהלך חקירתו לאחר עוד תרגיל חקירה פסול שנעשה לו ובו אשתו הייתה מעורבת.
אירועים אלו התרחשו ימים ספורים לפני שחפץ חותם על הסכם עד מדינה. חפץ אומר בחקירתו לפני שחתם על ההסכם: ״אני חושב שפיזית ונפשית אני לא כשיר לקבל החלטה״.
חפץ הוחזק במכוון בתא מעצר מלא פשפשים. גופו היה מלא שלפחויות אדומות בגפיים ובבית החזה. הוא הועבר מתא מלא פשפשים אחד לאחר. חפץ מתחנן לקבלת טיפול רפואי: ״אני פשוט יוצא מדעתי מהגירודים האלה. אני לא מסוגל לעמוד בזה יותר, זה מגרד לי בצורה מטורפת, חוץ מזה לא מעניין אותי כלום - זה פשוט מטריף אותי״. הטיפול הרפואי נמנע במכוון מחפץ, וגם נמנע ממנו מלקבל תרופות ללחץ דם להן הוא זקוק.
2.2 - הראל לוקר ששימש מנכ״ל משרד רה״מ העיד: ״והרגשתי שאתם לוחצים עלי לשקר ואני אמרתי את כל האמת ורק האמת. אני לא אשקר אני לא אגיד שהוא יבקש ממני לטפל בזה ראש הממשלה לא דיבר על זה איתי״.
2.3 - החוקרים איימו על העדים לשנות גירסאות, כך למשל אמר החוקר של ערן טיפנבורן: ״אם אני באמת אראה שאתה ממשיך עם הגרסה הזאת יש לנו גם את כל הסמכות להחשיד אותך בשיבוש. עכשיו אני אעשה את זה בלי למצמץ״.
2.4 - עד המדינה ארי הרו אמר לחוקריו בעקבות מסכת של הפעלת לחצים: ״תגידו לי מה אתם רוצים שאני אגיד - ואגיד״. חוקרו השיב לו: ״תגיד לי מקרים של משהו פסול, משהו אסור, משהו לא חוקי״.
2.5 - החוקרים איימו על עד נוסף, איתן צפריר, דאז רמ״ט משרד התקשורת: ״אל תהרוס את החיים שלך כן? אל תהרוס את החיים שלך תגיד את מה שזה על נתניהו... תגיד תגיד".
3 - כל כיוון חקירה שלא התיישב עם תפירת התיקים - זכה להתעלמות מוחלטת.
לדוגמה, כשמומו פילבר הדגיש בחקירתו כי החתים את ראש הממשלה נתניהו על אישור לבזק בדיוק כפי שעשה גם עבור הוט, סלקום ופרטנר, החוקרים אמרו לו שזה ״לא מעניין אותם״:
פילבר: ״כל שלושה חודשים אני מביא לשר לחתום... אני זוכר דבר כזה עם הוט, עם סלקום, פרטנר״.
החוקר: ״זה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי״.
כך גם לגבי רמ״ט משרד התקשורת דאז איתן צפריר, כשביקש למסור את התשובות הנכונות והראויות בעיניו והתעקש כי מהלך הדברים יתועד כפי תשובותיו, החוקרת מבהירה לו כי היא לא תרשום את תשובותיו, שכן אלה אינן התשובות שהיא מבקשת לקבל: ״אנחנו נעצור כאן בנקודה הזאת. אנחנו נמשיך לשאלה הבאה כי אני לא מעוניינת לשמוע את התשובות שלך״. צפריר השיב לה: ״התשובות שלי לא תואמות את התשובות שאת רוצה לקבל, ואני אומר את האמת שלי. התשובות לא מסתדרות לך עם הסיפור שאת מנסה לבנות כאן״.
4 - חקירות רה״מ זוהמו באופן חסר תקדים באמצעות מאות הדלפות שבוצעו מהמשטרה והפרקליטות. מבול הדלפות זה, חסר תקדים בהיקפו, זיהם את החקירה ואת ההליך מן המסד עד הטפחות. הדלפות אלו לא נחקרו ולא טופלו על ידי היועץ המשפטי לממשלה, שסירב לעשות זאת.
5 - המשפט הציבורי שהתנהל בתקשורת נגד ראש הממשלה נתניהו נועד במוצהר להפעיל לחץ על החוקרים, התביעה והיועמ״ש, ורבים הסימנים שלחצים אלה ולחצים אחרים עשו את פעולתם.
6 - החקירות התנהלו על ידי ראש היחידה החוקרת ומפכ״ל משטרה שהיו מוטים נגד ראש הממשלה מהרגע הראשון. ראש היחידה החוקרת טען שראש הממשלה שלח קצינה להתלונן נגדו בגין הטרדה מינית (טענה שאין ולא היה לה בסיס כלשהו, וזאת אף כעולה מפסיקת בית המשפט העליון בעניין), ומפכ"ל המשטרה נטע בלב החוקרים את הסברה, כאילו ראש הממשלה שלח חוקרים פרטיים להתחקות אחריהם (וגם זו הוכחה כבדייה חסרת שחר).
7 - תמלילי חקירות סולפו על ידי החוקרים. בתיקים נמצאו עשרות דוגמאות לפערי רישום דרמטיים בין תמלילי החקירות לבין סיכום החקירות (הודעות) שנעשו על ידי החוקרים, במטרה להגיע לתוצאה הרצויה מבחינתם.
8 - החקירות התנהלו כ״מסע צייד״ שבמסגרתו סומנה המטרה מראש, כפי שהעיד על כך עד המדינה מומו פילבר: ״כולם נמצאים עכשיו באיזה מין תחרות מירוץ למיליון מי יביא את הראש של נתניהו".
9 - לא ניתן להסביר אלא באכיפה בררנית שזועקת לשמיים את היעדר חקירה כלשהיא של שרים וחברי כנסת שקידמו את החוק להגבלת הפצתו של העיתון ״ישראל היום״ וקיבלו בתמורה סיקור אוהד בהיקפים יוצאי דופן מהעיתון המתחרה ״ידיעות אחרונות״. מצורפות רק כמה דוגמאות לכך, איש מאלה לא נחקר כלל."

י"א. אלי ציפורי הוסיף כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "לא יאומן! נוני מוזס הודה בחקירתו שדיבר עם אביגדור ליברמן על חוק ישראל היום. במקביל, ליברמן מקבל עד היום סיקור מאוד אוהד ומלטף ב"ידיעות אחרונות".
אגב, מפלגת ישראל ביתנו תמכה בזמנו בחוק. הרימו יד בעד מישראל ביתנו: אביגדור ליברמן, יצחק אהרונוביץ, רוברט אילטוב, אורלי לוי-אבקסיס, לאון ליטינצקי, עוזי לנדאו, סופה לנדבר, אלכס מילר, חמד עמאר, פאינה קירשנבאום, דוד רותם, יאיר שמיר.
אתם מבינים איזו אכיפה בררנית של מנדלבליט, ליאת בן ארי ושי ניצן?."

י"ב. אלי ציפורי הוסיף כאן פוסט נוקב נוסף: "נוני מוזס הודה בחקירתו שדיבר גם עם יאיר (יהיר) לפיד על חוק ישראל היום (ראו צילום). לפיד, כזכור, קיבל סיקור אוהד ומאוד מלטף ב"ידיעות אחרונות" ואף נפגש עשרות פעמים עם מוזס בדירה בסביון. מרבית חברי מפלגת יש עתיד הצביעה בעד חוק ישראל היום שהיה מעניק הטבות רגולטוריות של מאות מיליוני שקלים ל"ידיעות אחרונות". מ״יש עתיד״ הצביעו בעד החוק: קארין אלהרר, יעל גרמן, עפר שלח, רונן הופמן, בועז טופורובסקי, דב ליפמן, שמעון סולומון, רות קלדרון, יפעת קריב, יואל רזבוזוב.
איך בדיוק לפיד וליברמן לא נחקרו באזהרה על העניין הזה?
עכשיו אתם מבינים למה לפיד הגיש נגדי תביעת השתקה?."

י"ג. אלי ציפורי העלה פוסט נוקב נוסף כאן: "‏פרקליטי נתניהו רומזים: מנדלבליט קיבל סיקור אוהד ב״ידיעות אחרונות״ ובמקביל סגר את התיק ל״ידיעות אחרונות״ בפרשת תיק 4000: ״מנדלבליט פעל להציג את פועלו באופן החיובי ביותר בידיעות״ (מדובר בשיחת התדרוך שהעניק היועמ״ש לנחום ברנע וטובה צימוקי שהפכה לכתבת ליקוק מביכה)."

י"ד. אלי ציפורי הוסיף כאן עוד פוסט: "‏נוני מוזס העיד שהעביר חוות דעת כלכלית לציפי לבני כדי לגייס אותה להצעת חוק ישראל היום. בעדותה החלה לספר לבני על העניין אבל החוקר משום מה הפסיק אותה. 
גם לבני קיבלה סיקור מלטף ב״ידיעות אחרונות״, גם היא הצביעה בעד החוק וגם היא לא נחקרה באזהרה למרות שהופעלה בבירור ע״י מוזס לטובת האינטרסים הכלכליים שלו."

ט"ו. במסמך הטענות המקדמיות של פרקליטי בנימין נתניהו לבית המשפט המחוזי בי-ם בדרישה לבטל את כתב האישום אבי וייס חושף הדלפותנגדו (כמפורט כאן: https://bit.ly/TeanotMikdamiotBiBi, למתעניינים), בסעיף 131 שתצלומו מצוי כאן מצד שמאל (לחיצה על התמונה מגדילה אותה), מצוין שהכתב אבי וייס הצליח לחשוף (פרטים מלאים כיצד זה נחשף יש כאן: http://bit.ly/Tik4000Arutz20), את המחשבים מהם הודלפו מסמכים מהפרקליטות ולשכת היועמ"ש ולא נעשה עם זה דבר.
אולם, לא צוין במסמך הפרקליטים העיקר: התגובה השקרית, מתחילתה ועד סופה, של היועמ"ש, עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט שנמסרה באיחור רב (כמפורט כאן: http://bit.ly/Tik4000No33), שקרים וכזבים שהומצאו על ידו מהסיבה הפשוטה: "להכשיר את השרץ" של קידום עו"ד ליאת בן ארי שווקי, שנמצאה כמקור ענקי להדלפות הללו. היה חשש של היועמ"ש, שקידומה יטורפד \ יתעכב, בגלל הגילוי הזה.

עדכון 30.11.20:
א. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוסף ונוקב:
"המסמך המזעזע שכולכם חייבים לקרוא: כך ניסתה חוקרת לסחוט את ראש מטה משרד התקשורת בזמן נתניהו - כדי להפליל את ראש הממשלה.
****************************************
החוקרת לעו"ד איתן צפריר: "מי אתה בכלל? מה אתה שווה כעורך דין? אתה מתנהג כאחרון העבריינים, אהלן וסאלן כמו שאומרים. מעניין מה הלקוחות שלך יחשבו שאתה יושב בחקירה פלילית כאחרון העבריינים; כשאתה תשקר אני אחליט מתי אתה שותק ומתי אתה מדבר. אתה לא מכתיב לי את הפרוטוקול".
*****^^^*********************************************
עו"ד צפריר: "אל תצביעי עליי בצורה כזאת... אמרת לי 'אל תהרוס את החיים שלך תגיד את מה שזה על נתניהו; מי שצועק פה זה את, אני מדבר בשקט, מצטער שהתשובות שלי לא תואמות..."
חשוב להדגיש: צפריר לא הואשם בדבר.
***************************************
המשטרה והפרקליטות הדליפו ידיעה שקרית לאולפן שישי של ערוץ התעמולה 12 שצפריר יהפוך לעד מדינה; צפריר לחוקרת: "רמסתם את הזכויות שלי, זכויות יסוד".
**************************************
החוקרת: סיוון סבן, לשעבר מנהלת לשכתו של גדעון סער; סבן היתה גם אחראית על התרגיל החקירה הלא חוקי של שאול אלוביץ' ובנו אור; בעבר קיבלה כתבה מלטפת ב"דה מרקר" שבו אמרה: "אני נשארת אנושית וזוכרת שעומד מולי בן אדם".
*********************************************************************************************************
הנה הקטעים של חקירת איתן צפריר, לשעבר מנהל לשכת נתניהו במשרד התקשורת:
קטע 1: צפריר אומר לחוקרת שמנסים לכפות עליו להפליל את נתניהו
את אמרת לי בשיחה האחרונה ]...[ אל תהרוס את החיים שלך כן? אל תהרוס את החיים שלך תגיד את מה שזה על נתניהו... תגיד תגיד.
קטע 2: צפריר מתעקש כי מהלך הדברים יתועד כפי תשובותיו, החוקרת מבהירה לו כי היא לא תרשום את תשובותיו, שכן אלה אינן התשובות שהיא מבקשת לקבל:
חוקרת: אתה מבין שאתה מסתכל לי בעיניים ומשקר לי עכשיו.
צפריר: לא לא...
חוקרת: אבל אין שוב בעיה כי אנחנו נמשיך הלאה...
צפריר: לא.. את עושה מניפולציות
חוקרת: לא לא אנחנו נעצור
צפריר: את עושה מניפולציה
חוקרת: נעצור.. נעצור בנקודה הזאת.
צפריר: את עושה.. חותכת..
חוקרת: אנחנו נעצור בנקודה הזאת...
צפריר: תרשום בבקשה בפרוטוקול
חוקרת: הוא לא חייב לך שום דבר
צפריר: תרשום בבקשה בפרוטוקול
חוקרת: הוא לא חייב לך שום דבר. אתה לא מכתיב לו את הפרוטוקול... ואנחנו נעצור בדיוק בנקודה הזאת.
צפריר: לא לא אנחנו לא עוצרים בנקודה זאת.
חוקרת: כאחרון העבריינים אתה איתן...
צפריר: אנחנו לא.
חוקרת: אנחנו נעצור. בוא תראה איך אנחנו עוצרים.
קטע 3: החוקרת ממשיכה ומטיחה בעו"ד צפריר, כי הוא מתנהג כמו "אחרון העבריינים". צפריר מתעקש להשלים את התשובות שלו, ללא קטיעת דבריו, פעם אחר פעם, על ידי החוקרת, ולכך משיבה החוקרת שהיא תעבור לשאלה הבאה, כי היא לא מעוניינת לשמוע את התשובות שלו – אותן תשובות שאינן משרתות את התזה -
חוקרת: אתה רוצה לשבת כאן... להתנהג כאחרון העבריינים.. אהלן וסאלן כמו שאומרים.
צפריר: אני אחרון העבריינים...
חוקרת: אנחנו נמשיך לשאלה הבאה שלי
קטע 4: החוקרת מונעת מצפריר מלהשלים את תשובותיו, חרף התעקשותו לעשות כן -
חוקרת: הוא שאל מה קורה עם המכתב... ואם אני עוצרת אותך...
צפריר: אני עונה תשובה אבל את לא..
]...[
צפריר: את בשיטתיות...
חוקרת: אתה בשיטתיות לא עונה על תשובות שאתה נשאל
צפריר: לא..
חוקרת: אני לא אשב איתך כאן היום ואבזבז את הזמן שלי
צפריר: את מבקשת לקבל תשובות
חוקרת: תנמיך את הקול שלך מיד
צפריר: לא
חוקרת: תנמיך את הקול שלך
צפריר: אל תצביעי עליי בצורה כזאת
חוקרת: תנמיך את הקול שלך... עכשיו תנמיך ותענה על השאלות שאתה נשאל תענה על שאלות שאתה נשאל.
צפריר: מי שצועק פה זה את, אני מדבר בשקט מצטער שהתשובות שלי לא תואמות...
חוקרת: תענה על התשובות שאתה נשאל
צפריר: לא תואמות את התשובות שאת רוצה לקבל
חוקרת: שאלתי ואני אשאל שוב...
צפריר: תשאלי עוד פעם
חוקרת: תספר לי על השיחות שלך...
צפריר: ואני אומר את האמת שלי.
קטע 5: בכל עת שהחוקרת מקבלת תשובות שאינן מקובלות עליה או מתיישבות עם התזה שלה, היא פועלת על מנת לפגוע בעו"ד צפריר ולהשפיל אותו מקצועית. חרף זאת עומד צפריר על גרסתו:
חוקרת: אז בוא תתייעץ עם עורך דין תסיר ]את החיסיון – הח"מ[ אם אתה יכול. אתה הגדול שנמצא בין הביג פור בארץ משרד פירון הענק, מנהל מחלקה לא משנה.
צפריר: נו?
חוקרת: (מרימה את קולה) שנורא מרשים אותי כאן לא יודע אפילו חיסיון עורך דין לקוח, אז מי אתה בכלל, מה אתה שווה כעורך דין? מה אתה שווה כעורך דין?
נחקר, איתן צפריר: אולי בעינייך אני לא שווה הרבה
חוקרת: בעיניי, שאתה יושב ומשקר, לא, לא יותר מידי.
וכן:
חוקרת: אתה תגיד בקצרה.
צפריר: אני אגיד מה שאני רוצה
חוקרת: אתה תגיד בקצרה
צפריר: ואת לא תקטעי אותי...
חוקרת: אתה תגיד בקצרה
צפריר: ואת לא תסתמי לי את הפה אוקיי?
חוקרת: כשאתה תשקר אני אחליט מתי אתה שותק ומתי אתה מדבר
צפריר: ואת לא תדברי אלי בצורה לא מכובדת אוקיי?
חוקרת: אתה לא מכבד את עצמך... אתה יושב כאן כאחרון העבריינים.
צפריר: כן..
חוקרת: מעניין אותי לדעת איך הלקוחות שלך מה יחשבו על עורך דין איתן צפריר שיושב בחקירה פלילית כאחרון העבריינים
צפריר: אה עכשיו את גם סוחטת אותי? עכשיו את גם סוחטת אותי?
קטע 6: הלחצים שהופעלו על עו"ד צפריר חצו גבול נוסף, עת לאחר חקירותיו התפרסם, באופן כוזב לחלוטין, כי צפריר הסכים להיות עד מדינה. צפריר העלה עניין זה בפני החוקרים בחקירתו מיום 26.3.2018 , והראה כי מדובר במהלך פסול מיסודו. החוקרים הכחישו, באורח מקומם, את עניין ההדלפה הכוזבת, תוך שהם מיתממים ומשיבים לצפריר כי הם לא מבינים מה כה חמור בהצגתו כעד מדינה:
צפריר: זה בוודאי לא מסתדר עם, עם הפגיעה הקשה אני קורא לזה, המהותית בשלטון החוק שנעשתה פה לפני שלושה, שלושה שבועות כאשר אני צופה ביום שישי באולפן שישי בערוץ שתיים ויש הדלפה שקרית ומגמתית מהחקירה שאומרת שאני יוצא ובא במשרדי לה"ב כמה חודשים כבר, כמה שבועות שאני עד מדינה ושאני מקורב המקורבים.
חוקרת: טוב אנחנו כמובן לא יכולים לקחת שום אחריות על מה שנאמר בכלי התקשורת.
צפריר: או-קיי. אתם אנשי חוק, רמסתם את השם שלי
חוקרת: אף אחד לא.
צפריר: רמסתם את הזכויות שלי... זכויות יסוד."

עדכון 30.11.20:
א. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוקב בזו הלשון: ""פרקליטי נתניהו קובעים למעשה: מנדלבליט הדליף בעצמו בצורה פלילית; מבין מאות ההדלפות הפליליות הם מציינים שלוש: לדנה וייס במפגש ה"ספונטני"; לחן מענית מ"גלובס" שידע לתאר את הדיונים האחרונים על תיקי נתניהו במדוייק עד כדי כך שאין חלון, צפוף ונערכים ויכוחים בשאלת הדלקת וכיבוי המזגן; וגם כמובן לאביעד גליקמן שגם הוא קיבל ציטוטים מתוך הדיונים על "הרשעה בטוחה"; וייס, מענית וגליקמן קיבלו הדלפות פליליות מגמתיות ומקומם בחקירות תחת אזהרה."

ב. פורסם כאן (בגלובס, כותרת בלבד): "ועדת האיתור ממליצה על עו"ד עמית איסמן לתפקיד פרקליט המדינה.
עו"ד איסמן הוא פרקליט מחוז חיפה והוא נמנה על הצוות שדן בתיקי נתניהו • בעבר התקבלו המלצות הוועדה בקלות, אך הפעם הממשלה עשויה להרים קשיים."

ג. דווח כאן ברוטר (כותרת בלבד): "דיווח: רה''מ נתניהו נערך להגיש בקשת חסינות נוספת לכנסת".  

ד. פורסם כאן ב-News1 (כותרת בלבד) בעקבות החלטת בג"ץ - כאן: "בית המשפט העליון נותן גושפנקה משפטית.
בג"ץ: תיק מנדלבליט נסגר מחוסר אשמה. דחה בחריפות עתירה בה נטען שמנדלבליט אינו יכול להשתתף בבחירת פרקליט המדינה משום שהלה יכריע בעניין התיק נגדו בפרשת הרפז, ואשר ביקשה להשוות בין ניגוד העניינים שלו לבין זה של נתניהו  עמית: מנדלבליט אינו בניגוד עניינים; ההשוואה לנתניהו - חסרת יסוד עובדתי ומשפטי."

ה. פורסם כאן בוואלה! (כותרת בלבד): "130 פעמים, לפני הורדה לדפוס: פירוט השיחות בין נתניהו לעורך ישראל היום נחשף.
משרד רה"מ מסר את רשימת השיחות הטלפוניות בין רה"מ לעמוס רגב בשנים 2015-2017. השניים שוחחו 30 פעמים בחודשיים לפני בחירות 2015, 3 פעמים יום לפני פרסום כתבה מכפישה על מני נפתלי ובשעת לילה לאחר מחאת הורים שכולים שהוצנעה בעיתון. מקורבי רה"מ: "אכיפה בררנית"."

ב. אלי ציפורי העלה כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "שלושה שופטי בג"ץ - מני מזוז, יצחק עמית וענת ברון - שיקרו אתמול בנוגע לעילת סגירת התיק של מנדלבליט: "עילת הסגירה היא של חוסר אשמה".
***********************************************************************
בית המשפט העליון דחה אתמול עתירה של הפורום המשפטי למען ישראל ועו"ד אביעד ויסולי בבקשה למנוע את כהונת מנדלבליט בוועדת האיתור למינוי פרקליט המדינה. 
זה ניחא, אבל בתוך הפסיקה קבעו שלושת השופטים – מני מזוז, יצחק עמית וענת ברון – את הדברים המדהימים הבאים: "צא ולמד, שלא זו בלבד שכלל הגורמים בשרשרת המינוי לא מצאו פגם ערכי-נורמטיבי בהתנהלותו המונע את מינויו לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ולא זו בלבד שמותב של חמישה שופטים בבית המשפט העליון סבר כך; אלא שאף הגורמים במשרד המשפטים המוסמכים להורות על סגירת תיק החקירה בעניינו של מנדלבליט, סברו כי יש לעשות כן מחוסר אשמה; והסיבה היחידה שבגינה טרם הוזנה עילת הסגירה של חוסר אשמה, היא מידת הזהירות (או שמא זהירות יתר) בה נקט פרקליט המדינה דאז, שחשש שמא הוראה כאמור תהא נגועה בחשש לניגוד עניינים, ולא למראית אין".
לבד מהמשפט האחרון, זו קביעה שקרית: התיק נסגר בזמנו בהחלטה של יהודה וינשטיין בעילה של ראיות ברף הנמוך בעבירה אחת ובעבירה שנייה בגלל "קיומם של קשיים ראיתיים מסויימים", שזה בשום פנים ואופן לא חוסר אשמה. כמו כן קבע יהודה וינשטיין, קודמו בתפקיד של מנדלבליט, כי "בהתנהלותו בפרשה הנוכחית (הרפז), ובעיקר בתגובותיו למבקר המדינה ולמשטרה, יש כדי להטיל בו כתב ערכי נורמטיבי".
זו פעם שנייה ששופטי בג"ץ פשוט משקרים בנוגע לעילת הסגירה ומסתמכים על מידע מוטעה של הפרקליטות. והכל, בשביל לגונן על אנשי שלומנו, הפעם זה מנדלבליט.
מפחיד."

עדכון 1.12.20:
א. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט בזו הלשון: 
"תפירת התיקים: כך חיפשו את ראשו של נתניהו בכל מחיר כדי להפלילו.
***********************************************************************
הראל לוקר, לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה, בעדותו: "ראש הממשלה לא דיבר איתי... אני לא אגיד שהוא ביקש ממני לטפל בזה... אמרתם לי שאני משקר, אתם לוחצים עליי לשקר ואני אמרתי את כל האמת ורק האמת. ואין סיבה לעשות לי את התרגילים האלו של להדליף שנעצרתי ולשלוח אותי לעיתונאים כדי שיצלמו אותי בחוץ... קיבלתי יחס בוטה, יחס מאוד לא מנומס – לא פשעתי ולא עשיתי דבר רע, יש פה חוסר מקצועיות, זו לא התנהגות של רשות מנהלית הוגנת..."."

ב. פורסם כאן ב"ישראל היום" (כותרת בלבד): "פרקליטו של נתניהו לביהמ"ש: "בפרשת 4000 כוסו 50 ראיות"
עורך הדין של ראש הממשלה, בועז בן-צור, ביקש במהלך הדיון בביהמ"ש המחוזי בירושלים לקבל מזכר של שיחה עם העד אילן ישועה מפרשת "בזק-וואלה" • נציגת הפרקליטות עו"ד ניצן וולקן: "יש שם גורם משטרתי חסוי".

ג. אלי ציפורי פרסם פוסט נוקב כאן בזו הלשון: "כך תפרו את תיקי נתניהו: אתם יודעים מי קידם מאוד את עסקת יד2 של וואלה שנכנסה בטעות לכתב האישום בתיק 4000? לא, ממש לא נתניהו
לפי עדותה של דנה נויפלד, היועצת המשפטית של משרד התקשורת, מי שדחף ודחק לאישור העסקה הוא לא אחר מאשר אילן ישועה, מנכ"ל וואלה. אתם יודעים למה? כי הוא קיבל בונוס של 15 מיליון שקל על העסקה. ישועה, עד המדינה, דחק לאישור, אבל הפרקליטות בחרו להאשים את נתניהו. בזדון."

תשומת לב שעל פי עדותה של עו"ד דנה נויפלד (כאן), הלחץ של אילן ישועה לקבל חתימה של שר הייתה בנוגע לשר התקשורת דאז גלעד ארדן (מאי 2014). רק הוא, גלעד ארדן היה חשוב לישועה כחותם ומאשר העסקה (בהמלצת עו"ד דנה נויפלד, כמו כל אישור רגולטורי במשרד התקשורת). שום קשר ישיר או עקיף לנתניהו. לא היה שום יכולת לעו"ד דנה נויפלד להשפיע על המשך החתימות על האישור, שהן פורמליות בלבד ("חתימת קיום"), שנדרשו לחתום עליהם רוה"מ (נתניהו) ושר הביטחון (דאז, משה יעלון, שחתם על זה לקראת 14.5.14, וכלל לא נחקר בנושא). לאחר חתימת שר התקשורת גלעד ארדן, הנייר הזה עבר למזכירות הממשלה, כדי להחתים את רוה"מ ושר הביטחון. איש לא בדק אם אכן מישהו הפעיל לחץ לחתימות מהירות, אחרי שגלעד ארדן חתם. להערכתי לא היה צורך בלחץ כזה, כי החתימות הנוספות הן פורמליות בלבד ודי מיידיות, חתימות שנדרשות רק בגלל צו ישן ומטומטם לגבי בזק (מהימים שבזק הייתה חברה ממשלתית ושכחו לעדכן אותו בזמנו, אחרי שבזק הופרטה). מכאן, שלא רק שנתניהו לא היה מעורב כלל בעניין עסקת יד2, הלחץ שהופעל כדי לקדם את העסקה, היה רק לכיוון השר גלעד ארדן, שכלל לא נחקר בנושא זה. ככה תפרו סעיף בכתב האישום לנתניהו - על כלום. כלום.

ד. עדכון כאן (אתר 0404, כותרת בלבד): "בית המשפט קבע: חומרי חקירה נוספים יועברו לפרקליטי רה"מ". 

ה. מסמך החלטת שופטי בית המשפט המחוזי בי-ם בדבר מסירת חומרי חקירה נוספי לעורכי דינו של נתניהו - כאן

ו. בעקבות ההחלטת השופטים בבית המשפט המחוזי בי-ם (מהסעיף הקודם), אלי ציפורי העלה כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "מכה למנדלבליט ולליאת בן ארי; בית המשפט החליט: מסמכים הקשורים לעדי המדינה שלמה פילבר, ארי הרו וגם לאילן ישועה יועברו לפרקליטי נתניהו, למרות הסירוב העיקש של הפרקליטות.
*************************************************************
זו רשימת החומרים שחייבו השופטים במשפט נתניהו למסור לפרקליטי ראש הממשלה לאחר שסירבו במשך זמן רב לעשות כן:
מסמכי המו"מ עם עד המדינה עם שלמה פילבר.
קובץ שמע, רישומי מסרונים, הפקה של מסרונים ותרשומת אילן ישועה.
מסמכים הקשורים לעד המדינה ארי הרו ש"נעלמו מהקלסר".
שני קלסרים הנוגעים לתיק 4000 ("כוללים מידע רלוונטי להגנה, כוללים מידע גולמי בעל ערך פוטנציאלי").
קטעים שונים הקשורים לתיקי 1000 ו-2000.
מסמכים הנוגעים לעדות של עוזי ארד, מתנגד של נתניהו.
שני מסמכים שחשיפתם נתבקשה על ידי ההגנה לא נמצאו בקלסר מסויים – תיעודי חקירה – על הפרקליטות להעבירם תוך 7 ימים.
אמנם, על חלק מהחומרים החליטו שהם לא יועברו, אבל רק לאחר שעיינו בהם והחליטו שהם לא רלוונטיים להגנה".

ז. נחשף ע"י עמית סגל מסמך (נמצא כאן), מכתב תלונה של דובי שרצר, סגן ראש מח"ש, לנציב התלונות על הפרקליטות, השופט בדימוס דוד רוזן, בדבר שתי פרשיות הקשורות לראשת מח"ש ולתיקי נתניהו

ח. פורסם כאן ב-News1 (כותרת בלבד): "נתניהו ומוזס מבקשים להסיר חסיונות. חיסיון על המקור שחשף הקלטות הרו.
הפרקליטות אינה מוכנה לגלות מי מסר למשטרה שבידי הרו מצויות הקלטות של שיחות נתניהו-מוזס. סניגוריהם של נתניהו ומוזס: מדובר בשאלה מרכזית לקו ההגנה בתיק 2000. ההגנה: אילן ישועה הסכים להקליט מעורבים אחרים בתיק 4000."

עדכון 2.12.20:
אאלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "כך תפרו את תיקי נתניהו; החוקרים לשלמה פילבר כדי שיהפוך לעד מדינה נגד נתניהו: "יש לך שבעה ילדים, זו חתיכת אירוע לא פשוט, תפתח את הראש, אתה תישאר לבד"
*******************************************************************************************
חוקרת אמרה לעד המדינה שלמה פילבר: "אתה בן אדם, יש לך שבעה ילדים, תפתח את הראש. תחשוב בהיגיון"; ואז נכנסו אליו, בכבודם ובעצמם, תת ניצב אלי אסייג, שניהל את החקירה בתיק 4000 (פרש לאחרונה מהמשטרה) ותת ניצב יואב תלם, העומד כיום בראש היחידה הארצית לחקירות הונאה (מקורב ליואב סגלוביץ') וניהלו את השיח הבא:
אלי אסייג: ... אני מקווה שתשכיל לספר את האמת... ולדאוג למשפחתך, לאינטרסים שלך... כי גם ככה אתה תישאר לבד... מההיכרות שלנו... תהיה נבון וחכם כמו ש... כנראה אתה... אתה כזה. רק אה... פעיל את זה לאינטרסים שלך. בסוף אה... כמה ילדים יש לך?
פילבר: שבעה.
אלי אסייג: שבעה ילדים... יש לך אירוע... לא פשוט. תהיה נבון ותהיה חכם... תאמין לי שלנו יש מספיק ראיות (אגב, זה שקר!). זה ייראה אחרת מבחינתך גם תספר את האמת, את האמת אנחנו יודעים. לא נופלים על אנשים... זה לא ארגנטינה פה. אני מתאר לעצמי שאתה מבין.
פילבר (מהנהן בראשו): מתאר לעצמי, כן.
אלי אסייג: תחשוב.
יואב תלם: הוא חושב המפקד.
אלי אסייג: יש לו זמן. יילך לתא, יישן...
חוקרת: נראה לי שהלילה הזה הוא לא יישן.
בסופו של דבר פילבר אכן חשב בהיגיון וגם אמר זאת: למה לי לבזבז שנים ומיליונים ולסכן את משפחתי? הוא נתן להם עדות עמומה, לא שווה דבר, מכר להם 'חתול בשק' וברשתות החברתיות הוא מרסק את התיק."

עדכון 3.12.20:
א. פורסם כאן בערוץ 12 (כותרת בלבד): "הפרקליטות מגיבה לטענות נתניהו: "לא נפל כל פגם בהליכי הגשת כתב האישום"‎.
המדינה הגיבה להאשמות פרקליטי ראש הממשלה כי חומרי החקירה בתיקי נתניהו חושפים ביצוע מעשים חמורים המחייבים את ביטול כתב האישום • "אלה טענות משוללות כל יסוד, החקירה התנהלה באופן הגון ושגרתי תוך מאמץ לברר את האמת" • הדיונים בבית המשפט אמורים להתחדש בחודש פברואר."

ב. המסמך המלא של תגובת הפרקליטות לבית המשפט המחוזי במענה לדרישה לתקן את כתב האישום - כאן

ג. בתגובה לתגובת הפרקליטות שבסעיף הקודם, פורסם כאן (אתר 0404, כותרת בלבד): "מקורבי רה"מ: "במקום לקחת אחריות על איום עדים בסחיטה, הפרקליטות מעוותת את המציאות".

ד. אלי ציפורי פרסם אף הוא תגובה - כאן בפוסט נוקב בזו הלשון: 
"כל השקרים של ליאת בן ארי בנוגע ליאיר לפיד וחוק מילצ׳ן בתשובתה לפרקליטי נתניהו.
***************************************************************************************
תשובת ליאת בן ארי לפרקליטי נתניהו היום מדהימה באוסף השקרים שלה: שקר אחרי שקר, ולאט לאט אני אפרק את השקרים שלה לפי נושאים ואישים. הראשון – יאיר-יהיר לפיד. בן ארי כותבת במסמך עמוס השקרים שלה שלפיד הסתייג מחוק מילצ'ן ולא פעל לקידום בקשתו של האחרון לפטור ממסים לתושבים חוזרים לעשר שנים נוספות. ואיזו עדות היא מביאה לניתוק ביניהם? לפיד שלח בחזרה זר פרחים שמילצ'ן שלח אליו (איזו דמגוגיה).
הנה העובדות:
1. לפיד וניגוד העניינים עם מילצ'ן: לפיד לא ציין את מילצ'ן בשאלון ניגוד העניינים שמילא, למרות הזיקות הרבות הקיימות בינו לבין מילצ'ן. בהקשר הזה חשוב להזכיר שלפיד לא אמר לכאורה אמת על כך בפומבי – בתחילה טען לפיד כי כלל את מילצ'ן בהסדר ניגוד העניינים שלו; אך בדיקה שערך העיתונאי אראל סגל העלתה לכאורה כי מילצ'ן לא הוזכר בשאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים שמילא לפיד. בעדותו הודה לפיד שהוא מכיר את מילצ'ן מ-1994 שבו ראיין אותו וככה הם התיידו. ב-95 עזב לפיד את ערוץ 1 ואז מילצ'ן הציע לו לנהל לו חברת טלוויזיה ולפיד היה מנכ"ל החברה. לפיד אף הודה שלאחר שנפרדו דרכיהם המקצועיות המשיכו השניים לשמור על קשרי חברות קרובים "נשארנו בידידות כל השנים, אתה יודע... הוא טייקון שמסתובב בעולם אז כשהוא בארץ היינו נפגשים... הייתי בחתונת ביתו, ביתו השנייה הצעירה יותר אלינור היא מיודדת איתי מאוד".
2. שיחות לפיד נתניהו בנוגע למילצ'ן: כתב האישום טוען שנתניהו קיים שתי שיחות עם לפיד, בנוגע לחוק, בבקשה שיתערב בנושא לצורך קידום בקשתו להארכת הפטור ממסים לעשר שנים נוספות, למרות שאין ממש עיגון לכך בחומרי החקירה, נהפוך הוא. הן מילצ'ן והן נתניהו העידו שמילצ'ן מעולם לא פנה לראש הממשלה בבקשה כי יסייע לו בעניין הארכת הפטור ממסים (מילצ'ן אמר בחקירתו: "מה פתאום, מילה לא. הוא לא יודע מזה אפילו"). מילצ'ן העיד במפורש כי פנה לשר האוצר דאז, יאיר לפיד, שעבד אצלו בעבר, כדי שיבחן אפשרות להאריך לו את הפטור לעשר שנים נוספות ולפיד אף הודה בכך כשאמר בעדותו:
"כשארנון הוא בא לארץ אז לא תמיד אבל היינו לפעמים נפגשים, ישבנו וקשקשנו אצלו בבית ואז הוא העלה את הנושא הזה ואז הוא אמר לי אני לא יודע להסביר את זה טוב, פיני יודע להסביר מצוין, אני אביא לך את פיני רובין שיסביר לך בדיוק למה זה טוב למדינה". בפגישה הזו בביתו של לפיד, במקום שלפיד יגלגל את מילצ'ן מהמדרגות, נכחו גם עורך דינו של מילצ'ן פיני רובין והעוזרת של לפיד רותם רולף.
נתניהו אכן דיבר בשתי שיחות קצרות עם לפיד בהן אמר ללפיד כי הוא סבור שהחוק שמעניק פטור ממס לתושבים חוזרים הוא חוק טוב, כחלק ממדיניותו הכללית למשוך משקיעים זרים. גם לפי גרסתו של לפיד נתניהו לא הסתיר את קשריו עם מילצ'ן ולא הסתיר את העובדה כי שוחח על החוק עם מילצ'ן.
לפיד אמר בעדותו: "הוא אמר לי ארנון דיבר איתך על זה? אמרתי לו כן, מה הוא דיבר איתי על זה אני לא חושב שזה רעיון טוב הוא אמר אני כן חושב שזה רעיון טוב אבל לא נכנסו לזה, לא העמקנו בזה. זה היה לרבע שעה בשביל מה שזה שווה שהוא רק רצה לשים ווי שהוא דיבר איתי על זה". לפיד אף אמר שלא חש כל לחץ בנושא מצידו של נתניהו "(אז גם לא הרגשתי לחץ, גם לא כל כך יש איך ללחוץ").
3. פגישות לפיד-מילצ'ן בביתו הפרטי של לפיד: בניגוד לטענתו של לפיד, כאילו כבר מההתחלה הביע הסתייגות וציין שמדובר בחוק לא טוב, מילצ'ן לא ציין בשום שלב שלפיד היה שלילי לגבי החוק או האפשרות להאריך את הפטור למילצ'ן למשך עשר שנים נוספות, או דחה אותו על הסף – הוא הרי ארגן פגישה בביתו הפרטי בת"א – זה נקרא לדחות על הסף? בעוד לפיד טען שמילצ'ן פנה אליו באופן כללי כדי לבחון הארכת הפטור ממס לעשרים שנים; מילצ'ן טען בבירור כי פנייתו ללפיד הייתה אישית כדי שיטפל עבורו בהארכת הפטור שלו לעשר שנים כך שילדיו יוכלו לשוב ולהתגורר בישראל. לפיד לא עומת במהלך החקירה עם גרסתו הסותרת של מילצ'ן (לפיד בעדותו: "שהציגו לי את זה הקשבתי להם בנימוס, עדיין חשבתי שזה רעיון לא טוב. אחרי זה אמרתי אני מוכן לשקול אבל זה לא דיברתי איתם, זה דיברתי כבר עם אנשיי"). פיני רובין, שהשתתף בפגישה בביתו של לפיד אמר בעדותו: "יאיר גילה הבנה והקשבה לנושא ושאל שאלות טובות. הוא אמר שיש לדעתו פנים לכאן ולכאן, והוא צריך לחשוב על כך ולהתייעץ על כך"). גם העוזרת של לפיד, רותם רולף, שהשתתפה בפגישה בביתו תמכה בכך כשאמרה בעדותה: "לבסוף לפיד הטיל עליי את המשימה לעשות את הבדיקה מול הגורמים המקצועיים ולחוות את דעתי ולהמליץ לו"
4. לפיד לא גלגל את מילצ'ן מהמדרגות: מהעדויות עולה, אם כן, כי בניגוד לטענותיו, לפיד לא דחה את מילצ'ן על הסף; להיפך – הוא פגש את מילצ'ן בביתו; לאחר מכן קיים פגישה בביתו עם עו"ד פיני רובין ויועצתו הכלכלית רותם רולף. הוא ערך בדיקות עם גורמי המקצוע השונים; ורק לאחר שהבין שרשות המיסים מתנגדת בתוקף להארכת הפטור, ואין התכנות ממשית להארכת הפטור, מסמס לפיד את בקשתו של מילצ'ן. במקום לגלגל אותו מהמדרגות מתחילת ההליך, בעקבות ניגוד עניינים ברור ומובהק, לפיד חטא פעמיים: גם נפגש איתו בביתו וגם בדק את בקשתו."

עדכון 5.12.20:
א. אלי ציפורי העלה כאן פוסט קצר בהמשך לפוסטים הקודמים: "למה ציפי לבני לא נחקרה באזהרה על קשריה עם "ידיעות אחרונות" ונוני מוזס? תשובתה של ליאת בן ארי השקרנית במסמך תשובה לפרקליטי נתניהו: "הקשר בין לבני ל'ידיעות אחרונות' לא חרג מהמקובל בין גורמים עסקיים לבין חברי כנסת... לבני שיתפה בזמן אמת את אנשי הייעוץ המשפטי לממשלה בכך שהועברה לידה חוות דעת מ'ידיעות אחרונות'". באמת?! לבני נהנתה מסיקור אוהד מובהק בידיעות והתירוץ המגוחך: "עדכנה בזמן אמת"; איזו יופי! כל אחד שמעדכן בזמן על עבירות לכאורה פטור מעונש.
כמו כן לבני החלה לספר בעדותה על קבלת חוות הדעת מנוני מוזס אבל החוקר הפסיק אותה."

ב. נוסף פוסט חדש כאן של אלי ציפורי, בהמשך לקודם: "למה איתן כבל לא הועמד לדין על קשריו עם נוזי מוזס? גרסת בן ארי השקרית: "לא נאספה תשתית ראייתית לשינוי כלשהו באופן סיקורו ב'ידיעות אחרונות'... עוזריו של כבל לא מסרו גרסה מובהקת בעניין אופן סיקורו...". מה זה לא נאספה תשתית ראייתית? תגידי, בן ארי, עם מאות מיליונים שבזבזת על חקירות נתניהו לא יכלת להוציא עשרות אלפי שקלים בשביל ניטור הכתבות של כבל בידיעות כדי להוכיח שהוא קיבל סיקור אוהד?."

עדכון 6.12.20:
א. פורסם כאן ב-Ynet (כותרת בלבד) לגבי הדיון בבית המשפט המחוזי בי-ם: "סנגורו של נתניהו: "הודעת הוויתור על החסינות היא כלום מבחינה משפטית".
פרקליטי רה"מ מוסרים בעל פה בבית המשפט את טענותיהם המקדמיות לכתב האישום שמייחס לנתניהו עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים. עו"ד בעז בן צור השווה בין תיק 4000 לתיקים נגד אולמרט וקירשנבאום: "אין פירוט". עו"ד עמית חדד טען לפגמים פרוצדורליים: "ההודעה של נתניהו על חסינות היא לא הודעה, היא כלום מבחינה משפטית מהותית"."

ב. ב-News1 כאן פורסם דיווח משלים לגבי הדיון בבית המשפט מהיום (כותרת בלבד): "בנימוק שהגשתו מפרה את החסינות הדיונית. נתניהו: לבטל כעת את כתב האישום. ההגנה: הרשויות ניהלו מרוץ להגיש את כתב האישום בצורה פגומה, ובניגוד להוראות החוק - הוא הוגש רק ליו"ר הכנסת ולא גם ליו"ר ועדת הכנסת  אם תתקבל הבקשה, מנדלבליט יוכל להגישו מחדש - ואז יוכל נתניהו לטעון שיש לו חסינות מהותית  התביעה: פעלנו בתיאום עם הייעוץ המשפטי של הכנסת; נתניהו משך את בקשתו לחסינות."

ג. אלי ציפורי הוסיף כאן דיווח מקיף על הדיון בבית המשפט המחוזי בי-ם: "
לא תקראו ולא תשמעו על זה בתשקורת.
***************************************
שופט במשפט נתניהו בביקורת על הפרקליטות: ״אנחנו לא בטוחים שאפשר להגיד שיש יער בלי לפרט את העצים שיש ביער הזה״.
*************************************************************************************************************************************************
בדיון שהתקיים הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים בתיקי האלפים גילה הרכב בית המשפט קשב לטענות ההגנה שלפיהן כתב האישום פגום במובן זה שאינו מפרט עובדות רבות ולעיתים כללי.
כזכור, לפני כשלושה שבועות הגישו פרקליטיהם של שאול ואיריס אלוביץ' לבית המשפט המחוזי בירושלים טענה מקדמית שלפיה בעת שניסחה את כתב האישום, נקטה הפרקליטות בדרך של קיצור וערפול באופן פסול ובניגוד לחוק, שכן במקום בו היה על המאשימה לפרט היא קיצרה ומקום בו הייתה צריכה לקצר – הרחיבה, וכי שיטת הקיצור שנעשתה, שלא בהתאם לדין, הייתה באמצעות השימוש בביטויים: 'בין היתר'; 'לרבות'; 'ככלל'; 'לעיתים'; 'חלק ניכר'; 'דרישות משמעותיות', וכן בשימוש בהכללות כגון: 'בני הזוג'; 'בני הזוג אלוביץ''; 'הגורמים המקצועיים הרלוונטיים'; 'גורמים שונים בקבוצת בזק' ועוד.
פרקליטו של שאול אלוביץ׳, ז׳ק חן, השיב לתשובתה של הפקרליטות לטענות המקדמיות ואמר שהמצג המשפטי שהמדינה הציגה בתשובתה לטענות מקדמיות בולט סביב טענת הפרקליטות לשיקול הדעת הרחב: ״שיקול הדעת הרחב לחוד אבל הישום שלו, לפי החוק הפסיקה לחוד, וכי הפסיקה מחייבת ישום קונקרטי הרבה יותר ממה שנקטה הפרקליטות.  אנחנו לא כופרים בשיקול הדעת הרחב אלא שההפעלה תהיה בהתאם לכללים שנקבעו בפסיקה. בנוסף, המאשימה מבלבלת בין הפניה לחומר הראיות לבין הפניה לכתב האישום, שהוא מסמך משפטי שמתאר תמונה. לשחות ללא גלגלי הצלה באוקיינוס והפניה לראיות ולעיון במסמכים הוא לא תשובה לטענה שלנו, שכן עליה לפרט את הראיות כדי שנדע עם מה עלינו להתמודד״. 
״בלבול נוסף הוא בין טענות משפטיות שלפיהן מוטלת אחריות משפטית לבין יחוס מעשים קונקרטיים וספציפיים שהם הבסיס שממנו נצטרך לצאת מגזירת אותה האחריות המשפטית הנטענת. 
למשל כותבים ״נתניהו הורה״. אבל למי הורה? לשאול אלוביץ׳? ואז נדע ידע או לא ידע, אחראי או לא אחראי. בכתב אישום אי אפשר לדבר בביטויים מכלילים או על ״בדרך כלל״, אנחנו צריכים לדעת עם מה אנחנו מתמודדים. אנחנו צריכים להתמודד עם יריעת מחלוקת ברורה ולא סיפורי מעשיות״. 
פרקליטו של אלוביץ׳ הביא, כתמיכה לטענה זו, פסק דין שבו אחד משופטי ההרכב, השופט שחם, לא קיבל כתב אישום שהיו בו ביטויים כלליים.
עו״ד חן אמר: טוענים שאנחנו היינו במערכת יחסית והוא יודע מה אנחנו נותנים לו כדי להגדיר את התן וקח. מה בדיוק ביקש ראש הממשלה משאול אלוביץ׳, שביקשו גם בני משפחתו של ראש הממשלה, באמצעות אחרים וזה כבר מסקנה משפטית מסתברת על בסיס ראיות, אבל הם לא יכולים למנוע ממני לדעת מתי פנה לאלוביץ'. אין כמעט פניות כאלה, הגיע הזמן לחשוף את הסוד הגדול. המציאות הפוכה, מספר הפניות לאיריס - לא קיים, לשאול ניתן לספור על יד אחת. ואומר העד שבתקופה מסויימת שהפניות היו מבני משפחת ראש הממשלה, ואחר כך סותר ואומר שכלל לא היו בידיעת ראש הממשלה, כלומר המציאות הפוכה ממה שנטען. אני מייצג את שאול אלוביץ׳ ואני זכאי לדעת מה ומתי פנה ראש הממשלה לשאול אלוביץ׳״. 
עו״ד חן הדגים את הצורך בפירוט באמצעות שאלה שנשאלה לגבי פירוט של אילו גורמים היו מעורבים ממשרד התקשורת ומבזק, שבו הפרקליות דווקא כן פירטה למי התכוונה. יש הרבה מאוד גורמים במשרד התקשורת ויש הרבה גורמים בבזק. ובאמת לא ידענו. באופן אמיתי, עכשיו אנחנו יודעים וזה רק מדגים כמה זה נדרש״.
פרקליטתה של איריס אלוביץ׳, מיכל רוזן עוזר התייחסה לבקשתה לקבלת פירוט בעניין הטענות המיוחסות למרשתה: ״קראתי את טעמי המדינה ודוחה בתוקף שהם מצדיקים את ההבחנה והאפליה באי ההעמדה לדין של אילן ישועה ושרה נתניהו. ״מה אומרת המדינה שחור על קבל לבן? הגיע אילן ישועה ואנחנו מדברים עוד בשלב החקירה הסמויה וכבר אז החליט ישועה שלא יעמידו אותו לדין. על סמך מה החליט היועמ"ש שאילן ישועה מעמדו פחות? ואח״כ משהתברר שקיבל טובת הנאה ״פעוטות״ בסך 15 מיליון שקל ונשאר כעד ולא כחשוד, וכל זה קורה לפני שמתחילים בחקירה בכלל. התביעה משרטטת את המגרש הנורמטיבי ואני לא מכירה מקומות כאלה ולא מכירה טענות כאלה. הרי מראש החליטו את מי לא יעמיד לדין, וכל זה לפני שמישהו בכלל נחקר. זו איננה טענת קש של סניגורים. יש כאן תיק שיש בו החלטה על הכל מראש. וזה שזה כתוב בלשון היפה של הפרקליטות לא אומר שזה פחות מדרמטי״. 
עוד אמרה רוזן עוזר: ״איריס אלוביץ׳ מואשמת בביצוע בצוותא יחד עם שאול אלוביץ׳. והפרקליטות אומרת ״הוא עשה ועשה ועשה״, ואיריס ידעה והבינה. ואני כופרת בדבר הזה מכל וכל. הם חושבים שככה הם יכולים להוכיח את זה, אבל יש טענות שפונים לאיריס אלוביץ׳, ואני לא מבינה למה הכוונה. אומרת המדינה - היו פניות מראש הממשלה, ואני רוצה ואיריס אלוביץ׳ רוצה לדעת איזה פניות נעשו אליה. שאול ואיריס אלוביץ׳ הם בני אדם והם זוג ואוהבים אבל הם שני אנשים שונים, וכשאומרים ׳פניה לאיריס אלוביץ׳׳ אני רוצה לדעת״."

ד. גיא לוי פרסם כאן את הפוסט הבא: "עדכונים מהדיון בבקשות עורכי הדין של נתניהו בבית המשפט:
1. מחומר הראיות עולה כי בניגוד לכתב האישום בו נכתב כי: "מרבית הפניות היו מבנימין נתניהו והמיעוט משרה נתניהו", כרגע מתברר כי נתניהו פנה לאלוביץ' סך הכל בשלוש פעמים שונות ורוב הפניות היו בכלל של שרה לאישתו של אלוביץ'.
2. עורכי הדין של נתניהו ואלוביץ' מבקשים לדעת בפעם האלף, מתי נתניהו ואישתו פנו להטיית סיקור?
מה היו הנושאים שהם בקשו לשנות?
ומתי הם נענו לבקשותיהם?
3. נציגת הפרקליטות, עורכת הדין תירוש טוענת שאין בידם את החומר המבוקש ושהם לא בדקו את זה!
4. התירוץ של עורכת הדין תירוש הוא: כמו בתיק 1000, אנחנו לא יודעים בדיוק מה ומתי הוא קיבל, אנחנו רק יודעים שהיה קו לאספקה סדירה. 
5. עורכי הדין של נתניהו זועמים ושואלים: 
אם כך המצב, אז כיצד נקבע בכתב האישום שהיתה כאן "הענות חריגה לסיקור אוהד"?
אם לא יודעים מי ביקש,
אם לא יודעים מה הוא ביקש,
אם לא יודעים מתי הוא ביקש,
ובעיקר אם לא יודעים האם בקשתו נענתה, 
איך קבעו שהיתה "הענות חריגה"?
6. השופטים לא מקבלים את ההסברים של עורכת הדין תירוש ונראים מאד מבולבלים/מוטרדים מהסיטואציה המוזרה.
7. הסתיים הדיון ללא החלטות להיום, אבל מתחיל להיות מעניין כאן."

עדכון 7.12.20:
א. בהמשך לפוסטים מעל, אלי ציפורי פרסם את הפוסט הקצר הבא כאן: "העבריינית ליאת בן ארי מודה אתמול בדיון במשפט נתניהו: "אנחנו לא יודעים מתי הועברו הסיגרים והשמפניות לראש הממשלה או לשרה נתניהו".
אז איך לעזאזל הגעת לחישובים מופרכים על חודו של שקל בכתב אישום בלי שום ראיות ובלי שום מסמכים ובלי שום ידיעה מתי הועברו? אה, היא יודעת בכמה נרכשו השמפניות והסיגרים, אבל היא לא סיפרה שמדובר ב*כל* התצרוכת של מילצ'ן ופאקר.
בן ארי היא פשוט רמאית."

ב. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט קצר בהמשך לקודמים: "יד ימינה של בן ארי העבריינית באמירה שערורייתית שמעידה על תפירת התיקים - אתמול בדיון: "כתב האישום אמור לספר את ה*סיפור* לנתניהו".
***********************************************
בדיוק כמו חוסר היכולת של בן ארי למסור את הסכומים המדוייקים של הסיגרים והשמפניות שנמסרו לנתניהו, הפרקליטות לא מסוגלת לפרט מתי ועל מה פנה נתניהו לאלוביץ' בענייני וואלה מהטעם הפשוט: לא היו כמעט פניות כאלה. בן ארי פשוט רמאית שהגישה כתב אישום של סיפורי מעשיות."

ג. גאי לוי כתב כאן: "הבשורה הכי טובה ששמעתי השנה, אחרי החיסון לקורונה. השופט העליון מני מזוז פורש מבית המשפט העליון! יאללה ביי."

ד. אלי ציפורי צייץ כאן: "ועל פרישת מני מזוז נאמר: "ברוך שפטרנו. האיש ששיקר בנוגע לניגוד העניינים שלו עם אמיר אוחנה, ששיתף פעולה בצורה בוטה עם מנדלבליט בסיכול הממוקד למינוי הזמני של אורלי בן ארי לפרקליטת המדינה - איננו ראוי להיות שופט עליון."

ה. פורסם כאן (כותרת בלבד): "עו"ד מררי תעמוד בראש פורום מאבק בשחיתות.
המשנה ליועמ"ש (פלילי), עו"ד עמית מררי, הודיעה על הקמת פורום המאבק בשחיתות, שבו יהיו חברים הפרקליטות, המשטרה, הנציבות והאנשים הרלוונטיים מייעוץ וחקיקה  במידת הצורך יוזמנו אליו גם גורמים נוספים, אנשי הלבנת הון, מבקר המדינה."

הבעיה המרכזית היא שהגוף הזה אמור לעסוק בעצמו, כי מקור השחיתות בישראל - הוא בדיוק שם, ב"קליקה", שעו"ד מררי היא חלק חשוב ממנו. 

עדכון 9.12.20: 
א. פורסם כאן ב"כאן חדשות" וגם כאן ב-Ynet: "משפט נתניהו: התביעה מודה שלא העבירה להגנה בחומרי החקירה בתיק 4,000 שישה מסמכים, אך לדבריה זו היתה טעות אנוש שנעשתה בתום לב. עם זה התביעה אומרת שהעברתם של המסמכים באיחור, מצערת ככל שתהיה, אינה פוגעת ביכולתם של הנאשמים להיערך כראוי להגנתם."

ב. מסמך הפרקליטות לבית המשפט המחוזי בי-ם בו הפרקליטות מודה שלא העבירה את כל החומרים לסנגורי הנתבעים - כאן

ג. התייחסות חריפה ביותר של פרקליטי מש' אלוביץ' להודעה של הפרקליטות על העברה מאוחרת של מסמכים לנאשמים - כאן

ד. אלי ציפורי צייץ כאן: "השקרים של בן ארי: השבוע נזכרה הפרקליטות להעביר עוד מסמכים להגנה. ולמה לא העבירה בעבר? "בשל טעות אנוש שנפלה". מדובר ב״קשר נקודתי בין החוקרים לעד המדינה ניר חפץ בנובמבר 2019, לאחר קיום השימועים בתיק!״ ממש לא טעות אנוש, כפי שכתבתי: בן ארי הסתירה כל העת חומרים שלא התאימו לה. עבריינית."

עדכון 11.12.20:
א. ריאיון רדיופוני מדהים של אבי וייס (כ-11 דקות), עם המראיין אלי ציפורי מ"גלי ישראל". כולל חשיפות חדשות ובלעדיות אודות השר יועז הנדל, שנחשפו בימים האחרונים, בתחומים הגובלים בפלילים והתנהלות אנושית מחפירה ובלתי מתקבלת על הדעת. בתחילת הריאיון יש התייחסות לנושא הטיפול המזעזע של השר יועז הנדל בסוגיית גמלאי המשרד שבראשו הוא עומד. ההקלטה מצויה בלינק כאן: https://bit.ly/PoliceYoazHendel.

ב. אלי ציפורי פרסם כאן: "‏ליאת בן ארי השקרנית: השבוע היא הודתה שוב בתגובה לבית המשפט שתרגיל החקירה עם ניר חפץ הועבר לפרקליטי נתניהו כ״תקלה״. כלומר, בן ארי התכוונה להסתיר את התרגיל הלא חוקי והפסול מפרקליטי נתניהו ואלוביץ'. פשע על פשע."

עדכון 12.12.20:
א. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט בזו הלשון: "פרקליטי אלוביץ' לבית המשפט: ליאת בן ארי והפרקליטות למעשה משקרים בנוגע למסירת חומרי החקירה ומסתירים חומרים: "חומר חקירה מהותי בהיקפים של מאות עמודים ממשיך לטפטף להגנה טיפין טיפין".
***********************************************************************************************
בתגובה מהירה של פרקליטי אלוביץ' בשבוע החולף לתשובת בן ארי לכך שחלק מהמסמכים לא הועברו להגנה בגלל "תקלה טעות אנוש בתום לב" – הם אומרים למעשה שהפרקליטות משקרת, גם אם במילים אחרות כמו: "הפרקליטות אמרה עם הגשת כתב האישום שזה חומר החקירה שנאסף", "האמירה הזו אינה מספקת, לשון המעטה"; "הפרקליטות אינה מספקת טעם ממשי שיש בו להסביר מדוע היא אינה דורשת מהיחידות החוקרות לקבל לידיה את כלל התכתובות המקוריות בנוגע לעד המדינה ניר חפץ"; "הפרקליטות מעבירה באופן חלקי בלבד את הקשר שהתקיים בין היחידות החוקרות לבין מעורבים מרכזיים בפרשה והיא אינה מציגה אפילו הסבר לכך"."

עדכון 13.12.20:
א. פורסם כאן במבזק של "מעריב": "פרקליטי נתניהו טוענים: פעולות החקירה נגד רה"מ התבצעו ללא אישור היועמ"ש, בניגוד לחוק יסוד
פרקליטיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הגישו בקשה לחשיפת האישורים שנתן היועמ"ש לפתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה, בטענה שפעולות החקירה נגד רה"מ התבצעו ללא אישור היועמ"ש, כפי שמחייב חוק יסוד."

ב. הפנייה החדשה של עורכי הדין של נתניהו לבית המשפט נמצאת במלואה - כאן

ג. כבר לפני שנים טענתי וגם חשפתי שלא היו אישורים לחקירות בזמן הנכון (כלומר: לפני פתיחת החקירה ולא בדיעבד ולא בע"פ), בשום תיק, לא ב- 1000, לא ב- 2000 ולא ב- 4000. זה היה קו עקבי של התעלמות מהחוק ואחר כך תשובת מגובבות בשקרים לעורכי הדין ולבית המשפט, כאילו לא צריכים לתעד את אישורי היועמ"ש. המציאו שיטה חדשה של אישורים בע"פ... כפי שהראתי ב-3 ההחלטות האחרונות שפרסמתי כאן בנושא משרד התקשורת (יועז הנדל ועו"ד דנה נויפלד), לכל נושא הייתה החלטה נפרדת של מכתב רשמי לראש אגף החקירות של המשטרה, שמאשרת לו לחקור בנושא שמופיע בכותרת הנושא של המכתב. בלי זה, ראש אגף החקירות לא יכול לפתוח בחקירה נגד רוה"מ, שר ויועצת משפטית. ככה החוקים ככה הפסיקה והנהלים. זה ממש לא חדש. מה שחדש זה שהפרקליטות משקרת במצח נחושה וכל פעם תופסים אותה בשקר חדש, גדול מקודמו.

ד. פורסם כאן ב"ישראל היום" (כותרת בלבד): "פרקליטי אלוביץ': "טענות הפרקליטות דמיוניות".
פרקליטיהם של בעלי אתר וואלה! הגישו טיעון משלים לטענתם להגנה מהצדק • "טענת שוחד של 'סיקור אוהד' תמורת 'הטבות רגולטוריות' היא דמיונית"."

ה. המסמך המשלים שהגישו פרקליטי משפחת אלוביץ' לבית המשפט נמצא במלואו כאןמדובר במסמך מדהים בחריפותו, מסמך שמציג את כל "תפירת התיקים" באור הנכון.

ו. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט בזו הלשון: "עוד עדות ברורה לתפירת התיקים לנתניהו ע״י מנדלבליט, בן ארי ושי ניצן; עוזי ארד התבקש למסור מידע מפליל על נתניהו יהא אשר יהא.
******************************
מסמכים שהגיעו בימים האחרונים לידי פרקליטי ראש הממשלה בזכות התערבות בית המשפט, חושפים כי החוקרים לא חקרו עבירה אלא חיפשו עבירה, וכי פעולות החקירה נגד ראש הממשלה התבצעו ללא אישור היועמ״ש, כפי שמחייב חוק יסוד.
************************************************************************************
כבר בראשית הדרך נחקר עוזי ארד והתבקש למסור "מידע מפליל" ביחס לראש הממשלה, יהא המידע אשר יהא:
חוקר: אנחנו בודקים, המשטרה מן הסתם, אם יש חשד לפלילים בספקטרום רחב, נקרא לזה ככה ישל התנהלויות של ראש הממשלה. או-קיי?
ארד: או-קיי.
חוקר: אם יש. אם אין, מה טוב. כן? אתה לא זה, שבאמת אתה ליווית אותו לאורך שנים... במסגרת היותך בן-אדם מאד מאד מאד קרוב שהיה לראש הממשלה, ונחשפת להרבה מאד נושאים והתנהלות וכיוצא בזה, חושב שנחשפת לעבירות אה... פליליות או ברף הפלילי...אז בוא, בוא נתחיל מבחינת ההתנהלות של משפחת נתניהו. הבמה היא שלך, אנחנו מקשיבים... אנחנו צריכים לדעת האם ישנם דברים, שוב אני אומר, שאתה נחשפת אליהם, גם אם, אני לא צריך שאתה תביא לי את הראייה, כן? אבל דברים שאתה נחשפת אליהם, שמבחינתך יכול להיות שזה פלילי או לא פלילי או בעיתי, והיה ואנחנו נקבל את האישור, ונמצא לנכון שזה עושה, שצריך לקדוח פה ולחפור בו ממש ברזולוציות, אנחנו נעשה את זה. אבל אנחנו צריכים קודם כל לשמוע. האם אכן ישנם דברים שאתה נחשפת אליהם במהלך השנים?
כלומר - הנחת העבודה של המשטרה הייתה: קודם כל חקירה, אחר כך נמצא עבירות, אחר כך נלך לקבל אישור מהיועמ״ש לביצוע החקירות."

ז. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט בזו הלשון: "השחיתות הענקית של ליאת בן ארי, אביחי מנדלבליט ושי ניצן בתפירת תיקי נתניהו.
*************************************************************************************************
בן ארי לא העבירה עד לאחרונה תמלילי עדותו של עוזי ארד, אויבו של נתניהו, שהעידו על כך שהחקירות חיפשו מלכתחילה את ראשו של נתניהו בלי חשד ספציפי וממוקד. בן ארי העבירה החומרים רק בעקבות דרישת בית המשפט.
******************************************************************
עוזי ארד גילה שהוא התבקש לבוא לעדות ע"י יואב סגלוביץ', לשעבר ראש אגף חקירות במשטרה כבר ב-2013(!), היום ח"כ ביש עתיד ומי שהיה מעורב בתיק מנדלבליט-אשכנזי, כמי שהדליף לכאורה מהתיק לאשכנזי (סגלוביץ' נחשב חברו של אשכנזי)."

ח. פורסם כאן במבזק של ערוץ 7: "בית המשפט הסיר חיסיון מחומרי חקירה שביקשו פרקליטי נתניהו בתיק 4,000.
בית המשפט המחוזי בירושלים החליט להסיר חלקית את החיסיון מכמה מזכרים וחומרים שביקשו באי כוחם של נתניהו ומוזס הנוגעים לתיק 4,000, כך דווח בחדשות כאן.
עם זאת, בית המשפט סירב להיענות לבקשת פרקליטי נתניהו להסרת חיסיון מחומרים בתיקי 2,000 ו-1,000."

טאלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוסף: "פרקליטי אלוביץ': טענות ליאת בן ארי על תרגיל החקירה הלא חוקי של ניר חפץ הן למעשה שקריות ("מופרכת" ו"מנותקת מהמציאות"): א. כדי להצדיק את החקירה הלא חוקית הפרקליטות טוענת שהיא דאגה לתא המשפחתי של חפץ(!) (הטיעון: "משפחתו לא תבין מדוע מי שטוען לחפות לא עונה לשאלות"); ב. כמו כן טענה שהמקורבת לחפץ בתרגיל אינה חשודה למרות שבצו החיפוש נכתב שהיא חשודה בהלבנת הון, שוחד ושיבוש."

י. אלי ציפורי הוסיף כאן עוד קטע קצר: "‏איזו שחיתות של בן ארי: הפרקליטות לא מצליחה להמציא את אישורי מנדלבליט לחקירות נתניהו בתיקי 1000 ו-2000 הנדרשים מכוח חוק יסוד ולמרות בקשת פרקליטי נתניהו זה חודשים ארוכים. התירוצים: זה ניתן בע״פ, תרשומות פנימיות וכל השקרים הרגילים של בן ארי."

י"א: פורסם כאן בערוץ 7 (כותרת בלבד): "אביחי מנדלבליט: עסקת טיעון עם נתניהו? ״הדלת שלי פתוחה. מבחינתי התיק יתנהל עד הסוף״
היועמ"ש בכנס של ערוץ 7: אני שמרן ומסייע לדרג הנבחר לקדם מדיניות. תומך בפסקת ההתגברות. צריך לשפר את המערכת אבל אסור להרוס אותה."

י"ב. אלי ציפורי הוסיף עוד פוסט כאן: "ליאת בן ארי, כפי שכתבתי, אינה מתכוונת להוכיח את פרטי הנרטיב שבנתה של סיקור אוהד או הטיית סיקור תמורת הטבות רגולטוריות אלא בונה על תיזה כללית של ״היענות חריגה״ לבקשות כביכול מצד נתניהו לוואלה (למרות שאין הוכחה על פניות כאלה.)
פרקליטי אלוביץ' היום לבית המשפט: טענה  ש'היענות חריגה' היא מתת (גם אם לא הניבה סיקור אוהד) והיא ניתנה תמורת 'פעולות שלטונית' (גם אם אין בהם הטבות), והכל בשדה חסר תקדים של יחסי פוליטיקה תקשורת – היא דמיונית"."

עדכון 14.12.20:
א. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "‏כך נתפרו התיקים: ומי ביקש מעוזי ארד לבוא לעדות כדי לטנף על נתניהו באופן כללי כבר ב-2013 בלי שום מידע ממוקד? יואב סגלוביץ! (החבר של גבי אשכנזי ושי ניצן).
*************************************************************
ארד גילה בעדותו (שהוסתרה על ידי ליאת בן ארי) שהוא התבקש לבוא לעדות ע"י יואב סגלוביץ', לשעבר ראש אגף חקירות במשטרה, כבר ב-2013(!), כשעוד לא נולדו תיקי 1000 ו-2000 ובוודאי לא 4000.
סגלוביץ׳, היום ח"כ ביש עתיד של יהיר לפיד, היה מעורב בתיק מנדלבליט-אשכנזי, ופורסם שהדליף לכאורה לחברו אשכנזי.".

ב. אלי ציפורי הוסיף פוסט קצר כאן: "כך תפרו את תיקי נתניהו: החוקר אומר לעוזי ארד במפורש - קודם נחקור וננסה להפליל את נתניהו ואחרי זה נקבל אישור לחקירה, במקום שזה יהיה ההיפך על פי חוק יסוד.
ומי הפרקליטה המלווה בכל החקירות הלא חוקיות הללו? ניחשתם נכון - ליאת בן ארי. במדינת חוק היא היתה צריכה לעמוד לדין ולהישלח לכלא אבל היא ממשיכה לקבל את חסינות התשקורת והמערכת המשפט הרקובה."

גהחלטה מפתיעה ביותר (בתצלום מצד שמאל): בית המשפט החלטה לתיקון כתב האישוםהמחוזי בי-ם הורה לפרקליטות לתקן את כתב האישום כנגד נתניהו.

השופטים דחו את טענות פרקליטי נתניהו בקשר לחסינות (ההליך שהיה בכנסת).

לא צריך רק לתקן את כתב האישום, אלא צריך לבטל אותו לחלוטין.

פירוט נוסף יש בקריאה "אני מאשים": https://bit.ly/Tik4000No49.

ד. ההחלטה המלאה של בית המשפט המחוזי בי-ם לדרוש מהפרקליטות לתקן את כתב האישום כנגד נתניהו נמצאת כאן - למתעניינים.

ה.
אלי ציפורי פרסם בעניין זה כאן פוסט קצר ונוקב: "איזו מכה לעבריינים מנדלבליט, ליאת בן ארי ושי ניצן: בית המשפט קבע כי יש לעשות הפרדה בכתב האישום בתיק 4000 בין נתניהו לבין משפחתו ולמסור את פירוט טובות ההנאה שקיבל נתניהו.

כפי שטענתי לאורך כל הדרך – לפרקליטות אין שמץ של מושג מתי התקבל כל סיגר או התקבלה כל שמפניה אצל משפחת נתניהו ואת זה חשפתי כבר ב"גלובס" (החשיפות הביאו לפיטוריי).

כמו כן הפרקליטות תיאלץ לפרט את הדרישות של נתניהו מאלוביץ' (אין למעשה כאלה ישירות)."

 
ו. לינק לשידור של 103fm בו הועלתה (מדקה 11 והלאה בשידור) ע"י השדר אראל סג"ל הקלטה של אלדד יניב מנובמבר 2017, המוכיחה שהמשטרה חיפשה את נתניהו עוד הרבה לפני קבלת אישור מהיועמ"ש. אראל סג"ל בשידור חשוב זה ראיין את פרקליטו של רה"מ נתניהו - עו"ד עמית חדד בראיון בלעדי לאראל סג"ל | מגיש אורח: דוד ורטהיים. מומלץ להאזנה. 

עדכון 15.12.20:
א. אלי ציפורי העלה כאן פוסט נוקב וברור: "כך תפרה ליאת בן ארי את תיק 4000: המציאה עבירה חדשנית, המציאה התערבויות תקשורתיות ״חריגות״, המציאה אווירה של שוחד, לא הביאה בדל ראיה לכך שנתניהו היה מעורב וסילפה במכוון את כתב האישום.
****************************************************************************************************
שימו לב לעובדות הבאות, למעשה לבלוף הגדול של תיק 4000, מבדיקה כוללת שעשיתי:
56 – זה מספר סעיפי ההתערבויות לכאורה של נתניהו ובני משפחתו באתר וואלה בין ינואר 2013 ל-17.11.2016 – קרוב ל-4 שנים – כפי שנכתב בכתב האישום.
0 – זה מספר הפעמים שבהם נתניהו עצמו מצוטט (בשיחה או בהוראה לאחרים), כמי שמבקש מאלוביץ' לשנות אייטמים תקשורתיים.
1 – זה מספר הפעמים לכאורה שבהם היה מעורב נתניהו ישירות – בראיון נעשה עמו ע"י דב גיל-הר, עוד איש שמאל ומחונטת "רק לא ביבי" – ממנו נתניהו לא היה מרוצה (דבר מאוד שגרתי בתקשורת).
2,000 – אייטמים לערך התפרסמו בוואלה מדי שנה על משפחת נתניהו.
8,000 – אייטמים לערך התפרסמו בוואלה על פני 4 שנים על משפחת נתניהו.
0.7% - זה מספר האייטמים שהביאה הפרקליטות כדוגמאות ל"התערבות" מסך כל האייטמים, שזה בדיחה במושגים תקשורתיים.
וזה תמצית כל הבלוף בכמה מספרים."

עדכון 16.12.20:
א. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט בזו הלשון: "אילן ישועה, אחד מתופרי התיקים ועדי התביעה נגד נתניהו על ראש הממשלה: ״אני סולד ממנו, נתניהו הורס את המדינה ואת המפעל הציוני״.
********************************
אילן ישועה, תופר התיקים ועד תביעה נגד נתניהו, שקיבל חסינות והטבות מליאת בן ארי, בעדותו: "שאול ואיריס אלוביץ' ידעו שאני סולד מנתניהו... את ה-attitude שלי כלפיו הם ידעו... אני דיברתי על זה די בחופשיות... שנתניהו הורס את המדינה, שהוא הורס את המפעל הציוני... אני לא יכול לבוא לכתב להגיד לו לכתוב נגד ראש הממשלה, אבל אם אני מדבר במערכת עם כתבים ואומר תשמע זה נורא מה שהוא עושה, זה הרס המפעל הציוני..."
כלומר, האיש שתפר את תיק 4000, והבוס הכל יכול של וואלה לשעבר, דירבן את כתבי וואלה למעשה, שמאלנים ממילא, לצאת נגד נתניהו!
איך האיש שקיבל 70-80 מיליון שקל בוואלה יכול להיות עד אובייקטיבי שמדבר אמת? ישועה עצמו צריך לעמוד לדין."

ב. אלי ציפורי הוסף כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "העורך הראשי לשעבר בוואלה: "נתניהו ומשפחתו כלבים מתועבים, נתניהו גונב את המדינה; כששלטון הרשע יתפרק והוא יתפרק יום אחד".
***********************************
אבי אלקלעי, לשעבר העורך הראשי של וואלה ועד תביעה מס' 123 נגד נתניהו, בתכתובות ווטאספ עם אילן ישועה: "... אני מבין לא פחות ממך איך להתנהג עם כלבים מתועבים (הכוונה לנתניהו ומשפחתו)... נתניהו הוא איש שגונב את המדינה... כששלטון הרשע יתפרק והוא יתפרק יום אחד...".
בעדותו אמר: "האמירה של נתניהו הערבים נוהרים לקלפיות... אני חשבתי שלא נכון להעלות את זה כי זה התערבות בבחירות וסירבתי להעלות את זה. בסוף לאחר שזה עלה בכל האתרים זה עלה גם בוואלה" (כלומר, סירב לכאורה להעלות אייטם עיתונאי לגיטימי).
למרות שהוא מכחיש זאת, אלקלעי יצטרך להתמודד עם הטענות שהשקפות השמאל המובהקות שלו הדריכו את פעילותו העיתונאית, במיוחד בימי הבחירות וכמו כן לטענות שהפר לכאורה סיכומים בראיון שערך דב גיל-הר עם נתניהו כשלא יידע את גיל-הר.
ניר חפץ אמר לישועה על אלקלעי: "לא יעזור לך מה שתבקש ותגיד – ברגע ששמת את האתר בידי איש שמאל הקו הוא נגד..."
אגב, כשרביב דרוקר אירח את אלקלעי בתוכנית המוטה שלו כדי לשווק את התיזה שנתניהו "ערך" את וואלה, פייק דרוקר העלים את כל המידע הזה ויצר מצג שווא, כהרגלו."

ג. אלי ציפורי הוסיף עוד פוסט בנושא זה כאן: "אילן ישועה צחקק עם ראש מערכת החדשות שלו בוואלה – מיכל קליין - על נשות עריצים כשהתכוון לבנימין ושרה נתניהו; אחד מהעריצים הוצא להורג בצפון קוריאה; קליין עברה לעבוד אחרי פרישתה מוואלה במשרד יחסי הציבור ששירת את בני גנץ.
********************************************************************************************************************************************
 קטעים מעדותה של מיכל קליין, לשעבר ראש מערכת החדשות בוואלה ועדת תביעה מס' 187 נגד נתניהו, כשהיא מדברת עם אילן ישועה, עד תביעה מס'  134 נגד נתניהו:
 חוקר: אתם קוראים לו קים, למה?
מיכל קליין: כי הוא עריץ ודיקטטור.
חוקר: בנושא של וואלה?
מיכל קליין: כן, לא במובנים של השקפה פוליטית.
******************
קטע נוסף:
חוקר: אילן (ישועה) אומר לך באותו היום שריי סול ביקשה את שני המכתבים הנוספים ומבקש שתעלו את זה. מי זאת רייל סול (אשתו של קים ג'ונג' און)?
מיכל קליין: שרה.
חוקר: ולמה רייל סול?
מיכל קליין (צוחקת): אשתו של העריץ.
******************
 קטע נוסף:
חוקר: אילן כותב לך ש-'באן סון טק (הכוונה ככל הנראה לאישתו של צ'אנג סון טאק, שהוצא להורג בצפון קוריאה) מארחת את ריי סול ג'ון', למה הכוונה האמיתית?
מיכל קליין (צוחקת): נשות עריצות. אילן (ישועה) חובב היסטוריה"."

עדכון 17.12.20:
אאלי ציפורי פרסם כאן פוסט קצר: "יואב יצחק: ״יואב סגלוביץ׳ יזם מהלכי חקירה בלתי חוקיים נגד נתניהו וניצל את האיבה ביו עוזי ארד לנתניהו בלי כל חשד ובלי אישור היועמ״ש. סגלוביץ׳ גם הגיע לביתו של גבי אשכנזי והדליף לו בפרשת הרפז. סגלוביץ׳ ושי ניצן מחפים האחד על השני״."

ב. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "עו״ד ציון אמיר: “אני מציע לפרקליטות לא להקל ראש בתיקון כתב האישום של נתניהו; נפל דבר וקיר נופל אבן אחרי אבן: ההגנה יכולה לבוא אחרי התיקון ולאמר לפרקליטות לא הוכחתם את טענותיכם. אני מתפלא שכל כך הרבה גורמים שקדו על ניסוח כתב האישום ובכל זאת צריך לתקן אותו״.
על זיכוי לקוחו ליאור מירז שהורשע בשוחד ע״י ראש צוות השופטים של נתניהו רבקה פרידמן-פלדמן: ״גופו ונפשו מצולקים ואנחנו נתבע את המדינה; זה פעמון אזעקה, עם זאת זה יגרום לטלטלה ולניעור אצל השופטים; במקום רטוריקה על זכויות נחקרים הגיע הזמן למעשים: שופטים צריכים לפסול ראיות ולבטל כתבי אישום״."

עדכון 19.12.20:
א. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט: "נא להכיר: עו״ד יהודית תירוש-גרוס והתופרת הראשית של תיק 4000, מנהלת מחלקת ני״ע בפרקליטות ת״א מיסוי וכלכלה, שנדמה כי היא פנאטית ומשיחית יותר מליאת בן ארי. תירוש לקחה את המושכות בדיונים האחרונים ומקפידה לקרוא לכתב האישום ״סיפור״ או ״פרפראזה״ ודימתה את שאול אלוביץ' לבעל מסעדה שהזמין את בני הזוג נתניהו לאכול בחינם אבל אין לה את מועדי הארוחות. התיאור המגוחך הזה הוביל לתיקון כתב האישום."

באלי ציפורי פרסם כאן פוסט: "בדיקה שעשיתי: השופטים במשפט נתניהו ביקשו לתקן 44 פעם סעיפים בתיק 4000 (חלקם חופפים) והדגישו שצריך לתקן עוד סעיפים שבהם יש ערבוב בין נתניהו לבני משפחתו או חסרים פרטים. בסך הכל יש בתיק 110 סעיפים המתייחסים לנתניהו.
המשמעות: השופטים ביקשו לתקן כ-40 אחוז מהסעיפים הנוגעים לנתניהו.
וליאת בן ארי מתדרכת עיתונאים שזו רק 'מכה קלה בכנף'.
שקרנית ועבריינית."

ג. אלי ציפורי העלה כאן פוסט נוקב בזו הלשון:
"מנדלבליט בהתבטאות שערורייתית: ״לא סביר שנתניהו ייצא זכאי. בית המשפט יקבל את ה*פרשנות* שלי״
******************************************************************************************************
לא ייאמן! מנדלבליט העבריין מתראיין לעיתון ״המבשר״ ומנסה להשפיע על מהלכי המשפט של נתניהו: ״לא סביר שנתניהו ייצא זכאי; בית המשפט לא יסטה מהפרשנות שנתתי לעובדות״.
‏תגידו, מה קורה פה? מנדלבליט נותן הנחיות לבית המשפט! לפחות הוא מודה שכתב." 

ד. ד"ר רן ברץ כתב כאן ב"מקור ראשון" מאמר מעניין (כותרת בלבד): "סטירה לפרקליטות: כתב האישום בתיק 4000 פשוט לא ראוי.
הפגמים החמורים בתיק נחשפו בבית המשפט, וכך גם התחושה שמערכת האכיפה רוצה את הראש של נתניהו, ויהי מה."

ה. אלי ציפורי הוסיף כאן עוד פוסט קצר ונוקב: "ההתבטאות השערורייתית של מנדלבליט לעיתון החרדי ״המבשר״ שנתניהו לא ייצא זכאי ובית המשפט יקבל ה*פרשנות* לעובדות שלו מוכיחה כמה דברים:
א. מנדלבליט ממשיך בהתנהלותו העבריינית - בבליץ התדרוכים שלו לכלי תקשורת הנוחים לו.
ב. בתדרוכים הוא מנסה לצייר את נתניהו כמושחת עוד לפני שבית המשפט קבע כך.
ג. במאות התדרוכים הוא קונה למעשה עשרות עיתונאים שנאמנים לו ביחסי תן וקח פליליים. הוא מתדרך-מדליף, הם מעניקים לו סיקור אוהד.
ד. מנדלבליט מבין שזהו כתב אישום התלוי ועומד על פרשנות, כלומר, כתב אישום תפור."

ואלי ציפורי פרסם כאן פוסט (כותרת בלבד): "תיק 4000 - השערורייה הגדולה: כך דפק יועז הנדל את הפריפרייה במתווה לגלישה מהירה יותר באינטרנט, העניק הטבות ענק במיליארדי שקלים במיוחד לקבוצת סלקום - הרבה יותר מפילבר בזמנו - ולמרות זאת התשקורת מחרישה."

עדכון 21.12.20:
אאלי ציפורי פרסם כאן פוסט קצר ונוקב: "אבישי גרינצייג שלום (1): אשמח לדעת מי אותם *גורמים* במשרד המשפטים שאיתם שוחחת וסיפרו לך בדיחה כה גרועה על כך שהם שמחים(!) שפילבר מפרק למעשה את תיק 4000 בטוויטר (כתבתי על כך רבות ועל המשמעויות הדרמטיות של דברי פילבר על התיק). 
ציבור גדל והולך מעוניין לדעת למה משתמשים במילה *גורמים* במשרד המשפטים בצורה לא מידתית במקום שה*גורמים* יתייצבו בפני הציבור ולא מאחורי גבך.
* גילוי נאות: מר גרינצייג תבע אותי על מיליון שקל לאחר שלא הפסיק לתאר אותי כ״מטורלל״ על כל הטיות המילה.". 

ב. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוקב נוסף: "תזכורת שצריכה להדהד בתשקורת: רבקה פרידמן-פלדמן, ראש הרכב השופטים במשפט נתניהו, שלחה אזרח ל-10 חודשים בכלא על לא עוול בכפו – ומאוחר יותר הוא זוכה לחלוטין – כיוון שהודאתו נלקחה ממנו באיומים.
***********************************************************************************************************
תזכורת לכל "כתבי" המשפט ומשרתי מנדלבליט ומערכת המשפט הרקובה: השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, העומדת בראש הרכב השופטים הרשיעה בעבר את ליאור מירז, המיוצג היום ע"י עו"ד ציון אמיר, בשוחד ושלחה אותו לכלא ל-10 חודשים. 
הודאתו של מירז נלקחה באמצעות מדובבים בצורה לא חוקית, אבל פרידמן-פלדמן אישרה את הודאותו וקבעה כי "התחבולה בה נקטו השוטרים כנגד הנאשם לא עולה כדי 'תחבולה בלתי הוגנת' אשר מביאה לפסילת הודאתו". כמו כן קבעה השופטת כי על מירז לא הופעל "לחץ נפשי בלתי הוגן", אשר מצדיק את פסילת הודאתו.
במשפט חוזר שנערך לו בעקבות פסיקת העליון זוכה מירז לחלוטין מהאשמות המדינה נגדו. בפסיקת העליון שקבעה משפט חוזר נקבע כך (השופט מלצר): "... אציין כי השיחות שניהלו המדובבים עם מירז אכן היו שיחות קשות. קריאת תמליל הדיבוב מעלה כי שיחות אלו היו משובצות בקללות שהוטחו בפניו של מירז וכן במספר אמירות, אשר יכולות להתפרש כאיומים. התמונה הכללית העולה מהן היא של אווירה מפחידה ומאיימת ששררה בתא המעצר שבו שהו מירז והמדובבים".
המדינה לא הגישה בזמנו תיעוד חזותי של ההודאה וגם סירבה לעדות של המדובבים.
אמנם, הדברים במשפט נתניהו לא זהים, אבל העיקרון דומה: עדי המדינה נסחטו באיומים כדי לקבל את ראשו של נתניהו. אפשר רק לקוות שהשופטת תלמד את הלקח."

ג. חשיפה חדשה של אלי ציפורי פורסמה כאן:
**** ח ש י פ ה ******
פילבר אכן מאמין: תפרו תיק לנתניהו.
**********************************
כך עבד שלמה פילבר על הפרקליטות: זומן לשיחת אזהרה אחרי שלחץ לייק על כתבה שכותרתה היתה "תיק 4000 הוא תיק תפור" ולדברי הפרקליטות הוא "ביקש לסמן את הציוץ לקריאה עתידית וכי מסר לגוף התקשורת שאין לראות בפעולתו או הבעת דעה" (תירוץ מגוחך שרק ממחיש את הבורות של הפרקליטות על האופן שבו עובדים המקשים בטוויטר).
*************************************************
עד כמה עד המדינה שלמה פילבר, מכר לפרקליטות עדות בבחינת חתול בשוק, אפשר לראות בפרטים הקטנים: במהלך ינואר 2019, לאחר שהפך לעד מדינה, העניק פילבר ציוץ אוהד לכתבה פרי עטו של ידידי אבי וייס לפיה "תיק 4000 הוא תיק תפור".
בפרקליטות נבהלו מאוד מהלייק הזה וזימנו מיד את פילבר לשיחת הבהרה-אזהרה, מן נו-נו-נו, כדי ליישר אותו, פן יסטה מן השורה חלילה וחס. ומה הם כתבו במיזכר של השיחה הזו (מדובר בתופרת התיקים עו"ד יהודית תירוש-גרוס)? שפילבר "ביקש לסמן את הציוץ לקריאה עתידית וכי מסר לגוף התקשורת שאין לראות בפעולתו כתמיכה או הבעת דעה".
ניחא שההסבר הזה מגוחך, כי המשפט הזה ממש לא מיתיישב עם אופן הלחיצה על המקשים בטוויטר, אבל זה גם לא ממש הסתדר עם מה שפילבר אמר באותה שיחה אזהרה. "מדובר באי הבנה", אמר פילבר ו"אילו היה יודע שהדבר יעורר הדים היה נמנע מעשיית המעשה שעשה".
הגרסה הזו מאשרת למעשה שפילבר לחץ על כתבת הלייק כי זה מה שהוא חושב: שתפרו תיק לנתניהו. בגרסה שלו הוא לא אומר שזו היתה טעות, אלא משתמש במילים כמו "אי הבנה" ו"לא הייתי עושה זאת אם הייתי יודע את ההשלכות". כלומר, לחצתי לייק כי זה מה שהאמנתי, אבל לא ידעתי שזה יעורר כאלו הדים.
וזה בדיוק פילבר: איש שידע לעשות את החישובים הקרים בשביל עצמו (אגב, בצדק רב), לתת עדות מאוד מעורפלת ולא ברורה שלא מעלה ולא מורידה דבר. אלא שהוא מצא מולו תופרי תיקים שכה להוטים להרשיע בכל מחיר את נתניהו, עד כדי כך שהם קנו כל שטות, גם את השטות של הלחצנים בטוויטר."

ד. אלי ציפורי העלה כאן פוסט קצר ראשון בעקבות תגובת הפרקליטות: "מנדלבליט העבריין (1): שוב מתחמק מלהציג את האישורים שלו לפתיחת החקירות נגד נתניהו ומודה הערב בתשובתו לבית המשפט שאין כאלה אישורים בכתב  והם ניתנו למעשה רק בעל פה. בקיצור, לא ניתנו אישורים רשמיים ומתועדים. מפעל לרמאויות הם פתחו בפרקליטות."

ה. אלי ציפורי מעלה כאן את החלק השני לתגובתו להודעת הפרקליטות: "מנדלבליט העבריין (2): מדגיש שהוא אישר חקירתו של עוזי ארד אבל אומר שארד הוא שיזם אותה והיא היתה ״כללית״. מנדלבליט מתעלם במכוון מהמידע לפיו ארד הודה שכבר ב-2013 (טרום תקופת מנדלבליט) הוא הוזמן לעדות על ידי יואב סגלוביץ׳ אבל לא הגיע מחשש להדלפות. כבר אז החל הפישינג - אז איפה האישור לכך?"

ו. פורסם כאן מאיתמר לוין מ-News1 (כותרת בלבד): "הפרקליטות מבהירה לבית המשפט: מנדלבליט אישר חקירות נתניהו.
מסבירה שחוקרי המשטרה שאלו את עוזי ארד בשנת 2016 באופן כללי מהו המידע שברשותו בנוגע לנתניהו ומשפחתו, משום שהוא אשר פנה אליהם והם לא ידעו מה בפיו."

ז. לפי הקטע שיש כאן בתצלום מתגובת הפרקליטות לגבי אישורי היועמ"ש בתיק 4000, בפרקליטות מאשרים את מה שאני טוען כבר כמה שנים: החקירה בתיק 4000 החלה בדצמבר 20017 עם גביית עדותו של אילן ישועה ברשות ניירות הערך, ביחד עם מפעיל סוכנים מלהב 433 ששמו ותפקידו מוסתרים בצו חיסיון. העובדה שמנדלבליט נתן אישור לחקירה הזו רק בפברואר 2018 - מדברת בעד עצמה. זו חקירה פסולה לחלוטין כבר מתחילתה וזו עילה מספקת לפסול את כתב האישום בתיק 4000. 
אישור החקירה בתיק 4000

בכל מקרה, תשומת לב שבכל התגובה של הפרקליטות (המצויה במלואה כאן), מציינים למשל בסעיף 5: "הנחה היועץ את משטרת ישראל". לא מזכירים ואפילו לא ברמז את הרשות לניירות ערך. כלומר: מבינים מכך שלא היה אישור לרשות לניירות ערך לחקור כנגד נתניהו, מה שנעשה על ידם (יחד עם להב 433) בפועל מדצמבר 2017 עד פברואר 2018 (ראה הודעת הפרקליטות לבית המשפט כאן, תצלום הקטע הרלבנטי - כאן), כשרק בתחילת פברואר 2018 התקבלה החלטת ד"ר מנדלבליט - לאשר החקירה כנגד נתניהו (ישיבות ב-1.2.18 וב-5.2.18, ככתוב בתגובת הפרקליטות לבית המשפט).

עדכון 22.12.20:
א. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט קצר בעקבות תגובת הפרקליטות אמש: "מנדלבליט העבריין (3): אבי וייס מוסיף - החקירה בתיק 4000 (גם נגד נתניהו) החלה בדצמבר 2017 עם גביית עדותו של אילן ישועה ברשות ניירות הערך, ביחד עם מפעיל סוכנים מלהב 433 ששמו ותפקידו מוסתרים בצו חיסיון. העובדה שמנדלבליט נתן אישור (לא ממש מתועד) לחקירה הזו רק בפברואר 2018 (כפי שהודה אתמול) - מדברת בעד עצמה. זו חקירה פסולה לחלוטין כבר מתחילתה וזו עילה מספקת לפסול את כתב האישום בתיק 4000."

ב. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט קצר: "כל כך צפוי: יוני תדמור אחד מתופרי התיקים של נתניהו ויד ימינה ושמאלה של ליאת בן ארי, נבחר למחליפה בפרקליטות ת״א מיסוי וכלכלה - במכרז תפור. הם בוחרים את עצמם, משבטים את עצמם ותופרים תיקים יחדיו. מאפיה מפחידה."

ג. פורסם כאן ע"י אביעד גליקמן מ"חדשות 13" (כותרת בלבד): "מסתמן: מנדלבליט יגיש כתבי אישום נגד גופי התקשורת בתיקי רה"מ. פרסום ראשון: מנדלבליט צפוי להחליט על הגשת אישומים כפוף לשימוע נגד בזק, וואלה וידיעות אחרונות. מסביבת רה"מ נמסר: "היועמ"ש הבין שתיק 4000 גוסס ומנסה לבצע החייאה מלאכותית"."

כאמור בידיעה זו, המדובר בתאגידים: וואלה! (השליטה בחברה עברה ממש לאחרונה לידיו של אלי עזור), בזק (עברה לשליטת קרן סרצ'לייט ודוד פורר) וידיעות אחרונות (עדיין בשליטת מש' מוזס).

המשמעות: אם בעבר סברתי שבתסריט הכי פסימי המשפט יכול לקחת כ-5 שנים (עד פסק דין חלוט בעליון, אם לא יהיה זיכוי מלא או חלקי במחוזי), אם התאגידים יצורפו למשפט, 5 שנים זה התסריט האופטימי ביותר. לא הפסימי ביותר... יש הטוענים שזה יכול להגיע ל-10 שנים. אולי יותר. כל תאגיד יגיע לדיונים עם סוללת עורכי דין נכבדה, וזה לא היה קצר או פשוט. 

עדכון 23.12.20:
א. פורסם כאן ע"י חן מענית מ"גלובס" (כותרת בלבד): "תיק בזק: כתב אישום נוסף נגד שאול אלוביץ' ושורת נאשמים נוספים; האישום נגד סטלה הנדלר מסתיים בקנס בלבד. לצד אלוביץ', הוגש כתב אישום גם נגד אור אלוביץ', עמיקם שורר, לינור יוכלמן, רון איילון, ומיקי ניימן, שמייחס להם, בין השאר, מרמה בנסיבות מחמירות • כתב האישום מתייחס לשתי פרשות: רכישת מניות חברת יס על ידי בזק והתנהלות ועדות בלתי תלויות שבחנו עסקאות שלאלוביץ' היה עניין אישי בהן."

ב. בנוסף פורסם שם: "בפרשת 4000 הוחלט על סגירת התיק בעניינם של זאב רובינשטיין ויועץ התקשורת אלי קמיר, לאחר שנשקלה העמדתם לדין אך טענות השימוע בעניינם התקבלו. הוחלט על סגירת תיק החקירה בעניינם של איתן צפריר, לשעבר ראש מטה משרד התקשורת; עדי קהאן, שהייתה עוזרת מנכ"ל משרד התקשורת; שרון פליישר, שהייתה סמנכ"ל רגולציה בחברת בזק; אור אלוביץ' ועמיקם שורר, שהיו נושאי משרה בבזק."

גאלי ציפורי פרסם כאן פוסט בעקבות החלטת הפרקליטות בעניין "תיק בזק": "תיק 4000 ממשיך לקרוס: התשקורת החביאה היום את העובדה שהפרקליטות החליטה לסגור את תיקו של זאב רובינשטיין. תזכורת: רובינשטיין הוזכר בכתב האישום בתיק 4000 53 פעמים(!) כמי שתיווך בפועל את השוחד (הטיית סיקור בוואלה או היענות חריגה או כל שם מגוחך של הפרקליטות) בין אלוביץ' לבין נתניהו ופעל לכאורה במצוותם של בני הזוג נתניהו (רובינשטיין נחשב מקורב הן לאלוביץ' והן, במיוחד לשרה נתניהו). אם החליטו לסגור את התיק של מתווך השוחד לכאורה, אז איך יש שוחד? אז זהו, שאין. את רובינשטיין ייצגה עו״ד פנינת ינאי."

דאלי ציפורי ממשיך בפוסט נוסף (כאן): "השערורייה הגדולה של תיק 4000: נסגרו היום שני תיקים שקשרו את פילבר לסיוע לבזק
***********************
הפארסה הגדולה של תיק 4000 נמשכת: אחרי סגירת התיק לזאב רובינשטיין מהפוסט הקודם, נסגרו היום שני תיקים נוספים – של היועץ של בזק לשעבר אלי קמיר ושל מנכ"לית בזק לשעבר סטלה הנדלר (תחת הסדר מותנה).
תזכורת: בסעיף 69 לכתב האישום נכתב כך בנוגע לאישור עסקת מיזוג בזק-יס: "במקביל, ולצורך קיום הנחיית הנאשם נתניהו, קיים פילבר ערוץ תקשורת חשאי עם הנאשם אלוביץ' ועם גורמים שונים בקבוצת בזק, וביניהם קמיר. במסגרת ערוץ זה, העביר פילבר לאנשי בזק מידע פנימי על התקדמות אישור העסקה ואנשי בזק העבירו לפילבר את דרישותיהם ביחס לנוסח אישור העסקה. פילבר הסתיר את קיומו של ערוץ התקשורת הישיר עם אנשי בזק מן הגורמים המקצועיים במשרד התקשורת".
ובסעיף 79 ג' נכתב כך בנוגע לנושא ההפרדה המבנית:
"בנוסף, על מנת להיטיב עם הנאשם אלוביץ', ועל רקע הנחיית הנאשם נתניהו, קידם פילבר את ביטול ההפרדה המבנית בקבוצת בזק. תהליך זה קודם על ידי פילבר בחשאיות, תוך שיתוף פעולה עם אנשי בזק, בניגוד לעמדת הגורמים המקצועיים והמשפטיים במשרד ומבלי להתייעץ עמם. מאמציו של פילבר לקדם את ביטול ההפרדה המבנית בהתאם לאינטרס של קבוצת בזק הגיעו לשיאם בסוף שנת 2016, כשביום 2016.12.22 הביא פילבר לכך שמשרד התקשורת שלח לבזק מכתב שכותרתו "ביטול חובת ההפרדה המבנית בקבוצת בזק". במכתב זה כלל פילבר פרטים מטעים והשמיט פרטים מהותיים הנוגעים, בין היתר, לחובת שימוע לפני קבלת החלטה, שהייעוץ המשפטי סבר שחיוני לכלול במכתב. בכך סייע פילבר לבזק להציג לציבור מצג מטעה שלפיו מהלך ביטול ההפרדה המבנית הוא בעל היתכנות גבוהה בהרבה מן המצב לאשורו. בזק דיווחה לציבור המשקיעים על קבלת המכתב, ורק לאחר התערבות של גורמים בכירים במערך הייעוץ המשפטי לממשלה, תוקן מכתבו של פילבר כך שהוספה לו חובת השימוע, והתיקון דווח לציבור. ההפרדה המבנית לא בוטלה עד למועד חתימת כתב האישום".
הן לקמיר והן להנדלר יוחסו עבירה של מרמה והפרת אמונים בגלל הקשר "החשאי" הזה והנה לשניהם נסגר התיק וההדגש הוא במיוחד על העבירה הזו כי הקשר ה"חשאי" היה בבסיסה. כלומר, לא היה שום פסול בקשר של פילבר עם אנשי בזק.
המשמעות היא אדירה: עוד סעיפים בכתב האישום השקרי נופלים מעשית וזה רק ממחיש שפילבר למעשה לא נאשם בדבר מלכתחילה – רק נופפו לו בעבירות מדומיינותכדי להפוך אותו לעד מדינה."

ה. אלי ציפורי הוסיף עוד פוסט קצר כאן: "ב-1.11.2020 פרסם אבישי גרינצייג ידיעה "בלעדית" ב"גלובס" תחת הכותרת: "מנדלבליט הכריע: בזק, וואלה וידיעות אחרונות לא יועמדו לדין בתיקי נתניהו". היום הודיע מנדלבליט את ההיפך הגמור: הוא שוקל להעמיד לדין את התאגידים.
הידיעה של גרינצייג התבררה כשגויה, לשון המעטה - וגרינצייג עצמו מרבה לעשות בדיקת עובדות וללעוג לאחרים על ציטוטים ישנים. 
פניתי לנעמה סיקולר, עורכת "גלובס" בטוויטר ושאלתי איך היא מתכוונת לטפל בכך לאור הקודים האיתיים הנשגבים של העיתון – כמובן שלא קיבלתי תשובות. גרינצייג ו״גלובס" לא טרחו להתנצל על כך, לפחות עד עתה. קודים אתיים לחוד ומציאות לחוד.
אה, יש כנראה תירוץ לפאשלה: אמת לשעתה."

ו. יש שים לב להבדלים בין סיכום חקירת תיק בזק (כאן), לבין מסמך ההודעה של הפרקליטות המצ"ב
1. נעלם האישום של 2 מיליארד ש"ח של עסקת בזק-YES בסעיף "הדלפת חומרי הוועדה.." שזה יותר מחצי הסעיף, השאירו רק את עסקת בזק -חלל, הפחות חשובה, כשגם כאן עם חברת חלל בכלל הולכים ל"הסדר הפסקת הליכים", כאמור בפסקה האחרונה בהודעה. 
2. נעלם לגמרי האישום של "קידום אינטרסים של בזק במשרד התקשורת תוך ביצוע עבירות על חוק העונשין וחוק ניירות ערך". כלומר: כרגע אין על הראש של שלמה פילבר שום אישום פלילי והוא יכול לחזור בו מהסכם עד המדינה או להפוך אותו לצחוק בבית המשפט, בלי שיוכלו להאשים אותו בשום עבירה, כי סגרו את העבירות הללו....

עדכון 24.12.20:
א. הודעת קבוצת בזק לבורסה (כאן, פירוט כאן) בדבר הודעת הפרקליטות מאמש לגבי העמדה לדין של בעלי תפקידים לשעבר בחברה וכן שקילה להעמיד לדין חברות מהקבוצה (יורוקום, בזק וואלה!) וכרגע זה לפני הליך של שימוע לכל החברות בהללו בקבוצה, בלוח הזמנים המפורט בהודעה. 

ב. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט קצר: "עו״ד פנינת ינאי, שמייצגת את זאב רובינשטיין, שתיקו נסגר השבוע בתיק 4000: ״אין תיק, אין תיק 4000, לא היה יסוד להגיש כתב אישום. אין חוליית תיווך בין ראש הממשלה לוואלה. רובינשטיין אמר שהפניות שלו לוואלה ולאלוביץ׳ היו על דעתו בלבד ולא כפי שנכתב בכתב האישום בהנחיית נתניהו. זה עצוב, הפרקליטות צריכה לדעת להחזיר את הסוסים לאורווה ולא רק לדהור איתם. הוכחנו שרובינשטיין פנה בעניינם של אנשים אחרים כאקט חברי. אילן ישועה העביר קטעים מסוננים לפרקליטות״."

ג. פורסם כאן ע"י אבישי גרינצייג בגלבוס (כותרת בלבד): "פתיחת משפט בתיק בזק: תחילת פברואר אצל השופט חאלד כבוב.
עבור השופט חאלד כבוב תהיה זו סוג של סגירת מעגל לאחר שדחה בספטמבר 2014 תביעה נגזרת שהוגשה בשם חברת בזק נגד שאול אלוביץ' על רקע התנהלותו בחברה."

ד. עלה "כתב האישום" ב"תיק בזק" בבית משפט מחוזי, מונח לדיון אצל כבוד השופט חאלד כבוב, ת"פ 51538-12-20, מסמך הנמצא במלואו כאן

עדכון 27.12.20:
א. פורסם כאן ע"י גלעד צוויג (כותרת בלבד): "ראש הממשלה מבקש מביהמ''ש - בטלו את כתב האישום נגדי, בכל 3 התיקים". 

ב. הפנייה המלאה של סנגורי נתניהו לבית המשפט המחוזי בי-ם: כאן

גאלי ציפורי העלה כאן פוסט קצר בנושא זה: "סניגוריו של ראש הממשלה הגישו בקשה לביטול כתב אישום, לאחר שהתברר כי לא התקבל אישור של היועץ המשפטי לממשלה לפתיחת החקירות נגדו.
סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה קובע כי לא ניתן לפתוח בחקירה פלילית הנוגעת לראש ממשלה מכהן אלא לאחר קבלת אישור של היועץ המשפטי לממשלה. 
זו דרישה חוקתית ומשמעות הפרתה שחקירת ראש הממשלה נפתחה בניגוד לדין.
כבר חודשים ארוכים שסנגורי ראש הממשלה דורשים שהפרקליטות תציג להם את האישורים שנתן להם היועמ״ש לפתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה - אך היא מתחמקת מלהציג אותם. 
המשמעות, רשויות האכיפה פתחו בחקירה נגד ראש ממשלה מכהן - בניגוד לדין ולחוק יסוד הממשלה, ולכן על פי החוק שיש לבטל את כתב האישום."

ד. אלי ציפורי הוסיף כאן עוד פוסט בנושא: "‏כך עובד ארגון הפשע של הפרקליטות (1): פעולות החקירה המעשיות נגד נתניהו בתיק 4000 החלו באוקטובר 2017, האישור כביכול של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט לחקירת נתניהו על פי חוק יסוד ניתן רק בפברואר 2018.
רגע, אישור? לא בדיוק כי עד עכשיו הפרקליטות לא המציאה אישור כתוב אלא רק תיאורים מגוחכים על אישורים שניתנו בעל פה. 
‏אתם מבינים איך תופרים תיקים?"

ה. אלי ציפורי הוסיף כאן בנושא זה: "כך עובד ארגון הפשע של הפרקליטות (2):
למעלה מ-250 ראיות(!) הנוגעות לתיק 4000 נאספו קודם שניתן אישורו הנטען של מנדלבליט לפתיחה בחקירה, אישור שהפרקליטות לא הצליחה להמציא אותו למרות בקשות וחוזרות של פרקליטי נתניהו.
בין פעולות החקירה שנעשו ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה: חדירה למייל של שאול אלוביץ' ללא צו חיפוש, חדירה לסלולרי של שלמה פילבר בלי צווי חיפוש; איסוף כתבות בוואלה על נתניהו ובני משפחתו; אילן ישועה נחקר 6(!) פעמים ללא אישור מנדלבליט בנוגע להטיית הסיקור כביכול. כל הפעולות קשורות לנתניהו.
זו לא מדינת חוק, זה מדינת פרקליטות-משטרה. מפחיד."

ו. אלי ציפורי הוסיף כאן עוד פוסט קצר בעניין זה: "פעולת החקירה הראשונה הפסולה בתיק 1000: בן כספית מטנף על נתניהו בטענות סרק במשטרה ללא אישור מנדלבליט - עוד עדות לשיתוף הפעולה בין התשקורת לפרקליטות בתפירת התיקים. מה שמביך הוא שחלק מעדותו הושחרה בניגוד לדין."

עדכון 28.12.20:
א. אלי ציפורי פרסם כאן, בהמשך ליום הקודם, פוסט קצר ונוקב בזו הלשון: "כך עובד ארגון הפשע של הפרקליטות:
תיקי 1000 ו-2000 - המשטרה-פרקליטות חקרה את סביבת נתניהו וחבריו, האזינה לשיחות שקיים בעודו מכהן כראש ממשלה, לאחר שביקשה וקיבלה צווי חדירה לטלפונים, הוציאה צווי חיפוש שונים ואף ביקשה לגייס עדי מדינה. כל זאת, מבלי שניתן אישור של מנדלבליט על פי חוק יסוד – שעד עכשיו הפרקליטות לא מצליחה להמציא אותו (כי פשוט אין כזה). 
המשמעות: חקירות נתניהו נפתחו ובוצעו במשך שנה(!) מבלי שניתן אישור לכך."

ב. אלי ציפורי מוסיף כאן: "בן כספית מזמין או מוזמן למשטרה כדי לטנף על נתניהו בתיק 1000 בטענות סרק, דב גיל-הר השמאל קיצוני הופך לעד תביעה נגד נתניהו בתיק 4000 רק בגלל ראיון עם נתניהו שלא עמדו בו בסיכומים ועוד כ-20 שמאלנים נאלחים מוואלה הופכים לעדי תביעה רק כי נתניהו לא בא להם טוב בעיניים. אתם מבינים שהתשקורת לקחה חלק פעיל בתפירת התיקים?."

עדכון 29.12.20:
א. פורסם כאן: "מנדלבליט הקים בחשאי פורום משפטנים ודן אתם בתיקי נתניהו. היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, כינס במקביל לדיונים הרשמיים בתיקי ראש הממשלה פורום של משפטנים בכירים, שעמם דן בחשאי בתיקים מבלי ליידע בכך את אנשי משרד המשפטים והפרקליטות. כך מדווח עיתון "הארץ".
לפי הדיווח, סדרת הפגישות התקיימה בשנה שעברה, והחלה זמן קצר לפני שהיועץ הודיע על כוונתו להעמיד את נתניהו לדין, בכפוף לשימוע. המשתתפים בפגישות, שנערכו בבית "יד הנדיב" בירושלים ולא בלשכתו של היועץ, התבקשו לשמור על סודיות מוחלטת ולא לתעד אותן או לכתוב רשימות.
מטעמו של מנדלבליט נמסר כי "הפורום לא הוקם כפורום מייעץ בנושאים קונקרטיים, לא התבקש לתת המלצות וממילא גם לא נחשף לחומרים פנימיים כלשהם משום תיק". הודגש כי "ודאי שאין מדובר בפגישות סודיות כפי שנטען"."

ב. פורסם כאן (כותרת בלבד): "תחקיר ''עובדה'' - מנחם גשייד מאשש את פרשת עו*ד אריאל רוט". 

ג. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט בהמשך לכתבה ב"ישראל היום" של מנחם גשייד: "‏אופס, מנחם גשייד, המתווך בפגישת המזימה של אילנה דיין לשבש הליכי משפט נתניהו, כותב בישראל היום שדיין הוליכה שולל את עו״ד רוט. רק דבר אחד לא מובן לי: מה בדיוק עשה בפגישת המזימה העסקן החרדי גשייד? האם המאמר שכתב זה ניסיון לא מוצלח במיוחד להתנער ממזימותיה הלא חוקיות של דיין בחוכמה שבדיעבד?
אה, גשייד לפחות מודה שטעה וגם מודה שהוא נמצא בידידות עם גדעון סער."

ד. אלי ציפורי מפרסם כאן פוסט נוקב: "אופס, ״הארץ״ חושף שמנדלבליט התייעץ עם פורום משפטי חיצוני על תיקי נתניהו לפני הגשת כתב האישום. זה כמובן מריח לא טוב, אבל מה שמריח רע במיוחד זה שהעיתון שתפר את תיקי נתניהו יחד עם הפרקליטות, מגלה פתאום את מעללי מנדלבליט רק אחרי שאיתרג ודירבן אותו להגיש כתבי אישום. 
אגב, פרופ׳ רות גביזון ז״ל, אחת ממשתתפות הפורום, קבעה אחרי ישיבות הפורום שלנתניהו אין סיכוי לקבל משפט צדק. היא ידעה היטב על מה היא מדברת."

ה. פורסם כאן ב-4040 (כותרת בלבד): "דרמה במשפט נתניהו: השופטים דחו עמדת המדינה וחייבו אותה להעביר את כל אישורי היועמ"ש."

ו. החלטת שופטי בית המשפט המחוזי בי-ם במלואה נמצאת כאן - למתעניינים. 

ז. פורסם כאן: "נתניהו ביקש מבית המשפט להורות להעביר לו חומרי חקירה נוספים בתיק 1000. ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בבקשה לקבל חומרי חקירה מהפרקליטות בנוגע לתיק 1000 (פרשת המתנות). לטענת נתניהו, הפרקליטות לא העבירה חומרים שקשורים לתיק, וביניהם אישור היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה נגדו. כמו כן דורש ראש הממשלה לקבל את המסמכים המלאים מעדויותיהם במשטרה של ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו והעיתונאי בן כספית, שחלקים מהם הושחרו."

ח. פורסם כאן ע"י טל אור טסונה (כותרת בלבד): "בית המשפט חייב כרגע את הפרקליטות למסור את אישור היועמ"ש לפתיחה בחקירה נגד נתניהו תוך שבעה ימים, צעד נוסף בקריסה הטוטאלית של האישומים נגד ראש הממשלה.
ראשית נבהיר, אישור יועמ"ש לפני פתיחה בחקירה נגד ראש ממשלה הוא לא "רק" עניין טכני כפי שהפרקליטות רוצה שנאמין, זהו עניין מהותי בעל משמעות אופרטיבית.
לפתיחת חקירה נגד ראש ממשלה מכהן יש משמעויות אדירות, זו חקירה שמעצם קיומה גורמת נזק עצום לראש הממשלה ולמפלגה בראשה הוא עומד ומכאן גם לדמוקרטיה."

י. ריאיון טלפוני בפייסבוק עם גילה בויום בענייני תיק 4000 וכל החידושים, החשיפות והעדכונים בתיק זה (שידור של למעלה מ-3 שעות), תחת הכותרת: "האם תיקי נתניהו מתפוררים או שמא שינו צורתם-מוטציה. אמיתית או מפוברקת?" - כאן

י"אאלי ציפורי צייץ כאן, בעקבות הפנייה הדחופה של פרקליטי נתניהו - כאן: "מנדלבליט הולך ומסתבך: פרקליטי נתניהו דורשים את כל מועדי הפגישות והפרוטוקולים שלהם (גם פה כנראה שאין) עם אנשי הפורום החיצוני שמנדלבליט התדיין איתם בחשאי על תיקי נתניהו - ״החקירות נפתחו בצורה פגומה וגם המשכן של החקירות״."

י"ב. הפנייה של פרקליטי נתניהו ליועמ"ש לחשוף את "הפגישה הסודית" שקיים (כפי שנחשף ב"הארץ") לקראת הגשת כתב אישום כנגד נתניהו - כאן.

י"ג. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט בו הלשון:
"דרמה במשפט נתניהו: בית המשפט חייב את הפרקליטות למסור את אישורי היועץ המשפטי לממשלה לפתיחה בחקירות ראש הממשלה.
********************************************************************************************************
סנגוריו של ראש הממשלה, עורכי הדין בעז בן צור ועמית חדד, פנו לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להורות לפרקליטות למסור את אישורי היועץ המשפטי לממשלה לפתיחה בחקירות ראש הממשלה. 
אישור זה נדרש מכוח חוק יסוד: הממשלה. עד כה התנגדה הפרקליטות למסור את האישורים.
בית המשפט דחה את טענת הפרקליטות וקבע: ״איננו מקבלים את עמדת המאשימה בעניין תיקי 1000, 2000 ו-4000. אנו סבורים כי עומדת לנאשם 1 הזכות הדיונית לקבלת האישורים... אנו מורים למאשימה למסור להגנה את האישורים, בפורמט הקיים לגבי כל אחד מהם, בתוך 7 ימים".
עוד הורה בית המשפט לפרקליטות להעביר לצוות הגנה באופן מיידי כל חומר חקירה שלא נמסר לה או הועבר באופן חלקי בלבד בהתאם להחלטה שכבר התקבלה זה מכבר."
מחדלי הפרקליטות
י"ד. "ערוץ 20" ריכז בשקף אחד את עיקרי מחדלי הפרקליטות בתיק המתנהל בבית המשפט המחוזי בי-ם - בתמונה משמאל.

עדכון 30.12.20
אאלי ציפורי פרסם כאן: "תפירת התיקים נגד נתניהו במספרים:
253 ראיות (צווי חיפוש ופעולות חקירה, ללא חקירות עדים) נתפסו נגד נתניהו בתיק 4000 עוד לפני שהתקבל אישור מנדלבליט (זה שהמציאו בעל פה) לפתוח בחקירות נגדו. אישורים שנעלמו עקבותיהם ולא נודעו עד עצם היום הזה.
0 - זה מספר הראיות מתוכן שקושרות את נתניהו אליהן באופן ישיר (שיחות, הקלטות, מסמכים), מה גם שהכל בנוי על הבלוף של סיקור אוהד, הטיית סיקור או היענות חריגה או כל מושג טיפשי אחר שהפרקליטות המציאה כדי לעשות הפיכה שלטונית."

ב. אלי ציפורי ציץ כאן: "שלמה פילבר בעוד רמז עבה על תיק 4000: ״הפקידים והמשפטנים חושבים שהם מנהלים את העסק והכל קורס״ (רוצה לאמר: הפקידים והמשפטנים ניסו גם לנהל את שוק התקשורת ואכן התשתיות לא פותחו וכמעט קרסו. בדרך הם תפרו תיקים לאחרים במקום שהם יועמדו לדין)."
הציוץ של שלמה פילבר נמצא כאן וגם כאן

ג. הפרקליטות הגישה בקשה לדחיה קצרה של המועדים להשיב ולהיענות להחלטות בית המשפט (לרבות תיקון כתב האישם) - כאן

עדכון 31.12.20
א. פורסם כאן ע"י אברהם בלוך מ"סרוגים" (כותרת בלבד): "משפט נתניהו | ערר לעליון: לגלות חומרי חקירה נוספים."

ב. הערר של פרקליטי אלוביץ' לעליון נמצא כאן במלואו. ההחלטה של שופט העליון י' אלרון (שקבע דיון ב-7.121) - כאן

ג. מסמך הערר של פרקליטי נתניהו לבית המשפט העליון נמצא כאן במלואו. זה בהחלט מסמך מדהים. היקף ההסתרות של הפרקליטות בתיק המתנהל בבית המשפט המחוזי  בי-ם גובל בשערוריה אדירה.

שתי הערות חשובות ראשוניות למה שיש במסמך הערר של פרקליטי נתניהו לבית המשפט העליון: 
1) בסעיף 135 במסמך הערר נאמר שישראל אקשטיין ממבקר המדינה ביקש בתאריך לא ידוע, אבל זה אחרי שפילבר היה עד מדינה, כי הוא מדווח זאת לחוקרת מלהב 433, פקד רינת סבן (זו שעסקה בפלאפונים של יועצי רוה"מ בתלונת פילבר על "הטרדת עד"), הוא - אקשטיין ביקש את "הטיוטה". לא ברור איזו "טיוטה" הוא מדבר, אבל אני מניח שהכוונה ל"טיוטה של מדיניות ההמשך" המצ"ב (כאן). למה מבקר המדינה רוצה את המסמך הזה, שנה ויותר אחרי שמבקר המדינה סיים את הדו"ח שלו על משרד התקשורת?? ועוד מ"עד המדינה"? יש כאן טענה של אקשטיין שיש לו אישור מהפרקליטות לקבל את המסמך. איך זה? כ"כ הודעה אחת נמחקה ב-3.1.19 ומוקפת באדום (הפרקליטות מחקה את ההודעה המוקפת באדום) ופרקליטי נתניהו מבקשים לקבל את מה שנמחק. כל העניין הזה נראה מסריח מכאן ועד הספארי בדרום אפריקה.

ההסבר היחיד שעולה מהנושא הזה הוא שישראל אקשטיין (שהיה אז מנהל אגף בכיר ביחידת מבקר המדינה) ביקש את המסמך מ"עד המדינה" הוא כדי להסתיר את העובדה שהוא מקבל את המסמך, כי מטרתו להדליף אותו לסלקום ו\או פרטנר. המסמך הזה בשנים 2016-19 היה חסוי, לא פורסם בכל מקום ומעטים החזיקו בו. אבל, מבקר המדינה היה יכול לפנות רשמית למשרד התקשורת לקבל את המסמך. זה לא נעשה (כי אם יפנה רשמית והמסמך יצוץ לפתע בסלקום\פרטנר, ידעו מי הדליף), ובמקום זאת הוא פנה ל"עד המדינה", שפיו ומעשיו נשלטים ע"י הפרקליטות, "עד מדינה" שהחזיק בידיו לא מעט מסמכים (סיפור הזוי בפני עצמו, איך השיג את המסמכים הללו, בעת שהיה במעצר בית). לא ברור כרגע, מדוע הפרקליטות הסכימו, כאמור בקטע הזה, ש"עד המדינה" יעביר מסמך שהוא בגדר ראייה מאוד חשובה בתיק פלילי, שטרם הסתיימה החקירה בו, למבקר המדינה, שלא אמור להיות לו גישה לראיות פליליות בתיק בתוך כדי חקירה, וגם לא אחר כך. אם ההשערה שלי נכונה, זה מצביע על כך (ושלמה פילבר אמר זאת במפורש בציוצים שלו בטוויטר, בויכוחים שניהל מול הדובר לשעבר של מבקר המדינה), שהייתה קנוניה מאוד חמורה בין מבקר המדינה וסלקום\פרטנר, כדי לשרת אינטרסים כלכליים של בעלי כוח דוגמת סבן ואלשטיין, כנגד בזק (וכתוצאה מכך כנגד נתניהו, שמואשם בתמיכה בבזק, באמצעות שלמה פילבר). 

2) במסמך הזה בפעם הראשונה קיבלו עורכי הדין את התזה שהצגתי כבר לפני כשנתיים שאילן ישועה החל דרכו בדצמבר 2017 כמודיע ואחרי חודשיים הפך לסוכן. זה מסעיף 282 והלאה במסמך הערר. זה גם מסביר למה אין הסכם של עד מדינה עם אילן ישועה ולמה לא נחקר באזהרה ולמה לא הוצאו לגביו ובמכשיריו - צווי חיפוש. אם אתה מודיע שהופך לסוכן (2 הליכים שמתרחשים די תדיר בחקירות פליליות קשות או מורכבות), אזי לא נערך עמך שום הסכם. אין הסכם מודיע ואין הסכם סוכן.
אלו הגדרות של המפעיל (איש המשטרה \ חוקר רשות ניירות הערך עם סמכויות שוטר) המפעיל את המודיע \ סוכן וזה דורש אישורי פרקליטות, כפי שהפרקליטים הציגו במסמך הערר בסעיף 297, מסמך שניתחתי אותו לא אחת בעבר, וכעת הם אמצו את הגישה שלי. זה לא עניין שעובר במסלול של "עד מדינה" בכלל.
לכן, הוא (אילן ישועה) לא נחקר באזהרה ולא תפסו אצלו את הכסף של "עסקת יד 2" שקיבל (15 מיליון ש"ח) וכיו"ב. למיטב הערכתי, הוא (אילן ישועה) תכנן את המהלך הזה עם עורך הדין שלו - שהפנה אותו לעבוד מול החוקרים במסלול של "מודיע \ סוכן", ולא במסלול של "עד מדינה", כי למודיע \ סוכן אין תיק לסגור, כי הוא מודיע \ סוכן ומוגן עקב כך, מפתיחת תיק נגדו.
"עד מדינה" זה עבריין ששותף לעבירות, אבל הוא לא העבריין העיקרי, עבריין שסגרו לו תיק בהסכם "עד מדינה", כדי שיעיד כנגד העבריין העיקרי, שהיה שותף שלו לעבירות ולשולי העדות הזו לא היה סיכוי סביר להרשיע את העבריין העיקרי. מודיע \ סוכן אין לו תיק בכלל והוא נקי מהכל.
לכן, אילן ישועה הלך במסלול הזה של מודיע \ סוכן וזה היה גם טוב למשטרה ולפרקליטות. הלהיטות למצוא חומר נגד נתניהו גברה על כל שיקול חוקי או הגיוני ולכן החיפוש אחרי הסכם "עד מדינה" אצלו הוא חיפוש מיותר, כי הוא לא "עד מדינה" אלא "מודיע \ סוכן".
עליתי על הטריק של אילן ישועה מיד בהתחלה, במאמר הראשון הרחב כשניתחתי את עדותו, כי זה לא היה סביר בעיני שהוא לא יהיה "עד מדינה" ולכן האופציה היחידה החוקית היא, שהוא הלך במסלול של מודיע\סוכן, כדי לצאת נקי לגמרי ממעורבות בתיק. רק כעת מבינים שצדקתי, לאור המסמכים שהפרקליטים קיבלו וניתחו כעת לעומק.

דאלי ציפורי פרסם כאן פוסט בזו הלשון: "תפירת תיקי נתניהו; ערעור פרקליטי נתניהו על חומרי חקירה חושף: הפרקליטות ניפחה את שווי המתנות שקיבל נתניהו פי 3-4 מהשווי שהעריכה המשטרה (שגם הוא לא ברור כיצד חושב).
*******************************************************************************
נתניהו מערער היום לעליון ודורש חומרי חקירה שהמחוזי החליט שהפרקליטות לא צריכה למסור; בערעור מתברר מה שחשפתי בעבר על כך שהפרקליטות לא מסרה את אופן החישוב של המתנות ופשוט ניחשה את הסכומים על פי הערכות מנותקות מהמציאות. 
אלא שהערעור חושף דבר חדש ומדהים: הפרקליטות העריכה את שווי הסיגרים שקיבל נתניהו פי 3-4 ממה שהעריכה המשטרה ובשני המקרים לא ברור בכלל כיצד חושבו המספרים."

האלי ציפורי הוסיף כאן פוסט נוקב (בעקבות המסמך שתצלומו נמצא בצד שמאל, ווטסאפ שלווטסאפ של שלמה פילבר אלביס שלמה פילבר המכונה אלביס): "כך תפרו את תיקי נתניהו וכך מעלימים ראיות:
שימו לב להתכתבות הבאה: אלביס זה הכינוי של שלמה פילבר בפי החוקרים - ומי שמתכתבת איתו זו רינת סבן, קצינת המשטרה שהיתה אחראית לפאשלה של החיטוט בסלולרים של יועצי נתניהו
פילבר מדווח לה שישראל אקשטיין, זה שהיה האחראי על דוח המבקר השקרי על בזק שעליו התבסס תיק 4000, מבקש ממנו מסמך פנימי סודי.
למה אקשטיין ממבקר המדינה צריך לבקש מסמך מ"עד מדינה" ולא ממשרד התקשורת? לא ברור. ולמה נמחקה הודעה בהתכתבות בין סבן לפילבר? כי זו דרכה של הפרקליטות להעלים ראיות שלא נוחות לה."

ו. אלי ציפורי העלה כאן פוסט חשוב בזו הלשון: "ערעור נתניהו לעליון חושף היום: אילן ישועה הופעל כסוכן משטרתי כדי להפליל את נתניהו וכך חמק למעשה מהסכם עד מדינה ומהעמדתו לדין.
*******************************************
הנה תובנות של ידידי אבי וייס:
״במסמך שהוגש היום ברור שאילן ישועה החל דרכו בדצמבר 2017 (לפני שהתקבל האישור לחקירות נתניהו) כמודיע ואחרי חודשיים הפך לסוכן. זה גם מסביר למה אין הסכם של עד מדינה עמו ולמה לא נחקר באזהרה - ולמה לא הוצאו לגביו ובמכשיריו - צווי חיפוש. 
״אם אתה מודיע שהופך לסוכן (2 הליכים שמתרחשים די תדיר בחקירות פליליות קשות או מורכבות), אזי לא נערך עמך שום הסכם. אין הסכם מודיע ואין הסכם סוכן. אלו הגדרות של המפעיל (איש המשטרה/חוקר רשות ניירות הערך עם סמכויות שוטר) המפעיל את המודיע/סוכן וזה דורש אישורי פרקליטות. 
״זה לא עניין שעובר במסלול של עד מדינה בכלל. לכן, הוא לא נחקר באזהרה ולא תפסו אצלו את הכסף של הבונוס שקיבל בעסקת יד 2 שקיבל וכיו"ב. למיטב הערכתי, הוא תכנן את המהלך הזה עם עורך הדין שלו - שהפנה אותו לעבוד מול החוקרים במסלול של מודיע/סוכן, ולא במסלול של "עד מדינה", כי למודיע/סוכן אין תיק לסגור, כי הוא מודיע/סוכן ומוגן עקב כך מפתיחת תיק נגדו. 
״עד מדינה" זה עבריין שסגרו לו תיק. למודיע/סוכן אין תיק והוא נקי מהכל. לכן ישועה הלך במסלול הזה וזה היה גם טוב למשטרה ולפרקליטות. הלהיטות למצוא חומר נגד נתניהו גברה על כל שיקול חוקי או הגיוני״."

עדכון 1.1.21:
אאלי ציפורי פרסם כאן פוסט קצר: "‏אילן ישועה - הוא זה שהתחיל את תפירת התיקים נגד נתניהו: לא רק מודיע משטרתי אלא גם ״ערך״ את הקלטות מהסלולר שלו שמסר למשטרה ולפרקליטות ומחק את מה שלא מתאים לו. לכן, פרקליטי נתניהו ואלוביץ׳ מבקשים את הטלפונים שלו. מה מסתיר ישועה? הוא מסתיר את תפירת התיקים."

ב. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט קצר: "לא רק שאין את אישורי מנדלבליט לחקירות נתניהו, הפרקליטות גם שיקרה בנוגע לאישור החקירה בתיק 2000. בדיון בבית המשפט  מיום 15.11.2020 נאמר כי  האישור ניתן ב-3.3.2016 ובתשובתה לבית המשפט לאחר מכן היא שינתה את התאריך ל-5.1.2017. מנדלבליט ובן ארי ממציאים תאריכים, ממציאים סכומים, ממציאים תיקים – הפכו את הפרקליטות למפעל של שקרים ורמאויות.
*** ראו הערה בתחתית המסמך המצורף."

עדכון 2.1.21:
א. אלי ציפורי העלה כאן פוסט קצר: "אילן ישועה, השטינקר והסוכן של מנדלבליט-בן ארי להפללת נתניהו: מחק 4 שיחות עם ניר חפץ וגם מחק חלק מהשיחות עם איריס אלוביץ'; השקרן אמר בעדותו בנוגע להקלטות שלו: "לא נגעתי בשום דבר, אני לא מוחק כלום אף פעם, לא במיילים, לא בכלום, עשרות שנים כמנהל וכל חברה שאני נמצא בה כל המיילים שלי, כל הווטאספים שלי לא מוחק אף פעם כלום". ברור עכשיו שישועה היה ציר מרכזי בתפירת תיק 4000 נגד נתניהו."

ב. אלי ציפורי העלה כאן פוסט מאוד חשוב: כך תפרו את תיקי נתניהו: השקר על פגישת ההנחיה עם פילבר וקידום עסקת בזק-יס ע"י נתניהו.
**************************************************************************************************************************************
כתב האישום נגד נתניהו בתיק 4000 בנוי בעיקרו על "פגישת הנחייה" לכאורה בין נתניהו לפילבר, בטענה שנתניהו הורה לפילבר להיטיב עם בזק תוך ציון עסקת בזק-יס. הבעיה היא שגם זה עוד שקר. 
פילבר אמר בחקירותיו כי קידום עסקת בזק-יס הגיע מגורמים אחרים (משיקולים ענייניים ומקצועיים) והשיח עם נתניהו בנוגע לעסקה התקיים רק לקראת חתימתו על האישור לעסקה, בדומה לאישורים אחרים.
הנה קטע מחקירת פילבר שמוכיח זאת:
פילבר: "באו ואמרו לי תשמע זה התחיל ב-2014, גם איתן צפריר (היה רמ"ט משרד התקשורת משלהי 2014 עד מחצית 2015), גם אנשי בזק, גם אנשי המשרד. כולם אמרו לי, תשמע זה מתגלגל מ-2014, זה עבר תחנה זאת, עבר תחנה זאת, עבר תחנה זאתי... עכשיו זה צריך להיות החתימה שלנו... שאלתי מה צריך לעשות, אמרו לי צריך להביא את זה לשר לחתימה. אז בסדר תכינו".
חוקר: "דיברת עם השר" (נתניהו)?
פילבר: (מניד בראשו לשלילה): *לא לפני*. לא, לא שאני זוכר".
חוקרת: פעם ראשונה שהוא רואה את העניין הזה? שזה כבר מוגש אליו לאישור?
פילבר: "שניה. ככה זה עבד גם בחמש ושבע פעמים אחר-כך בהרבה דברים אחרים. כדאי שתביני. זה לא חריג".
אגב, צפריר אישר זאת בחקירותיו, למרות ניסיונות משפילים במיוחד להטות את עדותו."

עדכון 18.1.21: התקבלה החלטת הנציב השופט בדימוס דוד רוזן בעניין התנהלות מח"ש ועו"ד שי ניצן בנושא אום-אל-חיראן - כאן.

עדכון 21.1.21: אורן פרסיקו מ"העין השביעית" פרסם כאן כך (כותרת בלבד): "ניר חפץ רוצה שתביעת הדיבה שהגיש נגד שרברב [יצחק מגן] תידון בדלתיים סגורות. הנתבע ייחס לחפץ רומן הומוסקסואלי ועבירת הריגה, ללא ביסוס • חפץ תובע גם את השר אמיר אוחנה, את יאיר נתניהו ואת איש התקשורת יעקב ברדוגו". 
"עד המדינה ניר חפץ, שתובע 427 אלף שקל מאזרח שהשמיץ אותו בפייסבוק, מבקש שהתביעה שהגיש תתנהל בדלתיים סגורות. האזרח, שרברב מעפולה בשם יצחק מגן, מתנגד לבקשה.
את התביעה הגיש חפץ בגין שלושה פוסטים שפרסם מגן בנובמבר 2019, לאחר שבתקשורת דווח על תרגיל חקירה שאחריו כביכול הסכים חפץ, יועץ התקשורת של רה"מ בנימין נתניהו ומשפחתו, להעיד נגדו בפרשיית השוחד "תיק 4000". מגן, הנתבע, הוא תומך מוצהר של נתניהו."
המדובר בתיק 38086-07-20 המתנהל בבית משפט השלום בנצרת בפני כבוד השופט ד. קירס, משפט שעדיין נמשך. 

עדכון 18.5.21: איתמר לוין פרסם כאן ב-News1 (כותרת בלבד): "מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, מגלה: ועד הפרקליטים מונע הפקת לקחים סדורה. הוועד דרש לעגן בחוק חסינות לפרקליטים ולהבטיח שממצאי הבדיקה יישארו בתוך הפרקליטות - והתוצאה שאין הפקת לקחים גם כאשר בית המשפט הורה עליהניצן הורה לשמור בחשאי את הנוהל להפעלת פרקליט מלווה, למרות שהוא רלוונטי לנאשמים. חלק מתרגילי החקירה אינם מעוגנים בנוהל כלשהו."
הדו"ח המלא של מבקר המדינה, 48 עמודים - כאן. תקציר הדו"ח 8 עמודים - כאן

עדכון 20.10.21אודי גבע (בתיאום עמי) הכין סקירה משווה, בעקבות "תיקי האלפים", בין מערכת המשפט והפרקליטות הישראלית לעולם המערבי דמוקרטי. הטיוטה הכמעט סופית נמצאת כאן בתצלום ובקובץ אקסל כאן. כל הערה לחומר הזה יתקבל בברכה. כך כותב אודי גבע: "השוואת מערכת המשפט בישראל מול כל מדינות המערב האחרות: הסבר כיצד מערכת ישראל שונה משאר מדינות המערב. אנשים לא יודעים עד כמה המערכת הישראלית שונה מהמקובל בעולם - דבר שאינו קיים בשום מקום אחר - זוהי ביקורת על מערכת המשפט הישראלית מחו"ל, כיון שהם עושים בכוחנות החוק שבידיהם את כל מה שהם רוצים.
ייעוץ משפטי במשרדי הממשלה שהפך לפסיקה בפועל ללא כל חופש מיניסטריאלי או ממשלתי לעשות כל דבר אחר - "הייעוץ" נשלט ונצפה על ידי בית המשפט העליון, אשר יש לו זכויות בלתי מוגבלות לאלץ את הכנסת, הממשלה ואת השרים - לציית להחלטתו - ניגוד עניינים בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. העסקת בני משפחה ומקורבים במערכת. מינוי שופטים ע"י המערבת המשפטית עצמה וללא ביקורת חיצונית."
Bookmark and Share
+ שלח משוב


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים