"אני מאשים": על היועמ"ש ד"ר מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר!

דף הבית >> דעות ומחקרים >> מאמרי מערכת >> "אני מאשים": על היועמ"ש ד"ר מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר!
יועמ"ש, עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט, מתעקש בתגובתו לבג"ץ, שחוות דעת יועמ"ש מחייבת את נתניהו והיא לא רק חוות דעת אלא הוראה, שאם נתניהו לא ימלא, יוצאו נגדו צווים (!). מכאן, שעל היועמ"ש לבטל מיידית את תיק 4000, שבמרכזו החתימה של נתניהו להטבות (כביכול) לאלוביץ'\בזק (מה שמכונה "עסקת מיזוג בזק-YES"), חתימה, שנעשתה אחרי חוות דעת לא רק של יועץ משפטי אחד, אלא על פי חוות דעת והוראות של ארמיית יועצים משפטיים. כ"כ, עליו להתפטר כבר כעת, גם לאור הכישלון המחפיר בהכנת והגשת כתב האישום, כעולה מפניית עורכי דינו של נתניהו לבית המשפט המחוזי בי-ם אמש. פרק 49 בסדרת הכתבות על שערוריית תיק 4000.
עדכונים רבים וחשובים בסוף הכתבה.
מאת: אבי וייס, 12.11.20, 09:20פסל אלפרד דרייפוס בפריז

את המאמר הקודם, שבו יצאתי בקריאה "אני מאשים" (בדומה למה שהיה ב"פרשת דרייפוס". פסלו של אלפרד דרייפוס עם החרב השבורה מצוי בפריז, בתמונה משמאל), פרסמתי בתחילת 2019 תחת הכותרת: "אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת".

כעת, אני חוזר על קריאתי הנוקבת הזו ביתר שאת, בעקבות 2 מסמכים מטלטלים, שפורסמו ביומיים האחרונים:
א. פניית עורכי דינו של נתניהו לבית המשפט המחוזי בירושלים אמש, בבקשה לתקן את כתב האישום. פניה זו נמצאת במלואה - כאן.

כל משפטן לא משוחד ואף כל סטודנט למשפטים יראה, שיש כאן צורך לא רק לתקן את כתב האישום, אלא צורך להעיף מיידית מכסאו, את מי שחתם על כתב האישום הזה (עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט) ואת מי שהכין לו את המסמך הזה (עו"ד ליאת בן-ארי שווקי, בגיבוי מלא של עו"ד שי ניצן). 

ב. תגובה מאוד נחרצת מלפני יומיים של היועמ"ש לבג"ץ, בעניין המשמעות של "חוות דעתו" של היועמ"ש. המסמך המלא של תגובת היועמ"ש, תגובה משלימה לבג"ץ, בעניין ההתנגדות להסדר ניגודי העניינים של נתניהו כאן.  

התגובה הזו לבג"ץ מלפני יומיים, תואמת הצהרות ומסמכים רבים של היועמ"ש, עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליעו"ד ד"ר אביחי מנדלבליטט, (בתמונה למטה), ואביא רק דוגמה אחת מני רבות מהעבר, כמופיע בתצלום כאן:
היועמ"ש ד"ר מנדלבליט מצהיר

בתגובתו הטרייה (כאן) חוזר ד"ר אביחי מנדלבליט עשרות פעמים על כך, שחוות דעתו של היועמ"ש היא בבחינת הוראה מחייבת לנתניהו, ויוצאו צווים כנגד נתניהו אם הוא לא ימלא אחר חוות הדעת של היועמ"ש (המשמעות היא, שאם נתניהו יפר הצווים הוא ייעצר).

זה חוזר כעת על עצמו בכמה נוסחים בתגובתו של היועמ"ש לבג"ץ ואני מביא כאן רק מקצת מהניסוחים הללו מתגובת היועמ"ש:
חוות דעת 1

חוות דעת 2

חוות דעת 3

לאור כל זאת, חובה על היועמ"ש לבטל לאלתר את תיק 4000, לא רק בגלל הפגמים הרשומים במסמך כאן של עורכי דינו של נתניהו, אלא מפני שעיקר כתב האישום בתיק 4000 מתבסס על "המתת של השוחד" שכביכול נתניהו סיפק לבזק\אלוביץ', בדמות אישור רגולטורי המכונה בשם "עסקת מיזוג בזק-YES" (בפועל זה "העברת אמצעי שליטה", אבל לא אסביר זאת כאן), שזה המסמך היחיד, שנמצאת עליו חתימת נתניהו בנוגע לבזק, בעת שהיה שר התקשורת. 

זאת, מהטעם הפשוט, שנתניהו ציית בחתימה הזו להוראות של היועצים המשפטיים

נתניהו לא ציית לחוות דעת משפטית אחת, אלא לסדרה שלמה של אישורים משפטיים, שהגיעו בדמות חוות דעת מיועצים משפטיים רבים, בלתי תלויים זה בזה ובלתי תלויים בנתניהו:
 • אישור היועץ המשפטי לממשלה (עו"ד יהודה וינשטיין), שהיה היועמ"ש ב-2015, השנה, שבה נתניהו חתם על "עסקת המיזוג". היועמ"ש הקודם עו"ד וינשטיין לא נחקר בתיק 4000 (בכוונה). 
 • 2 אישורים עוקבים בתהליך האישורים של עו"ד דנה נויפלד עצמה, היועצת המשפטית של משרד התקשורת, שהיא הסמכות העליונה מטעמו של היועמ"ש לאשר מסמכים רגולטוריים מסוג זה בעולם התקשורת. היא נחקרה בחקירה רשלנית וללא המסמכים הרלבנטיים. 2 האישורים שלה הוסתרו בזמן החקירה ואף אחריה, עד שנחשפו ע"י הכתב עמית סגל (מסמך אחד, מסמך מקדים לעיקרי) ועל ידי (המסמך השני, העיקרי). 
 • אישור היועץ המשפטי של מועצת הכבלים והלוויין, עו"ד דודי קובנסיאני. הוא נחקר בחקירה רשלנית וללא המסמכים הרלבנטיים שיש בפרשה זו.
 • אישור העוזרת הראשית ליועץ המשפטי של מועצת הכבלים והלוויין, שהכינה חוות דעת משלה ומאוד מפורטת ומעמיקה ובתיאום עם לשכת היועמ"ש דאז עו"ד וינשטיין עבור המועצה, עו"ד טל אייזנפלד. היא כלל לא נחקרה (בכוונה). 
 • אישור של עו"ד צחי פנחס, יועץ משפטי חיצוני למועצת הכבלים והלוויין וחבר המועצה (מונה לתפקיד עוד בזמנו של גלעד ארדן כשר התקשורת), שהיה שותף לבדיקת כל המהלכים סביב "העסקה" והיה בעד אישורה ע"י נתניהו, כמו כל שאר המשתתפים בדיון (16 בעלי תפקיד שונים, רובם עצמאיים), בסיום הדיון במועצה. הוא כלל לא נחקר (בכוונה). 
 • שני אישורים נפרדים מהשב"כ (בחתימת היועץ המשפטי של השב"כ. שניהם ניתנו כשרוני אלשיך היה מ"מ ראש השב"כ), האישור הראשון נמסר למשרד התקשורת ב-26.5.15 (עוד לפני ששלמה פילבר מונה להיות מנכ"ל), מה שמצביע, שתהליכי האישורים נעשו בצורה מסודרת בתקופת כהונתו של אבי ברגר כמנכ"ל, עוד הרבה לפני ששלמה פילבר הגיע למשרד התקשורת, וב-22.6.15 נמסר האישור השני של השב"כ למשרד התקשורת בעניין אישור העסקה. זה כלל לא נחקר (בכוונה). 
 • שני אישורים של הייעוץ המשפטי של הרשות להגבלים עסקיים ושל מ"מ הממונה על ההגבלים העסקיים - ד"ר אסף אילת ובעלי תפקידים בכירים נוספים ברשות, שקדמו לו (עו"ד דרור שטרום, עו"ד בועז גולן, ד"ר שלומי פריזט ועודואף הם אישרו את "העסקה". איש מהם לא נחקר (בכוונה).  
 • אישור כפול של "ועדת הריכוזיות" והיועצים המשפטיים של הוועדה (ועדה, שהוקמה על פי חוק מיוחד ושייכת למשרד האוצר ולרשות להגבלים עסקיים ביחד), שאין צורך באישור נוסף של הוועדה, כי הוועדה, ממילא, כבר אישרה את העסקה, למ"מ הממונה על ההגבלים העסקיים, והאישור הזה תקף גם עבור משרד התקשורתאיש מהם לא נחקר (בכוונה).  
בנוסף, היו אישורים משפטיים מקדימים לאישורים, שצויינו לעיל, בנושא "עסקת המיזוג" ובכללם:
 • אישור בית הדין להגבלים עסקיים. סמכות משפטית חשובה ביותר, שעל חשיבותה אין צורך להרחיב. מוסבר בהרחבה בכמה כתבות למשל כאן וכאן.
 • אישור היועץ המשפטי של יורוקום ואישור מיוחד של יועץ משפטי חיצוני ששכרה YES לצורך נושא זה, יועץ משפטי מומחה לנושא שהגיש חוות דעת משפטית עצמאית חיצונית. זו חוות דעת ממשרד עורכי דין מהמובילים בישראל בתחומים הללו (משרד עו"ד גורניצקי ושות').
 • אישור היועצת המשפטית הקודמת של משרד התקשורת, עו"ד נגה רובינשטיין, שאישרה (ביחד עם העוזר הראשי שלה, עו"ד דודי קופל) למנכ"ל משרד התקשורת דאז, מרדכי מרדכי, באישור שרי התקשורת דאז, אריאל אטיאס ומשה כחלון, להוציא אישור ל-YES (אישור "העברת אמצעי שליטה"), על האפשרות שבזק תעלה באחזקותיה ב-YES מעל ל-50% (זה היה חלק בלתי נפרד ומהותי "מעסקת המיזוג"). הסבר מורחב נוסף לעניין זה יש בכמה כתבות, למשל, כאן
איש מכל המוזכרים לעיל, מרשימת המאשרים המשפטיים המוקדמים, לא נחקר (בכוונה). 

12 ("תריסר"!) פעמים "העסקה" הזו אושרה (בליווי עשרות יועצים משפטיים מכל הדרגים ומכל הכיוונים), ע"י הרגולטורים הרשמיים שיש בישראל והנושא נדון ב-2 ערכאות משפטיות (המחוזי - בית הדין להגבלים עסקיים ובית משפט עליון), הרבה לפני שנתניהו חתם על האישור ל"עסקה".

מדובר בתהליך אישור מאוד יסודי, שנמשך עשור וחצי ולא היו בו שום הפתעות. הכל היה "על השולחן" כבר לפני עשור וחצי, עוד לפני שסבן היה הבעלים של קבוצת בזק ומכר את הקבוצה הזו לאלוביץ'.

איך אפשר לסלף כך את העובדות ולהפוך תהליך כל כך יסודי וממושך, שלווה בכל כך הרבה יועצים משפטיים - לפלילי?


יצויין, שבכל שאר המקרים, שבהם הייתה חתימה של נתניהו על מסמכים הנוגעים לבזק, זה היה כשהיה ראש ממשלה (ולא שר התקשורת), כ"חתימת קיום" נדרשת, אחרי חתימת שר התקשורת ושר הביטחון, בגלל תקנות הבזק המיושנות, שדורשות אישור רוה"מ לכל העברת מניות בקבוצת בזק. זה כולל אישורים לרכישת בזק ומכירת "יד2", מתחילת העשור הקודם. בכל המקרים הללו, המנויים בכתב האישום, זה נעשה אחרי חוות דעת של כל היועצים המשפטיים הרלבנטיים כולל היועמ"ש לממשלה. כאמור לעיל (בתגובת היועמ"ש לבג"ץ), אלו חוות דעת מחייבות. 

בכתב האישום מיוחסת לנתניהו אחריות גם במקרים, שבהם שרים אחרים חתמו על מסמכים רגולטוריים לבזק, דוגמת השרים: משה כחלון, גלעד ארדן, צחי הנגבי ועד איוב קרא. למותר לציין, שבכל המקרים הללו זה נעשה אחרי חוות דעת של כל היועצים המשפטיים הרלבנטיים, כולל היועמ"ש לממשלה ועוזריו הבכירים. כאמור לעיל, אלו 
חוות דעת מחייבות

יתרה מכך. במהלך סוף 2016 עד מחצית 2017, מבקר המדינה עם צוות לא קטן של חוקרים ובודקים, בדק את נושא "ניגודי העניינים" של נתניהו בעניין חברותו עם שאול אלוביץ' (באותה עת, כל פרטי החברות הללו היו ידועים למבקר המדינה, כולל כל תאריכי הפגישות בין הזוג אלוביץ' לזוג נתניהו, לרבות מה נאמר בפגישות הללו). בבדיקות הללו, משרד המשפטים ולשכת הייעוץ של משרד התקשורת בראשותה של עו"ד דנה נויפלד, חזרו שוב ושוב (3 פעמים) על קביעתם, שלא נפל שום פגם בכל הנושאים, שבהם נתניהו היה מעורב, בין בחתימה ובין באישור בע"פ, או בידיעה, בנושאים הקשורים בבזק (סה"כ נספרו 12 נושאים כאלה).

ליתר ביטחון ולאור התעקשות מבקר המדינה שוב ושוב, לבדוק לעומק את הנושא הזה, בלשכת היועמ"ש הוחלט לבצע תהליך של "הלבנה" של החלטות של נתניהו, שאולי היה בהן איזה צל צילו של ספק, וההחלטות הללו הובאו שוב לאישורו של השר צחי הנגבי ובזה העניין נסגר אז, מבחינת המערכת המשפטית (במסמכים שהיו מוסתרים היטב, ע"י הפרקליטות). כך גם סיכם את הנושא מבקר המדינה, בדו"ח המסכם שלו, שלא מצא שום פגם פלילי או אחר כלפי נתניהו, בתהליכי קבלת ההחלטות ע"י נתניהו בענייני בזק. היו למבקר רק כמה הערות פרוצדורליות כלפי הנוהל, זה הכל. הוא (המבקר וצוותו) לא מצא שום פגם פלילי, גם כי הכל עבר ביקורת שיפוטית מעמיקה, לפני, תוך כדי ואחרי ההחלטות הללו, ככל שנתניהו היה מעורב בהן. 

כלומר: נתניהו מילא בדקדקנות יתרה, בנושאים המיוחסים לו בכתב האישום, את חוות הדעת של היועצים המשפטיים הרבים שמניתי לעיל.

אז איך זה יכול להיות פלילי, אם נתניהו היה (כשר תקשורת ורוה"מ) צייתן ובאופן מלא, לחוות הדעת ולהמלצות המחייבות של כל הגורמים המשפטיים, בכל הדרגים ומכל הכיוונים האפשריים?? 


למי שפספס את הפרק כאן, אני מפנה את תשומת לב הקוראים, להסתכל ולבחון לעומק את רשימת העדים החשובים הנמצאת כאן שהיועמ"ש פרסם (אלו שנתניהו צריך להרחיק עצמו מהם, גם ישירות וגם בעקיפין), ולבדוק מי חסר ברשימה הזו. כדי לא להשאיר את הקוראים במתח, חסר כאן שם אחד חשוב, זה "שבישל" ביחד עם "הארץ" ו"דה-מרקר" את כל סיפור "השוחד" הרגולטורי לטובת בזק \ אלוביץ', בדמות "עסקת בזק-YES" והחלטות רגולטוריות "מיטיבות לבזק" נוספות, כמפורט בכתב האישום, והוא המנכ"ל לשעבר של משרד התקשורת, אבי ברגר. זה לא מקרי שדווקא הוא הוצא מהרשימה: אפילו הפרקליטות הבינה וקלטה משלל החשיפות שלי, שעדותו לא שווה את הנייר עליו הוא נכתב ומדובר בלא יותר מ"סיפורי הברון מינכהאוזן"

כל פרקי סדרת הכתבות והחשיפות סביב "תיק 4000" (כ-60 כתבות ראשיות) יש כאן בלינקים בנספח ג' של פרק 42 בסדרה. הפרק הראשי האחרון בסדרה, מס' 48נמצא כאן ועוסק בתחום "ניגודי העניינים", פורסם תחת הכותרת: "את מי מינה ד"ר מנדלבליט כדי להיות "משגיחת הכשרות" של נתניהו ולמה?". כל מה שרציתם לדעת על תיק 4000 נמצא בסדרה ענקית זו, שכוללת מעל ל-120 פרקים ראשיים ופרקים נלווים, עמוסים ביותר בממצאים, ניתוחים, חשיפות מקוריות, מסמכים מקוריים רבים ועדים מהמנים.

בסדרה זו חשפתי מעל ל-1,600 מסמכים מקוריים, שרובם הועלמו מתיקי החקירה, מבית המשפט ומהציבור (כי הם סותרים את האמור בכתב האישום), והצגתי עשרות רבות של עדים ישרי דרך ואמינים, חלקם מוזכרים כאן למעלה, שלא נחקרו (בכוונה), כדי לא לקלקל את התיק התפור הזה. 

המנגנון והתגובה של רבים למה שאני כותב, של "בוא נמתין לזיכוי", הם חסרי כל משמעות מעשית, בהתייחס לכל אלה, ש"תפרו את התיקים". זה יקרה הרבה אחרי שכולם יפרשו מהתפקיד, וימצאו בתפקיד אחר לגמרי (רובם יהיו בפנסיה וממילא איש לא יחקור אותם בפנסיה). כבר כיום, חלק נכבד מהמעורבים בתפירת התיקים כבר פרשו לגמלאות, או עברו לתפקידים אחרים. 

יתרה מכך. איש מהם, גם אם עדיין יישאר בתפקיד במנגנון הציבורי - ממשלתי, לא ייחקר ולא יועמד לדין (לעולם) על "תפירת תיקים", תהליכים, שיש מאחריהן אין סוף של עבירות פליליות ומשמעתיות, באין סוף של תחומים, החל מהדלפות פליליות דרך סחיטת עדים, הדחת עדים וכלה בשיבוש מהלכי חקירה ומשפט. על כולם חלה ותחול התיישנות. 

בלי בדיקה אין תיקון ליקויים ואין יכולת לשפר, להשתפר ולתקן, שלא לדבר על הענשת מי שחטא. כך, ש"תפירת תיקים" תמשיך להיות הנורמה המשפטית בישראל, בחיסול קריירות של מי שמפריע ל"קליקה". 

בנושא של "תפירת תיקים", אין מנגנון משום סוג בישראל לטפל בזה (בשונה מהנעשה בכל מדינות העולם הדמוקרטי).

כפי שציינתי פעמים רבות בסדרת הכתבות, גם אם נתניהו יזוכה לחלוטין, או יורשע בסעיפים שוליים וללא קלון, לא יקרה מאומה למעלילים, לשקרנים ולתופרי התיקים. לכן, אני חוזר וכותב שוב ושוב, שזה נושא שאמור היה להיות מטופל אתמול, היום, ממש היום, לא מחר, כי ההתיישנות חיסלה ומחסלת כל תהליך של בדיקה, חקירה, הענשת חוטאים והפקת לקחים. 

מאז "פרשת דרייפוס" ו"פרשת לבון - עסק הביש" - לא היו שיבושי חקירה ומשפט כאלה ענקיים, מקוממים ומדהימים, בהיסטוריה המשפטית של המדינות הדמוקרטיות בעולם. 

את תיק 4000 יש לבטל היום וסבורני שעל היועץ המשפטי לממשלה כבר היום "להניח את המפתחות על השולחן" וללכת הביתה, לאור מה "שבישל", ב"התנקשות המשפטית" החמורה הזו.

זה גם לטובתו וגם לטובת עם ישראל.

זה גם לטובת שלטון החוק והצדק במדינת ישראל. 


********************************************************
עדכון 15.11.20:
א. פורסם כאן (ב"מעריב", כותרת בלבד): "פרקליטו של רה"מ: "הפרקליטות מעלימה חומרים מהותיים על עדי מדינה".
על רקע בקשת ראש הממשלה לתקן את כתב האישום, ביהמ"ש דן בבקשות ההגנה לגילוי ראיות מצד הפרקליטות. עו"ד בן צור: "שיחה של עד מדינה מהותי סווגה כבלתי רלוונטית. איך זה ייתכן?"

ב. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט בזו הלשון: "פצצה של שלמה פילבר: ״השוחד בתיק 4000 זה למראית עין, המערכת מכרה את עצמה עד לקצה. המשטרה אוספת חלקי פאזל ומחליטה איך לשחק איתו, אם יש חלק שלא מתאים, היא מעלימה אותו".
*******************************************************************************************************
הדברים נחשפו היום בדיון במשפט נתניהו כשהסתבר שהשיחות הללו של פילבר הועברו לצוותי ההגנה רק ביום חמישי האחרון. אתם מבינים שליאת בן ארי הסתירה חומרים כשיטה?."

ג. פרטים נוספים על הדיון בבית המשפט המחוזי ומה שהתגלה בו יש כאן ב-News1 וכאן ב"גלובס". 

ד. אלי ציפורי הוסיף כאן פוסט: "‏עוד פצצה בדיון היום במשפט נתניהו: פרקליטו בעז בן צור חושף את טובות ההנאה לכאורה שקיבל ניר חפץ במסגרת חתימתו על הסכם עד המדינה: חפץ ביקש מחיקת רישום פלילי, וויזה לארה"ב, לידע אותו על חומר שיכול לפגוע בפרטיותו וצווי איסור פרסום."

אוסיף ואדגיש את טובת הנאה הכי חשובה שניר חפץ קיבל: הפיכת עילת סגירת תיק 1270 (השוחד שלא היה לשופטת בדימוס הילה גרסטל) ל"חוסר אשמה", כך שהעבר שלו יישאר נקי והוא יוכל להמשיך לעבוד במקצוע שלו, ואכן זה מה שקרה. 

ה. פורסם ציוץ מאבישי גרינצייג כאן בזו הלשון: "בשיחה בהאזנת סתר עם העיתונאי עמית סגל (שהודה בעצמו שזה הוא), אמר פילבר: "...הוא לא חשב שיכניסו לו על שוחד על מילצ'ן (תיק 1000, א"ג) כי אני אומר לך זה הזוי. זה בדיוק כמו ששמו לי על בזק, על קיום של מדיניות הממשלה. אני מקיים מדיניות של הממשלה. באים ואומרים לי: לא, זה מרמה והפרת אמונים כי פעלת לטובת בזק".

כזכור, אני זיהיתי בזמן אמת שמי שהעביר לטלוויזיה את המסמך האישור של "המיזוג" של עו"ד דנה נויפלד לביבי, לעמית סגל, היה שלמה פילבר. רק הוא. בכך, הפר אז את הסכם "עד המדינה" שעליו היה חתום בעת הדלפת המסמך. לכן קראתי אז כמה פעמים לעצור אותו ולבטל לו את הסכם עד המדינה, למשל כאן: http://bit.ly/Tik4000Putsch

ו. אלי ציפורי העלה גם הוא פוסט קצר כאן: ‏"פצצה נוספת של פילבר: בשיחה בהאזנת סתר שניהל עם עמית סגל אמר פילבר שהניסיון של הפרקליטות להלביש עבירת שוחד על נתניהו בתיק 1000 הוא הזוי כמו הניסיון להלביש עליו עבירה של מרמה והפרת אמונים.
‏שנים אני כותב שפילבר לא נתן לפרקליטות דבר כעד מדינה והוא חושב בעצמו שהתיקים תפורים. ‏עכשיו הכל נחשף."

ז. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "פרקליטי אלוביץ׳ חושפים את האיומים ואת השפלתו וביזויו של אלוביץ׳: ״אתה אויב המדינה. הבן שלך ואישתך ייכנסו לכלא. לא תיראה את נכדיך אם תמשיך בקו הזה״ (לסרב להפוך לעד מדינה).
********************************************************************************************************
פרקליטיהם של שאול ואיריס אלוביץ׳, עוה״ד ז׳ק חן ומיכל רוזן עוזר המחישו בדיון הבוקר בתיקי רוה״מ כיצד חוקריו איימו והשפילו את אלוביץ׳ וכיצד החוקרים אורי קנר ופולינה גובזמן מאיימים על אלוביץ' בישיבה בכלא, שלו ושל משפחתו, והותרתו חסר כל. בקטעים מחקירות אלוביץ׳ שהוגשו היום לבית המשפט, אומרים לו החוקרים: ״אתה מבין שהולכים לתפוס את כל הכסף שלך, אתה מבין שאתה, אור ואשתך הולכים לשבת בכלא?! אתה מבין את זה?
שאול אלוביץ: אני מב... אני מבין שזה מה שאתה רוצה.
בהמשך מתואר כיצד החוקרים משפילים את שאול בשפה מזלזלת ובוטה ומאיימים עליו שיגיע לפת לחם ולעיסוק כמאבטח בסופר:
אורי קנר: איך הסתבכת גדול הטיקונים הישראלי....
פולינה: בשוחד.
אורי קנר: בשוחד. איך?
שאול אלוביץ: אני לא... לא נתתי שוחד.
אורי קנר: בשיבוש איך?
שאול אלוביץ: ולא בשיבוש.
אורי קנר: בהלבנת הון, איך?
שאול אלוביץ: לא בשיבוש ולא בשוחד ולא...
אורי קנר: נשאר בלי פת לחם.
פולינה: מה זה שאול?
אורי קנר: הולך להיות מאבטח בסופר אחר כך תעבוד אני אסדר לך מאבטח בסופר, אתה רוצה?
שאול אלוביץ: אתה נהנה, אתה נהנה להגיד לי את זה.
אורי קנר: לא. 'לפתוח תיק בבקשה', שאול אלוביץ הא. איך הגעת לזה?
עוד טוענים סנגורי אלוביץ׳ כיצד החוקר מאיים על שאול שהוא, אשתו והבן שלו ישבו לתקופה ארוכה בכלא והוא לא יראה את נכדיו: ״שאול אתה בן אדם בן שבעים, אם אתה רוצה את שארית חייך לבלות בכלא ואתה רוצה שאיריס תבלה גם תקופה לא קטנה בכלא ואתה רוצה שאור גם ישב בכלא ולא תראה את הנכדים שלך תמשיך בקו הזה״, ובהמשך כי החוקרים לא מכחישים את טענת אלוביץ' שהחקירה הפכה ל'אלימה' בטונציה שלה ובאופן בו היא מתנהלת, ותשובת החוקרת שנתנה למצהלות החוקר: 'החיים זה לא תותים':
שאול אלוביץ: אני חושב שהחקירה הזאת כרגע, הפכה לאלימה.
אורי קנר: אלימה.
שאול אלוביץ: לא... לא במכות. אלימה ב... טונציה.... טונציה שלה.
אורי קנר: כן?
שאול אלוביץ: בהטחות שלה. בצורה שלה.
אורי קנר: אנחנו מצטערים שאול.
פולינה: החיים לא תותים.
אורי קנר: כן (הדובר צוחק). הגדירה את זה יפה פולינה. יאללה נמשיך.
עוד נחשף כיצד חוקר מבטיח לאלוביץ' שישאר בודד במערכה ויהפוך להיות 'אויב המדינה':
אורי קנר: ..... שאול אתה תשאר בודד במערכה... בודד. תהפוך להיות אויב המדינה.
שאול אלוביץ: הפכתי להיות אויב המדינה.
אורי קנר: גם של החבר... גם של הקודקוד.
לטענת עו״ד חן, הדוגמאות ממחישות את השימוש האסור במעצר ובתפיסת רכוש כאמצעים שהופעלו שלא לתכליתם החוקית, אלא לצורך הפעלת לחץ על אלוביץ' שנועד לשבור את רוחו, על מנת שיודה במיוחס לו ויהפוך לעד מדינה, וכי לאורך שבועיים הוא נחקר מבוקר עד שעת ערב מאוחרת. לעתים – שעת לילה מאוחרת. חקירתו מאופיינת בלחצים אדירים שהפעילו עליו החוקרים. בצעקות, בביטויים מזלזלים, באיומים קשים על הצפוי לו ולמשפחתו במעצר, במאסר ובשלילת רכוש, ובהשפלתו עד עפר, באופן שמחייב הסתכלות שיפוטית ביקורתית בהיבטים של משקל ומהימנות הדברים.
פרקליטתה של איריס אלוביץ׳, עו״ד מיכל רוזן עוזר, טענה בעניין הערפל סביב מעמדו של אילן ישועה, ואמרה כי סביב מעמדו של אילן ישועה, המגעים שהתקיימו בינו ובין עורכי דינו לבין הפרקליטות, רשות ניירות ערך והמשטרה יש ערפל גדול שהמאשימה לא מסייעת לפוגג אותו, וכי לא ידוע אם היו מגעים לפני מסירת הודעתו הראשונה של ישועה בינו או בין עורכי דינו לבין הפרקליטות או רשות ניירות ערך או המשטרה; מה סוכם במסגרתם; מה היו הטעמים לסיכומים אלה; אם ישועה קיבל התחייבות בעניין מהפרקליטות או מכל רשות אחרת; או שמא כבר בתחילת החקירה הייתה לפרקליטות או לרשות ניירות ערך עמדה לפיה ישועה לא ביצע עבירה; ואם הייתה לה עמדה כזו על מה היא התבססה. עו״ד רוזן עוזר אף חשפה סיטואציה חריגה שלפיה הטלפונים של אילן ישועה הוחזרו לו, ובימים אלה הוא עדיין מפיק מהם חומרים לבקשת הפרקליטות, ולעומת זאת, למרות בקשתה, ההגנה לא קיבלה אותם לבדיקה.
עוד טענו סנגורי אלוביץ׳ בדיון כי בניגוד להצהרות הפרקליטות, מאז שהוגש כתב האישום בפברואר, החלו בפרקליטות ״לטפטף״ החל מחודש מרץ ועד לפני מספר ימים, וכי עדיין לא מדובר בכל החומר וכי בפרקליטות מתחמקים מלהצהיר שהחומר שהועבר הוא כל החומר ואין עוד חומר חקירה, ובמקביל מגלגלים אחריות למשטרה. באופן קונקרטי מבקשים הסניגורים את תיקי בית המשפט משלב המעצרים, התפוסים והחילוטים לנוכח מה שאירע בזמנו בפרשת פוזננסקי ועורך הדין ערן שחם-שביט, וכן בעניין מיצוי חומר ראיות ממחשבים וטלפונים של עד התביעה, מנכ״ל וואלה לשעבר אילן ישועה ועדי המדינה, וזאת לאחר שהסתבר שהטלפונים הניידים של ישועה שהוחזרו לו והוא עדיין מפיק מהם חומרים לפרקליטות. עוד דרשו סנגורי אלוביץ׳ כי בית המשפט יחייב את הפרקליטות להעביר תמלילים מתוקנים, כולל התמליל המתוקן של אור אלוביץ׳ שלא הועבר בטענה כי מדובר ב״נייר עבודה פנימי״." 

ח. פורסם כאן: "דינה זילבר תוקפת את הממשלה: משילות היא מפלטו של הפייק מנהיג". 
אסור לשתוק, חובה להתלונן ויש להעמידה לדין בפני בית דין למשמעת של נש"מ (נציבות שירות המדינה) את "הפה הגדול" ששמו "עו"ד דינה זילבר" ולא רק אותה (כלומר: נתחיל בדובר הפרקליטות ונגיע עד היועמ"ש, שאישר ומאשר שוב ושוב את הזוועה הבלתי חוקית הזו, ששמה התחצפות של עובדי מדינה כלפי שרי הממשלה ובראשם ראש הממשלה). 
זאת, כדי לשלול ממנה פיצויים, גמלה והטבות כספיות אחרות, שהיא כנראה חושבת שמגיע לה מהכיס האישי שלנו, לאחר שתסיים את תפקידה בשקט, בסוף 2020.
ואלו הם הסעיפים הנוגעים ישירות לדבריה כנגד רוה"מ שבגינם ניתן וראוי להעמידה לדין:
א. סעיף 1(5) בחוק שירות המדינה.
ב. סעיף 17 בתת סעיפיו בחוק שירות המדינה משמעת.
ג. סעיף 42.537 בתת סעיפיו בתקשי"ר.
ד. סעיף 8.01 בפרק ח' בהוראות האתיקה לעובדי המדינה.
אסור לשתוק נוכח הפרות החוק והתקש"יר הללו, מצד כל חבר בכיר ב"קליקת" ה-Deep State. 
אנו מדינת חוק ולא מדינת ברדק, כמו שהיא רוצה ליישם, בפיה הגדול. 
פרטים נוספים על סעיפי החוק והתקשי"ר עליהם עברה בדבריה יש כאן: http://bit.ly/MendelblitAndNitzan.

ט. פורסם כאן ב-News1 (כותרת בלבד): "המשך הדיון על חומרי חקירה במשפט נתניהו. ישועה לא נחקר באזהרה בתיק 4000.
פרקליטיהם של בני הזוג אלוביץ טוענים, כי אם לשיטת המדינה הסיקור האוהד של וואלה היה שוחד - ישועה מילא תפקיד מרכזי  יטענו להגנה מן הצדק בטענה לטכניקות חקירה פסולות כלפי עדי המדינה, אך רק בשלב הסיכומים של המשפט. בן-ארי: הבקשות מהווה פריצה של כל גבול."

י. הסיכום של גלובס ליום הדיונים בבית המשפט המחוזי בי-ם - כאן

י"אאלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוקב: "‏דינה זילבר היא פייק פקידה, אנרכיסטית בתחפושת של משפטנית, אשת שמאל קיצוני שרוצה לעשות הפיכה שלטונית. מי שמך, דינה זילבר, לחלק ציונים לנתניהו? בסך הכל פקידה מרושעת, גזענית ומתנשאת שהיתה צריכה לעמוד לדין בפרשת מאיה פורמן ולעמוד גם לדין על דבריה היום (הפרה של הוראות נציבות שירות המדינה). זילבר העבריינית מסיימת עוד מעט את תפקידה. ברוך שפטרנו."

עדכון 16.11.20:
א. ריאיון מדהים של אבי וייס הבוקר (כ-12 דקות) עם המראיין אבי רצון מ"גלי ישראל". כולל חשיפות חדשות שלא נשמעו עד היום, בתחום מסכת היחסים המיוחדת של שלמה פילבר ("עד המדינה" בתיק 4000: http://bit.ly/Tik4000Putsch) עם עיתונאים, כעולה מההקלטות שלו, שנחשפו אמש. איך שלמה פילבר השיג מסמכים חסויים שהודלפו? מי חסר בהקלטות לטלפון שלו? כל התשובות המזעזעות, בהקלטה בלינק כאן: https://bit.ly/FilberAmitSegal.

ב. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "שקרי ליאת בן ארי וחבריה: ״אישור למנדלבליט לחקירת נתניהו בתיק 2000 ניתן בע״פ, אין טופס שמתעד זאת״.
***********************************
כך תפרו מנדלבליט, ניצן ובן ארי את תיקי נתניהו (1): למה אין את אישורו המסודר של מנדלבליט לפתיחת חקירת נתניהו בתיק 2000 עפ"י חוק יסוד הממשלה? תשובת הפרקליטות: "האישור ניתן בעל פה, לא יודעים מתי, אין טופס שבו נכתב שמנדלבליט מתעד את האישור"; איפה הפרוטוקול הפנימי של מנדלבליט: תשובת הפרקליטות: "בפרוטוקול אנשים מביעים דעות ויש רגישות, צריך לאפשר שיח פתוח שלא ייחשף".
איזו מאפיה שמסתירה חומרים בתירוצים עלובים! • מתוך פרוטוקול הדיון אתמול."

ג. הפרוטוקול המלא של הדיון אמש בבית המשפט המחוזי בירושלים נמצא כאן

ד. אלי ציפורי הוסיף כאן פוסט בזו הלשון: "כך תפרו את תיקי נתניהו (2): ליאת בן ארי הוכיחה שוב אתמול שהיא לא שולטת כלל בפרטי התיקים; המטרה היתה: ראשו של נתניהו בלי להתעמק בעובדות.
*********************************************************************
הדיון אתמול ארך שעות ארוכות ובאופן מפתיע התובעת הראשית בן ארי כמעט ולא דיברה אלא העבירה את רשות הדיבור (״לפרטים״) ליהודית תירוש, הסנצ׳ו פנצ׳ו שלה. אלו הסיבות האפשריות:
א. בן ארי נתפסה בשקרים בפעם הקודמת ונזהרה.
ב. היא לא שולטת בפרטים.
ג. עסוקה מאוד בחילוצה מעבירות הבנייה שביצעה.
ד. כל התשובות נכונות."

ה. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוקב בזו הלשון, אודות רביב דרוקר: "אחיזת העיניים וגניבת הדעת של רביב דרוקר (1)
*****************************
דרוקר לא ישדר הערב את העדות הבאה של ניר חפץ; חוקרת: "זו היתה ציפייה של ביבי לפגישות שלך עם אלוביץ'? תשובת חפץ: "ממש לא, ממש לא, ממש לא. זה לא בגלל שביבי ביקש״
************************************************************
דרוקר ישדר הערץ בערוץ הפרקליטות טי.וי עוד רכילויות צהובות מהקלטות ניר חפץ (אגב, מאיפה הן הגיעו אליו? בטוח שלא מפרקליטי נתניהו). היו בטוחים: אין בקלטות האלו שום אקדח מעשן ושום ראיית זהב לתיקי נתניהו, אלא נהפוך הוא: רק עוד המחשה לתפירת התיקים.
במהלך אחר הצהריים והערב אביא כמה דוגמאות לחוסר ההוגנות, לשרלטנות ולמעשה לפייק ניוז של דרוקר באמצעות קטעים מחקירת ניר חפץ, חלקם חשיפה שלי וחלקם פורסמו כבר בתקשורת אבל לא זכו לחשיפה כה גדולה.
קטע מס' 1:
************
חוקרת: "תגיד, שאלה, כבר לאורך העדות, החקירה היום, אמרת שאתה בתקופת בחירות, אין לך זמן לנשום. הדבר האחרון שמעניין אותך זה להתעסק בעניינים האלה ובוודאי ששאול אלוביץ' זה הדבר האחרון שמעניין אותך. ובכל זאת, אתה מוצא זמן לא למפגש אחד, אלא למספר מפגשים עם אדון שאול".
חפץ: "נכון".
חוקרת: "למה?"
חפץ: "למה משום ששאול הוא היה אדם... הסיבה לכך היתה סיבה שלי, חשבתי שזה נכון לעצמי, אם יש לי זמן, להרחיב יותר את הקשרים שלי, להכיר אותו יותר טוב, בשביל העתיד. הוא אדם, הוא טייקון במשק וזה לא יזיק לי, שזה לא יזיק לי באופן אישי שהציר הזה התחמם למען העתיד... באופן כזה הכרתי את נוחי דנקנר, באופן כזה הכרתי בעבר את עידן עופר ואנשים נוספים במשק... זה דבר נכון לקריירה שלי, לפוזיציה שלי, לקשרים שלי".
חוקרת: "לא, אבל אני אשאל שוב ואני אחדד. אולי היה לך בראש שזה גם הציפייה של ביבי?"
חפץ: "ממש לא, ממש לא, ממש לא".
"אבל אני, אני ידעתי שאחרי הבחירות האלה, מי יודע ננצח נפסיד, אם יהיה אלפון פתוח לשאול אלוביץ', זה יכול לסייע לי, ללקוות שלי, עניינים שלי. זה דבר טוב, זה דבר טוב. ולכן זאת היתה הסיבה היחידה שכל הנדנודים האלה, והבקשות שאני נעניתי לרוב לא בגלל שביבי ביקש אלא, כבר אמרתי יאלה אני ישקיע את החצי שעה, שעה אפילו, אולי ייצא מזה משהו טוב"."

ו. פורסם כאן ב"סרוגים" (כותרת בלבד): "דרישה: להשעות את המשנה ליועמ"ש דינה זילבר.
בעקבות הסערה שעוררו דבריה של המשנה ליועמ"ש, דינה זילבר, נגד חברי הממשלה המקדמים את עניין ה'משילות', התנועה למשילות ודמוקרטיה דורשת להשעות את זילבר מתפקידה לאלתר."

ז. אלי ציפורי הוסיף פוסט כאן בזו הלשון: "גניבת הדעת ואחיזת העיניים של רביב דרוקר (2):
**************************************************************************************
ניר חפץ בחקירתו: "לא זוכר שהעברתי את המסרים של אלוביץ' לנתניהו. הסתפקתי בהבעת אמפטיה וסימפטיה ולא הבטחתי לו דבר"
**************
קטע מס' 2
***********
חוקר: "האם במסגרת אותם פניות של שאול אליך ביקש ממך שאול להעביר מסרים ספציפית לראש הממשלה בנימין נתניהו בהקשרים של הרגולציה ובעניין העסק של מיזוג בזק יס?
ניר חפץ: "התשובה היא כן".
חוקר: "רגע, רגע, מי זימן אותם (את הפגישות)?
ניר חפץ: "הוא, הוא, הכל הוא, הכל יוזמה שלו, הכל. מה אני מה יש לי לחפש איתו. אינני זוכר שהעברתי את המסרים האלו לנתניהו – הסתפקתי בכך שהבעתי אמפטיה וסימפטיה בשיחה. לא הבטחתי לו שום דבר"."

ח. פורסם כאן ריאיון בגלגלץ: "פרקליט רה''מ עמית חדד: ''עסקת טיעון - לא קיימת אפילו בדמיון''."

ט. פורסם כאן ב"ישראל היום" (כותרת בלבד): "המשנה ליועמ"ש דינה זילבר עשויה לעמוד לבירור משמעתי.
נציבות שירות המדינה החלה היום בבדיקה • לפי גורמים משפטיים, דבריה חרגו מהכללים • זילבר אמרה כי קיימת "אמת של היעדר מנהיגות"."

י. אלי ציפורי ממשיך בפוסט נוסף כאן בזו הלשון: "אחיזת העיניים וגניבת הדעת של רביב דרוקר (3):
**********************
דרוקר לא ישדר לעולם עדות מזכה נוספת של חפץ: "מעולם לא דיברתי עם ביבי על הפיטורים של אבי ברגר (לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת), לא לפני ולא אחרי. לעולם לא"
***********************************************
קטע מספר 3:
חפץ: "בשלב הזה כבר של קילומטרז' של אני יודע נגיד ארבעה חודשים של היכרות כבר שלי עם שאול שהיא יותר צפופה מאשר היה הרבה לפני מערכת הבחירות, הוא כבר חש בנוח גם סתם לשתף אותי; הוא הביע כל הזמן את הקונצרט שלו, את הדעה שלו, מתי כבר ביבי יפטר את ברגר... תמיד זה לא הולך לו, ותמיד זה".
חוקר: "אתה מבין שיש הבדל...".
חפץ: "לא שלח אותי לדבר על זה עם ביבי".
חוקר: "אוקיי".
חפץ: "לא דיברתי על הפיטורים. מעולם לא דיברתי עם ביבי על הפיטורים של ברגר, לא לפני ולא אחרי. לעולם לא"."

י"א. אלי ציפורי ממשיך עם פוסט נוסף כאן: "אחיזת העיניים וגניבת הדעת של רביב דרוקר (4):
***********************************************************************
דרוקר לא ישדר לעולם עדות מזכה נוספת של ניר חפץ מחקירתו על נתניהו: "ביבי רצה להשאיר את תיק התקשורת בידו כי כל שר אחר, מכל מפלגה, יהפוך לחיית מחמד של כלי התקשורת ונתון לשליטת הגורמים החזקים ורק לביבי עצמו יש מספיק עוצמה פנימית וחיצונית כדי לעמוד מול הלחצים ולא להיות מנוהל על ידי התקשורת. שאול אלוביץ' לא הזיז להם את קצה הציפורן".
*******************************************************************************
ניר חפץ בחקירתו: "... שהתקשורת הישראלית מוטה באופן בוטה ולא הוגנת נגד משפחת נתניהו. וההחלטה של ביבי, שנתמכה גם על ידי שרה ויאיר, היתה להשאיר את תיק התקשורת בידי ביבי משום שכל שר אחר באשר הוא, מכל מפלגה, יהפוך ל... לכלבלב, יהפוך ל... חיית מחמד, לחיית מחמד של כלי התקשורת ויהיה נתון לשליטת הגורמים החזקים בתקשורת, ורק ביבי בעצמו יש לו מספיק עוצמה פנימית וחיצונית, כדי לעמוד מול הלחצים של כלי התקשורת ולא להיות מנוהל על ידם. שאול (אלוביץ') לא הזיז להם את קצה הציפורן"." 

י"ב. פוסט נוסף כאן של אלי ציפורי בזו הלשון: "כך תפרו מנדלבליט, ניצן ובן ארי את תיקי נתניהו: אחרי התרגיל הפסול והלא חוקי של חקירת אלוביץ' ובנו שכח האב את המעיל; החוקרים מיהרו לנסות לשתול בו מכשיר האזנה, דבר שלא נזכר בתמליל שהעבירו ולכן ההגנה לא ידעה עליו; בנוסף, לא היה שום מזכר על כך בחומר החקירה – וזה התגלה רק לאחרונה. עוד תרגיל חקירה חריג להפוך את אלוביץ' לעד מדינה בכל מחיר, דבר שלא צלח.
ועוד דוגמא להסתרה מכוונת של חומרי חקירה ע"י בן ארי ושות'. • מדברי עו"ד מיכל רוזן עוזר, פרקליטתה של איריס אלוביץ'."

עדכון 17.11.20
א. פורסם כאן ציוץ מדהים מסמדר הילה שמואלי: "היועץ יוסי לוי בסיום השידור: ניר חפץ היה חבר של מנדלבליט ולקח אותו אישית במכוניתו לפגישה כדי שיקבל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. דרוקר מנסה להשתיק 😂. לוי לא קולט וממשיך: חפץ קיבל עסקה מצויינת ממנדלבליט. לא כלא, לא קנס. דרוקר מדפדף מהר לשאלה צהובה על שרה ומדלג על השחיתות האמיתית."

באריאל כהנא צייץ כך: "דברים של יוסי, מתמצים את הבעייתיות בתיקי 2,000 ו-4,000. נתניהו בחש כפי שעושים רבים בעמדות כוח, כולל מנדלבליט ושי ניצן עצמם! אם ניר חפץ סייע למנות את מנדלבליט ליועמ״ש ברור שהיה על מנדלבליט לפסול עצמו. אבל היועמ״ש ״מקים חיץ״ (מצ״ב) ואילו הפוליטיקאים נדרשים לניגוד עניינים. אבסורד!."

גמשה איפרגן הוסיף ציוץ: "מדהים מכל בחינה. אבל אני מדגיש את הנקודה הפחות דרמטית, קרי שאם מנדלבליט הלך לעיתונאי בכיר כדי שלא יכתוב נגד מינויו, איפה זה שם אותנו מבחינת סיקור אוהד? אתם מבינים כמה זה פשע כל התקדים של הסיקור האוהד על נתניהו? וכמובן, משעשע לראות את חיות והאוליגרכיה עוסקים בניגודי עניינים. סדום."

מהדברים שחשף יוסי לוי, זה מתחבר היטב עם פוסט קודם של אלי ציפורי (כאן) לגבי יחסיו של ד"ר אביחי מנדלבליט עם כלי התקשורת, עם עיתונאים בכירים ואנשים בעלי השפעה (כמו עו"ד אפי נווה), לאורך שנים רבות. בפוסט יש תיאור מדויק כיצד ניר חפץ סידר למנדלבליט פגישה בביתו של דן מרגלית, עיתונאי שכתב אז נגדו המון.

ד. פורסם כאן בציוץ ע"י אביעד גליקמן: "בג"ץ בצו על תנאי לראש הממשלה: נמק בתוך חודש מדוע הסדר ניגוד העניינים שקבע היועמש לא מחייב אותך ולא ניתנה בסמכות כפי שאתה טוען. בנוסף שופטי בגץ מבקשים מהיועמש ומראש הממשלה לנמק מדוע ההסדר גם לא יחול על השר @AmirOhana בכל הקשור למינויים במערכת המשפט ובהחלטות שיש להן זיקה למשפט נתניהו. השופטים גם מבקשים לדעת מדוע לא יוצא צו המחייב את נתניהו ואוחנה למנות מינויים בכירים."

ה. פורסם כאן ב"סרוגים" (כותרת בלבד): "עתירה: "מנדלבליט לא יכול לאתר את פרקליט המדינה.
עתירה בהולה הוגשה לבג"ץ בדרישה למנוע את כינוס הוועדה לאיתור פרקליט המדינה, ולאסור על היועמ"ש להיות חלק ממנה בגלל התיק שפתוח נגדו במשטרה. הסיבה: חוות דעת של מנדלבליט בעצמו."

ו. בעקבות תכנית "המקור" אלי ציפורי פרסם כאן את הפוסט הבא (כותרת בלבד): "רביב דרוקר השקרן: טען הערב שהעוזרת של מילצ'ן העריכה את התצרוכת של בני הזוג נתניהו (סיגרים ושמפניות) על שני שליש לנתניהו ושליש לתצרוכת עצמית של מילצ'ן; שקר גס: בעדותה היא התחילה לזרוק מספרים לאוויר בלי שום סימוכין ולבסוף אמרה: "קשה לי להעריך".
************************************************************
העדות של הדס קליין, שאני חושף כעת חלקים ממנה מוכיחים: היא לא הצליחה להעריך את חלוקת התצרוכת של המתנות לכאורה לבני הזוג נתניהו – בינם לבין מילצ'ן; המשמעות: ליאת בן ארי ואנשי שלומה בפרקליטות המציאו מספרים מנופחים על חודו של שקל!"
**************

עדכון 18.11.20:
א. עלה פוסט של אלי ציפורי כאן בזו הלשון: "פתיחת תיק 1000: בעקבות עדות של בן כספית.
******************************************************************************************
כך תפרו מנדלבליט, ניצן ובן ארי את תיקי נתניהו: תיק 1000 נפתח בעקבות עדותו של בן כספית, הידוע באיבתו לבני משפחת נתניהו; עו"ד עמית חדד: "פעולת החקירה הראשונה בתיק 1000 היא גביית הודעה מבן כספית שהגיע ללהב 433 ששפך את שעל ליבו... פעולת החקירה הבאה בתור – חקירת הנהג של יאיר נתניהו רועי רוזן, שם הוא מדבר שהוא התאכסן במלון רויאל ביץ'. מה קרה שם? איך הגיעו לרועי רוזן
• מתוך פרוטוקול הדיון השבוע."

ב. אלי ציפורי פרסם פוסט נוסף כאן: "השקרים של רביב דרוקר: ראיין עיתונאי שמאל בשם שחר גינוסר כגורם אובייקטיבי לכאורה ו״שכח״ לתת גילוי נאות שגינוסר עובד עבור תנועת השמאל של אליעד שרגא ומוגדר שם כ״תחקירן״. התנועה לכיבוש השלטון ממוממנת בעיקר מכספי מיליארדים מהשמאל, מארגנת הפגנות נגד נתניהו ופועלת להדיחו."

ג. פורסם בציוץ כאן: "תיק וואלה-בזק: אחרי ראש הממשלה נתניהו - גם בני הזוג אלוביץ' הגישו בקשה לתיקון כתב האישום בעניינם."

ד. בערוץ 7 כאן פורסם (כותרת בלבד): "יעקב אחימאיר: "דינה זילבר עבריינית"."

ה. ערוץ 7 פרסם כאן את דבריו של שר המשפטים לשעבר משה ניסים (כותרת בלבד): "היועמ"ש היה צריך לשלוח מכתב פיטורים לדינה זילבר."

ו. אביעד גליקמן צייץ כאן: "פרסום ראשון: פרשת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר: בצעד חריג פנתה הפרקליטות לבית המשפט העליון בבקשה לזרז את פסק הדין בשאלת חוקיות תוצרי הניידים של יועצי נתניהו וזאת כדי להתקדם מבקשת בחקירה נגדם תוצרי להתקדם בחקירת יועצי נתניהו. פסק הדין יינתן בשבועות הקרובים." [השגיאות במקור]. 

ז. בויכוח שהתעורר ביממה האחרונה בטוויטר בין שלמה רז, לשעבר דובר מבקר המדינה לבין שלמה פילבר, "עד המדינה", שלמה פילבר ממשיך בקו התוקפני שלו ומאשים פקידים ביצירת נזק של 40 מיליארד ש"ח למשק, בגלל שעצרו את הרפורמות שהוא הוביל. הציוצים שלו נמצאים כאן, כאן, כאן וכאן

ח. בעקבות הציוצים של שלמה פילבר, אלי ציפורי פרסם סדרת פוסטים. הראשון כאן בזו הלשון: "הפצצות של שלמה פילבר (1): בדיון עם שלמה רז, לשעבר דובר משרד מבקר המדינה ועוד חבר בכת רק לא ביבי אומר פילבר למעשה את הדברים הבאים: שהדוח של המבקר על בזק בשנת 2017 שחלקים ממנו הופיעו לאחר מכן בכתב האישום בתיק 4000 היה דוח שקרי (והוא צודק) ומי שכתבו אותו הם ״בני האלים״ (הוא רומז גם לאנשי הפרקליטות ובראשם דינה זילבר).
תודה לאבי וייס על תשומת הלב."

ט. אלי ציפורי מוסיף כאן: הפצצות של שלמה פילבר (2): אומר שפקידי משרדי התקשורת והאוצר היו ״משוטים״ על ידי חברה מתחרה לבזק וגרמו נזק של 40 מיליארד שקל למשק (צודק, כתבתי זאת).
פילבר מתכוון בוודאות להרן לבאות, לשעבר סמנכ״ל במשרד התקשורת. מי זו החברה המתחרה? סלקום או פרטנר ולבאות עובד היום בשביל סלקום.
זה רמז ברור לתפירת תיק 4000.
תודה לאבי וייס."

יאלי ציפורי מוסיף כאן: "הפצצות של שלמה פילבר (3): ״בפעם האחרונה שניסיתי לשדרג תשתיות לטובת האזרחים הגעתי לחקירות״.
עוד רמז עבה לתפירת תיק 4000.
תודה לאבי וייס על תשומת הלב."

י"א. אלי ציפורי מוסיף עוד פוסט אחד בעניין זה כאן: הפצצות של שלמה פילבר (4): ״מבקר המדינה הקודם יוסף שפירא היה מגלומן שהרס את שוק התקשורת, גרם נזק של עשרות מיליארדים ודירדר את ישראל למדינת עולם שלישי״.
עוד רמז ברור לתפירת תיק 4000 כי על בסיס דוח המבקר, בין היתר, נתפר התיק.
תודה לאבי וייס ולילה טוב (גם לתיקים התפורים)."

עדכון 19.11.20:
א. פורסם כאן: "דרישות ראש הממשלה להסרת חסיונות מחומרי חקירה ידונו בפני הרכב שופטים אחר. נשיא מחוזי ירושלים יקבע את ההרכב הנוסף."

ב. ההחלטה המלאה של שופטי בית המשפט המחוזי בי-ם בעניין העברת הדיון בנושא "גילוי ראיות חסויות" למותב (שופט) אחר, כפי שיקבע נשיא בית המשפט המחוזי בי-ם, נמצאת כאן במלואה. 

ג. פורסם כאן באתר 0404 (כותרת בלבד): "השר אוחנה פנה לנציב בבקשה לנקיטת הליכים נגד דינה זילבר: "פגעה בשירות המדינה כולו"."

מסמך הפנייה של השר אמיר אוחנה נמצא כאן בלואו. 

ד. שלמה פילבר מוציא ציוץ נוסף נגד שלמה רז בעניין דו"ח מבקר המדינה - כאן. כ"כ שלמה שפילבר ניהל ויכוח ארוך (שכלל הכחשת הדברים) אודות הפרסום של הריאיון של אבי וייס אצל אבי רצון מ"גלי ישראל", שתי דוגמאות לויכוח הזה - כאן וכאן

עדכון 20.11.20:
א. חיים משגב כתב כאן ב-News1 מאמר מאוד נוקב (כותרת בלבד): "חזקת תקינות" - לאן?.
לא יכול להיות שכל אימת שסנגור מצביע על מחדלים התשובה תהיה שנפלה "תקלה" ושבפרקליטות לא היו מודעים לה. המשפט הפלילי אינו יכול לסבול תשובות כאלה."

ב. אלי ציפורי העלה כאן פוסט בזו הלשון: "כך תפרו מנדלבליט, ניצן ובן ארי את תיקי נתניהו: 11 הודעות(!) מסר אילן ישועה במשטרה, האיש שהפיק 15 מיליון שקל מעסקה שכלולה בכתב האישום והעד הראשון במשפט - ואף אחת מההודעות לא נעשתה באזהרה. הפרקליטות מסרבת למסור את החומרים הקשורים לאילן ישועה ולמגעים איתו בטענה המגוחכת ״תרשומות פנימיות״.
עו״ד יהודית תירוש, יד ימינה של ליאת בן ארי, הסבירה השבוע את כל התהליך המוזר איתו ב״עשינו חושבים״. הרבה מחשבות היו לבן ארי במהלך החקירה - מחשבות לתפירת תיקים תוך הסתרת מהלכים לתפירתם. מתוך פרוטוקול הדיון השבוע."

ג. אלי ציפורי הוסיף כאן פוסט: "כך תפרו מנדלבליט, שי ניצן ובן ארי את תיקי נתניהו:
*****************************
שלמה פילבר בהאזנות סתר: "המשטרה עשתה הנשמה מלאכותית לשטות הזו של אלוביץ'-נתניהו"; "נשארנו עם אותו זבל"; "זה שוחד למראית עין"; "המשטרה משחקת עם הראיות"; "היא אוספת חלקים של הפאזל, היא בונה לעצמה את התמונה איך שבא לה".
**********************************
ב-2018 ביצעו המשטרה והפרקליטות האזנות סתר, בין היתר עם העיתונאי עמית סגל, ולדבריה זה בכלל בתיק 1000 ותיק 2000. עד ליום חמישי לפני שבוע הפרקליטות וליאת בן ארי חשבו שהשיחות הללו בלתי רלוונטית(!) ואז, כשהחליטו פתאום שהן רלוונטיות, הם העבירו את החומר לצוותי ההגנה והודו (לשם שינוי) בטעות. כמה "טעויות" כאלה עוד עשתה בן ארי? עשרות אם לא מאות. והכל במטרה אחת: לתפור תיקים לנתניהו."

ד. אלי ציפורי העלה כאן פוסט נוקב נוסף בזו הלשון: "חיים סבן, יריבו של נתניהו – הוא האיש שהצית את תיק 4000 (באמצעות חברת פרטנר שהיתה בבעלותו).
********************************
לאורך השנים שאני מטפל בתיק 4000 ובתפירתו ואחרי הרבה שיחות וגם עדויות מתוך החקירות – אין לי שום ספק: מי שעמדה בעיקר מאחורי הקמפיין התקשורתי נגד בזק, נגד פילבר, נגד אלוביץ' וכמובן נגד נתניהו – היתה בעיקר חברת פרטנר המתחרה. אבל מה שמפספסים פה זה את זהות הבעלים דאז בפרטנר: חיים סבן המיליארדר שהיה מופסד על השקעתו בחברה.
ואלו העובדות:
1. על-פי עדותו של פילבר פרטנר "עמדה מאחורינו כל הזמן עם אקדחים שלופים. זאת היתה בריונות של איומים". על פי עדותו (שנתמכה גם על ידי עדותו של צחי הנגבי), נציגיו של סבן הלכו אימים עליו: "אם תוצא מהלך רגולטורי שקשור לבזק – תצטרך לבקש מאיתנו אישור להיפגש עם הילרי קלינטון" (שהיתה אז המועמדת לזכות בנשיאות ארה"ב). מי שהעבירו את המסרים המאיימים, לדבריו של פילבר, היו אדם צ'סנוב, יד ימינו של חיים סבן ואז יו"ר פרטנר ונח נקר, אז סמנכ"ל רגולציה בפרטנר ולשעבר סגן ראש אגף התקציבים באוצר. לאור האיומים החליט אז הנגבי, שר התקשורת אחרי, להקפיא את מהלך ביטול ההפרדה המבנית בבזק.
2. הרן לבאות, לשעבר סמנכ"ל במשרד התקשורת, הדליף למנכ"ל פרטנר איציק בנבנישתי את דבר הכוונה לבטל את ההפרדה המבנית בפגישה דחופה שזימן איתו ברוטשילד בת"א. בעקבות ההדלפה לבאות התפוטר, למעשה על-פי דרישת פילבר.
3. בסידרת ציוצים השבוע תקף פילבר את יוסף שפירא, מבקר המדינה לשעבר וכינה אותו מגלומן גרם נזק של עשרות מיליארדי שקלים. הוא גם אמר שהפקידים שכתבו את דוח המבקר על בזק בשנת 2017 ועל בסיסו הונחה התשתית לתיק 4000, היו "אידיוטים שימושיים" ו"משוטים" (וגם "מדושני עונג מעצמם ואדומי לחיים") על ידי אחת מהחברות המתחרות של בזק. פילבר לא נקב בשמה, אבל הוא התכוון בוודאות לפרטנר. אגב, מי שעמד בראש הצוות שכתב את הדוח השקרי היה ישראל אקשטיין.
4. כשפילבר אומר שהפקידים היו "אידיוטים שימושיים בקרב גלידיאטורים שגדול עליהם בכמה מספרים", הוא לבטח התכוון למי שעומד מאחורי פרטנר – חיים סבן הגלדיאטור. חמור מכך, פרטנר הזינה את המבקר ופקידיו בחומרים ובנתונים מעוותים שהובילו לדוח השקרי וכן גרמו לנזק אדיר למשק הישראלי בעיכוב פריסת תשתיות האינטרנט.
5. חיים סבן מקבל סיקור אוהד מובהק בערוצי התשקורת, במיוחד בערוץ התעמולה 12 ובמיוחד על ידי דנה וייס. סבן נהג לארח שורת עיתונאים ב"פורום סבן" בוושינגטון במהלך השנים האחרונות, ביניהם דנה וייס ובן כספית – במימון של עשרות אלפי דולרים – גם בתקופה בה שלט בפרטנר.
המלצתי לפרקליטי נתניהו: הזמינו כעדי הגנה את סבן, צ׳סנוב, הקר וישראל אקשטיין. יהיה מעניין."

עדכון 22.11.20:
א. פורסם כאן (כותרת בלבד): "נציב תלונות הציבור על התביעה קובע: התיק נגד האישה שקראה לעברו של היועמ''ש - נפתח על לא עוול בכפה". 

מסמך ההחלטה של בדיקת השופט בדימוס דוד רוזן נציב התלונות על הפרקליטות, בפרשה זו, נמצא כאן, למתעניינים. 

ב. אלי ציפורי פרסם כאן פוסט נוקב: "דוד רוזן, מלבין החטאים של מנדלבליט, קובע כי התלונה בנוגע ל״פרשת משפטים בושה״ מוצדקת וכי האישה נעצרה על לא עוול בכפה. ומה הטענה של הפרקליטות לעיכוב ההחלטה בסגירת התיק? ״תקלה במימשק הדיגיטלי״. וכמובן, מנדלבליט לא ידע ולא ראה ולא שמע, למרות שזה התרחש ממש לידו.
ארגון פשע לכל עניין ודבר."  

ג. אלי ציפורי פרסם כאן: "סופ״ש ב״ידיעות אחרונות״: מנדלבליט מדגים מה זה שוחד עיתונאי וסיקור אוהד כמו שהוא טוען (בטעות) נגד נתניהו בתיק 4000.
*********************************
פרקליטי נתניהו יכולים לקחת את הכותרת הראשית של ״ידיעות אחרונות״ ביום שישי לקו ההגנה שלהם. זו הפעם השנייה השנה שמנדלבליט מעניק תדרוכים ל״עיתונאים״ נחום ברנע וטובה צימוקי, שופרי הפרקליטות, ובתמורה מקבל כתבת חנופה מביכה עם הכותרת ״מנדלבליט לא ממצמץ״.
מה זה אם לא שוחד עיתונאי שהוא טוען בטעות שנתניהו קיבל בוואלה? מה זה, אם לא הטיית סיקור לטובתו?
ואיזה גיבור ללא חת מנדלבליט! משתמש בכל ״עיתונאי״ המשפט בישראל ככלי שרת כדי לעשות הפיכה שלטונית ומציג את עצמו כקורבן.
אשף תקשורת של תדרוכים בתמורה לסיקור אוהד."

ד. אלי ציפורי מוסיף כאן פוסט: ""בעיני מנדלבליט, הויתור של ליאת בן ארי על התמודדות על פרקליט המדינה היה אצילי, קורבן שהקריבה למען המולדת".
• מתוך מסע הליקוקים והחנופה של נחום ברנע וטובה צימוקי ב"ידיעות אחרונות" בסופהשבוע אחרי שקיבלו תדרוך ממנדלבליט.
רגע, מנדלבליט מספר בדיחה? לבן ארי לא היה סיכוי בכלל להתמנות בעקבות חקירת פרשת ראש העין של עבריינית הבנייה. קורבן למעל המולדת? ויתור אצילי? מה זה השטויות הללו!?"

ה. אלי ציפורי הוסיף כאן עוד פוסט נוקב: "מנדלבליט מאיים על נתניהו: "עלול לשלם מחירים שלא פילל בעקבות התנגדותו להסדר ניגוד העניינים".
***************************
אמר זאת בתדרוך (שוחד עיתונאי) שנתן מנדלבליט לנחום ברנע וטובה צימוקי מ"ידיעות אחרונות" בתמורה לסיקור אוהד.
********************************************
אלו ההוכחות ליחסי התן וקח – הביטויים שתמכו במנדלבליט בכתבת הליקוק ולא העלו שום שאלות קשות:
"מנדלבליט לא ממצמץ”
"בלשכת מנדלבליט לא חלקו על תוכן הדברים של זילבר. היא תסיים את שירותה בלי פגע" (כלומר, המשחק מכור כרגיל וכצפוי)
"הבניין הנצור ברחוב צלאח א-דין משדר כרגע נחישות, ביטחון עצמי ורוח לחימה"
"מה שמדריך את צעדיו של מנדלבליט הוא מקומו בהיסטוריה או, לחילופין, סיכוייו להתמנות לשופט בעליון"
"מנדלבליט וליאת בן-ארי, הם ומשפחותיהם, חיים תחת אבטחה מהודקת, 24/7, כמו שופטים ותובעים במשפטי המאפיה באיטליה" (איזו פומפוזיות ואיזו הגזמה).
מנדלבליט: "נתניהו עלול לשלם מחירים שלא פילל לשלם. הוא מיטלטל בין שתי פרידגמות. אחת רציונלית, שמתבטאת במשא ומתן מתמשך, פרגמטי עם המערכת המשפטית; השנייה מבקשת לשרוף את המועדון".
"מנדלבליט מאמין שבית המשפט העליון יעמוד בסופו של דבר מאחוריו" (טוב, כמובן).
"מנדלבליט מתקשה לעכל את השינוי שחל בנתניהו".
"הכנסנו לכתבי האישום רק מתנות שנתניהו ידע עליהם" (איזו אמירה שקרית! הפרקליטות לא מסרה בכלל את אופן החישוב אלא סתם זרקה מספרים לאוויר).
מה עם ניגוד העניינים של מנדלבליט עצמו? מה עם פרשת מנדלבליט-אשכנזי? מה עם עבריינית הבנייה ליאת בן ארי? מה עם ההתנהלות העבריינית של שי ניצן? טוב, השופרות ברנע וצימוקי סיפקו את הסחורה למנדלבליט: תדרך אותנו, קבל סיקור אוהב-אוהד."

עדכון 23.11.20:
א. אלי ציפורי העלה כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "מה שמותר לעדת התביעה נגד נתניהו עו״ד דנה נויפלד, אסור על נתניהו בהסדר ניגוד העניינים.
*************************
עוד חשיפה חשובה של אבי וייס: כך הקלו מנדלבליט וזילבר על עדת תביעה במשפט נתניהו והיועצת המשפטית של משרד התקשורת (עו"ד דנה נויפלד) בהסדר ניגוד העניינים שלה במשרד התקשורת עם בן זוגה בסקטור הפרטי (עו"ד דוד תדמור) שמטפל בעניינים הקשורים למשרד התקשורת (והוא גם מבכירי הפרקליטים בסקטור הפרטי המתנגדים לנתניהו).
***********************************************************************
וייס קיבל היום מסמך מחופש המידע במשרד התקשורת, מסמך שחתום עליו עו"ד דוד תדמור, לשעבר ראש רשות ההגבלים העסקיים, ובן זוגה של עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית של משרד התקשורת ועדת תביעה נגד נתניהו בתיק 4000. שימו לב שעו"ד תדמור מצהיר בחתימתו, שהמשרד שלו לא יעסוק ברגולציה בתחום התקשורת. זה סותר באופן ברור את מה שכתוב באתר המשרד הזה, בו הוא מתגאה, למשל, שהוא זה שהוביל את תהליך רכישת IBC על-ידי סלקום וקרן תשתיות לישראל.
אם זה לא עיסוק בתחום התקשורת, אז מה זה בדיוק "עיסוק בתחום התקשורת"?
נותרה עוד בעיה: איך פותרים את הבעיה ש-IBC, מיזם הסיבים האופטיים, היא עדיין לקוח של משרד עורכי הדין תדמור-לוי? כותבים את המילים "רשימת הלקוחות מהותיים של המשרד". מה זה "לא מהותי" ומי קובע? שיחליטו: אם מיזם הסיבים האופטיים הוא לקוח של המשרד – אז יש ניגוד עניינים חמור, או שהמיזם לא לקוח שלו.
הדבר החוקי, המשפטי וההגיוני שהיה צריך לבצע, זה להעניק למי שמפקח על עו"ד נויפלד את הרשות הזו (של בדיקת רשימת הלקוחות של המשרד), ולא על נויפלד בעצמה - ולהטיל על המפקח/ת את החובה לעשות כן ולקבוע לה מניעויות בהתאמה לבדיקה הזו ולא שהיא תפקח על עצמה. 
הרי זה בדיוק מה שדורשים מנתניהו: שעו"ד דנה נויפלד ועו"ד דינה זילבר (והיועמ"ש אביחי מנדלדלביט) יפקחו על המניעויות של נתניהו לפי הסדר ניגוד העניינים. הם לא הסכימו (גם בתגובתם לבג"ץ) שנתניהו קודם לכל יפקח על עצמו, כפי שהוא דרש.
כלומר, מה שמותר לעו"ד דנה נויפלד, אסור לנתניהו.
זו עוד דוגמא שיכולים להשתמש בה פרקליטי נתניהו לאכיפה בררנית בהסדרי ניגוד עניינים. בכל הנוגע לאנשי שלומם, לפרקליטות יש יכולת מרשימה של אקרובטיקה מילולית וכך הם מכשירים הסדרי ניגודי עניינים בעייתיים מאוד. 
תדמור, אגב, הוא אחד מבכירי הפרקליטים בסקטור הפרטי שיצא בעבר נגד נתניהו.
אבל לנתניהו זה סיפור אחר. הם נאבקים בו על קוצו של יוד ואחר כך מנדלבליט מאיים עליו בתדרוך (שוחד עיתונאי) לשופריו בתשקורת."

ב. הסדר ניגוד העניינים של עו"ד דנה נויפלד עם הנספח שקיבלתי כעת (חיברתי כעת את שני המסמכים ביחד, בהנחה שאכן הם מסמך אחד, אחרי ששלחו לי רק את החלק הראשון בלי הנספח, ורק לאחר ערעור שלחו את הנספח אמש) - נמצא בלינק כאן

ג. עלה כאן פוסט נוקב נוסף של אלי ציפורי בזו הלשון:
"רביב דרוקר: סותם הפיות של ישראל ושופרו של מנדלבליט.
***********************************************************
דרוקר דורש היום ממנדלבליט בעוד מאמר מביך בעיתון הבית שלו "הארץ דה מרקר" "לטפל" ב"ישראל היום".
ובכן, אני דורש ממנדלבליט "לטפל" בערוץ 10-13, בדרוקר וגם ב"הארץ דה מרקר" על הדברים הבאים:
1. מחיקת חובות של בנק לאומי לערוץ 10 בהיקף של 200 מיליון שקל על חשבון כספי ציבור.
2. הטבות רגולטוריות בהיקף של מאות מיליוני שקלים שניתנו לערוץ 10 על-ידי המדינה מכספי ציבור, בין היתר, בלחצו ובעידודו של דרוקר ושאר ה"טאלנטים" בערוץ הכושל.
3. מחיקת החובות שנעשתה ע"י בנק הפועלים ל"הארץ דה מרקר" בהיקף של כמה עשרות מיליוני שקלים בודדים על חשבון כספי ציבור.
4. ההדלפות הפליליות ל"עיתונאי" ערוץ 13 ו"הארץ דה מרקר" מהפרקליטות ובתמורה קבלת יחס אוהד ומלטף.
זה מספיק, מנדלבליט, לפני "הטיפול" שלך בישראל היום, לפי דרישתו של סותם הפיות דרוקר וה״מאניאק השמאלן״ לפי הגדרתו הוא."

ד. ריאיון בזום (די ארוך) ב"פורום קפה שפירא", ב-22.11.19 מ-19:00 למשך כשעתיים, הופץ תחת הכותרת: "שלמה פילבר - עד מדינה או סוס טרויאני?".
פרק המבוא הראשון בחשיפה, "מי זה שלמה פילבר" בסדרה הזו בהנחיית גלי סוטר גב"ח מופץ על ידה תחת הכותרת: "אבי וייס: מי אתה שלמה פילבר - האמת, לא תאמינו" בלינק ליוטיוב כאן: https://bit.ly/33aRh5G.
פרק שני פורסם תחת הכותרת: אבי וייס: איך ומתי נפגשו פילבר ונתניהו לצורך "הנחיות" והלינק לסרטון ביוטיוב כאן: https://bit.ly/2HwvVrD.
פרק שלישי פורסם תחת הכותרת: "אבי וייס: מסמך שעלה בדה-מרקר מזכה את נתניהו, אז הם הסירו אותו". הלינק לסרטון הוא כאן: https://bit.ly/378jr22.
פרק רביעי פורסם תחת הכותרת: "אבי וייס: עוד כמה דברים שלא ייאמנו לפני ארוחת הבוקר.". הלינק לסרטון ביוטיוב הוא כאן: https://bit.ly/33gg2gD.

עדכון 24.11.20:
א. פורסם כאן (כותרת בלבד): שלב ההוכחות במשפט נתניהו נדחה לחודש פברואר (2021). שלב ההוכחות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נדחה לחודש פברואר. כזכור, שלב ההוכחות היה אמור להיפתח בחודש ינואר, אך היום הוחלט לדחות את הדיון למועד חדש כחודש לאחר מכן."

ב. פורסם כאן (כותרת בלבד): הפרקליטות: טובות ההנאה של וואלה לשרה נתניהו - שוחד לבעלה.
"תיאור זה מתבקש מהנסיבות" נתניהו: רעייתי ובני הם שביקשו וקיבלו הסיקור החיובי באתר וואלה - ולא אני.
טוען שניתוח כתב האישום מעלה, כי התביעה יצרה האחדה מלאכותית ופסולה בינו לבין רעייתו ובנו, בלא שהיא מייחסת לו ידיעה על מהלכיהם * ההגנה: כתב האישום אינו אומר כיאות מה היה השוחד שקיבל נתניהו מאלוביץ * לגבי המתנות טוען נתניהו, שהוא לא היה מודע לקבלתן ושרעייתו היא שביקשה וקיבלה את השמפניות ממילצ'ן.
הפרקליטות דוחה את טענותיו של נתניהו כלפי ניסוח כתב האישום. אומרת שלא היה מקום לפרט מתי וכיצד בדיוק ניתנו כל טובת הנאה בתיק 4000 וכל מתנה בתיק 1000."

ג. אלי ציפורי העלה כאן פוסט נוקב בזו הלשון: "‏הבלוף הגדול של מנדלבליט וליאת ארי: מודים היום בפועל בתשובתם לפרקליטי נתניהו שאין להם פירוט על המתנות שקיבל ושוויים (״אין רישום מפורט. אין בידינו לפרט את פרטי מסירת כל אחת מטובת ההנאה״). המשמעות: ליאת בן ארי המציאה וניפחה מספרים ועוד על חודו של שקל בלי שיש לה רישום מפורט.
בן ארי שוב מוכיחה שהיא שקרנית סדרתית, רשלנית ותופרת תיקים!
בזמנו חשפתי ב״גלובס״ שליאת בן ארי העמיסה את כל תצרוכת הסיגרים של מילצ׳ן על נתניהו. חשיפת תפירת התיקים היתה הסיבה שפוטרתי מ״גלובס״."
Bookmark and Share
+ שלח משוב


 

לוח מודעות
מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

22-30/11/20 - Oracle Week

18-20/5/21 - EcoMotion 2021 

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם לנובמבר 2019 עפ"י Business Insider - כאן

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת ההונאה הגדולה שהובילה לכך שמוצרי התקשורת יקרים יותר בישראל - כאן

בלעדי לקוראי האתר: 1 ש"ח ליום שיחות וגלישה ללא הגבלה בחו"ל... - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: חשיפת "דבר ראשון" בעניין היועמ"ש - היבטים חמורים חדשים - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי המאת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

חשיפה: סלקום אספה ומכרה במשך שנים את כל נתוני לקוחותיה לרבות מיקומם - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

שר התקשורת חתם על הטבה רגולטורית של מאות מיליוני ש"ח ל-3 טייקונים! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן


 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים