Telecom News - מש' התקשורת לא עומד בחובתו עפ"י החוק לשלב במסגרתו אנשים עם מוגבלות

מש' התקשורת לא עומד בחובתו עפ"י החוק לשלב במסגרתו אנשים עם מוגבלות

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> מש' התקשורת לא עומד בחובתו עפ"י החוק לשלב במסגרתו אנשים עם מוגבלות
משרד התקשורת אינו עומד בחובתו עפ"י החוק לשלב במסגרתו אנשים עם מוגבלות
מאת: מערכת Telecom News, 13.12.20, 11:55disability FREE

כשעובדי משרד התקשורת מביטים סביבם הם לא רואים עובדים עם מוגבלות. הסיבה: משרד התקשורת קיבל את הציון החמור -"רמה נמוכה" בדו"ח נציבות שירות המדינה לגבי חובת הייצוג ההולם לאנשים עם מוגבלות.

בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים) סעיף 15א', על משרדי ממשלה, יחידות הסמך ובתי החולים הממשלתיים, לתת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות משמעותית. כך, ששיעור ייצוגם בארגון, שמונה למעלה מ-100 עובדים, לא יפחת מ-5%.

מיותר לציין את חשיבות שילובם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים ובכלל זה בשוק התעסוקה. מכאן גם נובעת החשיבות המיוחדת של שילובם של אנשים עם מוגבלות בשירות הציבורי, האמור להוות "חוד החנית" בנושא.

משרד התקשורת, המונה כמאה ושישים (160) עובדים, אינו עומד בהוראה חוקית חשובה זו, של שילוב אנשים עם מוגבלות במסגרתו.

בדו"ח, שפרסם לאחרונה האגף לגיוון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה, בנושא: "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 2019 - יחידות שירות המדינה" (פורסם ביום 24.8.20), קיבל משרד התקשורת את הציון החמור - "רמה נמוכה", דהיינו: העסקת בין 2% ל3.5% בלבד של אנשים עם מוגבלות ולא 5%, כפי שדורש החוק. זאת כאשר, "בבחינת נתוני הייצוג לשנת 2019 ניתן לראות כי שירות המדינה בכללותו עומד ברמה בינונית".

באתר "נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" מפורט כיצד אמור לפעול "ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות" בארגון (שמומלץ שיהיה בכיר מתחום משאבי אנוש וככל האפשר אדם עם מוגבלות בעצמו), לאחר הפרסום השנתי של מידת העמידה ביעד:
עם הפרסום השנתי באתר הנציבות את מידת העמידה ביעד של המעסיקים הציבוריים, הממונה יוודא שההנהלה מקיימת תהליך הפקת לקחים ולמידה ופועלת בהתאם לממצאים אלה:

אם הגוף הציבורי אינו עומד ביעד הייצוג ההולם - ככל שהגוף הציבורי אינו עומד ביעד הייצוג ההולם החוק מחייבו לפרסם תכנית שנתית. לצורך כך הממונה יפעל מול הנהלת הארגון להכנה של תכנתשנתית לקידם העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית לצורך עמידה מלאה ביעד הנדרש וכן יוודא, שתפורסם באתר האינטרנט של הארגון עד 31 באוקטובר בכל שנה. התוכנית השנתית תתייחס לנושאים המפורטים בסעיף 9ג חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כמפורט:

העדפת העסקתם או קידומם של עובדים או מועמדים עם מוגבלות משמעותית, התוכנית תכלול פעולות שהארגון ינקוט כדי לוודא שההעדפה המתקנת נשמרת, לרבות תכנית הדרכות, פרסום מכרזים באופן מתאים, קיום נהלים והנחיות לוועדות המכרזים ועוד.
ייעוד משרות - ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות עבור מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית תוך פירוט היקפן מכלל המשרות הפנויות או הצפויות להתפנות.

פנייה לגורמים העוסקים בשילוב - פנייה לגורמים העוסקים בשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה כפי שהם מופיעים באתר הנציבות או בפנייה למרכזי התמיכה במעסיקים. כאן.
 
מיותר לציין, שחרף העובדה, שמשרד התקשורת נכשל, כאמור, בעמידה בחובות הייצוג ההולם לעובדים עם מוגבלות משמעותית, באתר המשרד לא מפורסמת תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים, כאמור.

יודגש, שבמשך שנים משרד התקשורת גם היקשה על אנשים עם מוגבלות, שביקשו לקבל ממנו שירות, כאשר לא פעל להנגשת שירותיו כנדרש. כך לדוגמא, כפי שחשפנו כאן, במשך שנים נדרשו מבקשי הרישיונות להגיע לקומה 10 ב"מגדל שלום" (כדי לטפל ברישיונות לייבוא), קומה, שבה לא פעלה מעלית לשימוש הציבור. אי לכך, היו צריכים הלקוחות, לרבות אלה עם מוגבלות, לרדת בקומה מעל או מתחת לקומה 10, ולרדת או לעלות במדרגות החרום לקומה זו.

אגב, בזמנו, גם אם הצליחו הלקוחות עם המוגבלות להגיע לקומה 10, הם נאלצו לקבל את השירות במסדרון המוביל לשירותים.
כפי שנחשף באתר זה, המחדל הנ"ל בשירות של משרד התקשורת, נבע מהתנהלות חמורה ורשלנית של אגף מינהל ומשאבי אנוש של המשרד, בכל הקשור לניהול נכסיו, לרבות הותרתם ללא שימוש של משרדים רבים ונגישים בקומה 5 ב"מגדל שלום", לאחר ביטול אגף הביטחון.

רק ב-2018 ולאחר ביקורת רבה, שספג המשרד, שאילצה אותו אף לשכור חברת שמירה, שתגן על העובדים מזעם הלקוחות, הושם הקץ לביזיון, ע"י העברת אגף הרישוי של המשרד לקומה 5, העמדת מעלית לטובת הציבור (לרבות אלה עם מוגבלות) והסדרת "קבלת הקהל" לשחרור ציוד תקשורת במשרד ולא במסדרון המוביל לשירותים.

יצוין בהקשר זה של נגישות, שגם בדו"ח המועצה לשידורי כבלים ולוויין ל-2017 (שפורסם רק בשבוע שעבר, נחשפו הפרות רבות של חובת הנגשת השידורים לציבור כבדי השמיעה, באמצעות כתוביות.

בימים אלה מקיים משרד התקשורת מכרז פומבי לתפקיד מרכז/ת (מעקב, בקרה ופיקוח), שמיועד לאנשים עם מוגבלות. נאחל הצלחה לעובד/ת, שייבחר לתפקיד הנ"ל ונמשיך לדרוש ממשרד התקשורת לעמוד במחויבויותיו כלפי אנשים עם מוגבלות, הן מבחינת שילובם במשרד והן מבחינת הנגשת שירותי המשרד לציבור, כנדרש. 

לאור פרסום הדו"ח החמור של הנציבות, נשלחה ביום 13.12.20 בבוקר רשימת השאלות הדחופות הבאות לשר התקשורת יועז הנדל ולצמרת משרד התקשורת בזו הלשון:
"הנדון: אי שילוב אנשים עם מוגבלות במשרד התקשורת.
שבוע טוב,
1. מה תגובת השר יועז הנדל וצמרת המשרד לנושא הנדון?

2. מה יש לצמרת המשרד נגד אנשים עם מוגבלות?

3. מצ"ב דו"ח הנציבות, שפורסם לאחרונה (סיכום שנת 2019) לגבי רמת שילוב אנשים עם מוגבלות במשרדי ממשלה.
משרד התקשורת "זוכה" לציון הנמוך: "רמה נמוכה". (חוק שירות המדינה (מינויים) מחייב למנות בארגונים ציבוריים המונים מעל 100 עובדים, לפחות 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית). הדו"ח - כאן

4. למה משרד התקשורת חייב להיות תמיד מאחור בכל תחום?
אין מישהו בכל מדינת ישראל, שיודע לנהל משרד כה קטן (בקושי 150 איש), בלי להכשיל ולהיכשל בכל תחום?

5. האם לא מן הדין לפטר לאלתר את מי שנושא באחריות לנושא הטיפול הכושל הזה בעובדים (ובגמלאים) במשרד התקשורת?

6. ממתין לתגובה לנוכח חומרת המצב שנחשף בדו"ח הנציבות."

תגובה טרם התקבלה מאיש.  ככל שתקבל תגובה - יהיה עדכון בהתאם.
קוראינו כבר יודעים, שתגובה לא תקבל (לפחות לא מהשר יועז הנדל).
די ברור למה (זה גם מוסבר בהרחבה בנספח א' כאן).

תשומת לב למה ששר התקשורת (הצבוע והספינולוג) יועז הנדל פרפוסט של יועז הנדלסם בפייסבוק שלו (כאן ובתצלום שיש מצד שמאל. לחיצה על התצלום מגדילה אותו) ב-24.9.19 (הרבה לפני שמונה לשר) (כותרת הפוסט בלבד):
"אחדות זו אידאולוגיה ולא רק בפוליטיקה. הנה עוד נקודה למחשבה. בקשה שאני משתף.

רגע לפני החגים הגיע הזמן שאנשים עם מוגבלות יכלו לקחת חלק במה שאחרים יכולים."

יועז הנדל צרף לפוסט שלו מאמר מוביל של "נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות". 

בנוסף, יועז הנדל אף ביקר בתחילת השנה (2020) יחד עם חברות לתנועה - צביקה האוזר, בארגון "שלוה" - ארגון מוביל לקידום ושילוב חברתי של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם, מינקות ודרך כל שלבי החיים.
הפרסום של הביקור הזה - כאן
כמובן שיועז הנדל התרגש מאוד והתחייב לסייע....

נאה דורש אבל לא נאה מקיים!!!
  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
16.7.24 - CIO FOCUS 2024

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים