הושלמה היערכות חב' PHI לפרישת ה-LTE בכל הארץ. הוט מובייל כבר ב-LTE

דף הבית >> חדשות הסלולר והמובייל >> הושלמה היערכות חב' PHI לפרישת ה-LTE בכל הארץ. הוט מובייל כבר ב-LTE
בלעדי: אייל אילוז, כיום סמנכ"ל הנדסה (חטיבת הטכנולוגיות) בפרטנר, ימונה למנכ"ל PHI, חברת תשתיות הסלולר המשותפת להוט-מובייל ולפרטנר. לקוחות הוט-מובייל הועברו כמעט בכל רחבי הארץ לרשת ה-LTE הקיימת של פרטנר. עדכון בסוף הכתבה. 
מאת: אבי וייס, 2.4.15, 22:00איל אילוז

ההכנות של החברות פרטנר והוט-מובייל ליישם את ההסכם בינהן לרשת סלולר משותפת בדור 4 -LTE נמצאות ממש לקראת סיום. החברות מצפות לקבל (אם לא יחול שום עיכוב) מיד לאחר חג הפסח את אישור משרד התקשורת להסכם שת"פ רשתות הסלולר ביניהן, מה שהוליד את חברת PHI, אותה חשפנו בהרחבה כאן

נודע לנו, שהמנכ"ל המיועד של חברת PHI הוא אייל אילוז, (בתמונה), כיום סמנכ"ל ההנדסה של פרטנר. לסמנכל"י כספים וטכנולוגיות ימונו כנראה אנשים מהוט-מובייל. מיד לאחר קבלת האישור של משרד התקשורת, ימומש ההסכם הקיבוצי, שייחתם עם העובדים, שעוברים לעבוד בחברת PHI. ייתכן ויהיה צמצום קטן במצבת העובדים ב-2 החברות לאור האיחוד הצפוי של הרשתות. 

התחום של ההתקנות מול המגזר העסקי והתחום של רשת iDEN של מירס לשעבר, יישאר בשלב זה בהוט-מובייל (ובפרטנר, לגבי המגזר העסקי שאצלה) ונחתמו הסכמים לגבי עלויות השימוש של 2 החברות מול הפעילות של המגזר העסקי של כל אחת ומול רשת מירס לשעבר. בהמשך, ייבחן שילוב גם של ההתקנות של המגזר העסקי מ-2 החברות לרבות רשת מירס לשעבר, בהסדרים החדשים, תחת חברת PHI. 

נודע לנו, שהוט-מובייל כבר משתמשת בתירוץ של "הקמת רשת משותפת", כדי ללחוץ על בעלי בתים, עסקים ומתחמים, שיורידו את דמי השכירות, שהם גובים עבור הצבת האנטנה של הוט-מוביל אצלם. דוגמה לפנייה, שהגיעה אלי: "מבקש תשובה דחוף. כיום על גג עיסקי שוכנת אנטנה של פרטנר ונקודת גישה של הוט. ביום חמישי האחרון הגיע אלי נציג של הוט בדרישה להוריד את המחיר ב-60%, או שהם יורידו את נקודות הגישה בעקבות האיחוד. יש לציין, שפרטנר משלמת לי כמעט פי 2 מהוט. האם זה נשמע איום סרק כדי לחסוך ל-2 החברות, או לקחת אותו ברצינות?" תשובתי לפונה הייתה: קח אותו ברצינות.

אולם, מהלך איחוד הרשתות הפיזי בין החברות טרם החל (יחל ב-1.8.15). כך, שטרם ברור עד הסוף איזה אנטנות תשמשנה את הרשת החדשה ואילו אנטנות הן מיותרות וניתן להסיר אותן. יהיו מקומות בהם PHI תשתמש באנטנות של פרטנר ויהיו מקומות בהם PHI תשתמש באנטנות של הוט-מובייל, הכל כדי לתת מקסימום יעילות ונצילות בפריסת רשת ה-LTE ברחבי הארץ 


אם הכל ילך כמתוכנן, לרשת PHI של פרטנר, שכבר פרוסה בכל רחבי הארץ וממתינה לאישורים (לרבות הקצאת התדרים ש-2 החברות קיבלו במכרז התדרים ל-LTE), יש לרשת זו קדימות מול הרשתות של סלקום וגולן טלקום, שכלל לא קיבלו אישור רגולטורי להסכמי איחוד הרשתות שלהן, ומול הרשת של פלאפון, שתקועה עם 15 מגהרץ בלבד ל-LTE, כי היא טרם חתמה הסכם עם מי מהשחקנים האחרים (דוגמת אקספון-018), כדי להגיע ל-20 מגהרץ ב-LTE, כמו שיש לרשת פרטנר-הוט-מובייל.

ניתוח נוסף של סוגיית הקדימות של רשת פרטנר-הוט-מובייל מול מתחרותיה - מצוי כאן. לא מן הנמנע, שהמתחרות (פלאפון, גולן טלקום וסלקום) תנסנה לחסום את מתן האישורים לפרטנר-הוט-מובייל, בין בלחץ על משרד התקשורת ובין בפנייה לבג"ץ. אולם, אין להם כל יסוד להתלונן, כי מצבן ונחיתותן כעת נובעות אך ורק מההחלטות שקיבלו מנכ"לי החברות פלאפון, סלקום וגולן טלקום. כך, שהן במו ידיהן הן תימרנו את עצמן למצב הזה. 

בינתיים, לקוחות הוט-מובייל כבר נהנים מפרי השת"פ עם פרטנר. כזכור, הוט מובייל החליטה כבר לפני יותר משנה על שינוי כיוון, והעבירה את "הסכם הנדידה הפנים ארצית", שמקורו במכרז התדרים הקודם, שהשתתפה בו, מחברת פלאפון אל חברת פרטנר. לכן כעת, כשהמהלך הזה של הקמת PHI לקראת השלמה, לקוחות הוט מובייל יכולים לקבל את הפס הרחב הנייד שלהם מהאנטנות של פרטנר, ברשת דור רביעי-LTE כמעט בכל רחבי הארץ (אם כי לא תמיד המכשיר הסלולרי של לקוחות הוט-מובייל קופץ לרשת פרטנר, אם יש למכשיר חיבור טוב לאנטנה קרובה של הוט מובייל. כ"כ אם לא הופעלה במכשיר הסלולר האופציה של חיבור LTE אוטומטי, לא יתבצע כלל חיבור שכזה - לתשומת לב לקוחות הוט-מובייל). 

לא הצלחנו לקבל את תגובת פרטנר והוט-מובייל לגבי מהלכי ההיערכות של PHI.

עדכון 13.4.15: היום נחתם הסכם קיבוצי, בין ההסתדרות, חברת פרטנר וועד העובדים של פרטנר, המסדיר את המעבר של העובדים לחברת PHI (מכונה בהסכם: מיזם ה-JV דהיינו: Joint Venture, עם הוט מובייל). פרטי ההסכם מצויים כאן. ההסכם מבטיח את זכויות העובדים במעבר וכן יש בהסכם הסכמה על פרישת 35 עובדי פרטנר מחטיבת הטכנולוגיות (שהופכים למיותרים עם הקמת חברת PHI), בתהליך "פרישה מרצון". 

עדכון 19.4.15: נחתם הסכם קיבוצי (מצ"ב כאן למתעניינים), גם עם עובדי הוט-מובייל. מדובר בכמות קטנה של עובדים (כולל עובדי קבלן, כ-30) שתעבור למיזם המשותף, ומספר קטן (כמה עובדים בודדים) שיפרשו בתנאי "פרישה מרצון" מהוט-מובייל. בכך נסגר המעגל התעסוקתי לגבי העובדים במיזם החדש בחברת PHI. 

עדכון 17.7.15: עובדי PHI, החברה המשותפת לפרטנר והוט, הודיעו להנהלת החברה על הפיכתו של כוח לעובדים לארגון היציג בחברה וקראו להנהלה לשבת עימם למו"מ לכינון הסכם קיבוצי בחברה כנדרש בחוק. לא ברור אם יהיה צורך באישור בית הדין לעבודה לנושא החלפת הארגון היציג של העובדים. עובדי רשתות משתי החברות כבר אוחדו למחלקה אחת (מקום מושבה באיירפורט סיטי, היכן ששכנו משרדי מירס - מוטורולה שהפכה להוט-מובייל אחרי רכישתה ע"י הוט) ושאר העובדים (כשליש בכל חברה) פרשו או פוטרו. 

עד עתה טופלו העובדים האלה על ידי ההסתדרות הכללית, אלא שזו, לטענתם, איכזבה. הם גילו כי עובדי שתי החברות חתומים על שני הסכמים שונים, והתנאים הניתנים להם שונים. כך למשל קיבלו עובדי הוט הבטחה להגנה תעסוקתית למשך שנה וחצי, בעוד עובדי פרטנר לשנה, אך בתנאי פרישה טובים יותר. לטענת העובדים, מדובר ביצירת עובדי דור א' וב' בחברה חדשה לחלוטין. 

ההסתדרות מצידה טענה כי נחוצים היו שני הסכמים שונים מול שתי החברות, עד להקמת חברה אחת, אלא שזה לא סיפק את העובדים שפנו לארגון עובדים המתחרה. "לטובת המיזם הזה נבחרו טובי העובדים בשתי החברות", אומר צחי ליבנת מראשי ההתארגנות. "אנחנו יחידת העילית של שתי החברות, קבוצה מצוינת של מהנדסים הנדסאים, טכנאים, עובדי תפעול מקימי אתרים, אנשי כספים ונכסים, אך מבחינת ההנהלות, החברות נועדנו להיות עובדי קבלן".

"כל שאנו רוצים הוא להבטיח את מקום עבודתנו, בכדי להמשיך ולתת את השירות המקצועי אליו מורגלות החברות והלקוחות", מוסיף איתן דהן, חבר הנהגה נוסף. 

קרדיט צילום: סיוון פרג', יח"צ
רשת LTE לגלישה 
 
Bookmark and Share


 

לוח מודעות
שנה טובה ומתוקה, מלאת בריאות והצלחה, גמר חתימה טובה, לכל קוראינו באשר הם!!!

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים עדכניים מהשנה האחרונה מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.


 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.

29/9/20-1/10/20 - VMworld 2020

19-23/10/20 - EUROPECloudS Summit

27/10/20 - Europe Days 2020 

15-21/11/2020 - שבוע היזמות העולמי   

22-30/11/20 - Oracle Week

 

הכי ניצפים 

דירוג הסמאטרפונים הטובים ביותר בעולם לנובמבר 2019 עפ"י Business Insider - כאן

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק ג' - ההפסד הצרכני - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה מבלבלים את המוח לציבור בנושא המכונה "שוק סיטונאי"? - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת המחדל המדהים המוסתר מהציבור של הרס רשתות הסלולר - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

איך רבע מיליון לקוחות נפלו בפח ועברו להסדר המכונה בטעות "שוק סיטונאי" - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

מבחן דרך: חיבור VPN - האם זו ההגנה המושלמת על הגלישה ועל הפרטיות? - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת ההונאה הגדולה שהובילה לכך שמוצרי התקשורת יקרים יותר בישראל - כאן

בלעדי לקוראי האתר: 1 ש"ח ליום שיחות וגלישה ללא הגבלה בחו"ל... - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: חשיפת "דבר ראשון" בעניין היועמ"ש - היבטים חמורים חדשים - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי המאת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

חשיפה: סלקום אספה ומכרה במשך שנים את כל נתוני לקוחותיה לרבות מיקומם - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

שר התקשורת חתם על הטבה רגולטורית של מאות מיליוני ש"ח ל-3 טייקונים! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן


 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
Telecom Expert
 
טלקום אקספרטס
 
NordVPN
 
עדן אימון עסקי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
LIVECITY
 
Telecom Experts
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live Zappix
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP שירותנט
לייבסיטי - בניית אתרים