Telecom News - חשיפה: איך שוב הכסף של מעל ל-250 אלף בעלי דומיינים בישראל "עף באוויר"

חשיפה: איך שוב הכסף של מעל ל-250 אלף בעלי דומיינים בישראל "עף באוויר"

דף הבית >> דעות ומחקרים >> על סדר היום >> חשיפה: איך שוב הכסף של מעל ל-250 אלף בעלי דומיינים בישראל "עף באוויר"
חשיפת התרגילים, שהוביל מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי (כדי "לעבוד" על מס הכנסה ולחסל את הבסיס הכלכלי של איגוד האינטרנט, כדי לשרת אינטרסים זרים ומוזרים), תרגילים, שיושמו בתקציב 2018, שבו, במקום להוזיל את עלויות הדומיינים ליותר מרבע מיליון מחזיקי דומיינים בישראל (לרבות כ-9 אלף "מקורבים לצלחת" שלא משלמים משום מה במשך שנים עליהם), הכסף הזה פשוט מוזרם למשימות, שאיש מאלה, ששילמו על הדומיינים, לא היה שותף או מודע להחלטות הללו, מה לעשות עם כספי הציבור הללו. בעלי הדומיינים ממשיכים להיות פרייארים.
מאת: אבי וייס, 14.1.18, 14:01רפי הוידה

באופן מפתיע, לאחר לחצים כבדים, במיוחד מצידם של רפי הוידה (בתמונה משמאל), וחברים אכפתיים נוספים באיגוד האינטרנט הישראלי, עלה לאתר איגוד האינטרנט הישראלי (כאן) תקציב האיגוד ל-2018.

מדובר בתקציב גרעוני באופן חריג (זו השנה השנייה שנעשה התרגיל הזה), תקציב, שנועד כל כולו למנוע ממס הכנסה לגבות את המיסים שמס הכנסה דורש מהאיגוד (וכרגע העניין תקוע בדיון משפטי, שיזם האיגוד כנגד מס הכנסה), וכדי לספק פרנסה לכל "המקורבים לצלחת", תוך בזבוז כל הרזרבות של האיגוד (פירוט בנספח בתחתית הכתבה). זאת, מכספי משלמי המחירים המופרזים על הדומיינים בישראל (כשישראל היא מדינה יוצאת דופן בעולם בתחום זה), שאינם יודעים לאן הכסף הציבורי הזה מתפזר.

כמובן, שגם ב-2018 יישארו כ-9 אלף בעלי דומיינים, גם כן "מקורבים לצלחת", שגם השנה, כמו בכל השנים שעברו בעשורים האחרונים, לא ישלמו על הדומיינים שברשותם והפראיירים הרבים במדינת ישראל, שכן משלמים (כרבע מיליון), יחזיקו בכספם גם אותם. 

לשר התקשורת איוב קרא הייתה (ויש עדיין) הזדמנות יוצאת דופן לדאוג לכיסם של כרבע מיליון מתושבי המדינה, כמפורט כאן, ולהפסיק את ההפקרות והכאוס ששמו: איגוד האינטרנט הישראלי ולהוזיל את יוקר המחיה, גם אם זה יהיה מעט שקלים, לכל אזרח ועסק המחזיק בדומיין. 

לאור ההתפתחות הזו, שלחתי ב-9.1.18 את השאלה הבאה להנהלת איגוד האינטרנט הישראלי:
"מה תגובת איגוד האינטרנט הישראלי לנאמר כאן למטה?
************************************************************************************************
קרין שלום,
א. האיגוד לא יוכל להמשיך לאורך זמן להציג תקציב גרעוני מחוסר מקורות / חיסול הרזרבה ואז לא יהיה מנוס מקיצוץ שרותים / צמצום המועסקים באיגוד ...
נדרשת תוכנית תקציבית רב שנתית (לפחות תלת שנתית) תוך הצגת המשמעויות למצב שלא תהיה יותר רזרבה ... הסיבה ברורה – המרשם מהווה תשתית לאומית המחייבת הסדרה מתאימה ופיקוח ציבורי של רשויות המדינה ..
 אין נתונים למצב הכספי של האיגוד בסוף שנת 2017 ... האם שנת 2017 הסתיימה בגרעון המכוסה מהרזרבה או ביתרה המועברת ל - 2018 ? ...

ב. התקציב לא מציג תוכנית לגידול מספר שמות המתחם בישראל תוך הוזלת עלויות הרישום והחידוש ... להשגת היעד למליון שמות מתחם בסיומת ישראל עד שנת 2020 ...
 ראי הדוגמה בדנמרק בה מוסדר מרשם שמות המתחם הדני ... מספר תושביה קטן מישראל ומספר שמות המתחם בדנמרק הינו מעל מליון וחצי!! ...
 אגב, לא ברור מהן מסקנות ''ההליך האסטרטגי''? ... לא דווח על כך דבר!!!... האם הנושא לא קיים יותר? ... שכן הובטח על ידך שיבוצע שימוע  בקרב חברי האיגוד? ...

ג. התקציב לא מציג תוכנית מעשית לפתרון ''סוגיית 9000 שמות המתחם'' וחיובם [של אלו שלא משלמים] בתשלום דמי חידוש, כמו יתר שמות המתחם ...
ההפסד המצטבר ב-19 השנים האחרונות מסתכם בכ-6 מליון ש''ח ... והכשלון הביצועי צורב כבר 11 שנה !!!...
הוועד לא אימץ את הצעת היועץ המשפטי של האיגוד לקבל פס''ד הצהרתי מבית המשפט לסמכותו לקבוע כללי רישום וחידוש אחידים, שוויוניים וללא הפלייה ... ולפתור אחת ולתמיד בעייה זו שהוצגה על ידי לראשונה בשנת 2006 ...
מציע לקיים ישיבה משותפת של הועד המנהל עם ועדת התשתיות לקבלת החלטה מעשית בהקדם האפשרי ...
ד. לפיכך, קיים צורך אמיתי להסדרת מרשם שמות המתחם בישראל תוך קבלת החלטת ממשלה מתאימה ...
ה. בכוונתי ליזום דיון נוסף בנושא בועדת המדע של הכנסת בהמשך לדיון שהתקיים לפני שנה (2.1.17) תוך הצגת הצעתי העדכנית לחוק – מרשם שמות המתחם בישראל ... מצ''ב ...
בברכה,

רפי הוידה
העתק: חברי הועד, רשם העמותות, מנהלת ועדת המדע של הכנסת

 ****************************************************************************
שלום קרין
 בשעה טובה ומוצלחת התפרסם תקציב האיגוד אך ללא הסברים כלל. 
 תוכלו בבקשה לפרט:
1. רשימת המשרות המתוכננות בתקציב השכר הכלול בכל הסעיפים (תשתית, רגולציה, מנהלה).
2. פירוט היכולות החדשות במרשם שיפותחו בתקציב של יותר ממיליון שקלים לבסיס נתונים שכולל בסך הכל 250 אלף שמות.
3. פירוט לגבי שיפור תהליכי הפצת DNS במרשם IL.
4. פירוט לגבי סעיף רגולציה? סעיף על סך 477,020 ש"ח.
5. סעיף המיצוב  למה הכוונה במיצוב? מודה שטרם נתקלתי במושג זה בתחום. 
6. שיקוף הפעילות ומידע לציבור - פירוט הפעולות הכלולות.
7. סעיף מנהלה -כולל סעיף כוח אדם, מדוע הוא אינו בסעיף שכר?
8. יעוץ ושירותים מקצועיים - אשמח לקבל פירוט. 
9. יתרת הקרנות של האיגוד לרבות הקרנות היעודיות ושאר הקרנות. 
10. האם חל שינוי כלשהוא ביתרות קרן התשתיות בשנה החולפת?
11. בהתאם להוראות הרשם לצמצום היתרות, האם התקיים דיון והתקבלה החלטה בנוגע להפחתת דמי הרישום, כך שהכנסות האיגוד יפחתו והכסף יחזור לציבור, במקום ניפוח הוצאות מיותר?
12. מתי יתקיים דיון פתוח בתקציב האיגוד לחברי העמותה ולציבור הרחב המממן את מיליצית המסוי של האיגוד.
אודה להבהרות.
בברכה,
רועי שלומי
חבר עמותה
*****************************************************************************

תגובת איגוד האינטרנט הישראלי:
"תקציב 2018 של איגוד האינטרנט אושר על ידי הוועד המנהל ביום 14.12.17. אנחנו שמחים על אישורו ומצויים בעיצומה של העבודה לקראת שנה שתהיה גדושה בפעילות".

כפי שניתן לראות מהתגובה, לא קיבלנו שם התייחסות לשאלותינו. זה ממש לא חדש. יתרה מכך, מדובר בתגובה מוזרה, שכן לא מצאתי באתר האיגוד כל ישיבת ועד מנהל, שמאשרת את התקציב ל-2018, ובישיבת הוועד המנהל האחרונה, שמצאתי באתר האיגוד (כאן, מסמך, שקשה מאוד למצוא באתר האיגוד, כי המנכ"ל החביא מסמכים מהסוג הזה בצורה די מתוכחמת במעמקי האתר), בדיון הוועד המנהל מדצמבר 2017, לא מופיע שום אישור של התקציב ע"י הוועד המנהל. 

נספח:
מכתבו של רפי הוידה מיום 14.1.18, כיצד כל הרזרבות של האיגוד חוסלו ע"י המנכ"ל של האיגוד תוך שנתיים (המשמעות: למס הכנסה לא יישאר כסף ממה לקחת, כפי שמס הכנסה דורשים מהאיגוד...):
"קרין ומני שלום רב,
א. בדוח של מבקר העמותה (הגוף המבקר) רו''ח ומשפטן מני צמח לאסיפה השנתית האחרונה בחודש יוני 2017 נרשם בסעיף 6.9: ...''על האיגוד להיערך תקציבית ותזרימית לכל תרחיש שיקרה כתוצאה מן ההליך המשפטי והשומתי מול רשות המסים הן מבחינת עלויות ייצוג משפטי והן מבחינת תשלומי מסים ועל השלכותיה על יתר השנים שבדיון ועל פעילות האיגוד בשנים הבאות''.
ב. העובדה ששני חברי ועד בכירים, רו''ח אייל דרורי ועו''ד דור נחמן התפטרו מחברותם בועד המנהל, מצביעה על התנהלות לא תקינה בהליך אישור התקציב של האיגוד לשנת 2018, כאשר עו''ד דור נחמן ביקש כי דיוני תקציב 2018 יבוצעו לאחר קיום הבחירות בנוכחות הועד הנבחר.
ג. להלן העובדות התקציביות כפי שפורסמו עד כה: (לא הוצגו ולא פורסמו בפרוטוקול הועד המנהל מחודש דצמבר 2017 ... המצ''ב):
 1. יתרת הקרנות של האיגוד ל-31.12.16 הינה 9,304,103 ש''ח – המקור הוא הדוח הכספי לשנת 2016 שהוצג באסיפה השנתית האחרונה.
 2. בתקציבי 2017 ו-2018 רשומים שימוש בקרנות יעודיות בהיקף 852,000 ש''ח ו-843,000 ש''ח בסעיף ההכנסות בהתאמה וכן גרעונות מתוכננים בהיקף של 2,430,510 ש''ח ו-2,766,224 ש''ח בהתאמה.
 3. החבות המעודכנת לרשות המסים בגין השנים 2011-13 נכון ל-30.4.17 הינה 1,937,000 ש''ח – המקור מתוך דוח הגוף המבקר לאסיפה השנתית האחרונה.
 4. החבות הצפוייה לרשות המסים (אלא אם כן ינתן פטור ממס בהליך הערעור המתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים) לשנים 2014-2017 הינה 3,000,000 ש''ח (הערכה).
ד. המשמעות הברורה מהנתונים הנ''ל (אם אכן הגרעונות השנתיים ימומשו במלואם) הינה שבסוף שנת 2018 לא תהיה לאיגוד כל רזרבה כספית!!!... ואז גם לא ניתן להכין תקציב גרעוני לשנת 2019 – עמותה לא יכולה לקבל הלואות ולהיכנס לגרעון!!!... ואז לא יהיה מנוס, מקיצוץ שירותי העמותה ו/או צמצום היקף המועסקים בעמותה ו/או העלאת דמי הרישום והחידוש של שמות מתחם בישראל...
המשמעות הנוספת היא ערעור האיתנות הכספית של האיגוד וכניסה למצב משברי המזמינה התערבות ממשלתית בפעילות האיגוד.
ה. בקשתי היא כי הועד המנהל הנבחר יידון מחדש בתקציב 2018 והשלכותיו על פעילות האיגוד בשנים הבאות.
ו. ברור לכל כי הימנעות מבחינה מחודשת של פעילות האיגוד לשנים הבאות עשוייה לקדם את הצעות החוק להסדרת מרשם שמות המתחם בישראל.... מצ''ב ...
ז. אודה פעילותכם המתואמת לביצוע פעולה מתקנת.
בברכה ושבוע טוב,

רפי הוידה"
אינטרנט ישראלי 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
16.7.24 - CIO FOCUS 2024

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים