Telecom News - השקר נחשף: מש' התקשורת המשיך להעביר כספי גמלאיו לחב' הדואר ולבזק

השקר נחשף: מש' התקשורת המשיך להעביר כספי גמלאיו לחב' הדואר ולבזק

דף הבית >> דואר ישראל וגמלאי הדואר >> השקר נחשף: מש' התקשורת המשיך להעביר כספי גמלאיו לחב' הדואר ולבזק
השקר נחשף: משרד התקשורת המשיך להעביר כספי גמלאיו לחברת הדואר ולחברת בזק
מאת: מערכת Telecom News, 28.1.21, 07:20חיים גרון

חשיפת מנגנון השקרים והטיוח, שאיפשר למש' התקשורת להמשיך ולהעביר את כספי גמלאי המשרד לעמותת גמלאי הדואר/חברת הדואר, למרות האיסור החוקי להעביר כספים לעמותה כי אין ברשותה "אישור ניהול תקין". המשרד העביר כספים עבור גמלאיו גם לחב' בזק!
עדכונים בסוף הכתבה.     
     

החשיפה הקודמת שלנו, שבדו"חות ההתקשרות של מש' התקשורת ל-2020 אין זכר להקצבת כספים לחברת הדואר עבור "הטיפול" בגמלאי המשרד, ושהקצבת הכספים עבור הגמלאים ל-2019 נמחקה בדיעבד מדו"חות המשרד, פתחה "תיבת פנדורה" עם חשש ממשי למעשים פליליים בכל הקשור להעברת כספי הגמלאים ע"י המשרד לחברת הדואר (ואף לחברת בזק!)

אין מנוס מפתיחה מחקירה דחופה של העברת כספי הגמלאים ע"י הנהלת משרד התקשורת.יגאל לוי תמונה פרטית

כפי שחשפנו בעבר, במסגרת תביעת גמלאי משרד התקשורת, שהוגשה באמצעות עו"ד יגאל לוי (בתמונה משמאל), ועו"ד חיים גרון (בתמונה העליונה), התגלה, בין היתר, שבמשך שנים רבות העביר משרד התקשורת סכומי עתק לעמותת גמלאי הדואר, כדי שזו, כביכול, תטפל בגמלאי המשרד, במקום עובדי אגף מינהל ומשאבי אנוש של המשרד.

עוד התגלה, שסכומי עתק אלה הועברו ע"י המשרד לעמותה, ללא כל פיקוח ומבלי שלמשרד יש כל מידע לגבי כמות הגמלאים ואופן הטיפול בהם.

יתרה מכך, התברר, שמשרד התקשורת העביר במשך שנים כספים עבור כמות מופרכת של כאלף גמלאים למרות שרשות הדואר נפרדה מהמשרד אי שם בשנת 1987 ולכן "הצעירים" שבין הגמלאים אמורים להיות בני 100 ויותר.

עוד נחשף, שהמשרד העביר לעמותה סכומי עתק אפילו עבור גמלאים, שכלל אינם חברים בעמותה ואינם מקבלים ממנה כל שירות.
ואם אין די בכך, הסתבר, שהעברת הכספים העצומה הנ"ל, בין המשרד לעמותה, התבצעה אף מבלי שנחתם כל הסכם בין הצדדים (ההסכם הראשון, שנחשף, הוא רק מ-2011, דהיינו: 24 שנים לאחר הפרדת רשות הדואר מהמשרד).

ממסמכים פנימיים של משרד התקשורת, שצורפו ע"י הגמלאים לכתב התביעה, התברר, שהנהלת המשרד ידעה היטב, שמדובר בהעברת כספים בלתי חוקית, שאינם משמשים למטרה, שלשמם הם הוקצו: טיפול בגמלאי משרד התקשורת.

במקביל, פרסמה רשות התאגידים דו"ח ביקורת חמור (כאן, נתוח הדו"ח - כאן) על התנהלות עמותת גמלאי הדואר, לרבות העובדה, שפנקס החברים שלה כולל גמלאים שנפטרו.

עם חשיפת הדברים, באמצעות כתב התביעה, שהגישו הגמלאים, השיב משרד התקשורת, שאמנם בדו"ח ההתקשרויות שלו מופיעים, מידי שנה, כספים שהוא, כביכול, העביר לעמותת גמלאי הדואר לצורך טיפול בגמלאי המשרד, אולם, לאמיתו של דבר, המשרד חדל להעביר כספים לעמותה החל מ-2016.

לטענת המשרד, הוא חדל להעביר כספים לעמותה מהמועד הנ"ל בשל העובדה, שהעמותה מסרבת להעביר לו נתונים לגבי גמלאי המשרד. אולם, הגמלאים חשפו, שרשות התאגידים היא זו ששללה מהעמותה את "אישור ניהול תקין" ולכן נאסר על המשרד להעביר כספים לעמותה.

ביום 20.1.21 חשפנו כאן, שב-2020 חדל משרד התקשורת "לרשום" בדו"חות ההתקשרות שלו כספים לצורך טיפול בגמלאי המשרד וכן, נמחקו בדיעבד סכומי הכסף, שהוקצו לגמלאים בדו"ח ההתקשרויות של המשרד ל-2019 (וכבר פורסמו לציבור במסגרת חוק חופש המידע).

אי לכך התעוררה השאלה האם הכספים עוברים בדרך נסתרת אחרת (למשל ישירות לחברת הדואר, תחת שמות מוסווים), או שאכן הם כבר לא עוברים בכלל?

בנוסף, טענו, שתשובת משרד התקשורת לבית הדין לעבודה בת"א, שהמשרד לא מעביר כספים לעמותת גמלאי הדואר מ-2016 - היא פשוט לא נכונה.

חשיפת העובדה, שבדו"חות ההתקשרות של משרד התקשורת ל-2020 כבר אין זכר להקצבת כספים לחברת הדואר עבור "הטיפול" בגמלאי המשרד, לצד החשיפה, שהקצבת הכספים עבור הגמלאים ל-2019 נמחקה בדיעבד מדו"חות המשרד, פתחו "תיבת פנדורה" עם חשש ממשי למעשים פליליים בכל הקשור להעברת כספי הגמלאים ע"י המשרד לחברת הדואר ובעיקר החל מ-2016, שאז שללה רשות התאגידים מעמותת גמלאי הדואר את "אישור ניהול תקין".
 
כעת אנו חושפים את מנגנון השקרים והטיוח, שאיפשר למשרד התקשורת להמשיך ולהעביר את כספי גמלאי המשרד לעמותת גמלאי הדואר/חברת הדואר, וזאת חרף האיסור החוקי להעביר כספים לעמותה. שכן, אין ברשותה "אישור ניהול תקין".

כל זאת, תוך הטעיית: בית הדין לעבודה, רשות התאגידים וגמלאי המשרד, בטענה שקרית, כאילו העברת הכספים ע"י המשרד פסקה עוד ב-2016.

כאמור, רשות התאגידים שללה ב-2016 את "אישור ניהול תקין" מעמותת גמלאי הדואר ולכן משנה זו חל איסור על משרד התקשורת להעביר לעמותה כספי מדינה.

"הבעיה" היא, שהעברת כספי הגמלאים לעמותה, היא "הכיסוי" לאגף מינהל ומשאבי אנוש של המשרד, לעובדה, שהוא אינו מטפל בגמלאי המשרד בהתאם להוראות תקנון שירות המדינה ("התקשי"ר).

כל עוד משרד התקשורת משלם ל"מישהו" עבור הטיפול בגמלאי המשרד, כלל לא מעניין אותו מה קורה עם הגמלאים. הפסקת התשלום כמתחייב מהוראות חוק החברות (בשל היעדר "אישור ניהול תקין"), הייתה חושפת את תרמית "הפרטת" הטיפול בגמלאי משרד התקשורת לגוף חיצוני, ומאלצת את המשרד לטפל בגמלאים כנדרש.

אי לכך, משרד התקשורת "חייב" היה להמשיך בהעברת כספי גמלאי המשרד לעמותת גמלאי הדואר, אך לעשות זאת מבלי שרשות התאגידים תעלה על כך - במסגרת הביקורות שלה על העמותה.

ואכן, רשות התאגידים, שמטבע הדברים התמקדה בערוץ העברת הכספים הישיר בין המשרד לעמותה, קבעה: "בשל העדר אישור ניהול תקין לשנים 2016-2018 לא התקבלה תמורה ממשרד התקשורת בידי העמותה".

יצוין, שלא ברור אם התרגיל של משרד התקשורת להמשך העברת כספי הגמלאים שלא כדין לחברת הדואר (ולא לעמותה), בוצע בתיאום עם נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר, או שהדבר נעשה גם תוך הטעיה שלהם.

דבר אחד בטוח, תרגיל המשך העברת כספי הגמלאים בניגוד לדין, חייב את הנהלת משרד התקשורת לשתף פעולה עם הנהלת חברת הדואר ועם עמותת גמלאי הדואר. כפי שיפורט להלן.

מיותר לציין, שדגל שחור מתנוסס מעל שיתוף פעולה פסול כזה בין משרד התקשורת לחברת הדואר (הנתונה לפיקוח המשרד!), מתוך כוונה משותפת להמשיך ולהעביר את כספי הגמלאים בניגוד לדין ותוך הסתרת הפעולה מהגורמים הרלוונטיים. 
 
העברת כספי הגמלאים ב-2016
כאמור, החל מ-2016 נטלה רשות התאגידים את "אישור ניהול תקין" מעמותת גמלאי הדואר ולכן החל משנה זו, חל איסור חוקי על משרד התקשורת להעביר לעמותה כספי מדינה.

מבדיקת דו"ח ההתקשרות של משרד התקשורת עם ספקים, עולה, שב-22.12.16 העביר משרד התקשורת לחברת הדואר סכום של 130 אלף ₪ עבור הטיפול בגמלאים.

בנוסף, עולה מדו"חות ההתקשרות של משרד התקשורת, שהמשרד תיקצב ב-18.12.16 סכום נוסף של מעל 46 אלף ₪ (בפועל שולמו מעל 41 אלף ₪), לצורך טיפול בגמלאים עד לתקופה של 31.12.17 - אלא שבאופן חשוד ביותר, כספים אלה לא הועברו הפעם לעמותת גמלאי הדואר (נטולת "אישור ניהול תקין"), אלא לחברת בזק (?!)

מדוע מעביר משרד התקשורת לחברת בזק כספים המיועדים ל"טיפול" בגמלאי משרד התקשורת, והאם העברת כספי הגמלאים הזו לחברת בזק המתרחשת לפתע ב-2016, קשורה לעובדה, שזו השנה, שבה נאסר על המשרד להעביר כספים לעמותת גמלאי הדואר?

ויודגש, בדו"ח ההתקשרויות של המשרד, מצוינים גם ההקצאה התקציבית וגם ביצוע התשלום בפועל. לגבי הסכומים הנ"ל מציין המשרד, שהללו בוצעו בפועל!

בניסיון להטעות, טען משרד התקשורת בכתב ההגנה שלו לתביעת הגמלאים, שבמהלך 2015 הפסיק המשרד להעביר אל העמותה תשלום בגין הגמלאים".

טענה זו, כאמור, אינה נכונה, שכן לפי דו"חות ההתקשרות של משרד התקשורת עצמו, המשרד העביר גם ב 2016 תשלומים עבור הטיפול בגמלאים.

ככל הנראה, בניסיון דחוק להסביר את הסתירה הנ"ל, הודה המשרד במקום אחר בכתב ההגנה, שאכן העביר גם ב-2016 כספים לעמותת גמלאי הדואר (לאחר שכאמור נשלל מהעמותה "אישור ניהול תקין"), אולם, טען, ש"התשלום כלל סך של 75% מהתשלום ל-2015".

מדובר בטענה, שאינה נכונה, שכן היא מתנגשת חזיתית עם דברים, שהמשרד עצמו מפרסם בדו"ח ההתקשרויות שלו:
לפי פרסומי המשרד, ב-21.12.15 תקצב המשרד 137 אלף ₪ לחברת הדואר עבור "הטיפול" בגמלאי המשרד, כאשר בפועל שולמו כ 76 אלף ₪. משום מה, רשם המשרד בדו"ח, שהתשלום בוצע לפי תקנה 3(1) להתקשרות, שאינה עולה על 50 אלף ₪ !!!
אך בכך לא תמו תשלומי המשרד לחברת הדואר ב 2015 עבור "הטיפול" בגמלאים: ב-23.12.15 העביר המשרד לחברת הדואר תשלום נוסף של 130 אלף ₪ עבור "הטיפול" בגמלאים וזאת עבור התקופה של עד 31.12.16.

דהיינו: בדצמבר 2015 שילם המשרד לחברת הדואר עבור "הטיפול" בגמלאי המשרד מעל 200 אלף ₪, לרבות עבור התקופה עד דצמבר 2016. אי לכך, הטענה המוזרה של המשרד, שכאילו בדצמבר 2016 שילם המשרד לחברת הדואר תשלום עבור 2015 בלבד, פשוט אינה נכונה!

יש לראות בחומרה יתירה את העובדה, שהטענה השקרית הנ"ל של המשרד, נטענה בכתב ההגנה לבית הדין.

כ"כ, יש לשים לב, שאת התשלום ביצע המשרד לחברת הדואר ולא לעמותת גמלאי הדואר. שכן, ב-2016 אין לעמותה "אישור ניהול תקין" ולא ניתן להעביר אליה כספי מדינה. המשרד לא מספק כל הסבר להמשך העברת הכספים הנ"ל.

יצוין, שמשרד התקשורת לא מספק כל הסבר גם לעשרות אלפי השקלים, ששילם ב-2016 לחברת בזק עבור "טיפול" בגמלאים.
עוד יצוין, שבדו"ח ההתקשרויות של משרד התקשורת, רשום, שההתקשרויות עם עמותת גמלאי הדואר/חברת הדואר היא בפטור ממכרז. אך בניגוד להתקשרויות אחרות של המשרד, לגבי התקשרויות אלו בד"כ לא מצוינת הסיבה לפטור ממכרז.
 
העברת כספי הגמלאים ב-2017 
חרף העובדה, שהחל מ-2016 נאסר, כאמור, על משרד התקשורת להעביר כספים לעמותת גמלאי הדואר ולפי טענתו הוא אינו מעביר כספים אלה, מבדיקת דו"ח ההתקשרות של משרד התקשורת עם ספקים, דווקא עולה, שב-6.12.17 העביר המשרד לחברת הדואר סכום של 130 אלף ₪ עבור "הטיפול" בגמלאים.

יודגש שוב, שהמשרד מדווח, שהתשלום הנ"ל בוצע בפועל.

ושוב: התשלום בוצע לחברת הדואר ולא ישירות לעמותת גמלאי הדואר.

ושוב: לא מצוינת הסיבה לפטור ממכרז.
 
העברת כספי הגמלאים ב-2018
חרף העובדה, שהחל מ-2016 נאסר, כאמור, על משרד התקשורת להעביר כספים לעמותת גמלאי הדואר ולפי טענתו הוא אינו מעביר כספים אלה, מבדיקת דו"ח ההתקשרות של משרד התקשורת עם ספקים, עולה, שב-24.12.18 העביר המשרד לחברת הדואר סכום של 130 אלף ₪ עבור הטיפול בגמלאים.

יודגש שוב, שהמשרד מדווח, שהתשלום בוצע בפועל.

ושוב: תשלום אחד בוצע לחברת הדואר ולא ישירות לעמותת גמלאי הדואר.

בנוסף, תיקצב המשרד באותו מועד (24.12.18) סכום נוסף של 70 אלף ₪ לעמותת גמלאי הדואר, עבור סל תרגום לגמלאים ב-2019, אולם, בסופו של דבר, הכספים לא הועברו לעמותה (נראה, שהמשרד החל לחשוש מפעילות הגמלאים).

תשלום זה תוקצב ישירות לעמותת גמלאי הדואר (אותה עמותה נטולת "אישור ניהול תקין", שאסור מלכתחילה להעביר לה כספי מדינה ולטענת המשרד, הוא לא העביר לה כספים מאז 2015).

ושוב: לא מצוינת הסיבה לפטור ממכרז.
 
העברת כספי הגמלאים ב-2019
חרף העובדה, שהחל מ-2016 נאסר, כאמור, על משרד התקשורת להעביר כספים לעמותת גמלאי הדואר ולפי טענתו הוא אינו מעביר כספים אלה, מבדיקת דו"ח ההתקשרות של משרד התקשורת עם ספקים, עולה, שב-26.12.19 תיקצב המשרד לחברת הדואר, סכום של 144 אלף ₪ עבור "טיפול" בגמלאים.

כאמור, הפעם העלילה מסתבכת מכיוון שבניגוד לשנים עברו, שבהן משרד התקשורת הרגיש חופשי לתעתע בכולם ולעביר בניגוד לדין את כספי הגמלאים לחברת הדואר ולא לעמותת גמלאי הדואר (נטולת "אישור ניהול תקין"), הפעם כבר גמלאי המשרד נכנסו לתמונה, פנו בתלונה לרשות התאגידים המפקחת על עמותת גמלאי הדואר.

יש לציין, שכבר בתלונתם לרשות התאגידים, טענו הגמלאים, בין היתר, כי:

לעניין הקשר ההדוק המתקיים בין עמותת גמלאי הדואר, לבין חברת דואר ישראל בע"מ, מעבר לבעלי התפקידים המכהנים במקביל ב-2 הגופים, יש לציין, שבכל הקשור לעניין כספי המדינה המיועדים לטיפול בגמלאי משרד התקשורת, נראה, שכספי המדינה מועברים לעיתים ישירות ממשרד התקשורת לעמותה ולעיתים מועברים הכספים משרד התקשורת קודם לחברת הדואר (כ"עמלות", "מימון משרות" וכו') ומשם מוצאים דרכם לעמותה. במטרה להתחקות אחר הכספים האמורים, יש לפסוע בנתיב "המשולש": משרד התקשורת, חברת דואר ישראל בע"מ ועמותת גמלאי הדואר.  
 
 כ"כ, בתחילת 2020 פתחו הגמלאים בהליכים משפטיים נגד הנהלת משרד התקשורת.

חשיפת מהלכי המשרד הפסולים ע"י הגמלאים החל מ-2019, אילצה את הנהלת המשרד לזנוח את כוונתה להעביר בפועל את הסכום הנ"ל לחברת הדואר והפעם באופן חסר תקדים, הסכום של 144 אלף ₪ שכבר היקצה המשרד לחברת הדואר עבור "הטיפול" בגמלאים ואמור היה לעבור ב-2020 - לא הועבר בפועל.

העובדה, שהנהלת משרד התקשורת לא העבירה בפועל לחברת הדואר את הכספים, שהוקצבו בדצמבר 2019 ואמורים היו לעבור ב-2020, אינה מרפאת את הפגם בהתנהלותה. שכן, העברת הכספים נמנעה הפעם רק בשל חשיפת הפרשה ע"י גמלאי המשרד, לרבות בפנייתם לרשות התאגידים ולבית הדין לעבודה.
 
העברת כספי הגמלאים ב-2020
בעוד שאת 2019 החלה הנהלת משרד התקשורת עם תחושת "אני ואפסי עוד" ולכן הרשתה לעצמה לתקצב 144 אלף ₪ בניגוד לדין לחברת הדואר עבור "טיפול" בגמלאי המשרד (ובהמשך נאלצה לבטל את העברת הכספים בפועל לאחר חשיפת הנושא ע"י הגמלאים), הרי שב-2020 הנהלת המשרד כבר מצויה עמוק בתוך הליך משפטי, שיזמו נגדה גמלאי המשרד ולכן בפעם הראשונה מזה עשרות שנים, משרד התקשורת אפילו לא מקציב כספים לחברת הדואר עבור "הטיפול" בגמלאים.

ושוב, העובדה, שהנהלת משרד התקשורת לא הקציבה בדצמבר 2020 תקציב המיועד לחברת הדואר עבור "טיפול" בגמלאים, אינה מרפאת את הפגם בהתנהלותה. שכן, היא נמנעה מלעשות כן רק מאחר, שכאמור, כבר הייתה בעיצומו של ההליך המשפטי, שפתחו נגדה גמלאי המשרד.

והפתעה קטנה לסיום: מדו"חות ההתקשרות של משרד התקשורת עולה, שהמשרד הקציב ב-26.1.20 תשלום של מעל 11 אלף ₪ לחברת בזק (?!), עבור "טיפול" בגמלאי המשרד. בפועל שילם המשרד לחברת בזק עבור "טיפול" בגמלאים מעל 33 אלף ₪. משום מה הפעם השתמש המשרד בתקנה תקציבית חדשה והגדיר את הכספים הנ"ל לטיפול בגמלאים, כ"תפעול" וכן מציין המשרד, שהתשלום הנ"ל לחברת בזק ב-2020 הוא עבור התקשרות ישנה מ-2018 (?!).
 
סיכום
לאורך כל השנים סרב משרד התקשורת לטפל בגמלאי המשרד, כשהוא מעביר לעמותת גמלאי הדואר ו/או לחברת הדואר הון עתק עבור "הטיפול" בגמלאי המשרד.

דו"חות פנימיים של המשרד מוכיחים, שאת העברת הכספים הנ"ל ביצע המשרד חרף העובדה, שהיה ידוע לו היטב, שכספים אלה אינם משמשים את הגמלאים.

ב-2016 השתבשו תוכניות משרד התקשורת, כאשר רשות התאגידים שללה מעמותת גמלאי הדואר את "אישור ניהול תקין", דבר אשר הטיל איסור על משרד התקשורת להעביר לעמותה כספי מדינה.

הדבר אף איים לחשוף את תרמית הטיפול בגמלאי משרד התקשורת ולכן המשיך המשרד להעביר את כספי הגמלאים, אלא שהחל לעשות זאת באמצעות חברת הדואר ולא ישירות לעמותת גמלאי הדואר.

ב-2019 הגבירו גמלאי משרד התקשורת את מאבקם באגף מינהל ומשאבי אנוש של המשרד כדי שזה יטפל בהם בהתאם לחובתו החוקית, ולכן נאלץ המשרד, שלא להעביר לחברת הדואר סכום של 144 אלף ₪ אחרי שכבר הוקצו בדו"חות המשרד.

ב-2020, כשמשרד התקשורת כבר שקוע עמוק בהליך משפטי, שיזמו נגדו גמלאי המשרד, כבר אין זכר בדו"חות המשרד להקצבת כספים לחברת הדואר עבור "הטיפול" בגמלאים. מה שכן, ניתן למצוא ב-2020, זה תשלום "מוזר" לחברת בזק עבור "טיפול" בגמלאי משרד התקשורת.

בנסיבות אלה, אין מנוס אלא בפתיחה בחקירה לגבי העברת כספי גמלאי משרד התקשורת, ע"י הנהלת המשרד.

נספח א'
16 החשיפות הקודמות של שערוריית הגמלאים, חשיפות הנוגעות לתקופה של כבני גנץהונת השר יועז הנדל, כשר התקשורת (לפני פיטוריו) ולאחרונה בתקופתו של שר התקשורת בני גנץ (בתמונה משמאל):
טבלה המרכזת מתוך דו"חות ההתקשרות של המשרד, את העברות הכספים המוזכרות במאמר:
גמלאים
 
SENIOR FREE
עדכון 29.1.21: נשלחה תלונה מעודכנת כולל השלמת מסמכים ליועמ"ש, בעניין המעילה (לכאורה) בכספי הגמלאים במשרד התקשורת - כאן. אישור קבלת התלונה - כאן

עדכון 26.3.21: התקבל עדכון מלשכת היועמ"ש, לפיו התלונה המעודכנת הועברה לטיפולה של לשכת פרקליט המדינה. ההחלטה נמצאת כאן - למתעניינים. 

עדכון 8.4.21: התקבל עדכון מלשכת פרקליט המדינה, לפיו התלונה המעודכנת העוברה לטיפולו של המשנה לפרקליט המדינה - עניינים פליליים. ההחלטה נמצאת כאן, למתעניינים.  
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות


למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
2.6.24 - BlockchainB7  


6.6.24 - Israel Mobile Summit 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים