Telecom News - משפט תיק 4000: ההטעיה הגדולה של ביהמ"ש בעניין ההטבה שלא הייתה לבזק

משפט תיק 4000: ההטעיה הגדולה של ביהמ"ש בעניין ההטבה שלא הייתה לבזק

דף הבית >> משפט תיקי האלפים >> משפט תיק 4000: ההטעיה הגדולה של ביהמ"ש בעניין ההטבה שלא הייתה לבזק
משפט תיק 4000: ההטעיה הגדולה של ביהמ"ש והציבור, שלא בקיאים בנושאי הרגולציה בעולם התקשורת, בעניין ההטבה שלא הייתה לבזק
מאת: אבי וייס, 9.3.22, 09:45דנה נויפלד

את מי שצריך להעמיד לדין הם את עו"ד דנה נויפלד ושאר תופרי התיקים. התובעות עו"ד ליאת בן-ארי, יהודית תירוש וניצן וולקן מרמות את בית המשפט והציבור, באמצעות עדת התביעה עו"ד דנה נויפלד. בזק לא קיבלה שום הטבה מבנימין נתניהו או משלמה פילבר בדמות ביטול סעיף 7 במסמך "אישור עסקת בזק-YES". הסעיף המיותר וההזוי הזה היה ועודנו קיים באישור הזה ולא ירד ממנו מעולם!

אלי ציפורי
פרסם בבלוג שלו כתבה זו במקביל, תחת הכותרת: משפט נתניהו: אבי וייס מגיע למסקנה כי התובעות ליאת בן-ארי, יהודית תירוש וניצן וולקן מרמות את בית המשפט ואת הציבור, באמצעות עדת התביעה עו"ד דנה נויפלד. כך מטעות יהודית תירוש, ניצן וולקן ודנה נויפלד את בית המשפט ואיך ניסתה נויפלד לטרפד לכאורה את עסקת מיזוג בזק-יס - כאן.
 
עדותה של עדת התביעה עו"ד דנה נויפלד, לשעבר היועצת המשפטית של משרד התקשורת, נמשך ביומיים האחרונים בחקירה הראשית תוך הטעיה של בית המשפט והציבור, שלא בקיאים בנושאי הרגולציה בעולם התקשורת.
 
חייבים לתקן את הטעות, שפורסמה ברוב כלי התקשורת, כאילו בזק קיבלה הטבה בהורדת הסעיף הזה (שכונה בשם "סעיף 7") כי זה ממש קריטי להבנת השקר, שנכנס לכתב האישום בתיק 4000 ולהוכחה של עסקת השוחד כביכול בין נתניהו לאלוביץ'. בקצרה: נטען כי זו אחת ההוכחות הבולטות להטבה שבזק קיבלה מנתניהו (או משלמה פילבר, עושה דברו).

הטעות היא מהותית ביותר ושקרית:
1. נושא "מימוש האופציות של בזק ב-YES" מעולם לא נעלם מאישור העסקה, שנתניהו חתם עליה והוא קיים שם מיום היוולדו ועד רגע זה. פשוט קיים. מעולם הסעיף הזה לא נמחק, לא נעלם ולא קרה לו מאומה. הנה הוא ממסמך האישור של העסקה סעיף 6 בנספח:
1

2. עו"ד דנה נויפלד חסרת כל סמכות לשנות ניסוחים של היועמ"ש של מועצת הכבלים והלוויין, שניסח את הסעיף הזה, שכאמור היה ונשאר במסמך אישור העסקה עליו חתם נתניהו, ואם היא (נויפלד) חלקה על דעתו, היא הייתה אמורה לפנות ליועמ"ש (אז עו"ד יהודה וינשטיין), לפי נוהל הטיפול בחילוקי דעות בין יועצים משפטיים של משרדי הממשלה, והיא לא עשתה כך. יתרה מכך, היא נסוגה מהעניין (יפורט מיד).

זה הניסוח, שעו"ד דנה נויפלד ניסתה להכניס למסמך במקום הסעיף המקורי, והגניבה זאת לטיוטה, שהועברה בין ראשי המשרד, טרם גיבוש המסמך הסופי, שהוגש לנתניהו לחתימה:
סעיף 7

3. עו"ד דנה נויפלד ניסתה (מטעמים ברורים של אי אהדתה לבזק ובניגוד עניינים אישי חמור ביותר), לשנות את נוסח הסעיף, שהיועמ"ש של מועצת הכבלים והלוויין ניסח כהחלטת המועצה והמועצה אישרה זאת פה אחד (כולל הפה של שמילה מימון, שהיה באותה נקודת זמן, הבכיר ביותר במשרד, מ"מ מנכ"ל, כי המנכ"ל היה בחופש בלונדון).

השינוי בניסוח, שעו"ד נויפלד ביקשה בשלבי טיוטת המסמך, היה נגד חוות דעת חוקית, שהייתה לה ביד, בחתימת מנכ"ל קודם (מרדכי מרדכי) ובאישור שר קודם (אריאל אטיאס) ובאישור היועמ"שית למשרד התקשורת, שקדמה לה (עו"ד נגה רובינשטיין), שאין צורך באישור השר למימוש האופציות ע"י בזק כי זה מתחת ל-10%, מה גם ששמילה מימון, שהיה באותה עת סמנכ"ל בכיר לפיקוח ולאכיפה סבר, שגם אם יש איזו הפרה משתמעת בעקיפין במימוש האופציות ע"י בזק, זו הפרה של " זוטי זוטות", שלא דורשת את טיפולו, ולכן הוריד את השינוי הזה, שעו"ד דנה ביקשה להכניס בשלבי הטיוטות.

זו הייתה החלטה שלו כמ"מ מנכ"ל ובגדר סמכותו, גם כבכיר ביותר במשרד וגם כממונה על האכיפה במשרד, וגם כחבר בכיר במועצת הכבלים והלוויין, שהיא הגוף המוסמך על פי חוק להחליט בעניין שינויי ברישיון של חברת YES.

4. עו"ד דנה נויפלד עצמה, במכתב, שהיא הכינה ושלחה לנתניהו לאישור העסקה, כלל לא כתבה, שעניין זה הוא תנאי בעל משמעות לאישור העסקה, אלא כתבה, שנושא מימוש האופציות (ועוד נושא שולי טיפשי, שכתבה במכתבה, של סיום הנאמנות על מניות יורוקום) "יועברו לבדיקת הגורמים הרלוונטיים", זה הכל. הנה מה שהיא כתב וחתמה עליו במכתבה לנתניהו המאשר את העסקה גם מבחינת משרד התקשורת:
3

ו"הגורמים הרלוונטיים", שהיא מתכוונת אליהם, הם שמילה מימון ואגף הפיקוח עליו הוא היה ממונה באותה עת, מי שקבע שאין בזה כלום ואין לו מה לטפל בזה. כלומר: היא עצמה לא הציבה את הנושא כתנאי לאישור העסקה, אלא כנושא לבדיקה ע"י שמילה, שבדק וקבע, שזה כלום.

5. בסופו של דבר, במסמך, שנתניהו חתם עליו, סעיף 7 בניסוח המקורי שלו, כפי שהיועמ"ש של מועצת הכבלים והלוויין ניסח ומליאת המועצה אישרה כנדרש בחוק, מופיע וקיים בלי כל שינוי, אבל בסעיפים 5-6 בנספח לאישור העסקה, כאמור בתצלום המצוי כאן מעל.

הניסוח הזה, שהיה וקיים במסמך האישור, תואם במדויק את מה שיו"ר המועצה (מועצת הכבלים והלוויין) , ד"ר יפעת בן-חי שגב אמרה בדיון, שהתקיים במועצה בנושא זה בדיוק:
4המשנה ליועמ"ש המועצה הציגה אף היא את הנושא בדיון במועצה:
5
6
7

6. יו"ר המועצה (ד"ר יפעת בן-חי שגב) גם התרגזה, שעו"ד דנה נויפלד ניסתה לעקוף את הייעוץ המשפטי של המועצה ואותה אישית, והודיעה לנוכחים בישיבה ובכללם שמילה מימון, בצורה ברורה וחדה, שהיא לא מקבלת את העמדה של דנה נויפלד:
8
במציאות, עו"ד דנה נויפלד לא דיברה איתה, אלא עם שמילה מימון, שממילא תמך בעמדת היו"ר והיועצים המשפטיים של המועצה, והודיע לה, שהוא לא מקבל את הצעת ניסוח הסעיף, שהיא הציעה, ומשאיר את הניסוח המקורי של היועמ"ש של המועצה, באישור מליאת המועצה, בדיוק לפי הפרוצדורה הכתובה בחוק.

7. כלומר: בזק לא קיבלה שום הטבה ושום סעיף לא הוסר. הוא היה והוא קיים עד עצם היום הזה במסמך האישור.

ממילא בבדיקה המקצועית נמצא, שהסעיף הזה כולו מיותר, וממילא כל הוויכוח הטיפשי הזה לא קשור לנתניהו, שלא היה מעורב בו בשום צורה. זה נעשה בתוך משרד התקשורת בלי ידיעתו, השפעתו או מעורבותו.

8. אם יש טענה כלשהיא כלפי שלמה פילבר ובמיוחד כלפי שמילה מימון (שלא קיבל את עמדתה של דנה נויפלד בשלב הטיוטה, לשנות את הניסוח של החלטת היועמ"ש של מועצת הכבלים והלוויין, מה שהתקבל באישור מליאת המועצה, כנדרש בחוק התקשורת), ומי שמעלה טענה, שהוא (שמילה) היה שותף במתן שוחד לשאול אלוביץ' (בהוראת נתניהו), היה צריך לחקור אותו באזהרה ולהכניס אותו כנאשם בכתב האישום, מה שלא היה - כי לא היה כאן כלום, סתם ויכוח מקצועי טיפשי, שיש בכל משרד ממשלתי בין פקידים, בשגרת עבודתם. זה לא היה קשור לשום עסקת שוחד, לא במישרין ולא בעקיפין.

אין שום ראיה לכך, ששמילה מימון בהחלטתו לא לקבל את שינוי הניסוח של דנה (שממילא חזרה בה מעניין פעוט ערך זה במכתבה הסופי והקובע, כאמור לעיל), ושהוא פעל לטובת בזק ממניע כלשהו, מלבד משיקול מקצועי ומשפטי.

יודגש שוב, שהוא (שמילה) גם לא דיבר על כך עם איש מקבוצת בזק ולא קיבל על כך הנחיה מנתניהו, שכאמור, בכלל לא ידע מהעניין המשפטי השולי הזה. הוא החליט על אי שינוי הסעיף, שהיה ונשאר במסמך האישור על פי ניסוח של יועמ"ש מועצת הכבלים והלוויין, מטעמים מקצועיים במסגרת סמכויותיו, מה גם שההחלטה על הניסוח הזה אושרה פה אחד במועצת הכבלים והלוויין ועו"ד דנה נויפלד לא עומדת מעל למועצה ואינה גורם מוסמך לערעור על החלטות המועצה (והיא לא ערערה על זה מעולם, וההצגה של זה כעת בבית המשפט כאילו היא לא הסכימה לניסוח, הוא זריעת חול בעיני השופטים והציבור).
 
9. בשלב הזה, בטרם תחילת החקירה נגדית של עו"ד דנה נויפלד, זה קריטי מבחינה ציבורית להציג את העובדות כאשורן, כי כל הכתבים, שפרסמו את מה שנשלח אליהם ע"י דוברת הפרקליטות (הילה קובו), הוטעו ע"י הפרקליטות לחשוב כאילו היה סעיף חשוב ביותר ובעל ערך, שהורד מהמסמך לטובת בזק. זאת, במקום המצב הנכון, שהסעיף הזה היה קיים ועודנו קיים, ללא כל שינוי, במסמך וגם הסעיף, שהיא ביקשה להכניס במקומו למסמך, (כמתואר בסעיף 2 לעיל) נמצא במסמך בניסוח די דומה, כפי שניסח זאת היועמ"ש של מועצת הכבלים והלוויין והנה הסעיף כפי שניסח היועמ"ש של המועצה:
9

כך, הניסיון של עו"ד דנה נויפלד לשנות את המבוא למכתב – כשל. זה היה ניסיון שכוון כל כולו נגד יועמ"ש המועצה, וניסה לשנות את הניסוח של האישור, ללא כל סיבה משפטית ברורה, מה שנדחה ע"י יו"ר המועצה ומליאת המועצה פה אחד ונדחה גם ע"י שמילה מימון, ואז היא חזרה בה, וזה כל מה שהיה.

10. הדבר החמור כאן הוא בדיוק הפוך: לא  מדובר רק בהורדת סעיף, שלא הורד ולא מדובר רק בהטעיית בית המשפט והציבור. נחשף כאן, שעו"ד דנה נויפלד, בניגוד עניינים מוחלט וחריף ביותר, התערבה כדי לנסות לשבש עסקה של קבוצת בזק.

זה הדבר החמור שנחשף כאן: ניסיון ההתערבות של עו"ד נויפלד בניסוח משפטי של היועמ"ש של המועצה, במטרה לטרפד את העסקה (ששוויה היה כמיליארד ש"ח לבזק) ובמטרה לסייע למתחרה של בזק (חברת IBC המוכרת בשם אנלימיטד), אליה היא הייתה קשורה דרך בן זוגה לחיים.

11. חשוב להדגיש את העניין החמור הזה, כי הוא הנושא החשוב הקיים כאן: ניסיון פלילי ,לכאורה, של עו"ד דנה נויפלד לטרפד עסקה ענקית של קבוצת בזק, בגלל אינטרסים אישיים שלה. היא כשלה בניסיון הזה, אבל זה לא מרפא את העבירות שביצעה, לכאורה.

אסור להפוך את הסדר של הדברים ולבלבל את הציבור בעובדות המתועדות היטב שמצביעות, שאת מי שהיה צריך להעמיד לדין זה לא את נתניהו, אלא את תופרי התיקים ועוזריהם, שהעלילו עליו עלילת שווא.

עדכון 10.3.22: מצגת להפצה הוכנה ע" רונית יער בהתאם לכתוב בכתבה זו  - כאן
מצגת רונית יער

עדכון 3.4.22. המשך לשקרי עו"ד דנה נויפלד: תשומת לב לשידור של הכתב גלעד צוויק בתכנית של אראל סג"ל, מדקה 6 עד דקה 11 בתכנית מהערב. כתב ערוץ 14 מקעקע את סיפור "ניגוד העניינים" של עו"ד דנה נויפלד, ששיקרה בעדותה בבית המשפט: כאן.

עדכון 10.4.22: נשלחה תלונה מעודכנת ליועמ"שית בנוגע לעו"ד דנה נויפלד - כאן. אישור קבלה - כאן.

עדכון 29.4.22: לקח כבר חודש, ומשרד הבריאות עדיין לא מצליח למצוא את הסדר ניגוד העניינים של עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית של המשרד, מסמך שהם טענו שהוא קיים... הנה כאן התשובה שקיבלתי היום ממשרד הבריאות \ יחידת חוק חופש המידע. 

עדכון 9.6.22: התלונות של אזרח בשם דוד בן הדור (שהגיש במקביל אלי) בעניינה של עו"ד דנה נויפלד נגרסו היטב ע"י נש"מ, תוך זריקת כל הראיות לפח, ואת הסדר ניגוד העניינים שלה במשרד הבריאות טרם קיבלתי (עברו מעל לחודשיים מאז שהגשתי בקשה דרך חופש המידע, כל פעם דוחים המענה בנימוקים הזויים כגון עומס בטיפול בבקשות...). מערכת הטיוח עובדת היטב ומגינה על יקירי "הקליקה". מסמך הגריסה של נש"מ מצוי כאן

עדכון 13.11.21התקבל (אחרי הסתרה ממושכת וצורך בהפעלת לחצים כדי לקבל מה שהחוק קובע, שיהיה מפורסם וגלוי), הסדר ניגוד העניינים של עו"ד דנה נויפלד במשרד הבריאות, הסדר שערורייתי ממדרגה ראשונה עם המון השחרות (די ברור למה) - כאן
תשומת לב לתאריך על הסדר ניגוד עניינים: 15.8.22. עו"ד דנה נויפלד עברה למשרד הבריאות ב-5.9.21 ומיד אחרי כן ביקשתי את הסדר ניגוד העניינים שלה, שנחתם על ידה כשנה אחרי הפניה שלי (!). 

עדכון 14.12.22: בהמשך לסעיף ה' מיום 12.12.22 כאן, הנציבות (נש"מ, נציבות שירות המדינה) גרסה סופית את תלונותיי בעניין עו"ד דנה נויפלד במשרד הבריאות."הקליקה" קובעת שהכל בסדר..... מסמך הגריסה נמצא כאן
 
Bookmark and Share
Back שלח לחבר הדפס


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
21.5.24 - Axis Tel Aviv 2024

13.3.24 - כנס השפעה בסייבר.

19.3.24 - Europe Days 2024 Conference

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים