Telecom News - לאחר מאבק ממושך ביה"ד לעבודה הורה למשרד התקשורת לטפל בגמלאיו

לאחר מאבק ממושך ביה"ד לעבודה הורה למשרד התקשורת לטפל בגמלאיו

דף הבית >> דעות ומחקרים >> מאמרי מערכת >> לאחר מאבק ממושך ביה"ד לעבודה הורה למשרד התקשורת לטפל בגמלאיו
לאחר מאבק ממושך ביה"ד לעבודה הורה למשרד התקשורת לטפל בגמלאיו
מאת: מערכת Telecom News, 28.3.24, 10:41יגאל לוי

בית הדין, שהופתע לגלות כי בידי הנהלת משרד התקשורת אין אפילו את רשימת הגמלאים, הטיל על המדינה לשלם הוצאות משפט לגמלאים בגובה של 10,000 ₪ והורה להנהלת משרד התקשורת להסדיר את הטיפול בגמלאי המשרד. כעת אין מנוס מפתיחה בחקירת ההיבטים המשמעתיים והפליליים בפרשה חמורה זו, שמערבת הון עתק, שהעביר משרד התקשורת לחברת הדואר, לכאורה, לצורך הטיפול בגמלאי המשרד. זה פסק דין חשוב, שמגדיר לראשונה את חובותיו של משרד ממשלתי לפקח על אספקת השירותים לגמלאיו.

כ-4 שנים מלווה אתר זה, אתר טלקום ניוז, את מאבק גמלאי משרד התקשורת, שדורשים,  שהמשרד ישמור עימם על קשר. יצוין, כי בהתאם לתקנון שירות המדינה (התקשי"ר) חלה חובה על כל משרד ממשלתי לשמור על קשר עם גמלאיו ולספק להם שירותי רווחה שונים, כגון: הזמנתם להרמת כוסית בחגים, כינוסם לצורך הרצאות, טיולים, נופשונים ועוד. לצורך ביצוע הפעולות רווחה אלה, מקצה המדינה מידי שנה תקציב ייעודי לטיפול בגמלאים.

במקרה של גמלאי משרד התקשורת, מסתבר שהנהלת המשרד ניתקה קשר עם הגמלאים, העבירה אותם לטיפול "עמותת גמלאי הדואר", ואת הכספים שייעדה המדינה לגמלאים, העביר המשרד לעמותה - וכל זאת מבלי לפקח על אופן הטיפול בגמלאים, בבחינת "שגר ושכח". ככל שהתקדם הדיון בתביעת הגמלאים נחשפו עוד ועוד פרטים מזעזעים על הזלזול של הנהלת משרד התקשורת בגמלאי המשרד ובכספים שהמדינה ייעדה לטיפול בהם.

תחילתו של הסיפור לפני כארבעים שנה, כאשר חב' בזק ורשות הדואר (דאז) הופרדו ממשרד התקשורת. באותה הזדמנות הועבר גם הטיפול בגמלאי המשרד, לידי רשות הדואר (וחברת הדואר שבאה בנעליה בהמשך) ולידי "עמותת גמלאי הדואר".

במהלך השנים גמלאי משרד התקשורת לא מצאו את מקומם במסגרת "עמותת גמלאי הדואר", תוך שהם פונים שוב ושוב להנהלת המשרד בדרישה שהמשרד ישמור עימם על קשר ולא "יזרוק" אותם לחברת הדואר. אולם, דרישתם נדחתה ע"י הנהלת המשרד.

לאחר שכשלו ניסיונות גמלאי המשרד לשכנע את ההנהלה לשמור עימם על קשר, הגישו לבית הדין לעבודה תביעה, ובמרכזה 2 טענות עיקריות: זריקת הגמלאים לעמותה אינה חוקית מאחר שהיא מתנגשת עם הוראות התקשי"ר הקובעות, בין היתר, שגמלאי המשרד הם חלק בלתי נפרד מאוכלוסיית המשרד וכן, טענו הגמלאים, שהנהלת משרד התקשורת כשלה בפיקוח על הטיפול שהם מקבלים.

מפסק הדין עולה, שטרם הגשת התביעה פנו ב"כ של הגמלאים עו"ד יגאל לוי (בתמונה למעלה) ועו"ד חיים גרון ז"ל (שנפטר במהלך ההתדיינות) להנהלת המשרד: "לא בלב קל התקבלה ההחלטה. יום שבו נאלצים גמלאי משרד התקשורת לנקוט – לאחר עשרות שנות שירות – צעדים נגד הנהלת המשרד, בדרישה שזו תמלא את חובתה החוקית (והמוסרית) לטפל בהם, הוא "יום שחור" בתולדות משרד התקשורת ואף בתולדות נציבות שירות המדינה, שחרטה על דגלה את הדאגה לגמלאי שירות המדינה"
בית הדין לעבודה בראשות סגן הנשיאה, כבוד השופט דורי ספיבק, קיבל ב-26.3.24 חלקית את תביעת גמלאי משרד התקשורת. תחילה דחה את דרישת המדינה למחוק על הסף את תביעת הגמלאים בטענות פרוצדוראליות כגון: חוסר סמכות של בית הדין לעבודה לדון בתביעה, התיישנות, אי מיצוי הליכים וכו'.

בהמשך קיבל בית הדין את עמדת המדינה העקרונית לפיה משרד ממשלתי רשאי לספק חלק מהשירותים לגמלאיו באמצעות עמותה חיצונית, אולם  קבע כי "קיימים פגמים בהתנהלות המשרד בכל הנוגע לפיקוח על שירותי העמותה  וליתר דיוק - היעדר פיקוח - באופן המחייב התערבות של בית דין זה לבקשת התובעים ומתן סעדים בעניין".

בכל הקשור לטענת המדינה כאילו גמלאי משרד התקשורת מטופלים ע"י עמותת גמלאי הדואר" קבע בית הדין: "מעיון בתצהירי המדינה וגם מכלול טענותיה, עולה שהמדינה טוענת כל זאת אך ורק תוך הסתמכות על תקנון העמותה והמצוין בו, והיא לא טענה, וממילא גם לא הוכיחה, כי בדקה ומצאה כי בשנים האחרונות אכן מספקת העמותה בפועל את השירותים".

ומוסיף בית הדין תמיהה: "בנסיבות אלה, לא ברור לנו כיצד המדינה, מצד אחד, מנסה לשכנע אותנו כי היא מספקת שירותים באמצעות העמותה, אך מצד שני המדינה הפסיקה לפני יותר מ-5 שנים לשלם עבור שירותים אלה...במקרה שלפנינו, המשרד לא טען שהוא מפקח על השירותים המסופקים ע"י העמותה, ופגם זה כשלעצמו מצדיק התערבות של בית דין זה".

אחת התעלומות הגדולות, שנחשפו במהלך הדיון בתביעת הגמלאים, היא כמה גמלאים יש למשרד התקשורת? המדינה טענה כי, לכאורה, ישנם מאות גמלאים של המשרד, שפרשו לגמלאות לפני הקמת חברת הבזק ב-1984 ורשות הדואר ב-1987, דהיינו אמורים להיות היום בני 100 ומעלה (!) ועדיין פעילים ב"עמותת גמלאי הדואר". בזמנו, הוגדרה הטענה המגוחכת הנ"ל של המשרד כ"תחיית המתים".

יצוין, שלמספר הגמלאים יש משמעות כספית כבדה שכן, כאמור, המדינה מממנת את שמירת הקשר עם הגמלאים, וככל שמדובר בגמלאים, שאינם בין החיים, מדובר בהעברה שלא כדין של כספי מדינה ממשרד התקשורת לחברת הדואר, ללא פיקוח של המשרד.

בית הדין נמנע מלהתייחס ישירות לטענה הנ"ל של המדינה לגבי היקף הגמלאים ו"גילם המופלג", אולם שלח רמז עבה בנושא, בהקשר לעדותה של הסמנכ"לית למינהל ומשאבי אנוש של משרד התקשורת, אביבית מסבנד: "גם בעדותה בפנינו כאשר נשאלה גב' מסבנד לגבי מידת הפיקוח שלה על נושא השירותים לגמלאים, הסתבר כי אין בידיה אפילו את רשימת הגמלאים המלאה (עמ' 33 ש' 13), וזאת לאחר שניסתה לקבל את הרשימה המלאה ממנהלת הגמלאות, אך סורבה בטענה שמדובר בגמלאים המטופלים ע"י העמותה (עמ' 33 ש' 10). בהיעדר נתון, כמובן שגם לא ניתן לתקצב את העמותה".

בחלק האופרטיבי של פסק הדין, נתן בית הדין לעבודה צו הצהרתי לפיו " על משרד התקשורת לוודא, שכלל גמלאיו מקבלים נכון לשנה זאת את כל השירותים שהם זכאים להם לפי הוראת נסמן 82.565 לתקשי"ר, ובכלל זה עליו לקיים פעילות פיקוח על השירותים שהעמותה מספקת לגמלאיו...על המשרד להכין דו"ח בכתב לנציבות שירות המדינה, בדבר אופן מתן השירותים נכון לשנה זו, של כל אחד מהשירותים במנויים בנסמן 82.565 לתקשי"ר - תוך ציון האם שירות זה או אחר ניתן וימשיך להינתן ע"י המשרד או באמצעות העמותה או צד ג' אחר, והכל תוך פירוט מספרי הגמלאים מקבלי השירות. הדו"ח יוגש לנציבות שירות המדינה בתוך 90 יום מהיום, והעתק ממנו יועבר בד בבד לבא כוח התובעים".

בית הדין הטיל הוצאות על המדינה בסך של 10,000, לטובת גמלאי משרד התקשורת.

אז כעת לא מדובר בטענות של הגמלאים בלבד, אלא בית הדין לעבודה קובע במילים קשות ביותר, שהטענות נגד הנהלת משרד התקשורת היו נכונות לאורך כל השנים, ולכן אין מנוס מלפתוח בחקירת ההשלכות המשמעתיות ואף הפליליות של פרשה חמורה זו.

את גמלאי משרד התקשורת ייצגו עו"ד יגאל לוי ועו"ד חיים גרון ז"ל (שנפטר במהלך ההתדיינות), את המדינה ייצגה עו"ד עמית טרכטינגוט ואת "עמותת גמלאי הדואר" ייצגה עו"ד ציונה גולדמן.

פסק הדין המלא - כאן.

נספח א':
33 החשיפות הקודמות של שערוריית הגמלאים, חשיפות הנוגעות לתקופה של כהונת השר יועז הנדל, כשר התקשורת (לפני פיטוריו), לתקופתו של שר התקשורת בני גנץ, לכהונתו החוזרת של יועז הנדל כשר התקשורת, ולכהונתו של השר ד"ר שלמה קרעי
לקרוא ולא להאמין:
SENIOR FREE 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
24-25.6.24 - כנס הרצליה 2024

26-27.6.24 - AI WEEK 

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים