Telecom News - אילן ישועה משקר שוב לביהמ"ש וטוען: "לא הייתה בתקופתי אתיקה עיתונאית"

אילן ישועה משקר שוב לביהמ"ש וטוען: "לא הייתה בתקופתי אתיקה עיתונאית"

דף הבית >> עולם ה-ICT ותקשורת >> חדשות משרד התקשורת >> אילן ישועה משקר שוב לביהמ"ש וטוען: "לא הייתה בתקופתי אתיקה עיתונאית"
עדותו של אילן ישועה, שהיה מנכ"ל "וואלה! תקשורת" בשנים 2006 עד 2019, היא "מחדל יום כיפור" של האתיקה העיתונאית בליווי "שתיקת הכבשים" של כל מאות העיתונאים והמנהלים, שעברו במשך השנים ב"וואלה!" וכל אנשי התקשורת, שמדווחים דיווחים מסולפים על החקירה הנגדית שלו במשפט זה. זה לא מקרי, שאילן ישועה צפצף על כל נורמה וגם על כל הנורמות האתיות של "מועצת העיתונות" למרות שהצטרף ל"מועצת העיתונות" ב-2010 וחתם על כך, שהוא יקיים את "תקנון האתיקה" של העיתונות. 
מאת: אבי וייס, 12.6.21, 20:13אילן ישועה

עדותו של אילן ישועה, בתמונה משמאל, לשעבר מנכ"ל "וואלה! תקשורת" מכילה בתוכה רבדים רבים.

הרבדים הפליליים, שקשורים ל"תיקי האלפים" ובמרכזם "תיק 4000", מכוסים בהרחבה בסדרת כתבות נרחבת, עם כמות עצומה של מסמכים, כמפורט בנספח א' כאן למטה.

כאן אעסוק בהיבט אחד ולא פחות חשוב לדעתי: מה זו אתיקה עיתונאית ולמה מה שהוא (אילן ישועה) עשה, זה דבר רע ביותר ושפל ביותר, מבחינה אתית.

למה אני עוסק בזה כאן?
כי הוא היה המניע המרכזי לכך, שבמרץ 2013 יצאתי באתר עצמאי משלי. זאת, כי מאסתי ב"הטיית הסיקור" של עבודתי העיתונאית (ולא עסקתי בתחום הפוליטי מעולם, רק בעולם הטלקום וההייטק), ויצאתי אז לאוויר העולם והאינטרנט באתר חדשות טלקום והייטק עצמאי - Telecom News ובכתבות הראשונות באתר, הסברתי לקוראים את ההחלטתי. ציינתי אז, שאני לא יכול להסכים לכך, שכמעט כל העיתונות הכתובה והאינטרנטית מונעת משיקולים פרסומיים, אישיים ואינטרסים לא רלבנטיים, בכל הנוגע לחדשות, שהעיתונאים אמורים לספק לציבור, ציבור החושב, שמספקים לו חדשות נטולות הטייה וסילוף. כל זה מפורט בלינקים בנספח ב' כאן למטה. 

כתב האישום המקורי כנגד נתניהו ועוד כמה נאשמים (כאן), הדגיש והבליט בצורה מאוד חזקה את הנושא של "הטיית סיקור" ("היענות חריגה" ועוד ביטויים רבים סביב זה, שיש בכתב האישום), שקצת מהביטויים הללו נעלמו או רוככו, בגרסה המתוקנת של כתב האישום. זאת, לאור החלטת בית המשפט המחוזי (כאן הגרסה המתוקנת של כתב האישום). החידוש הקיים בנוסח המתוקן זה של כתב האישום: נספח המפרט 315 אירועים קונקרטיים הכוללים כ-230 דרישות מאתר "וואלה!" להיטיב את הסיקור של הנאשם נתניהו ובני משפחתו.

הסיפור של התיק הזה הזה החל (איך לא), מהעיתונות המגויסת להפלת נתניהו, דוגמה מה שפורסם כאן ע"י גידי וייץ כבר ב-2015. איש לא פנה להתלונן על כך בפני "מועצת העיתונות" ומיד אעסוק בשאלה: למה? 

בעדותו הראשית ובעיקר בחקירה הנגדית שלו, אילן ישועה טען שוב ושוב, שהוא נענה ובמהירות לכל בקשה של "הטיית סיקור" של מפרסמים (וגם של חבריו האישיים, חברים עסקיים, חברים של הבעלים וחברי הדירקטוריון, חברים בעלי אינטרסים משותפים וכיו"ב), וזה כלל וכולל: פרסום כתבות שיש מאחוריהן אינטרסים עסקיים ופרסומיים (בלי לדווח לקוראים, שאלו כתבות ממומנות ע"י מפרסמים, או כתבות שיש מאחוריהן אינטרסים אישיים של הבעלים\המנכ"ל וחבריהם), הורדת כתבות, שינוי כותרות, "דרדור" כתבות, שינוי תוכן בכתבות, מחיקת וגניזת כתבות, הורדת תמונות, שינוי תמונות, הוספת תמונות וסרטונים מטעם בעלי העניין, וכך הלאה והלאה, בלי סוף.

למעשה, נראה, שברוב זמנו אילן ישועה עסק בנושאים הללו, ובחקירה הנגדית הגיב ואישר את כל מאות "הטיות הסיקור", שהוצגו לו רק כדוגמאות, מה שביצע באינטנסיביות יתרה, בשנים המדוברות ב"תיק 4000": 2012-2017. 

במהלך המשפט בבית המשפט המחוזי בי-ם, אילן ישועה טען שוב ושוב, שזו הנורמה ולא הייתה נורמה אחרת בתעשיית העיתונות ולא הייתה שום אתיקה בנושאים הללו.

כלומר: הוא שיקר בלי למצמץ לבית המשפט ואביא כאן רק קטע אחד מדבריו, קטע שדי דומה לדברים, שאמר לאורך כל עדותו, מהיום הראשון, שנכנס לאולם בית המשפט, כעד ראשון ומרכזי של התביעה, תשובות, שנתן בעדותו המתועדת היטב בבית המשפט, תשובות המדברות בעד עצמן. זאת, בחקירה הנגדית (הוא נחקר כאן ע"י עו"ד בעז בן צורמ-31.5.21, כמופיע בתצלום הבא:
עדות אילן ישועה

כלומר, לפי אילן ישועה, בתקופתו לא היו כללים והכללים הללו החלו להיבנות לאט לאט, ללא נקיבה במועד ברור בזמן, שבו כן היו כללים אתיים. 

המציאות: זה שקר ענק ומבחיל שלו, לבית המשפט ולעם ישראל.

אני מביא כאן בסדרת תצלומים מצד שמאל, תמונה אחת מתחת לשנייה, מסתקנון אתיקה 1פר סעיפים מרכזיים מ"תקנון האתיקה" של "מועצת העיתונות" (התקנון המלא נמצא כאן), מ-2010.

הסעיפים הללו ברורים ביותר ומדברים בעד עצמם.

"תקנון אתיקה" זה חודש ועודכן לאחרונה ב-2020 (כאן) והסעיפים שיש בתצלומים משמאל, מלמעלה עד למטה, נשארו זהים, מאז 2010 ואף קודם לכן. 

למה אני מביא כאן את תצלום הסעיפים של "תקנון האתיקה" דווקא משנת 2010?
כי זו השנה, שבה "וואלה!" הצטרפה למועצת העיתונות ואילן ישועה חתם על התקנון הזה, בהצטרפו למועצה.

כבר אז ב-2010 הוא (אילן ישועה) היה מנכ"ל ותיק ודי מנוסה בתחום העיתונות והחדשות, כי הוא החל להיות מנכ"ל "וואלה!" ב-30.10.2006.

למה הוא הצטרף ב-2010 למועצת העיתונות? כי אז כל הפורטלים הגדולים וגם הלא גדולים הצטרפו למועצת העיתונות, והוא הרגיש וטוען מאז ועד היום, ש"וואלה!" הוא פורטל מוביל בישראל, וכנראה לא רצה להיות יוצא דופן. אז הוא הצטרף וחתם על תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות, והמשיך לצפצף בתקנון אתיקה 2גלוי עד יום פרישתו (11.6.2019), על מה שחתם.

רק כדי שלא יהיה ספק למי מהקוראים, הכללים הללו מ-2010 בכלל לא חדשים.

הם קיימית ב"תקנון האתיקה" של העיתונות מזה שנים רבות והנה תקנון האתיקה למשל מ-1996, תקנון שהחליף את התקנון הקודם (עם סעיפים דומים או זהים) מ-1986.

בנוסף, כל עיתונאי וכל בעל תפקיד אחר בעיתונות (כולל עורכים ובעלי תתקנון אתיקה 3פקידים בכירים), כשהוא מקבל "תעודת עיתונאי", נניח מ"ארגון העיתונאים", הוא חותם בהצהרה על כך, שהוא ימלא אחרי תקנון האתיקה הזה. 

כדי לחזק את הנקודה, שלא רק אילן ישועה צפצף על "מועצת העיתונות", אביא כאן מקרה אחד בולט וצורם, שמפורסם בהבלטה באתר מועצת העיתונות [ציטוט של הכותרת בלבד]: "המו"ל והעורך האחראי של "ידיעות האחרונות", ארנון (נוני) מוזס, חייב להשעות את עצמו מעבודתו העיתונאית עד להכרעה בהליך הפלילי המתנהל נגדו ב"תיק 2000״."

הנוסח המלא של ההחלטה של בית הדין לאתיקה בשבתו כבית דין לערעורים נמצא כאן. ההחלטה הזו ניתנה בסוף 2020. האם מישהו מקוראינו שמע, או קרא, או יודע, מתי ארנון (נוני) מוזס ביצע את ההחלטה הזו? 

למה כולם (עובדי ומנהלי תעשיית העיתונות), שתקו ושותקים עד רגע זה, עקב עשיית הצחוק והצפצוף הבוטה על כל נורמה קיימת בתחום האתיקה בעולם העיתונות, מצדו של אילן ישועה?
התשובה ברורה: המטרה לסלק את נתניהו מכסאו (מטרה שהושגה כעת, בסופו של תהליך "תפירת התיקים"), חשוב יותר מאתיקה עיתונאית. 

גם אילן ישועה לא פנה ל"מועצת העיתונות" בתלונות או בקשות, בהקשר של "תקנון האתיקה" ועל כך שכל האתר שהוא מנכ"ל שלו, זו "הטיית סיקור" אחת ענקית, שנמשכה שנים... 

מטריד ומזעזע גם יחד.

ככה נראה עולם העיתונות של מדינת ישראל ולא מהבוקר.

אילן ישועה הוא רק הדוגמה הכי קיצונית שיש, להשחתת המידות, שעולם העיתונות הישראלית
תקנון אתיקה 4עבר ונמצא בו כיום. 

נספח א':
כיסוי מקיף של השקרים, הספינים והשערוריות, שנחשפו עד כה סביב עדותו המופרכת של אילן ישועה, שנעשתה בגיבוי וחיפוי של "תופרי התיקים" בפרקליטות (והיועמ"ש, כמובן):
נספח ב':
למה הוקם אתר Telecom News כאתר עצמאי משוחרר מ"הטיות סיקור"? מבחר כתבות בנושא זה, שפורסמו עם עליית האתר לאוויר: 
 
Bookmark and Share


 

LIVECITY

לוח מודעות

למה צריך אתר עיתונות עצמאי וחופשי בתחום ההיי-טק? - כאן

שאלות ותשובות לגבי האתר - כאן

מי אנחנו? - כאן.

מחפשים הגנה מושלמת על הגלישה הניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף? הפתרון הזול והטוב בעולם - כאן.

לוח אירועים וכנסים של עולם ההיי-טק - כאן.

מחפש מחקרים? מאות מחקרים מצויים כאן

מחפש תוכנות חופשיות? תוכל למצוא משחקיםתוכנות לפרטיים ותוכנות לעסקיםתוכנות לצילום ותמונות, הכל בחינם.


מעוניין לבנות ולתפעל אתר אישי או עסקי מקצועי? לחץ כאן.

שימרו על עצמכם והישמעו להוראות פיקוד העורף!!!!
 
16.7.24 - CIO FOCUS 2024

24.7.24 - הכנס הארצי -שנתי ה-22 של מיט”ל 2024

לוח האירועים המלא לגולשים מצוי כאן.
 

 

הכי ניצפים 

המחדל הגדול: איך המתקפה נעלמה מעיני המודיעין והטכנולוגיות שלו?- כאן 

תאגיד השידור - "עלינו". איך עשו עלינו סיבוב והשאירו את אגרת הטלוויזיה - כאן

כל מה שלא מספרים לכם בתחום "השוק הסיטונאי" - פרק א': בזק - כאן

כמה מפסידים בביצועים של הפס הרחב במעבר ל"שוק הסיטונאי"? - הרבה - כאן

למה בכלל צריך להחליף / לרכוש נתב במעבר ל"שוק סיטונאי"? - כאן

איך אני יודע כמה מגהרץ יש בחיבור LTE? מי ספק הסלולר המהיר בישראל? - כאן

חשיפת מה שאילנה דיין לא פרסמה ב"ערוץ 2" על תעלולי השר משה כחלון - כאן

ההגנה המושלמת על הגלישה ניידת והנייחת ועל הפרטיות מפני כל תוקף - כאן

המשך חשיפת הבלוף ששמו "מהפיכת הסלולר" ואיך מסרסים את הנתונים לציבור - כאן

סיכום ביקור בסיליקון ואלי - למה 3 הגדולות משקיעות ומפתחות באותם תחומים - כאן

שלמה פילבר (עד לאחרונה מנכ"ל משרד התקשורת) - עד מדינה? הצחקתם אותי! - כאן

"יש אפליה בחקירה"? חשיפה: למה השר משה כחלון לא נחקר עד היום? - כאן

חשיפת חשד לשחיתות הדומה לזו של "תיק 4000" אך בתחום הסלולר - כאן

חשיפת מה שלא רוצים  שתדעו בעניין פריסת אנלימיטד (בניחוח בלתי נסבל) - כאן

חשיפה: איוב קרא אישר לקבוצת סלקום בדיוק מה שביבי אישר ל-Yes ולבזק - כאן

האם השר איוב קרא היה צריך בכלל לחתום על האישור, שנתן לקבוצת סלקום? - כאן

האם ביבי וקרא קבלו בכלל תמורה עבור ההטבות הרגולטוריות שנתנו לסלקום? - כאן

המסמכים בנושא בזק-Yes (תיק 4000) מוכיחים "תפירת תיק" לאיש הלא נכון! - כאן

עובדות ומסמכים המוסתרים מהציבור: האם ביבי כשר תקשורת עזר לקב' בזק? - כאן

מה מקור ה-Fake News שהביא לתפירת תיק לביבי והעלמת החשודים הנכונים - כאן

אחת הרגליים של "תיק 4000 התפור" התמוטטה היום בניצחון (כפול) של בזק - כאן

איך כתבות מפנקות הפכו לפתע לטובת הנאה שהיא מיסודות עבירת השוחד? - כאן

שערוריית הקנס הענק על בזק וחשיפת "תעודת הביטוח" של נתניהו בתיק 4000 - כאן

תיק 5000: סלקום - IBC לא תפרוס סיבים ותרכב על גב הרכוש הפרטי של בזק - כאן

ערוץ 20: "תיק תפור": אבי וייס חושף את מחדלי "תיק 4000" - כאן

התבלבלתם: גיא פלד הפך את כחלון, גבאי ואילת לחשודים המרכזיים בתיק 4000 - כאן

פצצות בתיק 4000: האם היו בכלל התנגדויות למיזוג בזק-יס? - כאן

נמצא מסמר נוסף בארון הקבורה של תיק 4000 התפור - כאן

נחשפה עוד עובדה חשובה בדרך אל ההלוויה של תיק 4000 - כאן

תיק 4000 לא הושלם: האם היועמ"ש קיבל את כל המידע הנחוץ לחקר האמת? - כאן

תיק 4000: גם תקנות התקשורת התומכות בגרסת נתניהו לא נכללו בחקירה - כאן

חשיפת שקרים נוספים בתיק 4000: הטעיית הציבור נמשכת ללא הרף - כאן

תיק 4000: נחוצה ועדת חקירה ממלכתית לגבי "אישום" שר התקשורת - נתניהו - כאן

תיק 4000: היועמ"ש לממשלה אישר "מיזוג" בזק-יס. צריך ועדת חקירה ממלכתית - כאן

אוסף הטעויות בתיק 4000: "אני מאשים" - לא חתרו כלל לגילוי האמת - כאן

שערוריית תיק 4000: איך יש 2 גרסאות שונות של כתב החשדות של היועמ"ש? - כאן

ערוץ 20: אבי וייס חשף טענות שגויות בכתב החשדות נגד רוה"מ בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: חשיפת מסמך נוסף שיסייע גם הוא לחיסול תיק 4000 התפור - כאן

ערוץ 20: אבי וייס ואלי ציפורי חשפו שקרי הפרקליטות לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

תיק 4000: מתי מדוע ואיך הוא הפך מ"תיק בזק" ל"תיק תפור" ומחורר? - כאן

הספינים והשקרים בתיק 4000 חזרו. הם חלק מניסיון הפיכה שלטונית שיש לחקור - כאן

סודות ושקרים בפרקליטות והיועמ"ש: מי היה ב"ניגוד עיניינים" בתיק 4000? - כאן

תיק 4000 יושלך לפח האשפה של ההיסטוריה עקב חקירה רשלנית ללא מסמכים - כאן

תיק 4000: מסמר נוסף ענק לארון הקבורה שלו (פרי חשיפה של אלי ציפורי) - כאן

תיק 4000: בעיות זיכרון, חקירה משובשת ושקרים המכוונים להפיכה שלטונית! - כאן

חשיפות חדשות בעקבות הדלפת עדויות שלמה פילבר - "עד המדינה" בתיק 4000 - כאן

האם "תיק 4000" התפור אכן בדרכו ל"פח האשפה של ההסטוריה"? - כאן

חשיפת הכזבים של היועמ"ש מול האמת המוכחת לגבי ההדלפות בתיק 4000 - כאן

פוטש בשידור חי: את מי שהיה צריך לעצור ולחקור זה את "עד המדינה" פילבר! - כאן

תיק 4000: האם נוכל לנחש שהחשיפה כאן תהיה הגרזן הסופי שיפרק את התיק? - כאן

תיק 4000: הביזיון של כתב האישום הבדיוני דורש ועדת חקירה ממלכתית - כאן

האמת המוסתרת מהציבור בתיק 4000: פירוט 20 שקרים / אלי ציפורי ואבי וייס - כאן

איך זה שהיחיד שדיווח אמת בפרשה שהתפתחה לתיק 4000 - קיבל כתב אישום? - כאן

תיק 4000: ההדלפות לכלכליסט כביכול נגד רוה"מ דווקא מצביעות על חפותו - כאן

"נקודת האפס" - Ground Zero  שבו החלה תפירת תיק 4000 נחשף - כאן

למה לא נפתחה חקירה ב"תיק 5000" ומתבצע שימוע נוסף של הטבות ל-IBC? - כאן

החלטות של מש' התקשורת בעניין "ההדדיות" ממוטטות עוד לבנה בתיק 4000! - כאן

חשיפת הסיבה לתפירת תיק 4000 ב"נקודת האפס": "פרשת עורכי הדין"! - כאן

חשיפה בלעדית: מסתירים עוד מסמכים ש"מפוצצים" את תיק 4000 לרסיסים! - כאן

פירוט 60 שקרים בתיק 4000 (ויש עוד) שמסתירים בכוונה מהציבור! - כאן

"הנדסת התודעה" בתיק 4000 לא מסתיימת ותימשך בחודשים הבאים! - כאן

השקרים,הרמאויות, הצנזורות,העיוותים והסילופים של רביב דרוקר בתיק 4000 - כאן

חשיפת הפברוק של דרוקר שמחסלת את הראייה הישירה היחידה כנגד נתניהו - כאן

חשיפה דרמטית בתיק 4000: האם כעת התיק התפור ייפול? - כאן

איך ספינולוגים שוטפים את מוח הציבור פעם 3 בתכנית "המקור" על תיק 4000? - כאן

איך שינוי מילה אחת גם ע"י דרוקר "הפיל בפח" עדים רבים בתיק 4000? - כאן

התרגיל של שלמה (מומי) למברגר שסוגר כל חקירה שיכולה להוביל למנדלבליט! - כאן

הסתעפות תיק 4000: תיק 5000 - הטיוח הגדול כדי שהחקירה לא תגיע למנדלבליט - כאן

פשוט מדהים: התגלו כעת 2 מסמכים התומכים בגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

זה לא נגמר: נחשפו כעת עוד מסמכים המסייעים לגרסת נתניהו בתיק 4000 - כאן

הטיוח של שלמה (מומי) למברגר, שלא קורא מסמכים, כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

תעלולים חדשים של למברגר שגם ממציא וסוגר תלונה כדי להגן על מנדלבליט! - כאן

"אני מאשים": על היועמ"ש מנדלבליט לבטל היום את תיק 4000 ולהתפטר! - כאן

התמוטטות "תיק בזק" הייתה אמורה להוביל לביטול "תיק 4000": "אני מאשים!" - כאן

7 "ראיות זהב" מרכזיות בתיק 4000 שאפשר להשליך מיידת היישר לפח הזבל - כאן

עדכונים שוטפים על הסודות המסתתרים בעדות אילן ישועה בתיק 4000 - כאן

האם הגיע הזמן להעמיד לדין את תופרי התיקים ומיוחד את תופרי "תיק 4000"? - כאן

פירמידת השקרים שנבנתה ע"י היועמ"ש וגלובס סביב אילן ישועה כדי "להלבינו" - כאן

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000 - כאן

האם אילן ישועה ייחקר ברשות ניירות הערך בחשדות החמורים שהתעוררו נגדו? - כאן

משפט שערוריית תיק 4000: עדכונים שוטפים ביחס למשפט נתניהו שחשוב לדעת- כאן

תיק 4000 המופרך: עדכונים שוטפים במשפט נתניהו שהציבור חייב לדעת! - כאן

חשיפת הסודות הכמוסים של ראשי הפרקליטות שמנהלים את "תיקי האלפים" - כאן

בכירים בפרקליטות ובלשכת היועמ"ש: הפרקליטות עשתה טעות בתיק 4000! - כאן

משפט "תיקי האלפים" המפוברקים נמשך: עדכונים שוטפים שהציבור אמור לדעת - כאן

גם על פי היומן של בנימין נתניהו מ-2015 - אין בסיס לכתב האישום בתיק 4000 - כאן

חשיפה: עוד ראיה מזכה לנתניהו בתיק 4000 מסתתרת בהחלטת מש' התקשורת - כאן

הסודות של ניר חפץ ואילן ישועה נחשפו באמצעות מוטי גילת שלא הבין אותם - כאן

עדכונים מהחקירה הנגדית של ניר חפץ שממשיך לפורר את תיק 4000 התפור - כאן

תפירת תיק 4000: חשיפת פרטי המפלצת של תוכנת הריגול המשטרתית אחריכם - כאן

השלכות תיק 4000: איך הלבינו את המפעל המפלצתי של הפריצות לסמארטפונים - כאן

ממצאי ועדת מררי - שקרים, טיוח ענק וזריית חול בעיני הציבור - כאן

השלכות דו"ח מררי: איך העיזה המשטרה לרמות במצח נחושה שופטים בכירים? - כאן

חשיפת מסמך מאגר המידע המשטרתי הסודי והמפלצתי על ראשי ערים ורשוית - כאן

2 הדלפות מהפרקליטות לאחר היום הראשון של החקירה הנגדית של שלמה פילבר כשאחת מהן מפילה את תיק פגסוס על המשטרה ובעקיפין על השב"כ - כאן

למה הוטל צו איסור פרסום על החשיפות בתיק 1000? כדי לחסום האמת! - כאן
 
מפלצת הפגסוס לא מסתתרת בחוק האזנות הסתר. היכן היא כן מתחבאת? - כאן

 
זרקור חברות
 
PRnews
 
NORDVPN
 
X
 
פרי הדמיון
 
טלגרם
 
לייבסיטי
 
כמה זה? השוואת מחירים
 
Amiel
 
PRNEWS
 
טלי וייס
 
 
Slideshare Linkedin Twitter
Youtube Instagram Facebook
Google+ live
Bitly Vimeo Pinterest
אנדרואידאנדרואיד-ברקוד אפל ברקודאפל

 
  מהירות גלישה Your IP
לייבסיטי - בניית אתרים